Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

C14: Az em mértékegység használata karakter méretek meghatározásához

Alkalmazás

CSS

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Az Internet Explorer 6 böngészőben használatos ems karakterméret beállítás a szöveget nagyobbra növeli, mint a százalékos vagy a nevekkel meghatározott karakter méretek. Ez azt jelenti, hogy a text-size/largest beállítás több mint 200 %-ra növelheti a szöveg méretét, ami gondot jelenthet a tartalom kivágásánál.

Abban az esetben, ha a karakterek nagysága egy olyan abszolút mértékkel kerül megadásra, mint például a pontok vagy pixelek, akkor az Internet Explorer 7 és korábbi verzióinak szövegméret menüparancsa nem méretezi át a szöveget.

CSS stílus meghatározásakor az Internet Explorer 7 csak a szöveg méretét változtatja meg, mint ahogy az a példában szerepel. A stílus attribútum segítségével beágyazott stílus esetén a szöveg méretének megváltoztatása nem támogatott művelet.

Leírás

A technika célja a karakterek méretének em mértékegységben történő meghatározása, annak érdekében, hogy a felhasználói programok hatékonyan legyenek képesek a tartalom méretezésére. Mivel az em érték a karakter tulajdonsága, ez a karakterrel megegyező módon kerül méretezésre. Abban az esetben, ha a karakterek mérete a body elemben kerül meghatározásra minden más elem is megörökli ezt az értéket, hacsak egy sokkal specifikusabb szelektor ezt felül nem bírálja.

Példák

1. példa: Em karakter méretek CSS-ben

Az alábbi példában a strong elemen belül kerül meghatározásra a karakter méret, így az adott szöveg mérete, a kontextustól függetlenül, mindig meg fogja haladni az őt körülvevő szöveg méretét. Azt feltételezve, hogy a fejlécek és bekezdések különböző betűméreteket alkalmaznak, a példában a félkövér formátumú szavak mindegyike nagyobb lesz az őt körülvevő szövegnél.

Példa kód:


strong {font-size: 1.6em}
...
<h1>Letting the <strong>user</strong> control text size</h1>
<p>Since only the user can know what size text works for him, 
it is <strong>very</strong> important to let him configure the text size.  </p>
?

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Vizsgáljon meg minden karakterméretet meghatározó CSS tulajdonságot.

  2. Ellenőrizze, hogy az értékek em mértékegységben kerülnek-e magadásra.

Elvárható eredmények
  • A 2. pont igaz.


Teljesítési feltételek: