Hírek

Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek – első nyilvános tervezet

2018. december 13.

A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group, WebRTC) közzétette a Webes Valós idejű Kommunikáció új verzió felhasználói esetek (WebRTC Next Version Use Cases) első nyilvános tervezetet. A dokumentum a WebRTC új verzió (WebRTC Next Version, WebRTC-NV) fejlesztését motiváló felhasználói eseteket írja le, valamint azon követelményeket, melyeket ezek a felhasználói esetek igényelnek.

 

Akadálymentességi nyilatkozat létrehozása – új forrásanyag

2018. december 7.

képernyőkép a nyilatkozatot előállító eszközről, W3C és WAI ikonok és az eszköz neve, ahogy a hírben indexképként megjelennek A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group , EOWG) megjelentette az Akadálymentességi nyilatkozat létrehozása (Developing an Accessibility Statement) új forrásanyagot.

A közzétett forrásanyag segít egy weboldal, mobilalkalmazás vagy más digitális tartalom akadálymentességi nyilatkozatának létrehozásában. A dokumentum útmutatót, példákat és egy ingyenes akadálymentességi nyilatkozatot előállító eszközt tartalmaz. Az eszköz segíti egy meghatározott tartalom és helyzet vonatkozásában az akadálymentességi nyilatkozat létrehozását a megfelelő információk összegyűjtésével és felvitelével. További információ a Hogyan hozzunk létre akadálymentességi nyilatkozatot blogbejegyzésben (How to Create Accessibility Statements blog post) olvasható.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2018. október

2018. november 28.

Innováció (villanykörte), ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (W3C Strategic Highlights – October 2018), mely a szervezet jelenlegi munkájáról ad átfogó képet.

A W3C kiemelt stratégiai témái arra összpontosítanak, hogyan támogatja a W3C stratégiája és működése a Web fejlődését, elégíti ki az Ipar igényeit, valamint hogyan támogatja a Web Mindenkinek célt.

A W3C ügyvezető igazgatójának a TPAC2018-ról szóló bejegyzése a hivatkozáson olvasható. A TPAC (Technical Plennary / Advisory Committee Meetings), mely a W3C éves, a munkacsoportok személyes találkozását lehetővé tévő rendezvénye, előremutató előadásokat valamint a 220 különböző szervezetet képviselő több mint 600 résztvevő közötti élénk párbeszédet eredményezett idén Lyonban.

 

Üzleti esettanulmány a digitális akadálymentesítésért – új forrásanyag

2018. november 20.

bőrönd, bevásárlókocsi, bírói kalapács és beszédbuborék ikonok, ahogy a hírben indexképként megjelennek A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group , EOWG) megjelentette az Üzleti esettanulmány a digitális akadálymentesítésért (The Business Case for Digital Accessibility) új forrásanyagot.

A dokumentum leírja, hogyan tudja az akadálymentesítés ösztönözni az innovációt, erősíteni a márkát, bővíteni a piacot és minimalizálni a jogi kockázatot. Számba veszi az akadálymentesítés közvetlen és közvetett előnyeit, valamint azon kockázatokat, melyek az akadálymentesítés nem megfelelő kezeléséből fakadnak. Üzleti esettanulmányokat és példákat is nyújt annak bemutatására, miért jó egy szervezet számára az akadálymentesítés terén tett befektetés.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C Műhelykonferencia: Gráfadatok webes szabványosítása

2018. november 19.

2019. március 4-6-ig Berlinben kerül megrendezésre a W3C Gráfadatok Webes Szabványosítása Műhelykonferencia (Workshop on Web Standardization for Graph Data), melynek házigazdája a Neo4J.

A műhelykonferencia célja azon emberek összekapcsolása, akiket érdekel a gráfadatokra vonatkozó szabványok jövője, ennek állandóan növekvő fontossága a Dolgok Internetje, okos vállalkozások, okos városok, nyílt szolgáltatáspiacok területeken, valamint kapcsolata a Mesterséges Intelligenciával és Gépi Tanulással.

Megvitatásra kerülő témák:

Az adatbáziskezelő rendszerek különböző perspektíváinak összehangolása:

 • az annotációk szerepe, pl. térbeli, időbeli, eredet, adatminőség, megbízhatóság, stb. valamint az RDF kiterjesztésének lehetőségei az annotációk jobb támogatására
 • az RDF és más rokon leírások közötti kapcsolat, pl. Címkézett Tulajdonság Gráfok (Labelled Property Graphs) és az ETSI ISG CIM munkája (European Telecommunications Standards Institute, Industry Specification Group for cross-cutting Context Information Management)
 • a gráf lekérdezésekkel és frissített nyelvekkel szembeni elvárások
 • a gráfadatok szabálynyelvével szembeni elvárások

Adatsilók, Nagy Adat, Mesterséges Intelligencia és gépi tanulás kezelése:

 • technikák a részleges, bizonytalan és inkonzisztens tudás kezelésére
 • az érvelés különböző fajtái, mint deduktív, induktív, abduktív, analogikai, térbeli, időbeli, okozati, társadalmi és érzelmi
 • Nagy Adat, mesterséges intelligencia/gépi tanulás, vállalati tudásgráfok kihívásai

Skálázhatóság, biztonság, megbízhatóság, API-k és szókészlet fejlesztés:

 • technikák az egymást átfedő szemantikájú szókészletek közötti adattérképezéshez, mint a különböző közösségek közötti skálázás alapja
 • digitális aláírás RDF-re és Tulajdonság Gráfokra, pl. annak igazolására, hogy az adott gráfot nem hamisították
 • mi várható az adat- és információ-szolgáltatások távoli elérése terén
 • időszerű és szükséges-e egy JavaScript API szabványosítása a Kapcsolt Adatokra
 • hogyan tehető a W3C vonzóbbá a szókészleteken folyó munka vonatkozásában

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2018. december 15-ig.

 

Szelektorok 3. szint – W3C ajánlás

2018. november 14.

A CSS Munkacsoport megjelentette a Szelektorok 3. szint (Selectors Level 3) W3C ajánlást. A szelektorok olyan minták, amelyek fa-szerkezetben álló elemekhez illeszthetőek, így több más technológia mellett ez is alkalmas HTML vagy XML dokumentumokban node-k kiválasztására. A szelektorokat a HTML-ben és XML-ben való használatra optimalizálták, valamint úgy tervezték őket, hogy a teljesítmény-kritikus kódokkal használhatók legyenek.

 

W3C ajánlás a TTML1 Harmadik kiadás, a TTML2 és a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.1 (IMSC1)

2018. november 14.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) az alábbi specifikációkat jelentette meg W3C ajánlásként:

Az Időzített Feliratozás Jelölőnyelv (TTML) egy tartalomtípus, amely az időzített média feliratozást reprezentálja a szerkesztői rendszerek közötti cserék céljából. A TTML profilok a feliratozást és képaláírást megjelenítő applikációkban kerülnek alkalmazásra, egyszerűbbé téve az eltérő feliratozó és képaláíró formátumok közötti együttműködést, konzisztens megjelenítést és konverziót.

 

Személyreszabás Eszközei 1.0, Személyreszabás Súgó és Támogatás 1.0 - tervezetek

2018. október 30.

Az Akadálymentes Platform Architektúrák Munkacsoport (Accessible Platform Architectures Working Group) megjelentette az alábbi két első nyilvános tervezetet:

 • Személyreszabás Eszközei 1.0 (Personalization Tools 1.0) : a dokumentum az eszközök által meghatározott értékekre sorol fel példákat, a Személyreszabás Magyarázat 1.0 (Personalization Explainer 1.0) kiterjesztéseként.
 • Személyreszabás Súgó és Támogatás 1.0 (Personalization Help and Support 1.0) a személyreszabott súgó és támogatás tulajdonságokra sorol fel példákat. A dokumentum a Személyreszabás Magyarázat 1.0 kiterjesztése olyan tulajdonságokat magában foglalva mint a literal, numberfree, easylang, alternative, explain, feedback, moreinfo,extrahelp, helptype

További információ az Akadálymentes Platform Architektúrák Munkacsoportról (Accessible Platform Architectures Working Group) valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

W3C Műhelykonferencia: Erős Autentikáció és Azonosítás

2018. október 11.

2018. december 10-11-én, Redmondban (Washington, USA) kerül megrendezésre a W3C Erős Autentikáció és Azonosítás Műhelykonferencia (W3C Workshop on Strong Authentication and Identity), melynek házigazdája a Microsoft.

A műhelykonferencia célja egy létező szabványosítási környezet, ütemterv és a potenciális jövőbeni munka azonosítása arra nézve, hogyan kell az erős azonosításnak és az erős autentikációnak működnie a weben. A műhelykonferencia célja felderíteni, hogyan működjenek együtt a jelenlegi W3C specifikációk, mint a Webes Autentikáció, Ellenőrizhető Feltételek, Online Fizetés (WebAuthn, Verifiable Claims, Web Payments) a W3C Igazolások Közösségi Csoportban (W3C Credentials Community Group) folyamatban levő munkával (DID, DIDAuth), valamint az IETF-fel és ISO-val, valamint egyéb már meglévő közösségi szabványokkal, mint például az Open ID Connect, Oauth, SAML, stb.

Megvitatásra kerülő témák többek között:

 • Erős autentikáció: FIDO, WebAuthn, IFAA, DIDAuth, OpenID Connect
 • Erős azonosítás: ISO 29003, Entity Attestation Token (EAT)
 • Nem-központosított azonosítás (Decentralized Identity - DID): Blokklánc / Elosztott Könyvelési (Ledger) Technológiák, Ellenőrizhető Igazolások
 • Föderáció: OpenID Connect, SAML, DID
 • Igazolások: Ellenőrizhető Igazolások, JWT (JSON Web Token), JSON-LD (JSON-Kapcsolt Adatok), Entity Attestation Token (EAT)
 • Elvárások: könnyű használat, akadálymentesség, nemzetköziesítés, biztonság, személyes adatok védelme

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2018. október 29-ig.

 

W3C ajánlás lett a WAI-ARIA Grafikus Modul 1.0 és Grafikus Akadálymentességi API Leképezések 1.0

2018. október 9.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) kiadta a WAI-ARIA Grafikus Modul 1.0 (WAI-ARIA Graphics Module 1.0, Graphics-ARIA) és Grafikus Akadálymentességi API Leképezések 1.0 (Graphics Accessibility API Mappings 1.0, Graphics-AAM) W3C ajánlásokat.

A Graphics-ARIA a webes grafika sajátos szerepköreit definiálja, melyek lehetővé teszik, hogy a szerző a grafika logikai struktúráját a segítő technológiák számára kifejezze, így növelve a grafika akadálymentességét.

A Graphics-AAM definiálja, hogyan képezik le a felhasználói programok a WAI-ARIA Grafikus modul jelölőt platform akadálymentességi API-kra. A segítő technológiák így lehetővé tudják tenni a szemantikus navigációt és olyan stílusokat és interaktív tulajdonságokat használhatnak, melyek a felhasználóknak optimális élményt nyújtanak.

További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications Working Group) valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

JSON-LD 1.1 Szintaxis, JSON-LD 1.1 Feldolgozó Algoritmus és API, JSON-LD 1.1 Keretek – első nyilvános tervezetek

2018. október 2.

A W3C JSON-LD Munkacsoport kiadta az alábbi három első nyilvános tervezetet:

 • JSON-LD 1.1 Szintaxis (JSON-LD 1.1 Syntax) : a dokumentum egy JSON-alapú formátumot definiál a kapcsolt adatok szerializálására. A szintaxist úgy tervezték, hogy az könnyen integrálható legyen olyan telepített rendszerekbe melyek már használják a JSON-t, emellett könnyű bővítési lehetőséget biztosítson a JSON-ról a JSON-LD-re történő váltáskor. A JSON-LD elsődlegesen egy módszer a kapcsolt adatok webalapú programozási környezetben történő használatára, együttműködésre képes webszolgáltatások építésére és a kapcsolt adatok JSON-alapú tárolómotorokban való elhelyezésére. A specifikáció mostani 1.1 verziója a 2014-ben kiadott JSON-LD 1.0 ajánlást bővíti ki.
 • JSON-LD 1.1 Feldolgozó Algoritmusok és API (JSON-LD 1.1 Processing Algorithms and API) : a dokumentum egy algoritmus-készletet definiál a JSON-LD dokumentumok programozott átalakítására. Az adatok újraszervezése a megadott transzformációs szabályok alapján gyakran jelentősen leegyszerűsíti használatukat. Emellett a dokumentum egy API-t is javasol a fejlesztőknek a meghatározott algoritmusok implementálására. A specifikáció mostani 1.1 verziója a 2014-ben kiadott JSON-LD Feldolgozó Algoritmusok és API (JSON-LD Processing Algorithms and API) ajánlást bővíti ki.
 • JSON-LD 1.1 Keretek (JSON-LD 1.1 Framing) : a dokumentum egy eljárást definiál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára a példa-alapú lekérdezést és a JSON-LD adatok szabályozott elrendezésű közzétételét.

Mindhárom dokumentum a JSON az Adatok Kapcsolására W3C Közösségi Csoport (JSON for Linking Data W3C Community Group) jelentéseiből származik.

A Munkacsoport várja az észrevételeket GitHub repozitóriumán keresztül (a dokumentumok fejlécében az adott repozitóriumra történő utalás található).

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.