Hírek

A HTML5 és a HTML4 Különbségei Munkacsoport Feljegyzés

2014. december 18.

A HTML Munkacsoport megjelentette a HTML5 és HTML4 Különbségei Munkacsoport Feljegyzést, mely a W3C HTML5 szabványának eltéréseit írja le a HTML4 szabványban foglaltaktól.

További információ a HTML Fejlesztési Területről.

 

WebVTT: Webes Video Szövegfile Formátum – első nyilvános munkaterv

2014. december 12.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a WebVTT: Webes Video Szövegfile Formátum (WebVTT: The Web Video Text Tracks Format) első nyilvános munkatervet. A szabvány a WebVTT-t, a Webes Video Szövegfile formátumot definiálja, melynek fő felhasználása a HTML elemekhez kapcsolódó külső szövegfile források jelölése. A WebVTT dokumentumok a videótartalmakat látják el képaláírásokkal és feliratokkal, valamint szöveges átiratokkal, fejezetekkel a tartalomban való navigációhoz, általánosságban véve bármilyen formájú, audio- vagy videótartalomhoz kapcsolódó időalapú metaadattal.

További információ a Videó a Weben Fejlesztési Területről.

 

Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai: jelenlegi állapot és roadmap

2014. december 11.

Az alkalmazás környezet diagramja, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai Standards for Web Applications on Mobile című 2014. októberi kiadványát, amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja. Mint a HTML5Apps projekt (EU FP7) egyik részterméke, a dokumentum jelenlegi változata a 2014. július óta tett kiegészítéseket és változásokat is tartalmazza, többek között a Második Kijelző Prezentáció Munkacsoport API-t (Second Screen Presentation Working Group API) amely külső kijelzőre kér tartalom megjelenítést, a Webes Bluetooth Közösségi Csoport (Web Bluetooth Community Group) API tervezetét, és az Eszköz API Munkacsoport (Device APIs Working Group) tevékenységét a szenzor API-k általános mintáján, valamint egy olyan API-n folyó munkát amely más API-k közötti engedélyezéseket képes kezelni.

További információ a Web és Mobileszközök Érdekcsoportról (Web and Mobile Interest Group).

 

Közösségi Háló Munkacsoport – Két Nyilvános Munkaterv

2014. december 4.

A Közösségi Háló Munkacsoport (Social Web Working Group) megjelentette az alábbi Első Nyilvános Munkaterveket:

 • Tevékenység Adatfolyam 2.0 (Activity Streams 2.0): a szabvány a jövőbeni és a már befejezett felhasználói tevékenységek bemutatására részletez egy JSON formátumot használó modellt.
 • Tevékenység Szókészlet (Activity Vocabulary): a szabvány e fejlesztési területen használt szókészletet írja le.

További információ a Közösség Fejlesztési Területről.

 

Webes kriptográfia – W3C Műhelykonferencia jelentés

2014. december 3.

A W3C megjelentette a 2014. szeptember 10-11-én, Mountain View-ban (USA) rendezett Webes kriptográfia Műhelykonferenciáról készült jelentést. A résztvevők egyhangú támogatásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőbeni W3C Munkacsoportok Működési Szabályzatába foglalják a szabványon alapuló hardver tokenes hozzáférést, illetve a már létező munkacsoportok esetén a szabályzatot ezzel a kitétellel módosítsák. A többtényezős (multi-factor) és biztonságos hitelesítés kiemelt felhasználói esetek. A szabályzat megalkotása a Webes Biztonság publikus levelezési listán zajlik majd (Web Security public mailing list). A Web jövője szempontjából a W3C fontosnak tartja a biztonságos kulcstárolást (key storage) és a kriptográfiai műveletekhez való hozzáférést. A műhelykonferenciát a Google és a Tyfone támogatta, házigazdája a Microsoft volt.

További információ a Biztonság Fejlesztési Területről.

 

Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével: online szimpózium – regisztráció

2014. november 25.

Megnyílt a regisztráció a 2014. december 3-án megrendezésre kerülő Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével online szimpóziumra. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, kutatókat, szakembereket, fogyatékos felhasználókat, hogy új és már folyamatban lévő kutatásokat és fejlesztéseket ismerjenek meg az akadálymentes tájékozódás témakörében. A szimpózium során a résztvevők különböző technológiákat, alkalmazásokat, elképzeléseket és megoldásokat vizsgálnak meg, melyek a fogyatékkal élőket segítik a fizikai világban való tájékozódásban, illetve annak felfedezésében. A regisztráció módjáról az Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével szimpózium honlapján (Accessible Way-Finding Using Web Technologies Symposium) tájékozódhat.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A CSS Munkacsoport hét Munkacsoport-feljegyzést adott ki

2014. november 19.

A Beágyazott Stíluslapok Munkacsoport (Cascading Style Sheets (CSS) Working Group) hét Munkacsoport-feljegyzést jelentetett meg olyan szabványokkal kapcsolatban, melyekkel a jövőben további munkát már nem terveznek.

 • CSS TV Profil 1.0 (CSS TV Profile 1.0): a szabvány a CSS2 és a CSS3 specifikációkban a TV készülék igényeihez és korlátaihoz igazított színspecifikációkkal foglalkozik.
 • CSS Prezentációs szintek Modul (CSS Presentation Levels Modul). A prezentációs szintek egész értékek melyek egy dokumentumon belül elemekhez kapcsolódnak. Egy bizonyos küszöbszinten, az alatt vagy felett lévő elemeket eltérő módon lehet stilizálni. Ez a lehetőség két látványos felhasználási esetet biztosít: először, leírhatók az átmeneteket tartalmazó prezentációk, például a listaelemek fokozatosan tűnhetnek elő oldalról beúszva. Másodszor, a dokumentum vázlatos megjelenítése is generálható, ahol csak egy bizonyos szintig láthatók a címsorok.
 • CSS Mobil Profil 2.0 (CSS Mobile Profile 2.0): a szabvány a CSS 2.1 egy részét definiálja, melyet a CSS alkalmazások közötti interoperabilitás alapjának lehet tekinteni korlátozott eszközök, pl. mobiltelefonok esetében. Ennek célja nem egy, a teljes szabvánnyal inkompatibilis CSS profil létrehozása, hanem annak biztosítása, hogy azon implementációk melyek a platform korlátai miatt nem tudják támogatni a teljes specifikációt használhassanak egy közös alkészletet amely már együttműködőképes nem csak a korlátozott, hanem a teljes implementációkkal is. Ezenfelül, ez a szabvány a lehetőségekhez mérten maximálisan illeszkedik az OMA Vezetéknélküli 1.1 (OMA Wireless CSS 1.1) szabványhoz, miközben az OMA egységesítési munkát végez az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2-ben (OMA Wireless CSS 1.2). Ennek célja a CSS Mobil Profil 2.0 és az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2 között a kötelezően megfeleltethető elemek összehangolása.
 • CSS Marquee Modul 3. szint (CSS Marquee Module Level 3): a Feljegyzés helyettesíti a fényújság („marquee”) hatáshoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • Viselkedés Kiterjesztések a CSS-hez (Behavioral Extensions to CSS): a Feljegyzés helyettesíti a CSS olyan tulajdonságokra vonatkozó javaslattervét, amely egy dokumentumon belül „viselkedéseket” kapcsol elemekhez. Egy „viselkedést” egy URL definiál és tipikusan egy például XBL nyelvű objektumra mutat, amely definiálja a saját megjelenését és felhasználói interakcióit. Az ilyen kapcsolás megengedi, hogy például egy elemet egy összetett felhasználói felület kontroll lecseréljen.
 • CSS3 Hiperlink Prezentációs Modul (CSS Hyperlink Presentation Module): e Feljegyzés helyettesíti a hipertext megjelenítésének különböző módjaihoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • CSS „Olvasó” Médiatípus (CSS ’Reader’ Media Type): e Feljegyzés kiváltja a „reader” típusó médiára vonatkozó szabványtervezetet, amely olyan eszközök stíluslapjait célozta melyek képesek egyszerre beszélni és megjeleníteni a szöveget.

További információ a Stílus Fejlesztési Területről.

 

Online Fizetés Kezdeményezést indított a W3C

2014. november 18.

A W3C elindította új, Online Fizetés Kezdeményezését (Web Payments Initiative), melynek célja az online fizetések Nyílt Webes Platformba történő tökéletes integrálása. A W3C minden ipari szereplőt invitál, hogy csatlakozzon az Online Fizetés Érdekcsoporthoz (Web Payments Interest Group) és használja ki a Web egyedülálló képességét arra, hogy áthidalják a webes ökoszisztéma különbözőségeit és a felhasználókat bárhol, bármilyen eszközön elérjék. E kezdeményezés eredeményei az új üzleti lehetőségek, jobb felhasználói élmény lesznek az online tranzakciók terén, valamint kevesebb csalás, és nagyobb interoperabilitás a hagyományos megoldások és a jövőbeni fizetési megoldások között.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei (többek között a Bloomberg, Gemalto, GRIN Technologies, Ingenico Group, NACS, Rabobank és Vandex) a hivatkozásokon olvashatók.

 

Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató (UAAG) 2.0 Átdolgozott Munkaterv

2014. november 14.

A Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (User Agent Accessibility Guidelines Working Group, UAWG) megjelentette a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines, UAAG 2.0) átdolgozott munkatervet, valamint a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Referenciák: Magyarázatok, Példák és Források az UAAG 2.0-hoz (UAAG 2.0 Reference: Explanations, Examples, and Resources for User Agent Accessibility Guidelines 2.0) dokumentumot. Az UAAG meghatározza, hogyan kell a böngészőknek, média lejátszóknak és más „felhasználói programoknak” támogatniuk az akadálymentességet a fogyatékkal élő emberek számára és hogyan kell együttműködniük a kisegítő technológiákkal, mely az UAAG Áttekintés (UAAG Overview) dokumentumban került bemutatásra.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkaterv

2014. november 6.

Az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) kiadta az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkatervet (Data on the Web Best Practices Use Cases and Requirements). A dokumentum az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport által összegyűjtött esettanulmányokat tartalmaz, melyek olyan forgatókönyveket mutatnak be, hogyan jelenítik meg általában az adatokat a Weben és hogyan használják azokat. Emellett egy, a felhasználói esetek alapján készített elvárás-halmazt is tartalmaz, mely útmutatóként szolgál a jövőben az Adatok a Weben Bevált Gyakorlatok készlet, valamint két új szótár fejlesztéséhez is: Minőség és Granularitás Leíró Szókészlet (Quality and Granularity Description Vocabulary) és Adatfelhasználás Leíró Szókészlet (Data Usage Description Vocabulary).

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

W3C Ajánlás lett a HTML5

2014. október 31.

HTML5 logó, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) W3C ajánlásként megjelentette a HTML5-t. A szabvány a HTML-nek, mint a weblapok és webalkalmazások építése formátumának és a Nyílt Webes Környezet sarokkövének, ötödik fő változatát definiálja.
„Ma már eszünkbe sem jut azon gondolkodni, hogyan tudunk videót nézni és hanganyagot hallgatni a böngészőben, vagy hogyan böngészhetünk a telefonon”, mondja Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. „Elvárjuk, hogy képeket oszthassunk meg, vásárolhassunk, a híreket olvashassuk és bármilyen információt kereshessünk bárhol, bármilyen eszközön. Bár a legtöbb felhasználó számára láthatatlan, e növekvő felhasználói igények kielégítését a HTML5 és a Nyílt Webes Környezet teszi lehetővé.”
A HTML5 számos lehetőséget nyújt a weben: videó és audió lejátszását bővítmények nélkül; programozott hozzáférést a felbontásfüggő bittérképes vászonhoz (bitmap canvas), ami a gráfok, játékgrafikák és más vizuális ábrák menet közbeni megjelenítéséhez hasznos; natív támogatást a skálázható vektorgrafikának (Scalable Vector Graphics, SVG) és a matematikai jelölőnyelvnek (MathML); a kelet-ázsiai tipográfiában fontos annotációt (Ruby); a gazdag webalkalmazások akadálymentességét lehetővé tévő funkciókat, és ezeken felül még számos egyéb dolgot is.
A HTML tesztsorozat), amely több mint 100 000 tesztet tartalmaz és folyamatosan bővül, segíti a böngészők interoperabilitását. További információ a Teszteld a Webet a Jövőre (Test the Web Forward) közösségi törekvésről.
A W3C Szabadalmi Politikája lehetővé teszi a fejlesztők számára azt, hogy jogdíj fizetése nélkül is használhassák a webtechnológiákat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a web az innováció platformja legyen.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei, és a W3C köszönetnyilvánítása a hivatkozásokon olvashatók. További információ arról, mi következik a HTML5 után, Jeff Jaffe W3C ügyvezető igazgató „A Nyílt Webes Környezet alkalmazás alapjai” blogján (Application Foundations for the Open Web Platform blog post) található. A Jövő webes szabványai videó (Web standards for the future) itt megtekinthető.

 

Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédlet

2014. október 30.

A Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette az Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédletet (Web Accessibility Tutorials on Images and Tables), melyet hamarosan újabb szemléltető anyagok követnek. E közzétett oktatási segédletek célja bemutatni, hogyan lehet olyan akadálymentes webes tartalmakat létrehozni, melyek a fogyatékos felhasználók számára is elérhetők és az általános felhasználói élményt is javítják minden, nem csak fogyatékos, felhasználó számára. Általános útmutatás mellett a segédlet a HTML5-re és a WAI-ARIA-ra tartalmaz konkrét példákat.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Vágólap API és Események Munkaterv

2014. október 30.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) kiadta a Vágólap API és Események Munkatervet (Working Draft of Clipboard API and events). A dokumentum API-kat ír le webalkalmazásokban használt vágólap műveletekre, mint a másolás, kivágás vagy beillesztés.

További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz – Munkaterv

2014. október 29.

A Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG ) megjelentette a Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz (Developers' Guide to Features of Web Accessibility Evaluation Tools) első nyilvános munkatervet. A dokumentum azon tulajdonságokat írja le, melyeket a webes szerzői eszközök és minőségbiztosítási eszközök magukban foglalhatnak a webes akadálymentesség elemzésének támogatására. Az eszközfejlesztőknek különösen hasznos hogy e tulajdonságokról bevezető útmutatást kapnak, de azoknak is hasznos akik a különböző eszközöket kívánják összehasonlítani egymással, például közbeszerzési eljárás során. A dokumentum célja növelni az akadálymentesítési elemzőeszközök képességeinek ismertségét, valamint az eszközfejlesztők ösztönzése arra, hogy a megfelelő featúrákat beépítsék, ezáltal segítve a WCAG 2.0 szabványnak való megfelelés ellenőrzését.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A HTML5 és a HTML4 Különbségei Munkaterv

2014. október 28.

A HTML Munkacsoport megjelentette a HTML5 és HTML4 Különbségei Munkatervet, mely a W3C HTML5 szabványának eltéréseit írja le a HTML4 szabványban foglaltaktól.

További információ a HTML Fejlesztési Területről.

 

Kapcsolt Adatok Patch Formátum – első nyilvános munkaterv

2014. október 27.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Patch Formátum (Linked Data Patch Format) című első nyilvános munkatervet. A Kapcsolt Adatok Patch Formátum (LD Patch) egy nyelvet definiál a Kapcsolt Adatok erőforrásokra vonatkozó műveletsorozatok kifejezésére; valamint használható a HTTP PATCH-csel is, amely egy módszer a webes erőforrások részleges módosításainak végrehajtására.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

20 éves a W3C

2014. október 22.

20 éves a W3C, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C októberben ünnepli 20. születésnapját. Egy 1994-es sajtóközleményben Tim Berners-Lee igazgató ezt mondta a kezdetekről: “A konzorcium létrehozását számos cég inspirálta azzal, hogy egyre nagyobb erőforrást fektetett a webbe, akár szoftvertermékek előállításáról, információ-kereskedelemről vagy információmegosztásról volt szó saját cégükön belül, üzleti partnerek között vagy a nagyközönség számára.” 20 évvel később, a W3C közössége aktívan építi a Nyílt Webes Környezetet az alkalmazásfejlesztés támogatására, olyan egyedülálló lehetőségeket adva a fejlesztők kezébe, hogy olyan kifinomult interaktív élményeket hozhassanak létre, melyek bármilyen eszközön elérhetők a felhasználók számára. Az Egy Web Mindenkinek víziót követve, 400 W3C-tag, több ezer Munka- és Érdekcsoportokban (Working and Interest Groups) közreműködő magánszemély, közel 4 500 résztvevő a Közösségi és Üzleti Csoportokban (Community and Business Groups), és ennél is sokkal több nyilvános levelezőlistára feliratkozott támogató adja a W3C közösség mai erejét. A Konzorcium ezúton szeretné mindenkinek megköszönni az elmúlt 20 év során a nyílt webes szabványok terén végzett munkáját és támogatását.

Lehet még csatlakozni a Web és a W3C jövőjének megvitatását célzó W3C 20 éves Évforduló Szimpózium és Gálavacsora rendezvényhez, melyet 2014. október 29-én Santa Clara-ban (California, USA) rendeznek, regisztráció itt. A Szimpózium online is követhető a #W3C20-on.

 

Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével: online szimpózium – felhívás

2014. október 17.

A Kutatás-Fejlesztés Munkacsoport (Research and Development Working Group - RDWG) 2014. december 3-án online szimpóziumot rendez, melynek célja olyan technológiák, alkalmazások, elképzelések és megoldások felderítése, melyek a fogyatékkal élőket segítik a fizikai világban való tájékozódásban, illetve annak felfedezésében. A szimpóziumra előadásokat 2014. október 20-ig várnak.

További információ az Akadálymentes Tájékozódás Webtechnológiák Segítségével Szimpóziumról (Accessible Way-Finding Using Web Technologies Symposium) valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Nyílt Adatok Üzleti célú Fejlesztők általi Használatának Támogatása Műhelykonferencia, Lisszabon

2014. október 16.

A W3C és európai anyaintézménye, az ERCIM közzétette a Share-PSI 2.0 projekt keretein belül megrendezett első, samos-i műhelykonferencia jelentését. A Share-PSI 2.0 projekt egy európai hálózat az állami szektorban megvalósuló nyílt adatok használatára vonatkozó politikákkal kapcsolatos kezdeményezések és tapasztalatok megosztására. A projekt első műhelykonferenciája az 5. Samos Summit részeként került megrendezésre, és a „Nyílt Adatok Használata a Kormányzaton belül az Innováció és Hatékonyság érdekében” témát járta körül. A Samos-i Műhelykonferencia a most következő, második műhelykonferenciát is elővezette, melyet 2014. december első hetében Lisszabonban rendeznek meg, „Nyílt Adatok Kereskedelmi Fejlesztők általi Használatának Támogatása” témában. A rendezvény elsősorban az interaktív beszélgetésekre épül, melyet néhány előadás egészít ki.

A Share-PSI 2.0 projekt koordinátora a W3C/ERCIM. A projekt az Adatok Fejlesztési Területhez kapcsolódva, az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok Munkacsoporttal (Data on the Web Best Practices Working Group) szorosan együttműködve valósul meg.

 

Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 Értelmezése és Technikák a WCAG 2.0-hoz - frissített Feljegyzések

2014. szeptember 30.

A Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) kiadta a WCAG 2.0 Értelmezése (Understanding WCAG 2.0) és a Technikák a WCAG 2.0-hoz (Techniques for WCAG 2.0) Feljegyzések frissítéseit. A frissítések nem érintik a WCAG 2.0-t, amely szabvány változatlan marad. A frissítésekkel kapcsolatos információk a WCAG Értelmezése és a WCAG Technikák Frissítése, 2014. szeptember című e-mailben találhatók. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Webizen – csatlakoznál a W3C-hez?

2014. szeptember 29.

A web közösségéhez tartozol? Csatlakoznál a W3C-hez? Akkor itt az ideje, hogy elmond a véleményed egy új kezdeményezésről a Webizen kérdőíven keresztül.

Mi a Webizen?
A W3C Webizen programja annak lehetőségét keresi, hogyan kapcsolható be egyéni részvétel a W3C munkájába, és hogy ez milyen feltételek mellett valósulhat meg úgy, hogy a leghasznosabb legyen mindkét fél számára. Az itt található kérdőív abban segít, hogy felmérje egyfelől a Webizen program iránti igényt, másfelől azt, milyen feltételekkel, célokkal, „Webizen”-eknek biztosított kedvezményekkel valósítható meg az elképzelés.

A Webizen kérdőív 2014. szeptember 30-ig tölthető ki. Bővebben a Webizen felhívásról (angol nyelven).

 

Weblap Akadálymentesítés Értékelési Módszertan (WCAG-EM) 1.0 Feljegyzés

2014. szeptember 26.

A Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) és a Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG), közösen a WCAG 2.0 Értékelési Módszertan Szekciójuk (WCAG 2.0 Evaluation Methodology Task Force, Eval Tf) által kiadták a Weblap Akadálymentesítés Értékelési Módszertan 1.0 (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0) W3C Feljegyzést. A WCAG-EM egy módszert ír le annak értékelésére, hogyan felelnek meg weblapok, beleértve webes alkalmazásokat és mobileszközökre készült weboldalakat is, a WCAG 2.0 webes szabványnak. A WCAG-EM útmutatóként szolgál nem csak azon szakértőknek és szervezeteknek akik maguk ellenőrzik weblapjaik akadálymentességét, hanem azoknak is akiknél külső szakértő végzi ezt a feladatot.

További információ a WCAG-EM Áttekintésről (WCAG-EM Overview) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

JavaScript kurzus október 20-tól − kedvezményes regisztráció: 2014. szeptember 25-ig

2014. szeptember 23.

Jelentkezni lehet a W3C online JavaScript kurzusára, mely 2014. október 20-án indul és 4 hétig tart. A tanfolyam a JavaScript hasznos gyakorlatokra, trükkökre és eszközökre helyezi a hangsúlyt, melyekre példákat és feladatokat is ad. A tanfolyam teljes díja 350 dollár, azonban a 2014. szeptember 25-ig jelentkezők kedvezményes díjon, 270 dollárért regisztrálhatnak.

További tanfolyamokért látogasson el a W3DevCampus oldalra, ahol lehetőség van még regisztrálni a HTML5 és a Reszponzív Webtervezés (Responsive Web Design) kurzusokra is.

Elérhető a W3C tanfolyamait népszerűsítő videó, valamint további információ a W3DevCampus-ról, a W3C hivatalos, webfejlesztők számára készített, online képzési programjáról.

 

Megjelent a Kapcsolt Adatok Platform Legjobb Gyakorlatok és Útmutató Feljegyzés

2014. szeptember 12.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Platform Legjobb Gyakorlatok és Útmutató (Group Note of Linked Data Platform Best Practices and Guidelines) című munkacsoport-feljegyzést. A dokumentum a Kapcsolt Adat kliensek és szerverek implementációjára vonatkozóan ad útmutatást valamint leírja az ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatokat.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Média Akadálymentesség Felhasználói Követelmények Frissített Munkaterv

2014. szeptember 3.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group - PFWG) közzétette a Média Akadálymentesség Felhasználói Követelmények Frissített Munkatervet (Working Draft of Media Accessibility User Requirements), egy tervezett W3C Munkacsoport Feljegyzést. A dokumentum a fogyatékos felhasználók elvárásait írja le a weben található audió és videó tartalmak akadálymentessége szempontjából, különös tekintettel a HTML5 vonatkozásában. Olyan alternatív technológiákat magyaráz el, melyek használatával audió és videó tartalmak érhetők el, valamint azt, hogyan illeszkednek ezen tartalom-technológiák az akadálymentesség egészéhez, mind technikailag egy webes felhasználói programon belül, mind az audió- és videótartalom elkészítésének szempontjából.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai: jelenlegi állapot és roadmap

2014. augusztus 19.

Az alkalmazás környezet diagramja, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai Standards for Web Applications on Mobile című 2014. júliusi kiadványát, amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja. Mint a HTML5Apps projekt (EU FP7) egyik részterméke, a dokumentum jelenlegi változata a 2014. április óta tett kiegészítéseket és változásokat is tartalmazza, többek között egy külön fejezetet az integrált online fizetésről, a W3C e területen folyó munkájának eredményeként.

További információ a Web és Mobileszközök Érdekcsoportról (Web and Mobile Interest Group).

 

Új online HTML5 kurzus szeptember 22-től, Reszponzív Webtervezés kurzus október 3-tól − kedvezményes regisztráció: 2014. augusztus 27-ig

2014. augusztus 15.

W3devcampus logo, ahogy indexképként megjelenikMegnyílt a regisztráció a W3C két új online kurzusára:

 • a HTML5 kurzus (regisztráció) JavaScript oktatást, a tanultak illusztrálására számos interaktív példát és egy „animált szörny”-versenyt foglal magában, valamint a webkomponensek világába is bevezeti a résztvevőket. A tanfolyam 2014. szeptember 22-én indul és 6 hétig tart. A tanfolyam teljes díja 450 dollár, azonban a 2014. augusztus 27-ig jelentkezők kedvezményes díjon, 340 dollárért regisztrálhatnak.
 • a Reszponzív Webtervezés (Responsive Web Design) kurzus (regisztráció) a legjobb gyakorlatokra, az akadálymentességre és az optimalizálásra helyezi a hangsúlyt. A tanfolyam 2014. október 3-án indul és 4 hétig tart. A tanfolyam teljes díja 400 dollár, azonban a 2014. augusztus 27-ig jelentkezők kedvezményes díjon, 290 dollárért regisztrálhatnak.

Elérhető a W3C tanfolyamait népszerűsítő videó, valamint további információ a W3DevCampusról, a W3C hivatalos, webfejlesztők számára készített, online képzési programjáról.

 

WAI-ARIA használata a HTML-ben munkaterv

2014. augusztus 11.

A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette a WAI-ARIA használata HTML-ben frissített munkatervet (Working Draft of Using WAI-ARIA in HTML). A dokumentum egy gyakorlati útmutató fejlesztők számára a HTML elemek akadálymentesítéséről az Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások, WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications, WAI-ARIA) szabványt használva, amely definiálja a fogyatékos felhasználók által is elérhető webes tartalmak és alkalmazások létrehozásának módját. A WAI-ARIA-t a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) című dokumentum ismerteti. A WAI-ARIA a HTML-ben munkatervet a HTML Akadálymentesítési Egysége (HTML Accessibility Task Force) fejlesztette a HTML Munkacsoporttal valamint a Protokoll és Formátum Munkacsoporttal (Protocols and Formats Working Group, PFWG) együttműködve, a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) szerint.

További információ a HTML Fejlesztési Területről és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Frissített technikák a Web Akadálymentesítési Útmutatóhoz (WCAG) – észrevételek

2014. augusztus 6.

A Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) észrevételeket vár a frissített WCAG 2.0: Technikák a WCAG 2.0-hoz – Szerkesztői Munkaterv (Techniques for WCAG 2.0 – Editors’ Draft) és a WCAG 2.0 Értelmezése – Szerkesztői Munkaterv (Understanding WCAG 2.0 – Editors’ Draft) Feljegyzésekhez 2014. augusztus 12-ig. A frissítések nem érintik a WCAG 2.0-t, amely szabvány változatlan marad.

A frissítésekkel kapcsolatos további információ az Észrevételek: WCAG 2.0 Technikák Frissítése Munkaterv című e-mailben található.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A W3C aktívan támogatja a Közösségi Háló-alkalmazások közötti interoperabilitást

2014. augusztus 4.

A W3C új, Közösségi Fejlesztési Területet (Social Activity) indított, melynek célja a Nyílt Webes Környezettel történő közösségi alkalmazások építését és integrációját könnyebbé tévő szabványok fejlesztése. A jövőbeni szabványok – magukban foglalva a közösségi alkalmazások szótárait, tevékenységi folyamokat, beágyazott élményeket és in-context műveleteket, valamint a közösségi információk federációját szolgáló protokollokat, pl. státusz-frissítés esetén – , a közösségi üzleti alkalmazásoktól a szervezetek közötti federáción át a személyes adatok feletti nagyobb felhasználói ellenőrzésig terjedő felhasználói eseteket ölelnek fel. A kezdeményezésről bővebben angolul a hivatkozáson olvashat.

 • A Közösségi Háló Munkacsoport (Social Web Working Group) technikai szabványokat és API-kat definiál hogy elérhetővé tegye a közösségi funkcionalitásokat mint a Nyílt Webes Környezet része. Ez magában foglal majd egy közös JSON-alapú szintakszist a közösségi adatokra, egy kliens-oldali API-t és egy webes protokollt a közösségi információk, mint a státusz frissítés, egységesítésére.
 • A Közösség Érdekcsoport (Social Interest Group) koordinációs tevékenységet folytat a közösségi üzleti tevékenység és federáció lehetővé tételéért. A csoport felhasználói eseteket gyűjt, és a technikai munkacsoportok által létrehozott szabványokat értékeli ezen esetek fényében.

A Közösségi Háló Munkacsoport első személyes megbeszélésére október utolsó hetében, a W3C Munkacsoportok éves találkozóján, a TPAC2014 konferencia keretében kerül sor.

 

Kapcsolt Adatok Platform 1.0 tájékoztató kiadvány

2014. augusztus 1.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Platform 1.0 tájékoztató kiadványt (Linked Data Platform 1.0 Primer), amely ismerteti a Kapcsolt Adatok Platform-ot (LDP), példákkal bemutatva olyan alapvető fogalmakat mint a kapcsolt adat erőforrás és a kapcsolt adat tároló, valamint hogy a webkliensek hogyan használhatják ezeket. Két mintaforgatókönyv mutatja hogyan működik együtt egy kapcsolt adat kliens és szerver egy író/olvasó kapcsolt adat alkalmazás esetén, vagyis hogyan használható a HTTP erőforrás címzésére, frissítésére, létrehozására vagy törlésére olyan szerverek esetén amelyek saját erőforrásaikat kapcsolt adatként jelenítik meg. További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai: jelenlegi állapot és roadmap

2014. július 30.

Az alkalmazás környezet diagramja, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Mobileszközön futó webalkalmazások szabványai Standards for Web Applications on Mobile című 2014. áprilisi kiadványát, amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja. Mint a HTML5Apps projekt (EU FP7) egyik részterméke, a dokumentum jelenlegi változata a 2014. január óta tett kiegészítéseket és változásokat is tartalmazza, többek között olyan eszközöket is bemutat melyek a felhasználói biztonság és adatvédelem támogatását segítik elő webes környezetben.

További információ a Web és Mobileszközök Érdekcsoportról (Web and Mobile Interest Group).

 

Webes kriptográfia műhelykonferencia

2014. július 16.

A W3C Webes kriptográfia műhelykonferenciát rendez 2014. szeptember 10-11-én a Szilícium-völgyben (Kalifornia, USA), kiemelve olyan témaköröket, mint az autentikáció, hardver token és a webes kriptográfia jövője. A rendezvény házigazdája a Microsoft, támogatói a Google és a Tyfone.

Napjainkban számos cég és projekt igényel magas biztonsági szintet nyújtó, erős autentikációval rendelkező webapplikációt, a W3C pedig elkötelezett aziránt, hogy a többtényezős hitelesítéstől (multi-factor authentication) kezdve a smartkártya-alapú hitelesítésig terjedő technológiákat elérhetővé tegye a webalkalmazások számára is. E törekvés egyik példája a Webes Kriptográfia API (Web Cryptography API), amely hamarosan egységes, szabványosított kriptográfiai funkcionalitást biztosít a webapplikációk számára az összes jelentős böngészőben.

A műhelykonferencia, többek között az alábbi témákat járja körül:

 • a többtényezős hitelesítés (multi-factor authentication) és a webalkalmazások
 • Smart kártyák és más hardver tokenek (pl. SIM-kártya) használata a Webes Kriptográfia API-val
 • a különböző azonosítási rendszerek együttműködése a Webes Kriptográfia API-val
 • nemzeti elektronikus személyazonosító (eID) sémák és webalkalmazások
 • esettanulmányok a magasfokú biztonsági területekről, mint a pénzügyi szektor és a kormányzat

A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. július 18-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

W3C ajánlás lett az Érzelmi Jelölőnyelv 1.0

2014. június 12.

A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette az Érzelmi Jelölőnyelv (EmotionML) 1.0 W3C ajánlást. Ahogy a web egyre elterjedtebbé, interaktívabbá és multimodálissá válik, úgy nő az igény arra, hogy a technológia többet foglalkozzon az emberi tényezőkkel, érzelmekkel is. Az Érzelmi Jelölőnyelv (EmotionML) 1.0 szabvány egyensúlyt próbál teremteni a gyakorlati alkalmazás és a tudományos megalapozottság között. A nyelvet mint “plug-in” nyelvet képzeli el, mely három különböző területen is használható: (1) az adatok kézi címkézése (annotálása), (2) a felhasználó viselkedéséből származó érzelmi állapotok automatikus felismerése, és (3) az érzelmekhez hasonló rendszermagatartás generálása.

További információ a Többmódú Kommunikáció Fejlesztési Területről.

 

Megjelent a Hatékony XML-csere (EXI) tájékoztató kiadvány

2014. június 5.

A Hatékony XML-csere Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) kiadta a Hatékony XML-csere (EXI) tájékoztató kiadványt (Efficient XML Interchange (EXI) Primer), amely a Hatékony XML-csere (EXI) formátum számára nyújt technikai hátteret. A dokumentum célja hogy gyorsan megérthetővé tegye hogyan használható az EXI formátum a gyakorlatban és hogyan állíthatók be opciók adott igények kiszolgálása érdekében.

További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Fejlesztési Területről.

 

Kiadták az IndieUI: Események 1.0 és az IndieUI: Felhasználói Kontextus 1.0 Követelmények Első Nyilvános Munkatervet

2014. május 29.

A Független Felhasználói Felület Munkacsoport (Independent User Interface (Indie UI) Working Group) megjelentette az IndieUI: Események 1.0 és IndieUI Felhasználói Kontextus 1.0 Követelmények (Requirements for IndieUI: Events 1.0 and IndieUI: User Context 1.0) első nyilvános munkatervet. A dokumentum az IndieUI szabványhoz kapcsolódó felhasználói eseteket valamint az ezen esetekre vonatkozó technikai követelményeket mutatja be. Az IndieUI: Események annak módját definiálja ahogyan a különböző felhasználói interakciók egyszerű eseményekké fordíthatók és webes applikációk felé kommunikálhatók. Az IndieUI a webapplikáció-fejlesztők részére egységes módszert biztosít ahhoz, hogy többféle eszközön és kontextusban működő applikációkat tervezhessenek, amit az IndieUI Áttekintés (IndieUI Overview) dokumentum tartalmaz. Az IndieUI egyik kiemelt szempontja, hogy lehetővé tegye mobilkörnyezetben a jobb felhasználói interakciót. A jelenlegi Követelmények dokumentum lehetőséget ad az IndieUI szabvány által kielégítendő felhasználói igények korai felmérésére. További információ a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezésről.

 

Új online HTML5 kurzus június 9-től, kedvezményes regisztráció: 2014. május 17-ig

2014. május 13.

Megnyílt a regisztráció a W3C új online HTML5 kurzusára, melynek keretében Michel Buffa vezetésével fejlesztők és tervezők is elsajátíthajták a nagyszerű weboldalak és applikációk létrehozásához szükséges technikákat. A hamarosan induló kurzus a HTML5-re vonatkozó újdonságok mellett külön fejezetet szentel a webkomponenseknek és a Kvótakezelés API-nak. A korábbi gyakorlatot követve, most is számos interaktív példa illusztrálja a tanultakat melyek segítik a résztvevőket a kódolásban és feladataik megoldásában. A tanfolyam 2014. június 9-én indul és 6 hétig tart.

A tanfolyam teljes díja 380 euró, azonban a 2014. május 17-ig jelentkezők kedvezményes, 320 euró díjon regisztrálhatnak.

Elérhető a W3C tanfolyamait népszerűsítő videó, valamint további információ a W3DevCampus-ról.

 

SVG Integráció Munkaterv

2014. május 9.

A Skálázható Vektorgrafika Munkacsoport (Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group) megjelentette az SVG Integráció Munkatervet (SVG Integration – Working Draft). A szabvány részletesen leírja az SVG dokumentumok különböző környezetekben (például CSS háttérképek, HTML ’iframe’ elemek) történő feldolgozásának követelményeit. E követelmények tartalmazzák hogy mely tulajdonságok korlátozottak vagy tiltottak, mint például a szkriptelés és animáció. Számos hivatkozási mód került definiálásra, melyeket más, SVG-dokumentumok beágyazását vagy az azokra való hivatkozást lehetővé tévő szabványok normatív referenciaként használhatnak. További információ a Grafika Fejlesztési Területről.

 

W3C Műhelykonferencia: nyílt eszközalapú web - május 10-ig várják a jelentkezőket

2014. május 5.

A W3C 2014. június 25-26-án a nyílt eszközalapú web témakörben Műhelykonferenciát (Enablers and services for an open Web of Devices Workshop) rendez Berlinben, Németországban. Az esemény házigazdája a Siemens. A Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) erőteljes gazdasági és társadalmi hatással van mindennapjainkra. A nyílt felhasználású szabványok nélkülözhetetlenek lesznek hogy lehetővé tegyük azt a fajta exponenciális növekedést amilyet a web korai szakaszában tapasztaltunk. A műhelykonferencia a nyílt szabványok lehetőségeit vizsgálja mint a szolgáltatások alapja, akár eszközök között, akár a hálózat perifériáján mint pl. otthoni hub-ok, vagy felhő környezetben. A rendezvényen megvitatásra kerül a webes protokollok és szkript nyelvek használata szolgáltatások implementációjára, a meghajtók implementálását szolgáló alkalmazások iránti igények speciális IoT technológiák esetén, megosztott megközelítés a szolgáltatások leírására mint az interoperabilitás alapja, és a HTTP/COAP, Web Sockets és EXI/JSON kiemelt használata a RESTful szolgáltatásokra. A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. május 10-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

W3C ajánlás lett az XQuery 3.0, XPath 3.0, XQueryX 3.0, XDM 3.0, Szerializáció 3.0, Funkciók és Operátorok 3.0

2014. április 30.

Az XML Lekérdező Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette az XQuery 3.0: XML Lekérdező Nyelv (Xquery 3.0: An XML Query Language), valamint az XqueryX, egy XML reprezentáció Xquery-re című dokumentumokat mint W3C ajánlásokat, továbbá kiadta az Xquery 3.0 Felhasználói Eseteket (XQuery 3.0 Use Cases) és Elvárásokat (XQuery 3.0 Requirements), mint végső Munkacsoport-feljegyzéseket. Az Xquery az Xpath nyelvet terjeszti ki úgy, hogy az a különböző forrásokból származó fastruktúrákhoz hatékony keresést és műveleteket biztosít.

Az XML Lekérdező Munkacsoport a Bővíthető Stíluslap-nyelv Transzformációk (XSLT) Munkacsoporttal (XSLT Working Group) közösen az alábbi W3C ajánlásokat is kiadta:

További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Fejlesztési Területről.

 

W3C ajánlás lett az XML Entitás-definíció Karakterekre (Második Kiadás) és a Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 3.0 verzió Második Kiadás

2014. április 29.

A Matematika Munkacsoport (Math Working Group) kiadott két W3C ajánlást:

 • XML Entitás-definíció Karakterekre (Második Kiadás) (XML Entity Definitions for Characters (2nd Edition)): a dokumentum több névkészletet definiál oly módon, hogy minden egyes névhez egy Unicode karaktert vagy karaktersort rendel.
 • Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 3.0 verzió Második Kiadás (Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 2nd Edition): a szabvány a Matematikai Jelölőnyelvet definiálja. A MathML a matematikai képletek jelölésére, struktúrájuk és tartalmuk rögzítésére szolgáló jelölőnyelv. A MathML célja lehetővé tenni a matematika World Wide Weben történő kiszolgálását, fogadását és feldolgozását oly módon, ahogyan azt a HTML teszi lehetővé szöveges állományok esetén.

További információ a Matematika Fejlesztési Területről.

 

W3C ajánlás lett a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0

2014. április 4.

A Média Annotációk Munkacsoport (Media Annotations Working Group) megjelentette a Metaadatok API Médiaforrásokra 1.0 ajánlást (Metadata API for Media Resources 1.0). A dokumentum a weben megtalálható médiaforrásokhoz kapcsolódó metaadat információk elérését lehetővé tevő API-t definiál. Ennek elsődleges célja, hogy a fejlesztők számára kényelmes megoldást biztosítson, amellyel a különböző metaadat formátumokban tárolt metaadat információkat elérik. Az API eszközt biztosít az Ontológia a Médiaforrásokra 1.0 szabványban definiált metaadat-tulajdonságok készlet eléréséhez. További információ a Videó a Weben Fejlesztési Területről.

 

W3C Műhelykonferencia: nyílt eszközalapú web

2014. április 2.

A W3C 2014. június 25-26-án a nyílt eszközalapú web témakörben Műhelykonferenciát (Enablers and services for an open Web of Devices Workshop) rendez Berlinben, Németországban. Az esemény házigazdája a Siemens. A Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) erőteljes gazdasági és társadalmi hatással van mindennapjainkra. A nyílt felhasználású szabványok nélkülözhetetlenek lesznek hogy lehetővé tegyük azt a fajta exponenciális növekedést amilyet a web korai szakaszában tapasztaltunk. A műhelykonferencia a nyílt szabványok lehetőségeit vizsgálja mint a szolgáltatások alapja, akár eszközök között, akár a hálózat perifériáján mint pl. otthoni hub-ok, vagy felhő környezetben. A rendezvényen megvitatásra kerül a webes protokollok és szkript nyelvek használata szolgáltatások implementációjára, a meghajtók implementálását szolgáló alkalmazások iránti igények speciális IoT technológiák esetén, megosztott megközelítés a szolgáltatások leírására mint az interoperabilitás alapja, és a HTTP/COAP, Web Sockets és EXI/JSON kiemelt használata a RESTful szolgáltatásokra. A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C-tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik érdeklődésük kifejezését (Expression of Interest) vagy egy hosszabb állásfoglalás benyújtását 2014. április 25-ig. További információ a műhelykonferenciáról angol nyelven.

 

Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.0 – W3C ajánlás

2014. március 27.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group - PFWG) közzétette az Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások 1.0 (Accessible Rich Internet Applications 1.0, WAI-ARIA) valamint a WAIA-ARIA 1.0 Felhasználói Kliens Implementációs Útmutató 1.0 (WAI-ARIA 1.0 User Agent Implemenation Guide) dokumentumokat W3C ajánlásként. A WAI-ARIA egy műszaki szabvány a fogyatékos felhasználók által is elérhető dinamikus, interaktív webes tartalmak létrehozására. A szabvány és kísérő dokumentumai a WAI ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) című dokumentumban találhatók meg. Még több információ a W3C Akadálymentes Gazdag Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.0 kiterjesztése a Nyílt Webes Környezetre sajtóközleményben (W3C's Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 Expands Accessibility of the Open Web Platform press release) és a WAI-ARIA kiterjeszti a webes akadálymentességet blog-on (WAI-ARIA Expands Web Accessibility blog post) olvasható. További információ a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

RDF 1.1 – W3C ajánlás

2014. március 25.

Az RDF (Forrásleíró Keretrendszer) Munkacsoport (RDF - Resource Description Framework - Working Group) közzétett nyolc RDF ajánlást:

 • Az RDF 1.1 Koncepció és Absztrakt-szintakszis (RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax) egy absztrakt-szintakszist (adatmodellt) definiál amely minden RDF-alapú nyelv és szabvány összekapcsolására szolgál. Az absztrakt szintakszis két fő adatstruktúrával rendelkezik: az RDF gráfok alany-állítmány-tárgy hármasok halmazai, ahol az elemek IRI-k (Internationalized Resource Identifier – nemzetköziesített erőforrás-azonosító), üres node-ok vagy adattípusos literálok (szövegkonstansok) lehetnek, melyek mindegyikét az erőforrás-leírás kifejezésére használják. Az RDF adatkészleteket RDF gráfok összegyűjtésének szervezésére használják, és egy alapértelmezett, valamint nulla vagy több névvel ellátott gráfot tartalmaznak.
 • Az RDF 1.1 Szemantika (RDF 1.1 Semantics) pontos szemantikát ír le az RDF 1.1-re és az RDF Sémára, valamint több következtetési rendszert és a hozzájuk tartozó következtetési szabályokat tartalmaz.
 • Az RDF Séma 1.1 (RDF Schema 1.1) egy adatmodellező szókészletet biztosít az RDF adatokhoz. Az RDF Séma az alap RDF szókészlet kibővítése.
 • Az RDF 1.1 Teknőc (RDF 1.1 Turtle) szöveges szintakszist definiál a Turtle-nek (Teknőc) hívott RDF-re amely lehetővé teszi, hogy egy RDF gráf teljes mértékben kompakt és természetes szövegformátumban íródjon le, a szokásos használati minták és adattípusok szerint használt rövidítésekkel. A Turtle bizonyos szintig kompatibilis az N-Hármas formátummal akárcsak a SPARQL W3C ajánlás triplet-minta szintaktikával.
 • Az RDF 1.1 TriG RDF Adatkészlet Nyelv (RDF 1.1 TriG RDF Dataset Language) szöveges szintakszist definiál a Trig-nek hívott RDF-re amely lehetővé teszi, hogy egy RDF gráf teljes mértékben kompakt és természetes szövegformátumban íródjon le, a szokásos használati minták és adattípusok szerint használt rövidítésekkel. A TriG a Turtle formátum kiterjesztése.
 • RDF 1.1 N-Hármas (RDF 1.1 N-Triples) egy sor-alapú nyílt egyszerű szöveg alapú formátum az RDF gráf kódolására.
 • RDF 1.1 N-Négyes (RDF 1.1 N-Quads) egy sor-alapú nyílt egyszerű szöveg alapú formátum az RDF adatkészlet kódolására.
 • RDF 1.1 XML Szintakszis (RDF 1.1 XML Syntax) egy XML szintakszist definiál az RDF-re RDF/XML néven az XML Információs Készletben (XML Information Set) és XML Alapban (XML Base) lévő névtartományok vonatkozásában.

Az RDF Munkacsoport ezen kívül még négy Munkacsoport-feljegyzést is kiadott:

 • Az (RDF 1.1 Primer) tutoriál-szintű bevezetést ad az RDF 1.1-hez.
 • Az RDF 1.1 Koncepció, Szemantika, Séma és XML Szintakszis dokumentumok (RDF 1.1 Concepts, Semantics, Schema, and XML Syntax) felváltják a 2004-ben kiadott RDF-ajánlásokat. Az Újdonságok az RDF 1.1 című dokumentum (What’s New in RDF 1.1) összefoglalja az RDF két verziója közötti különbségeket.
 • Az RDF 1.1: az RDF Adatkészletek Szemantikájáról (RDF 1.1: On Semantics of RDF Datasets) című feljegyzés olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az adatkészletek formális szemantikájával kapcsolatban merülnek fel, ahogyan azok az RDF 1.1 Munkacsoportban megvitatásra kerültek.
 • Az RDF 1.1 Tesztesetek (RDF 1.1 Test Cases) az RDF 1.1 Szemantikára vonatkozó tesztsorozatokat és megvalósítási jelentéseket, valamint a különböző szerializációs formátumokat sorolja fel.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Frissített technikák a Web Akadálymentesítési Útmutatóhoz (WCAG) és a WCAG 2.0 Értelmezéséhez

2014. március 21.

A Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) kiadta a WCAG 2.0: Technikák a WCAG 2.0-hoz (Techniques for WCAG 2.0) és a WCAG 2.0 Értelmezése (Understanding WCAG 2.0) Feljegyzések frissítéseit. A frissítések nem érintik a WCAG 2.0-t, amely szabvány változatlan marad. A frissítésekkel kapcsolatos blogok linkjei és más információk a WCAG Technikák és a WCAG Értelmezése Frissítése, 2014. március című e-mailben találhatók. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Progress Events – W3C ajánlás

2014. március 11.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) közzétette az Állapotjelző Esemény W3C ajánlást (Progress Events). A szabvány egy esemény interfészt definiál amely állapotkijelzésre használható, pl. HTTP entitás törzs átvitelre. A szabvány elsődlegesen más szabványok általi felhasználásra készült. További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Hatékony XML Csere (EXI) Formátum 1.0 (Második Kiadás) – W3C ajánlás

2014. március 6.

A Hatékony XML Csere Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) megjelentette a Hatékony XML Csere 1.0 Második Kiadás (Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 – Second Edition) W3C ajánlást. A dokumentum a Hatékony XML Csere (EXI) Formátum szabványa. Az EXI az XML Információs Készlet igen összetett megjelenítése, melynek célja a számítási erőforrások teljesítményének és kihasználtságának egyidejű optimalizálása. Az EXI formátum egy, az információelméletből és a formális nyelvek elméletéből származó hibrid megközelítést, valamint mérésekkel igazolt gyakorlati technikákat alkalmaz az XML információ entrópia kódolására. Egy aránylag egyszerű, gyors és tömör implementációra alkalmas algoritmust és egy kis adattípus reprezentáció-készletet használva, megbízhatóan állítja elő az XML eseményfolyam hatékony kódolását. További információ az XML Fejlesztési Területről.

 

A Más forrásból származó erőforrásmegosztás (CORS) W3C ajánlás lett

2014. február 28.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) és a Webalkalmazások Biztonsága Munkacsoport (Web Application Security Working Group) megjelentette a más forrásból származó erőforrásmegosztás ajánlást (Cross-Origin Resource Sharing, CORS) W3C Ajánlást. A dokumentum egy kliens-oldali más forrásból származó kéréseket lehetővé tévő mechanizmust definiál. Azok a szabványok amelyek lehetőséget adnak egy API számára, hogy más forrásból származó kéréseket küldjön az erőforrásokhoz, használhatják a mostani, CORS ajánlás által definiált algoritmusokat. Ha így egy API-t használunk a http://example.org erőforráson, akkor egy erőforrás a http://hello-world.example oldalon feliratkozhat az az e szabványban leírt mechanizmus segítségével, amely engedi az adott erőforrás más forrásból származó megszerzését a http://example.org-ról. További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről és a Biztonság Fejlesztési Területről.

 

Webes Annotációk Műhelykonferencia

2014. február 24.

A W3C Webes Annotációk Műhelykonferenciát rendez 2014. április 2-án San Fransisco-ban. Az annotáció különálló információk összekapcsolására szolgál, és a web világában mindenütt jelen van: a hírekre írott hozzászólás, a lábjegyzet, a videó- vagy audiósávon lévő időbélyeggel ellátott jegyzet, a e-könyv olvasók kiemelt szövegrészei, hivatkozások a közösségi médián, mind-mind annotáció. Ma már számos cég és projekt használ annotációt a webes kommunikáció segítésére, valamint az oktatás, kutatás és a digitális kiadással foglalkozó cégek is kiemelt szerepet tulajdonítanak az annotációnak. A W3C most megrendezésre kerülő Webes Annotáció Műhelykonferencia egy jövőbeni Webes Annotáció Munkacsoport létrehozása érdekében olyan témákkal foglalkozik, mint:

 • Robusztus kapcsolás dinamikus harmadik-fél dokumentumokhoz
 • Stílusválasztás és annotáció
 • Adatmodellek
 • Federáció és szindikáció
 • Annotációk webes tárolása és kezelése
 • Kliens-oldali API-k és módszerek az annotációs rendszerek illesztésére
 • Annotációs rendszerek gyakorlati tapasztalatai
 • Adatannotáció

A műhelykonferencián való részvétel nem W3C tagsághoz kötött, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől 2014. február 28-ig várják az állásfoglalás (position statement) benyújtását.

 

Három Kapcsolt Adat Szókészlet lett W3C Ajánlás

2014. február 19.

Három ajánlás jelent meg az adatok, elsősorban a kormányzati adatok interoperabilitásának elősegítésére. Mindhárom ajánlás egy RDF szókészletet definiál meghatározott információk átadására:

 • Adatkatalógus Szókészlet (Data Catalog (DCAT) Vocabulary): az elérhető adatforrásokról biztosít információt. Ha az adatforrások DCAT segítségével kerülnek leírásra, ez jelentősen megkönnyíti a magasszintű - több különböző szolgáltatótól származó bejegyzéseket tartalmazó - integrált és testreszabott katalógusok előállítását. Számos nemzeti adatportál már most DCAT-ot használ.
 • Adatkocka Szókészlet (Data Cube Vocabulary): a szabvány egy algoritmus-készletet definiál a JSON-LD dokumentumok programozott átalakítására. Az adatok újraszervezése a megadott transzformációs szabályok alapján gyakran jelentősen leegyszerűsíti használatukat. Emellett a dokumentum egy API-t is javasol a fejlesztőknek a meghatározott algoritmusok implementálására.
 • Szervezeti Ontológia (Organization Ontology): átfogó és rugalmas szókészletet ad a szervezeten belüli hivatali kapcsolatok és szerepek kifejezésére. Lehetővé teszi a személyes eszközökkel való együttműködést valamint támogatni fogja a most megjelenő társadalomtudatos szoftvereket.

Mindhárom szókészletet a Kormányzati Kapcsolt Adatok Munkacsoport (Government Linked Data Working Group) fejlesztette ki, de azok a kormányzati adatokon kívül más adatokra is használhatók. Az adatforrások vagy az ezen szókészleteket használó szoftverek listája a fenti dokumentumokban lévő „Megvalósítási Jelentés” („Implementation Report”) részben található. További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

W3C ajánlás lett a JSON-LD

2014. február 13.

Az RDF Munkacsoport kiadta az alábbi két ajánlást:

 • JSON-LD 1.0 : a JSON egy praktikus szerializáló és üzenet formátum. A szabvány a JSON-LD-t definiálja, amely egy JSON-alapú formátum a kapcsolt adatok szerializálására. A szintakszist úgy tervezték, hogy az könnyen integrálható legyen olyan telepített rendszerekbe melyek már használják a JSON-t, emellett könnyű bővítési lehetőséget biztosítson a JSON-ról a JSON-LD-re történő váltáskor. A JSON-LD elsődlegesen egy módszer a kapcsolt adatok webalapú programozási környezetben történő használatára, együtműködésre képes webszolgáltatások építésére és a kapcsolt adatok JSON-alapú tárolómotorokban való elhelyezésére.
 • JSON-LD 1.0 Feldolgozó Algoritmus és API (JSON-LD 1.0 Processing Algorithm and API): a szabvány egy algoritmus-készletet definiál a JSON-LD dokumentumok programozott átalakítására. Az adatok újraszervezése a megadott transzformációs szabályok alapján gyakran jelentősen leegyszerűsíti használatukat. Emellett a dokumentum egy API-t is javasol a fejlesztőknek a meghatározott algoritmusok implementálására.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Bemutatkozik az ITS 2.0

2014. január 30.

Ebben az ITS 2.0 videóban megismerkedhetünk az International Tag Set 2.0 (Nemzetköziesítés Jelölőkészlet 2.0) szabvány nyújtotta előnyökkel, melyek elsősorban a többnyelvű kommunikációt folytató szervezetek munkáját segítik. A szabványról bővebb információt ezeken az oldalakon találhatnak: ITS 2.0 szabvány,   ITS Érdekcsoport,   ITS 2.0 wiki,   ITS 2.0 videócsatorna

 

Egyszerű Ellenőrző Lépések (Easy Checks) – az átdolgozott Webes Akadálymentesítés Munkaterv első értékelése

2014. január 27.

Az Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette az Egyszerű Ellenőrző Lépések – a Webes Akadálymentesítés Munkaterv első Értékelése (Easy Checks – A First Review of Web Accessibility) átdolgozott munkatervet. Az Easy Checks segít annak felmérésében, hogy egy adott weblap tett-e lépéseket az akadálymentesség érdekében. A dokumentum egyszerű lépéseket ír le melyet bárki, aki a webet használni képes, követni tud; nincs szükség az akadálymentesítés terén szerzett speciális tudásra vagy gyakorlatra. Az ellenőrző lépések néhány akadálymentességet segítő részletet fednek le és úgy tervezték őket, hogy inkább gyorsak és egyszerűek legyenek, mint szabályt leírók. További információ a Web Akadálymentesítés Kezdeményezés (WAI) [3]ről.

 

W3C a CeBIT 2014-en

2014. január 22.

A W3C részt vesz a 2014. március 11-én Hannoverben megrendezésre kerülő CeBIT 2014 eseményen. A CeBIT 2014 fő témája az adatvédelem, adatbiztonság és intelligens adat-analízis (Datability), amely számos módon kapcsolódik a W3C küszöbön álló munkáihoz például a W3C Adatok Fejlesztési Területhez és a Dolgok Internetjéhez (Internet of Things). AW3C szeretettel vár mindenkit a CeBIT 2014-en a DFKI (Német Mesterséges Intelligencia Kutatóintézet).

 

Teljesítmény Idővonal és Felhasználói Időzítés – W3C ajánlás

2014. január 8.

A Webes Hatékonyság Munkacsoport (Web Performance Working Group) kiadott két ajánlást:

 • Teljesítmény Idővonal (Performance Timeline): a dokumentum egy egységesített interfészt definiál a teljesítmény metrikus adatainak tárolására és visszakeresésére. A szabvány nem vonatkozik egyéni teljesítmény metrikus interfészekre.
 • A Felhasználói Időzítés (User Timing) dokumentum egy interfészt definiál, amely a webfejlesztőket segíti alkalmazásaik teljesítményének mérésében azáltal, hogy hozzáférést biztosít számukra a nagy felbontású időbélyegekhez.

További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.