Hírek

Implementációkat várnak a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) ajánlástervezethez

2023. szeptember 25.

A PNG Munkacsoport implementációkat vár a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition) ) ajánlástervezethez. A dokumentum a PNG-t, egy bővíthető fájlformátumot ír le a statikus és animált raszteres képek veszteségmentes, hordozható, jól-tömörített tárolására. A PNG-vel szabadalommentesen helyettesíthető a GIF, valamint a TIFF számos általános használati módja. A PNG támogatja a színindexelt, szürkeskálás és színhű (truecolour) képeket, valamint egy opcionális alfa csatornát. A minta mélysége 1 és 16 bit között változhat. A jelen specifikáció két internetes médiatípust definiál: az image/png-t és az image/apng-t.

Az észrevételeket a PNG Munkacsoport Github-on várják, 2023. december 21-ig.

 

CSS Átmenetek 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. szeptember 7.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Átmenetek 2. szint (CSS Transitions Level 2) első nyilvános tervezetet. A CSS Átmenetek lehetővé teszik, hogy egy meghatározott időtartam alatt a CSS értékek tulajdonság változásai zökkenőmentesen történjenek meg.

 

Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció esetén – munkacsoport feljegyzés

2023. augusztus 21.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) és a WCAG2ICT Akciócsoport megjelentette az Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció és kommunikációs technológiák esetén (Guidance on Applying WCAG 2.2 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) ) munkacsoport-feljegyzést. A most kiadott dokumentum a korábban megjelent WCAG2ICT tervezet első frissítése, amely útmutatást nyújtott a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 alkalmazásához nem webes dokumentumok és szoftverek esetén. A jelen frissített tervezet már a WCAG 2.1 sikerkritériumai valamint szószedete és kifejezései vonatkozásában is tartalmaz iránymutatást. A Munkacsoport dolgozik a WCAG 2.2 sikerkritériumaira vonatkozó útmutatáson, melyet szintén közreadnak majd. További információ e tevékenységi területről a WCAG2ICT Áttekintés (WCAG2ICT Overview) oldalon található.

 

A W3C Jövőképe - feljegyzés

2023. augusztus 3.

A W3C Tanácsadói Testülete (Advisory Board) közzétette a W3C Jövőképe (Draft Note of Vision for W3C) című dokumentum első verzióját, amely a W3C küldetésének, értékeinek, céljának és alapelveinek letisztult összefoglalása.

A dokumentum célja:

 • Bemutatni és megértetni, hogy mi maga a W3C, mivel foglalkozik, és mi is ennek a jelentősége.
 • Határozott állásponttal támogassa a döntéshozatalokat, főleg a vitás kérdésekben.
 • Megfelelő alappal rendelkezzen a W3C közösség közös értékei terén ahhoz, hogy a legtöbb résztvevő által támogatott konszenzust képviselje.
 • Legyen időtlen, ne igényeljen gyakori módosítást.

A dokumentum a tervek szerint végül W3C Nyilatkozatként jelenik meg.

 

Ajánlástervezetté lépett elő a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2

2023. július 26.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) ajánlástervezetként tette közzé a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2)-t. A WCAG és kiegészítő dokumentumai azt írják le, hogyan tehetők a webtartalmak akadálymentesebbé, hogy azok minél szélesebb körben legyenek elérhetők a fogyatékos emberek számára. Az útmutató az asztali gépen, laptopon, táblagépen vagy mobileszközökön megjelenő webes tartalmak akadálymentesítését célozza meg. További részletek a WCAG-ről a WCAG 2 Áttekintés (WCAG 2 Overview) oldalon, naprakész információ a most közzétett WCAG legfrissebb verziójáról pedig az Újdonságok a WCAG 2.2-ben (What's New in WCAG 2.2) dokumentumban található.

 

Dolgok Hálója: észrevételeket várnak három ajánlástervezethez

2023. július 20.

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) Working Group) három ajánlástervezetet adott ki a Dolgok Hálójára. A W3C Dolgok Hálója (Web of Things, WoT) interoperabilitást tesz lehetővé a Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) platformok és alkalmazás domain-ek között. A WoT célja a már létező IoT szabványok és megoldások megőrzése valamint kiegészítése. A W3C WoT Architektúra célja a már létező dolgok leírása, és csak ott ír elő új mechanizmusokat, ahol ez feltétlenül szükséges.

A most megjelent három ajánlástervezet:

 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, több alkalmazás domain felhasználói eseteiből származó elvárásokra alapozva. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Architektúra 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum leírja, hogyan fedezhető fel és szerezhető meg egy Dolog Leírása egy elosztott környezetben lévő Dologra, különböző felhasználói esetekben.

A Munkacsoport 2023. augusztus 8-ig várja az észrevételeket.

 

CSS Horgony Elhelyezés – első nyilvános tervezet

2023. július 12.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Horgony Elhelyezés (CSS Anchor Positioning) első nyilvános tervezetet. A dokumentumban leírtak lehetővé teszik egy pozícionált elem (például egy helyi súgó vagy felugró lábjegyzet) számára, hogy az adott oldalon egy vagy több „horgonyelemhez” (anchor element) viszonyítva saját méretét és helyzetét meghatározza. Mivel a horgonyelem bármilyen méretű és elhelyezkedésű lehet az oldalon, a dokumentum egy rugalmas visszalépési sémát is definiál, így a különböző szabályok között addig kereshet, amíg meg nem találja azt, amely alkalmazásával nem csordul túl a pozícionált elem az őt tartalmazó blokkon.

 

Implementációkat várnak a Biztonságos Fizetés Jóváhagyás W3C ajánlástervezethez

2023. június 30.

az SPC tranzakció dialógus képernyőképe Chrome-on, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) közzétette a Biztonságos Fizetés Jóváhagyás (Secure Payment Confirmation, SPC) ajánlástervezetet. Az SPC, amely mérföldkő a böngészők egy új képességének szabványosítási folyamatában, hatékonyabbá teszi a hitelesítést és növeli az online fizetés biztonságát a webes fizetési műveletek alatt.

Az SPC lehetővé teszi többek között a kereskedők, bankok, fizetési szolgáltatók, kártya-hálózatok számára, hogy csökkentsék az erős vásárlói autentikációval, az SCA-val (strong customer authentication) szembeni ellenkezést, és kriptográfiai bizonyítékot hozzanak létre a felhasználói hozzájárulásról; az európai kötelező szabályozásnak, mint például a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Direktívának (Payment Services Directive, PSD2) mindkettő fontos szempontja.

A W3C, a FIDO Szövetség és az EMVCo folyamatosan erősíti az online fizetés biztonságát az egymással együttműködő technikai specifikációik fejlesztése révén. A Biztonságos Fizetés Jóváhagyás (SPC) ezt a közös munkát mutatja: a Webes Autentikációra épül és mind az EMV® 3-D Secure (2.3 verzió), mind az EMV® Secure Remote Commerce (1.3 verzió) támogatja. További részletek az EMVCo, a FIDO Szövetség és a W3C technológiáinak kapcsolata (How EMVCo, FIDO, and W3C Technologies Relate) dokumentumban találhatók.

A Biztonságos Fizetés Jóváhagyás ajánlástervezetként való megjelentetése is mutatja, hogy az abban foglalt szolgáltatás-tulajdonságok stabilak és széleskörben felülvizsgálták őket. A W3C további implementációs tapasztalatokat vár mielőtt a dokumentum jelen verzióját ajánlássá minősíti. Az észrevételeket GitHub-on várják 2023. augusztus 1-ig.

További információ a a fizetési autentikáció egyszerűsítését célzó technológiáról a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

RDF 1.2 Szemantika és SPARQL 1.2 implikáció rendszerek – első nyilvános tervezetek

2023. június 27.

Az RDF-star Munkacsoport közzétette az RDF és SPARQL szabványcsaládok 1.2 verziója két utolsó, ajánláskidolgozás alatt álló dokumentumának első nyilvános tervezetét:

 1. RDF Szemantika: a dokumentum az RDF 1.2 Fogalmakra és Absztrakt Szintakszisra (RDF 1.2 Concepts and Abstract Syntax) és az RDF 1.2 Sémára (RDF 1.2 Schema) ír le egy precíz szemantikát, valamint számos távoli implikáció rendszert és kapcsolódó implikáció mintát definiál. Jelen dokumentum része annak a dokumentumkészletnek, amely a teljes RDF 1.2 specifikációt tartalmazza.
 2. SPARQL 1.2 Implikáció Rendszer (SPARQL 1.2 Entailment Regimes): különböző módjai lehetnek egy olyan alap gráfminta ellenőrző kiterjesztés definiálásának, amely implikáció kapcsolatokra alkalmazható. Jelen dokumentum ezen módok egyikét határozza meg, több sztenderd szemantikus web implikációs kapcsolatra. A SPARQL szemantikák ilyen kiterjesztéseit a dokumentumban implikáció rendszereknek nevezik.
 

W3C műhelykonferencia: Tegyük még biztonságosabbá a webet!

2023. június 22.

lakatok egy kerítésen, Parsoa Khorsand fotója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C „Tegyük még biztonságosabbá a webet” (W3C Workshop "Secure the Web Forward") címmel műhelykonferenciát rendez a korábban meghirdetettnél későbbi időpontban, 2023. szeptember 26-28. között; a rendezvény teljes egészében online esemény lesz.

A műhelykonferencia a webes alkalmazások biztonságához szükséges szabványok és jó gyakorlatok szakértőit, a Biztonságos Szállítói Lánc a Nyílt Forráskódú környezetben (Security Supply Chain in Open Source contexts) szakembereit, a biztonságra fókuszáló fejlesztőket, valamint a webes biztonság szabványait és gyakorlatait alkalmazó fejlesztőket, tervezőket és szakembereket kapcsolja össze. A műhelykonferencia célja, hogy átfogó képet és egy fejlesztési tervet dolgozzon ki, amely mindazon kihívásokra reflektál, amelyekkel a webfejlesztők alkalmazásaik biztonságossá tételének során szembesülnek.

A műhelykonferencia témái:

 • Hogyan lehet a webfejlesztői közösséggel megismertetni a „biztonságos szoftver-ellátó lánc” megközelítést.
 • Iránymutatás a különböző típusú webfejlesztőknek, akik a verem különböző szintjein dolgoznak.
 • Hogyan tehető könnyebbé a fejlődő webalkalmazás-biztonsági szabványok és technológiák használata és alkalmazása a webfejlesztők számára.
 • Hogyan támogathatnák jobban a nyílt forráskód biztonságára fókuszáló erőfeszítések a webfejlesztői közösséget?
 • Hogyan szolgálhatnának a Nyílt Forráskód biztonsági ellenőrző-eljárások példaként az új webes specifikációk ellenőrzésére?
 • Hogyan tegyük prioritássá és megvalósítandó céllá a biztonságot az üzleti tulajdonosok, terméktulajdonosok (product owner), termékmenedzserek, stb. számára?

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2023. július 28-ig.

 

W3C ajánlás a WAI-ARIA 1.2

2023. június 13.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) kiadta az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.2 (Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2) W3C ajánlást. A webes tartalmak akadálymentesítéséhez szükség van szemantikus információra a widgetekről, struktúrákról és viselkedésekről, hogy a segítő technológiák a megfelelő információt közvetíthessék a fogyatékos személyek felé. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. E szemantikákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerzőknek, hogy a felhasználói felület működését és strukturáját dokumentum-szintű jelölőkön keresztül továbbíthassák a segítő technológiák számára.

A jelen verzió a WAI-ARIA 1.1-hez képest új tulajdonságokkal egészült ki, hogy a segítő technológiákkal való interoperabilitást még inkább támogassa, ezáltal még konzisztensebb akadálymentességi modellt hoz létre a HTML és az SVG2 vonatkozásában is. Jelen specifikáció mind a HTML-t mind az SVG2-t kiegészíti.

A most kiadott dokumentum része az WAI-ARIA készletnek, melyről több információ a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) oldalon olvasható.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.