Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H85: OPTGROUP használata a OPTION elemek csoportosítására a SELECT-en belül

Alkalmazás

Felhasználó bevitelt alkalmazó HTML és XHTML lapok.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Az optgroup elemet nem támogat minden képernyőolvasó.

Az option és optgroup elemekhez tartozó címke attribútum nem egyértelműen támogatott a felhasználói programok és a segítő technológiák által.

Leírás

A technika célja az elemek csoportosítása egy kiválasztási listában. A kiválasztási lista egy űrlapvezérlő olyan engedélyezett értékei, mint például a többszörös választást lehetővé tevő lista vagy a szövegszerkesztő dobozzal kombinált legördülő lista. A kiválasztási lista gyakran egymással kapcsolatban álló opciók csoportjait tartalmazza. Ezeket a csoportokat szemantikusan azonosítani kell, ami előnyösebb az egyszerűen "látszólagos" lista bejegyzésekkel kijelölt csoportoknál. Ez a módszer lehetővé teszi a felhasználók számára azt, hogy csoportokként csukják be a beállítási lehetőségeket és ezzel gyorsabbá teszik a beállítások kezelését, valamint a felhasználót érdeklő csoport megjelölését. Ez a módszer a hosszabb listák vizuális felosztását is megoldja, amelynek a révén a felhasználók könnyebben megtalálják az őket érdeklő beállításokat.

A HTML alkalmazásokban a kiválasztás-elem a többszörös választást támogató, valamint a szövegdobozzal kombinált legördülő listák elkészítését is lehetővé teszi. A különböző engedélyezett beállításokat az option elemek jelölik. A beállítások csoportosításához az optgroup elem használható, amely magában foglalja az adott beállítás elemet. A csoportot a címke attribútummal lehet felcímkézni és így a felhasználó előre tudni fogja azt, mit talál a csoporton belül.

Az optgroup elemnek közvetlenül a kiválasztás-elemen belül kell elhelyezkednie, míg a beállítás elemeknek közvetlenül optgroup-on belül kell lenniük. A kiválasztás-elemen belül lehetnek egyedi beállítás elemek vagy optgroup csoportok, bár a szerkesztőknek el kell dönteniük, hogy valóban ez-e az adott szerkesztés koncepciója. Az optgroup elemek nem ágyazhatók be, így a kiválasztáson belül csak egyszintű csoportosítás alkalmazható.

Példák

1. példa

A következő szövegszerkesztővel kombinált legördülő lista kedvenc ételekről gyűjt információkat. A típus szerinti csoportosítás meggyorsítja a felhasználóknak a nekik megfelelő beállítások kiválasztását.

Példa kód:


<form action="http://example.com/prog/someprog" method="post">
  <label for="food">What is your favorite food?</label>
  <select id="food" name="food">
   <optgroup label="Fruits">
    <option value="1">Apples</option>
    <option value="3">Bananas</option>
    <option value="4">Peaches</option>
    <option value="5">...</option>
   </optgroup>
   <optgroup label="Vegetables">
    <option value="2">Carrots</option>
    <option value="6">Cucumbers</option>
    <option value="7">...</option>
   </optgroup>
   <optgroup label="Baked Goods">
    <option value="8">Apple Pie</option>
    <option value="9">Chocolate Cake</option>
    <option value="10">...</option>
   </optgroup>
  </select>
</form>       
2. példa

Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan aknázhatja ki a többszörös választást lehetővé tevő doboz az optgroup elem előnyeit.

Példa kód:


<form action="http://example.com/prog/someprog" method="post">
  <label for="related_techniques"><strong>Related Techniques:</strong></label>
  <select name="related_techniques" id="related_techniques" multiple="multiple" size="10">
 <optgroup label="General Techniques">
  <option value="G1">G1: Adding a link at the top of each page ... </option>
  <option value="G4">G4: Allowing the content to be paused and restarted ... </option>
  <option value="G5">G5: Allowing users to complete an activity without any time... </option>
  <option value="G8">G8: Creating an extended audio description for the ... </option>
  <option value="G9">G9: Creating captions for live synchronized media... </option>
  <option value="G10">G10: Creating components using a technology that ... </option>
 </optgroup>
 <optgroup label="HTML Techniques">
  <option value="H2">H2: Combining adjacent image and text links for the same ... </option>
  <option value="H4">H4: Creating a logical tab order through links, form ... </option>
  <option value="H24">H24: Providing text alternatives for the area ...
  </option>
 </optgroup>
 <optgroup label="CSS Techniques">
  <option value="C6">C6: Positioning content based on structural markup... </option>
  <option value="C7">C7: A hivatkozás szövegének részleges elrejtése CSS kód segítségével ... </option>
 </optgroup>
 <optgroup label="SMIL Techniques">
  <option value="SM1">SM1: Adding extended audio description in SMIL 1.0... </option>
  <option value="SM2">SM2: Adding extended audio description in SMIL 2.0... </option>
  <option value="SM6">SM6: Providing audio description in SMIL 1.0... </option>
 </optgroup>
 <optgroup label="ARIA Techniques">
  <option value="ARIA1">ARIA1: Using WAI-ARIA describedby... </option>
  <option value="ARIA2">ARIA2: Identifying required fields with the "required"... </option>
  <option value="ARIA3">ARIA3: Identifying valid range information with "valuemin" ... </option>
  <option value="ARIA4">ARIA4: Using WAI-ARIA to programmatically identify form ... </option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Common Failures">
  <option value="F1">F1: Failure of SC 1.3.2 due to changing the meaning of content by... </option>
  <option value="F2">F2: Failure of SC 1.3.1 due to using changes in text presentation... </option>
  <option value="F3">F3: Failure of SC 1.1.1 due to using CSS to include images ... </option>
  <option value="F4">F4: Failure of SC 2.2.2 due to using text-decoration:blink ...</option>
 </optgroup>
</select>
</form>       

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze a választási listában szereplő beállításokat, hogy azok kapcsolatba állnak-e egymással.

 2. Abban az esetben, ha vannak összetartozó beállítások, akkor ezeknek az optgroup-on belül kell elhelyezkednie.

Elvárható eredmények
 • A 2. pont igaz.


Teljesítési feltételek: