Hírek

Szemantikus szenzorhálózat ontológia

2016. június 8.

A Téradatok a Weben Munkacsoport (Spatial Data on the Web Working Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia (Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános munkatervet. A Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia (röviden “SSN” vagy “SSNO”) egy OWL-2 DL ontológia a szenzorok és az általuk a fizikai világról alkotott megfigyelések leírására. Az SSN-t egy olyan moduláris architektúrában teszik közzé, amely támogatja az „éppen elégséges” ontológia értelmes használatát a különböző alkalmazásokra, ideértve a műhold felvételeket, nagyszabású tudományos megfigyeléseket, ipari vagy otthoni infrastruktúrát, őrszolgálatot és a Dolgok Internetjét.
A dokumentum az SSN-t írja le, valamint használatára is példákat ad.

 

Adatok a Weben Jó Gyakorlatok dokumentumai

2016. június 8.

Az Adatok a Weben Jó Gyakorlatok Munkacsoport (Data on the Web Best Practices Working Group) megjelentette az alábbi három dokumentumot, melyekre várják az észrevételeket:

  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok (Data on the Web Best Practices): a dokumentum tanácsot ad, hogyan oszthatók meg az adatok – legyen az kormányzati, kutatási vagy kereskedelmi - a weben, nyílt vagy nem nyílt formában. Az elsődleges cél az adatok intelligensen elérhetővé tétele, maximalizálva azok megtalálhatóságának és feldolgozhatóságának valószínűségét. A többféle metaadat biztosítása, az URI-knak mint azonosítóknak a használata és a többféle formában elérhetőség e cél elérésének kulcsai. A Munkacsoport véleménye szerint a most kiadott dokumentum teljes és hamarosan Munkaterv-javaslatként jelenhet meg.

A Jó Gyakorlatok dokumentumot két szókészlet is kiegészíti:

  • Adathalmaz Felhasználás Szókészlet (Dataset Usage Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben az idézetek, észrevételek és az adatok használata az applikáción belül struktúrálható. Ennek célja, hogy az adatközlők felmérhessék adatmegosztási tevékenységük hatását, az adatfelhasználók számára pedig az adatok állandó elérhetőségének támogatása, valamint a közzétett adatokat felhasználva saját munkájuk láthatósága.
  • Adatok a Weben Jó Gyakorlatok: Adatminőség Szókészlet (Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary). A dokumentum egy keretrendszert biztosít, amelyben leírható az adathalmaz minősége akár az adathalmaz közzétevője, akár a felhasználók szélesebb köre által. A minőség formális, átfogó definíciója helyett a dokumentum egy következetes eszközkészletet ad, melynek segítségével nyert információ alapján az adathalmaz potenciális felhasználója képes lesz megállapítani, hogy egy konkrét célnak megfelel-e az adott adathalmaz.

A két szókészletet az észrevételeket követően a Munkacsoport a közeljövőben Munkacsoport-feljegyzésekként kívánja közreadni.

 

A W3C új Nagy-Britannia és Írország irodája

2016. június 2.

W3C Iroda fotója, ahogy indexképként megjelenik A W3C Nagy-Britannia és Írország irodája ezentúl a Southampton-i Egyetem Webtudományi Intézetén (Web Science Institute, WSI) működik. Susan Davies, a WSI koordinációs vezetője tölti be az irodavezetői tisztséget, Leslie Carr professzor, a WSI Doktori Képzések Központjának igazgatója vezető tanácsadóként segíti munkáját. A W3C Irodák a W3C munkájának helyi kapcsolataként működnek és segítik, hogy a W3C és a szervezet szabványai eljussanak a nemzetközi közösséghez. Dame Wendy Hall professzorasszony, a WSI ügyvezető igazgatója nyilatkozott: „Örömmel vállaljuk e fontos feladatot a W3C szervezetében. A Southampton-i Egyetem 1994 óta vesz részt aktívan a webes közösségben és 1998 óta tagja a W3C-nek, a web jövőjét támogatva a W3C közösségi csoportjain keresztül, mint a Web Observatory, Annotációk vagy a Dolgok Internetje.”

További információ a sajtóközleményben, valamint a W3C Irodák Program (W3C Offices Program) oldalán.

 

A W3C kiterjeszti a képaláírás és feliratozás terén végzett, Emmy-díjjal is elismert munkáját, a videótartalmak akadálymentességének növelése érdekében

2016. május 25.

Feliratot is megjelenítő képkocka fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A W3C kiadta a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 IMSC1) W3C ajánlást, amely mint új globális útmutató, a médiafeliratok és képaláírások megjelenítésével segíti az online videótartalmak akadálymentességét, valamint könnyebbé és olcsóbbá teszi azok megosztását világszerte.

A W3C Emmy-díjjal kitüntetett TTML alkalmazása, a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.0 (IMSC1) egyszerűbbé teszi a médiafeliratok és képaláírások szerkesztését és feldolgozását világszerte a TTML népszerű profiljainak harmonizálásával. Ezen felül a W3C Időzített Feliratozás Munkacsoportja (TTML Working Group) frissítette a TTML2 munkatervet, a TTML második verzióját, amely az IMSC1-ben bevezetett funkciókkal valamint olyan fejlesztésekkel bővült, mint a kelet-ázsiai nyelvek tipológiájának további támogatása, sztereoszkópikus megjelenítés, valamint a HTML-hez és CSS-hez történő hozzárendelés.

Mint a feliratozás gyakorlatának globális harmonizálása, az IMSC1 segíti a szabványok összekapcsolását, és nem hoz létre további töredezettséget. Az IMSC1 kompatibilis az általános média tároló formátumokkal, valamint integrálja a létező munkafolyamatokat, tartalomkönyvtárakat és feliratozás követelményeket, átalakítást biztosítva a közkedvelt feliratozó formátumokból.

További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

Webes akadálymentesítés aspektusai (videó) – hasznos mindenkinek, de van, akinek nélkülözhetetlen

2016. május 25.

Egy kezében mobileszközt tartó férfi, lábánál vakvezető kutya, fotója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik A WAI Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (WAI Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette a Webes akadálymentesítés aspektusai (Web Accessibility Perspectives) első verzióját, amely bemutatja az akadálymentesség hatását a fogyatékkal élő emberek számára, valamint annak mindenkit érintő előnyeit. A most kiadott anyag 10 akadálymentesítési témát mutat be rövid videók és leírások segítségével, valamint további információt nyújtó hivatkozásokat is biztosít. A videók különböző helyzetekben mutatják be az akadálymentesség hasznosságát és előnyeit, emellett bátorítják a nézőket, hogy minél többet megtudjanak a webes akadálymentesítésről.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Blokkláncok és a web műhelykonferencia

2016. május 19.

A W3C Blokkláncok és a web (Blockchains and the Web) műhelykonferenciát rendez 2016. június 29-30-án Cambridge-ben (Massachusetts, USA), melynek az MIT Media Lab a házigazdája.

Számos cég vizsgálja annak módjait, hogyan használhatná a Bitcoin blokkláncot vagy más publikus vagy privát elosztott könyvelést, hogy egy megváltozhatatlan időpecsétes publikus bejegyzést rögzítsen, amely bármely érdekelt féltől függetlenül ellenőrizhető. Mit jelent ez, az online fizetésen túl, a webtechnológiák számára? Milyen többlet lehetőséget, mint pl. az elosztott identitás-kezelést, biztosíthatnak a blokkláncok a web számára? Emellett, szükséges-e további lehetőségekkel bővíteni a webes platformot és a böngészőket, lehetővé téve blokklánc felhasználói eseteket, mint például a JavaScript blokklánc API-t blokklánc csomópontok írására? Mi segíti majd a webfejlesztőket a blokklánc nyújtotta előnyök kihasználásában?

A rendezvényen a blokklánc témakörben érintett számos résztvevőre számítanak: a Bitcoin, Hyperledger és Ethereum közösségek képviselőire; a blokklánc API-k, azonosító-rendszerek és más funkcionalitások támogatásában érdekelt böngészőfejlesztőkre; digitális valuta-témájú projektekre; pénzügyi intézményekre; az interoperabilitás jobbítását célzó blokklánc-rendszer fejlesztőkre; az adatvédelem és biztonság témakör kutatóira.

A műhelykonferencián való részvételnek nem feltétele a W3C tagság, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position paper) benyújtását 2016. május 27-ig.

 

Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben

2016. május 19.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette az Unicode XML-ben és további jelölőnyelvekben (Unicode in XML and other Markup Languages) munkacsoport-feljegyzést. Az Unicode Szabvány egy univerzális karakterkészletet definiál, melynek elsődleges célja a sima szöveges tartalmak, valamint a természet- és bölcsészettudomány, technológia és zene fő szöveg-alapú jelölőrendszereinek egyértelmű kódolása, végsősoron a világ összes nyelvét lefedve. A dokumentum az Unicode Szabványnak a jelölőnyelvekkel, mint pl. az XML, történő használatának útmutatóját tartalmazza.

 

W3Cx MOOC kurzus: HTML5 – 1. rész

2016. május 17.

HTML5 Part 1 logója, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Csatlakozni lehet még a W3C HTML5 – 1. rész MOOC kurzushoz, mely a webtervezés alapjaira összpontosít középhaladó szinten. A most induló 6-hetes tanfolyamot, az április-májusban tartott Bevezetés a HTML5-be kurzusra épülve, Michel Buffa, a University of Côte d'Azur professzora vezeti. A kurzus számos interaktív feladattal segíti a webfejlesztőket és webtervezőket a feladatok gyakorlati megoldásában.
A W3C HTML5 kurzusait eddig már több mint 160 ezer diák követte. Vélemények a tanfolyamról, részletes kurzus leírás és regisztráció a hivatkozásokon.

 

A World Wide Web Konzorcium (W3C) és a Nemzetközi Digitális Könyvkiadási Fórum (IDPF) együttműködést tervez

2016. május 11.

Jeff Jaffe W3C ügyvezető, Tim Berners-Lee W3C igazgató, George Kerscher IDPF elnök és Bill McCoy IDPF ügyvezető fotója a DigiCon május 10-i rendezvényen, ahogy a jelentésben indexképként megjelenik Tim Berners-Lee, web feltaláló és W3C igazgató, valamint Bill McCoy, az IDPF ügyvezető igazgatója a nyilvánosság elé tárták tervüket a két szervezet releváns munkacsoportjainak összeolvadásáról, melynek célja a kiadói tevékenység technológiáinak mihamarabbi Nyílt Webes Platformon történő megvalósulása. A bejelentés Berners-Lee előadását követően hangzott el az IDPF DigiCon és az Amerikai Könyvexpo 2016 (Book Expo America, BEA) közös rendezvényén Chicago-ban (Illinois, USA).

"A W3C és az IDPF közös elképzelése a kiadói tevékenység és az alapvető webes technológiák összekapcsolása. Ez egy dinamikus média-környezetet teremt a digitális könyv- és lapkiadáshoz, amely új lehetőségeket nyújt az olvasók, szerzők és kiadók számára” – mondja Berners-Lee.

A bejelentést követően Berners-Lee, Dr. Jeff Jaffe W3C ügyvezető, George Kerscher IDPF elnök és McCoy rövid sajtótájékoztatót tartott. További információ a Gyakori Kérdések (FAQ) hivatkozáson és a közös a sajtótájékoztató szövegében.

A két szervezet összekapcsolásának következő lépése a W3C és az IDPF érintett tagjaitól vélemények bekérése, valamint az „Egyetértési Megállapodás” tervezet elkészítése. A két szervezet általi támogatás, a jogi felülvizsgálat és egyes részletek pozitív megoldása függvényében cél a két szervezet 2017. januárra történő összekapcsolása. Az EPUB technikai szabványok jövőbeni fejlesztése a W3C-nél folytatódna, egy, a kiadói tevékenység lehetőségeinek teljes Nyílt Webes Platformon történő javítását célzó szélesebb körű munkával együtt.

 

Digitális könyvkiadás és akadálymentesítés a W3C dokumentumaiban

2016. május 11.

A Digitális Könyvkiadás Érdekcsoport (Digital Publishing Interest Group) megjelentette a Digitális könyvkiadás és akadálymentesítés a W3C dokumentumaiban (Digital Publishing and Accessibility in W3C Documents) csoportfeljegyzést. A dokumentum leírja, hogyan alkalmazhatók a W3C iránymutatásai (beleértve, de nem kizárólagosan a WCAG 2.0-t, ATAG 2.0-t, UAAG 2.0-t és a WAI-ARIA-t) valamint ezek alapelvei, útmutatói és sikerkritériumai a digitális kiadói tevékenység igényeihez. A csoportfeljegyzés informatív iránymutatást nyújt, nem követelményeket határoz meg.

 

Fizetési kérelem API specifikációk – első munkatervek

2016. május 5.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group ) megjelentette az alábbi három munkatervet, melyek az első dokumentumok egy, az online fizetés könnyebbé és biztonságosabbá tételét szolgáló specifikáció-készletben.

  • Fizetési Kérelem API (Payment Request API): a dokumentum egy webes API-t ír le, amely lehetővé teszi a kereskedőknek (pl. valós vagy digitális termékeket forgalmazó weboldalaknak) a különböző fizetési módokon keresztül történő fizetés elfogadását, minimális integrációt igényelve.
  • Egyszerű Kártyás Fizetés (Basic Card Payment): a dokumentum a Payment Request API által használt adatformátumokat írja le a bank- és hitelkártyával (debit and credit cards) történő fizetések támogatására.
  • Fizetési Mód Azonosítók (Payment Method Identifiers): a dokumentum fizetési mód azonosító sztringeket definiál, ezáltal a fizetési ökoszisztéma összetevői meghatározhatják, melyik fél milyen fizetési módokat támogat.

Az Online Fizetés Munkacsoport egy GYIK (Gyakori Kérdések, FAQ) dokumentumot is közzétett, valamint várja a fenti dokumentumokkal kapcsolatban az észrevételeket.

 

További hírek

Ha szeretne rendszeresen értesülni híreinkről jelentkezzen RSS-csatornáinkra vagy iratkozzon fel néhány havonta megjelenő hírlevelünkre. A hírlevélre a w3c-hirlevel-join@w3c.hu email címre küldött levéllel lehet feliratkozni, kérjük a levélben adja meg nevét és cége/szervezete nevét. A hírlevélről való leiratkozáshoz küldjön egy levelet a w3c-hirlevel-leave@w3c.hu email címre.


Utolsó módosítás: 2014.8.4.