Hírek

Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 - első nyilvános tervezet

2022. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.

 

Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben – W3C Műhelykonferencia jelentés

2022. november 16.

színérték diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. július - szeptemberben megrendezésre került Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben műhelykonferenciáról (W3C Workshop on Wide Color Gamut (WCG) and High Dynamic Range (HDR) for the Web - report) készült jelentést.

A jelentés a vezetői összefoglalót, a tématerület bemutatását, az élő szekciók fő témáinak megvitatását tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra és a szekciók jegyzőkönyveire, valamint az eddig megvalósult és a konferenciát követő jövőbeni teendőket is számba veszi.

A műhelykonferencia összekapcsolta a színtudomány, a tartalomfejlesztés és a webes platform közösségeit és bejárta a webes platform jelenlegi, folyamatban lévő átmenetét az előző 25 évre jellemző sRGB, keskeny színtartomány és sztenderd dinamikatartomány világából, a széles színtartományon át, a magas dinamikatartományba.

15 előadást tettek közzé és vitattak meg online, az öt élő szekció során. A legfontosabb eredmények a következők:

 • a széles színtartomány (Wide Color Gamut, WCG) és magas dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) szabványosítása folyamatban lévő munka a W3C-ben, a Nemzetközi Színkonzorciumban (International Color Consortium), és a Nyílt Médiáért Szövetségben (Alliance for Open Media), valamint más fórumokon is
 • elindult a Szín API webes alkalmazásra kezdeményezés a WICG inkubálásában, amint ez komolyabb szintre lép, egy új W3C munkacsoport alakul a fejlesztésére
 • a széles színtartomány-tudatos webes specifikációk interoperabilitása már az elmúlt évben is középpontba került, mint például az Interop 2022
 • a Canvast már kiterjesztették a széles színtartományra (WCG), valamint prototípus szinten a magas dinamikatartomány (HDR) a Canvas-ra is létezik
 • a HDR tartalom kezelése, különösen a HDR tónus leképezés a képernyők és megtekintési környezetek széles skálájára, jelentősen igényli a további egyeztetéseket és kísérletezést.

A W3C köszönetet mond a Programbizottságnak, az előadóknak és minden résztvevőnek az esemény létrejöttéért, valamint a műhelykonferencia után is folytatódó közös munkáért. Már eddig is jelentős előrelépés történt, de minden érdeklődőt várnak, aki e fontos erőfeszítésben részt szeretne venni.

 

Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) – első nyilvános tervezet

2022. november 7.

A PNG Munkacsoport közzétette a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a korábbi, 2003-ban közzétett 2. kiadásnak megfelelő többmillió PNG grafikával visszafelé teljes mértékben kompatibilis. A mostani új verzió reflektál a hibalistában jelzett és magyarázatot igénylő észrevételekre, valamint számos, nagyon várt új tulajdonsággal bővül:

 • Animált PNG, bár mintegy tíz éve széles körben alkalmazott, eddig nem szerepelt a hivatalos specifikációban.
 • Kódolásfüggetlen Kódpontok, melyek egyértelműen azonosítják a grafika által használt színteret a jobb renderelés érdekében anélkül, hogy a fájl mérete nagymértékben megnőne. Ez magában foglalja a HDR színtérnek, mint a BT.2100 HLG és PQ, nyújtott támogatást.
 • EXIF metaadat támogatás

A PNG Munkacsoport tovább dolgozik a PNG specifikáción, ideértve az újonnan jelentett hibák kezelését, az implementáció-követést, valamint Webes Platformteszteket hozzáadva a formátumhoz.

 

CSS Nézetátmenet Modul 1. szint; Görgetéshez kapcsolt animációk – első nyilvános tervezetek

2022. október 27.

A CSS Munkacsoport az alábbi két, első nyilvános tervezetet jelentette meg:

 • CSS Nézetátmenet Modul 1. szint (CSS View Transitions Module Level 1): a dokumentum egy nézetátmenet API-t definiál, a hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal és pszeudó-elemekkel.
 • Görgetéshez kapcsolt animációk (Scroll-linked Animations): a dokumentum egy API-t és jelölőt definiál olyan animációk létrehozásához, amelyek egy görgethető konténer görgetési eltolásától függnek.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Jogosultságok – W3C Műhelykonferencia

2022. október 18.

A W3C Jogosultságok (Workshop on Permissions) címmel műhelykonferenciát rendez 2022. december 5-6-án Münchenben; a rendezvény házigazdája a Google.

A műhelykonferencia a biztonsággal és a személyes adatok kezelésével foglalkozó szakértőket, UI/UX tervezőket és kutatókat, böngésző-szolgáltatókat, OS fejlesztőket, API szerzőket, webes kiadókat és a felhasználókat kapcsolja össze. A rendezvény a webes és más platformokon elérhető egyre bővülő lehetőségekhez való hozzáférés ellenőrzéséhez szükséges - a biztonsággal, a személyes adatok védelmével és a használhatósággal kapcsolatos - kérdésekre fókuszál.

A műhelykonferencia témái:

 • felhasználói megfontolások és preferenciák, ideértve a veszélyeztetett egyéneket és közösségeket;
 • a jogosultságok élettartamának/érvényességének a felhasználó feladataival történő jobb összehangolása;
 • az engedélyek és alkalmazások emberközpontú csoportosításának/kategorizálásának előnyei és kockázatai;
 • az új lehetőségek kihívásai;
 • a web lehetőségeivel való visszaélés kockázati modellje és a kockázat csökkentése;
 • a jogosultság eredethez vagy alkalmazáshoz kapcsolása, ennek összevetése az azonos-eredet eljárással (same origin policy) ;
 • felhasználói felületek (UI) és vezérlések;
 • integrált jogosultságvezérlő felületek a képességekhez igazítva;
 • jogosultság-transzparencia, felelősség, vezérlés;
 • jól specifikált jogosultsági UX bevitele a szabványokba oly módon, amely lehetővé teszi alkalmazóinak a jövőbeni felhasználókkal és termékekkel szemben támasztott igényeknek való megfelelést.

A műhelykonferencia célja a tapasztalatok és felhasználói tapasztalatok megosztása, hogy általánosan megérthető legyen az, hogyan biztosítható a felhasználó által a hatékony képességek megértése és irányítása, miközben kognitív feladatok is zajlanak.

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson.

 

Kontextus Nyomonkövetés 2. szint – első nyilvános tervezet

2022. október 12.

Az Elosztott Nyomonkövetés Munkacsoport (Distributed Tracing Working Group) megjelentette a Kontextus Nyomonkövetés 2. szint (Trace Context Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció szabványos HTTP fejléceket és egy értékformátumot definiál a kontextus információ terjesztéséhez, amely elosztott nyomonkövetési forgatókönyveket tesz lehetővé. A specifikáció egységesíti, hogyan kerül elküldésre és módosításra a kontextus információ a szolgáltatások között. A kontextus információ egyedien azonosítja egy elosztott rendszerben az egyéni lekérdezéseket és emellett definiálja annak módját, hogyan adható meg és terjeszthető a szolgáltató-függő kontextus információ.

 

Webes akadálymentesítési oktatás – 2022. október 11.

2022. október 3.

A SZTAKI Hálózatbiztonság és Internet Technológiák Osztálya (HBIT), az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával 2022. október 11-én kedden 10:00 - 15:30 között "Webes akadálymentesítés alapjai - online oktatás" címmel ingyenes oktatás szervez online, Zoom platformon.

Részletes információ és csatlakozási link a hivatkozáson.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Digitális akadálymentesítés kurzusok – új forrásanyag

2022. szeptember 27.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) közzétette a Digitális akadálymentesítés: oktatás, képzések és tanúsítás - kurzuslista (Course List - Digital Accessibility Education, Training, and Certification) weboldalt, amely a publikusan elérhető akadálymentesítési kurzusokat tartalmazza, az egész világról összegyűjtve. A lista további kurzusokkal bővül, amint újabb oktatás indítását jelzik a W3C felé.

 

Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 – első nyilvános tervezet

2022. szeptember 22.

A Matematika Munkacsoport (Maths Working Group) kiadta a Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 (Mathematical Markup Language (MathML) Version 4.0) első nyilvános tervezetet. A MathML egy, a matematikai jelölések valamint azok szerkezetének és tartalmának leírására használt jelölőnyelv. Célja lehetővé tenni, hogy a web ugyanúgy képes legyen kiszolgálni, fogadni és feldolgozni a matematikai tartalmakat, ahogyan a szöveges tartalmak esetén ezt a HTML biztosítja.

Jelen specifikáció elsősorban azoknak szól, akik renderelő- vagy szerkesztőprogramokat fejlesztenek vagy implementálnak, vagy olyan szoftvert, amely a MathML-t használva kommunikál.

Mintegy 38 MathML jelölés absztrakt jelölésstruktúrát ír le, míg közel 170 másik jelölés arra biztosít módot, hogy egyértelműen meghatározza egy kifejezés (szándékolt) értelmét.

Bár a MathML ember által olvasható, a szerzők tipikusan egyenletszerkesztőket, konverziós programokat, és más speciális szoftvereszközöket használnak majd a létrehozására.

A matematikai jelölőnyelv 1998-ban indult a MathML1-el, a mostani MathML4 a jelölőnyelv negyedik verziója.

 

W3C ajánlás lett a Fizetési Kérelem API és a Fizetési Mód Azonosítók

2022. szeptember 15.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) megjelentette a Fizetési Kérelem API (Payment Request API) és a Fizetési Mód Azonosítók (Payment Method Identifiers) W3C ajánlásokat.

A Fizetési Kérelem specifikáció egy API-t szabványosít, amely megkönnyíti a kereskedőknek (például a fizikai vagy digitális termékeket árusító weboldalaknak) egy vagy több fizetési mód használatát, minimális integráció mellett. A fizetési folyamatot a böngészők teszik lehetővé a kereskedő és a felhasználó között. A másik specifikáció a fizetési mód azonosítókat és validálásukat definiálja, valamint, ahol ez releváns, előállításukat és formális W3C regisztrációjukat is meghatározza.

A W3C a két dokumentumot felülvizsgálta, az azokhoz kapcsolódó észrevételek a hivatkozáson olvashatók.

 

W3C ajánlás a Helymeghatározás API

2022. szeptember 5.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport (Devices and Sensors Working Group) közzétette a Helymeghatározás API (Geolocation API) W3C ajánlást. A Helymeghatározás API hozzáférést biztosít a kiszolgáló eszköz lokáció információihoz.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport jelen specifikációt frissíti majd folyamatosan, abban a reményben, hogy a dokumentum „élő szabványként” szolgál. Ennek érdekében a Munkacsoport elhagyta a „Szerkesztések” (Editions) fejezetet, és a specifikációt, ahogy új funkcióval bővül, vagy ha hibajavítás történik, frissített ajánlásként teszi ismételten közzé.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.