Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H67: Szövegalternatívák és cím attribútumok elhagyása olyan képi elemek esetén, amelyeket a segítő technológiáknak figyelmen kívül kell hagynia

Alkalmazás

Képeket betöltő HTML és XHTML dokumentumok.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a technika azt mutatja be, hogyan lehet megjelölni a segítő technikák által nem figyelembe vehető képeket.

Abban az esetben, ha egy képen nincs cím attribútum és a szövegalternatíva értéke nulla (pl. alt=""), az világosan jelzi a segítő technológiának, hogy nem kell figyelembe vennie a képet.

Megjegyzés: habár az alt=" " is érvényes, az alt="" használata javasolt.

Megjegyzés: a nulla értékű ALT attribútum nem egyezik meg az ALT attribútum hiányával.

Példák

1. példa

Az alábbi kép egy dekoratív grafikát helyez el a weboldalon.

Példa kód:


<img src="squiggle.gif" width="20" height="20" alt="" />

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat

Minden figyelmen kívül hagyandó kép esetében.

  1. Ellenőrizze, hogy a cím attribútum üres-e vagy hiányzik.

  2. Ellenőrizze, hogy az alt attribútum létezik-e és üres, vagy csak üres helyet tartalmaz (de nem &nbsp;)

Elvárható eredmények
  • Az 1. és 2. pontok igazak.


Teljesítési feltételek: