Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H70: Keret-elemek használata azonos anyagok blokkjainak csoportosítására

Alkalmazás

Kereteket alkalmazó HTML és XHTML dokumentumok

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja annak bemutatása, hogyan lehet keret készleteket használni az ismételt anyagok csoportosítására. Mivel a legtöbb felhasználói program és segítő technológia lehetővé teszi a kerettől keretig történő navigálást, az elemek rendezésére felhasznált keretek jó mechanizmust biztosítanak az ismétlődő tartalmak könnyebb kihagyására. Abban az esetben, ha a honlap keret készleteket használ, a tartalom blokkjait különálló keretekbe javasolt szerkeszteni. Arról viszont meg kell bizonyosodni, hogy a tartalom ismétlődő blokkjai minden weboldalon ugyanabban a keret készletben jelennek meg. Ezen kívül minden keret-elemnek rendelkeznie kell egy cím attribútummal, ami keret tartalmát írja le. Abban az esetben, ha a kereteket megfelelően megcímzik a felhasználók könnyedén használhatják a keret navigációt a tartalmi blokkok közötti könnyű navigáláshoz.

Ez a technika abban az esetben használható, ha a lap tartalmát már keret készletbe foglalták. A még nem keret készletbe rendezett oldalak esetében más technikák alkalmazása javasolt, mivel sok segítő technológiát alkalmazó felhasználónak gondot jelentenek a keretek. A 4.2.1 teljesítési feltétel tartalmazza a keretek hiányában javasolt technikát.

Példák

1. példa

Az alábbi példa a tartalom rendezésére alkalmazott két keret használatát szemlélteti. Az első keret forrása az a weboldal, navigation.html, amely a navigációhoz szükséges HTML-elt tartalmazza. Ezt a keret rendelkezik egy cím attribútummal, amely navigációs oszlopként azonosítja az elemet. A második keret foglalja magába az oldal fő tartalmát, amelyet a main.html forrás paraméterei, valamint a "Main News Content" elnevezésű cím attribútum jeleznek. Ez utóbbi azonosítja az adott rész funkcióját is.

Példa kód:

<frameset cols="20%, *">
  <frame src="navigation.html" name="navbar" title="Navigation Bar" />
  <frame src="main.html" name="maincontent" title="Main News Content" />
  <noframes>
    <p>View <a href="noframe.html">no frame version</a>.</p>
  </noframes>
</frameset>   

Forrás

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Abban az esetben, ha a weboldal kereteket használ a tartalom rendezésére:

  1. Ellenőrizze, hogy a tartalom blokkjai különálló keretekbe kerültek-e rendezésre.

  2. Ellenőrizze, hogy az ismétlődő tartalom keretei azonos helyen találhatók-e minden egyes keret készletben.
Elvárható eredmények
  • Az 1. és 2. ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: