Aktuális híreink

Webes Megosztás (Web Share) API – első nyilvános tervezet

2020. január 14.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Application Working Group) kiadta a Webes Megosztás API (Web Share API) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy API-t definiál szövegek, hivatkozások és egyéb tartalmak megosztására a felhasználó választása szerinti tetszőleges cél felé. Az elérhető megosztási célokat a dokumentum nem határozza meg; azokat a felhasználói ágens biztosítja, és lehetnek például applikációk, weboldalak vagy kontaktok.

 

A W3C a CSS Írásmódot ajánlja a nemzetközi írásmódok támogatására

2020. január 9.

Tegyük a World Wide Web-et világméretűvé! függőlegesen kiírva angol, hagyományos kínai, japán és koreai nyelven, ahogy a hírben indexképként megjelenik A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Írásmódok 3. szint (CSS Writing Modes Level 3) W3C ajánlást.

Ez a CSS modul különböző nemzetközi írásmódokhoz és azok kombinációihoz definiál CSS támogatást, beleérte a balról jobbra és a jobbról balra haladó írást ugyanúgy, mint a vízszintes és függőleges írásirányt. Ezen új CSS tulajdonságok lehetővé teszik a vízszintes és függőleges írásirányú szövegszakaszok ugyanazon oldalon történő megjelenítését. A specifikáció emellett olyan támogatást is tud adni, mint például a kétirányú szövegekben való izoláció, betűtípus (glif) orientáció vezérlés, és a függőleges szövegek soraiba rövid, vízszintes szakaszok beszúrása.

További információ és ajánlások a sajtóközleményben.

 

A W3C a WebAssembly-t ajánlja a sebesség, hatékonyság és reszponzivitás határainak tágítására

2019. december 20.

WebAssembly fekete-fehér logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A WebAssembly Munkacsoport három WebAssembly specifikációt jelentetett meg W3C ajánlásként, ezzel jelölve egy olyan új webes nyelv érkezését, amely böngészőben történő kódfuttatást tesz lehetővé.

  • WebAssembly Mag Specifikáció (WebAssembly Core Specification): a dokumentum egy alacsony szintű virtuális gépet definiál, amely pontosan emulálja számos olyan mikroprocesszor funkcionalitását, amelyen éppen fut. Akár Just-In-Time fordításon vagy értelmezésen keresztül, a WebAssembly motor közel olyan sebességgel teljesít, mint egy natív platformra fordított kód. A .wasm forrás analóg egy Java .class fájllal annyiban, hogy szintén statikus adatokat és olyan kódszegmenseket tartalmaz, amelyek ezeken a statikus adatokon működnek. A Java-tól eltérően azonban, a WebAssembly tipikusan más programozási nyelvek, mint a C/C++ vagy Rust, fordítási célpontjaként jön létre.
  • WebAssembly Web API: a dokumentum egy Promise-alapú interfészt definiál a .wasm forrás lekérdezésére és végrehajtására. A .wasm forrás szerkezete optimalizált, hogy lehetővé tegye a végrehajtás elkezdését még mielőtt a teljes forrás letöltésre került volna, amely tovább növeli a WebAssembly applikációk reszponzivitását.
  • WebAssembly JavaScript Interfész: a dokumentum egy JavaScript API-t biztosít a paraméterek WebAssembly funkciókhoz történő meghívására és átadására. A webes böngészőkben a WebAssembly gazdakörnyezettel történő interakcióit JavaScripten keresztül kezelik, ami azt jelenti, hogy a WebAssembly a JavaScript jól kidolgozott biztonsági modelljére támaszkodik.

A WebAssembly biztonságos, hordozható, alacsony szintű kódformátumot biztosít a hatékony teljesítmény és a kompakt megjelenítés érdekében. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a webes platform hatékonyabban hajtsa végre a számítás-intenzív algoritmusokat, mely cserébe teljesen új felhasználói élményeket tesz elérhetővé a weben és azon túl. Mivel a WebAssembly egy platform-független végrehajtási környezet, bármilyen más számítógép-platformon is használható.

További információ és ajánlások a sajtóközleményben.

 

Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 – első nyilvános munkaterv

2019. december 20.

A Decentralizált Azonosítók Munkacsoport (Decentralized Identifier Working Group) megjelentette a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 (Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0) első nyilvános tervezetet. A decentralizált azonosító (Decentralized Identifiers (DIDs)) az azonosítók egy új típusa az igazolható, nem-központosított digitális identitás érdekében. Ezen új azonosítókat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye egy DID vezérlőjének a DID feletti szabályozást, valamint hogy az mindenféle központosított nyilvántartástól, identitás szolgáltatótól vagy hitelesítésszolgáltatótól függetlenül implementálható legyen. A DID egy olyan URL, amely a DID tárgyát (DID subject) kapcsolja erőforrásokhoz és az ezzel a tárggyal a DID dokumentum szerint végezhető megbízható interakciókhoz. A DID dokumentumok egyszerű dokumentumok, melyek egy adott DID használatát írják le. Minden egyes DID dokumentum kifejezhet kriptografikus anyagot, ellenőrzési módszereket és/vagy szolgáltatási végpontot (service endpoints). Ezek egy mechanizmus-készletet DID-kontroller számára a DID vezérlését. A szolgáltatási végpontok a DID-alannyal való megbízható interakciókat biztosítják.

Jelen dokumentum egy adatmodellt, egy URL formátumot és egy művelet-készletet határoz meg a DID-ekre, a DID dokumentumokra és a DID módszerekre.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. december 18.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A 2019. novemberi verziója a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló új technológiák, valamint a Munkacsoportokban fejlesztés alatt álló specifikációk státuszát is frissítette. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. Új szabványosítási javaslatok közül kiemelnénk néhányat:

  • WebTransport, egy a WebSocket-hez hasonló de az UDP-hez közelebb álló és QUIC-en alapuló API, leírva a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communication) dokumentumban
  • WebCodecs, a média kódolók és dekódolók felfedésére a webes applikációk számára, leírva a Média dokumentumban
  • WebGPU, leírva a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) dokumentumban, amely az utóbbi hónapokban jelentős mértékben fejlődött
  • Input a workerek és instrukciókészletek számára, leírva a Felhasználói Interakció (User Interaction) dokumentumban
  • néhány alacsony szintű specifikáció a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentumban, mint az `isInputPending`, a `` elem, és az Audióeszköz Kliens (Audio Device Client) a Média dokumentumban

Számos korábban a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló dokumentum lépett előre a szabványosítási folyamatban 2019. április óta, például olyan média specifikációk, mint a Média képességek (Media Capabilities), Kép-a-képben (Picture-in-Picture) vagy a Média Session (Media Session), melyeket már a Média Munkacsoport kezel (lásd a Média dokumentumban). Hasonló módon a CSS Animáció Instrukciókészlet API-t (CSS Animation Worklet API) most már a CSS Munkacsoport fejleszti (lásd a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentumban).

Emellett a WebAssembly is gyorsan halad a szabványosítási folyamatban, és bekerült a a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentum jól implementált technológiái közé.

A szabványosításon túl, a 2019. novemberi verzió az implementálási folyamatról is képet ad. Például a Újraméretezés Figyelőt (Resize Observer) már a Firefox és a Safari is támogatja (lásd az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) dokumentumot). A Háttér Behívást (Background Fetch) a Chrome (lásd az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) dokumentumot), a HTML-ben definiált <datalist> elemet pedig már minden nagyobb böngésző támogatja (lásd a Formátumok (Forms) dokumentumot).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

Bevezetés a Webes Akadálymentesítésbe – új W3Cx online kurzus

2019. december 3.

két számítógépet néző ember fotója, mellette WAI ikonok, ahogy a hírben indexképként megjelennek A Fogyatékos Emberek Világnapján, a World Wide Web Konzorcium (W3C) és UNESCO Információtechnológiák az Oktatásban Intézete (UNESCO IITE) új W3Cx kurzust indított „Bevezetés a Webes Akadálymentesítésbe” (Introduction to Web Accessibility) címmel.

A kurzus nem csak a műszaki háttérrel rendelkező érdeklődőket célozza, többek között a fejlesztők, dizájnerek, tartalomszerzők, projekt menedzserek, fogyatékos emberek jelentkezését is várják. A tanfolyam 2020. január 28-án indul és saját tanulási ütemben teljesíthető.

További információ a kurzusról a sajtóközleményben és a blogbejegyzésben, valamint a kapcsolódó videóban található. A kurzusra jelentkezni a hivatkozáson lehet, és érdemes erre bátorítani másokat is.

 

W3C ajánlás a Nagy Felbontású Idő 2. szint

2019. november 29.

A Webes Teljesítmény Munkacsoport (Web Performance Working Group) kiadta a Nagy Felbontású Idő 2. szint (High Resolution Time Level 2) W3C ajánlást. A specifikáció egy API-t definiál amely megad egy kezdő időpontot és az aktuális időt miliszekundum felbontásban úgy, hogy az függetlenné válik az óraleolvasás elcsúszásaitól (clock skew) és az óraigazításoktól. A most kiadott dokumentum a korábbi, Nagy Felbontású Idő 1. verzió (first version of High Resolution Time) dokumentumot váltja fel.

 

W3C ajánlás lett a CSS Tartalmazás Modul 1. szint

2019. november 29.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Tartalmazás Modul 1. szint (CSS Containment Module Level 1) W3C ajánlást. Ez a CSS modul leírja azt a tartalmazás (contain) tulajdonságot, amely jelzi hogy egy elem al-fája független a weboldal többi részétől. Ez, amennyiben megfelelő módon használják, erős optimizálást tesz lehetővé a felhasználói ágensek számára.

 

W3C ajánlás az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0

2019. november 25.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Claims Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0 (Verifiable Credentials Data Model 1.0) W3C ajánlást. A Feltételek (Credentials) mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen előfeltételek kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

 

W3C ajánlástervezet az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió

2019. november 20.

Az Adatkészletek Együttműködése Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) közzétette az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió ajánlástervezetet (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2). A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. Jelen dokumentum egy sémát definiál, és példákat ad e séma használatára. A DCAT lehetővé teszi az adatot közzétévők számára adatkészletek és adatszolgáltatások egy katalógusban történő leírását egy szabványos modellt és szókészletet használva, amely engedi a metaadatok feldolgozását és aggregációját több katalógusból. Ez eredményezheti az adatkészletek és adatszolgáltatások könnyebb felfedezhetőségét. Emellett biztosítani képes az adatkatalógusok közzétételének nem-központosított módját, valamint az adatkészletekre irányuló federált keresést is lehetővé teszi ugyanazt a lekérdezési mechanizmust és struktúrát használva. Az aggregált DCAT metaadat manifest fájl-ként szolgálhat a digitális megőrzés folyamat során.

A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2020. január 7-ig várják.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0

2019. november 12.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) W3C ajánlást (webes szabványt). A szabvány segíti az automatizált tesztelőeszközök és manuális tesztelő módszertanok fejlesztőit a tesztelési szabályok megírásában, megosztásában és implementációjában, illetve elősegíti, hogy hozzájárulhassanak az akadálymentesítés általános tesztelési gyakorlatához. További információ az ACT-ról valamint az ezt már használó cégek példái az Akadálymentességi elemzés kalibrálása az ACT használatával (Calibrate Your Accessibility Evaluation with ACT) blogbejegyzésben olvasható.

 

W3C-hírek archívuma

2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002