Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G140: Az információ és a szerkezet elválasztása a megjelenítéstől a különböző megjelenítések engedélyezéséhez/bekapcsolásához

Alkalmazhatóság

Bármelyik technológia

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a kisegítő technológia és a tartalom együttműködésének elősegítése a tartalom strukturális kódolásának és a megjelenítési kódolás logikus szétválasztásával. A strukturális kódolás olyan elemek jelölése, mint a fejlécek, bekezdések, listák, táblázatok stb., amit a célra fenntartott technológiai szolgáltatások használatával hoznak létre. Ezzel szemben a megjelenítési kódolás olyan formázási hatások jelölése, mint a betűtípus, szín, méret, pozíció, szegély stb., ami szintén támogatott a technológiai szolgáltatások által.

Amíg a megjelenítés alkalmazásai vizuálisan utalnak a szerkezetre — a felhasználók az alkalmazott formázási szabályokból meghatározhatják a fejléceket, bekezdéseket, listákat stb. — ezek a alkalmazások nem kódolják a szerkezetet elég egyértelműen a kisegítő technológia számára, hogy az oldallal hatásos együttműködhessen. A különálló szerkezet, funkció és megjelenítési rétegek biztosítása lehetővé teszi, hogy a formázás által magába foglalt szemantika a szerkezeti rétegen keresztül algoritmikusan meghatározott legyen.

Jelen technika követése lehetővé teszi, hogy a felhasználói program:

  • A tartalom meglévő szerkezetén alapuló olyan jelentőségteljes szerkezeti átalakulást hajtson végre, mint a szakaszok átrendezése vagy szakaszlisták, illetve hivatkozási listák előállítása.

  • Támogassa az együttműködést a tartalommal az olyan szerkezeti jellemzők alapján, melyeket a kisegítő technológia nem tud meghatározni kizárólag a megjelenítési információ alapján. Például elvárható a listákkal kapcsolatos speciális beállítások biztosítása a listaelemek számának jelölésével vagy a lista végére való ugrással. Ez csak akkor lehetséges, ha a listaszerkezet is kódolt a listamegjelenítésen felül.

  • Módosítsa a tartalom megjelenítését a szerkezeti alkalmazásokhoz kapcsolt alternatív megjelenítési szabályok helyettesítésével.

Példák

Példa 1: HTML CSS-el

Egy HTML dokumentum olyan HTML szerkezeti alkalmazásokat használ, mint a bekezdések, listák, fejlécek stb., és elkerüli az olyan megjelenítési alkalmazásokat, mint a betűkészlet változások, elrendezési javaslat, stb. A dokumentum saját szerkezeti tulajdonságai alapján CSS-t alkalmaznak a dokumentum formázásához. A jól elkészített "osztály" jellemzők a HTML-ben kiterjesztik a szerkezeti jelölés szemantikáját, amennyiben szükséges, hogy engedélyezze a rugalmasabb CSS-szel történő formázást. A kisegítő technológiák a megjelenítés módosításához helyettesíthetik, vagy kiterjeszthetik a CSS-t, vagy mellőzhetik a CSS-t és közvetlenül a szerkezeti kódolással léphetnek interakcióba.

Példa 2: Címkézett PDF

Egy PDF dokumentum nagy részben a formázási információval beágyazott tartalomból áll. A szerkezetre vonatkozó információ az XML-szerű címkéket használó dokumentum különálló szakaszában biztosított. Ezt "címkézett PDF-nek" nevezik. Az ilyen címkékben található információt használhatják a kisegítő technológiák a megjelenítés átalakításához vagy a megjelenítésre utaló szerkezet megértéséhez.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Vizsgálja meg a dokumentum kódolását.

  2. Ellenőrizze, hogy a szerkezeti információ és funkció egyértelműen biztosított és logikusan van elválasztva a megjelenítési információtól.

Várható eredmények
  • A#2 teljesül


Teljesítési feltételek: