Aktuális híreink

W3C Ajánlás lett a Kapcsolt Adatos Értesítések

2017. május 22.

A Közösségi Háló Munkacsoport (Social Web Working Group) megjelentette a Kapcsolt Adatos Értesítések (Linked Data Notifications, LDN) W3C-ajánlást.

Az LDN egy mechanizmust biztosít az értesítések küldéséhez a kliensek és a szerverek között. Az értesítések bármilyen adatot tartalmazhatnak, és RDF formátumban kifejezettek. A tartalmakat felhasználhatja a fogadó rendszer saját rendszerén belül, vagy láthatóvá teheti a felhasználó számára egy feldolgozó kliensapplikáción keresztül. Bármilyen forrás hirdethet egy fogadó végpontot (Inbox). Ez az alap építőköve az interoperábilis nem-központosított rendszereknek, mivel ez lehetővé teszi a szervereknek (melyek személyes adattárak is lehetnek) hogy végpontjaikat kitegyék a fogadó értesítéseknek mind kliensapplikáció (mint a közösségi háló oldalai) és más szerverek (például federált közösségi hálók node-jai) számára. Továbbá, az értesítések egyenként azonosíthatók és újrafelhasználhatók más applikációk által, így az adatok többszörös célt szolgálhatnak, és a felhasználók sincsenek azon applikációhoz láncolva, amely eredetileg az adott értesítést generálta.

Az LDN már megmutatta, hogy jól működik együtt több létező W3C szabvánnyal, beleértve a Web Annotációs Protokollt (Web Annotations Protocol) és Web Annotációs Szókészletet (Web Annotations Vocabulary), valamint a Kapcsolt Adatok Platform ((Linked Data Platform) szerverei az LDN fogadójaként is szolgálhatnak.

 

Orientációs Szenzor – munkaterv

2017. május 18.

Az Eszköz és Szenzorok Munkacsoport (Device and Sensors Working Group) megjelentette az Orientációs Szenzor (Orientation Sensor) első nyilvános munkatervet. A specifikáció egy alap orientációs szenzor felületet és konkrét szenzor alosztályokat definiál egy adott eszköznek a fix háromdimenziós, Descartes-féle koordinátarendszerhez viszonyított fizikai orientációjának követésére.

 

Mozgásérzékelő Szenzorok Magyarázat – csoportfeljegyzés

2017. május 18.

Az Eszköz és Szenzorok Munkacsoport (Device and Sensors Working Group) megjelentette a Mozgásérzékelő Szenzorok Magyarázat (Motion Sensors Explainer) csoportfeljegyzést. A dokumentum bevezetőként szolgál az alacsony- és magasszintű mozgásérzékelő szenzorokhoz, tartalmazva kapcsolataikat, belső működésüket és a vonatkozó általános felhasználási lehetőségeket. Az eseményszűrés és szenzorfúzió általános eseteket példákon keresztül szemlélteti, bemutatva hogyan alkalmazzuk ezeket a szenzorokon a Generikus Szenzor API (Generic Sensor API) specifikációban foglaltakat követve.

 

HTML Mikroadatok – első nyilvános munkaterv

2017. május 15.

A Webes Platform Munkacsoport (Web Platform Working Group) megjelentette a HTML Mikroadatok (HTML Microdata) első nyilvános munkatervet. A specifikáció a HTML mikroadatok mechanizmust definiálja, amely lehetővé teszi a gép által olvasható adatok HTML dokumentumokba történő beágyazását egy egyértelmű elemző (parsing) modellel. A mechanizmus kompatibilis a JSON-nal és megírható RDF-be konvertálható módon is.

 

Webes Téradatok Jó Gyakorlatok – Feljegyzés

2017. május 15.

A Webes Téradatok Munkacsoport (Spatial Data on the Web Working Group) megjelentette a Webes Téradatok Jó Gyakorlatok (Spatial Data on the Web Best Practices) Munkacsoport-feljegyzést. A dokumentum a webes téradatok közzétételéhez kapcsolódó jó gyakorlatokat ajánl; a webtechnológiák használatát mivel azok lokációra is alkalmazhatók. A jó gyakorlatok valós alkalmazások tapasztalatain alapulnak, elsődleges célközönségük a szakmai felhasználók, mint a webfejlesztők és téradat-szakértők. A jelen jó gyakorlatok lényeges hangsúly-váltást mutat a hagyományos Téradat Infrastruktúráktól áttérve az általános webes szabványokon alapuló megközelítés alkalmazására. Mivel a lokáció gyakran a többszörös adatkészletek közös tényezője, a téradatok különösen hasznos többletet jelentenek az Adatok Webjében (Web of Data).

 

Digitális Könyvkiadás – Webes Kiadványok Feljegyzések

2017. május 5.

A Digitális Könyvkiadás Érdekcsoport (Digital Publishing Interest Group) kiadott két Munkacsoport-feljegyzést:

  • Webes Kiadványok Felhasználói Esetek és Elvárások (Web Publications Use Cases and Requirements): a dokumentum különböző felhasználói eseteket ír le kiemelve azokat a problémákat, melyekkel a felhasználók vagy kiadók szembesülnek mikor a kiadványokat digitális, webes környezetben használják. Az ezekből a felhasználói esetekből származó elvárások képezik az érdekcsoport által, jelenleg „Webes Kiadványok” (Web Publications) címen jegyzett dokumentum technikai megfontolásainak alapját.
  • Webes Kiadványok a Nyílt Webes Platformon: Jövőkép és Műszaki Kihívások (Web Publications for the Open Web Platform: Vision and Technical Challenges): a dokumentum bemutatja a webes publikációt, mint a nyílt webes platformot használó, dokumentum-megjelenítésen alapuló digitális könyvkiadás jövőképét. A webes kiadványok összecsomagolhatók és hordozhatók, működnek online és offline is, valamint hozzáférhetők, hivatkozhatók és annotálhatók.
 

A W3C új kurzusokkal ünnepli a W3Cx második évfordulóját

2017. április 27.

Front-end fejlesztő szakmai tanúsítvány logó, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Mindössze két évvel a W3Cx-en indított első HTML5 tanfolyamot követően, a W3C bővíti kurzuskínálatát az első Bevezetés a JavaScript-be kurzussal, melyet a University Côte d’Azur-rel együttműködésben hívott életre. Emellett, a W3C elindítja az edX.org-on a “Front-end Fejlesztő” Szakmai Tanúsítványt, amely egy, a web alapját képező három programnyelvet - HTML5, CSS és JavaScript - felölelő, öt W3Cx tanfolyamból álló sorozat teljesítésével szerezhető meg. Ezen kurzusok a front-end fejlesztéshez szükséges tudás elsajátítását vagy bővítését célozzák, és már mindegyikre lehetőség van regisztálni. A kurzusok 2017. május 30-án indulnak. A W3Cx második évfordulója egyben egy mérföldkövet is jelöl, a W3C elérte a kitűzött célt, hiszen eddig már közel 400 000-en vettek részt a W3C edX kurzusain. További információ a sajtóközleményben.

 

Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 – munkaterv

2017. április 25.

Megjelent az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) első nyilvános munkaterv. A dokumentum egy általános formátumot határoz meg az akadálymentesítési tesztelés szabályaira, és azt hogyan írjunk teszteljárásokat a minőségbiztosítás számára. Emellett lehetővé teszi az akadálymentesítési tesztelési eljárások harmonizációját és segíti a szervezeteket tesztelési módszereik hatékonyabb dokumentálásában és megosztásában. A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2017. május 5-ig várják a WCAG ACT repozitórium GitHub-on, vagy a public-wcag-act-comments@w3.org e-mail címen.
További információ a WCAG Akadálymentesítés Tesztelése blog-on, az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) oldalakon.

 

CSS Kitöltés és Körvonal Modul 3. szint – munkaterv

2017. április 24.

A Beágyazható Stíluslapok (CSS) Munkacsoport (Cascading Style Sheets Working Group) megjelentette a CSS Kitöltés és Körvonal Modul 3. szint (CSS Fill and Stroke Module Level 3) első nyilvános munkatervet. A specifikáció leírja, hogy szövegek valamint SVG grafikai elemek miként legyenek kitöltve és körvonalazva azáltal, hogy meghatároz bizonyos tulajdonságokat, melyek vezérlik ezen elemek kitöltésének és körvonalának megjelenését és alakját. A modul a CSS azon tulajdonságait tartalmazza, amelyek a szöveg vagy SVG formák kitöltéséhez és vonalazásához kapcsolódnak.

 

XQuery 3.1, XQueryX 3.1, XPath 3.1 és kapcsolódó dokumentumai – W3C ajánlás

2017. április 18.

W3C szabványok képernyőképe az XQuery és XPath 3.1 dokumentumokról, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Az XML Lekérdezés Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSLT Munkacsoport hat dokumentumot jelentetett meg W3C Ajánlásként, hogy térképeken, tömbökön és új függvényeken keresztül erősítse a JSON és a Web Platform támogatását:

A 3.1-es verzión folyó munka, melynek elsődleges célja a JSON támogatás erősítése volt, térkép- és tömb-adatszerkezetekkel bővíti az XPath-t és az XQuery-t, valamint további függvényekkel és operátorokkal ezek kezelésére.

Az XPath egy domain-specifikus nyelv egy (tipikusan) XML-ből vagy JSON-ból épített, az XQuery és XPath Adatmodell által meghatározott fa csomópontjainak azonosítására és kivonatolására, valamint egy kifejezés-nyelv típusos fa-csomópontokkal és függvényekkel az első osztályú objektumok között. Az XPath kifejezések a Függvények és Operátorok specifikációban definiált függvényeket és operátorokat alkalmazhatják.

Az XQuery az XPath-t terjeszti ki komplex összekapcsolás (join), ablakolás, csoportosítás és egyéb műveletek támogatására fa-gyűjteményeken keresztül, melyek potenciálisan magas-teljesítményű indexelt adatbázisokban tároltak. Az XQueryX az XQuery kifejezések egyik XML reprezentációja.

A Szerializáció specifikáció azt írja le, hogyan kézbesíthetők az XPath és XQuery(X) kifejezések HTML-ben, XHTML-ben, JSON-ban, XML-ben vagy szövegként.

 

Sir Tim Berners-Lee nyerte el a Turing-díjat

2017. április 7.

ACM Turing-díj logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenikTim Berners-Lee fotója Az Amerikai Informatikai Társaság (Association for Computing Machinery, ACM) Sir Tim Berners-Lee-nek, a web feltalálójának és a World Wide Web Konzorcium igazgatójának ítélte oda a 2016. évi Turing-díjat.

A Turing-díj a legmagasabb elismerés a számítástudomány terén és gyakran az „Informatika Nobel-díja”-ként hivatkoznak rá. Berners-Lee a világháló, az első webes böngésző, valamint a web növekedését lehetővé tévő alapvető protokollok és algoritmusok feltalálásáért nyerte el a díjat. A webet ma már az egyik legbefolyásosabb informatikai találmányként tartják számon. Berners-Lee munkája, a web építőköveinek fejlesztése és gondozása, a W3C (World Wide Web Consortium) keretein belül folytatódik. Jeff Jaffe, a W3C ügyvezető igazgatója mondta: „A webnek hatalmas hatása van a világra, a társadalom minden területét átformálja: azt, ahogyan beszélünk, ahogyan tanulunk, információt szerzünk vagy üzleti tevékenységet folytatunk. Tim elképzelése arról, hogy mi lehetséges a világban, áttörést jelentő eredményeket hozott az informatikában – és ezt ismerik el a Turing-díjjal.”

További információ a díjról, Tim Berners-Lee-ről, valamint a W3C-ről a sajtóközleményben (angol nyelven).

 

W3C-hírek archívuma

2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002