Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

ARIA2: A kötelezően kitöltendő mezők azonosítása a "kötelező" tulajdonsággal

Alkalmazás

A States and Properties for Accessible Rich Internet Applications. című részben foglaltakat támogató technológiák.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programre és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A Firefox 2.0, amely az API-k akadálymentesítésének biztosítása céljából feltérképezi a szerepeket és tulajdonságokat, részlegesen támogatja a WAI-ARIA-t. A felhasználói teszteken a JAWS és Window-Eyes sikeresen jelenítették meg ezeket a tulajdonságokat. A FireVox, amely a Firefox egy hangos kiterjesztése, a DOM-on keresztül szintén támogatja a WAI-ARIA-t.

Jelenleg más felhasználói program támogatás nem létezik.

Leírás

A technika azokat a mezőket jelzi, amelyeknek a program által meghatározott módon kötelező a kitöltése. A WAI-ARIA kötelező állapota jelzi azt, hogy az adott tartomány az elküldés előtt kötelezően kitöltendő. A "kötelező" tartomány az "igaz" és a "hamis" értékekkel bírhat. Például, ha egy felhasználónak kötelező kitöltenie egy lakcím mezőt, akkor a "kötelező" értékét igazra kell állítani.

Megjegyzés: A kötelezően kitöltendő mezők általában jól láthatóan megjelölésre kerülnek (mint például a vezérlő mögött álló jel vagy szimbólum). A kötelező tulajdonság használata megkönnyíti a felhasználói programok dolgát abban, hogy a rájuk jellemző specifikus módon továbbítsák az információt a felhasználó felé.

A "WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok" egy XHTML 1.1 és modernebb verziói által támogatott modul, illetve az XHTML és más XML alapú nyelvek által prezentált tulajdonságok dokumentációja. A HTML-el és XHTML 1.0-val megvalósítandó WAI-ARIA állapotokkal és tulajdonságokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Embedding Accessibility Role and State Metadata in HTML Documents című részt. A WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok kompatibilisek más nyelvekkel is. További információkért tekintse meg az adott nyelven kiadott dokumentációt.

Megjegyzés: A WAI-ARIA jelenleg csak munkapéldány formájában létezik. Ezt a technikát kiegészítő módszerként javasolják olyan szervezeteknek, amelyek a WCAG megfelelőséget a WAI-ARIA használatával kívánják elérni. Abban az esetben, ha a WAI-ARIA a felhasználói programok által is támogatott befejezett előírássá válik, akkor várhatóan a megfelelő technikák közé kerül besorolásra.

Példák

1. példa: Kötelező beviteli mező XHTML-ben

Az alábbi forráskód egy XHTML dokumentumot mutat be, amely a "kötelező" tulajdonsággal jelez egy kötelezően elküldendő űrlapmezőt. A mező kötelező jellegét egy címke is jelzi, amely tartalékként szolgál az ARIA-t nem támogató felhasználói programoknak.

Példa kód:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 
  For Accessible Adaptable Applications//EN"
 "http://www.w3.org/2005/07/aaa/xhtml11-aaa.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
     xmlns:aaa="http://www.w3.org/2005/07/aaa" 
     xml:lang="en">
 <head>
  <title>Required Input</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Required Input</h1>
  <p>The following form input field must be completed by the user
  before the form can be submitted.</p>
  <form action="http://example.com/submit">
   <p>
    <label for="test">Test (required)</label>
    <input name="test" id="test" aaa:required="true" />
   </p>
   <p>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </p>
  </form>
 </body>
</html>
 

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Egy ARIA-t támogató felhasználói programsel töltsön le egy kötelező űrlapmezőket tartalmazó oldalt.

 2. Hagyja a kötelező mezőket üresen, és próbálja meg elküldeni az űrlapot.

 3. Ellenőrizze, hogy a felhasználói program észleli-e a hiányzó információkat.

 4. Adjon meg értékeket a kötelezően kitöltendő mezőknek.

 5. Ellenőrizze, hogy a felhasználói program engedélyezi-e az űrlap elküldését.

Elvárható eredmények
 • A 3. és 5. pontok igazak.


Teljesítési feltételek: