Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

C8: A CSS betű térköz használata a szavakon belüli térközök szabályozása céljából

Alkalmazás

Minden CSS-t támogató technológia.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika azt kívánja bemutatni, hogyan lehet a stíluslapok segítségével a szövegen belüli térközök vizuális megjelenését fokozni a szöveg értelmének megtartása mellett. A CSS-ben használatos letter-spacing eszköz segítségével szabályozhatják a szerkesztők a karakterek közötti térközök mennyiségét. Ez a technika előnyösebb az üres karakterek alkalmazásánál, mivel az utóbbiak megváltoztathatják a szó jelentését és kiejtését.

Példák

1. példa: Egy szó karaktereinek az elválasztása

Az alábbi CSS kód egyenlő közökkel választja el egy h2 szintű címsor karaktereit.

Példa kód:


h2
{
        letter-spacing: 1em;
}

Ugyanez a megjelöléshez:

Példa kód:


<h2>Museum</h2>

a megjelenített eredmény valahogy így nézhet ki:

Példa kód:


M u s e u m

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden szó esetében, amelynek a karaktereit nem szabványos térköz választja el:

  1. Ellenőrizze, hogy a CSS letter-spacing eszköz a térközök szabályozására került-e felhasználásra.

Elvárható eredmények
  • Az 1. pont igaz.


Teljesítési feltételek: