Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SCR27: Az oldal tartományainak átrendezése a dokumentum objektum modell segítségével

Alkalmazás

HTML és XHTML, szkriptek

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja egy olyan mechanizmus biztosítása, amely a leghasználhatóbb és legakadálymentesítettebb komponensek újrarendezését szolgálja. Az átrendezés két legelterjedtebb mechanizmusa a felhasználónak küldött beállítási lapon alapszik, amelyen a felhasználó vagy beszámozza az elemeket, vagy megfogja és a kívánt helyre teszi őket. A mozgatásos módszer sokkal hasznosabb, mivel a felhasználó egyesével a helyére rendezheti az elemeket és ezáltal érzelmileg is képes azonosulni az eredménnyel. Sajnos a mozgatásos technika teljes egészében az egérkezelésen alapszik. A másik módszer segítségével a felhasználók hardver független módon a komponensekre ható menün keresztül végezheti el az elemek térbeli átrendezését. Ez a mozgatásos művelet helyett, vagy azzal együttműködve is alkalmazható.

A menü olyan hivatkozások listája, amely hardver független onclick eseményt használ a tartalmat átrendező szkript indítására. A tartalom a dokumentum objektum modellben (DOM) nem csak vizuálisan, hanem a hardvereknek megfelelő helyes sorrendre is átrendezésre kerül.

Példák

1. példa

Ebben a példában függőleges irányú átrendezés történik. Ez a megközelítés, bal és jobb irányú opciók biztosításával, kétdimenziós átrendezésre is használható.

Az alábbi példa komponensei egy rendezetlen lista elemei. A rendezetlen listák nagyon jó szemantikus modelljei az ilyen komponensekhez hasonló elemek beállításának. A menü megközelítés más csoportosítások elvégzésére is használható.

A modulok lista elemekként szerepelnek és minden egyes modul, a doboz elemek tartalmán felül, egy beágyazott listaként megjelenő menüt is tartalmaz.

Példa kód:

<ul id="swapper">
  <li id="black">
    <div class="module">
      <div class="module_header">
        <!-- menu link -->
        <a href="#" onclick="ToggleMenu(event);">menu</a>
        <!-- menu -->
        <ul class="menu">
          <li><a href="#" onclick="OnMenuClick(event)" 
            onkeypress="OnMenuKeypress(event);">up</a></li>
          <li><a href="#" onclick="OnMenuClick(event)" 
            onkeypress="OnMenuKeypress(event);">down</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="module_body">
        Text in the black module
      </div>
    </div>
  </li>
  ...
</ul>

Mivel az előzőekben már tárgyaltuk az egyszerű fa mintájú menük megjelenítésének és elrejtésének a kérdését ezért ebben a példában csak a modulokat váltogató kódok kerülnek előtérbe. A munka az események harmonizációja és a hivatkozás alapértelmezett műveletének törlése után indulhat. Az elemek esetében először számos helyi beállítás kerül meghatározásra. Ezek a menü, az átrendezendő modul és a menuLink. Ezt követően az átrendezés iránya kerül ellenőrzésre, majd a váltás csomópontját kell meghatározni. Amennyiben ezt megtaláltuk a swapNode() segítségével átváltjuk a két modulunkat és a PositionElement() segítségével elmozdítjuk a modul mentén az abszolút módon pozícionált menüt. Ezt követően visszaállítjuk a fókuszt az egész művelet kiindulópontjaként szolgáló menüelemre.

Példa kód:

function MoveNode(evt,dir)
{
  HarmonizeEvent(evt);
  evt.preventDefault();
  var src = evt.target;
  var menu = src.parentNode.parentNode;
  var module = menu.parentNode.parentNode.parentNode;
  var menuLink = module.getElementsByTagName("a")[0];
  var swap = null;
  
  switch(dir)
  {
    case 'up':
    {
      swap = module.previousSibling;
      while (swap && swap.nodeType != 1)
      {
        swap = swap.previousSibling;
      }
      break;
    }
    case 'down':
    {
      swap = module.nextSibling;
      while (swap && swap.nodeType != 1)
      {
        swap = swap.nextSibling;
      }
      break;
    }
  }
  if (swap && swap.tagName == node.tagName)
  {
    module.swapNode(swap);
    PositionElement(menu,menuLink,false,true);
  }
  src.focus();
}

A csomópont váltásának CSS formázása nem sokban különbözik attól, ami az előzőekben tárgyalt fa mintánál alkalmazásra került. Ez egy kisebb menü, illetve a modulok, szín és méret beállítását tartalmazta.

Példa kód:

ul#swapper { margin:0px; padding:0px; list-item-style:none; }
ul#swapper li { padding:0; margin:1em; list-style:none; height:5em; width:15em; 
  border:1px solid black; }
ul#swapper li a { color:white; text-decoration:none; font-size:90%; }
ul#swapper li div.module_header { text-align:right; padding:0 0.2em; }
ul#swapper li div.module_body { padding:0.2em; }
ul#swapper ul.menu { padding:0; margin:0; list-style:none; background-color:#eeeeee; 
  height:auto; position:absolute; text-align:left; border:1px solid gray; display:none; }
ul#swapper ul.menu li { height:auto; border:none; margin:0; text-align:left; 
  font-weight:normal; width:5em; }
ul#swapper ul.menu li a { text-decoration:none; color:black; padding:0 0.1em; 
  display:block; width:100%; }

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Találja meg az összes olyan komponenst, amely a mozgatásos módszerrel átrendezhető.

 2. Ellenőrizze, hogy van-e olyan mechanizmus a lapon, amely hivatkozások listáján keresztül oldja meg az átrendezést.

 3. Ellenőrizze, hogy a menük a DOM újrarendezhető elemein belül helyezkednek-e el.

 4. Ellenőrizze, hogy az újrarendezéshez szükséges szkripteket csak a hivatkozások onclick eseménye aktiválja-e.

 5. Ellenőrizze, hogy az elemek nem csak vizuálisan de a DOM-ban is átrendezésre kerültek-e.

Elvárható eredmények
 • A 2. és 5. pontok igazak.

Teljesítési feltételek: