Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

T1: Bekezdések elkészítése szabványos szövegformázással

Alkalmazás

Egyszerű szöveges dokumentumok. Nem alkalmazható jelölést tartalmazó technológiákhoz.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az egyszerű szöveges dokumentumok bekezdéseinek azonosítása. A bekezdés a szöveg olyan egységes blokkja, amely például egy nagyobb tartalom altémáját kifejtő mondatok csoportjából áll össze.

A bekezdés kezdetét az alábbiak jelölhetik:

 • a dokumentum első tartalmi egysége, illetve a tartalom kezdete, vagy

 • a bekezdés szövege előtt elhelyezkedő üres sor

A bekezdés végét az alábbiak jelölhetik:

 • a dokumentum utolsó tartalmi egysége, illetve a tartalom vége, vagy

 • a bekezdés szövegét követő egy vagy több üres sor

Az üres sor több nem nyomtatható karaktert tartalmaz - pl. szóköz vagy tabulátor -, amelyeket az új sor követ.

Példák

1. példa

Két bekezdés. Mindegyik üres sorral kezdődik és végződik.

Példa kód:


                        
Ez a bekezdés első mondata. 
A bekezdések hosszúak vagy 
rövidek lehetnek. 
  
  Ebben a bekezdésben az első sor behúzott.
Mind a behúzott, mind a nem-behúzott mondatok
használata engedélyezett. A bekezdések meghatározásakor
a sorok közötti sorközt nem kell figyelembe venni.
Csak a teljesen üres sorok számítanak. 

Források

Ehhez a technikához nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes bekezdéshez:

 1. Ellenőrizze, hogy a bekezdést megelőzi-e egy üres sor, vagy a bekezdés a weboldal első tartalmi egységét tartalmazza-e.

 2. Ellenőrizze, hogy a bekezdést követi-e egy üres sor, vagy a weboldal utolsó tartalmi egységét tartalmazza-e.
 3. Ellenőrizze, hogy a bekezdések nem tartalmaznak üres sorokat.
Elvárható eredmények
 • A fenti ellenőrzések minden bekezdés esetében igazak.


Teljesítési feltételek: