Aktuális híreink

A W3C implementációkat vár az Adatintegritás BBS Kriptosorozatok 1.0 ajánlástervezethez

2024. április 16.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az Adatintegritás BBS Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity BBS Cryptosuites v1.0) ajánlástervezethez. A specifikáció egy Adatintegritás kriptosorozatot ír le digitális aláírások BBS aláírás-sémával történő generálásához. Az Aláírás sorozat (Signature Suite) a BBS aláírásokat használja szelektív közzététel és független származtatott bizonyítékok szolgáltatásához.

Az észrevételeket a Munkacsoport Github repozitóriumában várják 2024. május 4-ig.

 

RDF Adatkészlet Kanonizálás – W3C ajánlástervezet

2024. március 26.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) W3C ajánlástervezetet. Az RDF egy gráf-alapú adatmodellt definiál a világ dolgainak leírására, valamint biztosítja az alapot az ezen információ-gráfon alapuló következtetéshez. Időnként szükségessé válik az adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül. A most kiadott dokumentum egy algoritmust körvonalaz az RDF adatkészletek normalizálására annak érdekében, hogy ezen műveletek végrehajthatók legyenek.

 

A W3C implementációkat vár a DPub-ARIA 1.1 és DPub-AAM 1.1 ajánlástervezetekhez

2024. március 19.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) implementációkat vár az alábbi két ajánlástervezethez:

  • Digitális Tartalom Közzététel WAI-ARIA Modul 1.1 (Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.1): ahhoz, hogy a segítő technológiát alkalmazó felhasználók képesek legyenek a webes tartalmakban eligazodni, elengedhetetlen a webes dokumentumok szerkezeti részeire vonatkozó szemantikus metaadatok beágyazása. Ez különösen fontos az ún. longform (hosszú tartalom) dokumentumok tartalmi részeire, és együtt jár a web-applikációs widgetek szemantikus metaadatainak valamint a segítő technológiák viselkedésének beágyazásával. A specifikáció egy speciális WAI-ARIA szerepkészletet definiál, amely a segítő technológiát használó felhasználóknak segít az ilyen longform dokumentumokban navigálni.
  • Digitális Tartalom Közzététel Akadálymentességi API Hozzárendelés 1.1 (Digital Publishing Accessibility API Mappings 1.1): a dokumentum definiálja, hogyan rendelik a felhasználói ágensek a Digitális Tartalom Közzététel WAI-ARIA Modul 1.1 [dpub-aria-1.1] jelölőnyelvet a platform akadálymentességi API-khoz. A dokumentum a felhasználói ágens azon fejlesztőit célozza, akik a felhasználói ágensükben az akadálymentesítésért felelnek, hogy az a digitális tartalom közzétételre létrehozott akadálymentes tartalmat támogatni tudja.

A két dokumentummal kapcsolatos észrevételeket Github-on várják 2024. április 27-ig.

 

A W3C implementációkat vár az Ellenőrizhető Jogosítások Adatmodell 2.0 ajánlástervezethez

2024. február 20.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az Ellenőrizhető Jogosítások Adatmodell 2.0 (Verifiable Credentials Data Model v2.0) ajánlástervezethez. A jogosítások mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen jogosítások kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon. A Munkacsoport örömmel vesz minden észrevételt és az implementációval kapcsolatos visszajelzést, a Github repozitóriumban vezetett feladatoknál 2024. április 1-ig.

A Munkacsoport emellett kiadta az Ellenőrizhető Jogosítások Specifikációk Katalógusa (VC Specifications Directory) munkacsoport-feljegyzést, amely a jelenleg ismert összes Ellenőrizhető Jogosítások specifikáció nem hivatalos katalógusaként szolgál, akár globális szabványokat létrehozó szervezet, adott közösségi csoport, nyílt forráskódú projekt vagy egy személy tett közzé. Az észrevételeket a munkacsoport Github-ján várják.

 

MiniApp Címzés – első nyilvános tervezet

2024. február 15.

A MiniApps Munkacsoport kiadta a MiniApp címzés (MiniApp Addressing) első nyilvános tervezetet. A specifikáció definiálja a MiniApp helyének meghatározását, amit MiniApp címzésnek hívunk, beleértve az URI specifikáción alapuló sajátos MiniApp URI szintaktikai elemek specifikációit, valamint a MiniApp URI-ra mutató referenciák feloldásának folyamatát. Jelen specifikáció alkalmazása lehetővé teszi a felhasználói ágens számára a MiniApp erőforrások megtalálását.

 

CSS Viewport Modul 1. szint – első nyilvános tervezet

2024. február 6.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Viewport Modul 1. szint (CSS Viewport Module Level 1) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a szerző számára lehetőséget ad arra, hogy CSS-ben meghatározhassa annak a virtuáls ablaknak (viewport) a méretét, zoom mértékét és tájolását, amelyet a befoglaló elem inicializáláskor használ.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.3 – első nyilvános tervezet

2024. január 30.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) kiadta az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.3 (Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.3) első nyilvános tervezetet. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. A jelen verzió a WAI-ARIA 1.2-höz képest a következő változásokat tartalmazza: új szerepek (javaslat, észrevétel, jelölés), új attribútumok (aria-description, aria-braillelabel, aria-brailleroledescription) valamint frissítések az aria-details vonatkozásában, hogy lehetővé tegye a több, már meglévő azonosítóra való hivatkozást (multiple IDrefs). A további módosítások a változásnaplóban (changelog) követhetőek. Az észrevételeket 2024. február 21-ig várják.

A most kiadott dokumentum része a WAI-ARIA készletnek, melyről több információ a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) oldalon olvasható.

 

A W3C implementációkat vár az Adatkatalógus Szókészlet 3. verziójához

2024. január 24.

Az Adatkészlet Csere W3C Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) implementációkat vár az Adatkatalógus Szókészlet 3. verziójához (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 3). A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. A most közzétett dokumentum az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió szókészlet (VOCAB-DCAT-2) jelentős felülvizsgálata, a felhasználói esetek, elvárások és a tapasztalatok fényében, melyek a szókészlet fejlesztésének korábbi szakaszában még nem álltak rendelkezésre. A 3. verzió a közösség által használt gyakorlattal összhangban kibővíti a DCAT szabványt, miközben az adatleírás és adatkészlet-csere különféle megközelítéseit támogatja.

Az észrevételeket az Adatkészlet Csere Munkacsoport GitHub-on várják, 2024. február 15-ig.

 

W3C ajánlás lett három Dolgok Hálója 1.1 specifikáció

2023. december 8.

Web of Thing - tulajdonságok események, akciók, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things Working Group) három ajánlást jelentetett meg, valamint frissítette az azokat kiegészítő W3C Feljegyzéseket, új funkcionalitásokkal bővítve azon szabványokat, melyek lehetővé teszik az interoperabilitást a Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) platformok és alkalmazás domain-ek között:

  • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy különféle alkalmazás domainek esetén is használható absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára
  • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik.
  • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum támogatja a Dolgok Hálója Dolog Leírásának megosztását számos felhasználói esetben, mint például ad-hoc és megtervezett rendszerekben, fejlesztési és futási idő alatt, valamint helyi és globális hálózatokon.

A most kiadott W3C Dolgok Hálója ajánlások kibővítik a Dolgok Hálója hatókörét, megőrizve a 2020-ban elsőként megjelent specifikációkkal való kompatibilitást, webtechnológiát alkalmazva a különböző IoT eszközökhöz való hozzáférés harmonizálására és lebontva ezzel az eddig közéjük képzelt falakat. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

A W3C implementációkat vár négy Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás ajánlástervezethez

2023. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az alábbi ajánlástervezetekhez:

  • Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0): a specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.
  • Adatintegritás EdSA Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity EdDSA Cryptosuites v1.0): a dokumentum egy adatintegritás kriptográfiai sorozatot ír le, mely digitális aláírás létrehozására vagy hitelesítésére használható a csavart Edwards görbe digitális aláírási algoritmus (Edwards Curve Digital Signature Algorithm, EdDSA) és a 25519 Görbe (ed25519) alkalmazásával.
  • Adatintegritás ECDSA Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity ECDSA Cryptosuites v1.0): a dokumentum egy adatintegritás kriptosorozatot ír le, mely digitális aláírás generálására használható az elliptikus görbe digitális aláírási algoritmus (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA) alkalmazásával.
  • Ellenőrizhető Feltételek JSON Séma Specifikáció (Verifiable Credentials JSON Schema Specification): az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 [VC-DATA-MODEL-2.0] tervezet többek között meghatározza az Ellenőrizhető Feltételekre és Ellenőrizhető Megjelenítésekre használt modelleket, valamint elmagyarázza a három résztvevő: kibocsátó, tulajdonos, hitelesítő közötti kapcsolatokat. Az igazolhatóság, kibővíthetőség és a szemantikus interoperabilitás a funkcionalitás kritikus pontjai, melyekre az Ellenőrizhető Adatmodell 2.0 dokumentum végig hivatkozik. Jelen specifikáció egy mechanizmust biztosít a Feltételek Séma Ellenőrizhető Feltételekben történő használatára, a már létező adatséma koncepciókat alkalmazva.

Az észrevételeket az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport Github-on várják 2024. január 24-ig.

 

Elektronikus könyvkiadás akadálymentesítése – felmentés

2023. november 22.

A W3C Digitális Könyvkiadást Segítő Munkacsoportja (Publishing Maintenance Working Group) kiadott egy Csoportfeljegyzést, az elektronikusan megjelenő kiadványok akadálymentesítése alóli felmentés jelzéséről (Group Note of The EPUB Accessibility exemption property). A felmentés tulajdonság (exemption property) lehetővé teszi az EPUB tartalom létrehozóinak, hogy jelölhessék, ha az érvényes jogi szabályozás felmentést ad az adott elektronikus publikáció akadálymentesítése vonatkozásában.

 

W3C-hírek archívuma

2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002