Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Hozzunk létre egy nyílt adat ökoszisztémát

2016. július 25.

Ez a verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/eode-20160725/
Legfrissebb verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/eode/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/eode-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Hozzunk létre egy nyílt adat ökoszisztémát Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons 4.0 Nevezd meg! Nemzetközi.


Célok

Egyes szervezetek hatalmas erőfeszítéseket tesznek a közadatok nyílttá tevéséért, hogy bárki hozzáférhessen azokhoz akár személyes, akár üzleti célból. Ezek hasznosulása azonban a várakozások alatt maradt. Az adatok szimpla közzététele nem elegendő ahhoz, hogy azok hasznossá is váljának. Az állampolgárokat nem az adatok érdeklik, hanem azok a szolgáltatások, amelyek ezek alapján valósulnak meg. Ezért többre van szükség: egy aktív nyílt adat hálózat létrehozására, amely mint ökoszisztéma előmozdítja az adatok újrafelhasználását.

Kihívás

A nyílt adatok színtere sokféle szereplőt és felhasználót foglal magában, amelyek mind különböző szükségletekkel, kihívásokkal, problémákkal, elvárásokkal, szerepekkel és lehetőségekkel rendelkeznek. Szükség van egy olyan stratégiára, amely koordinálja ezen külső és belső szereplőket, érdekelt feleket. A résztvevők csak ennek megvalósulta után győzhetőek meg arról, hogy osszanak meg adatokat és információkat, valamint tegyék lehetővé ezek újrafelhasználását, és csak ekkor lesznek képesek annak áttekintésére, hogy mi szükségeses a PSI direktívában elképzelt innovációs törekvések, új termékek és szolgáltatások megvalósításához.

Megoldás

Szükség van egy olyan aktív hálózatra - nyílt adat ökoszisztémára -, amely segíti a kölcsönhatásokat és kommunikációt a nyílt adatokban és újrafelhasználásban érdekelt (akár szervezeten belüli, akár kívüli) felek között. Az ilyen regionális, nemzeti és nemzetközi ökoszisztémákban zajló információcsere, például a sikertörtének megosztása, növeli az adatok és információk újrafelhasználásának, valamint az ennek köszönhető eredményeknek a láthatóságát. A kis méretű "infomediary" (köztes információszolgáltató) cégek összekötőként szolgálhatnak a résztvevő felek és a többi piaci szegmens között. Erre számos példát találhatunk Spanyolországban, ahol az "infomediary" cégek több mint 80%-a öt évnél régebben alakult, és közel 4500-5000 munkahelyet szolgáltat, többnyire az információ és kommunikáció technológia területen (adatelemzés, feldolgozás és prezentálás) [DH].

Miért ez a jó gyakorlat?

Az EU tagállamok nyílt adat kezdeményezéseinek legtöbbje arra koncentrált, hogy az adatok "ellátási" oldalán minden rendben legyen, vagyis minél több nyílt adat és információ álljon rendelkezésre. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem elegendő szimplán az adatok nyilttá tétele, hisz ettől nem feltétlenül válnak hasznossá az adatok. Mindenki egyetért abban, hogy a nyílt adatok közzétételének stratégiai, jogi és technikai szükségleteire történő fókuszálás sem elegendő ennek elérésére. A nyílt adatokhoz illeszkedő megközelítéshez figyelembe kell venni a közigazgatást, az adatok jellegét, és ami talán a legfontosabb, a célközönséget. Az interakció, kommunikáció, az újságírókkal való kapcsolat, a figyelemfelhívás, az oktatás, a kollaboráció és a párbeszéd mind mind szükségesek ahhoz, hogy jó táptalajt biztosítsunk az új, innovatív termékek és szolgáltatások számára, és elősegítsük a PSI direktíva céljainak elérését, például a gazdasági és üzleti aktivitás élénkítését, ezzel értéket teremtve a társadalom számára. Egy nyílt és konstruktív párbeszéd elindítása egy nyílt adat ökoszisztéma kezdetét jelentheti, teret adva a közadatokat felhasználó, és remélhetőleg a magánszektor adataival és információival kiegészülő fenntartható üzleti modellek és megoldások megjelenésének. Végül, de nem utolsó sorban ez a jó gyakorlat lehetővé teszi a hatékonyabbb adatmegosztást a közigazgatáson belül és kívül, megnövelve a lakossági részvételt a politikai és társadalmi életben és növelve az állam átláthatóságát.

Jelen jó gyakorlat implementálása segíthet:

 • hogy a lehető legjobban használjuk ki a tagállamok e téren szűkös erőforrásait;
 • hogy növeljük az újrafelhasználást a magán- és a közszférában;
 • hogy összpontosítsuk az állami hivatalok erőfeszítéseit a releváns információk közzétevésében;
 • hogy növeljük az elérhető adathalmazok formátumának mennyiségét, valamint javítsuk az információ minőségét és hozzáférhetőségét
 • hogy népszerűsítsük a nyílt közszolgálati adatok jobb szabályozását;
 • hogy javítsuk a PSI adatok újrafelhasználásnak koordinálását a magán és közszféra között;
 • hogy a tagállamokban elősegítsük a valódi hozzáadott érték megjelenését a nyílt adatoknál, és segítsük a közösségeket a nyílt adat mozgalomba való belépésben, vagy a meglévő mozgalmak továbbfejlesztésében;
 • hogy jobban felhasználjuk a már elérhető adatokat;
 • a lehető legjobban kihasználjuk a más tagállamok által implementált jó gyakorlatokat;
 • hogy elősegítsük a gyorsaságot, a méretgazdaságosságot és az együttműködést.
.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Jelen jó gyakorlat megvalósításához a következőket kell tennünk:

 • győződjünk meg arról, hogy minden adott a nyílt adatok implementálásának megvalósításához (stratégiai, tartalmi, jogi és technikai feltételek);
 • legyünk készek egy "lentről-felfele" (bottom up) megközelítés bevonására a nyílt adat program megvalósításában;
 • segítsük elő a nyílt adat ökoszisztéma létrehozását az érdekelt felek meghallgatásával;
 • dedikáljuk a szükséges emberi és eszköz erőforrás mennyiséget az ökoszisztéma létrehozására;
 • tegyük lehetővé a közigazgatási szerveken belüli és azok közötti adatmegosztást;
 • biztosítsuk a megfelelő követési folyamatokat a folytonosság biztosítása érdekében.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Albánia Utilization Cases of Open Data Albania, Julia Hoxha and Aranita Brahaj, Institute AIFB, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany and Albanian Institute of Science, Tirana, Albania. Presented at Share-PSI Samos Workshop Uses of Open Data Within Government for Innovation and Efficiency, July 2014. Julia Hoxha – Albanian Institute of Science, Tirana, Albania.
Aranita Brahaj – Albanian Institute of Science, Tirana, Albania.
Benedikt Kämpgen – Institute AIFB, Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
Finnország Helsinki Loves Developers Elérhetőségek az oldalon

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Noël van Herreweghe, Program Manager Open Data – Government of Flanders in Belgium

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.