Hírek

Latin betűs írás: forrásanyagok és hiányelemzés - feljegyzés tervezetek

2024. július 23.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) az alábbi két feljegyzés tervezetet adta ki:

  • Latin betűs írás forrásanyagok (Latin Script Resources): a dokumentum a latin ábécét használó nyelveken létrehozott szövegek elrendezésére és megjelenítésére alkalmazható forrásanyagokra mutat. A feljegyzés célközönsége a webes szabványok és technológiák - mint a HTML, CSS, mobilweb, digitális kiadványok és Unicode - fejlesztői, a webes böngészők alkalmazói, e-könyv olvasók, és más olyan applikációk, melyek igénylik a latin betűs szövegek megjelenítését.
  • Latin betűs írás hiányelemzés (Latin Script Gap Analysis): a dokumentum leírja és prioritizálja azon pontokat, amelyek jelenleg hiányoznak a weben és e-könyvekben a latin betűs írás támogatására. A tervezet elsősorban a szöveg elrendezésére fókuszál, és megvizsgálja, hogy a szükséges tulajdonságokat támogatják-e a W3C szabványai, mint például a HTML és CSS, valamint a digitális kiadáshoz (digital publishing) kapcsolódó specifikációk. Emellett azt is áttekinti, hogy ezen tulajdonságokat alkalmazzák-e a böngészők és e-olvasók.
 

Észrevételeket várnak az Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció esetén munkacsoport-feljegyzéshez

2024. július 18.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) közzétette az Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció és kommunikációs technológiák esetén (Guidance on Applying WCAG 2.2 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) frissített munkacsoport-feljegyzést. A WCAG2ICT útmutatást nyújt a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 alkalmazásához nem webes dokumentumok és szoftverek esetén. A jelen frissített változat az utolsó tervezet, mielőtt a munkacsoport azt W3C munkacsoport-feljegyzésként adná közre.

Az észrevételeket 2024. augusztus 6-ig várják.

 

Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.1 – első nyilvános tervezet

2024. július 3.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.1 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.1) első nyilvános tervezetet. A dokumentum egy formátumot definiál akadálymentesítési teszt szabályok írására, mely szabályok automatikus tesztelőeszközök és manuális tesztelési módszertanok fejlesztésére használhatók. Így egy általános formátum érhető el, amely lehetővé teszi az akadálymentesítési tesztelésben érintett felek számára a saját tesztelési eljárásaik dokumentálását és megosztását robusztus és érthető módon. Ezáltal lehetővé válik a tesztelési módszerek, beleértve az akadálymentesítési tesztelőeszközök által alkalmazott módszerek, transzparenciája és harmonizációja.

 

CSS Tartalmazás Modul 1. szint – frissített W3C ajánlás

2024. július 1.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Tartalmazás Modul 1. szint (CSS Containment Module Level 1) frissített ajánlástervezetet, amely tartalmazza azokat a változásokat, amelyek az ajánlás 2022-es megjelenése óta történtek.

Ez a CSS modul leírja azt a tartalmazás (contain) tulajdonságot, amely jelzi hogy egy elem al-fája független a weboldal többi részétől. Ez, amennyiben megfelelő módon használják, erős optimizálást tesz lehetővé a felhasználói ágensek számára.

 

W3C ajánlástervezet az Adatkatalógus Szókészlet 3. verzió (DCAT)

2024. június 26.

Az Adatkészlet Csere Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) közzétette az Adatkatalógus Szókészlet 3. verzió (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 3) W3C ajánlástervezetet. A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. Jelen dokumentum egy sémát definiál, és példákat ad e séma használatára.

A DCAT lehetővé teszi az adatot közzétévők számára adatkészletek és adatszolgáltatások egy katalógusban történő leírását egy szabványos modellt és szókészletet használva, amely engedi a metaadatok feldolgozását és aggregációját több katalógusból. Ez eredményezheti az adatkészletek és adatszolgáltatások könnyebb felfedezhetőségét. Emellett biztosítani képes az adatkatalógusok közzétételének nem-központosított módját, valamint az adatkészletekre irányuló federált keresést is lehetővé teszi ugyanazt a lekérdezési mechanizmust és struktúrát használva. Az aggregált DCAT metaadat manifest fájl-ként szolgálhat a digitális megőrzés folyamat során.

 

EPUB Rögzített Elrendezésű kiadványok Akadálymentesítése – munkacsoport-feljegyzés

2024. június 21.

A W3C Digitális Könyvkiadást Segítő Munkacsoportja (Publishing Maintenance Working Group) közzétette az EPUB Rögzített Elrendezésű kiadványok Akadálymentesítése (EPUB Fixed Layout Accessibility) munkacsoport-feljegyzést. A dokumentum áttekinti a rögzített elrendezésű e-könyvek akadálymentesítésének céljait, miközben az elektronikus kiadványok rögzített elrendezésű formátumának egyedi kihívásait is számba veszi.

A Rögzített Elrendezésű (FXL) EPUB kiadványok, valamint olyan kiadványok, amelyek nyomtatási elrendezése digitális kiadásban megőrzött, már az EPUB 3.0.1 verziója előtt is jelen voltak. Ezen kiadványok széles spektrumot ölelnek fel mind műfajban és típusban, többek között képregényeket, szakácskönyveket, gyerekkönyveket, és még sok minden mást.

A rögzített elrendezésű kiadványok létrehozásának elsődleges célja a könyvek nyomtatási elrendezésének megőrzése iránti igény, vagy azért, mert az fontos a szöveg tekintetében (pl. összetett diagramok), vagy művészi célja van (pl. illusztrált szövegek). Ezek a publikációk azonban gyakran részben vagy egészben elérhetetlenek a nyomtatott szöveg olvasásával küzdő emberek számára (print disability).

Egy akadálymentes rögzített elrendezésű EPUB fájl megfelel a (WCAG 2) AA szintjén (Web Akadálymentesítési Útmutató 2), valamint az EPUB Akadálymentesítés 1.1 (EPUB Accessibility 1.1) dokumentumban előírt követelményeknek, ideértve a színkontrasztot, az olvasási sorrendet, a betű megjelenítést, dokumentumon belüli navigációt, metaadatokat és a szöveges alternatívát.

A most kiadott csoport-feljegyzés célja segíteni az EPUB létrehozókat, kiadókat valamint az olvasórendszereket, hogy egyértelműen azonosítani tudjanak néhány általános, a rögzített elrendezésű tartalmakra jellemző akadálymentességi problémát, mint a navigáció, olvasási sorrend és a szöveges alternatíva. Jelen dokumentum kiegészíti az EPUB Akadálymentesítés 1.1 (EPUB Accessibility 1.1) szabványt, kimondottan a rögzített elrendezésű kiadványok vonatkozásában.

 

Ellenőrizhető Jogosítások Áttekintés

2024. június 18.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Jogosítások Áttekintés (Verifiable Credentials Overview) munkacsoport-feljegyzést. A jogosítások mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A most közzétett feljegyzésben szereplő Ellenőrizhető Jogosítások W3C Specifikációk egy alap eljárást biztosítanak ezen jogosítások kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

A Munkacsoport örömmel veszi, és Github-ján várja a kapcsolódó észrevételeket.

 

Vezérlő Dokumentumok 1.0 – első nyilvános tervezet

2024. június 10.

Az Ellenőrizhető Jogosítások Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) kiadta a Vezérlő Dokumentumok 1.0 (Controller Documents 1.0) első nyilvános tervezetet. A vezérlő dokumentum egy adatkészlet, amely egy vagy több kapcsolatot specifikál a vezérlő és az adatkészlet között, mint például egy publikus kriptográfiai kulcs készlet.

Az észrevételeket a Munkacsoport Github repozitóriumában várják.

 

Média Lekérdezések 3. szint – frissített ajánlástervezet

2024. június 3.

A CSS Munkacsoport megjelentette a Média Lekérdezések 3. szint (Media Queries Level 3) frissített ajánlástervezetet, amely tartalmazza azokat a változásokat, amelyek az ajánlás 2022-es megjelenése óta történtek.

A HTML és a CSS jelenleg média-függő stíluslapokat támogat, amelyeket a különböző médiatípusokhoz igazít. Például, egy dokumentum kijelzőn történő megjelenítéskor talp-nélküli (sans-serif) betűket, míg nyomtatásban talpas (serif) betűket használhat. A kijelző (screen) és a nyomtatás (print) két definiált médiatípus. A média lekérdezések a médiatípusok funkcionalitását bővíti ki azáltal, hogy a stíluslapok pontosabb címkézését teszi lehetővé.

A média lekérdezés egy médiatípusból és nulla vagy több kifejezésből áll, amely bizonyos média tulajdonságok feltételeit ellenőrzi, ilyen tulajdonságok lehetnek például a szélesség, magasság vagy a szín (width, height, color). A média lekérdezéseket alkalmazva, prezentációkat lehet különböző megjelenítő eszközökhöz igazítani anélkül, hogy magát a tartalmat módosítani kellene.

Ezen felül a Munkacsoport egy újabb javítást is javasol a meglévő specifikációban. Az észrevételeket 2024. július 21-ig várják.

 

CSS Több-oszlopos Elrendezés Modul 1. szint – frissített ajánlástervezet

2024. május 27.

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Több-oszlopos Elrendezés Modul 1. szint (CSS Multi-column Layout Module Level 1) frissített ajánlástervezethez. A specifikáció a több-oszlopos elrendezést írja le CSS-ben, a web egyik stílusleíró nyelvén. A dokumentumban leírt funkcionalitást alkalmazva, a tartalom átrendezhető több oszlopba, az oszlopok közötti távolsággal és elválasztó vonallal.

Az ajánlástervezettel kapcsolatos észrevételeket a CSS Munkacsoport Github-on várják, 2024. július 9-ig.

 

W3C ajánlás az RDF Adatkészlet Kanonizálás

2024. május 23.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) W3C ajánlást. Az RDF egy gráf-alapú adatmodellt definiál a világ dolgainak leírására, valamint biztosítja az alapot az ezen információ-gráfon alapuló következtetéshez. Időnként szükségessé válik az adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül. A most kiadott dokumentum egy algoritmust körvonalaz az RDF adatkészletek normalizálására annak érdekében, hogy ezen műveletek végrehajthatók legyenek.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.