Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G127: Egy weboldal egyéb weboldalak csoportjához történő kapcsolódásának beazonosítása

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja lehetővé tenni a felhasználók számára az aktuális weboldal és ugyanahhoz a csoporthoz tartozó többi weboldal közötti kapcsolat beazonosítását (pl. ugyanazon a webhelyen). Néhány esetben ezt el lehet végezni algoritmikusan — például HTML-ben a hivatkozás elem rel attribútumának használatával. Más esetekben az információt a weboldal címében található lényeges információn keresztül biztosítják.

Példák

Példa 1: Egy weboldal címe magába foglalja az alwebhely nevét

Egy nagy webhely számos technológiához tartalmaz oktatási segédleteket és hivatkozási anyagokat. Minden egyes weboldal címe magába foglalja az alwebhely nevét, valamint a webhelyet elkészítő szervezet nevét.

Példa 2: Metaadatban szereplő azonosító információ

Egy weboldal olyan metaadatot tartalmaz, amely az oldalt egy dokumentumgyűjteményhez készült tartalomjegyzékként azonosítja be. A gyűjteményben szereplő dokumentum metaadata beazonosítja a dokumentum helyét a gyűjteményben és hivatkozást biztosít a tartalomjegyzékhez.

Példa 3: Egy online tankönyvben található fejezetek

Egy online tankönyv fejezetekre oszlik. Minden weboldal címe magába foglalja a fejezet számát és címét, valamint a tankönyv címét.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy a weboldal címe magába foglalja-e a weboldal kapcsolatát ahhoz a gyűjteményhez, amihez tartozik.

  2. Ellenőrizze, hogy a weboldal magába foglalja-e a metaadatot, amely beazonosítja a weboldal kapcsolatát ahhoz a gyűjteményhez, amihez tartozik.

Várható eredmények
  • Az #1 ellenőrzés vagy a #2 ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: