Aktuális híreink

Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés – munkacsoport feljegyzés

2019. február 22.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette a Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés (Character Model for the World Wide Web: String Matching) Munkacsoport-feljegyzést, amely a specifikáció-írókat, szoftverfejlesztőket és tartalomfejlesztőket látja el egy általános hivatkozással a webes szöveg azonosság egyeztetésre, ezáltal növelve az interoperabilitást.

A szöveg azonosság egyeztetés az a folyamat, melynek során egy specifikáció vagy implementáció definiálja, hogy két szövegérték azonos vagy különbözik egymástól. Leírja azokat a módokat, ahogyan a szemantikusan egyenértékű szövegek különbözőképpen kódolhatók, valamint ennek hatását a formális nyelvek tekintetében fontos illesztési műveletekre. A témák a normalizálást és a kis- és nagybetűre váltást is magukban foglalják.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. január 18.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A fejlesztési terv tartalma most frissült, hogy a webes platform 2018. július óta történt fejlődését kövesse. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. A jelen verzió a Webes Platform Inkubátor Közösségi Csoportban (Web Platform Incubator Community Group, WICG) nemrég kezdődött új felfedező munkára fókuszál, hogy az alábbi tématerületek aktuális állapotát tükrözze:

 • Automatikus Lejátszás (Autoplay) szabályozás, leírva a Média fejezetben
 • Háttérben Futtatott Előtöltés (Background Fetch), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communications) fejezetekben
 • Megjeleníthető Figyelmeztetések API (Badging API), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetekben
 • Képernyőzár (Display Locking), leírva Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) fejezetben
 • Portálok (Portals), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) fejezetben
 • Görgetéshez Kapcsolt Animációk (Scroll-linked Animations), leírva a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) fejezetben
 • WebHID (Web Human Interface Device), leírva a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetben
 • Írható Fájlok (Writable Files), leírva az Adattárolás (Data Storage) fejezetben

A böngészőtámogatás a fejlesztési tervben felsorolt specifikációk közül többre is javult a 2018. júliusi verzió óta. Például az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) fejezetben leírt Médiakeresések 4. szintet (Media Queries Level 4) már minden nagyobb böngésző támogatja. A kép-a-képben (Picture-in-Picture) szintén támogatott a Firefox mobil felületen, valamint a Safari is kísérletezik ennek támogatásával (bővebben lásd a Média fejezetben).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

Szemantikus szenzorhálózat ontológia kiegészítések – első nyilvános tervezet

2019. január 15.

A Webes Téradatok Érdekcsoport (Spatial Data on the Web Interest Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia Kiegészítések (Extensions to the Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a 2017-ben W3C ajánlásként kiadott Szemantikus Szenzorhálózat Ontológiához (Semantic Sensor Network Ontology) ír le kiegészítéseket, lehetővé téve a hivatkozást az alapvető tulajdonságokra megfigyelés, mintavétel vagy aktuálás céljából, valamint megfigyelések homogén csoportjainak kialakítását, ahol egy vagy több tulajdonság e csoport minden tagjára érvényes lehet.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1

2019. január 11.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) kiadta az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1 (Accessible Name and Description Computation 1.1, AccName) W3C ajánlást. Az Accname leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, webes tartalomleíró nyelvek alapján. A név egy egyszerű címke az adott objektumra, míg a leírás további információt biztosít. Ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k szokásos jellemzői, melyek lehetővé teszik a segítő technológiák számára ezen objektumok azonosítását, valamint nevük vagy leírásuk megjelenítését a felhasználó felé. Az algoritmus dokumentálása, melynek során nevek és leírások kerülnek meghatározásra, elősegíti ezen tulajdonságok interoperábilis megjelenítését a különböző akadálymentességi API-k között és segíti annak biztosítását, hogy ez az információ a szerző szándékának megfelelő módon jelenjen meg. Különálló akadálymentességi API hozzárendelés (accessibility API mapping - AAM) specifikációk definálják annak aktuális módját, ahogyan ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k felé megjelenítésre kerülnek; az Accname csak leírja, hogyan számítódik a név és a leírás különböző, egyszerre alkalmazható tartalomtulajdonságokból.

További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport – két tervezet

2019. január 8.

Az Akadálymentes Platform Architektúra (Accessible Platform Architectures Working Group) és az Akadálymentesítési Útmutató (Accessibility Guidelines Working Group) Munkacsoportok megjelentették a Kognitív és Tanulási Nehézségekkel küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom (Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities) első nyilvános tervezetet, valamint a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés (Cognitive Accessibility Roadmap and Gap Analysis) frissített tervezetet, melyet a Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport (Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force) fejlesztett.
A Kognitív és Tanulási Nehézségekkel Küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom dokumentum tanácsokkal szolgál a tekintetben, hogyan tehetők a webes tartalmak valamint a webalkalmazások az ilyen nehézségekkel küzdő felhasználók számára is elérhetővé. A dokumentum korábban a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés mellékleteként jelent meg.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI). A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket 2019. január 14-ig várják.

 

W3C Műhelykonferencia: Gráfadatok webes szabványosítása

2018. december 20.

a digitalizálás víziójának illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik Meghosszabbították a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia jelentkezési határidejét, 2019. január 11-ig. További információ a Digitális Vállalkozás – W3C Gráfadatok Műhelykonferencia (The Digital Enterprise – W3C Graph Data Workshop) blogbejegyzésben található.

2019. március 4-6-ig Berlinben kerül megrendezésre a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia (Workshop on Web Standardization for Graph Data), melynek házigazdája a Neo4J.

A műhelykonferencia célja azon emberek összekapcsolása, akiket érdekel a gráfadatokra vonatkozó szabványok jövője, ennek állandóan növekvő fontossága a Dolgok Internetje, okos vállalkozások, okos városok, nyílt szolgáltatáspiacok területeken, valamint kapcsolata a Mesterséges Intelligenciával és Gépi Tanulással.

Megvitatásra kerülő témák:

Az adatbáziskezelő rendszerek különböző perspektíváinak összehangolása:

 • az annotációk szerepe, pl. térbeli, időbeli, eredet, adatminőség, megbízhatóság, stb. valamint az RDF kiterjesztésének lehetőségei az annotációk jobb támogatására
 • az RDF és más rokon leírások közötti kapcsolat, pl. Címkézett Tulajdonság Gráfok (Labelled Property Graphs) és az ETSI ISG CIM munkája (European Telecommunications Standards Institute, Industry Specification Group for cross-cutting Context Information Management)
 • a gráf lekérdezésekkel és frissített nyelvekkel szembeni elvárások
 • a gráfadatok szabálynyelvével szembeni elvárások

Adatsilók, Nagy Adat, Mesterséges Intelligencia és gépi tanulás kezelése:

 • technikák a részleges, bizonytalan és inkonzisztens tudás kezelésére
 • az érvelés különböző fajtái, mint deduktív, induktív, abduktív, analogikai, térbeli, időbeli, okozati, társadalmi és érzelmi
 • Nagy Adat, mesterséges intelligencia/gépi tanulás, vállalati tudásgráfok kihívásai

Skálázhatóság, biztonság, megbízhatóság, API-k és szókészlet fejlesztés:

 • technikák az egymást átfedő szemantikájú szókészletek közötti adattérképezéshez, mint a különböző közösségek közötti skálázás alapja
 • digitális aláírás RDF-re és Tulajdonság Gráfokra, pl. annak igazolására, hogy az adott gráfot nem hamisították
 • mi várható az adat- és információ-szolgáltatások távoli elérése terén
 • időszerű és szükséges-e egy JavaScript API szabványosítása a Kapcsolt Adatokra
 • hogyan tehető a W3C vonzóbbá a szókészleteken folyó munka vonatkozásában

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. január 11-ig.

 

Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek – első nyilvános tervezet

2018. december 13.

A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group, WebRTC) közzétette a Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek (WebRTC Next Version Use Cases) első nyilvános tervezetet. A dokumentum a WebRTC új verzió (WebRTC Next Version, WebRTC-NV) fejlesztését motiváló felhasználói eseteket írja le, valamint azon követelményeket, melyeket ezek a felhasználói esetek igényelnek.

 

Akadálymentességi nyilatkozat létrehozása – új forrásanyag

2018. december 7.

képernyőkép a nyilatkozatot előállító eszközről, W3C és WAI ikonok és az eszköz neve, ahogy a hírben indexképként megjelennek A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group , EOWG) megjelentette az Akadálymentességi nyilatkozat létrehozása (Developing an Accessibility Statement) új forrásanyagot.

A közzétett forrásanyag segít egy weboldal, mobilalkalmazás vagy más digitális tartalom akadálymentességi nyilatkozatának létrehozásában. A dokumentum útmutatót, példákat és egy ingyenes akadálymentességi nyilatkozatot előállító eszközt tartalmaz. Az eszköz segíti egy meghatározott tartalom és helyzet vonatkozásában az akadálymentességi nyilatkozat létrehozását a megfelelő információk összegyűjtésével és felvitelével. További információ a Hogyan hozzunk létre akadálymentességi nyilatkozatot blogbejegyzésben (How to Create Accessibility Statements blog post) olvasható.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2018. október

2018. november 28.

Innováció (villanykörte), ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (W3C Strategic Highlights – October 2018), mely a szervezet jelenlegi munkájáról ad átfogó képet.

A W3C kiemelt stratégiai témái arra összpontosítanak, hogyan támogatja a W3C stratégiája és működése a Web fejlődését, elégíti ki az Ipar igényeit, valamint hogyan támogatja a Web Mindenkinek célt.

A W3C ügyvezető igazgatójának a TPAC2018-ról szóló bejegyzése a hivatkozáson olvasható. A TPAC (Technical Plennary / Advisory Committee Meetings), mely a W3C éves, a munkacsoportok személyes találkozását lehetővé tévő rendezvénye, előremutató előadásokat valamint a 220 különböző szervezetet képviselő több mint 600 résztvevő közötti élénk párbeszédet eredményezett idén Lyonban.

 

Üzleti esettanulmány a digitális akadálymentesítésért – új forrásanyag

2018. november 20.

bőrönd, bevásárlókocsi, bírói kalapács és beszédbuborék ikonok, ahogy a hírben indexképként megjelennek A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group , EOWG) megjelentette az Üzleti esettanulmány a digitális akadálymentesítésért (The Business Case for Digital Accessibility) új forrásanyagot.

A dokumentum leírja, hogyan tudja az akadálymentesítés ösztönözni az innovációt, erősíteni a márkát, bővíteni a piacot és minimalizálni a jogi kockázatot. Számba veszi az akadálymentesítés közvetlen és közvetett előnyeit, valamint azon kockázatokat, melyek az akadálymentesítés nem megfelelő kezeléséből fakadnak. Üzleti esettanulmányokat és példákat is nyújt annak bemutatására, miért jó egy szervezet számára az akadálymentesítés terén tett befektetés.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C Műhelykonferencia: Gráfadatok webes szabványosítása

2018. november 19.

2019. március 4-6-ig Berlinben kerül megrendezésre a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia (Workshop on Web Standardization for Graph Data), melynek házigazdája a Neo4J.

A műhelykonferencia célja azon emberek összekapcsolása, akiket érdekel a gráfadatokra vonatkozó szabványok jövője, ennek állandóan növekvő fontossága a Dolgok Internetje, okos vállalkozások, okos városok, nyílt szolgáltatáspiacok területeken, valamint kapcsolata a Mesterséges Intelligenciával és Gépi Tanulással.

Megvitatásra kerülő témák:

Az adatbáziskezelő rendszerek különböző perspektíváinak összehangolása:

 • az annotációk szerepe, pl. térbeli, időbeli, eredet, adatminőség, megbízhatóság, stb. valamint az RDF kiterjesztésének lehetőségei az annotációk jobb támogatására
 • az RDF és más rokon leírások közötti kapcsolat, pl. Címkézett Tulajdonság Gráfok (Labelled Property Graphs) és az ETSI ISG CIM munkája (European Telecommunications Standards Institute, Industry Specification Group for cross-cutting Context Information Management)
 • a gráf lekérdezésekkel és frissített nyelvekkel szembeni elvárások
 • a gráfadatok szabálynyelvével szembeni elvárások

Adatsilók, Nagy Adat, Mesterséges Intelligencia és gépi tanulás kezelése:

 • technikák a részleges, bizonytalan és inkonzisztens tudás kezelésére
 • az érvelés különböző fajtái, mint deduktív, induktív, abduktív, analogikai, térbeli, időbeli, okozati, társadalmi és érzelmi
 • Nagy Adat, mesterséges intelligencia/gépi tanulás, vállalati tudásgráfok kihívásai

Skálázhatóság, biztonság, megbízhatóság, API-k és szókészlet fejlesztés:

 • technikák az egymást átfedő szemantikájú szókészletek közötti adattérképezéshez, mint a különböző közösségek közötti skálázás alapja
 • digitális aláírás RDF-re és Tulajdonság Gráfokra, pl. annak igazolására, hogy az adott gráfot nem hamisították
 • mi várható az adat- és információ-szolgáltatások távoli elérése terén
 • időszerű és szükséges-e egy JavaScript API szabványosítása a Kapcsolt Adatokra
 • hogyan tehető a W3C vonzóbbá a szókészleteken folyó munka vonatkozásában

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2018. december 15-ig.

 

W3C-hírek archívuma

2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002