Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlatok közadatok megosztásához

A Share-PSI 2.0 tematikus hálózat a közszféra adatainak nyílttá tételét járta körül, felhasználva a tagállamok szakértőinek tudását, az e téren működő szervezetek ajánlásait, és a tematikus workshop-jain előadott eredményeket. Technikai jellegű jó gyakorlatokat és példákat a W3C Adatok a Weben Jó Gyakorlatok dokumentumában olvashatunk. A Share-PSI által szervezett találkozókon felmerült sok nem technikai jellegű jó gyakorlat is, melyek nem tartoznak a W3C tevékenységi körébe. Ezeknek magyar fordítását adjuk közre itt. A két jó gyakorlat gyűjtemény egymást kiegészíti, ezért mindkettőre találhatunk alább hivatkozásokat.

A jó gyakorlatok eredeti szövegei a Share-PSI projekt honlapján érhetők el.

The Best Practices