Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Támogassuk a crowdsourcing-ot közszolgálati adatoknál

2016. július 25.

Ez a verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ec-20160725/
Legfrissebb verzió
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ec/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/ec-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI Jó gyakorlat: Támogassuk a crowdsourcing-ot közszolgálati adatoknál Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons 4.0 Nevezd meg! Nemzetközi.


Célok

A közszolgálati adatok megosztása sokszor időigényes, drága és nehéz folyamat. A közösség igénybevételével növelhetjük az elérhető adatok mennyiségét és minőségét, és mindemellett lelkesíthetjük a potenciális felhasználókat.

Kihívás

A gép által feldolgozható adatok minőségének és mennyiségének növelése korlátozott költségvetés mellett.

Megoldás

A crowdsourcing hatékony módja lehet a gép által feldolgozható adatok mennyiségének és minőségének növelésére, különösen a kulturális örökség szervezetek esetén. Az olyan innovatív technológiák, mint a gamifikáció segíthetnek kiaknázni a közösség tudását és lelkesedését. Elérhetővé tehetjük például az adathalmazokat a GitHub-on, hogy a felhasználók javításokat eszközölhessenek bennük (úgy, hogy a korrekciók elfogadása továbbra is az adattulajdonos kezében marad). Ezt a megközelítést követi például Chicago város GitHub oldala. A döntéshozók számára az állami intézményektől független crowdsourcing projektek felmérése segíthet azon értékes adathalmazok kiválasztásában, amelyeket érdemes előrehozni az adatok nyilttá tevésekor, hiszen a közösségi részvétel kiválóan jelzi az adatok iránt fennálló érdeklődést.

Miért ez a jó gyakorlat?

Számos intézmény (pl. a kulturális örökség területén) nem rendelkezik az évek során felhalmozott strukturálatlan adatok manuális feldolgozásához szükséges erőforrásokkal. Ezek a szervezetek a közösséggel együttműködve lehetőséget kapnak, hogy olyan pontosabb, gép által olvasható adatokat kapjanak, amelyek lehetővé teszik a szélesebb körű újrafelhasználást.

A nagy mennyiségű, gép által olvasható nyílt adat megléte szélesebb körű felhasználási eseteket tesz lehetővé a szolgáltatások és alkalmazások számára.

  • Számos szervezet nem rendelkezik olyan erőforásokkal, amely lehetővé teszik a felhalmozott strukturálatlan adatok manuális feldolgozását.
  • A közösséggel együttműködve ezen szervezetek lehetőséget kapnak, hogy olyan pontosabb, gép által olvasható adatokat kapjanak, amelyek szélesebb körű újrafelhasználást tesznek lehetővé.
  • A crowdsourcing azt a közönséget aktivizálja, melynek a végterméket szánjuk.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

  • Elsőként mérjük fel a pontos igényeket, majd keressünk olyan csoportokat, amelyek képesek ezek megvalósítására a crowdsourcing segítségével.
  • Tekintsünk a crowdsourcing-ra olyan újabb eszközként, amely segít az adathalmazok létrehozásában és továbbfejlesztésében, majd gondoljuk át, hogy az adatgyüjtés mely fázisaiban alkalmazhatjuk ezt a legjobban.
  • Vonjunk be olyan feleket a munkába, melyeknek előnye származhat egyes adathalmazok ingyenes elérhetőségéből, és érjük el, hogy anyagilag is támogassák a crowdsourcing kezdeményezést.
  • A feladatoknak apróknak kell lenniük, hogy az önkéntesek rövid időn belül el tudják végezni azokat.
  • Ha lehetséges, alkalmazzunk gamifikációs megközelítést, ami annyit takar, hogy a felhasználók játék közben hajtanak végre hasznos feladatokat.
  • Lehetséges a crowdsourcing alkalmazása a felhasználó tudta nélkül is. Ennek legismertebb példája a CAPTCHA, amellyel a felhasználók olyan szófelismerési mikrofeladatokat oldanak meg, amelyet az optikai szövegfelismerő szoftverek nem képesek, ezzel segítve a nehezen felismerhető szövegek digitalizálását.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Svédország Guiding principles for digital cultural heritage (PDF) Digisam
Csehország Společně otevíráme data Michal Tošovský

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Peter Krantz peter@peterkrantz.se

Nyújtsunk visszajelzési csatornákat a meglévő állami adatok minőségének javításához

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.