Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H24: Szövegalternatívák biztosítása a képtérképek tartományaihoz

Alkalmazás

Tartomány elemeket tartalmazó HTML és XHTML dokumentumok.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A HTML 4.01 specifikáció szerint az alt attribútum szövegét akkor kell feltüntetni, ha az adott elemet nem lehet normálisan megjeleníteni. A felhasználói programok akkor tüntetik fel az alt attribútum szövegét, ha a képeket nem jelenítik meg. Mindezek ellenére a jelenleg használt vizuális felhasználói programok nem tüntetik fel azoknak a képtérképeknek a tartomány elemeihez tartozó alt attribútum szövegeket, amelyek billentyűzettel érhetők el, vagy ha a vonatkozó képek nem kerülnek megjelenítésre. Ezen kívül a felhasználói programok feloszthatják a tartomány elemeket, ha a képek nem az eredeti méretükben kerülnek alkalmazásra. Továbbá az egérrel történő kijelölésre reagáló alt attribútum szöveg nem igazodik a felhasználói programban beállított karakter nagysághoz és színhez.

A cím attribútum további információk közlésére szolgál. A felhasználói programokban jelenleg alkalmazott szerepük szerint hozzáférést biztosítanak a címhez vagy az alt attribútumhoz, de egyszerre mindkettőhöz nem. A felhasználói programok általában akkor jelenítik meg a cím attribútum szöveget, amikor az egér a cím attribútumot tartalmazó elemre mutat. Az Internet Explorer például, az egérrel történő megjelölés esetében, a cím szöveg hiányában az alt szöveget jeleníti meg, míg a Firefox és az Opera ugyanebben az esetben csak a cím szöveget tünteti fel és nem használja az alt attribútum szövegét erre a célra. Annak érdekében, hogy az egérrel történő kijelölés esetén az alt attribútum szövege is láthatóvá váljon, a cím attribútumnak ugyanazt a szöveget kell tartalmaznia.

A fentieknek megfelelően, képtérképek alkalmazása esetén, a technika sikeres alkalmazása érdekében, az alábbiakat kell elvégezni:

 • Biztosítani kell, hogy fókuszálás esetén (beleértve a billentyűzet fókuszát is), képi tartalom létezésétől függetlenül, az alt attribútum értéke megjelenjen.

  VAGY

 • A tartomány elemek alkalmazásának céljait megvalósító redundáns mechanizmusok is szerepeljenek a weblapon.

Leírás

A technika célja az, hogy a képtérkép választható területeinek szerepével egybeeső célokat megvalósító szövegalternatívákat biztosítson. A képtérképen egy olyan képet kell érteni, amelyet a tartomány elemek kijelölhető részekre osztottak fel. Minden ilyen rész egy hivatkozás, amely más weblapokra vagy az adott weblap más részeire mutat. Minden egyes tartomány elem alt attribútuma ugyanazt a célt szolgálja, mint a kép választható mezője.

Példák

1. példa

Ebben a példában a tartomány elem alt attribútuma biztosítja a képtérkép tartományok célját ismertető leírást.

Példa kód:

<img src="welcome.gif" usemap="#map1" 
  alt="Areas in the library. Select an area for
more information on that area." /> 
<map id="map1" name="map1">
 <area shape="rect" coords="0,0,30,30"
  href="reference.html" alt="Reference" />
 <area shape="rect" coords="34,34,100,100"
  href="media.html" alt="Audio visual lab" />
</map>  

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A képtérkép minden egyes tartomány elemére:

 1. Ellenőrizze, hogy a tartomány elem rendelkezik-e alt attribútummal.

 2. Ellenőrizze, hogy az alt attribútum által meghatározott szövegalternatíva ugyanazt a célt szolgálja-e, mint a képhalmaz tartomány eleme által megjelölt kép.

Elvárható eredmények
 • A fentiek igazak.

Teljesítési feltételek: