Hírek

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2018. május 24.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.
A fejlesztési terv tartalma most frissült, hogy a webes platform utóbbi néhány hónapban történt fejlődését kövesse, valamint a 2018. januári verzióval kapcsolatos észrevételekre is reagál. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. Az új fejlesztési terv, többek között, az alábbi folyamatban lévő felfedezőmunkákról is számot ad:

Emellett a fejlesztési terv olyan hasznos mobileszköz technológiákat is tartalmaz, melyek a korábbi verzióban nem szerepeltek, mint:

Végül de nem utolsósorban, az akadálymentesítési szempontok részletesebben szerepelnek a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetben.

Az alkalmazásra vonatkozó információk most már leírják a mobil böngészők státuszát, ha azok ismertek, és figyelmeztetnek amikor egy prefix vagy egy állapotjelző beállítása szükséges egy tulajdonság használatához. Az alkalmazási információk hivatkozást is adnak annak a Webes Platformnak a státuszforrásához, ahonnan az be lett gyűjtve (Can I use?, Chrome Platform Status, Microsoft Edge web platform features status and roadmap, WebKit Feature Status).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak.

 

Adatkatalógus szókészlet – javított kiadás

2018. május 10.

Az Adatkészletek Együttműködése Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) megjelentette az Adatkatalógus Szókészlet első nyilvános munkatervének javított kiadását (Data Catalog Vocabulary (DCAT) - revised edition). A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. Jelen dokumentum egy sémát definiál, és példákat ad e séma használatára. A DCAT-ot használva az adatot közzétévők egy szabványos modellt és szókészletet használnak, mely lehetővé teszi a metaadatok feldolgozását és aggregációját több katalógusból, ezáltal az adatkészletek felfedezhetőségét is növelve. Emellett biztosítani képes az adatkatalógusok közzétételének nem-központosított módját, valamint az adatkészletekre irányuló federált keresést is lehetővé teszi ugyanazt a lekérdezési mechanizmust és struktúrát használva. Az aggregált DCAT metaadat manifest fájl-ként szolgálhat a digitális megőrzés folyamat során.

 

W3C ajánlás a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0.1 (IMSC1)

2018. május 10.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a TTML (Timed Text Markup Language – Időzített Feliratozás Jelölőnyelv) Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0.1 (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0.1, IMSC1) W3C ajánlást. A dokumentum a TTML1 két profilját definiálja: egy csak-szöveges profilt és egy csak-képes profilt. A két profil a feliratozást és képaláírást megjelenítő applikációkban kerül alkalmazásra, egyszerűbbé téve az eltérő feliratozó és képaláíró formátumok közötti együttműködést, konzisztens megjelenítést és párbeszédet. Lehetőség van olyan dokumentumok létrehozására, melyek egyszerre alkalmazkodnak mind a [ttml10-sdp-us]-hez és a csak-szöveges profilhoz. A dokumentum a TTML1-hez kiterjesztéseket is definiál, valamint egyesíti az [ST2052-1] és [EBU-TT-D] dokumentumokban definiált kiterjesztéseket. Mindkét profil a [SUBM] alapján készült.

 

Dolgok Hálója Protokoll Összekötő Sablonok első nyilvános munkaterv

2018. május 9.

A Dolgok Hálója (Web of Things, WoT) réteges interoperabilitást biztosít a Dolgok között a WoT interfészek használatával, valamint lehetővé teszi hogy az alkalmazások együttműködhessenek és feldolgozhassák a kapcsolt Dolgokat az Internet szintjén. A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) – Working Group) az alábbi három dokumentumot tette közzé:

 • Dolgok Hálója Protokoll Összekötő Sablonok (Web of Things (WoT) Protocol Binding Templates): első nyilvános munkacsoport-feljegyzés: a Dolgok Hálója Dolgok Leírása dokumentumhoz ír le design mintákat és szókészlet bővítményeket. A Protokoll Összekötő Sablonok újrahasználható szókészletet és design minta kiegészítéseket tartalmaznak a WoT Dolgok Leírása formátumhoz, amelyek az applikáció kliens számára lehetővé teszik, hogy egy konzisztens interakciós modellt használva együttműködjön olyan Dolgokkal, melyek eltérő protokollokat és protokoll használatot fednek fel. Lásd a specifikációt, miként lehet hozzájárulni a tervezet fejlesztéséhez.
 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása (Web of Things (WoT) Thing Description) frissített munkaterv: a dokumentum egy formális modellt és általános reprezentációt ír le egy Dolgok Hálója Dolog leírására. A Dolgok leírása a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik. A fizikai entitásokon túl a Dolgok virtuális entitásokat is reprezentálhatnak. Egy Dolog leírás-példányt hosztolhat maga a Dolog vagy hosztolható külsőleg is a Dolog forráskorlátai szerint (pl. limitált memória hely), vagy mikor egy Dolgok Hálója-kompatibilis örökölt eszköz kerül átalakításra egy Dolog Leírásával.
 • Dolgok Hálója Szkriptelés API (Web of Things (WoT) Scripting API) frissített munkaterv: a dokumentum egy a Dolgok Hálója Interfészt reprezentáló programozási felületet ír le, amely lehetővé teszi szkriptek futtatását egy Dolgon annak érdekében, hogy más Dolgokat felfedezzen és felhasználjon,valamint felfedjen olyan Dolgokat, amelyeket adott tulajdonságokkal, akciókkal és eseményekkel jellemeznek. A szkriptelés egy választható „kényelmi” építőkocka a Dolgok Hálójában amit tipikusan olyan átjárókban használnak, melyek képesek a Dolgok Hálója Runtime-t és szkript menedzsmentet futtatni, megfelelő módot biztosítva a Dolgok Hálója támogatás új típusú végpontokra és Dolgok Hálója alkalmazásokra, mint pl. a Dolgok Könyvtár, kiterjesztésére.
 

Bejelentkezés jelszó nélkül – fontos mérföldkő az egyszerűbb, erősebb webes autentikáció felé

2018. május 2.

autentikációs folyam a fido2-ben illusztráció, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C és a FIDO Szövetség (FIDO Alliance) fontos szabványosítási mérföldkőhöz érkezett azon törekvése során, hogy egyszerűbb ám erősebb webes autentikációt biztosítson a felhasználóknak világszerte. A FIDO2 szabványosítási törekvések befejezésével, a Webes Autentikáció (WebAuthn) dokumentum ajánlástervezetté válásával, valamint a vezető böngészőfejlesztők megvalósításaival lehetővé válik a felhasználók számára az online szolgáltatásokra való könnyű bejelentkezés akár asztali gépről vagy mobileszközökről adathalászat elleni védelemmel. Egy szabványos webes API, a Webes Authentikáció (WebAuthn) került kifejlesztésre a FIDO Szövetséggel együttműködve, új módszereket adva a felhasználóknak a honlapok és eszközök közötti biztonságos autentikációra, amely egyben egyik alapeleme a FIDO2 projektnek és a FIDO Ügyféltől az Autentikátorig Protokoll (Client to Authenticator Protocol (CTAP) ) specifikációnak. A specifikáció lehetővé teszi a külső autentikátor, mint például egy biztonsági kulcs vagy mobiltelefon, számára hogy erős autentikációs bizonyítványokat kommunikáljon helyileg USB-n, Blueetooth-on vagy NFC-n keresztül a felhasználó számítógépe vagy táblagépe felé.
A kapcsolódó sajtóközlemény valamint a W3C Tagok ajánlásai a hivatkozásokon olvashatók.

 

W3C Tutoriálok és Témák - Web Conference 2018

2018. április 25.

WWW2018 logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik Ez évben ismét csatlakozik a W3C a Web Conference 2018 (korábban World Wide Web Konferenciaként, WWW2018, ismert) rendezvényhez, saját W3C Tutoriálok és Témák (W3C tutorials and track) programmal. A hétfői és keddi W3C tutoriálok az Adatvizualizációra, és a Webes Média és Audióeszközökre fókuszálnak. A pénteki W3C programon a konferencia résztvevőket a W3C tagok és a W3C csapat szakértői többek között olyan témák megvitatására várják, mint a Webes Platform új trendjei, WebAssembly, WebXR, a Dolgok Hálója, Közösségi Web Protokollok, vagy a Bizalom Alapjai és az Intelligens Keresés a weben. A W3C programot egy, a web jövőjének megvitatására hivatott panel zárja, melyen a közönség részéről aktív párbeszédet várnak az őket érintő jelenlegi, webes kiemelt témakörökben. A W3C a Web Conference kiállításán is részt vesz, és szeretettel vár minden érdeklődőt konferencia standjánál.

 

WAI-ARIA Grafikus Modul és Grafikus Akadálymentességi API Leképezések

2018. április 12.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) az alábbi két dokumentum alkalmazását szorgalmazza:

 • WAI-ARIA Grafikus Modul (WAI-ARIA Graphics Module): a segítő technológiáknak szemantikus információra van szükségük egy dokumentum szerkezetével és várható viselkedésével kapcsolatban ahhoz, hogy a megfelelő információkat a fogyatékos személyek részére továbbítsák. Ez a dokumentum egy WAI-ARIA 1.1 modult specifikál a webes grafika sajátos szerepköreinek. Ezen szemantika lehetővé teszi, hogy a szerző a grafika logikai struktúráját a segítő technológiák számára is kifejezze, így növelve a grafika akadálymentességét. A segítő technológiák ezután lehetővé tehetik a szemantikus navigációt és alkalmazhatják a stilizálást és interaktív tulajdonságokat, hogy optimális felhasználói élményt nyújtsanak. Ezen tulajdonságok kiegészítik a HTML5 és az SVG által definiált grafikai és dokumentumszerkezeti elemeket.
 • Grafikus Akadálymentességi API Leképezések (Graphics Accessibility API Mappings): a dokumentum definiálja, hogyan képezik le a felhasználói programok a WAI-ARIA Grafikus modul jelölőt platform akadálymentességi API-kra. A dokumentum a felhasználói programok fejlesztőit célozza, akik felelősek felhasználói programjaik akadálymentesítéséért, és így támogatni tudják az olyan grafikák akadálymentességét, melyeket az SVG vagy a HTML5 számára készítettek. A specifikáció alkalmazása a felhasználói programokban lehetővé teszi a szerzők számára, hogy akadálymentesebb grafikákat hozzanak létre az általános grafikai szemantikák segítő technológiákhoz való továbbításával. Az Akadálymentességi API Leképezések útmutatást nyújt a WAI-ARIA Grafikus Module-ban definiált szerepekhez.

E két dokumentum része a WAI-ARIA készletnek, melyet a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) ír le.

 

Szenzor API-k – hat ajánlástervezet

2018. március 26.

eszköz lokális koordinátarendszere és forgatása, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Eszköz és Szenzorok Munkacsoport (Device and Sensors Working Group) az alábbi hat, ajánlástervezet státuszban lévő dokumentum kipróbálását és alkalmazását szorgalmazza:

 • Generikus Szenzor API (Generic Sensor API) : egy keretrendszert definiál a szenzoradatok Nyílt Webes Platformon, konzisztens módon történő megjelenítésére. Ezt úgy teszi, hogy meghatároz egy tervezetet konkrét szenzorok specifikációjának írásához egy absztrakt szenzor interfésszel együtt, ami kiterjeszthető különböző szenzortípusok befogadására.
 • Környezeti Fény Szenzor ((Ambient Light Sensor) : egy konkrét szenzor interfészt definiál a megvilágítás monitorozására a szenzor környezetében.
 • Gyorsulásmérő (Accelerometer) : gyorsulásmérő, lineáris gyorsulás- és gravitációs szenzor (Accelerometer, LinearAccelerationSensor and GravitySensor) interfészeket definiál a szenzort hordozó eszköz X, Y és Z tengelyére vonatkozó gyorsulás információinak összegyűjtésére.
 • Giroszkóp (Gyroscope) : az eszköz három elsődleges, lokális tengelye körüli forgatás mértékének követésére definiál egy konkrét szenzor interfészt.
 • Magnetométer (Magnetometer) : egy konkrét szenzorinterfészt definiál a mágneses tér mérésére az X, Y és Z tengelyeken.
 • Orientációs Szenzor (Orientation Sensor) : egy alap orientációs szenzor interfészt és konkrét szenzor alosztályokat definiál az eszköz fizikai orientációjának mérésére a fix háromdimenziós, Descartes-féle koordinátarendszeren.
 

CSS Szöveg Dekorációs Modul 4. szint – munkaterv

2018. március 21.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Szöveg Dekorációs Modul 4. szint (CSS Text Decoration Module Level 4) első nyilvános munkatervet. A modul a CSS szöveg dekorációhoz tartozó tulajdonságait tartalmazza, mint például az aláhúzás, szövegárnyékolás, vagy a kiemelések. A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, beszédben, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Frissített Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 Munkaterv

2018. március 13.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) kiadta az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) munkaterv frissített változatát. A dokumentum a korábbi verzióval kapcsolatos észrevételekre válaszol. Ezek közül a legfontosabb, hogy a korábban alkalmazott „Selector” (Kiválasztó) megközelítés helyett az „Applicability” (Alkalmazhatóság) és „Expectation” (Elvárás) párt alkalmazza, ezáltal kevésbé procedurálissá téve az ACT Szabályokat. A munkaterv az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályokból álló mintadokumentummal (Sample ACT Rules) is kiegészült, amely már megfelel a szabályokban leírt formátumnak. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C ajánlás a WOFF fájlformátum 2.0

2018. március 12.

karakterek illusztráció, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Web Karakterkészlet Munkacsoport (WebFonts Working Group) megjelentette a WOFF Fájlformátum 2.0 (WOFF File Format 2.0) ajánlást. A széles körben alkalmazott WOFF 1.0 tapasztalatai alapján ezt a specifikációt már úgy fejlesztették, hogy jobb tömörítést tegyen lehetővé és ezáltal kisebb hálózati sávszélességet használjon, miközben ugyanúgy gyors kitömörítést biztosít mobileszközökön is. Ezt egy tartalomtudatos előfeldolgozó lépés és egy fejlettebb entrópiakódolás összekapcsolásával érték el, a WOFF 1.0-ban használt Flate tömörítéssel szemben. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.