Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SVR2: Nem-megfelelő tartalom elérése megfelelő tartalmon keresztül, a .htaccess kizárólagos alkalmazásával

Alkalmazás

A .htaccess-t (tipikusan Apache) támogató webszerveren található tartalom esetében, amely egy nem-megfelelő tartalom megfelelő verziója.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja annak biztosítása, hogy a felhasználó nem-megfelelő változat esetén is a tartalom akadálymentesített verziójához férhessen hozzá. Egy olyan tartalom feltöltése, amely nem felel meg WCAG előírásainak még nem teszi a teljes oldalt nem megfelelővé, ha ugyanakkor az adott tartalomnak egy alternatív verziója is elérhető. A 4. megfelelőségi követelmény előírásai szerint az alternatív verziónak a nem-megfelelő tartalomból vagy annak URI-jából kell származnia.

A nem-megfelelő tartalomban nem mindig lehetséges egy akadálymentesített hivatkozás elhelyezése. Ezért ennek a technikának az alkalmazásával a "mod_access" Apache Modult alkalmazó fejlesztők megoldhatják azt, hogy a nem-megfelelő tartalom csak az alternatív verzió URI-jából vagy az alternatív és nem-megfelelő verzióra mutató hivatkozásokat tartalmazó lapokról legyen elérhető.

Példák

1. példa

Az alábbi .htaccess fájl az Apache mod_redirect modul segítségével irányítja át az "inaccessible.html"-ből érkező kéréseket az "accessible.html" felé. Ez abban az esetben következik be, ha a kérés nem az utóbbiból érkezik.

Példa kód:


# If the request for inaccessible content comes from a file 
# called accessible.html, then set an environment variable that 
# allows the inaccessible version to be displayed.
SetEnvIf Referer .*(accessible.html)$ let_me_in
<FilesMatch ^(inaccessible.html)$>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from env=let_me_in
</FilesMatch>
# If the request comes from anyplace but accessible.html, then 
# redirect the error condition to a location where the accessible 
# version resides
ErrorDocument 403 /example_directory/accessible.html

2. példa

Az alábbi példa könyvtár struktúrájában különböző formátumú dokumentumok kerültek tárolásra. Az egyik formátum nem felel meg a WCAG adott szintjének ezért a "jna" (Just Not Accessible) kiterjesztést kapja. Az összes ilyen kiterjesztésű fájl a "jna" elnevezésű mappában kerül felsorolásra, amelyben egy .htaccess fájl is tárolásra kerül. Ez utóbbi biztosítja azt, hogy a nem-akadálymentesített verzióval nem rendelkező lapokról a .jna kiterjesztésű fájlokra vonatkozó kérések az elérhető formátumokat tartalmazó főoldalra kerülnek átirányításra.

Példa kód:


# If the request for inaccessible content comes from a file at 
# http://example.com/documents/index.html, then set an environment 
# variable that allows the inaccessible version to be displayed.
SetEnvIf Referer ^http://example.com/documents/index.html$ let_me_in
<FilesMatch ^(.*\.jna)$>
  Order Deny,Allow
  Deny from all
  Allow from env=let_me_in
</FilesMatch>
# If the request comes from anyplace but http://example.com/documents/index.html, then 
# redirect the error condition to a location where a link the accessible 
# version resides
ErrorDocument 403 http://example.com/documents/index.html

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítsa azokat a lapokat, amelyek nem felelnek meg a WCAG azon előírt megfelelőségi szintjének, amelynek értelmében az akadálymentesített alternatív verziót a .htaccess fájlok alkalmazásával kell biztosítani.

 2. Keresse meg a nem-megfelelő tartalom URI-ját.

 3. Ellenőrizze, hogy a kapott lap beletartozik az egyik alábbi kategóriába:

  1. a nem-megfelelő tartalom egy megfelelő alternatív verziója

  2. olyan lap, amely mind a megfelelő mind a nem-megfelelő változatokra mutató hivatkozásokat tartalmaz
Elvárható eredmények
 • A 3.1 és 3.2 ellenőrzések igazak.


Teljesítési feltételek: