Share-PSI 2.0 logo

Jó gyakorlat: Egy szervezetek közötti együttműködési stratégia kidolgozása és megvalósítása

2016. július 25.

Ez a verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/cas-20160725
Legfrissebb verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/cas/
Előző verzió
http://www.w3.org/2013/share-psi/bp/cas-20160627/

Ez a dokumentum a (felülvizsgált) PSI Direktíva megvalósítására a által készített jó gyakorlatok gyűjtemény része.

Creative Commons Licence Share-PSI jó gyakorlat: Egy szervezetek közötti együttműködési stratégia kidolgozása és megvalósítása - Share-PSI 2.0 Licensz: Creative Commons: Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi.


Célok

Egy, a különböző szervezetek nyílt adat kezdeményezéseit koordináló stratégia kidolgozása és megvalósítása

Kihívás

Az állami szektor különböző szervezetei saját stratégiákat hoznak létre és valósítanak meg. Ezek a stratégiák nem kapcsolódnak egymáshoz, emiatt nehéz a központosított tervezés és értékelés.

Megoldás

Egy olyan stratégiára van szükség, amely koordinálja a különböző szervezetek ezirányú erőfészítéseit.

Miért ez a jó gyakorlat?

Ez a jó gyakorlat lehetővé teszi a különböző szervezetek számára, hogy megállapítsák, melyek a velük szemben támasztott elvárások, és ennek megfelelően tervezzenek és mérjék a haladás mértékét. A megfelelő stratégiai terv kulcsfotosságú a magasszintű döntéshozók, pl. miniszterek számára, hogy egy adott megközelítés végrehajtása mögé állhassanak. Mind a 2013-ban kiadott G8 Open Data Charter, mind a Shakespeare Review of Public Sector Information hangsúlyozzák egy olyan tiszta, átlátható és ellenőrizhető terv szükségességét az adatok gyorsan történő publikálására vonatkozóan, amely figyelembe veszi a "bottom-up" (alulról felfelé) stratégiájú piaci igényeket és a "top-down" (fentről lefelé) stratégiájú gondolkodást, valamint áthidalja az intézményi és technikai akadályokat egy olyan kétirányú megközelítéssel, amely kombinálja a gyors piacra kerülést a minőség javulásával:

  • az egyik irány a "gyorsan, akár tökéletelenül" megközelítés, amely rendkívül széles skálájú és agresszív tempójú;
  • a másik irány a "Központi Nemzeti Referenciaadat" megközelítés, amely magas minőséget képvisel, de szűk területekre fókuszál.

A cél, hogy az adatok megbízhatóan és magas színvonalon az első sávból minél gyorsabban a második sávba kerüljenek. A "gyorsaság" mértékét az állam határozza meg, nyilvános határidők kitűzésével.

Hogyan valósítsuk meg ezt a jó gyakorlatot?

  • Bízzunk meg egy köztisztviselőt vagy egy minisztériumot a terv kidolgozásával.
  • Szervezzünk egy vagy több találkozót az érdekeltek, pl. adatgazdák és adatfelhasználók között
  • Mielőtt magasszintű támogatókat keresünk, részletesen dolgozzuk ki a tervet egy iteratív folyamat segítsgével.

Hol valósult már meg ez a jó gyakorlat?

Ország Megvalósítás Kapcsolat
Flandria, Belgium The Flemish Innovation Projects Noël van Herreweghe, Programigazgató Nyílt adatok – Belgium Flandriai Kormánya

Referenciák

Nemzeti iránymutatások

Erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, vagy ezzel megegyező tanácsot adnak a következő iránymutatások:

Kapcsolat

Noël van Herreweghe, Programigazgató Nyílt adatok – Belgium Flandriai Kormánya

Feladatkezelő

Bármilyen, a fenti jó gyakorlathoz kapcsolódó észrevétel, mint például a megvalósítás, az ahhoz kapcsolódó tapasztalat, levont tanulságok, vagy iránymutatások melyek erre a jó gyakorlatra hivatkoznak, felvihetők és megvitathatók a projekt GitHub-on.