Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G89: Elvárt adatformátum és mintapéldány biztosítása

Alkalmazhatóság

Olyan oldalak, melyek a felhasználóktól információt kérnek és korlátozzák a felhasználó által alkalmazott formátumot.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja segítséget nyújtani a felhasználónak a beviteli hibák elkerüléséhez, az által, hogy információt kapnak a kötelezően kitöltendő adat formátumának korlátozásairól. Ezt el lehet végezni a formátum jellemzőinek leírásával vagy a kívánt adatformátum mintájának biztosításával.

Megjegyzés: Az olyan általános adatformátumok esetében, mint a dátumok és időpontok, hasznos lehet egy választható beállítás biztosítása, annak érdekében, hogy a felhasználók a számukra legkényelmesebb formátumot tudják használni.

Példák

Példa 1

A következő, dátumhoz kapcsolódó HTML űrlapvezérlő a címkében jelzi, hogy a dátumot nap — hónap — év formátumban kell megadni, nem hónap — nap — év formátumban, ahogy azt számos felhasználó feltételezheti az Egyesült Államokban.

Példa kód:


<label for="date">Date (dd-mm-yyyy)</label>
<input type="text" name="date" id="date" />

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Azonosítson be olyan űrlapvezérlőket, melyek csak megadott formátumban fogadnak el felhasználói adatbevitelt.

  2. Állapítsa meg, hogy az 1-es pontban beazonosított űrlapvezérlők mindegyike biztosít-e információt az elvárt formátumról.

Várható eredmények
  • A #2 teljesül.


Teljesítési feltételek: