Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G59: Az interaktív elemek olyan sorrendbe állítása, amely követi a tartalom sorrendiségét és kapcsolódó pontjait.

Alkalmazhatóság

Minden olyan technológia, amely interaktív elemeket tartalmaz és alapértelmezett bejárási sorrendet határoz meg az interaktív elemekhez.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy az interaktív elemek olyan sorrendben kerüljenek fókuszba, amely követi a tartalom logikai sorrendjét és kapcsolatát. A tartalom tervezésekor az olyan interaktív elemeket, mint a hivatkozásokat és űrlapvezérlőket úgy helyezik el a tartalomban, hogy az alapértelmezett bejárási sorrend kövesse a tartalom sorrendjét és kapcsolódási pontjait. Minden technológia meghatározza a saját alapértelmezett bejárási sorrendjét, így a tartalomban található vezérlők elhelyezéséhez alkalmazott mechanizmus függ a felhasznált technológiától.

Példaként, a HTML-ben az alapértelmezett bejárási sorrend követi azt a sorrendet, amelyben az elemek a tartalom forrásában megjelennek. Amikor a HTML-forrás sorrendje megegyezik a weboldal vizuális sorrendjével, a tabulálás alkalmazása a tartalomban követi a tartalom vizuális elrendezését. Amikor a forrás sorrendje nem egyezik meg a vizuális sorrenddel, a tartalom bejárási sorrendjének tükröznie kell a logikai kapcsolatokat a vizuálisan megjelenített tartalomban.

Példák

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Határozza meg az interaktív elemek sorrendjét a tartalomban.

  2. Határozza meg az interaktív elemek logikai sorrendjét.

  3. Ellenőrizze, hogy az interaktív elemek sorrendje a tartalomban megegyezik a logikai sorrenddel.

Várható eredmények
  • A #3 teljesül.


Teljesítési feltételek: