Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Támogassuk a nyílt adatos startup-okat

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/su-20160725/
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/su/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/su-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI jó gyakorlat: Támogassuk a nyílt adatos startup-okat Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons Attribution 4.0 Nemzetközi.


Célok

A tudományos accelerator (startup-okat segítő vállalkozás) az egyetemen belül egy olyan szervezeti egység, melynek célja az emberek ösztönzése és támogatása abban, hogy saját vállalkozást indítsanak. Ez az egység felelős az innovációnak és a vállalkozói mentalitásnak a szakképzett vállalkozók következő generációjára való átviteléért. Emellett magán és állami szervezetekkel működik együtt a vállalkozások támogatása és mentorálása végett. A nyílt adatok igen hasznos alapot nyújthatnak egy vállalkozáshoz, lehetővé téve a hozzáadott-érték szolgáltatások magánszemélyek vagy kisvállalkozások általi fejlesztését. A nyílt adatos alegység segíti az egyetemek (lehetséges vállalkozók), a támogatást nyújtó magán és állami szervezetek (kereskedelmi kamarák, önkormányzatok, startup-ba fektetők), valamint a magánszektorból érkező szakemberek (tanácsadók és mentorok) együttműködését abban, hogy elősegítsék innovatív nyílt adatos startup-ok életrehívását.

Kihívás

Egy PSI / nyílt adat alapú üzleti vállalkozás elindítása és működtetése sokféle területet érintő tudást és mentorálást igényel.

Megoldás

Az egyetemek igen szoros kapcsolatban állnak egymással és rendelkeznek a nyílt adatos startup-ok működtetéséhez szükséges tudással (mint a statisztika, vizualizáció, programozás), valamint a tudományos és gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatokkal, hogy az esetlegesen hiányzó szakértelmet vagy tudást pótolják.

Ezen felül biztosítani tudják a következőket:

 • erőforrás: gyakran rendelkeznek olyan helységekkel, melyek nincsenek teljes kapacitással használva
 • mentorálás: az egyetemi központok hiteles harmadik fél közvetítőként járhatnak el, kiépítve az első kapcsolatokat vagy megtalálva például az első öt ügyfelet.
 • networking a startup-ok számára: professzorok, szakemberek.
 • lehetséges vállalkozók, pl. diákok, öregdiákok (Alumni), KKV-k, magánszemélyek.

Miért ez a jó gyakorlat?

Hozzájárul a fenntartható növekedéshez és a nyílt adat alapú vállalkozási készséghez Európában.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

Új struktúrára van szükség az egyetemeken és a hasonló oktatási intézményekben.

Lépések a tudományos startup-inkubátor felé:

 • tegyük a nyílt adatokat webszolgáltatásokon keresztül elérhetővé a diákok számára: bitzosítsunk néhány alapeszközt, képzést, technológiai csoportot;
 • használjuk szélesebb körben a sikeres startup példákat, általánosítsuk őket és az üzleti tevékenység más területein is alkalmazzuk őket;
 • hirdessünk meg hosszú-időtartamú versenyeket, mivel egy hónap nem elég a kiforrott ötletekhez;
 • lépjünk kapcsolatba a külvilággal: újságírókkal;
 • biztosítsunk jogi tanácsadást a (startup) alapítás, szellemi tulajdonjog és személyes adatvédelem kérdéseiben;
 • hívjunk mentorokat sikeres startup cégektől;
 • tegyük magunkat láthatóvá: írjunk blogot minden tevékenységről, vonjuk be a hallgatókat is ebbe a folyamatba ;
 • működjünk együtt más tudományos iskolákkal (egyesítsük a médiát és a technikát);
 • biztosítsunk interkulturális kommunikációs képzést, mivel a startup-ok várhatóan nemzetközi szinten nyújtanak majd szolgáltatásokat;
 • először a jóindulató ügyfeleket azonosítsuk, majd tegyük őket rajongóvá szolgáltatásunk iránt.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Görögország The University of the Aegean Startup Incubator Yannis Charalabidis, University of the Aegean
Görögország Gov4All platform: University of the Aegean/Microsoft Greece open data incubator Yannis Charalabidis, University of the Aegean
Ausztrália DataStart: A public-private partnership Tim Neal, Data Policy, Department of the Prime Minister and Cabinet, Australia
Csehország Fond Otakara Motejla motejl@motejl.cz
Spanyolország Gijón OpenDataLab: local start-up incubator Martin Alvarez-Espinar, CTIC

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Yannis Charalabidis, University of the Aegean.

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.

$Id: Overview.php,v 1.4 2016/08/20 07:03:55 phila Exp $