Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G192: A specifikációknak való teljes megfelelés

Alkalmazhatóság

Jelen technika a specifikációkkal rendelkező, összes jelölőnyelvre vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

A 4.1.1 teljesítési feltételben szereplő összes követelmény teljesül, amikor a jelölőnyelveket olyan módon alkalmazzák, hogy teljesen megfeleljenek a specifikációjuknak. Ennek következtében, amíg a teljes megfelelés a specifikációknak nem igényli, hogy a megfeleljen a WCAG 2.0-nak, ez bevált gyakorlat, és egyben megvalósítja a 4.1.1 teljesítési feltételt.

Példák

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy az összes technológiát a specifikáció szerint használják.

Megjegyzés: Amíg az ellenőrzők jó eszközök lehetnek a hibakereséshez, gyakran nem találják meg az összes olyan esetet, ahol a tartalom nem felel meg teljesen a specifikációnak.

Várható eredmények
  • A #1 ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: