Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G163: Kikapcsolható, szabványos diakritikus jelek használata

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a felhasználók számára egy mechanizmust biztosítani a szabványos diakritikus jelek ki és bekapcsolásához.

Számos nyelv alkalmaz diakritikus jeleket vagy mellékjeleket egy szó kiejtésének jelölésére vagy a szavak megkülönböztetésére. Bizonyos nyelvek mellékjeleket használhatnak a magánhangzók jelölésére, a mássalhangzó kettőzés jelölésére, egy magánhangzó vagy mássalhangzó hiányának jelzésére, vagy más egyéb célból. Annak ellenére, hogy az ilyen mellékjelek nélküli szöveg olvasható, a kiegészítő mellékjelek növelhetik az olvashatóságot.

Példák

Példa 1

Egy hawaii nyelven írt weboldal az összes diakritikus jelet megjeleníti alapértelmezettként, és olyan hivatkozásokat biztosít, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára a diakritikus jelek megjelenítési szintjének kiválasztását:

  • Ne jelenjenek meg diakritikus jelek

  • Az ?okina kifejezéshez használja a (?) lábjelet, de ne jelenítse meg a makrónokat

  • Jelenjen meg minden diakritikus jel

Az oldal látogatója kiválasztja a számára kedvező szintet, és ezt a beállítást eltárolják egy szekció sütiben (cookie). A szekció időtartama alatt minden következő oldalnak hozzáférése lesz a sütihez, és a kiválasztott szintnek megfelelően jelenítik meg vagy rejtik el a mellékjeleket.

A szerver oldalon a tartalmat az összes diakritikus jellel együtt tárolják. Amennyiben egy látogató kevesebb vagy több mellékjelet szeretne, a szerveroldali funkció igény szerint kicseréli vagy eltávolítja a mellékjeleket, mielőtt visszaküldené a választ.

Példa a Hawaii nyelv internetes oldalon.

Ellenőrzések

Folyamat

Bármelyik weboldal esetében, amit olyan emberi nyelven írtak, amely diakritikus jeleket használ a jelentések megkülönböztetéséhez:

  1. Ellenőrizze, hogy a tartalom alapértelmezett változata diakritikus jeleket használ.

  2. Ellenőrizze, hogy létezik egy mechanizmus a diakritikus jelek ki és bekapcsolásához.

  3. Ellenőrizze, hogy mechanizmus használata a diakritikus jelek kikapcsolásához, olyan tartalmat eredményez, amely nem jeleníti meg a diakritikus jeleket.

  4. Ellenőrizze, hogy mechanizmus használata a diakritikus jelek bekapcsolásához, olyan tartalmat eredményez, amely megjeleníti a diakritikus jeleket.

Várható eredmények
  • A #1 - #4 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: