Hírek

A W3C implementációkat vár a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1, a Dolgok Hálója Felfedezés és a Dolgok Hálója Architektúra 1.1 ajánlástervezetekhez

2023. január 23.

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) – Working Group) implementációkat vár a Dolgok Hálója alábbi három ajánlástervezetéhez:

 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép, valamint annak résztvevőjévé válik. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum leírja, hogyan fedezhető fel és szerezhető meg egy Dolog Leírása egy elosztott környezetben lévő Dologra, különböző felhasználói esetekben.
 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, több alkalmazástartomány felhasználói eseteiből származó elvárásokra alapozva. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Architektúra 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.

A Munkacsoport 2023. február 16-ig várja az észrevételeket.

 

Online fizetés: az EMVCo, a FIDO Szövetség és a W3C technológiáinak kapcsolata – frissített verzió

2023. január 11.

Az EMVCo, a FIDO Szövetség (FIDO Alliance) és a World Wide Web Konzorcium (W3C) frissítette azt az anyagot, amely e három szervezet technológiáinak kapcsolatát írja le (How EMVCo, FIDO, and W3C Technologies Relate). A dokumentum felsorolja azokat az alapképességeket, melyeket a három szervezet specifikációi biztosítanak, azon problémákat, amelyek e specifikációk összekapcsolásával megoldhatók, valamint olyan lehetséges változtatásokat, melyek még jobbá teszik közös alkalmazásukat. A most kiadott frissítés arra fókuszál, hogyan használható együtt az EMV® 3-D Secure, a FIDO hitelesítés és a W3C Biztonságos Fizetés Visszaigazolása (Secure Payment Confirmation) annak érdekében, hogy javuljon a biztonság, a személyes adatok védelme és a használhatóság az erős autentikációs folyamatokban.

 

JSON Web Aláírás 2020 – első nyilvános tervezet

2022. december 15.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette a JSON Web Aláírás 2020 (JSON Web Signature 2020) első nyilvános tervezetet. A specifikáció az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás Bizonyítás specifikáció érdekében 2020-ban létrehozott JSON Web aláírás-készletet írja le. Az aláírás-készlet különálló JWS aláírásokat használ az IANA-nál (Internet Assigned Numbers Authority) regisztrált digitális aláírás-algoritmusok egy bizonyos részhalmazának támogatására.

 

Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok (ACT) a tesztelőeszközökre és módszertanokra

2022. december 14.

Az Akadálymentesítés Tesztelési Akciócsoport (Accessibility Conformance Testing (ACT) Task Force) új Akadálymentesítés Tesztelési Szabályokat (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules) valamint azok implementációját tette közzé. Az ACT szabályok segítik, hogy a tesztelőeszközök és tesztelő módszertanok pontos és konzisztens eredményeket állítsanak elő, illetve az akadálymentesítési szabványok megbízhatóbb tesztelését teszik lehetővé. A W3C kapcsolódó honlapja részletes információval szolgál az ACT szabályokról. A W3C támogatja az egyéni ACT szabályoknak a tesztelőeszközök és módszertanok általi implementálását, valamint ezen tapasztalatok megosztását a W3C weblapján. Az implementációk megosztásának mikéntje a hivatkozáson olvasható.

 

RDF Adatkészlet Kanonizálás - első nyilvános tervezet

2022. december 6.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) első nyilvános tervezetét. A dokumentum egy algoritmust ír le az RDF adatkészletek kanonizálására (sorosítására), az Igazolások Közösségi Csoport (Credentials Community Group) által kiadott jelentésre építve. Ez alapján valósítható meg az RDF adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül.

 

Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 - első nyilvános tervezet

2022. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.

 

Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben – W3C Műhelykonferencia jelentés

2022. november 16.

színérték diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. július - szeptemberben megrendezésre került Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben műhelykonferenciáról (W3C Workshop on Wide Color Gamut (WCG) and High Dynamic Range (HDR) for the Web - report) készült jelentést.

A jelentés a vezetői összefoglalót, a tématerület bemutatását, az élő szekciók fő témáinak megvitatását tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra és a szekciók jegyzőkönyveire, valamint az eddig megvalósult és a konferenciát követő jövőbeni teendőket is számba veszi.

A műhelykonferencia összekapcsolta a színtudomány, a tartalomfejlesztés és a webes platform közösségeit és bejárta a webes platform jelenlegi, folyamatban lévő átmenetét az előző 25 évre jellemző sRGB, keskeny színtartomány és sztenderd dinamikatartomány világából, a széles színtartományon át, a magas dinamikatartományba.

15 előadást tettek közzé és vitattak meg online, az öt élő szekció során. A legfontosabb eredmények a következők:

 • a széles színtartomány (Wide Color Gamut, WCG) és magas dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) szabványosítása folyamatban lévő munka a W3C-ben, a Nemzetközi Színkonzorciumban (International Color Consortium), és a Nyílt Médiáért Szövetségben (Alliance for Open Media), valamint más fórumokon is
 • elindult a Szín API webes alkalmazásra kezdeményezés a WICG inkubálásában, amint ez komolyabb szintre lép, egy új W3C munkacsoport alakul a fejlesztésére
 • a széles színtartomány-tudatos webes specifikációk interoperabilitása már az elmúlt évben is középpontba került, mint például az Interop 2022
 • a Canvast már kiterjesztették a széles színtartományra (WCG), valamint prototípus szinten a magas dinamikatartomány (HDR) a Canvas-ra is létezik
 • a HDR tartalom kezelése, különösen a HDR tónus leképezés a képernyők és megtekintési környezetek széles skálájára, jelentősen igényli a további egyeztetéseket és kísérletezést.

A W3C köszönetet mond a Programbizottságnak, az előadóknak és minden résztvevőnek az esemény létrejöttéért, valamint a műhelykonferencia után is folytatódó közös munkáért. Már eddig is jelentős előrelépés történt, de minden érdeklődőt várnak, aki e fontos erőfeszítésben részt szeretne venni.

 

Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) – első nyilvános tervezet

2022. november 7.

A PNG Munkacsoport közzétette a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a korábbi, 2003-ban közzétett 2. kiadásnak megfelelő többmillió PNG grafikával visszafelé teljes mértékben kompatibilis. A mostani új verzió reflektál a hibalistában jelzett és magyarázatot igénylő észrevételekre, valamint számos, nagyon várt új tulajdonsággal bővül:

 • Animált PNG, bár mintegy tíz éve széles körben alkalmazott, eddig nem szerepelt a hivatalos specifikációban.
 • Kódolásfüggetlen Kódpontok, melyek egyértelműen azonosítják a grafika által használt színteret a jobb renderelés érdekében anélkül, hogy a fájl mérete nagymértékben megnőne. Ez magában foglalja a HDR színtérnek, mint a BT.2100 HLG és PQ, nyújtott támogatást.
 • EXIF metaadat támogatás

A PNG Munkacsoport tovább dolgozik a PNG specifikáción, ideértve az újonnan jelentett hibák kezelését, az implementáció-követést, valamint Webes Platformteszteket hozzáadva a formátumhoz.

 

CSS Nézetátmenet Modul 1. szint; Görgetéshez kapcsolt animációk – első nyilvános tervezetek

2022. október 27.

A CSS Munkacsoport az alábbi két, első nyilvános tervezetet jelentette meg:

 • CSS Nézetátmenet Modul 1. szint (CSS View Transitions Module Level 1): a dokumentum egy nézetátmenet API-t definiál, a hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal és pszeudó-elemekkel.
 • Görgetéshez kapcsolt animációk (Scroll-linked Animations): a dokumentum egy API-t és jelölőt definiál olyan animációk létrehozásához, amelyek egy görgethető konténer görgetési eltolásától függnek.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Jogosultságok – W3C Műhelykonferencia

2022. október 18.

A W3C Jogosultságok (Workshop on Permissions) címmel műhelykonferenciát rendez 2022. december 5-6-án Münchenben; a rendezvény házigazdája a Google.

A műhelykonferencia a biztonsággal és a személyes adatok kezelésével foglalkozó szakértőket, UI/UX tervezőket és kutatókat, böngésző-szolgáltatókat, OS fejlesztőket, API szerzőket, webes kiadókat és a felhasználókat kapcsolja össze. A rendezvény a webes és más platformokon elérhető egyre bővülő lehetőségekhez való hozzáférés ellenőrzéséhez szükséges - a biztonsággal, a személyes adatok védelmével és a használhatósággal kapcsolatos - kérdésekre fókuszál.

A műhelykonferencia témái:

 • felhasználói megfontolások és preferenciák, ideértve a veszélyeztetett egyéneket és közösségeket;
 • a jogosultságok élettartamának/érvényességének a felhasználó feladataival történő jobb összehangolása;
 • az engedélyek és alkalmazások emberközpontú csoportosításának/kategorizálásának előnyei és kockázatai;
 • az új lehetőségek kihívásai;
 • a web lehetőségeivel való visszaélés kockázati modellje és a kockázat csökkentése;
 • a jogosultság eredethez vagy alkalmazáshoz kapcsolása, ennek összevetése az azonos-eredet eljárással (same origin policy) ;
 • felhasználói felületek (UI) és vezérlések;
 • integrált jogosultságvezérlő felületek a képességekhez igazítva;
 • jogosultság-transzparencia, felelősség, vezérlés;
 • jól specifikált jogosultsági UX bevitele a szabványokba oly módon, amely lehetővé teszi alkalmazóinak a jövőbeni felhasználókkal és termékekkel szemben támasztott igényeknek való megfelelést.

A műhelykonferencia célja a tapasztalatok és felhasználói tapasztalatok megosztása, hogy általánosan megérthető legyen az, hogyan biztosítható a felhasználó által a hatékony képességek megértése és irányítása, miközben kognitív feladatok is zajlanak.

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson.

 

Kontextus Nyomonkövetés 2. szint – első nyilvános tervezet

2022. október 12.

Az Elosztott Nyomonkövetés Munkacsoport (Distributed Tracing Working Group) megjelentette a Kontextus Nyomonkövetés 2. szint (Trace Context Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció szabványos HTTP fejléceket és egy értékformátumot definiál a kontextus információ terjesztéséhez, amely elosztott nyomonkövetési forgatókönyveket tesz lehetővé. A specifikáció egységesíti, hogyan kerül elküldésre és módosításra a kontextus információ a szolgáltatások között. A kontextus információ egyedien azonosítja egy elosztott rendszerben az egyéni lekérdezéseket és emellett definiálja annak módját, hogyan adható meg és terjeszthető a szolgáltató-függő kontextus információ.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.