Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SCR19: Az onchange esemény és a kiválasztás elem együttes használata a tartalom megváltoztatása nélkül

Alkalmazás

A szkripteket támogató HTML és XHTML. Ez a technika a JavaScript 1.4 try/catch verzióját alkalmazza.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Ezt a technikát a Windows XP operációs rendszeren futó JAWS 7.0-val és WindowEyes 5.5-el tesztelték a Firefox 1.5 és IE 6-os böngésző verziókkal. Fontos, hogy a böngészőkben aktiválni kell a JavaScript támogatást.

Leírás

A technika célja annak bemutatása, hogyan lehet az onchange esemény és a kiválasztás elem segítségével a weboldal egyéb elemeit frissíteni. A technika alkalmazása nem eredményezi a technika megváltozását. Abban az esetben, ha a weboldalon egy vagy több kiválasztás elem is szerepel, és legalább az egyiken onchange esemény került beállításra, akkor az képes megváltoztatni a weboldalon lévő más kiválasztás elemek opcióit. A kiválasztás elemekhez szükséges összes információ szerepel az adott weblapon.

Fontos megjegyezni, hogy a módosított kiválasztás elem a weboldal olvasási sorrendjében a saját vezérlőjele után áll. Ez biztosítja azt, hogy a segítő technológiák érzékelni fogják a módosítást, és a megváltoztatott elemre történő fókuszálás esetén, a felhasználó már a módosított elemet fogja látni. Ez a technika a felhasználói program JavaScript támogatásán alapszik.

Példák

1. példa

Az alábbi példa két kiválasztás elemet tartalmaz. Az első kiválasztása esetén a második kiválasztás lehetőségei annak megfelelően módosulnak. Az első kiválasztási elem a kontinensek listáját tartalmazza. A második kiválasztási elem alatt a kiválasztott kontinensen elhelyezkedő országok részleges listája található. A kontinens választó elemén egy onchange elem került alkalmazásra. A kontinens kiválasztás megváltozásakor az ország kiválasztás, a JavaScript segítségével, a dokumentum objektum modellen (DOM) keresztül módosul. A weboldal tartalmazza az összes szükséges adatot mind a kontinensekről, mind az országokról.

Az alábbiakban a kódok áttekintése olvasható:

 • Beállítható countryLists elrendezés, amely tartalmazza a kiválasztás elem vezérlőjelében található összes kontinens országainak listáját.

 • A kontinens választó elem onchange eseménye által aktivált countryChange() funkció.

 • A weblap body elemében található kiválasztás elemet létrehozó XHTML kód.

Példa kód:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
 <head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/xhtml; charset=utf-8" /> 
  <title>Dynamic Select Statements</title> 
<script type="text/javascript">
 //<![CDATA[ 
 // array of possible countries in the same order as they appear in the country selection list 
 var countryLists = new Array(4) 
 countryLists["empty"] = ["Select a Country"]; 
 countryLists["North America"] = ["Canada", "United States", "Mexico"]; 
 countryLists["South America"] = ["Brazil", "Argentina", "Chile", "Ecuador"]; 
 countryLists["Asia"] = ["Russia", "China", "Japan"]; 
 countryLists["Europe"]= ["Britain", "France", "Spain", "Germany"]; 
 /* CountryChange() is called from the onchange event of a select element. 
 * param selectObj - the select object which fired the on change event. 
 */ 
 function countryChange(selectObj) { 
 // get the index of the selected option 
 var idx = selectObj.selectedIndex; 
 // get the value of the selected option 
 var which = selectObj.options[idx].value; 
 // use the selected option value to retrieve the list of items from the countryLists array 
 cList = countryLists[which]; 
 // get the country select element via its known id 
 var cSelect = document.getElementById("country"); 
 // remove the current options from the country select 
 var len=cSelect.options.length; 
 while (cSelect.options.length > 0) { 
 cSelect.remove(0); 
 } 
 var newOption; 
 // create new options 
 for (var i=0; i<cList.length; i++) { 
 newOption = document.createElement("option"); 
 newOption.value = cList[i]; // assumes option string and value are the same 
 newOption.text=cList[i]; 
 // add the new option 
 try { 
 cSelect.add(newOption); // this will fail in DOM browsers but is needed for IE 
 } 
 catch (e) { 
 cSelect.appendChild(newOption); 
 } 
 } 
 } 
//]]>
</script>
</head>
<body>
 <noscript>This page requires JavaScript be available and enabled to function properly</noscript>
 <h1>Dynamic Select Statements</h1>
 <label for="continent">Select Continent</label>
 <select id="continent" onchange="countryChange(this);">
  <option value="empty">Select a Continent</option>
  <option value="North America">North America</option>
  <option value="South America">South America</option>
  <option value="Asia">Asia</option>
  <option value="Europe">Europe</option>
 </select>
 <br/>
 <label for="country">Select a country</label>
 <select id="country">
  <option value="0">Select a country</option>
 </select>
</body>
 </html>

A Dynamic Select című részben található egy működő példa.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Navigáljon a kiválasztás elem vezérlőjeléhez (ebben a példában a kontinens választó elem) és változtassa meg a kiválasztás értékét.

 2. Navigáljon a vezérlőjel által frissített kiválasztás elemhez (ebben az esetben az ország választó elem).

 3. Ellenőrizze, hogy a megegyező opciók megjelenítésre kerülnek-e a másik kiválasztási elemben.

 4. Navigáljon a kiválasztás elem vezérlőjeléhez és az értékük megváltoztatása nélkül tekintse át az opciókat.

 5. Ellenőrizze, hogy a megegyező opciók továbbra is megjelenítésre kerülnek-e a társított elemben.

A kiválasztási elemeket egy segítő technológiával is ajánlatos ellenőrizni, annak a megállapítására, hogy a társított elem is felismerésre kerül-e.

Elvárható eredmények
 • A 3. és 5. pontok igazak.


Teljesítési feltételek: