Hírek

RDF és SPARQL szabványcsaládok frissítése az 1.2 verziók létrehozása érdekében

2023. május 26.

Az RDF-star Munkacsoport közzétette az alábbi 16 első nyilvános tervezetet, amely az első mérföldkő az RDF és SPARQL szabványcsaládok frissítése során az 1.2 verziók létrehozására:

 1. RDF 1.2 Koncepciók és Absztrakt Szintakszis (RDF 1.2 Concepts and Abstract Syntax): a dokumentum egy absztrakt szintakszist (adatmodellt) definiál az RDF-re (Erőforrás Leíró Keretrendszer), amely minden RDF-alapú nyelv és specifikáció összekapcsolását szolgálja.
 2. RDF 1.2 XML Szintakszis: a dokumentum egy RDF/XML nevű XML szintakszist definiál az RDF-re, az XML Névterek, XML Információkészlet és XML Bázis segítségével.
 3. RDF 1.2 Turtle: a dokumentum egy Turtle nevű szöveges szintakszist definiál az RDF-re, amely lehetővé teszi, hogy egy RDF-gráf teljes egészében tömör és természetes szöveg formátumban íródjon, rövidítéseket használva a szokásos használati mintákra és adattípusokra.
 4. RDF 1.2 N-Tripletek (RDF 1.2 N-Triples): a dokumentum egy sor alapú, egyszerű szöveges formátumot definiál RDF-gráfok kódolására.
 5. RDF 1.2 N-Quadok (RDF 1.2 N-Quads): a dokumentum egy sor alapú, egyszerű szöveges formátumot definiál RDF-adatkészletek kódolására.
 6. RDF 1.2 TriG: a dokumentum egy TriG nevű szöveges szintakszist definiál az RDF-re, amely lehetővé teszi, hogy egy RDF-adatkészlet teljes egészében tömör és természetes szöveg formátumban íródjon, rövidítéseket használva a szokásos használati mintákra és adattípusokra. A TriG a Turtle formátum egyik kiterjesztése.
 7. RDF 1.2 Séma (RDF 1.2 Schema): a dokumentum egy adatmodellező szókészletet definiál az RDF adatokra. Az RDF Séma az alap RDF szókészlet egyik kiterjesztése.
 8. SPARQL 1.2 Lekérdező Nyelv (SPARQL 1.2 Query Language): a dokumentum a SPARQL lekérdező nyelv szintakszisát és szemantikáját definiálja az RDF-re. A SPARQL használható lekérdezések kifejezésére különböző adatforrások esetén, akár úgy, ha az adat natívan RDF-ként lett eltárolva, vagy ha köztes szoftveren keresztül RDF-ként jelenik meg.
 9. SPARQL 1.2 Frissítés (SPARQL 1.2 Update): a dokumentum a SPARQL 1.2 Frissítést, egy frissített nyelvet ír le az RDF gráfokra, és egy, a SPARQL RDF-re vonatkozó SPARQL Lekérdező Nyelvből származó szintakszist használ.
 10. SPARQL 1.2 Protokoll: a dokumentum a SPARQL Protokollt határozza meg; leírja, hogyan kerülnek a SPARQL lekérdezések és frissítések egy SPARQL feldolgozó szolgáltatáshoz, és hogyan érkeznek vissza az eredmények HTTP-n keresztül ahhoz az entitáshoz, amely a lekérdezést indította.
 11. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények XML Formátum (SPARQL 1.2 Query Results XML Format): a dokumentum egy XML formátumot ír le a SPARQL RDF-re vonatkozó lekérdezőnyelve által biztosított változó kapcsolt és Boole-féle eredmény-formátumokra.
 12. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények JSON Formátum (SPARQL 1.2 Query Results JSON Format): a dokumentum a SELECT és az ASK lekérdezések eredményeinek reprezentációját írja le JSON-t használva.
 13. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények CSV és TSV Formátumok (SPARQL 1.2 Query Results CSV and TSV Formats): a dokumentum a CSV (vesszővel elválasztott értékek) [RFC4180] és a TSV (tabulátorral tagolt értékek) [IANA-TSV] formátumok használatát írja le a SELECT lekérdezésekből származó SPARQL lekérdezés eredmények kifejezésére.
 14. SPARQL 1.2 Szolgáltatás Leírás (SPARQL 1.2 Service Description): a dokumentum a SPARQL 1.2 Protokollon keresztül elérhető SPARQL szolgáltatások felfedezésére egy módszert, valamint e szolgáltatások leírására egy szókészletét definiál.
 15. SPARQL 1.2 Federált Lekérdezés (SPARQL 1.2 Federated Query): a dokumentum a SPARQL 1.1 Federált Lekérdezés kiterjesztés szintakszisát és szemantikáját definiálja, a különböző SPARQL végpontok közötti elosztott lekérdezések végrehajtására.
 16. SPARQL 1.2 Gráf-tároló Protokoll (SPARQL 1.2 Graph Store Protocol): a dokumentum a HTTP műveletek használatát írja le RDF gráfok kezelésére. Ez a felület a SPARQL 1.2 Protokoll egyik alternatívája.
 

Szinkron és audió-leírás profilok a TTML2-ben – első nyilvános tervezet

2023. május 12.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a Szinkron és audió-leírás profilok a TTML2-ben (Dubbing and Audio description Profiles of TTML2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a DAPT-ot definiálja, ami egy TTML-alapú fájlformátum időzített feliratozás tartalom kicserélésére szinkron- és audió-leírás munkafolyamatokban, amit tipikusan videók lokalizálásakor vagy akadálymentes verzió előállításakor használnak.

Ezek a munkafolyamatok az átírással indulnak, melyek a fordítást és finomhangolást is lehetővé teszik, ez az adaptáció, mely eredményeként előáll az a szövegállomány amelyet audió megjelenítésre lehet használni, akár emberi hangot felvéve, akár szövegből-beszéd (text to speech) technológiát alkalmazva.

Ezek az audiófelvételek a szkriptekhez közvetlenül társíthatók, ahogyan a keverési instrukciók is, így egy, a felvételt tartalmazó alternatív hangsáv hozható létre, akár megosztás előtt vagy közvetlenül a lejátszóban.

Amennyiben a szkriptek megosztásra kerülnek a lejátszók felé, azokat egy alternatív, nem-audió megjelenítésre is fel lehet használni, például Braille kijelzőn.

A DAPT célja, hogy megfeleljen a DAPT-REQS dokumentumban leírt követelményeknek, és az Audió-leírás Közösségi Csoportban (Audio Description Community Group) elindult munkára épül.

 

Elektronikus (könyv)kiadás: észrevételeket várnak három ajánlástervezethez

2023. május 3.

Az Elektronikus Könyvkiadás 3 Munkacsoport (EPUB 3 Working Group) három ajánlástervezetet adott ki az Elektronikus Könyvkiadás (EPUB) 3.3-ra. A technológia a digitális (könyv)kiadásra és dokumentumokra definiál egy átviteli- és csereformátumot. Az EPUB formátum egy módszert biztosít a szerkesztett és szemantikusan gazdagított webes tartalom – ideértve a HTML-t, CSS-t, SVG-t tartalmazó és számos egyéb formátumot – megjelenítésére, csomagolására és kódolására, annak egyetlen fájlként történő átvitelére.

A három ajánlástervezet:

 • EPUB 3.3: a specifikáció az EPUB Kiadványokra definiál szerkesztői elvárásokat, ez a szabvány harmadik jelentős revíziója.
 • EPUB Olvasórendszerek 3.3 (EPUB Reading Systems 3.3): a specifikáció az EPUB 3 Olvasórendszerekre definiálja a szabvány megfelelőségi kritériumokat – azon felhasználói ágensek esetében, amelyek az EPUB kiadványokat jelenítik meg.
 • EPUB Akadálymentesítés 1.1 (EPUB Accessibility 1.1): a dokumentum azon tartalom-konformancia tulajdonságokat határozza meg, melyek egy digitális kiadvány akadálymentességének igazolásához szükségesek. Emellett a digitális kiadványok felfedezhetőségéhez szükséges metaadat követelményeket is specifikálja.

A három dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2023. május 15-ig várják.

 

W3C ajánlás a CSS Doboz Modell Modul 3. szint

2023. április 19.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Doboz Modell Modul 3. szint (CSS Box Model Module Level 3) W3C ajánlást. A specifikáció azokat a margó (margin) és kitöltés (padding) tulajdonságokat írja le, amelyek létrehozzák a CSS dobozon belüli és a doboz körüli térközöket.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Észrevételeket várnak a WAI-ARIA 1.2 W3C ajánlástervezethez

2023. április 17.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) közzétette az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.2 (Accessible Rich Internet Applications 1.2, WAI-ARIA 1.2) W3C ajánlástervezetet. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. E szemantikákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerzőknek, hogy a felhasználói felület működését és strukturáját dokumentum-szintű jelölőkön keresztül továbbíthassák a segítő technológiák számára. A jelen verzió a WAI-ARIA 1.1-hez képest új tulajdonságokkal egészült ki, hogy a segítő technológiákkal való interoperabilitást még inkább támogassa, ezáltal még konzisztensebb akadálymentességi modellt hoz létre a HTML és az SVG2 vonatkozásában is. Jelen specifikáció mind a HTML-t mind az SVG2-t kiegészíti.

A most kiadott dokumentum része a WAI-ARIA készletnek, melyről bővebb információ a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) oldalon található.

Az észrevételeket 2023. május 28-ig várják.

 

W3C műhelykonferencia: Tegyük még biztonságosabbá a webet!

2023. április 3.

lakatok egy kerítésen, Parsoa Khorsand fotója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C „Tegyük még biztonságosabbá a webet” (W3C Workshop "Secure the Web Forward") címmel műhelykonferenciát rendez 2023. június 7-8-án Londonban; a rendezvény házigazdája a Microsoft Reactor.

A műhelykonferencia a webes alkalmazások biztonságához szükséges szabványok és jó gyakorlatok szakértőit, a Biztonságos Szállítói Lánc a Nyílt Forráskódú környezetben (Security Supply Chain in Open Source contexts) szakembereit, a biztonságra fókuszáló fejlesztőket, valamint a webes biztonság szabványait és gyakorlatait alkalmazó fejlesztőket, tervezőket és szakembereket kapcsolja össze. A műhelykonferencia célja, hogy átfogó képet és egy fejlesztési tervet dolgozzon ki, amely mindazon kihívásokra reflektál, amelyekkel a webfejlesztők alkalmazásaik biztonságossá tételének során szembesülnek.

A műhelykonferencia témái:

 • Hogyan lehet a webfejlesztői közösséggel megismertetni a „biztonságos szoftver-ellátó lánc” megközelítést.
 • Iránymutatás a különböző típusú webfejlesztőknek, akik a verem különböző szintjein dolgoznak.
 • Hogyan tehető könnyebbé a fejlődő webalkalmazás-biztonsági szabványok és technológiák használata és alkalmazása a webfejlesztők számára.
 • Hogyan támogathatnák jobban a nyílt forráskód biztonságára fókuszáló erőfeszítések a webfejlesztői közösséget?
 • Hogyan szolgálhatnának a Nyílt Forráskód biztonsági ellenőrző-eljárások példaként az új webes specifikációk ellenőrzésére?

A Programbizottság még vizsgálja, milyen lehetőséget nyújt a rendezvény helyszíne a távoli részvételre, az erre vonatkozó információ a konferencia honlapján lesz elérhető. A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2023. április 24-ig.

 

CSS Animációk 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. március 22.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Animációk 2. szint (CSS Animations Level 2) első nyilvános tervezetet. Ez a CSS modul egy módszert ír le, amivel a szerzők a CSS tulajdonságok értékeit animálhatják az idő múlásával, kulcskockákat használva. E kulcskocka-animációk esetében beállítható azok időtartama, az ismétlődések száma és ismétlődő viselkedésük.

 

Webes Animációk 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. március 22.

A CSS Munkacsoport megjelentette a Webes Animációk 2. szint (Web Animations Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy modellt definiál egy weboldal változásának és annak megjelenítésének szinkronizálásához és időzítéséhez. A specifikáció egyúttal egy alkalmazás programozói felületet is definiál e modell használatához, és a tervek szerint további specifikációk határozzák majd meg ezen tulajdonságok megjelenítésének deklaratív eszközeit.

 

A W3C leállítja a Unicorn online validátort

2023. március 7.

kék pipa képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C 2023. március 31-ével tervezi leállítani a Unicorn online validátor szolgáltatást, a projekt fenntartásához szükséges források hiánya miatt. Egyúttal javasolják a Unicorn forkolását az érdeklődő közösség számára. A W3C számos egyéb fejlesztőeszközt biztosít, mint a markup (jelölőnyelv) és CSS validátorok, vagy olyan ellenőrző-programok, mint a Nemzetköziesítés-, hivatkozás- vagy forrás- (feed) ellenőrző szolgáltatások.

A W3C egységes Unicorn validátora segítette a weboldalak minőségének javítását, számos különböző ellenőrzést futtatva, összegyűjtve a közkedvelt HTML és CSS validátorok, csakúgy, mint a Feed validátor eredményeit.

A Unicorn, melynek neve az egységes (unified) és Megfelelőség Vizsgálati Jelentés Jelölés (Conformance Observation Report Notation) elnevezésekből állt össze, 2006. áprilisban indult és 2006. júliusában tették közzé. További négy év telt el, míg a Unicorn, az Egységes Validátor 2010. júliusában publikusan is elérhetővé vált.

 

CSS Snapshot 2023 tervezet

2023. március 1.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Snapshot 2023 első nyilvános tervezetet. A dokumentum egybegyűjti mindazon specifikációkat, amelyek a Beágyazható Stíluslapok, a CSS jelenlegi, 2023-as állapotát adják. (Mivel a CSS fejlesztése modul-alapú, és az egyes modulok különböző szinteken állnak, a most kiadott tervezet ezeket szinttől függetlenül összegyűjti és közreadja.) A dokumentum elsődleges célközönsége a CSS támogatás fejlesztői, és nem a CSS-szerzők, mivel a most közzétett anyag a modulokat specifikáció-stabilitás alapján, és nem a webes böngészők általi támogatás mértéke szerint tartalmazza.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

A W3C implementációkat vár a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1, a Dolgok Hálója Felfedezés és a Dolgok Hálója Architektúra 1.1 ajánlástervezetekhez

2023. január 23.

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) – Working Group) implementációkat vár a Dolgok Hálója alábbi három ajánlástervezetéhez:

 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép, valamint annak résztvevőjévé válik. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum leírja, hogyan fedezhető fel és szerezhető meg egy Dolog Leírása egy elosztott környezetben lévő Dologra, különböző felhasználói esetekben.
 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, több alkalmazástartomány felhasználói eseteiből származó elvárásokra alapozva. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Architektúra 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.

A Munkacsoport 2023. február 16-ig várja az észrevételeket.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.