Hírek

W3C Ajánlás lett a HTML5 Online Üzenetküldés

2015. május 22.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) megjelentette a HTML5 Online Üzenetküldés W3C ajánlást (HTML5 Web Messaging). A szabvány két mechanizmust definiál a böngésző kontextusok közötti kommunikációra HTML dokumentumok esetén. A dokumentumok-közötti (cross-document) postMessage API lehetővé teszi, hogy a dokumentumok kommunikálhassanak egymással függetlenül azok forrásdomainjétől oly módon, hogy az ne tegye lehetővé a weboldalak közötti szkript-támadásokat. Azért, hogy az egymástól független (vagyis különböző böngésző kontextusokban futó) kódok kommunikálni tudjanak egymással, a szerzők használhatják a MessageChannel és a MessagePort API-kat. Ebben a mechanizmusban a kommunikációs csatorna mint kétirányú vezeték működik, mindkét végén egy-egy porttal. Az egyik porton küldött üzenetek a másik portra kézbesítődnek, és fordítva. Az üzenetek mint DOM események kerülnek továbbításra, anélkül hogy megszakítanák vagy leállítanák az éppen futó feladatokat.

További információ a Dinamikus Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok új verzió, WAI-ARIA 1.1 és Core AAM frissítések

2015. május 22.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group) megjelentette a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok 1.1 (WAI-ARIA Authoring Practices 1.1) első nyilvános munkatervet, valamint a WAI-ARIA 1.1 és az Alapvető Akadálymentessségi API Hozzárendelés 1.1 (Core Accessibility API Mappings (Core-AAM) 1.1) frissített munkaterveket.
A WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok dokumentum a webes applikáció-fejlesztőknek nyújt segítséget a WAI-ARIA szerepek, állapotok és tulajdonságok használatán keresztül akadálymentes widget-ek, navigáció és viselkedések létrehozására. Jelen új verzió nagymértékben átdolgozott annak érdekében, hogy speciálisan a WAI-ARIA 1.1-hez biztosítson támogatást. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát. Emellett úgy tervezték, hogy a webes tartalmak, elsődlegesen a webalkalmazások akadálymentességét és kompatibilitását segítse elő.
A Core-AAM leírja hogyan kell egy felhasználói programnak közölnie a tartalomnyelv szemantikáját az akadálymentességi API felé különböző tartalom technológiák (elsősorban a WAI-ARIA) esetén valamint más szabványok alapját képezi, hogy a hozzárendelés az adott technológiákra is kiterjeszthető legyen.

További információ a fenti dokumentumok véleményezését kérő e-mailben, valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

IndieUI: Események és IndieUI: Felhasználói Kontextus – Frissített Munkatervek

2015. május 22.

A Független Felhasználói Felület Munkacsoport (Independent User Interface (Indie UI) Working Group) megjelentette az IndieUI: Események 1.0 (IndieUI: Events 1.0) – Független Felhasználói Felület Események, valamint az IndieUI: Felhasználói Kontextus 1.0 (IndieUI: User Context 1.0) – Független Felhasználói Felület Kontextuális Információk munkaterveket. Az IndieUI: Események annak módját definiálja, ahogyan a különböző felhasználói interakciók egyszerű eseményekké fordíthatók és webes applikációk felé kommunikálhatók. Az IndieUI: Felhasználói Kontextus egy preferencia-készletet definiál, amit a felhasználók választhatnak, hogy a webes applikációk felé prezentálják magukat, és egy API-t a felhasználói programoknak, hogy ezen preferenciákat elérjék és figyeljék a változásokat. Mindkét IndieUI specifikáció könnyebbé teszi a webes alkalmazások sokféle környezetben megvalósuló működését – különböző eszközökön (mobiltelefonok és táblagépek), különféle kisegítő technológiák által, eltérő felhasználói igényeknek megfelelően. Ezen technológiák a webapplikáció-fejlesztők részére egységes módszert biztosítanak ahhoz, hogy többféle eszközön és kontextusban működő applikációkat tervezhessenek.
A jelen Munkatervekkel kapcsolatos észrevételeket 2015. május 29-ig várják.

További információ az IndieUI Áttekintés (IndieUI Overview) dokumentumban, valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) oldalon.

 

Látogass el a W3C-Térre a WWW2015-ön!

2015. május 20.

www2015 logo, ahogy a szövegben indexképként megjelenik Az idei, Firenzében megrendezésre kerülő Nemzetközi World Wide Web Konferencián, a WWW2015-ön a W3C egy W3C-Teret szervez, ahol a konferencia résztvevői találkozhatnak, beszélhetnek és tapasztalatokat cserélhetnek a W3C szakértőivel. 2015. május 20-21-én, a W3C-Tér programja a jelenlegi, európai projektek támogatásával megvalósuló szabványosítási munkákat emeli ki, mint a TV és multi-kijelző forgatókönyvek (MediaScape), webes applikációk és dinamikus webes alkalmazások (HTML5Apps), webes biztonsági architektúrák (Strews), és az Adatok Web-je (BigDataEurope). Reméljük minél több érdeklődővel találkozunk Firenzében!

 

Adatkészlet leírások: Egészségügy és Élettudományok Közösségi Profil Feljegyzés

2015. május 19.

A Szemantikus Web Egészségügy és Élettudományok Érdekcsoportja (Semantic Web Health Care and Life Sciences (HCLS) Interest Group) megjelentette az Adatkészlet leírások: Egészségügy és Élettudományok Közösségi Profil (Dataset Descriptions: HCLS Community Profile) Csoport-feljegyzést. Az egységes, jó minőségű metaadatokhoz való hozzáférés létfontosságú a tudományos adatok keresése, megértése és újrafelhasználása érdekében. Jelen dokumentum az Egészségügy és Élettudományok terén együttműködő résztvevők közötti konszenzust írja le, az RDF-et használó adatkészletek leírására. A szabvány megfelel a fő funkcionális elvárásoknak, a lehető legnagyobb mértékben újrahasználja a már meglévő szókészleteket, és foglalkozik az adatleírás, verziózás, származás, felfedezés, csere, lekérdezés és visszakeresés elemeivel.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

20 éves a W3C Európában

2015. május 13.

w3c20 logo, ahogy a szövegben indexképként megjelenik A web 1989-ben indult el Európában, a W3C – melynek célja a webet mindenki számára elérhetővé tenni - pedig most ünnepli a szervezeten belül az európai résztvevőkkel végzett 20 éves munkáját.
A W3C európai anyaintézményét 1995. áprilisban alapították Sophia Antipolisban, Franciaországban. A WCAG első tervezete, a mobilweb kezdeményezés és napjainkban az online fizetéshez kapcsolódó tevékenység mind a W3C európai alkalmazottai által indultak. Sir Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a web feltalálója, több kiemelkedő előadóval együtt, a web jövőjéről alkotott vízióját is megosztotta az ünnepség keretében. A W3C 20 eseményt az Inria és az ERCIM, a W3C korábbi és jelenlegi európai anyaintézménye támogatta. Külön köszönet illeti a Hachett Livre-t a W3CEurope@20-nak nyújtott nagyvonalú támogatásáért.

 

Vágólap API és Események Munkaterv, Fájl API Munkaterv

2015. május 12.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) kiadta a Vágólap API és Események Munkatervet (Clipboard API and events). A szabvány az általános vágólap műveleteket - mint a másolás, kivágás vagy beillesztés – definiálja oly módon hogy azok fel legyenek fedve a webalkalmazások számára és magasabb szintű funkciók legyenek adoptálhatók. Ennek célja a már meglévő implementációkkal való kompatibilitás biztosítása, ahol csak lehetséges.
A Munkacsoport szintén megjelentette a Fájl API Munkatervet (File API). A szabvány egy API-t biztosít a fájl objektumok webalkalmazásokban történő megjelenítésére, azok programozott szelektálására valamint az adataikhoz való hozzáférésre.

További információ a Dinamikus Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Online Fizetés Felhasználói Esetek 1.0 – első nyilvános munkaterv

2015. április 29.

Az Online Fizetés Érdekcsoport (Web Payments Interest Group) megjelentette az Online Fizetés Felhasználói Esetek (Web Payments Use Cases) első nyilvános munkatervet. A jelenlegi fizetési kultúra rohamosan változik, a nagyobb biztonság érdekében új lehetőségeket, jobb mobileszközön való használhatóságot és fizetési újításokat ajánlva például a digitális pénztárcák vagy a kriptovaluták területén. A legfrissebb fejlesztések webre integrálhatóságára vonatkozó nyílt szabványok hiánya azonban megnehezíti a kereskedők, webfejlesztők és fizetési szolgáltatást nyújtók számára az új fizetési megoldások alkalmazását. A részleges szabályozási környezet még tovább bonyolítja a fizetési helyzetet.
A nagyobb interoperabilitás elérésére a kereskedők és vásárlóik, a fizetési szolgáltatók, szoftver forgalmazók, mobilhálózat üzemeltetők és fizetési hálózatok között, a W3C 2014. októberben indult Online Fizetés Érdekcsoportja (Web Payments Interest Group), az online fizetés interoperabilitásának javítására jelenleg egy szabvány roadmap-et készít. A most megjelent Felhasználói Esetek dokumentum az Érdekcsoport fő tevékenységi területét határozza meg. A felhasználói esetek alapján az Online Fizetés Érdekcsoport jelenlegi résztvevői egy architektúra kidolgozását és a technológiai követelmények meghatározását tervezik. E tevékenység alkotja a W3C csoportjai és a szélesebb körű fizetési iparág közötti párbeszéd alapját, hogy mely (W3C vagy más szervezet általi) szabványok szükségesek a felhasználói esetek megoldásához és az online fizetés adta lehetőségek minél teljesebb körű kihasználásához.

További információ a W3C Online Fizetés tevékenységről, melyet részben az Európai Unió támogat a HTML5Apps projekten keresztül.

 

Játékvezérlő Munkaterv

2015. április 29.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) megjelentette a Játékvezérlő (Gamepad) Munkatervet. A szabvány egy alacsonyszintű interfészt definiál a játékvezérlő eszközök kezelésére.

További információ a Dinamikus Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Kapcsolt Adatok Platform 1.0 tájékoztató kiadvány

2015. április 27.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Platform 1.0 tájékoztató kiadvány Munkacsoport-feljegyzést (Linked Data Platform 1.0 Primer), amely ismerteti a Kapcsolt Adatok Platform-ot (LDP), példákkal bemutatva olyan alapvető fogalmakat mint a kapcsolt adat erőforrás és a kapcsolt adat tároló, valamint hogy a webkliensek hogyan használhatják ezeket. Két mintaforgatókönyv mutatja hogyan működik együtt egy kapcsolt adat kliens és szerver egy írható/olvasható kapcsolt adat alkalmazás esetén, vagyis hogyan használható a HTTP erőforrás címzésére, frissítésére, létrehozására vagy törlésére olyan szerverek esetén amelyek saját erőforrásaikat kapcsolt adatként jelenítik meg.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Közadatok szolgáltatásának fenntarthatósága: üzleti modellek – műhelykonferencia: Krems, 2015. május 20-21.

2015. április 21.

A Share-PSI 2.0 projekt (EU FP7) következő, negyedik műhelykonferenciája a közadatok szolgáltatásának fenntarthatósága: üzleti modellek, ökoszisztémák, "lighthouse" projektek témát járja körbe (Krems Workshop: A self sustaining business model for open data).
A projekt maga egy európai tematikus hálózat az állami szektorban megvalósuló nyílt adatok használatára vonatkozó politikákkal kapcsolatos kezdeményezések és tapasztalatok megosztására. Mint minden Share-PSI műhelykonferenciának, a krems-i rendezvénynek is célja a jó gyakorlatok összegyűjtése elsősorban az állami szektor információira összpontosítva, de a kulturális örökség, a gazdasági és tudományos adatok is figyelmet kapnak. A jó gyakorlatokat maga a Share-PSI 2.0 projekt kodifikálja olyan nemzetközi szabványügyi szervezetekkel karöltve, mint a World Wide Web Konzorcium (W3C), az Open Geospatial Consortium (OGS) és az Open Group. A május 20-21-én tartandó műhelykonferencián való részvétel ingyenes.

További információ a Műhelykonferenciáról.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.