Hírek

Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével: online szimpózium – regisztráció

2014. november 25.

Megnyílt a regisztráció a 2014. december 3-án megrendezésre kerülő Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével online szimpóziumra. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, kutatókat, szakembereket, fogyatékos felhasználókat, hogy új és már folyamatban lévő kutatásokat és fejlesztéseket ismerjenek meg az akadálymentes tájékozódás témakörében. A szimpózium során a résztvevők különböző technológiákat, alkalmazásokat, elképzeléseket és megoldásokat vizsgálnak meg, melyek a fogyatékkal élőket segítik a fizikai világban való tájékozódásban, illetve annak felfedezésében. A regisztráció módjáról az Akadálymentes tájékozódás webtechnológiák segítségével szimpózium honlapján (Accessible Way-Finding Using Web Technologies Symposium) tájékozódhat.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A CSS Munkacsoport hét Munkacsoport-feljegyzést adott ki

2014. november 19.

A Beágyazott Stíluslapok Munkacsoport (Cascading Style Sheets (CSS) Working Group) hét Munkacsoport-feljegyzést jelentetett meg olyan szabványokkal kapcsolatban, melyekkel a jövőben további munkát már nem terveznek.

 • CSS TV Profil 1.0 (CSS TV Profile 1.0): a szabvány a CSS2 és a CSS3 specifikációkban a TV készülék igényeihez és korlátaihoz igazított színspecifikációkkal foglalkozik.
 • CSS Prezentációs szintek Modul (CSS Presentation Levels Modul). A prezentációs szintek egész értékek melyek egy dokumentumon belül elemekhez kapcsolódnak. Egy bizonyos küszöbszinten, az alatt vagy felett lévő elemeket eltérő módon lehet stilizálni. Ez a lehetőség két látványos felhasználási esetet biztosít: először, leírhatók az átmeneteket tartalmazó prezentációk, például a listaelemek fokozatosan tűnhetnek elő oldalról beúszva. Másodszor, a dokumentum vázlatos megjelenítése is generálható, ahol csak egy bizonyos szintig láthatók a címsorok.
 • CSS Mobil Profil 2.0 (CSS Mobile Profile 2.0): a szabvány a CSS 2.1 egy részét definiálja, melyet a CSS alkalmazások közötti interoperabilitás alapjának lehet tekinteni korlátozott eszközök, pl. mobiltelefonok esetében. Ennek célja nem egy, a teljes szabvánnyal inkompatibilis CSS profil létrehozása, hanem annak biztosítása, hogy azon implementációk melyek a platform korlátai miatt nem tudják támogatni a teljes specifikációt használhassanak egy közös alkészletet amely már együttműködőképes nem csak a korlátozott, hanem a teljes implementációkkal is. Ezenfelül, ez a szabvány a lehetőségekhez mérten maximálisan illeszkedik az OMA Vezetéknélküli 1.1 (OMA Wireless CSS 1.1) szabványhoz, miközben az OMA egységesítési munkát végez az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2-ben (OMA Wireless CSS 1.2). Ennek célja a CSS Mobil Profil 2.0 és az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2 között a kötelezően megfeleltethető elemek összehangolása.
 • CSS Marquee Modul 3. szint (CSS Marquee Module Level 3): a Feljegyzés helyettesíti a fényújság („marquee”) hatáshoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • Viselkedés Kiterjesztések a CSS-hez (Behavioral Extensions to CSS): a Feljegyzés helyettesíti a CSS olyan tulajdonságokra vonatkozó javaslattervét, amely egy dokumentumon belül „viselkedéseket” kapcsol elemekhez. Egy „viselkedést” egy URL definiál és tipikusan egy például XBL nyelvű objektumra mutat, amely definiálja a saját megjelenését és felhasználói interakcióit. Az ilyen kapcsolás megengedi, hogy például egy elemet egy összetett felhasználói felület kontroll lecseréljen.
 • CSS3 Hiperlink Prezentációs Modul (CSS Hyperlink Presentation Module): e Feljegyzés helyettesíti a hipertext megjelenítésének különböző módjaihoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • CSS „Olvasó” Médiatípus (CSS ’Reader’ Media Type): e Feljegyzés kiváltja a „reader” típusó médiára vonatkozó szabványtervezetet, amely olyan eszközök stíluslapjait célozta melyek képesek egyszerre beszélni és megjeleníteni a szöveget.

További információ a Stílus Fejlesztési Területről.

 

Online Fizetés Kezdeményezést indított a W3C

2014. november 18.

A W3C elindította új, Online Fizetés Kezdeményezését (Web Payments Initiative), melynek célja az online fizetések Nyílt Webes Platformba történő tökéletes integrálása. A W3C minden ipari szereplőt invitál, hogy csatlakozzon az Online Fizetés Érdekcsoporthoz (Web Payments Interest Group) és használja ki a Web egyedülálló képességét arra, hogy áthidalják a webes ökoszisztéma különbözőségeit és a felhasználókat bárhol, bármilyen eszközön elérjék. E kezdeményezés eredeményei az új üzleti lehetőségek, jobb felhasználói élmény lesznek az online tranzakciók terén, valamint kevesebb csalás, és nagyobb interoperabilitás a hagyományos megoldások és a jövőbeni fizetési megoldások között.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei (többek között a Bloomberg, Gemalto, GRIN Technologies, Ingenico Group, NACS, Rabobank és Vandex) a hivatkozásokon olvashatók.

 

Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató (UAAG) 2.0 Átdolgozott Munkaterv

2014. november 14.

A Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (User Agent Accessibility Guidelines Working Group, UAWG) megjelentette a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines, UAAG 2.0) átdolgozott munkatervet, valamint a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Referenciák: Magyarázatok, Példák és Források az UAAG 2.0-hoz (UAAG 2.0 Reference: Explanations, Examples, and Resources for User Agent Accessibility Guidelines 2.0) dokumentumot. Az UAAG meghatározza, hogyan kell a böngészőknek, média lejátszóknak és más „felhasználói programoknak” támogatniuk az akadálymentességet a fogyatékkal élő emberek számára és hogyan kell együttműködniük a kisegítő technológiákkal, mely az UAAG Áttekintés (UAAG Overview) dokumentumban került bemutatásra.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Elérhetők az eKormányzat Műhelykonferencia előadásai

2014. november 10.

A W3C Magyar Iroda eKormányzat témában műhelykonferenciát rendezett 2014. október 16-án, az elhangzott előadások prezentációi elérhetők az alábbi hivatkozásokon.

Program:
13.40-14.00 Regisztráció
14.00-16.00

 • Johann Hoechtl – Peter Parycek (Donau Universität Krems): From e-Government to Open Government - angol nyelvű előadás [PPT]
 • Pethő András (újságíró): Közadatok használata az újságírásban [PPTX] (1 MB)
 • Tóth István János (Korrupciókutató Központ Budapest - CRCB): Szöveges adatoktól a strukturált adatbázisig: a korrupciós kockázatok mérésére és a magyar közbeszerzési adatok nyilvánossá tételére irányuló erőfeszítések [PDF] (2,1 MB)
 • Dr. Kovács A. Tamás (NHIT): Személyre szabott szolgáltatások az új eKormányzati szabályozásban

16.00-16.15 Kávészünet
16.15-18.00

 • Kolesár András (FÖMI): Térinformatikai adatbázistól a téradat-infrastruktúráig: európai körkép [PDF] (9,4 MB)
 • Le Marietta (K-Monitor): Tisztább közéletért a kormányzattal és a kormányzat nélkül [PDF] (1 MB)
 • Reszkető Petra (Budapest Institute): Átlátható költségvetés? [PDF] (4,2 MB)
 • Madarász Csaba: Kormányzás a polgárainkkal - kitekintés a határainkon túlra [PPT]
 • Micsik András (MTA SZTAKI): Share-PSI 2.0 projekt - Közös szabványok nyílt adatok és állami szektor információk közzététele számára [PDF] (1 MB)

A műhelykonferencián készült fotók itt megtekinthetők.


A műhelykonferenciát követően 19.00-21.00-ig a Budapest Open Knowledge Meetup-ra került sor, a rendezvény előadásai a meetup oldalán elérhetők.

 

Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkaterv

2014. november 6.

Az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) kiadta az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkatervet (Data on the Web Best Practices Use Cases and Requirements). A dokumentum az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport által összegyűjtött esettanulmányokat tartalmaz, melyek olyan forgatókönyveket mutatnak be, hogyan jelenítik meg általában az adatokat a Weben és hogyan használják azokat. Emellett egy, a felhasználói esetek alapján készített elvárás-halmazt is tartalmaz, mely útmutatóként szolgál a jövőben az Adatok a Weben Bevált Gyakorlatok készlet, valamint két új szótár fejlesztéséhez is: Minőség és Granularitás Leíró Szókészlet (Quality and Granularity Description Vocabulary) és Adatfelhasználás Leíró Szókészlet (Data Usage Description Vocabulary).

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

W3C Ajánlás lett a HTML5

2014. október 31.

HTML5 logó, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) W3C ajánlásként megjelentette a HTML5-t. A szabvány a HTML-nek, mint a weblapok és webalkalmazások építése formátumának és a Nyílt Webes Környezet sarokkövének, ötödik fő változatát definiálja.
„Ma már eszünkbe sem jut azon gondolkodni, hogyan tudunk videót nézni és hanganyagot hallgatni a böngészőben, vagy hogyan böngészhetünk a telefonon”, mondja Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. „Elvárjuk, hogy képeket oszthassunk meg, vásárolhassunk, a híreket olvashassuk és bármilyen információt kereshessünk bárhol, bármilyen eszközön. Bár a legtöbb felhasználó számára láthatatlan, e növekvő felhasználói igények kielégítését a HTML5 és a Nyílt Webes Környezet teszi lehetővé.”
A HTML5 számos lehetőséget nyújt a weben: videó és audió lejátszását bővítmények nélkül; programozott hozzáférést a felbontásfüggő bittérképes vászonhoz (bitmap canvas), ami a gráfok, játékgrafikák és más vizuális ábrák menet közbeni megjelenítéséhez hasznos; natív támogatást a skálázható vektorgrafikának (Scalable Vector Graphics, SVG) és a matematikai jelölőnyelvnek (MathML); a kelet-ázsiai tipográfiában fontos annotációt (Ruby); a gazdag webalkalmazások akadálymentességét lehetővé tévő funkciókat, és ezeken felül még számos egyéb dolgot is.
A HTML tesztsorozat), amely több mint 100 000 tesztet tartalmaz és folyamatosan bővül, segíti a böngészők interoperabilitását. További információ a Teszteld a Webet a Jövőre (Test the Web Forward) közösségi törekvésről.
A W3C Szabadalmi Politikája lehetővé teszi a fejlesztők számára azt, hogy jogdíj fizetése nélkül is használhassák a webtechnológiákat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a web az innováció platformja legyen.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei, és a W3C köszönetnyilvánítása a hivatkozásokon olvashatók. További információ arról, mi következik a HTML5 után, Jeff Jaffe W3C ügyvezető igazgató „A Nyílt Webes Környezet alkalmazás alapjai” blogján (Application Foundations for the Open Web Platform blog post) található. A Jövő webes szabványai videó (Web standards for the future) itt megtekinthető.

 

Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédlet

2014. október 30.

A Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette az Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédletet (Web Accessibility Tutorials on Images and Tables), melyet hamarosan újabb szemléltető anyagok követnek. E közzétett oktatási segédletek célja bemutatni, hogyan lehet olyan akadálymentes webes tartalmakat létrehozni, melyek a fogyatékos felhasználók számára is elérhetők és az általános felhasználói élményt is javítják minden, nem csak fogyatékos, felhasználó számára. Általános útmutatás mellett a segédlet a HTML5-re és a WAI-ARIA-ra tartalmaz konkrét példákat.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Vágólap API és Események Munkaterv

2014. október 30.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) kiadta a Vágólap API és Események Munkatervet (Working Draft of Clipboard API and events). A dokumentum API-kat ír le webalkalmazásokban használt vágólap műveletekre, mint a másolás, kivágás vagy beillesztés.

További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz – Munkaterv

2014. október 29.

A Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG ) megjelentette a Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz (Developers' Guide to Features of Web Accessibility Evaluation Tools) első nyilvános munkatervet. A dokumentum azon tulajdonságokat írja le, melyeket a webes szerzői eszközök és minőségbiztosítási eszközök magukban foglalhatnak a webes akadálymentesség elemzésének támogatására. Az eszközfejlesztőknek különösen hasznos hogy e tulajdonságokról bevezető útmutatást kapnak, de azoknak is hasznos akik a különböző eszközöket kívánják összehasonlítani egymással, például közbeszerzési eljárás során. A dokumentum célja növelni az akadálymentesítési elemzőeszközök képességeinek ismertségét, valamint az eszközfejlesztők ösztönzése arra, hogy a megfelelő featúrákat beépítsék, ezáltal segítve a WCAG 2.0 szabványnak való megfelelés ellenőrzését.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A HTML5 és a HTML4 Különbségei Munkaterv

2014. október 28.

A HTML Munkacsoport megjelentette a HTML5 és HTML4 Különbségei Munkatervet, mely a W3C HTML5 szabványának eltéréseit írja le a HTML4 szabványban foglaltaktól.

További információ a HTML Fejlesztési Területről.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.