Hírek

A W3C új kurzusokkal ünnepli a W3Cx második évfordulóját

2017. április 27.

Front-end fejlesztő szakmai tanúsítvány logó, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Mindössze két évvel a W3Cx-en indított első HTML5 tanfolyamot követően, a W3C bővíti kurzuskínálatát az első Bevezetés a JavaScript-be kurzussal, melyet a University Côte d’Azur-rel együttműködésben hívott életre. Emellett, a W3C elindítja az edX.org-on a “Front-end Fejlesztő” Szakmai Tanúsítványt, amely egy, a web alapját képező három programnyelvet - HTML5, CSS és JavaScript - felölelő, öt W3Cx tanfolyamból álló sorozat teljesítésével szerezhető meg. Ezen kurzusok a front-end fejlesztéshez szükséges tudás elsajátítását vagy bővítését célozzák, és már mindegyikre lehetőség van regisztálni. A kurzusok 2017. május 30-án indulnak. A W3Cx második évfordulója egyben egy mérföldkövet is jelöl, a W3C elérte a kitűzött célt, hiszen eddig már közel 400 000-en vettek részt a W3C edX kurzusain. További információ a sajtóközleményben.

 

Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 – munkaterv

2017. április 25.

Megjelent az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) első nyilvános munkaterv. A dokumentum egy általános formátumot határoz meg az akadálymentesítési tesztelés szabályaira, és azt hogyan írjunk teszteljárásokat a minőségbiztosítás számára. Emellett lehetővé teszi az akadálymentesítési tesztelési eljárások harmonizációját és segíti a szervezeteket tesztelési módszereik hatékonyabb dokumentálásában és megosztásában. A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2017. május 5-ig várják a WCAG ACT repozitórium GitHub-on, vagy a public-wcag-act-comments@w3.org e-mail címen.
További információ a WCAG Akadálymentesítés Tesztelése blog-on, az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) oldalakon.

 

CSS Kitöltés és Körvonal Modul 3. szint – munkaterv

2017. április 24.

A Beágyazható Stíluslapok (CSS) Munkacsoport (Cascading Style Sheets Working Group) megjelentette a CSS Kitöltés és Körvonal Modul 3. szint (CSS Fill and Stroke Module Level 3) első nyilvános munkatervet. A specifikáció leírja, hogy szövegek valamint SVG grafikai elemek miként legyenek kitöltve és körvonalazva azáltal, hogy meghatároz bizonyos tulajdonságokat, melyek vezérlik ezen elemek kitöltésének és körvonalának megjelenését és alakját. A modul a CSS azon tulajdonságait tartalmazza, amelyek a szöveg vagy SVG formák kitöltéséhez és vonalazásához kapcsolódnak.

 

XQuery 3.1, XQueryX 3.1, XPath 3.1 és kapcsolódó dokumentumai – W3C ajánlás

2017. április 18.

W3C szabványok képernyőképe az XQuery és XPath 3.1 dokumentumokról, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Az XML Lekérdezés Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSLT Munkacsoport hat dokumentumot jelentetett meg W3C Ajánlásként, hogy térképeken, tömbökön és új függvényeken keresztül erősítse a JSON és a Web Platform támogatását:

A 3.1-es verzión folyó munka, melynek elsődleges célja a JSON támogatás erősítése volt, térkép- és tömb-adatszerkezetekkel bővíti az XPath-t és az XQuery-t, valamint további függvényekkel és operátorokkal ezek kezelésére.

Az XPath egy domain-specifikus nyelv egy (tipikusan) XML-ből vagy JSON-ból épített, az XQuery és XPath Adatmodell által meghatározott fa csomópontjainak azonosítására és kivonatolására, valamint egy kifejezés-nyelv típusos fa-csomópontokkal és függvényekkel az első osztályú objektumok között. Az XPath kifejezések a Függvények és Operátorok specifikációban definiált függvényeket és operátorokat alkalmazhatják.

Az XQuery az XPath-t terjeszti ki komplex összekapcsolás (join), ablakolás, csoportosítás és egyéb műveletek támogatására fa-gyűjteményeken keresztül, melyek potenciálisan magas-teljesítményű indexelt adatbázisokban tároltak. Az XQueryX az XQuery kifejezések egyik XML reprezentációja.

A Szerializáció specifikáció azt írja le, hogyan kézbesíthetők az XPath és XQuery(X) kifejezések HTML-ben, XHTML-ben, JSON-ban, XML-ben vagy szövegként.

 

Sir Tim Berners-Lee nyerte el a Turing-díjat

2017. április 7.

ACM Turing-díj logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenikTim Berners-Lee fotója Az Amerikai Informatikai Társaság (Association for Computing Machinery, ACM) Sir Tim Berners-Lee-nek, a web feltalálójának és a World Wide Web Konzorcium igazgatójának ítélte oda a 2016. évi Turing-díjat.

A Turing-díj a legmagasabb elismerés a számítástudomány terén és gyakran az „Informatika Nobel-díja”-ként hivatkoznak rá. Berners-Lee a világháló, az első webes böngésző, valamint a web növekedését lehetővé tévő alapvető protokollok és algoritmusok feltalálásáért nyerte el a díjat. A webet ma már az egyik legbefolyásosabb informatikai találmányként tartják számon. Berners-Lee munkája, a web építőköveinek fejlesztése és gondozása, a W3C (World Wide Web Consortium) keretein belül folytatódik. Jeff Jaffe, a W3C ügyvezető igazgatója mondta: „A webnek hatalmas hatása van a világra, a társadalom minden területét átformálja: azt, ahogyan beszélünk, ahogyan tanulunk, információt szerzünk vagy üzleti tevékenységet folytatunk. Tim elképzelése arról, hogy mi lehetséges a világban, áttörést jelentő eredményeket hozott az informatikában – és ezt ismerik el a Turing-díjjal.”

További információ a díjról, Tim Berners-Lee-ről, valamint a W3C-ről a sajtóközleményben (angol nyelven).

 

Webes Téradatok Jó Gyakorlatok – Feljegyzés

2017. április 5.

A Webes Téradatok Munkacsoport (Spatial Data on the Web Working Group) megjelentette a Webes Téradatok Jó Gyakorlatok (Spatial Data on the Web Best Practices) Munkacsoport-feljegyzést. A dokumentum a webes téradatok közzétételéhez és felhasználásához kapcsolódó jó gyakorlatokat ajánl; a webtechnológiák használatát mivel azok lokációra is alkalmazhatók. A jó gyakorlatok valós alkalmazások tapasztalatain alapulnak, elsődleges célközönségük a szakmai felhasználók, mint a webfejlesztők és téradat-szakértők. A jelen jó gyakorlatok lényeges hangsúly-váltást mutat a hagyományos Téradat Infrastruktúráktól áttérve a Kapcsolt Adat (Linked Data) megközelítés alkalmazására. Mivel a lokáció gyakran a többszörös adatkészletek közös tényezője, a téradatok különösen hasznos többletet jelentenek a Kapcsolt Adat felhőben. Ahol releváns, a Kapcsolt Adatok Öt Csillaga paradigma támogatott.

 

Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.1 – nyilvános munkaterv

2017. március 22.

Megjelent a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.1 nyilvános munkaterv, amely a WCAG 2.0 első frissítése. Azok a weboldalak, amelyek teljesítik a WCAG 2.1-t természetesen továbbra is eleget tesznek a WCAG 2.0 szabványnak, tehát az összes WCAG 2.0-ra hivatkozó előírásnak is, mindemellett még jobban megfelelnek a mai felhasználói elvárásoknak. A jelenlegi munkaterv 28 új sikerkritériumot fogalmaz meg, melyek közül hármat a Munkacsoport már formálisan is elfogadott, a többit pedig javaslatként foglalták össze, hogy lehetőséget adjanak a velük kapcsolatos korai visszajelzésekre. A közösségtől érkező észrevételek igen fontosak a közeljövő tennivalóinak tekintetében.
További információ a Webes Akadálymentesítési Útmutató 2.1 blogbejegyzésben olvasható.

Az észrevételeket a WCAG 2.1 repozitórium GitHub-on, vagy a public-agwg-comments@w3.org e-mail címen várják, 2017. március 31-ig. További információ az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoportról (Accessibility Guidelines Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C szabványosítási munka a Dolgok Internetje terület töredezettségének csökkentése érdekében

2017. március 22.

A Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) eszközök és szolgáltatások piacának növekedését segítendő a W3C elindította a Dolgok Internetje Munkacsoportot (Web of Things Working Group), melynek célja az IoT terület töredezettségének csökkentése érdekében a Dolgok Internetje első szabványainak kifejlesztése, a fejlesztés költségeinek csökkentése, a kockázatok minimalizálása mind a befektetők mind a felhasználók számára, valamint az IoT eszközök és szolgáltatások piaca exponenciális növekedésének segítése. A W3C ügyvezető igazgatója, Dr. Jeff Jaffe mondta: „Forradalmi lehetőségek állnak nem csak a mobilszolgáltatók, hanem minden üzletág előtt ha le tudjuk győzni az IoT töredezettségét. Mint a Nyílt Webes Platform (Open Web Platform) kezdeményezője, a W3C kivételes helyzetben van hogy ezen cél elérésére jogdíjmentes és platform-független szabványokat hozzon létre.”
További információ a kapcsolódó sajtóközleményben (angol nyelven).

 

Lássunk a falakon át! – Budapest Open Knowledge Meetup

2017. március 16.

A Budapest Open Knowledge Meetup következő rendezvényét "Lássunk a falakon át!" címmel 2017. március 23-án tartja, ez alkalommal az építészet, ezen belül az épülettervezési folyamat átláthatósága, az épület információs modellezés lesz a téma. A rendezvény helyszíne a BME, a részletes program elérhető a hivatkozáson.

 

Webes annotáció W3C ajánlások

2017. március 9.

A Webes Annotáció Munkacsoport (Web Annotation Working Group) megjelentette a Webes Annotáció ajánlást három dokumentum formájában:

  • Webes Annotáció Adatmodell (Web Annotation Data Model): a dokumentum egy strukturált modellt és formátumot ír le JSON-ban, hogy lehetővé tegye az annotációk különböző hardver és szoftver platformok közötti megosztását és újrafelhasználását. Az általános felhasználói esetek így egyszerűen és kényelmesen modellezhetők, miközben összetettebb elvárások leírása is lehetővé válik, mint például a tetszőleges tartalmak egy bizonyos adatponthoz vagy időzített médiaforrás szegmensekhez való kapcsolása.
  • Webes Annotáció Szókészlet (Web Annotation Vocabulary) a Webes Annotáció Adatmodell által használt RDF osztályok, predikátumok és névvel ellátott entitások készletét határozza meg. A dokumentum listázza az adatmodellben használt más ontológiákból származó ajánlott kifejezéseket, valamint biztosítja a JSON-LD Kontextus és profil definíciókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Webes Annotáció JSON szerializációt Kapcsolt Adat kontextusban lehessen használni.
  • Webes Annotáció Protokoll (Web Annotation Protocol): a dokumentum az annotációk létrehozásának és kezelésének szállítási mechanizmusait írja le oly módon, hogy az konzisztens legyen a Web Architektúrával és a REST jó gyakorlatokkal.

A Munkacsoport további két Munkacsoport-feljegyzést is kiadott:

  • Webes Annotációk Beágyazása HTML-ben (Embedding Web Annotations in HTML): a dokumentum a HTML dokumentumokban történő annotációs eljárásokat írja le és illusztrálja. Emellett példákat is tartalmaz HTML dokumentumon belüli annotáció-szelektorok, mint dokumentumrész azonosítók bemutatására.
  • Szelektorok és Állapotok (Selectors and States) – egy forrásrészlet kiválasztása a weben általános és rendszeresen előforduló feladat. A dokumentum nem új megközelítést definiál a kiválasztáshoz, hanem a Webes Annotáció Adatmodell formális specifikációira támaszkodik. A jelenlegi dokumentum csak „mellőzi” a Szelektorokat és Állapotokat az adatmodellben, ezáltal könnyebbé teszi használatukat azon applikációfejlesztők számára, akiket elsősorban nem az annotáció érdekel.
 

Okos Leírások és Szókészletek – W3C műhelykonferencia jelentés

2017. március 3.

a műhelykonferencia résztvevőinek csoportképe, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2016. november 30 – december 1-én, Amszterdamban rendezett Okos Leírások és Szókészletek (SDSVoc) műhelykonferenciáról készült jelentést, amely egy vezetői összefoglalót, egy rövid összegzést és minden egyes szekció jelentését tartalmazza, az elhangzott előadásokat szintén elérhetővé téve. A műhelykonferencia programja a beérkezett cikkekhez és a rendezvény alatt készített jegyzőkönyvekhez is hivatkozást biztosít. A nagyszámú résztvevővel megtartott rendezvény eredményeként két, egy lehetséges új Munkacsoport által elérendő célt definiáltak:

1. Az Adatkatalógus Szókészlet (Data Catalog Vocabulary, DCAT) átnézése és kibővítése, hogy az a verziókezelésre, adatsorozatokra, API-kra és más témákra is kiterjedjen.
2. Az adatprofilok koncepciójának (számossági korlátok és felsorolási megengedett értékek), és ebből az ezen profilok általi tartalomegyeztetés mechanizmusainak kifejlesztése. A jelenlegi állapot alapos elemzését követően, már egy Internet Tervezet (Internet Draft) is készül a témában, amit a műhelykonferencián is bemutattak. A Munkacsoport szerepe ennek kontextusba ágyazása, valamint a fall-back mechanizmusok használatának mikéntje lesz.

Emellett egy felhívást is megosztottak, miszerint a W3C egy új Adatcsere Munkacsoport (Data Exchange Working Group) működési szabályzat-tervezetén dolgozik, mellyel kapcsolatban várják az észrevételeket és javaslatokat a kapcsolódó dxwg Github-on.

A műhelykonferencia megvalósításáért ezúton mondanak köszönetet a rendezvény támogatóinak: a VRE4EIC EU projektnek, az Informatie Vlaanderen-nek (Flamand Kormány Digitális Ügynöksége), valamint a házigazda CWI-nek.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.