Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

C19: Balra vagy jobbra igazítás meghatározása CSS-ben

Alkalmazás

Minden CSS-t támogató technológia

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a technika a szövegblokkok balra, illetve jobbra igazítását írja le a CSS text-align tulajdonsággal.

Példák

1. példa

Az alábbi példában egy balra igazított szöveg szerepel. A stíluslapon az alábbi kód határozza meg az osztályt:

Példa kód:

p.left {text-align: left}

Az osztály megnevezése a tartalomban.

Példa kód:

<p class="left"> Lorem ipsum dolor sit ?</p>
2. példa

Az alábbi példában a szöveg jobbra zárt.

Példa kód:

p.right {text-align: right}

Az osztály megnevezése a tartalomban.

Példa kód:

<p class="right"> Lorem ipsum dolor sit ?</p>

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy a szöveg balra vagy jobbra zárása megtörtént-e.

Elvárható eredmények
  • Az 1. pont igaz.


Teljesítési feltételek: