Hírek

A CSS Munkacsoport hét Munkacsoport-feljegyzést adott ki

2014. november 19.

A Beágyazott Stíluslapok Munkacsoport (Cascading Style Sheets (CSS) Working Group) hét Munkacsoport-feljegyzést jelentetett meg olyan szabványokkal kapcsolatban, melyekkel a jövőben további munkát már nem terveznek.

 • CSS TV Profil 1.0 (CSS TV Profile 1.0): a szabvány a CSS2 és a CSS3 specifikációkban a TV készülék igényeihez és korlátaihoz igazított színspecifikációkkal foglalkozik.
 • CSS Prezentációs szintek Modul (CSS Presentation Levels Modul). A prezentációs szintek egész értékek melyek egy dokumentumon belül elemekhez kapcsolódnak. Egy bizonyos küszöbszinten, az alatt vagy felett lévő elemeket eltérő módon lehet stilizálni. Ez a lehetőség két látványos felhasználási esetet biztosít: először, leírhatók az átmeneteket tartalmazó prezentációk, például a listaelemek fokozatosan tűnhetnek elő oldalról beúszva. Másodszor, a dokumentum vázlatos megjelenítése is generálható, ahol csak egy bizonyos szintig láthatók a címsorok.
 • CSS Mobil Profil 2.0 (CSS Mobile Profile 2.0): a szabvány a CSS 2.1 egy részét definiálja, melyet a CSS alkalmazások közötti interoperabilitás alapjának lehet tekinteni korlátozott eszközök, pl. mobiltelefonok esetében. Ennek célja nem egy, a teljes szabvánnyal inkompatibilis CSS profil létrehozása, hanem annak biztosítása, hogy azon implementációk melyek a platform korlátai miatt nem tudják támogatni a teljes specifikációt használhassanak egy közös alkészletet amely már együttműködőképes nem csak a korlátozott, hanem a teljes implementációkkal is. Ezenfelül, ez a szabvány a lehetőségekhez mérten maximálisan illeszkedik az OMA Vezetéknélküli 1.1 (OMA Wireless CSS 1.1) szabványhoz, miközben az OMA egységesítési munkát végez az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2-ben (OMA Wireless CSS 1.2). Ennek célja a CSS Mobil Profil 2.0 és az OMA Vezetéknélküli CSS 1.2 között a kötelezően megfeleltethető elemek összehangolása.
 • CSS Marquee Modul 3. szint (CSS Marquee Module Level 3): a Feljegyzés helyettesíti a fényújság („marquee”) hatáshoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • Viselkedés Kiterjesztések a CSS-hez (Behavioral Extensions to CSS): a Feljegyzés helyettesíti a CSS olyan tulajdonságokra vonatkozó javaslattervét, amely egy dokumentumon belül „viselkedéseket” kapcsol elemekhez. Egy „viselkedést” egy URL definiál és tipikusan egy például XBL nyelvű objektumra mutat, amely definiálja a saját megjelenését és felhasználói interakcióit. Az ilyen kapcsolás megengedi, hogy például egy elemet egy összetett felhasználói felület kontroll lecseréljen.
 • CSS3 Hiperlink Prezentációs Modul (CSS Hyperlink Presentation Module): e Feljegyzés helyettesíti a hipertext megjelenítésének különböző módjaihoz kapcsolódó CSS tulajdonságok szabványtervezetét.
 • CSS „Olvasó” Médiatípus (CSS ’Reader’ Media Type): e Feljegyzés kiváltja a „reader” típusó médiára vonatkozó szabványtervezetet, amely olyan eszközök stíluslapjait célozta melyek képesek egyszerre beszélni és megjeleníteni a szöveget.

További információ a Stílus Fejlesztési Területről.

 

Online Fizetés Kezdeményezést indított a W3C

2014. november 18.

A W3C elindította új, Online Fizetés Kezdeményezését (Web Payments Initiative), melynek célja az online fizetések Nyílt Webes Platformba történő tökéletes integrálása. A W3C minden ipari szereplőt invitál, hogy csatlakozzon az Online Fizetés Érdekcsoporthoz (Web Payments Interest Group) és használja ki a Web egyedülálló képességét arra, hogy áthidalják a webes ökoszisztéma különbözőségeit és a felhasználókat bárhol, bármilyen eszközön elérjék. E kezdeményezés eredeményei az új üzleti lehetőségek, jobb felhasználói élmény lesznek az online tranzakciók terén, valamint kevesebb csalás, és nagyobb interoperabilitás a hagyományos megoldások és a jövőbeni fizetési megoldások között.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei (többek között a Bloomberg, Gemalto, GRIN Technologies, Ingenico Group, NACS, Rabobank és Vandex) a hivatkozásokon olvashatók.

 

Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató (UAAG) 2.0 Átdolgozott Munkaterv

2014. november 14.

A Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (User Agent Accessibility Guidelines Working Group, UAWG) megjelentette a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines, UAAG 2.0) átdolgozott munkatervet, valamint a Felhasználói Program Akadálymentesítési Útmutató Referenciák: Magyarázatok, Példák és Források az UAAG 2.0-hoz (UAAG 2.0 Reference: Explanations, Examples, and Resources for User Agent Accessibility Guidelines 2.0) dokumentumot. Az UAAG meghatározza, hogyan kell a böngészőknek, média lejátszóknak és más „felhasználói programoknak” támogatniuk az akadálymentességet a fogyatékkal élő emberek számára és hogyan kell együttműködniük a kisegítő technológiákkal, mely az UAAG Áttekintés (UAAG Overview) dokumentumban került bemutatásra.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Elérhetők az eKormányzat Műhelykonferencia előadásai

2014. november 10.

A W3C Magyar Iroda eKormányzat témában műhelykonferenciát rendezett 2014. október 16-án, az elhangzott előadások prezentációi elérhetők az alábbi hivatkozásokon.

Program:
13.40-14.00 Regisztráció
14.00-16.00

 • Johann Hoechtl – Peter Parycek (Donau Universität Krems): From e-Government to Open Government - angol nyelvű előadás [PPT]
 • Pethő András (újságíró): Közadatok használata az újságírásban [PPTX] (1 MB)
 • Tóth István János (Korrupciókutató Központ Budapest - CRCB): Szöveges adatoktól a strukturált adatbázisig: a korrupciós kockázatok mérésére és a magyar közbeszerzési adatok nyilvánossá tételére irányuló erőfeszítések [PDF] (2,1 MB)
 • Dr. Kovács A. Tamás (NHIT): Személyre szabott szolgáltatások az új eKormányzati szabályozásban

16.00-16.15 Kávészünet
16.15-18.00

 • Kolesár András (FÖMI): Térinformatikai adatbázistól a téradat-infrastruktúráig: európai körkép [PDF] (9,4 MB)
 • Le Marietta (K-Monitor): Tisztább közéletért a kormányzattal és a kormányzat nélkül [PDF] (1 MB)
 • Reszkető Petra (Budapest Institute): Átlátható költségvetés? [PDF] (4,2 MB)
 • Madarász Csaba: Kormányzás a polgárainkkal - kitekintés a határainkon túlra [PPT]
 • Micsik András (MTA SZTAKI): Share-PSI 2.0 projekt - Közös szabványok nyílt adatok és állami szektor információk közzététele számára [PDF] (1 MB)

A műhelykonferencián készült fotók itt megtekinthetők.


A műhelykonferenciát követően 19.00-21.00-ig a Budapest Open Knowledge Meetup-ra került sor, a rendezvény előadásai a meetup oldalán elérhetők.

 

Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkaterv

2014. november 6.

Az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) kiadta az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok, Esettanulmányok és Elvárások Munkatervet (Data on the Web Best Practices Use Cases and Requirements). A dokumentum az Adatok a Weben Legjobb Gyakorlatok Munkacsoport által összegyűjtött esettanulmányokat tartalmaz, melyek olyan forgatókönyveket mutatnak be, hogyan jelenítik meg általában az adatokat a Weben és hogyan használják azokat. Emellett egy, a felhasználói esetek alapján készített elvárás-halmazt is tartalmaz, mely útmutatóként szolgál a jövőben az Adatok a Weben Bevált Gyakorlatok készlet, valamint két új szótár fejlesztéséhez is: Minőség és Granularitás Leíró Szókészlet (Quality and Granularity Description Vocabulary) és Adatfelhasználás Leíró Szókészlet (Data Usage Description Vocabulary).

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

W3C Ajánlás lett a HTML5

2014. október 31.

HTML5 logó, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) W3C ajánlásként megjelentette a HTML5-t. A szabvány a HTML-nek, mint a weblapok és webalkalmazások építése formátumának és a Nyílt Webes Környezet sarokkövének, ötödik fő változatát definiálja.
„Ma már eszünkbe sem jut azon gondolkodni, hogyan tudunk videót nézni és hanganyagot hallgatni a böngészőben, vagy hogyan böngészhetünk a telefonon”, mondja Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. „Elvárjuk, hogy képeket oszthassunk meg, vásárolhassunk, a híreket olvashassuk és bármilyen információt kereshessünk bárhol, bármilyen eszközön. Bár a legtöbb felhasználó számára láthatatlan, e növekvő felhasználói igények kielégítését a HTML5 és a Nyílt Webes Környezet teszi lehetővé.”
A HTML5 számos lehetőséget nyújt a weben: videó és audió lejátszását bővítmények nélkül; programozott hozzáférést a felbontásfüggő bittérképes vászonhoz (bitmap canvas), ami a gráfok, játékgrafikák és más vizuális ábrák menet közbeni megjelenítéséhez hasznos; natív támogatást a skálázható vektorgrafikának (Scalable Vector Graphics, SVG) és a matematikai jelölőnyelvnek (MathML); a kelet-ázsiai tipográfiában fontos annotációt (Ruby); a gazdag webalkalmazások akadálymentességét lehetővé tévő funkciókat, és ezeken felül még számos egyéb dolgot is.
A HTML tesztsorozat), amely több mint 100 000 tesztet tartalmaz és folyamatosan bővül, segíti a böngészők interoperabilitását. További információ a Teszteld a Webet a Jövőre (Test the Web Forward) közösségi törekvésről.
A W3C Szabadalmi Politikája lehetővé teszi a fejlesztők számára azt, hogy jogdíj fizetése nélkül is használhassák a webtechnológiákat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a web az innováció platformja legyen.

A sajtóközlemény teljes szövege, a W3C tagok ajánlólevelei, és a W3C köszönetnyilvánítása a hivatkozásokon olvashatók. További információ arról, mi következik a HTML5 után, Jeff Jaffe W3C ügyvezető igazgató „A Nyílt Webes Környezet alkalmazás alapjai” blogján (Application Foundations for the Open Web Platform blog post) található. A Jövő webes szabványai videó (Web standards for the future) itt megtekinthető.

 

Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédlet

2014. október 30.

A Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette az Akadálymentes ábrák és táblázatok – oktatási segédletet (Web Accessibility Tutorials on Images and Tables), melyet hamarosan újabb szemléltető anyagok követnek. E közzétett oktatási segédletek célja bemutatni, hogyan lehet olyan akadálymentes webes tartalmakat létrehozni, melyek a fogyatékos felhasználók számára is elérhetők és az általános felhasználói élményt is javítják minden, nem csak fogyatékos, felhasználó számára. Általános útmutatás mellett a segédlet a HTML5-re és a WAI-ARIA-ra tartalmaz konkrét példákat.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Vágólap API és Események Munkaterv

2014. október 30.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) kiadta a Vágólap API és Események Munkatervet (Working Draft of Clipboard API and events). A dokumentum API-kat ír le webalkalmazásokban használt vágólap műveletekre, mint a másolás, kivágás vagy beillesztés.

További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről.

 

Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz – Munkaterv

2014. október 29.

A Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG ) megjelentette a Fejlesztői Útmutató a Web Akadálymentesítési Elemzőeszközök Tulajdonságaihoz (Developers' Guide to Features of Web Accessibility Evaluation Tools) első nyilvános munkatervet. A dokumentum azon tulajdonságokat írja le, melyeket a webes szerzői eszközök és minőségbiztosítási eszközök magukban foglalhatnak a webes akadálymentesség elemzésének támogatására. Az eszközfejlesztőknek különösen hasznos hogy e tulajdonságokról bevezető útmutatást kapnak, de azoknak is hasznos akik a különböző eszközöket kívánják összehasonlítani egymással, például közbeszerzési eljárás során. A dokumentum célja növelni az akadálymentesítési elemzőeszközök képességeinek ismertségét, valamint az eszközfejlesztők ösztönzése arra, hogy a megfelelő featúrákat beépítsék, ezáltal segítve a WCAG 2.0 szabványnak való megfelelés ellenőrzését.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

A HTML5 és a HTML4 Különbségei Munkaterv

2014. október 28.

A HTML Munkacsoport megjelentette a HTML5 és HTML4 Különbségei Munkatervet, mely a W3C HTML5 szabványának eltéréseit írja le a HTML4 szabványban foglaltaktól.

További információ a HTML Fejlesztési Területről.

 

Kapcsolt Adatok Patch Formátum – első nyilvános munkaterv

2014. október 27.

A Kapcsolt Adatok Platform Munkacsoport (Linked Data Platform (LDP) Working Group) kiadta a Kapcsolt Adatok Patch Formátum (Linked Data Patch Format) című első nyilvános munkatervet. A Kapcsolt Adatok Patch Formátum (LD Patch) egy nyelvet definiál a Kapcsolt Adatok erőforrásokra vonatkozó műveletsorozatok kifejezésére; valamint használható a HTTP PATCH-csel is, amely egy módszer a webes erőforrások részleges módosításainak végrehajtására.

További információ az Adatok Fejlesztési Területről.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.