Hírek

CSS Több-oszlopos Elrendezés Modul 1. szint – frissített ajánlástervezet

2024. május 27.

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Több-oszlopos Elrendezés Modul 1. szint (CSS Multi-column Layout Module Level 1) frissített ajánlástervezethez. A specifikáció a több-oszlopos elrendezést írja le CSS-ben, a web egyik stílusleíró nyelvén. A dokumentumban leírt funkcionalitást alkalmazva, a tartalom átrendezhető több oszlopba, az oszlopok közötti távolsággal és elválasztó vonallal.

Az ajánlástervezettel kapcsolatos észrevételeket a CSS Munkacsoport Github-on várják, 2024. július 9-ig.

 

W3C ajánlás az RDF Adatkészlet Kanonizálás

2024. május 23.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) W3C ajánlást. Az RDF egy gráf-alapú adatmodellt definiál a világ dolgainak leírására, valamint biztosítja az alapot az ezen információ-gráfon alapuló következtetéshez. Időnként szükségessé válik az adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül. A most kiadott dokumentum egy algoritmust körvonalaz az RDF adatkészletek normalizálására annak érdekében, hogy ezen műveletek végrehajthatók legyenek.

 

CSS Nézet-átmenetek Modul 2. szint – első nyilvános tervezet

2024. május 21.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Nézet-átmenetek Modul 2. szint (CSS View Transitions Module Level 2) első nyilvános tervezetet. A most kiadott modul definiálja, hogyan működik a Nézet-átmenetek API a dokumentumok közötti navigációk során.

 

HTML Ruby Jelölő Kiterjesztések - tervezet

2024. május 14.

A HTML Munkacsoport kiadta a HTML Ruby Jelölő Kiterjesztések (HTML Ruby Markup Extensions) tervezetet. A Ruby egyfajta sorközi (interlineáris) annotáció, azaz közvetlenül az annotált szöveg mellett képes rövid szövegrészleteket tárolni. Ruby-kat tipikusan kelet-ázsiai dokumentumokban használnak a kiejtés jelölésére vagy egy rövid kivonat létrehozására. A most közzétett specifikáció felülvizsgálja és kibővíti a HTML által meghatározott jelölőmodellt a ruby megjelenítésére.

 

W3C ajánlás az IMSC Feltételes Renderelés Modell

2024. május 10.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette az IMSC Feltételes Renderelés Modell (IMSC Hypothetical Render Model) W3C ajánlást. A specifikáció egy olyan Feltételes Renderelés Modellt (HRM) ír le, amely a dokumentumok megjelenítését az Időzített Médiafeliratok és Képaláírások (Internet Media Subtitles and Captions, IMSC) bármelyik verziójában specifikált Szövegprofilnak megfelelően hozza létre.

A HRM célja, hogy lehetővé tegye a feliratot és képaláírást létrehozók számára annak igazolását, hogy az általuk biztosított tartalom nem haladja meg a definiált bonyolultsági szintet, így a lejátszó rendszerek a tartalmat a szerző által meghatározott megjelenítési idővel képesek renderelni.

A modellt nem szánják implementáció feldolgozási követelmények specifikációnak. Például, míg a modell glyph cache-t definiál annak modellezésére, hogyan csökkenthető a glyph-rajzoló műveletek száma, nem követeli meg ezen cache implementációját, sem olyan modellt, amelyet a szubpixel glyph pozicionál vagy az élsimított (anti-aliased) glyph renderel annak érdekében, hogy szöveg output jöjjön létre.

Továbbá, a modellnek nem célja az olvashatósági bonyolultságot korlátozni.

 

A W3C Jövőképe – csoport-feljegyzés

2024. április 30.

A W3C Tanácsadói Testülete (Advisory Board) közzétette a W3C Jövőképe (Group Note of Vision for W3C) című csoport-feljegyzést. A dokumentum a W3C küldetésének, valamint a W3C működésének és döntéshozatalának alapjául szolgáló értékek és alapelvek letisztult összefoglalása, emellett bemutatja, hogy mi maga a W3C, mivel foglalkozik, és mi is ennek a jelentősége. Jelen Feljegyzés az első publikus dokumentum, amelyet a Tanácsadói Testület jóváhagyott, amely a W3C közösségével közösen került kifejlesztésre, valamint az első lépés egy W3C által támogatott, a teljes W3C szervezetet képviselő jövőkép megteremtése felé, mely a tervek szerint végül W3C Nyilatkozatként (W3C Statement) jelenik meg.

 

Webes Neurális Háló API – frissített ajánlástervezet

2024. április 25.

A Webes Gépi Tanulás Munkacsoport (Web Machine Learning Working Group) implementációkat vár a Webes Neurális Háló API (Web Neural Network API) frissített ajánlástervezethez. A dokumentum egy dedikált alacsonyszintű API-t ír le neurális hálók következtetéseinek hardveres gyorsítására.

A Webes Neurális Háló API egy web-barát, hardver-agnosztikus absztrakciós szintet definiál, amely az operációs rendszerek és az azok mögött található hardverkörnyezetek gépi tanulás képességeit használja anélkül, hogy platformspecifikus képességekre támaszkodna. Az absztrakciós szint a legfontosabb gépi tanulás JavaScript keretrendszerek elvárásait célozza meg, egyúttal lehetővé teszi a gépi tanulás domain-t ismerő webfejlesztőknek egyedi kódok írását könyvtárak igénybevétele nélkül.

Az észrevételeket a Munkacsoport Githubjában várják 2024. október 1-ig.

 

A W3C implementációkat vár az Adatintegritás BBS Kriptosorozatok 1.0 ajánlástervezethez

2024. április 16.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az Adatintegritás BBS Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity BBS Cryptosuites v1.0) ajánlástervezethez. A specifikáció egy Adatintegritás kriptosorozatot ír le digitális aláírások BBS aláírás-sémával történő generálásához. Az Aláírás sorozat (Signature Suite) a BBS aláírásokat használja szelektív közzététel és független származtatott bizonyítékok szolgáltatásához.

Az észrevételeket a Munkacsoport Github repozitóriumában várják 2024. május 4-ig.

 

RDF Adatkészlet Kanonizálás – W3C ajánlástervezet

2024. március 26.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) W3C ajánlástervezetet. Az RDF egy gráf-alapú adatmodellt definiál a világ dolgainak leírására, valamint biztosítja az alapot az ezen információ-gráfon alapuló következtetéshez. Időnként szükségessé válik az adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül. A most kiadott dokumentum egy algoritmust körvonalaz az RDF adatkészletek normalizálására annak érdekében, hogy ezen műveletek végrehajthatók legyenek.

 

A W3C implementációkat vár a DPub-ARIA 1.1 és DPub-AAM 1.1 ajánlástervezetekhez

2024. március 19.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) implementációkat vár az alábbi két ajánlástervezethez:

  • Digitális Tartalom Közzététel WAI-ARIA Modul 1.1 (Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.1): ahhoz, hogy a segítő technológiát alkalmazó felhasználók képesek legyenek a webes tartalmakban eligazodni, elengedhetetlen a webes dokumentumok szerkezeti részeire vonatkozó szemantikus metaadatok beágyazása. Ez különösen fontos az ún. longform (hosszú tartalom) dokumentumok tartalmi részeire, és együtt jár a web-applikációs widgetek szemantikus metaadatainak valamint a segítő technológiák viselkedésének beágyazásával. A specifikáció egy speciális WAI-ARIA szerepkészletet definiál, amely a segítő technológiát használó felhasználóknak segít az ilyen longform dokumentumokban navigálni.
  • Digitális Tartalom Közzététel Akadálymentességi API Hozzárendelés 1.1 (Digital Publishing Accessibility API Mappings 1.1): a dokumentum definiálja, hogyan rendelik a felhasználói ágensek a Digitális Tartalom Közzététel WAI-ARIA Modul 1.1 [dpub-aria-1.1] jelölőnyelvet a platform akadálymentességi API-khoz. A dokumentum a felhasználói ágens azon fejlesztőit célozza, akik a felhasználói ágensükben az akadálymentesítésért felelnek, hogy az a digitális tartalom közzétételre létrehozott akadálymentes tartalmat támogatni tudja.

A két dokumentummal kapcsolatos észrevételeket Github-on várják 2024. április 27-ig.

 

A W3C implementációkat vár az Ellenőrizhető Jogosítások Adatmodell 2.0 ajánlástervezethez

2024. február 20.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az Ellenőrizhető Jogosítások Adatmodell 2.0 (Verifiable Credentials Data Model v2.0) ajánlástervezethez. A jogosítások mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen jogosítások kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon. A Munkacsoport örömmel vesz minden észrevételt és az implementációval kapcsolatos visszajelzést, a Github repozitóriumban vezetett feladatoknál 2024. április 1-ig.

A Munkacsoport emellett kiadta az Ellenőrizhető Jogosítások Specifikációk Katalógusa (VC Specifications Directory) munkacsoport-feljegyzést, amely a jelenleg ismert összes Ellenőrizhető Jogosítások specifikáció nem hivatalos katalógusaként szolgál, akár globális szabványokat létrehozó szervezet, adott közösségi csoport, nyílt forráskódú projekt vagy egy személy tett közzé. Az észrevételeket a munkacsoport Github-ján várják.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.