Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G8: Kiterjesztett hangzó leírásokkkal rendelkező film biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármilyen hangot és videót támogató technológia.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja, hogy biztosítsa a kiterjesztett hangzó leírást nyújtó videó tartalom második verzióját. Az egyik nehézsége a hagyományos hangzó leírás készítésének az, hogy a narrátornak néha sok információt kell közvetítenie a párbeszédek rövid szünetei között. A kiterjesztett hangzó leírás ideiglenesen szünetelteti a hangot és a videót, annak érdekében, hogy a kritikus információ átadásra kerüljön, amikor a párbeszéd szünetei nem elegendőek a megfelelő leíráshoz.

Kiterjesztett hangzó leírással rendelkező film segítő változatának biztosítása hozzáférhetővé teszi a tartalmat a vakok számára, hiszen nekik nemcsak a párbeszédet kell hallaniuk, hanem azt a kontextust és a videó egyéb vonatkozásait is, melyeket a szereplők párbeszéde magában nem közvetít és melyekre nincs elegendő idő az eredeti párbeszéd közben.

Mivel ez megzavarja a megtekintést azoknál a nézőknél, akiknek nincs szüksége további leírásra, gyakran biztosítottak az olyan technikák, melyek megengedik a szolgáltatás be és kikapcsolását. Felváltva lehet biztosítani a további leírással rendelkező vagy nem rendelkező változatokat.

Példák

Példa 1

Egy égő házból menekülő család online videójának alternatív változata. A férj és a feleség között folyamatos párbeszéd folyik arról, hogy hol vannak a gyerekek. Ezalatt a háttérben az egyik fal leomlik, ami fontos információ a történet szempontjából, mert elzárja kijutásukat abból az épületrészből. A videó-anyag lejátszásamegáll (néhány filmkocka ismétlődik), a narrátor pedig részleteket mond el a fal leomlásáról, és ezután a videó folytatódik.

Példa 2

Egy oktatófilmhez egy csaknem folyamatos alámondás tartozik. A videó-rész megtekintésénél a nehézségekkel küzdő emberek számára elérhető egy alternatív változat. Az alternatív változat megállítja a videót és biztosítja a kulcsinformációk hangzó leírását.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Nyissa meg a kiterjesztett hangzó leírásokat tartalmazó filmváltozatot.

  2. Ellenőrizze, hogy a videó megáll a kiterjesztett hangzó leírások alatt, amikor nincs elég hely az eredeti párbeszédben a szükséges alámondások beszúrására.

  3. Ellenőrizze, hogy a szükséges információt tartalmazza-e a hangzó leírás.

  4. Amennyiben az alternatív változat(ok) külön oldalon található(k), ellenőrizze a hivatkozás(ok) hozzáférhetőségét, hogy lehetővé váljon a felhasználó számára a többi változat elérése.

Várható eredmények
  • A #2, a #3 és a #4 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: