Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

ARIA3: Érvényes hatókör információ azonosítása a "valuemin" és "valuemax" tulajdonságok segítségével

Alkalmazás

A States and Properties for Accessible Rich Internet Applications. című részben foglaltakat támogató technológiák.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programre és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A Firefox 2.0, amely az API-k akadálymentesítésének biztosítása céljából feltérképezi a szerepeket és tulajdonságokat, részlegesen támogatja a WAI-ARIA-t. A felhasználói teszteken a JAWS és Window-Eyes sikeresen jelenítették meg ezeket a tulajdonságokat. A FireVox, amely a Firefox egy hangos kiterjesztése, a DOM-on keresztül szintén támogatja a WAI-ARIA-t.

Jelenleg más felhasználói program támogatás nem létezik.

Leírás

A technika célja az, hogy algoritmikusan meghatározott módon információt szolgáltasson egy beviteli mező engedélyezett hatóköréről. A felhasználó által alkalmazható minimum és maximum értékeket (külön-külön) a WAI-ARIA valuemin és valuemax állapotok adják meg. A felhasználói programok nem fogják engedélyezni, vagy hibaüzenettel jelzik a felhasználónak azt, ha a felhasználó hatókörön kívüli értéket írt be a kérdéses mezőbe.

A "WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok" egy XHTML 1.1 és modernebb verziói által támogatott modul, illetve az XHTML és más XML alapú nyelvek által prezentált tulajdonságok dokumentációja. A HTML-el és XHTML 1.0-val megvalósítandó WAI-ARIA állapotokkal és tulajdonságokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Embedding Accessibility Role and State Metadata in HTML Documents című részt. A WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok kompatibilisek más nyelvekkel is. További információkért tekintse meg az adott nyelven kiadott dokumentációt.

Megjegyzés: Jelenleg a WAI-ARIA csak munkapéldány formájában létezik. Ezt a technikát kiegészítő módszerként javasolják olyan szervezeteknek, amelyek a WCAG megfelelőséget a WAI-ARIA használatával kívánják elérni. Abban az esetben, ha a WAI-ARIA a felhasználói programok által is támogatott befejezett előírássá válik, akkor várhatóan a megfelelő technikák közé kerül besorolásra.

Példák

1. példa: Szövegbeviteli mező, amelybe a 2007-es év dátumai írhatók be.

Az alábbi szövegbeviteli mezőbe csak a 2007-es év dátumai írhatók be:

Példa kód:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 
  For Accessible Adaptable Applications//EN"
 "http://www.w3.org/2005/07/aaa/xhtml11-aaa.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:aaa="http://www.w3.org/2005/07/aaa"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes"
 xml:lang="en">
<head>
 <title>Date Entry</title>
</head>
<body>
 <h1>Date Entry</h1>
 <p>Text entry accepts a date in the year 2007.</p>
 <form action="http://example.com/submit">
  <p><label for="test">Enter a date in 2007:</label>
  <input name="test" id="test" 
   aaa:valuemin="2007-01-01" aaa:valuemax="2007-12-31"
   aaa:datatype="xsd:date" /></p>
  <p><input type="submit" value="Submit" /></p>
 </form>
</body>
</html>
 
1. példa: Egy forgó vezérlő 1 és 100 közötti értékeket ad meg.

Az alábbi forgó gomb 1 és 100 közötti értékek kiválasztását teszi lehetővé.

Példa kód:


    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 
 For Accessible Adaptable Applications//EN" "http://www.w3.org/2005/07/aaa/xhtml11-aaa.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:wairole="http://www.w3.org/2005/01/wai-rdf/GUIRoleTaxonomy#"
 xmlns:aaa="http://www.w3.org/2005/07/aaa"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes"
 xml:lang="en">
<head>
 <title>Spin Button</title>
</head>
<body>
 <h1>Spin Button</h1>
 <p>Spin button allows users to enter a number between 1 and 100. It is 
  implemented as a text input, to which user agents that do not support 
  ARIA roles fall back.</p>
 <form action="http://example.com/submit">
  <p><label for="test">Enter a number between 1 and 100</label>
  <input name="test" id="test" role="wairole:spinbutton" 
   aaa:valuemin="1" aaa:valuemax="100" aaa:datatype="xsd:integer" /></p>
  <p><input type="submit" value="Submit" /></p>
 </form>
</body>
</html>
 

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Egy ARIA-t támogató felhasználói programsel töltsön le egy oldalt, amely egy bizonyos hatókörön belül eső adatok beírását igényli.

 2. Vigyen be a hatókörön kívül eső információt és próbálja meg elküldeni az űrlapot.

 3. Ellenőrizze, hogy a felhasználói program jelzi-e az érvénytelen adatot.

 4. Adjon meg a hatókörön belüli információt és kísérelje meg az űrlap elküldését.

 5. Ellenőrizze, hogy a felhasználói program elfogadja-e az adatokat és engedélyezi-e az űrlap elküldését.

Elvárható eredmények
 • A 3. és 5. pontok igazak.


Teljesítési feltételek: