Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H30: A hivatkozás vagy horgony-elemek szerepét bemutató szöveges hivatkozás megadása

Alkalmazás

Hivatkozásokat tartalmazó HTML és XHTML dokumentumok, (<a href>elemek)

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja egy olyan hivatkozás társítása, amely magyarázó szöveg formájában mutatja be a hivatkozáselem tartalmát. A leírás lehetővé teszi a felhasználók számára a hivatkozás megkülönböztetését a weblapon előforduló más linkektől, és annak eldöntését, hogy követni akarják-e a hivatkozást. A hivatkozás céljának URI-ja általában nem kellőképpen részletezett.

Amikor a hivatkozás tartalma csak egy kép, akkor a kép szövegalternatívája a hivatkozás egyedi szerepét írja le.

Ha a hivatkozás tartalma szöveget, illetve egy vagy több képet is tartalmaz, és a szöveg megfelelően írja le a hivatkozás célját, akkor a képek valószínűleg üres szövegalternatívával fognak rendelkezni. (Lásd: H67: Szövegalternatívák és cím attribútumok elhagyása olyan képi elemek esetén, amelyeket a segítő technológiáknak figyelmen kívül kell hagynia (HTML) .) Abban az esetben, ha a képek a hivatkozás célján túlmutató információkat is közölnek, akkor rendelkezniük kell a megfelelő szövegalternatívával is.

Példák

1. példa

A hivatkozáselem szöveges tartalmában szereplő hivatkozás céljának ismertetése HTML formátumban.

Példa kód:

<a href="routes.html">
  Current routes at Boulders Climbing Gym
</a>
2. példa

Alt attributum használata az img elemhez, egy grafikus hivatkozás céljának a leírásához.

Példa kód:

<a href="routes.html">
   <img src="topo.gif" alt="Current routes at Boulders Climbing Gym" /> 
</a> 
3. példa

Egy üres alt attribútum használata, abban az esetben, amikor a horgony elem szöveges tartalma bemutatja az img elemhez tartozó hivatkozás célját. Fontos, hogy a hivatkozás szövege a lapon a kép mellett fog megjelenni.

Példa kód:

<a href="routes.html">
  <img src="topo.gif" alt="" />
  Current routes at Boulders Climbing Gym
</a>
4. példa

A képet és szöveget tartalmazó hivatkozás képi részére a weblap súgó része is hivatkozik. A kép rendelkezik egy szövegalternatívával, amely megegyezik a képnek a súgó részben használt nevével, aminek értelmében a főoldal ikonjára kell rákattintani.

Példa kód:

<a href="foo.htm">
<img src="house.gif" alt="icon"/>
Home page
</a>
5. példa

A hivatkozás szöveget és képet is tartalmaz, amelyek közül a kép kiegészítő információkat közöl a hivatkozás céljáról.

Példa kód:

<a href="WMFP.pdf">
Woodend Music Festival Program
<img src="pdficon.gif" alt="PDF format"/>
</a>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalom minden egyes hivatkozásához, amely ezt a technikát alkalmazza:

  1. Ellenőrizze, hogy a szöveg, vagy a nem-szöveges tartalom szövegalternatívája szerepel-e a horgony elemben.

  2. Abban az esetben ha a horgony elem egyetlen képi elemet tartalmaz ellenőrizze, hogy a szövegalternatíva tartalmazza-e a hivatkozás célját.

  3. Ha a horgony elem egy vagy több képi elemet tartalmaz és a képi elemek szövegalternatívája üres ellenőrizze, hogy hivatkozás szövege ismerteti-e a hivatkozás célját.

  4. Ha a horgony elem csak szöveget tartalmaz ellenőrizze, hogy a szöveg ismerteti-e a hivatkozás célját.

Elvárható eredmények
  • A fenti ellenőrzések igazak.


Teljesítési feltételek: