Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SCR36: Mozgó, gördülő vagy automatikusan frissülő tartalmakat statikus ablakban, illetve tartományban megjelenítő mechanizmus biztosítása

Alkalmazás

Minden olyan technológia, amely képes a tartalom mozgatására, villogtatására, frissítésére, illetve statikus szövegblokkok előállítására.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Bizonyos weblapokon a hely hiánya miatt automatikusan gördülő szöveg kerül megjelenítésre. A kisebb szövegablakokban gördülő szöveg jól értelmezhető a gyorsan olvasó felhasználók számára, de problémát jelenthetnek a lassabban olvasóknak, vagy segítő technológiát alkalmazóknak. Ez a technika megállítja a szöveg mozgását és statikusan elérhetővé teszi a teljes szöveg blokkot. A szöveg vagy egy különálló ablakban vagy a lap egy nagyobb részén válik elérhetővé. Ezt követően a felhasználók a saját tempójuknak megfelelően olvashatják a szöveget.

Ez a technika nem alkalmazható olyan mozgó szövegek esetében, amelyek nem jeleníthetők meg teljes terjedelmükben a képernyőn. (pl. egy hosszú csevegés).

Megjegyzés: Ez a technika együttesen alkalmazható a stílusváltó technikával, abban az esetben, ha egy nem megfelelő tartalom megfelelő alternatív verziója kerül megjelenítésre. További információkért tekintse meg a C29: Megfelelő alternatív verzió biztosítása stílusváltó segítségével (CSS) és Understanding Conforming Alternate Versions című részeket.

Példák

1. példa: Növekvő gördülő szöveg

A nagyméretű szövegblokk a lap egy kis részén gördül keresztül. A felhasználó egy gomb segítségével állíthatja meg a gördülést és jelenítheti meg a teljes szövegblokkot.

Megjegyzés: Az alábbi példakódhoz bekapcsolt és engedélyezett CSS és JavaScript szükségesek.

A CSS komponens:

Példa kód:

#scrollContainer {
    visibility: visible;
    overflow: hidden;
    top: 50px; left: 10px;
    background-color: darkblue;
   }
   .scrolling {
    position: absolute;
    width: 200px;
    height: 50px;
   }
   .notscrolling {
    width: 500px;
    margin:10px;
   }
   #scrollingText {
    top: 0px;
    color: white;
   }
   .scrolling #scrollingText {
    position: absolute;
   }
   </a>  

A szkript és HTML tartalom:

Példa kód:

<script type="text/javascript">
   var tid;
   function init() {
    var st = document.getElementById('scrollingText');
    st.style.top = '0px';
    initScrolling();
   }
   function initScrolling () {
    tid = setInterval('scrollText()', 300);
   }
   function scrollText () {
    var st = document.getElementById('scrollingText');
    if (parseInt(st.style.top) > (st.offsetHeight*(-1) + 8)) {
     st.style.top = (parseInt(st.style.top) - 5) + 'px';
    } else {
     var sc = document.getElementById('scrollContainer');
     st.style.top = parseInt(sc.offsetHeight) + 8 + 'px';
    }
   }
   function toggle() {
    var scr = document.getElementById('scrollContainer');
    if (scr.className == 'scrolling') {
     scr.className = 'notscrolling';
     clearInterval(tid);
      document.getElementById('scrollButton').value="Shrink";
    } else {
     scr.className = 'scrolling';
     initScrolling();
     document.getElementById('scrollButton').value="Expand";
    }
   }
 <input type="button" id="scrollButton" value="Expand" onclick="toggle()" />
 <div id="scrollContainer" class="scrolling">
  <div id="scrollingText" class="on">
  .... Text to be scrolled ...
  </div>
 </div>
...

Az Expanding Scrolling Text in Place című részben megtalálható a kód egy működő példája.

Ellenőrzések

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető technikák.


Teljesítési feltételek: