Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

T2: Listák készítése szabványos szövegformázással

Alkalmazás

Egyszerű szöveges dokumentumok. Nem alkalmazható jelölést tartalmazó technológiákhoz.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy a szövegformázás eszközeivel segítse elő az összetartozó elemek listába rendezését. Ezzel a technikával nem jeleníthetők meg hierarchikus vagy beágyazott listák, amelyeknek az elkészítéséhez egy másik technika szükséges.

A lista a sorba rendezett listaelemekből áll. A listaelem egy címkével kezdődő bekezdés. A rendezetlen listák minden eleméhez csillag, gondolatjel, és kör alakú címkék használhatók. A rendezett listák elemeit alfabetikus vagy numerikus jelek jelölhetik és vagy egy szakasz vagy egy jobb zárójel zárhatja le őket. A címkéknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük, mint például:

 • a számoknak számsorban kell állniuk,

 • az alfabetikus jeleknek vagy ábécé sorrendben vagy, római számok esetén, numerikus rendben kell állniuk.

Példák

1. példa: Rendezetlen lista

Példa kód:


                        
- rendezetlen lista elem 
 
- rendezetlen lista elem 
 
- rendezetlen lista elem 

2. példa: Rendezett numerikus lista

Példa kód:


                        
1. Rendezett lista elem 
 
2. Rendezett lista elem 
 
3. Rendezett lista elem 

3. példa: Római számos rendezett lista

Példa kód:


                        
i.  Rendezett lista elem 
 
ii. Rendezett lista elem 
 
iii. Rendezett lista elem 
 
iv. Rendezett lista elem 

4. példa: Alfabetikus rendezett lista

Példa kód:


                        
A) Rendezett lista elem 
 
B) Rendezett lista elem 
 
C) Rendezett lista elem 

Források

Ehhez a technikához nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat

A szöveges tartalom minden egyes listájának esetében

 1. Ellenőrizze, hogy a bekezdés minden egyes listaeleme címkével kezdődik-e.

 2. Ellenőrizze, hogy a listában nincsenek olyan sorok, amelyek nem tartoznak a listához.

 3. Ellenőrizze, hogy az összes listaelem ugyanazt a címkét használja-e.

 4. Ellenőrizze, hogy a rendezett listák címkéi sorrendben állnak-e.

 5. Ellenőrizze, hogy a rendezetlen listák címkéi ugyanolyanok-e.

Elvárható eredmények
 • Minden fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: