Aktuális híreink

W3C Tutoriálok és Témák - Web Conference 2018

2018. április 25.

WWW2018 logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik Ez évben ismét csatlakozik a W3C a Web Conference 2018 (korábban World Wide Web Konferenciaként, WWW2018, ismert) rendezvényhez, saját W3C Tutoriálok és Témák (W3C tutorials and track) programmal. A hétfői és keddi W3C tutoriálok az Adatvizualizációra, és a Webes Média és Audióeszközökre fókuszálnak. A pénteki W3C programon a konferencia résztvevőket a W3C tagok és a W3C csapat szakértői többek között olyan témák megvitatására várják, mint a Webes Platform új trendjei, WebAssembly, WebXR, a Dolgok Hálója, Közösségi Web Protokollok, vagy a Bizalom Alapjai és az Intelligens Keresés a weben. A W3C programot egy, a web jövőjének megvitatására hivatott panel zárja, melyen a közönség részéről aktív párbeszédet várnak az őket érintő jelenlegi, webes kiemelt témakörökben. A W3C a Web Conference kiállításán is részt vesz, és szeretettel vár minden érdeklődőt konferencia standjánál.

 

WAI-ARIA Grafikus Modul és Grafikus Akadálymentességi API Leképezések

2018. április 12.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) az alábbi két dokumentum alkalmazását szorgalmazza:

 • WAI-ARIA Grafikus Modul (WAI-ARIA Graphics Module): a segítő technológiáknak szemantikus információra van szükségük egy dokumentum szerkezetével és várható viselkedésével kapcsolatban ahhoz, hogy a megfelelő információkat a fogyatékos személyek részére továbbítsák. Ez a dokumentum egy WAI-ARIA 1.1 modult specifikál a webes grafika sajátos szerepköreinek. Ezen szemantika lehetővé teszi, hogy a szerző a grafika logikai struktúráját a segítő technológiák számára is kifejezze, így növelve a grafika akadálymentességét. A segítő technológiák ezután lehetővé tehetik a szemantikus navigációt és alkalmazhatják a stilizálást és interaktív tulajdonságokat, hogy optimális felhasználói élményt nyújtsanak. Ezen tulajdonságok kiegészítik a HTML5 és az SVG által definiált grafikai és dokumentumszerkezeti elemeket.
 • Grafikus Akadálymentességi API Leképezések (Graphics Accessibility API Mappings): a dokumentum definiálja, hogyan képezik le a felhasználói programok a WAI-ARIA Grafikus modul jelölőt platform akadálymentességi API-kra. A dokumentum a felhasználói programok fejlesztőit célozza, akik felelősek felhasználói programjaik akadálymentesítéséért, és így támogatni tudják az olyan grafikák akadálymentességét, melyeket az SVG vagy a HTML5 számára készítettek. A specifikáció alkalmazása a felhasználói programokban lehetővé teszi a szerzők számára, hogy akadálymentesebb grafikákat hozzanak létre az általános grafikai szemantikák segítő technológiákhoz való továbbításával. Az Akadálymentességi API Leképezések útmutatást nyújt a WAI-ARIA Grafikus Module-ban definiált szerepekhez.

E két dokumentum része a WAI-ARIA készletnek, melyet a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) ír le.

 

Szenzor API-k – hat ajánlástervezet

2018. március 26.

eszköz lokális koordinátarendszere és forgatása, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Eszköz és Szenzorok Munkacsoport (Device and Sensors Working Group) az alábbi hat, ajánlástervezet státuszban lévő dokumentum kipróbálását és alkalmazását szorgalmazza:

 • Generikus Szenzor API (Generic Sensor API) : egy keretrendszert definiál a szenzoradatok Nyílt Webes Platformon, konzisztens módon történő megjelenítésére. Ezt úgy teszi, hogy meghatároz egy tervezetet konkrét szenzorok specifikációjának írásához egy absztrakt szenzor interfésszel együtt, ami kiterjeszthető különböző szenzortípusok befogadására.
 • Környezeti Fény Szenzor ((Ambient Light Sensor) : egy konkrét szenzor interfészt definiál a megvilágítás monitorozására a szenzor környezetében.
 • Gyorsulásmérő (Accelerometer) : gyorsulásmérő, lineáris gyorsulás- és gravitációs szenzor (Accelerometer, LinearAccelerationSensor and GravitySensor) interfészeket definiál a szenzort hordozó eszköz X, Y és Z tengelyére vonatkozó gyorsulás információinak összegyűjtésére.
 • Giroszkóp (Gyroscope) : az eszköz három elsődleges, lokális tengelye körüli forgatás mértékének követésére definiál egy konkrét szenzor interfészt.
 • Magnetométer (Magnetometer) : egy konkrét szenzorinterfészt definiál a mágneses tér mérésére az X, Y és Z tengelyeken.
 • Orientációs Szenzor (Orientation Sensor) : egy alap orientációs szenzor interfészt és konkrét szenzor alosztályokat definiál az eszköz fizikai orientációjának mérésére a fix háromdimenziós, Descartes-féle koordinátarendszeren.
 

CSS Szöveg Dekorációs Modul 4. szint – munkaterv

2018. március 21.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Szöveg Dekorációs Modul 4. szint (CSS Text Decoration Module Level 4) első nyilvános munkatervet. A modul a CSS szöveg dekorációhoz tartozó tulajdonságait tartalmazza, mint például az aláhúzás, szövegárnyékolás, vagy a kiemelések. A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, beszédben, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Frissített Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 Munkaterv

2018. március 13.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) kiadta az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) munkaterv frissített változatát. A dokumentum a korábbi verzióval kapcsolatos észrevételekre válaszol. Ezek közül a legfontosabb, hogy a korábban alkalmazott „Selector” (Kiválasztó) megközelítés helyett az „Applicability” (Alkalmazhatóság) és „Expectation” (Elvárás) párt alkalmazza, ezáltal kevésbé procedurálissá téve az ACT Szabályokat. A munkaterv az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályokból álló mintadokumentummal (Sample ACT Rules) is kiegészült, amely már megfelel a szabályokban leírt formátumnak. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C ajánlás a WOFF fájlformátum 2.0

2018. március 12.

karakterek illusztráció, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Web Karakterkészlet Munkacsoport (WebFonts Working Group) megjelentette a WOFF Fájlformátum 2.0 (WOFF File Format 2.0) ajánlást. A széles körben alkalmazott WOFF 1.0 tapasztalatai alapján ezt a specifikációt már úgy fejlesztették, hogy jobb tömörítést tegyen lehetővé és ezáltal kisebb hálózati sávszélességet használjon, miközben ugyanúgy gyors kitömörítést biztosít mobileszközökön is. Ezt egy tartalomtudatos előfeldolgozó lépés és egy fejlettebb entrópiakódolás összekapcsolásával érték el, a WOFF 1.0-ban használt Flate tömörítéssel szemben. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

W3C ajánlás lett az ODRL 2.2 (Nyílt Digitális Szerzői Jogok Nyelv)

2018. február 28.

egyszerűsített ODRL model diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Engedélyezések és Kötelezettségek Kifejezése Munkacsoport (Permissions and Obligations Expression Working Group) W3C ajánlásként megjelentette az alábbi két dokumentumot:

 • ODRL Információmodell (ODRL Information Model) – a Nyílt Digitális Szerzői Jogok Nyelv (Open Digital Rights Language, ODRL) egy irányelveket kifejező nyelv, amely rugalmas és interoperábilis információmodellt, szókészletet és kódolási mechanizmust biztosít a tartalom és szolgáltatások használatával kapcsolatos állítások megjelenítésére. Az ODRL Információmodell az alapvető koncepciókat, entitásokat és kapcsolatokat írja le, melyek az ODRL irányelv szemantikájának alapját alkotják.  
  Az irányelveket egyes, tulajdonossal rendelkező objektumok feletti engedélyezett és tiltott tevékenységek, valamint az érdekelt felek által teljesítendő kötelezettségek megjelenítésére használják. Ezenfelül, az irányelvek korlátozottak lehetnek például időbeli vagy térbeli megkötésekkel vagy egy adott tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettséggel.
 • ODRL Szókészlet és Kifejezés (ODRL Vocabulary and Expression) az ODRL eljárásokban használt kifejezéseket írja le, valamint azt, hogy miként kódoljuk őket.

További információ az ODRL-ről, történetéről és jövőjéről az ODRL: Egy jól bejárt út (ODRL: A Path Well Travelled) W3C blogon, a munkacsoport társelnöke, Renato Iannella (Monegraph) által írott bejegyzésben olvasható.

 

HTML Médiarögzítés – W3C ajánlás

2018. február 13.

Az Eszköz és Szenzorok Munkacsoport (Device and Sensors Working Group) megjelentette a HTML Médiarögzítés (HTML Media Capture) W3C ajánlást. A specifikáció egy HTML űrlap kiterjesztést definiál, amely lehetővé teszi a felhasználói hozzáférést egy eszköz médiarögzítési mechanizmusához, mint például egy kamerához vagy mikrofonhoz, egy fájl feltöltési vezérlésből.

 

W3C ajánlás az ActivityPub

2018. február 13.

A Közösségi Háló Munkacsoport (Social Web Working Group) megjelentette az ActivityPub W3C ajánlást.

Az ActivityPub az ActivityStreams 2.0 adatformátumra épülő, decentralizált közösségi webprotokoll. Egy kliens-szerver API-t biztosít tartalmak létrehozására, frissítésére vagy törlésére, valamint egy federált szerver-szerver API-t az értesítések és tartalmak kézbesítésére.

Ma már számos projekt és széleskörű felhasználói bázis alkalmazza az ActivityPub-ot, ideértve több mint 1 millió regisztrált felhasználót ezernyi Mastodon példán keresztül. Az ActivityPub lehetővé teszi kis- és nagyméretű szoftverprojekteknek is, hogy közösségi hálózati ajánlatokat építsenek be rendszerükbe. Az ActivityPub támogatást is beépítve lehetővé válik az interoperábilis közösségi hálózat teljesen különböző kódbázissal rendelkező alkalmazások között. Például a Mastodon és a PeerTube felhasználók az ActivityPub-ot használva videókat és kommenteket oszthatnak meg a különböző szervereken keresztül.

 

W3C ajánlás a WebSub üzenetkezelő szolgáltatás

2018. február 12.

A Közösségi Háló Munkacsoport (Social Web Working Group) kiadta a WebSub üzenetkezelő szolgáltatás W3C ajánlást. A WebSub egy általános mechanizmust biztosít a bármilyen webes tartalmat közzétévő alkalmazások és az arra feliratkozó személyek és szolgáltatások közötti kommunikációhoz, HTTP webhook alapon. A feliratkozási kérelmek közvetítése elosztókon (hub) keresztül történik, melyek validálják és ellenőrzik a kérelmeket. Ezt követően a hub-ok az új és frissített tartalmat, amikor ez elérhetővé válik, küldik meg a feliratkozóknak. A WebSub korábban PubSubHubbub néven volt ismert.

 

W3C ajánlás lett az Indexelt Adatbázis API 2.0

2018. február 8.

Indexelt adatbázis logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Platform Munkacsoport (Web Platform Working Group) megjelentette az Indexelt Adatbázis API 2.0 (Indexed Database API 2.0) W3C ajánlást. A dokumentum API-kat definiál a rekordokból álló egyszerű értékeket és hierarchikus objektumokat tartalmazó adatbázisokhoz. Minden egyes rekord egy kulcsból és valamilyen értékből áll, és az adatbázis az általa tárolt rekordok indexeit is kezeli. Egy alkalmazásfejlesztő így közvetlenül használja az API-t egy rekord megtalálására akár annak kulcsa, akár egy index alapján. Egy lekérdezőnyelv ezen API-n jelenhet meg külön rétegként. Indexált adatbázis pedig egy perzisztens B-fa adatstruktúrával implementálható.

 

W3C-hírek archívuma

2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002