Hírek

Webes Téradatok Felhasználói Esetek és Elvárások

2015. augusztus 19.

A Webes Téradatok Munkacsoport (Spatial Data on the Web Working Group) megjelentette a Webes Téradatok Felhasználói Esetek és Elvárások (Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements) első nyilvános munkatervet. A dokumentumot egyszerre tette közzé a W3C és az Open Geospatial Consortium (OGC), mint a két szervezet között idén januárban bejelentett együttműködés első közös kiadványa.
A dokumentum több mint 50 elvárást fogalmaz meg több mint 40 olyan felhasználói eset alapján, ahol a téradat információs rendszereknek és a webtechnológiáknak könnyebben lehetséges és kellene együttműködniük. A téradatok – földrajzi helyzetet leírva a földön természetes és strukturált tulajdonságokkal – gazdagítják a helyfüggő szolgáltatásokat, online térképeket, újságírást, tudományos kutatást, kormányzati adminisztrációt, a Dolgok Internetjét, és sok más alkalmazást is. A Munkacsoport tervei szerint első kiadványaik az év vége felé jelennek meg, melyek sorát októberben a Téradatok a Weben Bevált Gyakorlatok nyitja.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Online Fizetés Felhasználói Esetek 1.0 munkaterv

2015. augusztus 12.

Az Online Fizetés Érdekcsoport (Web Payments Interest Group) megjelentette az Online Fizetés Felhasználói Esetek 1.0 (Web Payments Use Cases 1.0) munkatervet. A dokumentum az online fizetés felhasználói esetek rangsorolt listája. A felhasználói esetek alapján a W3C Online Fizetés Érdekcsoportja egy architektúra kidolgozását és a technológiai követelmények meghatározását tervezi, az online fizetés Nyílt Webes Platformba történő integrálására. E tevékenység alkotja a W3C csoportjai és a szélesebb körű fizetési iparág közötti párbeszéd alapját, hogy mely (W3C vagy más szervezet általi) szabványok szükségesek a felhasználói esetek megoldásához és az online fizetés könnyebbé és biztonságosabbá tételéhez.

További információ az Online Fizetés Fejlesztési Területről.

 

Többnyelvű Web műhelykonferencia jelentés

2015. augusztus 11.

Elérhető a 2015. áprilisban Rigában rendezett Többnyelvű Web műhelykonferencia jelentése, mely a szekciók összefoglalóit, az azokon elhangzott prezentációkat, valamint a műhelykonferencia alatt készült jegyzőkönyvet tartalmazza. A párhuzamosan tartott Connecting Europe Facility (CEF) rendezvénnyel együtt több mint 200 regisztrált vendég vett részt az eseményen. A műhelykonferencia a Tilde szervezésében, a LIDER projekt (EU FP7) és a Verisign támogatásával valósult meg.

További információ a Nemzetköziesítés Fejlesztési Területről.

 

Új ausztrál irodát nyit a W3C

2015. augusztus 5.

W3C Iroda logója, ahogy indexképként megjelenik A W3C Ausztrál Irodája ezentúl a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetemen, az ANU-n (Australian National University) működik, ahol az ANU Üzleti és Gazdasági Kara (ANU College of Business and Economics) valamint Mérnöki és Számítástudományi Kara (ANU College of Engineering and Computer Science) közösen ad neki otthont. Dr Armin Haller tölti be az irodavezetői tisztséget. A W3C Irodák a W3C munkájának helyi kapcsolataként működnek és segítik, hogy a W3C és a szervezet szabványai eljussanak a nemzetközi közösséghez. Shirley Leitch professzor, az ANU Üzleti és Gazdasági Kar Dékánja így nyilatkozott: „Nagy örömünkre szolgál, hogy mi nyújthatunk otthont a W3C Ausztrál Irodának, egy olyan szervezetnek, amely meghatározza a web (World Wide Web) szabványait és alakítja annak jövőjét.” Elanor Huntington professzor, az ANU Mérnöki és Számítástudományi Kar Dékánja szerint az Egyetem a W3C ötleteit és fejlesztéseit integrálni fogja saját oktatási programjába.

További információ a W3C Irodák Programról (W3C Offices Program).

 

Kapcsolt Adatok Patch Formátum csoportfeljegyzés

2015. augusztus 5.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) megjelentette a Kapcsolt Adatok Patch Formátum csoportfeljegyzést (Group Note of Linked Data Patch Format). A Kapcsolt Adatok Patch Formátum (LD Patch) egy nyelvet definiál a Kapcsolt Adatok erőforrások módosítására vonatkozó műveletsorozatok kifejezésére; valamint használható a HTTP PATCH módszerrel is.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutató (ATAG) 2.0 és a Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutató (ATAG) 2.0 Alkalmazása Munkatervek

2015. augusztus 4.

A Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group, ATAG WG) megjelentette a Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0, ATAG 2.0) javaslattervet, valamint a Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutató Alkalmazása (Implementing ATAG 2.0). frissített munkatervet. Az ATAG 2.0 útmutatót nyújt olyan webtartalom szerkesztőeszközök létrehozásához, amelyek jobban hozzáférhetők (akadálymentesek) a fogyatékkal élő szerzők számára (A rész), illetve lehetővé teszik, segítik és támogatják a még inkább akadálymentes webtartalom létrehozását bármely szerző számára (B rész).

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

WAI-ARIA 1.1 és Core-AAM 1.1 frissített munkatervek

2015. július 23.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group) megjelentette a WAI-ARIA 1.1, a Core-AAM 1.1, valamint az Akadálymentes név és leírás: Számítás és API Hozzárendelés 1.1 (Accessible Name and Description: Computation and API Mappings 1.1, Accname-AAM) frissített munkaterveket.

A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát. Emellett úgy tervezték, hogy a webes tartalmak, elsődlegesen a webalkalmazások akadálymentességét és kompatibilitását segítse elő.

A Core-AAM leírja, hogyan kell egy felhasználói ágensnek közölnie a tartalomnyelv szemantikáját az akadálymentességi API felé eltérő tartalom technológiák (elsősorban a WAI-ARIA) esetén, valamint más szabványok alapját képezi, hogy a hozzárendelés speciális technológiákra is kiterjeszthető legyen.

Az AccName-AAM leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, és hogyan jeleníti meg azokat akadálymentes API-kon keresztül.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Digitális Könyvkiadás WAI-ARIA Modul

2015. július 20.

A Protokoll és Formátum Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group), a Digitális Könyvkiadás Érdekcsoporttal (Digital Publishing Interest Group) közösen kiadta a Digitális Könyvkiadás WAI-ARIA Modul 1.0 (Digital Publishing WAI-ARIA Module 1.0) első nyilvános munkatervet. A specifikáció a WAI-ARIA 1.1-t terjeszti ki, hogy egy ontológiát definiáljon a digitális könyvkiadás sajátos szerepeire, állapotaira és tulajdonságaira. Emellett lehetővé teszi az automatikus feldolgozást és támogatja az akadálymentességet olyan szemantikát biztosítva, amelyet az alapnyelvek, mint pl. a HTML, nem tartalmaznak. A specifikáció engedi, hogy a szerzők strukturális információkat közvetítsenek a segítő technológiákhoz, és lehetővé tegyék a szemantikus navigációt, stilizálást, és az olvasók által használt interaktív tulajdonságokat. További információ az "ARIA and DPUB publish FPWD" blogposton.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI) és a Digitális Könyvkiadás Fejlesztési Területről.

 

Webes annotáció protokoll – első nyilvános munkaterv

2015. július 14.

A Webes Annotáció Munkacsoport (Web Annotation Working Group) megjelentette a Webes Annotáció Protokoll (Web Annotation Protocol) első nyilvános munkatervet. Az annotációkat tipikusan arra használják, hogy egy forrásról információt, vagy források közötti összefüggéseket és kapcsolatokat közvetítsenek. Erre példa egy weblapon megjelenő vagy képhez kapcsolt magyarázat vagy címke, vagy egy hírhez kapcsolódó blogbejegyzés.

További információ a Digitális Könyvkiadás Fejlesztési Területről.

 

Kapcsolt Adatok Platform Lapkezelés 1.0 – Csoportfeljegyzés

2015. július 14.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Platform Lapkezelés 1.0 (Linked Data Platform Paging 1.0) Csoportfeljegyzést. A dokumentum egy HTTP-alapú protokollt ír le a programok és szerverek számára, hogy azok hatékonyan tudjanak nagy Kapcsolt Adatok Platform Erőforrás ábrázolásokat visszakeresni, a válaszokat különálló URL-ként megcímezhető oldal erőforrásokra bontva.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

Adatok a Weben – frissített Jó Gyakorlatok; két „Adat”-leíró séma első munkaterv

2015. július 10.

Az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) megjelentette az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok (Data on the Web Best Practices) frissített munkatervet, valamint első nyilvános munkatervként az Adatminőség (Data Quality) és Adatkészlet Felhasználás (Dataset Usage) leíró sémákat.
A fenti dokumentumok egy web-alapú ökoszisztéma létrehozását célozzák, amelyben az adatok intelligens publikálása lehetővé teszi azok megtalálhatóságát és feldolgozhatóságát. A potenciális felhasználók így képesek lesznek megállapítani, hogy az adat megfelel-e egy konkrét célnak, és ha igen, akkor akár leírhatják annak felhasználását is. Ez történhet visszajelzés, idézés által vagy saját metaadatként történő publikálás révén.

A munkacsoport örömmel veszi az észrevételeket e három most közzétett dokumentummal kapcsolatban. További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.