Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

C22: A szöveg megjelenítésének szabályozása CSS segítségével.

Alkalmazás

Minden CSS-t támogató technológia.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika azt szemlélteti, hogyan lehet a CSS segítségével a szöveg vizuális megjelenítését szabályozni. Ezzel a módszerrel a felhasználók, a felhasználói programon keresztül, az igényeiknek megfelelően módosíthatják a szöveg vizuális tulajdonságait. A szöveg tulajdonságai magukban foglalják a méretet, színt, betűtípust és a relatív elhelyezkedést.

Ebből a szempontból a CSS előnye elsősorban abban rejlik, hogy elválasztja egymástól a dokumentum strukturáját és a megjelenítést. Rendeltetésük szerint a stíluslapok, a kijelölésen felül, a karakterek térközének, a szövegek igazításának, az elemek elhelyezésének, az audió fájlok lejátszásának, a betűtípusok jellemzőinek stb. nagyon pontos beállítását teszik lehetővé. A stílus és a kijelölés elválasztása révén a szerkesztők egyszerűsíthetik a tartalomban szereplő kijelölést, amelyek ezáltal akadálymentesebbé válnak.

A képeken belül elhelyezkedő szövegeknek gyakran vannak akadálymentesítési problémái. Ezek között szerepel az alábbi képességek hiánya is:

 • a böngésző beállításainak megfelelő méretezés

 • a böngésző vagy a felhasználó által alkalmazott stíluslap beállításainak megfelelő színek megjelenítése

 • az olyan operációs rendszer beállítások tiszteletben tartása, mint például a nagy kontraszt

A megfelelő vizuális megjelenítés elérése érdekében célszerű az említett elemek szöveges részeiben valódi szöveget, valamint a szemantikus kijelölés és a stíluslapok kombinációit használni. A hatékony működés biztosítása érdekében javasolt a felhasználó által is elérhető betűtípusok használata, illetve meg kell határozni azokat a betűtípusokat, amelyek az elsődleges betűtípus hiányában felhasználhatóvá válnak. A modernebb gépek vagy felhasználói programok gyakran kiegyenlítik vagy megszüntetik a szövegek alternatív nevét, amelynek eredményeképpen a fejlécek és gombok szépen jelennek meg ezeken a rendszereken és nem torzítják el a szöveg képét.

Az alábbi CSS tulajdonságok hasznosak a szövegek formázása és a képekben szereplő szövegek elkerülése szempontjából:

 • A font-family tulajdonság az állandó betűszélességű karakter családok kódolási aspektusát mutatja be.

 • A text-align tulajdonság a szöveget a nézőponttól jobbra jeleníti meg.

 • A font-size tulajdonság a szöveg méretének növelésére szolgál.

 • A font-style tulajdonság dőlt betűs szövegek megjelenítésére szolgál.

 • A font-weight tulajdonság a szöveg betűvastagságának a beállítására szolgál.

 • A color tulajdonság a szöveg vagy szövegdobozok színének beállítására szolgál.

 • A line-height tulajdonság a szövegblokkban használatos sorköz beállítására szolgál.

 • A text-transform tulajdonság a karakterek nagyságát (kisbetű, nagybetű) szabályozza a szövegben.

 • A letter-spacing tulajdonság a szöveg karakterei között lévő térközt szabályozza.

 • A background-image tulajdonság a szöveg, vagy nem-szöveges tartalom hátterének a beállítását szolgálja.

 • A first-line pszeudo osztály a szövegblokk első sorának megjelenítését szabályozza.

 • Az :first-letter pszeudo osztály a szövegblokk első betűjének a megjelenítését szabályozza.

 • A :before és :after pszeudo osztályok a szövegblokkok előtti vagy utáni nem-szöveges tartalmak beszúrására szolgálnak.

Példák

1. példa: CSS karaktercsalád alkalmazása a szöveg karaktercsaládjainak beállítására

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>The Javascript method to convert a string to uppercase is <code>toUpperCase()</code>.</p>

A CSS komponens:

Példa kód:


code { font-family:"Courier New", Courier, monospace }

2. példa: CSS szövegigazítás alkalmazása a szöveg elhelyezésének (igazításának) beállítására

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p class="right">This text should be to the right of the viewport.</p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.right { text-align: right; }

3. példa: CSS karakterméret használata a szöveg méretének beállítására

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>09 <strong class="largersize">March</strong> 2008</p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


strong.largersize { font-size: 1.5em; }

4. példa: CSS szín használata a szöveg színének beállítására

Megjegyzés: A példában alkalmazott stílus nem használható információ, struktúra vagy kapcsolatok közvetítésére.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>09 <em class="highlight">March</em> 2008</p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.highlight{ color: red; }

5. példa: CSS karaktertípus használata a szöveg dőltté tétele érdekében

Megjegyzés: A példában alkalmazott stílus nem használható információ, struktúra vagy kapcsolatok közvetítésére.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>The article is available in the <a href="http://www.example.com" class="featuredsite">Endocrinology 
Blog</a>.</p>

A CSS komponens:

Példa kód:


.featuredsite{ font-style:italic; }

6. példa: CSS karaktervastagság használata a szöveg karakter vastagságának alkalmazására.

Megjegyzés: A példában alkalmazott stílus nem használható információ, struktúra vagy kapcsolatok közvetítésére.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>This deal is available <span class="highlight">now!</span></p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.highlight { font-weight:bold; color:#990000; }

7. példa: CSS text-transform használata a szöveg méretének átalakítására

Megjegyzés: A példában alkalmazott stílus nem használható információ, struktúra vagy kapcsolatok közvetítésére.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>09 <span class="caps">March</span> 2008</p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.caps { text-transform:uppercase; }

8. példa: CSS sortávolság alkalmazása a szöveg sorainak beállítása céljából.

A CSS sortávolság tulajdonság a karakter méreténél kétszer nagyobb távolságra állítja be a bekezdés távolságát.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p>Concern for man and his fate must always form the<br /> 
chief interest of all technical endeavors. <br />
Never forget this in the midst of your diagrams and equations. </p>

A CSS komponens:

Példa kód:


p { line-height:2em; }

A CSS sortávolság tulajdonság a karakter méreténél kisebb szöveg sortávolság megjelenítésére szolgál. A szöveg második sora az első sor után kerül pozicionálásra, így a szöveg úgy jelenik meg mintha az első sor része lenne, de egy kicsit alatta helyezkedik el.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<h1 class="overlap"><span class="upper">News</span><br />
<span class="byline">today</span></h1>

A CSS komponens:

Példa kód:


.overlap { line-height:0.2em; }
.upper { text-transform:uppercase; }
.byline { color:red; font-style:italic; font-weight:bold; padding-left:3em; }

9. példa: CSS betű térköz használata a szöveg térközeinek beállítására

A CSS betű térköz tulajdonság a szöveg második sorában egymáshoz közelebb elhelyezkedő betűk megjelenítésére szolgál.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<h1 class="overlap"><span class="upper">News</span><br />
<span class="byline">today</span></h1>

A CSS komponens:

Példa kód:


.overlap { line-height:0.2em; }
.upper { text-transform:uppercase; }
.byline { color:red; font-style:italic; font-weight:bold; padding-left:3em; letter-spacing:-0.1em; }

A CSS betű térköz tulajdonság a szöveg második sorában egymáshoz közelebb elhelyezkedő betűk megjelenítésére szolgál.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<h1 class="upper2">News</h1>

A CSS komponens:

Példa kód:


.upper2 { text-transform:uppercase; letter-spacing:1em; }

10. példa: CSS háttérkép alkalmazása szövegek és képek szintezésére.

A karakter stílus tulajdonság egy banner szöveges komponensének megjelenítésére, míg a háttérkép tulajdonság a szöveg hátterében lévő kép megjelenítésére szolgál.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<div id="banner"><span id="bannerstyle1">Welcome</span> 
<span id="bannerstyle2">to your local city council</span></div>

A CSS komponens:

Példa kód:


#banner { 
 color:white; 
 background-image:url(banner-bg.gif); 
 background-repeat:no-repeat; 
 background-color:#003399; 
 width:29em; 
}
#bannerstyle1 { 
 text-transform:uppercase; 
 font-weight:bold; 
 font-size:2.5em;
}
#bannerstyle2 { 
 font-style:italic; 
 font-weight:bold; 
 letter-spacing:-0.1em;
 font-size:1.5em; 
}
11. példa: CSS első sor használata a szöveg első sorának megjelenítésére

A CSS :first-line pszeudo osztály a szöveg első sorát jeleníti meg nagyobb méretű, piros színű karakterekkel.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p class="startline">Once upon a time...<br />
...in a land far, far away... </p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.startline:first-line { font-size:2em; color:#990000; }

12. példa: CSS első betű használata a szöveg első betűjének megjelenítése céljából

A CSS :first-letter pszeudo osztály az első betűt nagyobb méretben, piros színben, és függőlegesen középre zárt helyzetben jeleníti meg.

Az XHTML komponens:

Példa kód:


<p class="startletter">Once upon a time...</p> 

A CSS komponens:

Példa kód:


.startletter:first-letter { font-size:2em; color:#990000; vertical-align:middle; }

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a szöveg vizuális megjelenését CSS tulajdonságokkal szabályozták-e.

Elvárható eredmények
 • Az 1. pont igaz.


Teljesítési feltételek: