Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H4: Logikus táblázati rend kialakítása hivatkozások, űrlapvezérlők és objektumok segítségével

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ennek a technikának a lényege egy logikus táblázati rendszer kialakítása abban az esetben, ha az alapértelmezett táblázat nem megfelelő. Általában a G59: Placing the interactive elements in an order that follows sequences and relationships within the content megfelelő és nincs szükség ennek a technikának az alkalmazására. Az alkalmazási hibák kimutatása rendkívül könnyű, ha a táblázati rend egyértelműen kerül kialakításra

Bizonyos esetekben a szerkesztő úgy kívánja meghatározni a táblázati rendet, hogy az a tartalmi összefüggéseket kövesse és ne a kódban található interaktív elemekét. Ezekben az esetekben, az interakítv elemek tabindex attribútumának használatával, egy alternatív elrendezés is meghatározható. A tabindex értéke 0 és 32767 között változik.

Amikor az interaktív elemek a tabulátor billentyű segítségével kerülnek navigálásra, akkor az elemek a tabindex attribútum növekvő értékének megfelelően kerülnek fókuszba. A magasabb tabindex értékkel rendelkező elemek hamarabb kerülnek fókuszba, mint a tabindex nélküliek vagy 0 értékkel rendelkezők. A 0-nál magasabb tabindex értékkel rendelkező elemek fókuszálása után a további interaktív elemek a weblapon történő megjelenésük rendjének megfelelően kerülnek fókuszálásra.

Példák

1. példa

Egy geneológiai kutató űrlap a házassági adatokat rögzíti. Az űrlapban számos beviteli mező található a menyasszony és a vőlegény részére. Az űrlap adattáblázatának első oszlopában a vőlegény a második oszlopban pedig a mennyasszony adatai szerepelnek. A tartalom rendje sorok szerint került megállapításra, bár a szerkesztő logikusabbnak érzi a oszlopról oszlopra történő navigálást. Ezen a módon először a vőlegény adatai vihetők be a táblázatba, majd a mennyasszonyé. A beviteli mezők tabindex attribútuma az oszlopról oszlopra navigálható táblázati rend meghatározására szolgál.

Példa kód:

<form action="#" method="post">
 <table summary="the first column contains the search criteria 
 of the groom, the second column the search criteria of 
 of the bride">
 <caption>Search for marriage records</caption>
 <tr>
  <th>Search criteria</th>
  <th>Groom</th>
  <th>Bride</th>
 </tr>
 <tr>
 <th>First name</th>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="groomfirst" 
   title="First name of the groom" tabindex="1"></td>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="bridefirst" 
    title="First name of the bride" tabindex="4"></td>
 </tr>
 <tr>
 <th>Last name</th>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="groomlast" 
   title="Last name of the groom" tabindex="2"></td>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="bridelast" 
   title="Last name of the bride" tabindex="5"></td>
 </tr>
 <tr>
 <th>Place of birth</th>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="groombirth" 
   title="Place of birth of the groom" tabindex="3"></td>
 <td><input type="text" size="30" value="" name="bridebirth" 
   title="Place of birth of the bride" tabindex="6"></td>
 </tr>
</table>
</form>   
2. példa

A weblap jobb felső sarkában egy keresőmező került beillesztésre. A mező tabindexe "1"-es értéket kapott, vagyis a táblázati rendszerben ez az elem került az első helyre, még ha a tartalom rendje szerint nem is ez az elsődleges.

3. példa

A tabindex értékeinek nem kell szekvenciálisnak lenniük és nem kell egy bizonyos értékkel kezdődniük. Az értékeknek egyedieknek sem kell lenniük. Az azonos tabindex értékkel rendelkező elemek a karakterek sorrendjében betöltött helyük szerint kerülnek navigálásra. Ennek megfelelően az alábbi példában a táblázati rend lehet egy, három, kettő, négy.

Példa kód:

<a href="" tabindex="1">one</a>
 <a href="" tabindex="2">two</a>
 <a href="" tabindex="1">three</a>
 <a href="" tabindex="2">four</a> 

A tartalom azon részeiben, amelyekben a táblázati rend követi a tartalmi rendet kevesebb hibalehetőség adódhat, ha minden elem ugyanazt a tabindex értéket kapja és nem kerül minden elem részére más és más szám meghatározásra. Így könnyebb újrarendezni az elemeket, új elemeket hozzáadni a tartalomhoz és fenntartani a logikus táblázati rendet.

Példa kód:

 <a href="xxx" tabindex = "1">First link in list</a>
<a href="xxx" tabindex = "1">Second link in list</a>
<a href="xxx" tabindex = "1">Link that was added long 
 after the original list was created</a>
<a href="xxx" tabindex = "1">Third link in list</a>
 ...
<a href="xxx" tabindex = "1">Twentieth link in list</a>   

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Elenőrizze a tabindex használatát.

 2. Tabindex használata esetén ellenőrizze, hogy a tabindex attribútum által meghatározott táblázati rend megfelelő kapcsolatban van-e a tartalommal.
Elvárható eredmények
 • A 2. számú ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: