Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H28: Definíciók megadása az abbr és acronym elemeket használó rövidítésekhez

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

 • A segítő technológiák különböző szinteken támogatják a hangos cím attribútumot. Némelyik technológia nem teszi lehetővé a felhasználók számára a cím attribútumban foglalt információkhoz történő hozzáférést.

 • Ennek a technikának a cím attributummal történő alkalmazása csak akkor megfelelő, ha a cím attributum akadálymentesített. Az attributum akadálymentesítése azt jelenti, hogy a cím attribútum tartalma hozzáférhető minden billyentyűzetet alkalmazó felhasználó részére (nem csak a szöveget hanggá alakító szoftvereket alkalmazók számára)

 • A JAWS 6.2 és WindowEyes 5.0 programok, illetve fejlettebb verzióik támogatják az abbr és acronym elemeket. Ezek a programok, előfordulásuk esetén, hangosan is képesek hozzáférhetővé tenni a cím attribútumot, bár nem ez az alapértelmett alkalmazásuk és a felhasználók általában ezt nem is kapcsolják be.

 • Számos grafikai felhasználói program megjeleníti az abbr vagy acronym elemekbe foglalt szöveget, amelyet a szöveg felett vagy körülötte megjelenő pontozott vonallal jelölnek. Ezen kívül, az elem egérrel történő megjelölésekor a kiterjesztés eszköz tippként jelenik meg.

 • Internet Explorer 7-es vagy régebbi verzió alkalmazása esetén az abbr elemmel jelölt adatok minden további formázás nélkül jelennek meg. IE 6-os vagy régebbi böngésző esetén, egérrel történő megjelöléskor, a kiterjesztett verzió nem eszköz tippként jelenik meg.

 • Adott felhasználói programokon vagy segítő technológiákon belül az abbr és acronym elemek ugyanúgy jelennek meg a felhasználók előtt.

Leírás

A technika célja, hogy kiterjesztéseket vagy meghatározásokat biztosítson az abbr és acronym elemek által megjelenített rövidítésekhez.

Az abbr elem bármilyen rövidítéshez használható, a betűszavakat és iniciálékat is beleértve. HTML és XHTML formátumok használata esetén ez utóbbiakat az acronym elem is jelölheti. Az XHTML 2.0 az acronym elem megszüntetését és az általánosabb abbr elem használatát helyezi előtérbe.

Példák

1. példa: Abbr elem használata a rövidítések kiterjesztéséhez.

Példa kód:

<p>Sugar is commonly sold in 5 <abbr title="pound">lb.<abbr> bags.</p>
<p>Welcome to the <abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>!</p>       
2. példa: Abbr elem használata a rövidítések meghatározásához.

Példa kód:

<p>Tasini <abbr title="and others">et al.</abbr> <abbr title="versus">v.</abbr>
The New York Times <abbr title="and others">et al.</abbr> is the landmark lawsuit 
brought by members of the National Writers Union against ......</p> 
3. példa Az acronym elem használata a betűszavak kiterjesztéséhez

Példa kód:

 <p>The use of <acronym title="Keep It Simple Stupid">KISS</acronym> became popular in ...</p>    
      
4. példa: Acronym elem használata iniciálé kiterjesztéséhez

Példa kód:

 <p><acronym title="World Wide Web">WWW</acronym></p>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a rövidítésekhez társított kiterjesztések vagy meghatározások az abbr vagy acronym elemen keresztül kerültek-e megadásra.

Elvárható eredmények
 • Az 1. ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: