Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G97: A teljes alakot/nevet közvetlenül követő rövidítés biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármilyen szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a rövidítés teljes alakját elérhetővé tenni, olyan módon, hogy a teljes alak és a rövidítés együtt, összekapcsolva jelenik meg a weboldalon a szó első előfordulásakor. Tehá, bármelyik rövidítés teljes alakja megtalálható (és így kereshető) a weboldalon az első használat alkalmával.

Amikor mozaikszóval, betűszóval vagy más rövidített alakkal történik a szó, kifejezés vagy név rövidítése, biztosítsa a teljes alakot a rövidített változat előtt. Ez mindamellett, hogy számos stilisztikai kézikönyv javasolja, megkönnyíti a szöveg olvasását.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos rövidítések magyarázatot igényelnek kiterjesztés helyett. Jelen technika nem alkalmas az ilyen rövidítésekhez.

Jelen technikát a rövidítés első előfordulásakor alkalmazzák a weboldalon. Amikor többszörös forrásokat egyesítenek egy weboldalon, a rövidítés kiterjesztését minden egyes forrás elején végzik el. Mindazonáltal, ebben az esetben, egy másik technika használata a teljes alak biztosításához sokkal megfelelőbb lehet.

Példák

Példa 1

"Az ENSZ Emberjogi Főbiztosságát (UNHCR) 1950-ben alapították, hogy védelmet és segítséget nyújtson a menekülteknek."

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban szereplő minden rövidítéshez:

  1. Keresse meg a rövidítés első megjelenését a szerkesztett részben.

  2. Ellenőrizze, hogy az első használatot közvetlenül megelőzi a rövidítés kiterjesztett alakja.

  3. Ellenőrizze, hogy a kiterjesztett alak megfelelő a rövidítés használatához.

Várható eredmények
  • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: