1. Bevezetés

Jelen rész tájékoztató jellegű.

A specifikáció céljai a következők:

A WAI-ARIA egy technikai specifikáció, amely egy keretrendszert kínál a webes tartalmak és alkalmazások akadálymentességének és interoperabilitásának növelésére. Jelen dokumentum elsősorban az egyedi widgetek és más webalkalmazás komponensek fejlesztőinek szól. A kapcsolódó, más célcsoportoknak szóló dokumentumok hivatkozásaiért keresse fel a WAI-ARIA Összefoglalót, itt található például a WAI-ARIA Bevezető, melyben a fejlesztők megismerkedhetnek a WAI-ARIA segítségével megoldható akadálymentességi problémákkal, az alapvető fogalmakkal, és a WAI-ARIA technikai megközelítésével.

A specifikáció jelenleg a szerepek két aspektusával foglalkozik: a felhasználói felület funkcionalitásával és a strukturális kapcsolatokkal. További információért és használati esetekért a szerepek használatáról az interaktív tartalmak hozzáférhetővé tételében keresse fel a WAI-ARIA Bevezetőt [ARIA-PRIMER].

A szerep taxonómia részben úgy lett kialakítva, hogy támogassa a platform akadálymentességi API-kban általánosan megtalálható szerepeket. Dinamikus webes tartalmaknál a taxonómia szerepeire hivatkozva növelhetjük az interoperabilitást a kisegítő technológiákkal.

A szabványt támogató séma bővíthető, így a meglévő alap szerepek kiterjesztésével egyedi szerepek hozhatók létre. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználói programok legalább az alap szerepet támogassák, az egyedi szerepet kezelő alkalmazások pedig javított hozzáférést nyújthatnak. Ennek nagy része formalizálható XML Sémában [XSD]. A szerepek közti hasonlóságok definiálására azonban – például az alapfogalmak és a részletesebben leírt definíciók között – XSD-ben nincs lehetőség.

1.1. A Dinamikus Webes Alkalmazások akadálymentessége

A webes akadálymentesség területe azt definiálja, hogyan tehetjük használhatóvá a webes tartalmakat a fogyatékkal élők számára. A fogyatékos felhasználók bizonyos csoportjai kisegítő technológiák (angolul AT) segítségével lépnek interakcióba a tartalommal. A kisegítő technológiák képesek a tartalmat a felhasználónak jobban megfelelő formátumban megjeleníteni és lehetővé tenni a felhasználói interakciót. Például, a felhasználónak szüksége lehet arra, vagy úgy dönthet, hogy az egérrel végzett húzd és ejtsd (drag and drop) művelet helyett a kurzorbillentyűkkel vezérelne egy csúszka widgetet. Ennek hatékony megvalósításához a szoftvernek értenie kell a tartalom szemantikáját. A szemantika a jelentés tudománya; ebben az esetben a felhasználói felület és a tartalom elemeihez rendel olyan szerepeket, állapotokat és tulajdonságokat, ahogy azt az ember is értelmezné. Például, ha egy bekezdés szemantikusan azonosítva van, a kisegítő technológiák képesek azzal a tartalom többi részétől elkülöníthető, önálló egységként interakcióba lépni, ismerve az adott bekezdés pontos határait. Komplexebb példák lehetnek az állítható csúszkavezérlők vagy összecsukható listák (másnéven fa widgetek), melyeknél a kisegítő technológiáknak megfelelően kell azonosítaniuk a widget különböző részeinek szemantikáját, hogy támogassák a hatékony interakciót.

Az új technológiák gyakran szemet hunynak az akadálymentességhez szükséges szemantika felett, az új szerkesztési gyakorlatok pedig sok esetben rosszul alkalmazzák ezeket. Elemeket, melyek az adott nyelvben adott jelentéssel bírnak, más célra használnak, így azok értelmezése a felhasználóra marad.

Például, a webfejlesztők HTML-ben CSS és JavaScript segítségével hoznak létre összecsukható fa widgeteket, pedig a HTML nem rendelkezik ilyen szemantikájú fa elemmel. Ez egy ép felhasználó számára egy összecsukható fa widgetként viselkedik és jelenik meg, azonban egy fogyatékos személy számára elképzelhető, hogy nem észlelhető vagy működtethető, mert a kisegítő technológiák nem ismerik fel a szerepét a megfelelő szemantika hiányában.

A WAI-ARIA segítségével a szerkesztők lehetőséget kapnak arra, hogy megfelelő szemantikát nyújtsanak az egyedi widgeteknek, hogy azokat hozzáférhetővé, használhatóvá, és együttműködővé tegyék a kisegítő technológiákkal. Ez a specifikáció azonosítja az akadálymentességi termékek által felismert widget típusokat és struktúrákat a tartalomhoz csatolható megfelelő szerepek ontológiája segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy a megadott szereppel rendelkező elem az implementáló gazdanyelvtől örökölt szemantikától függetlenül egy adott widgetként vagy strukturális típusként legyen értelmezve. A szerepek a platform akadálymentességi API-k közös jellemzői, a kisegítő technológiák ezek segítségével tudnak hatékony megjelenést és interakciót nyújtani a felhasználóknak.

A szerep taxonómia interakciós widgeteket és dokumentumstruktúrát kifejező elemeket tartalmaz. A taxonómia meghatározza az öröklődést és részletezi az egyes szerepek által támogatott attribútumokat. További információt a szerepek leképezéséről az akadálymentességi API-kra a WAI-ARIA Felhasználói Alkalmazás Implementációs Útmutató [ARIA-IMPLEMENTATION]-ban találhat.

A szerepek elemtípusok, ezért menet közben vagy felhasználói tevékenység miatt nem változnak. A szerepinformációkat a kisegítő technológiák a felhasználói alkalmazással történő interakció során használják fel, hogy biztosítsák a megadott elemtípus megfelelő feldolgozását.

Az állapotok és tulajdonságok az elem fontos, interakciót leíró és befolyásoló attribútumait deklarálják. Lehetővé teszik a felhasználói program és az operációs rendszer számára, hogy megfelelően kezeljenek egy elemet akkor is, ha annak attribútumait a kliens-oldali szkriptek dinamikusan módosítják. Például, az alternatív beviteli és kimeneti technológiáknak, mint a képernyőolvasóknak és hangfelismerő alkalmazásoknak képesnek kell lenniük felismerni, hatékonyan manipulálni és kommunikálni a különböző interakciós állapotokat (pl. kikapcsolva, bejelölve) a felhasználóval.

Habár a kisegítő technológiák képesek a tulajdonságokat közvetlenül a Document Object Model [DOM]-on keresztül elérni, a preferált mechanizmus az, ha a felhasználói program leképezi az állapotokat és tulajdonságokat az operációs rendszer akadálymentességi API-jára. A részletekért keresse fel a WAI-ARIA Felhasználói Program Implementációs Útmutatót [ARIA-IMPLEMENTATION].

Az 1.0 Ábra a felhasználói programok (pl. böngészők), az akadálymentességi API-k, és a kisegítő technológiák kapcsolatát illusztrálja. Ábrázolja a felhasználói programok és a kisegítő technológiák közti "szerződést", amely az akadálymentességi API által nyújtott tipikus akadálymentességi információkat tartalmazza számos, a felhasználói felületekhez nyújtott hozzáférhető platformunkhoz (szerep, állapot, választás, esemény értesítés, kapcsolat információ, és leírások). Egy tipikus modell-nézet-vezérlő (model-view-controller) kapcsolatban a DOM (általában HTML) adatmodellként és nézetként, a JavaScript a megjelenített adat stílusának és tartalmának manipulálásával pedig vezérlésként viselkedik. A felhasználói program továbbítja az operációs rendszer akadálymentességi API-jának azokat a releváns információkat, amit a kisegítő technológiák, például képernyőolvasók fel tudnak használni.

Szerződéses modell az akadálymentességi API-kkal

1. Ábra: Szerződés modell az akadálymentességi API-kkal

További információért a szerepek használatáról az interaktív tartalmak hozzáférhetővé tételében tekintse meg a WAI-ARIA Bevezetőt [ARIA-PRIMER].

A szöveges dokumentáció mellett a szerep taxonómia elérhető Web Ontológia Nyelven (OWL) [OWL], Erőforrás Leíró Keretrendszerben (RDF) [RDF] kifejezve. A segédeszközök ezek segítségével validálhatják a szerepek implementációját egy adott tartalomdokumentumban. Például, egyes szerepeknél elvárt, hogy egy adott szülőszerep gyermekszerepe legyen. Továbbá, bizonyos szerepek támogatnak olyan állapotot vagy tulajdonságot, melyet a másik nem.

Megjegyzés: Az RDF/OWL formátum használata a szerepek formális ábrázolásához lehetővé teszi azok későbbi bővítését. A szabványos RDF/OWL mechanizmusok segítségével új, a specifikációban definiált szerepek karakterisztikáit öröklő szerepek adhatók meg. A kiterjesztett szerepek definiálására és használatára alkalmas mechanizmus azonban nem ebben a specifikációban, hanem várhatóan a WAI-ARIA egy későbbi változatában kerül meghatározásra.

Az alternatív beviteli eszközök felhasználóinak billentyűzettel hozzáférhető tartalomra van szükségük. Az új szemantikák a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatokban [ARIA-PRACTICES] javasolt billentyűzetinterakciókkal kombinálva megkönnyítik az alternatív beviteli megoldások számára a parancs és vezérlés kiadását.

A WAI-ARIA a taxonómia és az XHTML szerep iránypontok segítségével navigációs iránypontokat kínál, melyek a billentyűzetes navigáció javításával segíthetnek a mozgás– vagy látószervi fogyatékkal élőknek. A WAI-ARIA felhasználható a kognitív tanulási zavarral élők támogatásához is. A kiegészítő szemantika lehetővé teszi a szerkesztőknek, hogy újrastrukturálják a tartalmat, vagy szükség esetén azt alternatív tartalomra cseréljék.

A kisegítő technológiáknak az alternatív beviteli lehetőségek támogatásához szükségük van a widget állapotok és tulajdonságok aktuális értékének lekérdezésére és beállítására. Továbbá, meg kell állapítaniuk, mely objektumok vannak kijelölve, és kezelniük kell a többszörös kijelölést engedő widgeteket, például a listadobozokat és táblázatos megjelenítésű adatokat.

A hanginformációk továbbításakor a szöveges parancs és vezérlőrendszereknek előnye származhat a WAI-ARIA szemantikák, például a role attribútum felhasználásából. Például, ha egy elem menu szereppel rendelkezik, és három, különböző ízeket képviselő szöveges menuitem elemet tartalmaz, egy felolvasó a következőt olvashatja fel: "Válasszon egyet a három lehetőség közül: csokoládé, eper, vagy vanília."

A WAI-ARIA-t a nyelv natív szemantikájának kiegészítésére, és nem a kiváltására célszerű használni. Ha a gazdanyelvi funkció a WAI-ARIA-val egyenértékű hozzáférhetőséggel rendelkezik, használjuk a gazdanyelvi lehetőséget. Csak akkor használjuk a WAI-ARIA-t, ha a gazdanyelv nem rendelkezik a szükséges szerep, állapot, és tulajdonság jelzőkkel. Használjuk a gazdanyelv WAI-ARIA-hoz legközelebb álló lehetőségét, majd pontosítsuk annak jelentését a WAI-ARIA hozzáadásával. Például, egy többszörös kijelölést támogató rácsot (gridet) implementálhatunk táblázatként, majd a WAI-ARIA-val jelezhetjük, hogy az nem csak egy statikus adattábla, hanem egy interaktív rács (grid). Ez biztosítja a lehető legjobb visszaesési (fallback) lehetőséget a WAI-ARIA-t nem támogató felhasználói programoknak és megőrzi a gazdanyelv szemantikájának integritását.

1.2. Célközönség

Jelen specifikáció meghatározza a WAI-ARIA alapvető modelljét, beleértve a szerepeket, állapotokat, tulajdonságokat és értékeket. Ez több célközönséget érint:

 • a felhasználói programokat, amelyek a a WAI-ARIA -t alkalmazó tartalmat feldolgozzák;
 • a kisegítő technológiákat, amelyek a tartalmat speciális módon prezentálják a fogyatékos felhasználóknak;
 • a tartalmat készítő szerkesztőket;
 • a szerkesztőeszközöket, amelyek segítenek a specifikációnak megfelelő tartalmak létrehozásában; és
 • a megfelelőséget ellenőrző eszközöket, amelyek a WAI-ARIA megfelelő használatát ellenőrzik.

A megfelelőségi követelmények jelzik, mely célcsoportra vonatkoznak.

Habár jelen specifikáció a fenti összes közönségnek szól, nem célja, hogy ezek bármelyikének kizárólagos információforrása legyen. A következő dokumentumok fontos kiegészítő információkat tartalmaznak:

1.3. Felhasználói program támogatás

A WAI-ARIA két úton támaszkodik a felhasználói programok támogatására:

Eltekintve attól, hogy a WAI-ARIA javítja a akadálymentességi API-knak felfedett információkat, a felhasználói programok úgy viselkednek, ahogyan natívan tennék. A kisegítő technológiák úgy reagálnak az akadálymentességi API extra információra, mint ugyanarra az információra a nem webes tartalmak esetén. Azoknak a szoftvereknek, amelyek nem kisegítő technológiák, nincs további teendőjük azon túl, hogy a megfelelő frissítéseket nyújtsák az akadálymentességi API-nak.

A WAI-ARIA specifikáció nem követeli meg de nem is tiltja, hogy a felhasználói programok módosítsák a WAI-ARIA kód alapján a natív megjelenésbeli és interakciós viselkedésüket. A legfőbb felhasználói programok felfedhetik a WAI-ARIA navigációs iránypontokat (például egy párbeszédablakban, vagy egy billentyűzetparancson keresztül), hogy megkönnyítsék a navigációt minden felhasználónak. Mi azt ösztönözzük, hogy a felhasználói programok maximalizálják a használhatóságukat mindenki számára, beleértve az ép felhasználókat is.

A WAI-ARIA célja, hogy pótolja a hiányzó szemantikákat és ezzel továbbítható legyen a szerkesztő szándéka a kisegítő technológiáknak. Általánosságban elmondható, hogy a WAI-ARIA-t használó szerkesztők megfelelő megjelenésbeli és interakciós lehetőségeket kínálnak. Elképzelhető, hogy idővel a gazdanyelvek a WAI-ARIA-val egyenértékű képességekkel bővülnek, például olyan új űrlapvezérlőkkel, amelyeket a felhasználói programban szabványos, akadálymentes felhasználói felületi vezérlőként implementáltak. Ez lehetőve teszi, hogy a szerkesztők ezeket használják a saját, WAI-ARIA -val ellátott felhasználói felületi komponensek helyett. Ebben az esetben a felhasználói program támogatná a gazdanyelv natív képességét. A WAI-ARIA-t implementáló gazdanyelvek fejlesztőinek javasolt, hogy folytassák a WAI-ARIA szemantika támogatását, amennyiben az nem ütközik a gazdanyelv implicit szemantikájával, mert az ARIA pontosabban tükrözi a szerkesztő szándékát, ha a gazdanyelv képességei erre nem elegendőek.

1.4. A WAI-ARIA és a gazdanyelvek közös fejlődése

A WAI-ARIA célja, hogy javítsa a támogató nyelvek, például a HTML és SVG szemantikáját, vagy akadálymentességet javító technológiaként használják olyan leíró alapú nyelvekben, amelyek explicit módon nem támogatják az ARIA-t. Tisztázza a szemantikát a kisegítő technológiák számára amikor szerkesztők formázás és szkriptelés által olyan új objektumtípusokat hoznak létre, amit az adott nyelv közvetlenül nem támogat, mert az új típusok feltalálása és megjelenése gyorsabban történik, mint ezek szabványosított támogatásának megjelenése a webes nyelvekben.

Amennyiben a gazdanyelv rendelkezik szemantikus elemmel egy adott objektumtípushoz, ellenjavalt annak formázással és szkripttel történő létrehozása. Habár a WAI-ARIA képes javítani ezen objektumok hozzáférhetőségén, akkor kínálunk legjobb akadálymentességet, ha a felhasználói programnak lehetővé tesszük az objektum natív kezelését. HTML-ben célszerűbb például a h1 elemet használni, mint egy div elemen alkalmazni a heading szerepet.

Várhatóan, idővel a gazdanyelvek is rendelkeznek majd szemantikával azokhoz az objektumokhoz, melyeket jelenleg csak a WAI-ARIA-val deklarálhatunk. Ez természetes és elvárt, mivel a WAI-ARIA egyik célja, hogy stimulálja a szemantikusabb, akadálymentes kód megjelenését. Amikor a natív szemantika elérhetővé válik, a szerkesztőknek javasoljuk, hogy válasszák azt, és hagyjanak fel a WAI-ARIA e célú alkalmazásával az adott funkció esetén. A régebbi tartalmak továbbra is használhatják a WAI-ARIA-t, így a felhasználói programok WAI-ARIA támogatásának igénye továbbra is fennáll.

Habár a WAI-ARIA egyes részei idővel veszíthetnek a jelentőségükből, arra az általános lehetőségre, hogy szemantikát adjunk a weblapokhoz várhatóan maradandóan szükség lesz. A gazdanyelvek nem feltétlenül implementálják a WAI-ARIA által kínált összes szemantikát, és az egyes nyelvek a WAI-ARIA funkcióinak eltérő részhalmazát valósíthatják meg. Mivel folyamatos az új objektumoktípusok fejlesztése, a WAI-ARIA egyik célja, hogy lehetőséget adjon ezek hozzáférhetővé tételéhez, hiszen a webes szerkesztési gyakorlatok gyakran gyorsabban fejlődnek a gazdanyelvi szabványoknál. Emiatt a WAI-ARIA és a gazdanyelvek együtt, de eltérő sebességgel fejlődnek.

Egyes gazdanyelvek a felhasználói felülettől eltérő célú szemantika létrehozására szolgálnak. Például, az SVG a grafikus objektumok megjelenítése mögött álló szemantikát fejezi ki, nem az általuk képviselt felhasználói felületi komponensekét; az XForms űrlapvezérlésre szolgáló szemantikával rendelkezik, nem nyújt bővebb felhasználói felületi funkciókat. Az ilyen gazdanyelveknél elképzelhető, hogy szándékosan nem kínálnak a WAI-ARIA által leképezhető szemantikát. Ilyenkor a WAI-ARIA hosszútávú megközelítésként adaptálható szemantikus információk hozzáadására a felhasználói felületi komponensekhez.

általában a

1.5. Szerkesztési gyakorlatok

1.5.1. Szerkesztőeszközök

A fejlesztési folyamat során a kód validálásához használt többi minőségbiztosítási folyamathoz hasonlóan a WAI-ARIA számos, szerep, állapot, és tulajdonság definíciókra vonatkozó követelménye automatikusan ellenőrizhető. A szerkesztőeszközök, segítségképp az egyedi widgeteket létrehozó szerkesztőknek, összevethetik a widget szerepeit, állapotait és tulajdonságait a WAI-ARIA-ban megtalálható, továbbá a kapcsolódó és kereszthivatkozott szerepek, állapotok és tulajdonságok által támogatottakkal. Felhívhatják a szerkesztők figyelmét a widget tervezési mintájának hibáira, és bekérhetik a szükséges adatokat, ha az adott információ nem határozható meg csak a kontextusból. Például, egy szkriptkönyvtár képes megállapítani egy fa nézet egyes faelemeinek címkéjét, de a fa elnevezését a szerkesztőtől kell bekérnie. Továbbá, a szerkesztőkörnyezetek a WAI-ARIA leíró alapján vázlatos képet jeleníthetnek meg a webes erőforrásról, hogy segítsenek a logikai akadálymentességi struktúra vizualizálásában.

HTML-ben a tabindex fontos eszköze a böngészők billentyűzetes fókusz navigáció támogatásának a WAI-ARIA implementációkban; a szerkesztő és hibakereső eszközök ellenőrizhetik, hogy ezek értékei megfelelően vannak-e megadva. Például, hibafeltétel lehet, ha egy fa egynél több treeitem eleme rendelkezik 0-nál nagyobb, vagy azzal egyenlő tabindex értékkel, ha a tabindex egyetlen treeitem-en sincs beállítva, vagy ha az aria-activedescendant nincs definiálva ott, ahol a tree szerepű elem tabindex értéke nagyobb, vagy egyenlő nullával.

1.5.2. Tesztmódszerek és eszközök

Az interaktív tartalmak akadálymentessége nem ellenőrizhető kizárólag statikus módszerekkel. A fejlesztőknek tesztelniük kell a widgetek és alkalmazások eszközfüggetlen akadálymentességét, valamint ellenőrizniük kell, hogy az akadálymentességi API képes-e hozzáférni az összes tartalomhoz és a felhasználói interakció során bekövetkező változásokhoz.

1.6. Kisegítő technológiák

Az akadálymentességi szemantika algoritmikus elérése kulcsontosságú a kisegítő technológiák számára. Ezek legtöbbje, más alkalmazásokhoz hasonlóan egy azonosított akadálymentességi API-n keresztül lép interakcióba a felhasználói programokkal. A felhasználói felület érzékelhető objektumai az akadálymentességi API interfészei által definiált hozzáférhető objektumokként válnak felfedezhetővé a kisegítő technológiák számára. Hogy ez megfelelően működjön, az akadálymentességi információkat – szerepet, állapotokat, tulajdonságokat, és a kontextuális információkat – pontosan kell továbbítani az akadálymentességi API-n keresztül a kisegítő technológiák számára. Amikor állapotváltozás történik, a felhasználói program egy megfelelő esemény értesítést küld az akadálymentességi API-nak. A kontextuális információ számos gazdanyelv, mint például a HTML esetén is megállapítható magából a DOM-ból, mivel az egy kontextuális fahierarchiát kínál.

Amíg egyes kisegítő technológiák ezekkel az akadálymentességi API-kal kommunikálnak, mások közvetlenül a DOM-on keresztül férnek a tartalomhoz. Ezek a technológiák képesek átalakítani, leegyszerűsíteni, formázni vagy újratördelni a tartalmat, így segítve a különböző felhasználói csoportoknak. Gyakori használati esetek lehetnek az ilyen típusú adaptációkra az idősek, a kognitív rendellenességgel élők, vagy az eszközhasználatot zavaró környezetben tartózkodók. Például, a navigációs iránypontok lehetővé teszik a mobileszközöknek, hogy a szemantika alapján a tartalomnak egyszerre csak egy részét jelenítsék meg. Ez csökkentheti a felhasználók által egyszerre feldolgozandó információ mennyiségét. Egyes esetekben célszerű lehet a saját felhasználói felület vezérlőt lecserélni egy olyanra, ami egyszerűbben navigálható billentyűzettel vagy érintőképernyős eszközökkel.

Ezen követelmények a szemantika algoritmikus hozzáférhetőségéről megfelelnek a Felhasználói Program Akadálymentességi Útmutató: A felhasználói alkalmazások algoritmikus működtetésében és az Algoritmikus értesítés a változásokról ([UAAG]) dokumentumban leírtaknak, azzal a különbséggel, hogy az a tartalomra, és nem csak a felhasználói alkalmazásra vonatkozik.

2. A WAI-ARIA használata

Jelen rész tájékoztató jellegű.

A komplex webes alkalmazások akkor válnak hozzáférhetetlenné, ha a kisegítő technológiák nem képesek a dokumentum egyes részei mögött álló szemantika megállapítására, vagy a felhasználó nem tud hatékonyan és használható módon navigálni a dokumentum minden egyes részén (lásd a WAI-ARIA Bevezetőt [ARIA-PRIMER]). A WAI-ARIA a szemantikát szerepekre (felhasználói felületi elemeket meghatározó típusokra) valamint az általuk támogatott állapotokra és tulajdonságokra osztja.

A szerkesztőknek a dokumentum elemeihez azok életciklusa során egy WAI-ARIA szerepet, továbbá bizonyos állapotokat és tulajdonságokat (aria-* attribútumokat) kell rendelniük, kivéve ha már rendelkeznek az azoknak megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával. Ilyenkor, az ütközések elkerülése érdekében a gazdanyelv ekvivalens állapotai és tulajdonságai elsőbbséget élveznek, a WAI-ARIA role (szerep) attribútum pedig a gazdanyelvi elem implicit szerepével szemben bír prioritással.

2.1. WAI-ARIA Szerepek

A WAI-ARIA szerepeket a Role attribútum [ROLE] munkatervben definiáltakhoz hasonlóan a role attribútum segítségével alkalmazhatjuk az elemeken.

<li role="menuitem">Fájl megnyitása…</li>

A jelen specifikációban definiált szerepekbe a dokumentum iránypontok gyűjteménye és a WAI-ARIA szereptaxonómia tartozik.

A taxonómiában található szerepek és azok elvárt viselkedése RDF/OWL [OWL] segítségével van modellezve. A szereptaxonómia a következő információkat kínálja az egyes szerepekről:

 • a szerep tájékoztató jellegű leírása;
 • hierarchikus információ a kapcsolódó szerepekről (pl. a directory (könyvtár) a list (lista) egy típusa);
 • a szerep kontextusa (pl. a listitem (listaelem) egy list része);
 • hivatkozások más specifikációban lévő kapcsolódó fogalmakra;
 • OWL-ben megadott típushierarchia a szemantikus öröklődésről (hasonlóan egy osztályhierarchiához); valamint
 • a szerep által támogatott állapotok és tulajdonságok (pl. egy checkbox az aria-checked (állapot) segítségével jelölhető be).

A szerepek csatolása információt ad a kisegítő technológiáknak arról, hogy miképp kezeljék az egyes elemeket.

2.2. WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok

A WAI-ARIA akadálymentességi állapotok és tulajdonságok gyűjteményét kínálja, ami az akadálymentességi API-k támogatására szolgál a különböző operációs rendszereken. Ehhez a kisegítő technológiák vagy a felhasználói program által felfedett DOM-on, vagy a platform akadálymentességi API-ra leképzett tartalmon keresztül férhetnek hozzá. A felhasználói program a szerepekkel kombinálva képes a kisegítő technológiákat a felhasználói felületről úgy látni el információkkal, hogy azok bármikor a felhasználó rendelkezésére álljanak. Az állapotok vagy tulajdonságok változása értesítést küld a kisegítő technológiáknak, melyek felhívhatják a változásra a felhasználó figyelmét.

A következő példában egy listaelemmel (html:li) létrehozunk egy bejelölhető menüelemet, ami JavaScript események segítségével elfogja az egér– és billentyűzeteseményeket, és módosítja az aria-checked attribútum értékét. A szerep alkalmazásával a felhasználói program számára ismertté válik ennek az egyszerű widgetnek a működése. A felhasználói műveletek következtében módosuló attribútumok (például az aria-checked) definíciója az állapotok és tulajdonságok részben olvasható.

<li role="menuitemcheckbox" aria-checked="true"> Rendezés: Módosítás dátuma szerint </li>

Néhány akadálymentességi állapotot, melyeket menedzselt állapotnak nevezünk a felhasználói program vezérel, ilyen például a billentyűzetfókusz és a kijelölés. A menedzselt állapotok gyakran rendelkeznek a formázás módosításának definiálásra használható, velük azonos CSS pszeudo-osztályokkal (például :focus és a ::selection). Ezzel szemben, a jelen dokumentumban szerepelő, tipikusan a szerkesztő által vezérelt állapotokat nem menedzselt állapotoknak hívják. Néhány állapotot, például az aria-posinset és aria-setsize attribútumokat a felhasználói program vezérli, de a szerkesztő felülírhatja őket, ha a DOM hiányos, és ez hibás számítást eredményezne az alkalmazásban. A felhasználói programok mind a menedzselt, mind a nem menedzselt állapotokat leképezik a platform akadálymentességi API-ra.

A modern felhasználói programok többsége támogatja a CSS attribútumszelektorokat ([CSS]), ami lehetővé teszi, hogy a szerkesztő a WAI-ARIA attribútuminformációk alapján módosítsa az UI-t, és csökkentse az ilyen jellegű funkcionalitáshoz szükséges szkriptek mennyiséget. A következő példában egy CSS szelektor segítségével az aria-checked attribútum értéke fogja vezérelni a szöveg félkövérségét és a pipát ábrázoló kép megjelenését.

[aria-checked="true"] { font-weight: bold; }
[aria-checked="true"]:before { background-image: url(checked.gif); }

Ha a szerkesztő nem használ CSS-t a pipa vizuális reprezentációjának vezérlésére, további kódra és szkriptekre van szükség a menuitemcheckbox állapotát jelző kép megjelenítéséhez és elrejtéséhez.

<li role="menuitemcheckbox" aria-checked="true">
<img src="checked.gif" role="presentation" alt="">
<!-- megjegyzés: a képforrás megjelenítéséhez további szkriptekre van szükség --> Rendezés: Módosítás dátuma szerint </li>

2.3. Fókuszkezelés

Az alkalmazásoknak a használatuk során mindig rendelkezniük kell egy fókuszban lévő elemmel, hogy helyet adjanak a felhasználói bevitelnek. A szerkesztőknek javasoljuk, hogy ne semmisítsék meg, vagy görgessék a képernyőterületen kívülre a fókuszban lévő elemet, kivéve erre vonatkozó felhasználói beavatkozás esetén. Minden interaktív objektumnak fókuszálhatónak kell lennie. Az összetett interaktív vezérlők minden részének fókuszálhatónak kell lennie, vagy rendelkeznie kell dokumentált alternatív módszerrel, például billentyűparanccsal a funkciója eléréséhez. A szerkesztőknek javasoljuk, hogy a billentyűzetet használók számára biztosítsanak egy egyértelmű, felfedezhető módot – tabulálás, vagy más hagyományos navigációs technika által – arra, hogy a fókuszt bármely interaktív elemre mozgathassák. Lásd Felhasználói Program Akadálymentességi Útmutató, 9. Irányelv ([UAAG], 9. Irányelv).

Szabványos HTML és az alapvető WAI-ARIA widgetek használatával az alkalmazásfejlesztők könnyedén manipulálhatják a tabulálás sorrendjét, vagy szkript segítségével gyorsbillentyűket hozhatnak létre a dokumentum egyes elemeihez. Összetettebb widgetek használatakor a belső fókusz kezelése a szerkesztőre hárul. Az SVG Tiny hasonló navigációs "gyűrű" mechanizmust kínál, amely alapértelmezetten követi a dokumentumsorrendet, és amit rendszerfüggetlen beviteli lehetőségekkel (például a legtöbb asztali számítógép esetén a TAB billentyűvel) célszerű implementálni. Az SVG szerkesztők a focusable attribútum módosításával helyezhetnek el elemeket a navigációs sorrendben, és akár dinamikusan is meghatározhatják a navigációs sorrendet az elemek navigációs attribútumainak módosításával.

A WAI-ARIA számos "menedzselő tárolóval", másnéven "összetett" widgettel rendelkezik. Szükség esetén a tároló felel az utolsóként aktív leszármazott nyomon követéséért (az alapértelmezés általában a tároló első eleme). Lényeges, hogy a tárolók használható és következetes stratégiával rendelkezzenek arra az esetre, ha a fókusz elhagyja a widgetet, majd visszakerül rájuk. Habár előfordulhatnak kivételek, javasolt, hogy ha visszalépünk egy korábban fókuszban lévő tárolóra, az aktív leszármazott egyezzen az előző fókusz idején aktív elemmel. Kivételt képezhet, ha a tároló widget tartalma megváltozott, és az olyan widgetek, mint például a menüsorok, ahol a felhasználó elvárja, hogy annak elhagyása után a fókusz mindig visszakerüljön az első elemre. Például, ha a facsoport második eleme volt az aktív leszármazott amikor a felhasználó kitabulált belőle, az újbóli fókuszba kerülésekor továbbra is ez lesz az aktív elem. A felhasználó a tárolót a benne szereplő leszármazottra kattintva is aktiválhatja.

Amikor a tároló, vagy annak aktív leszármazottja van a fókuszban, a felhasználó abban további gombok megnyomásával, például a kurzorbillentyűkkel navigálhat és módosíthatja a jelenlegi aktív leszármazottat. A fő navigációs billentyű (többnyire a Tab) ismételt megnyomásával a fókusz a következő widgetre ugrik.

Például, egy táblázatként használt grid többezer gridcell elemet tartalmazhat, melyek nem mindegyike van jelen egyszerre a dokumentumban. Ez megköveteli, hogy a fókuszt a tároló vezérelje az elemen alkalmazott aria-activedescendant attribútum segítségével, vagy a tároló kezelje a gyermekelemek tabindex értékét és állítsa a fókuszt a megfelelő elemre. További információért keresse fel a Billentyűzetfókusz nyújtása részt a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok ([ARIA-PRACTICES]) dokumentumban.

A következő tárolószerepek esetén van arra szükség, hogy a szerkesztők manuálisan kezeljék a fókuszt:

További információkat a fókusz kezeléséről a Tabindex használata a fókusz kezelésére a widgetek közt részben, a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok [ARIA-PRACTICES] dokumentumban találhat.

3. A WAI-ARIA normatív követelményei

Jelen rész normatív jellegű.

A specifikáció jelzi, ha egyes részek normatív vagy tájékoztató jellegűek. Az egyes szakaszok normatív vagy tájékoztató jellege a teljes szakaszra vonatkozik. A "Jelen rész normatív jellegű" vagy "Jelen rész tájékoztató jellegű" állítások az adott szakasz összes alszakaszára vonatkoznak.

A normatív részek olyan követelményeket fogalmaznak meg a szerkesztők, felhasználói programok és támogató technológiák felé, amelyeket az implementációban KÖTELEZŐ követniük a specifikációnak való megfeleléshez. A KÖTELEZŐ (MUST), TILOS (MUST NOT), SZÜKSÉGES (REQUIRED), KÖTELES (SHALL), TILOS/TILTOTT (SHALL NOT), KELL (SHOULD), AJÁNLOTT (RECOMMENDED), MEGENGEDETT (MAY), és OPCIONÁLIS (OPTIONAL) kulcsszavakat a RFC-ben használatos kulcsszavak a követeleményszintek jelölésére [RFC2119] dokumentumnak megfelelően kell értelmezni. AZ RFC-2119 kulcsszavak nagybetűvel írandóak, és egy class="rfc2119" osztállyal rendelkező strong elemben szerepelnek. Ha a fenti kulcsszavak nem ilyen formátumban vannak, az RFC 2119 értelmében nem közvetítenek formális információt, és kizárólag tájékoztató jellegűek. Amennyire lehetséges, az ilyen jellegű használatot jelen specifikációban mellőzzük.

A tájékoztató szakaszok a specifikáció megértését segítő hasznos információkat tartalmaznak. Ezen szakaszok példákkal szolgálhatnak a javasolt felhasználási módszerekről, de a követésük nem szükséges a specifikációnak való megfeleléshez.

4. Terminológia

Jelen rész tájékoztató jellegű.

Habár néhány kifejezés helyben van definiálva, a következő fogalmak a dokumentum egésze során előfordulnak.

Akadálymentességi API

Az operációs rendszerek és más platformok olyan interfészeket kínálnak, melyek információkat fednek fel az objektumokról és eseményekről a kisegítő technológiák számára. A kisegítő technológiák ezen interfészek segítségével kapnak információt widgetekről és lépnek velük interakcióba. Példák az akadálymentességi API-kra: Microsoft Active Accessibility [MSAA], Microsoft User Interface Automation [UIA-ARIA], Mac OS X Accessibility Protocol [AXAPI], Linux/Unix Accessibility Toolkit [ATK] Assistive Technology Service Provider Interface [AT-SPI], IAccessible2 [IA2].

Aktív terület

Az aktív területek a weboldalak érzékelhető részei, amelyek tipikusan egy külső esemény által frissülnek amikor a felhasználói fókusz máshol van. Ezek a területek nem mindig felhasználói interakció következményében módosulnak. Ez a gyakorlat mindennapossá vált az AJAX egyre terjedő használatával. Példák erre a chat logok, árfolyamjelzők, vagy az olyan sporteredmény jelzők, amelyek periodikusan frissülve jelzik ki a meccs statisztikáit. Mivel ezek az aszinkron területek általában a felhasználó fókuszán kívül frissülnek, a kisegítő technológiák, például a képernyőolvasók eddig vagy nem tudtak a létezésükről, vagy nem tudták őket feldolgozni. A WAI-ARIA tulajdonságok olyan gyűjteményét kínálja, ami lehetővé teszi a szerkesztőnek az aktív területek azonosítását és a feldolgozási módjuk meghatározását, ezek az: aria-live (aktív), aria-relevant (releváns), aria-atomic (atomi), és aria-busy (foglalt). Az előre definiált aktív terület szerepek listája a Speciális Aktív Terület Szerepek ([ARIA-PRACTICES], 5.3 szakasz)-ban található.

Állapot

Az állapot egy objektum karakterisztikáit kifejező dinamikus tulajdonság, amely felhasználói művelet vagy automatizált folyamatok által módosulhat. Az állapotok nincsenek hatással az objektum alapvető természetére, hanem a hozzá rendelt adatokat vagy lehetséges felhasználói interakciókat képviselik. Lásd Különbség az állapotok és tulajdonságok között.

Attribútum

Jelen specifikációban az attribútumot a jelölőnyelvi értelemben használjuk. Az attribútumok az elemekhez adott strukturális jellemzők, amelyek a képviselt objektum állapotairól és tulajdonságairól nyújtanak információt.

Billentyűzettel hozzáférhető

Hozzáférhető a billentyűzetet, vagy a billentyűzetes bevitelt szimuláló kisegítő technológiák, például szívó/fújó csövek felhasználói számára. Jelen dokumentum hivatkozásai kapcsolódnak a WCAG 2 2.1 irányelvhez; "Minden funkció legyen elérhető a billentyűzetről" [WCAG20].

Birtokolt elem

A 'birtokolt elem' bármely elem DOM leszármazottja, bármely, aria-owns által meghatározott gyermekeleme, vagy a birtokolt gyermek bármely DOM leszármazottja.

Elem

Jelen specifikációban az elemet a jelölőnyelvi értelemben használjuk. A jelölőnyelvekben az elemek az objektumok adatprofilját tartalmazó strukturális elemek.

Elsődleges tartalmi elem

Az implementáló gazdanyelv elsődleges tartalmi eleme, például a HTML body.

Érték

Egy literál, amely megtestesíti az állapot, tulajdonság, szerep, vagy szöveges tartalom által kifejezett információt.

Értelmezhető

A felhasználók számára úgy prezentálható, hogy ahhoz megfelelő jelentést tudnak társítani. Jelen dokumentum hivatkozásai kapcsolódnak a WCAG 2 3. Alapelvhez; Az információnak és a felhasználói felület kezelési módjának érthetőnek kell lennie [WCAG20].

Érzékelhető

A felhasználók számára érzékelhető módon prezentált. Jelen dokumentum hivatkozásai kapcsolódnak a WCAG 2 1. Alapelvhez; a tartalomnak érzékelhetőnek kell lennie [WCAG20].

Esemény

Egy algoritmikus üzenet, amely egy objektum állapotának diszkrét változásait közli a számítógépes rendszer más objektumaival. A weblapokon a felhasználói bevitel általában absztrakt eseményeken keresztül történik, amelyek leírják az interakciót és értesítést küldenek az objektum állapotának változásáról. Egyes programozási nyelvekben az eseményeket értesítéseknek nevezik.

Felhasználói program

Bármely szoftver, amely fogadja, megjeleníti és elősegíti a végfelhasználói interakciót a webes tartalmakkal. Ez a definíció eltérhet a más dokumentumokban használtaktól.

Hozzáférhető név

A hozzáférhető név egy felhasználói felületi elem neve. Ez a tulajdonság az összes akadálymentességi API-ban megtalálható. Az érték a felhasználói felületi elem látható (pl. egy gombon szereplő szöveg) vagy nem látható (pl. egy ikont leíró szövegalternatíva) tulajdonságaiból származhat.

A hozzáférhető név tulajdonság egyszerű használata egy "OK" gombbal illusztrálható. A hozzáférhető név az "OK" szöveg. Amikor a gomb fókuszba kerül, a kisegítő technológiák összefűzhetik a platform szerep leírását a hozzáférhető névvel. Például egy képernyőolvasó a következőket olvashatja fel: "nyomógomb OK" vagy "OK gomb". Az összefűzés sorrendjét és a szerepleírás részleteit (pl. "gomb", "nyomógomb", "kattintható gomb") a platform akadálymentességi API vagy a kisegítő technológia határozza meg.

Iránypont

Az oldal egy területtípusa, amelyhez a felhasználók gyors hozzáférést igényelhetnek. Az ilyen területek tartalma eltér az oldal más részein találhatótól, és adott felhasználói cél szempontjából relevánsak, például navigáció, keresés, elsődleges tartalom, stb.

Kapcsolat

Kapcsolat két különböző dolog között. A kapcsolatok különféle típusai jelezhetik, mely objektum címkéz, vezérel, stb. egy másikat.

Kisegítő technológiák

Olyan hardver vagy szoftver, ami:

 • a felhasználói program szolgáltatásaira támaszkodik a webes tartalmak letöltésére és megjelenítésére
 • egy felhasználói programmal, vagy az API-kon keresztül közvetlenül a webes tartalommal dolgozik, és
 • a felhasználói program képességein túlmutató szolgáltatásokat nyújt, hogy megkönnyítse a fogyatékosok számára a webes tartalommal történő interakciót

Ez a definíció eltérhet a más dokumentumokban használtaktól.

Példák a jelen dokumentum kontextusában fontos kisegítő technológiákra:

 • képernyőnagyítók, amelyek felnagyítják a megjelenített szövegek és képek méretét, hogy növeljék azok láthatóságát;
 • képernyőolvasók, amelyeket leggyakrabban az információ szintetizált beszéden, vagy Braille kijelzőn keresztüli továbbítására használnak;
 • szövegszintetizáló szoftver, amely a szöveges tartalmat szintetikus beszéddé alakítja;
 • hangfelismerő szoftver, amely beszéd általi vezérlést és diktálást tesz lehetővé;
 • a billentyűzet szimulálására szolgáló alternatív beviteli eszközök (fejmutatók, képernyő-billentyűzetek, egygombos kapcsolók, szívó/fújó eszközök);
 • az egérkezelést és kattintást szimuláló alternatív mutatóeszközök.
Menedzselt állapot

Olyan akadálymentességi API állapot, amit a felhasználói program vezérel, ilyenek a fókusz és a kijelölés. Ezzel szemben, a "nem-menedzselt állapotokat" többnyire a szerkesztő vezérli. Mindazonáltal, a szerkesztők felülírhatnak egyes menedzselt állapotokat, például az aria-posinset (pozíció a halmazon belül) és az aria-setsize (méret megadása) attribútumokat. Számos menedzselt állapot rendelkezik vele ekvivalens CSS pszeudo osztállyal, mint a :focus, és pszeudo elemmel, mint a ::selection. Ezeket szintén a felhasználói program frissíti.

Működtethető

A felhasználók által vezérelhető módon használható. Jelen dokumentum hivatkozásai kapcsolódnak a WCAG 2 2. Alapelvhez; a tartalomnak működtethetőnek kell lennie [WCAG20]. Lásd Billentyűzettel hozzáférhető.

Normatív

A megfelelőség követelménye. Ezzel szemben, a tájékoztató vagy "nem-normatív" jelzésű tartalom nem feltétele a megfelelőségnek.

Objektum

A felhasználói felület kontextusában az objektum egy elem az érzékelhető felhasználói élményben, melyet a leírónyelv egy vagy több eleme képvisel, és a felhasználói program jelenít meg.

Programozási kontextusban, egy, vagy több hasonló objektum általános karakterisztikáit meghatározó osztály és interfész példányosítása. Az akadálymentességi API-k esetében az objektumok egy vagy több DOM objektumot képviselhetnek. Az akadálymentességi API-k saját interfészekkel rendelkeznek, amelyek eltérnek a DOM interfészektől.
Ontológia

Az Osztályok karakterisztikájának és egymáshoz való viszonyának leírása.

Osztály

Hasonló karakterisztikájú objektumegyedek halmaza.

Rejtett

Jelzi, hogy az elem nem látható vagy érzékelhető egyetlen felhasználó számára sem. A DOM-ban egy elem csak akkor számít rejtettnek, ha a saját, vagy valamelyik őselemének aria-hidden attribútuma igaz értékkel rendelkezik

Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy a visibility:hidden és a display:none az összes CSS médiatípusra vonatkozik; ezáltal, ezek bármelyikének használata elrejti a tartalmat azon kisegítő technológiák elől, amelyek a renderelőmotoron keresztül férnek a DOM-hoz. Azonban, a DOM-hoz közvetlenül hozzáférő kisegítő technológiák támogatásához, vagy más, a tartalom elrejtésére szolgáló (például átlátszósággal, vagy a képernyőn kívülre pozícionálással) szerkesztési technikákhoz a szerkesztőknek biztosítaniuk kell, hogy az aria-hidden attribútum frissüljön és tükrözze az elem láthatósági állapotát, hacsak a képernyőn kívülre pozicionálásnak nem az a célja, hogy a tartalmat kizárólag a képernyőolvasók felhasználói láthassák.

Szemantika

Valaminek az ember által értelmezett jelentése, oly módon definiálva, hogy amikor a számítógépek feldolgozzák az adott objektum reprezentációját – például elemeket és attribútumokat – akkor képesek azt megbízhatóan úgy megjeleníteni, hogy az emberek azt egyformán értelmezzék.

Szerep

A típus jelzésének fő eszköze. Ez a szemantikus asszociáció lehetővé teszi, hogy az adott objektummal az alkalmazások úgy prezentálják és támogassák az interakciót, hogy az következetes legyen a más, azonos típusú objektumoknál fellépő felhasználói elvárásokkal.

Tájékoztató jellegű

Tájékoztató célú információ, amely nem követelménye a megfelelőségnek. A megfelelőséghez szükséges tartalomra normatívként hivatkozunk.

Taxonómia

Egy hierarchikus definíció az osztályok egymáshoz való viszonyáról, melyben az osztályok öröklik az ősosztályok tulajdonságait. A taxonómia része az ontológia formális definíciójának.

Tulajdonság

Olyan attribútumok, melyek elengedhetetlenek egy adott objektum természetéhez, vagy amelyek az objektumhoz társított adatértékeket képviselik. Egy tulajdonság megváltozása jelentősen befolyásolhatja az objektum jelentését vagy prezentációját. Egyes tulajdonságok (például az aria-multiline [többsoros]) kevésbé sűrűn változnak, mint az állapotok, ez azonban nem törvényszerű. Néhány tulajdonság, például az aria-activedescendant (aktív leszármazott), aria-valuenow (aktuális érték), és aria-valuetext (az érték szöveges megfelelője) értékei várhatóan többször módosulnak. Lásd Különbség az állapotok és tulajdonságok között.

Widget

Diszkrét felhasználói felületi objektum, mellyel a felhasználók interakcióba léphetnek. A widgetek lehetnek egyszerű objektumok, amelyek egyetlen értékkel vagy művelettel rendelkeznek (pl. jelölőnégyzetek és menüelemek), vagy komplex objektumok, amelyek több menedzselt alobjektumot tartalmaznak (pl. fák és rácsok).

5. A szerep modell

Jelen rész normatív jellegű.

Ez a szakasz definiálja a WAI-ARIA szerep taxonómiát és meghatározza a szerepek karakterisztikáját és tulajdonságait. Az itt szereplő információk formális RDF/OWL reprezentációja a Séma függelékben található.

A szerepek, azok karakterisztikája, az általuk támogatott állapotok és tulajdonságok, továbbá a kódban való használati módjuk meghatározása normatív jellegűnek tekintendő. A taxonómia modellezésére szolgáló RDF/OWL reprezentáció tájékoztató jellegű. Az RDF/OWL taxonómia felhasználható a WAI-ARIA jövőbeli bővítéséhez, vagy a segédeszközök készítői által a szerepeken alkalmazható állapotok és tulajdonságok jelen specifikáció szerinti validálásához.

A szerepek elemtípusok, ezért a szerkesztőknek TILOS megváltoztatniuk ezek értékét menet közben vagy felhasználói tevékenység által. Amennyiben a szerkesztő módosítani akar egy szerepet, KÖTELEZŐ kitörölnie a kapcsolódó elemet és annak gyermekelemeit, majd lecserélnie ezt a kívánt szereppel ellátott új elemre. A platform akadálymentességi API-k általában nem kínálnak lehetőséget a kisegítő technológiák értesítésére a szerepértékek megváltozásáról, következésképp nem frissítik a gyorsítótárukat az új szerepattribútum értékével.

Hogy tükrözzék a DOM tartalmát, a felhasználói programoknak le KELL képezniük a szerepattribútumot az implementált akadálymentességi API megfelelő értékére, és frissíteniük KELL a leképezést az attribútum módosulásakor.

5.1. Kapcsolatok a fogalmak között

A szerep taxonómia a következő kapcsolatok segítségével viszonyítja egymáshoz a WAI-ARIA szerepeket és a más specifikációkból, például a HTML-ből és az XFormsból származó fogalmakat.

5.1.1. Ősosztály szerep

Az öröklődés RDF-ben az RDF Séma 1.1 subClassOf ([RDFS]) (alosztály) tulajdonság használatával fejezhető ki.

RDF Tulajdonság
rdfs:subClassOf

A szerep, melyet a jelenlegi alosztály kiterjeszt a taxonómiában. A kiterjesztés következtében az ősosztály összes tulajdonsága és megszorítása az alosztályra is vonatkozik. A jól ismert stabil specifikációktól eltekintve, az öröklődés az ebben a specifikációban definiált elemekre korlátozódik, így a külső elemek nem változtathatóak meg és nincsenek hatással az örökölt osztályokra.

5.1.2. Alosztály szerepek

RDF Tulajdonság
<nincs>

A szerep ősosztályainak tájékoztató jellegű felsorolása. Ez a specifikáció megértését segíti, nem hordoz új információt.

5.1.3. Kapcsolódó fogalmak

RDF Tulajdonság
role:relatedConcept

Tájékoztató jellegű adat más specifikációkból származó hasonló, vagy kapcsolódó fogalmakról. A kapcsolódó fogalmak nem feltétlenül azonosak. Ezek a fogalmak nem örökölnek tulajdonságokat egymástól. Ezért, ha egy fogalom definíciója módosul, a kapcsolódó fogalom tulajdonságait, viselkedését vagy definícióját ez nem érinti.

Például, a folyamatjelző sáv olyan, mint egy állapotjelző. Ezáltal, a progressbar (folyamatjelző sáv) widget rendelkezik egy status (állapot) szerepet tartalmazó role:relatedConcept értékkel. Azonban, ha a status definíciója módosul, az a progressbar definícióját nem befolyásolja.

5.1.4. Alapfogalom

RDF Tulajdonság
role:baseConcept

Tájékoztató jellegű adat azokról az objektumokról melyek a szerep prototípusainak tekinthetők. Az alapfogalom hasonlít a típusokhoz, azonban a korlátozások és a tulajdonságok öröklése nélkül. A céljuk, hogy kiváltsák a külső fogalmaktól történő öröklődést. Hasonlít a kapcsolódó fogalomhoz, azzal a különbséggel, hogy az alapfogalom közel azonos a szerepdefinícióval.

Például, a jelen dokumentumban definiált checkbox hasonló működéssel és elvárt viselkedéssel rendelkezik, mint a HTML checkbox elem. Ezáltal, a checkbox HTML checkbox értékkel rendelkezik a baseConcept részben. Azonban, ha az eredeti HTML checkbox definíció módosul, jelen dokumentum checkbox definícióját ez nem érinti, hiszen valódi öröklődés nem történt.

5.2. A szerepek karakterisztikái

A szerepeket azok karakterisztikája definiálja és írja le. A karakterisztika meghatározza a szerep strukturális funkcióját, vagyis hogy mire szolgál, mik a mögötte álló fogalmak, és kötelezően vagy opcionálisan milyen példányokat tartalmazhat. Widgetek esetén továbbá definiálja, hogy azok miképp lépnek interakcióba a felhasználói programmal a HTML űrlapokra és XFormra való leképezés alapján, valamint felsorolja a szerep által támogatott WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat.

A szerep taxonómia a következő karakterisztikákat definiálja. Ezek a karakterisztikák az RDF-ben a szerepeket leíró OWL osztályok tulajdonságaiként vannak implementálva.

5.2.1. Absztrakt szerepek

RDF Tulajdonság
nem alkalmazható
Értékek
Boolean

Az absztrakt szerepek szolgáltatják az alapot, amelyre minden további WAI-ARIA szerep épül. A tartalomszerkesztőknek TILOS felhasználniuk az absztrakt szerepeket, mivel azok nincsenek implementálva az API kötésben. A felhasználói programoknak TILOS leképezniük az absztrakt szerepeket az akadálymentességi API szabványos szerepmechanizmusára. Az absztrakt szerepek a következőkben nyújtanak segítséget:

 1. Rendszerezik a szerep taxonómiát és jelentéssel bíró szerepeket kínálnak az ismert fogalmak kontextusában.
 2. Leegyszerűsítik a szükséges funkciókat tartalmazó szerepek hozzáadását.

5.2.2. Kötelező állapotok és tulajdonságok

RDF Tulajdonság
role:requiredState
Értékek
Bármelyik érvényes RDF objektumreferencia, például egy URI.

A specifikusan az adott szerephez és alosztály szerepekhez szükséges állapotok és tulajdonságok. A tartalomszerkesztőknek KÖTELEZŐ ezeknek értéket adniuk.

Abban az esetben, ha az objektum több őstől örököl, és az egyik ős támogat egy tulajdonságot, a másiknál viszont az kötelező, a tulajdonság kötelező az öröklő objektumban.

Megjegyzés: Egy megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkező gazdanyelvi attribútum teljesíti ezt a követelményt.

5.2.3. Támogatott állapotok és tulajdonságok

RDF Tulajdonság
role:supportedState
Értékek
Bármelyik érvényes RDF objektumreferencia, például egy URI.

Állapotok és tulajdonságok, melyek specifikusan a szerepen és gyermekszerepeken alkalmazhatók. A felhasználói programoknak KÖTELEZŐ leképezniük az összes támogatott állapotot és tulajdonságot egy akadálymentességi API-ra. A tartalomszerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy értékeket adjanak a támogatott állapotoknak és tulajdonságoknak, de ez nem kötelező olyan esetekben, ahol az alapértelmezett értékek használata elegendő.

Megjegyzés: Egy megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkező gazdanyelvi attribútum teljesíti ezt a követelményt.

5.2.4. Örökölt állapotok és tulajdonságok

Tájékoztató jellegű lista a szerep ősosztály szerepétől örökölt tulajdonságairól. Az állapotok és tulajdonságok a taxonómia ősosztály szerepeitől, nem pedig a DOM fa őselemeitől öröklődnek. Ezek a tulajdonságok a szerepeknél nincsenek explicit módon feltüntetve, mert a tulajdonságok öröklése automatikus. Ez az információ a specifikáció átláthatóságát segíti. A támogatott és örökölt állapotok és tulajdonságok közösen alkotják a szerep által támogatott állapotok és tulajdonságok teljes halmazát.

5.2.5. Kötelező saját elemek

RDF Tulajdonság
role:mustContain
Értékek
Bármelyik érvényes RDF objektumreferencia, például egy URI.

Bármely elem, amit az ezzel a szereppel rendelkező elem birtokolni fog. Például, egy list szerepű elem legalább egy group (csoport) vagy listitem elemet fog tartalmazni.

Amennyiben egy szerepnél több kötelezően birtokolt elem van megadva, legalább egy példány elvárt ezen elemek valamelyikéből. A specifikáció nem követeli meg a felsorolt elemek mindegyikének egy-egy példányát. Például, a menu szerepnek legalább egy menuitem (menüelem), menuitemcheckbox (jelölőnégyzet menüelem), vagy menuitemradio (rádiógomb menüelem) elemet kell birtokolnia, de nem kötelező ezen elemek mindegyikéből birtokolnia egyet-egyet.

Előfordulhat, például adathalmazok szerkesztése vagy betöltése során, hogy a kötelező saját elemek hiányoznak. Ha a widget kötelezően birtokolt elemei szkriptvégrehajtás miatt nincsenek jelen, vagy még tart a betöltésük, a szerkesztőknek a tárolóelemet KÖTELEZŐ aria-busy igaz értékkel ellátniuk. Például, ameddig az oldal nem teljes és nincs inicializált állapotban, a szerkesztő a document elemet megjelölheti foglaltként.

Megjegyzés: A 'kötelező saját elemekkel' rendelkező szerepek nem vonják maguk után a fordított irányú kapcsolatot. Habár a szerep feldolgozása a leszármazott elemek jelenléte nélkül hiányos lehet, a listában felsorolt szerepeknek nem mindig kell az adott elemen belül lenniük. Keresse fel a kötelező kontextuális szerep részt a szerepet tartalmazó környezet követelményeivel kapcsolatban.

Megjegyzés: Azok az elemek, amelyek a 'kötelezően birtokolt elem' bármely alosztály szerepével rendelkeznek nem teljesítik ezt a követelményt. Például, a list szerepnek kötelező egy listitem vagy egy group elemet birtokolnia. Ugyan a group szerep a row ősosztálya, egy row szereppel bíró birtokolt elem hozzáadása ehhez nem teljesíti azt a követelményt, miszerint egy list elemnek birtokolnia kell egy listitem vagy group elemet.

Megjegyzés: Egy megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkező elem teljesíti ezt a követelményt.

5.2.6. Kötelező kontextuális szerep

RDF Tulajdonság
role:scope
Értékek
Bármelyik érvényes RDF objektumreferencia, például egy URI.

A kötelező kontextuális szerep meghatározza a tárolót, ahol a szerep használata megengedett. Ha egy szerep előírt kontextussal rendelkezik, a szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy az elvárt típusú elemben szerepeljenek (vagy az birtokolja őket). Például, egy listitem csak akkor értelmezhető, ha egy list szerepű elemben szerepel (vagy az birtokolja őt).

Megjegyzés: A 'kötelező kontextuális szereppel' rendelkező szerepek nem vonják maguk után a fordított irányú kapcsolatot. Habár ezeket a felsorolt szerepek egyikének kötelező birtokolnia, hogy a jelentésük értelmezhető legyen, a felsorolt szerepeknek nem kötelező mindig leszármazott szerepekkel rendelkezniük. Keresse fel a kötelező saját elemek részt azon elemek követelményeivel kapcsolatban, melyek megfelelő feldolgozásához egy adott leszármazott meglétére van szükség.

Megjegyzés: Egy megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkező elem teljesíti ezt a követelményt.

5.2.7. A hozzáférhető név meghatározása

RDF Tulajdonság
role:nameFrom
Értékek
A következő értékek valamelyike:
 1. szerkesztő által: a név a szerkesztő által megadott explicit leírókon, például az aria-label és az aria-labelledby attribútumon, vagy a gazdanyelv cimkézőmechanizmusán, például a HTML alt vagy title attribútumain keresztül van meghatározva. A szövegalternatíva meghatározásakor a HTML title attribútum rendelkezik a legalacsonyabb precedenciával.
 2. tartalomból: a név az elem csomópont (node) szövegértékéből van meghatározva. Habár ez néhány szerepnél megengedett a "szerkesztő által" megadott név mellett, a tartalomban ezt csak akkor használjuk, ha a magasabb prioritású "szerkesztő által" megadott lehetőség nem található. Megjegyzés: A prioritást a szövegalternatíva meghatározása algoritmus definiálja.
5.2.7.1. Névszámítás

A hozzáférhető név meghatározásának módszereit a Szövegalternatíva meghatározása szakasz részletezi.

5.2.7.2. Leírás számítás

A hozzáférhető leírás az adott elem aria-describedby attribútuma által hivatkozott csomópontok szövegalternatíváinak összefűzésével állapítható meg. A hivatkozott csomópontok szövegalternatíváinak meghatározásához használt módszereket a Szövegalternatíva meghatározása szakasz részletezi.

5.2.7.3. Szövegalternatíva meghatározása

A következőkben felvázolt módszer leírja, hogy a felhasználói programok hogyan határozzák meg az akadálymentességi API-n keresztül publikált nevet vagy leírást. Jelen szakasz iránymutatásként szolgálhat a szerkesztőknek a kódban szereplő elnevezések és leírások létrehozásához. Az algoritmus alapján az akadálymentességet ellenőrző eszközök implementálhatnak egy név és/vagy leírás generátort, a generált szövegalternatíva pedig felhasználható annak ellenőrzésére, hogy a nevek és leírások megfelelnek-e a szerkesztő szándékának.

A szövegalternatívák mind a név, mind a leírás megállapítása során felhasználásra kerülnek. Különböző szabályok vonatkoznak az egyes csomópont típusokra és leíró kombinációkra. Összetett elemek esetén a szövegalternatívák az elem összes releváns tartalmából állnak össze. Ezt a 2C (rekurzív) szabály biztosítja, ami az összes szabályt felhasználja a szövegek begyűjtéséhez a saját gyermekeitől.

Egy adott csomópont szövegalternatívájának meghatározása a következőképp zajlik:

 1. A rejtett elemek ki lesznek hagyva, hacsak a szerkesztő nem jelöli meg őket felhasználásra az aria-labelledby vagy az aria-describedby segítségével. Alapesetben, a kisegítő technológiák felhasználói nem kapják meg a rejtett információkat, de a szerkesztők ezt explicit módon felülírhatják, hogy a rejtett szövegalternatíva a címkeszöveg részeként át legyen adva az akadálymentességi API-nak.
 2. Minden nem kihagyott elem esetén:
  1. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a tartalom attribútumokban meghatározzák az elem szövegalternatíváját, ami a következő preferenciasorrendben kerül felhasználásra:
   • Az aria-labelledby attribútum elsőbbséget élvez az elem szövegalternatívájaként, kivéve ha ez a számítás már folyamatban van egy rekurzív aria-labelledby deklaráció által (más szóval, az aria-labelledby nem rekurzív, ha a hivatkozás egy másik elemről történik, így nem okoz ciklusokat). Azonban, az elem aria-labelledby attribútuma hivatkozhat az elem saját IDREF értékére, hogy összefűzze az aria-label attribútum által kínált sztringet, vagy más, a preferencialistán alacsonyabb helyen szereplő funkciót. Az összes hivatkozott elem szövegalternatívája ezen szabályok alapján lesz meghatározva. Ezután a felhasználói programok levágják az üreshely (pl. szóköz) karaktereket és összefűzik az alsztringeket egy szóközzel. Az alsztringek a szerkesztő (az aria-labelledby attribútum IDREF sorrendje) által meghatározott sorrendben lesznek összefűzve.
   • Ha az aria-labelledby üres, vagy nincs definiálva, az explicit szövegsztringet definiáló aria-label attribútum lesz felhasználva. Azonban, ha ez a számítás folyamatban van egy rekurzív szövegalternatíva megállapítás miatt és a jelenlegi elem egy, a 2B szabályban definiált beágyazott vezérlő, az aria-label attribútumot figyelmen kívül kell hagyni és a 2B szabályra kell ugrani.
   • Amennyiben mind az aria-labelledby, mind az aria-label értékei üresek vagy nincsenek definiálva, és az elem nincs prezentációs elemként megjelölve (role="presentation"), ellenőrizzük, hogy a gazdanyelv rendelkezik-e ekvivalens attribútummal vagy elemmel egy címke hozzárendeléséhez, és használjuk ezeket a mechanizmusokat a szövegalternatíva megállapítására. Például, HTML-ben az img elem alt attribútuma egy címkesztringet definiál, a label elem pedig a vele címkézett form elemre hivatkozik. Lásd Alternatív szöveg meghatározása ([HTML], 13.8 szakasz) és HTML 5 Követelmények a szöveg képalternatívaként való felhasználására ([HTML5], 4.8.1.1 szakasz).

   Szerkesztői megjegyzés: Megkértük a HTML5 Munkacsoportot, hogy távolítsák el, vagy csökkentsék e szakasz méretét, hogy törölhessük a hivatkozást az ARIA-ból.

  2. A szerkesztők a widgetek címkéjébe olykor a felhasználó által vezérelhető értékű vezérlőket ágyaznak be. Vegyünk példaként egy jelölőnégyzet címkét, ami egy szövegbeviteli mezőt tartalmaz: "Villantsd fel a képernyőt [bemeneti mező] alkalommal". Ha a felhasználó "5"-öt ír a beágyazott szövegbeviteli mezőbe, a teljes címke a következő lesz: "Villantsd fel a képernyőt 5 alkalommal". Ilyen esetekben a szövegalternatívának a következőképp kell tartalmaznia a beágyazott vezérlő értékét:
   • Ha a beágyazott vezérlő egy szövegmező, használjuk annak az értékét.
   • Ha a beágyazott vezérlő egy menü, használjuk a kiválasztott menüelem szövegalternatíváját.
   • Ha a beágyazott vezérlő egy select (választó) vagy kombinált szövegdoboz, használjuk a kiválasztott opciót.
   • Ha a beágyazott vezérlő egy range – pl. spinbutton (léptetőgomb) vagy slider (csúszkavezérlő) –, és az aria-valuetext elérhető, használjuk ennek értékét, máskülönben az aria-valuenow attribútum értékét.
  3. Amennyiben az A és B szabályokban vizsgált attribútumok nem szolgálnak eredménnyel, a szöveg a leszármazott tartalomból lesz meghatározva, ha annak szerepe lehetővé teszi az "Elnevezés: tartalomból" opciót. A gyermekcsomópontok szövegalternatívái is ezen szabályok alapján lesznek összefűzve. A szabály a gyermekelemekre is vonatkozik, vagyis a névszámítás rekurzívvá válik, és beolvashatja a részfa összes csomópontjának a szövegeit, függetlenül azok mélységétől. Azonban, minden leszármazott részfa begyűjtheti a saját szövegalternatíváját az A és B szabályokban meghatározott preferált leírókból. Ezekről a szerkesztő által megadott attribútumokról feltételezhető, hogy megfelelő szövegalternatívát nyújtanak a teljes részfa számára. Mindent összevetve, a csomópont szabályok használata konzisztens, mivel a szövegalternatívák a leszármazottaktól lesznek lekérdezve, és minden bennük szereplő elem engedélyezheti vagy megtilthatja a saját tartalma felhasználását. A részfa csomópontjai csak egyszer lesznek lekérdezve. Amennyiben egy gyermekcsomópont szövege már lekérdezett, de valamelyik másik leszármazott csomópont IDREF értéke hivatkozik rá, a hivatkozás nem lesz követve. Ez a végtelen ciklusok elkerülése érdekében van.
  4. Végső megoldásként a tooltip attribútumok (például a title HTML attribútum) szövegét használják fel. Ez csak akkor következik be, ha semmi más, beleértve a részfa tartalma sem szolgál eredménnyel.
 3. A szövegcsomópontok lekérdezése gyakori, mivel ezek egy olyan elem gyermekelemei, ami a 2C szabályt használja a gyermekei szövegének meghatározására. Azonban, mivel a szöveges tartalom CSS szabályok segítségével is megadható és módosítható, a teljes értékű szövegalternatíva létrehozásához a felhasználói programoknak kombinálniuk kell ezt a szövegcsomópontok által hivatkozott szöveggel. Példa erre a CSS :before és :after pszeudoelemek használata, ahol a felhasználói program kombinálja a stíluslapban és a DOM-ban meghatározott szöveges tartalmakat.
  • Ha képet szövegre cserélünk, a felhasználói programnak az eredeti szöveget kell használnia, mert az feltehetően vele ekvivalens.
  • Ha szöveget képre cserélünk, a felhasználói programnak a szöveget kell használnia.
  • Ha szöveget szövegre cserélünk, a felhasználói programnak az új szöveget kell használnia, mivel az látható a képernyőn.

Megjegyzés: Habár a felhasználói program tehet erőfeszítéseket arra, hogy a DOM-ból megállapítható szöveges tartalom hiányában a szövegalternatívát a CSS-sel generált szövegből határozza meg, a szerkesztőknek nem javasolt, hogy a stíluslapon keresztül adjanak meg szöveget, mert ez ahhoz vezethet, hogy a felhasználói program helytelenül számítja ki a nevet.

A flat (lapos) szövegalternatíva sztring célja, hogy érzékelhető címkét hozzon létre az alternatív prezentációkban. Az algoritmus minden egyes lépésénél az implementáció trimmeli a meglévő szövegalternatíva sztringet és a hozzáfűzendő sztringet, majd összefűzi őket egy szóközt beiktatva. Például, két egymást követő elem leírása közé egy szóköz kerül.

5.2.7.4. Szövegalternatíva meghatározása 1. példa
 • aria-labelledby (2A szabály): A példakódban a menubar első menuitem elemének a címkéje a 2A szabály alapján a "Fájl". Az elem rendelkezik egy aria-labelledby attribútummal, ami az id="fileLabel" attribútummal ellátott span elemre mutat. A span tartalmazza a címkeszöveget.
 • Elnevezés: tartalomból (2C szabály): A file menü első elemének címkéje a 2C szabály alapján az "Új". Mivel a menuitem elemek képesek a címkét az "Elnevezés: tartalomból" technikával lekérdezni, a menuitem elem szöveges tartalma ehhez önmagában elegendő. Figyeljük meg, hogy az elem nem rendelkezik aria-labelledby, aria-label, vagy alt attribútumokkal, ahonnan a címke lekérdezhető lenne.
<ul role="menubar">
 
 <!-- 2A szabály: "Fájl" címke az aria-labelledby segítségével -->
 <li role="menuitem" aria-haspopup="true" aria-labelledby="fileLabel"><span id="fileLabel">Fájl</span>
  <ul role="menu">

   <!-- 2C szabály: "Új" címke az Elnevezés:tartalomból segítségével -->
   <li role="menuitem">Új</li>
   <li role="menuitem">Megnyitás…</li></ul>
 </li></ul>
5.2.7.5. Szövegalternatíva meghatározása 2. példa
 • natív label elem (2A szabály): Az első checkbox a natív elemek használatát illusztrálja, ahol a címkét a HTML label elem határozza meg.
 • beágyazott bevitel (2C szabály): A harmadik checkbox egy beágyazott vezérlőt illusztrál, ami egy hosszabb címke része (2B szabály). Itt a címke a következő: "Villantsd fel a képernyőt 3 alkalommal", ahol a "3" a beágyazott text input értékéből származik.
 • aria-label (2A szabály): A beágyazott text input-nál az aria-label attribútumot használó 2A szabály alkalmazása látható. Ennek a célja, hogy úgy lássa el az elemet címkével, hogy ne ütközzön az őt magába foglaló jelölőnégyzet címkéjével. A címkére a képernyőolvasónak akkor van szüksége, amikor a fókusz a text inputra kerül.
<fieldset>
 <legend>Meeting riasztások</legend>

 <!-- 2A szabály: "Pittyegés" címke a HTML label elem segítségével -->
 <input type="checkbox" id="beep"> <label for="beep">Pittyegés</label> <br>
 <input type="checkbox" id="mtgTitle"> <label for="mtgTitle">A meeting nevének megjelenítése</label> <br>

 <!-- 2B szabály: A jelölőnégyzet teljes címkéje tartalmazza a beágyazott szövegbevitel értékét ("3"): "Villantsd fel a képernyőt 3 alkalommal" -->
 <input type="checkbox" id="flash">
 <label for="flash">
  Villantsd fel a képernyőt 

  <!-- 2A szabály: a szövegbevitel címkéjét az aria-label adja meg, "Ennyiszer villanjon fel a képernyő" -->
  <input type="text" value="3" size="2" id="numTimes" aria-label="Ennyiszer villanjon fel a képernyő">
  alkalommal
 </label>
</fieldset>

5.2.8. Prezentációs gyermekek

RDF Tulajdonság
role:childrenArePresentational
Értékek

Boolean (igaz | hamis)

A DOM leszármazottak prezentációs elemek. A felhasználói programoknak TILOS felfedniük az elem leszármazottait a platform akadálymentességi API számára. Ha a felhasználói program nem rejti el a leszármazott csomópontokat, néhány információ kétszer kerülhet beolvasásra.

5.2.9. A szerep implicit értékei

Számos állapot és tulajdonság rendelkezik alapértelmezett értékekkel. Néhány esetben ezek eltérnek a szokásos alapértelmezéstől. Azok a szerepek, amelyek nem szabványos állapot vagy tulajdonság alapértékkel rendelkeznek ezt az "Implicit érték:" részben jelzik, a következő formában: "Az állapot vagy tulajdonság neve alapértelmezett értéke: új érték". Amennyiben a szerkesztő nem ad meg explicit értéket, ezeknek a szerepeknek az állapota vagy tulajdonsága a meghatározott új alapértékkel fog rendelkezni.

5.3. A szerepek kategorizálása

Az aktuális használati eset támogatásához jelen specifikáció a szerepeket felhasználói felületet meghatározó widgetekre (csúszkák, favezérlők, stb.) és az oldalstruktúrát definiáló elemekre (szakaszok, navigáció, stb.) bontja. Fontos megjegyezni, hogy egyes kisegítő technológiák speciális üzemmódokkal rendelkeznek az application vagy document szerepű területekkel történő interakcióhoz.

A szerep adatmodellben meghatározott kapcsolatok osztálydiagramja

A szerep adatmodellben meghatározott kapcsolatok osztálydiagramja

SVG osztálydiagram | PNG osztálydiagram | Osztálydiagram leírás

A szerepek kategorizálása a következő:

 1. Absztrakt szerepek
 2. Widget szerepek
 3. Dokumentumstruktúra szerepek
 4. Iránypont szerepek

5.3.1. Absztrakt szerepek

A következő szerepek általános szerepfogalmakat definiálnak a WAI-ARIA szereptaxonómia támogatása céljából.

Az absztrakt szerepek kizárólag az ontológiában használhatók. A szerkesztőknek TILOS az absztrakt szerepek felhasználása a tartalomban.

5.3.2. Widget szerepek

A következő szerepek önálló felhasználói felületi elemként, vagy nagyobb, összetett widgetek részeként viselkednek.

A következő szerepek összetett felhasználói felületi widgetekként viselkednek, és általában tárolóként szolgálnak más widgeteknek.

5.3.3. Dokumentumstruktúra

A következő szerepek az oldal tartalmának rendezésére szolgáló struktúrákat írják le. A dokumentumstruktúrák jellemzően nem interaktívak.

5.3.4. Iránypont szerepek

A következő szerepek az oldal navigációs iránypontként szolgáló területei. Ezek mindegyike a landmark alaptípustól örököl, és – az application kivételével – a Role attribútum [ROLE] vázlatból lettek beemelve. Itt azért szerepelnek, hogy egyértelműen a WAI-ARIA szereptaxonómia részei legyenek.

5.4. Szerepdefiníciók

Itt található a dinamikus webes alkalmazások szerkesztői által használható WAI-ARIA szerepek alfabetikus listája.

Az absztrakt szabályok kizárólag az ontológiában használhatóak. A szerkesztőknek TILOS ezek felhasználása a tartalomban.

alert
Egy fontos, általában időérzékeny információt tartalmazó üzenet. Lásd a kapcsolódó alertdialog és status szerepeket.
alertdialog
Egy figyelmeztető üzenetet tartalmazó dialog típus, ahol a kezdeti fókusz az egyik belső elemre kerül. Lásd a kapcsolódó alert és dialog szerepeket.
application
Egy webes alkalmazásként deklarált terület, szemben egy webes dokumentummal.
article
Egy olyan oldalszakasz, amely a dokumentum, oldal vagy webhely független részét alkotja.
banner
Egy többnyire webhelyorientált tartalmú, nem oldalspecifikus terület.
button
Egy beviteli lehetőség, amire ha rákattintunk vagy megnyomjuk, egy felhasználó által indított műveletet eredményez. Lásd a kapcsolódó link szerepet.
checkbox
Egy bejelölhető beviteli lehetőség három lehetséges értékkel: igaz, hamis vagy vegyes.
columnheader
Egy oszlop fejlécinformációt tartalmazó cella.
combobox
A select egy prezentációja; többnyire hasonlít egy szövegdobozra, ahol a felhasználó a megfelelő opció kiválasztásához előre gépelhet, vagy saját szöveget írhat be a lista új elemeként. Lásd a kapcsolódó listbox szerepet.
command (absztrakt szerep)
A widgetek egy formája, mely műveletet hajt végre, de nem fogad beviteli adatot.
complementary
A dokumentum támogató szakasza, a fő tartalom kiegészítő jellegű része, mely vele hasonló szinten szerepel a DOM hierarchiában, de attól elkülönítve is értelmes marad.
composite (absztrakt szerep)
Egy navigálható leszármazottakat vagy birtokolt gyermekelemeket tartalmazó widget.
contentinfo
Egy nagy, érzékelhető terület ami információkat nyújt a szülődokumentumról.
definition
Egy kifejezés vagy fogalom definíciója.
dialog
Egy alkalmazásablak, melynek célja az alkalmazás aktuális működésének megszakítása, hogy válaszadásra vagy információ megadására ösztönözze a felhasználót. Lásd a kapcsolódó alertdialog szerepet.
directory
Egy csoport egyes tagjaira mutató hivatkozások listája, például egy statikus tartalomjegyzék.
document
Egy összefüggő információkat tartalmazó, dokumentumtartalomként meghatározható terület, szemben egy webes alkalmazással.
form
Egy irányjelző terület, ami olyan elemek és objektumok gyűjteményét tartalmazza, melyek egy űrlapot alkotnak. Lásd a kapcsolódó search szerepet.
grid
Egy interaktív vezérlő, amely sorokba és oszlopokba rendezett, táblázat jellegű adatokat tartalmaz.
gridcell
Egy grid vagy treegrid egy cellája.
group
Felhasználói felületi objektumok egy csoportja, amelyeknek nem kell szerepelniük az oldal kisegítő technológiák által létrehozott összefoglalójában vagy tartalomjegyzékében.
heading
Az oldal egy szakaszának címsora.
img
Egy képet létrehozó elemek gyűjteményét tartalmazó tároló.
input (absztrakt szerep)
Egy felhasználói bevitelt lehetővé tevő általános widgettípus.
landmark (absztrakt szerep)
Az oldal navigációs iránypontként szolgáló területe.
link
Interaktív hivatkozás egy belső vagy külső erőforrásra, melynek aktiválása a felhasználói programot a megadott erőforrásra irányítja. Lásd a kapcsolódó button szerepet.
list
Nem interaktív listaelemek csoportja. Lásd a kapcsolódó listbox szerepet.
listbox
Egy widget, ahol a felhasználó kiválaszthat egy, vagy több elemet a lehetőségek közül. Lásd a kapcsolódó combobox és list szerepet.
listitem
Egy list vagy directory egyetlen eleme.
log
Egy aktív terület, ahol az új információk jelentéssel bíró sorrendben jelennek meg és a régi tartalmak eltűnhetnek. Lásd a kapcsolódó marquee szerepet.
main
Egy dokumentum elsődleges tartalma.
marquee
Egy aktív terület, ahol gyakran változó, nem kulcsfontosságú információk találhatók. Lásd a kapcsolódó log szerepet.
math
Matematikai kifejezést reprezentáló tartalom.
menu
Egy widgettípus, ami választási lehetőségeket kínál a felhasználónak.
menubar
A menu egy prezentációja, amely többnyire tartósan látható marad, és vízszintes elrendezésű.
menuitem
Egy opció a menu vagy menubar elemben felkínált lehetőségek közül.
menuitemcheckbox
Egy bejelölhető menuitem, ami igaz, hamis vagy vegyes értékekkel rendelkezhet.
menuitemradio
Egy bejelölhető elem a menuitemradio elemek halmazában, ahol egyszerre csak egy elem lehet aktív.
navigation
Navigációs elemek (általában hivatkozások) gyűjteménye, a dokumentumon belüli, vagy a kapcsolódó dokumentumokra való navigáláshoz.
note
Az erőforrás fő tartalmához kapcsolódó zárójeles vagy kiegészítő tartalmú szakasz.
option
Egy lista kiválasztható eleme.
presentation
Egy elem, amelynek a natív szerepszemantikája nem kerül leképezésre az akadálymentességi API-ra.
progressbar
Egy elem ami a hosszú ideig tartó folyamatok állapotát jelzi.
radio
Egy bejelölhető elem a radio szerepek csoportjában, ahol egyszerre csak egy elem lehet aktív.
radiogroup
Rádiógombok egy csoportja.
range (absztrakt szerep)
Egy beviteli lehetőség, ami a felhasználó által megadható értékek tartományát képviseli.
region
Egy weboldal vagy dokumentum nagy, érzékelhető része, amely fontos annyira, hogy az oldalösszefoglaló vagy a tartalomjegyzék része legyen, például egy oldal élő sportesemények statisztikáit tartalmazó területe.
roletype (absztrakt szerep)
Az alap szerep, amelytől a taxonómia összes többi szerepe örököl.
row
Egy grid celláit tartalmazó sor.
rowgroup
Egy grid egy vagy több row elemet tartalmazó csoportja.
rowheader
A grid egy sorának fejlécinformációit tartalmazó cella.
scrollbar
Egy grafikus objektum, amely a tartalom görgetését vezérli egy megjelenítési területen, függetlenül attól, hogy a tartalom teljes egészében látható-e.
search
Elemek és objektumok gyűjteményét tartalmazó irányjelző terület, amelyek együttesen egy keresőeszközt alkotnak. Lásd a kapcsolódó form szerepet.
section (absztrakt szerep)
Egy megjeleníthető strukturális tárolóegység egy dokumentumban vagy alkalmazásban.
sectionhead (absztrakt szerep)
Egy struktúra amely címkével látja el vagy összefoglalja a kapcsolódó szakasz témáját.
select (absztrakt szerep)
Egy űrlapwidget, melyben a felhasználó elemeket választhat ki a megadott lehetőségek közül.
separator
Egy elválasztó, amely elkülöníti és megkülönbözteti a tartalmak szakaszait vagy menüelemek csoportjait.
slider
Egy felhasználói beviteli lehetőség, ahol a felhasználó egy értéket választhat az adott tartományból.
spinbutton
A range egy formája, ahol a felhasználó diszkrét lehetőségek közül választhat.
status
Egy tároló, ami olyan tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, melyek nem fontosak annyira, hogy egy alert-et indokoljonak. Gyakran, de nem feltétlenül állapotsáv formájában ábrázolva. Lásd a kapcsolódó alert szerepet.
structure (absztrakt szerep)
A dokumentum strukturális eleme.
tab
Egy csoportosító címke, amely egy mechanizmust kínál a tab (fül) tartalmának kiválasztására és megjelenítésére.
tablist
A tabpanel elemekre hivatkozó tab elemek listája.
tabpanel
Egy tabhoz kapcsolódó erőforrások tárolója, ahol az egyes tab-okat egy tablist tartalmazza.
textbox
Bevitel, ami az értékeként strukturálatlan szöveget fogad.
timer
Egy numerikus számlálót tartalmazó aktív terület, amely a kezdő időponttól eltelt, vagy a kijelölt időpontig hátralévő időt mutatja.
toolbar
A gyakran használt funkciógombok vagy vezérlők gyűjteménye kompakt vizuális formában megjelenítve.
tooltip
Egy kontextuális popup, amely megjeleníti az elem leírását.
tree
Egy listatípus, amely az alszintjein kinyitható és összecsukható beágyazott csoportokat tartalmaz.
treegrid
Egy grid, melynek sorai a tree-hez hasonlóan kinyithatók és összecsukhatók.
treeitem
A tree egyik option eleme. Ez az elem, ha további treeitem elem szinteket tartalmaz, kinyitható és összecsuható.
widget (absztrakt szerep)
A felhasználói felület (GUI) egy interaktív komponense.
window (absztrakt szerep)
Böngésző- vagy alkalmazásablak.

alert riasztás (szerep)

Egy fontos, általában időérzékeny információt tartalmazó üzenet. Lásd a kapcsolódó alertdialog és status szerepeket.

Az alert a felhasználónak szánt figyelmeztető jellegű üzenetek továbbítására szolgál. Hangfigyelmeztetések esetén hozzáférhető alternatívát jelent a halláskárosult felhasználók számára. Az alert szerep a figyelmeztető üzenetet tartalmazva kapcsolódik a csomóponthoz. Az alert a status szerep egy specializált formája és atomi aktív területként kerül feldolgozásra.

Az alertek tolakodó (assertive) aktív területek, és a kisegítő technológiák eképp fogjak őket feldolgozni. Azonban sem a szerkesztőktől, sem a felhasználói programoktól nem elvárás, hogy a fókuszt a figyelmeztetésre mozgassák. Mivel a fókuszt nem kötelező megkapniuk, a tartalomszerkesztőknek NEM KELL elvárniuk a felhasználótól az alert bezárását. Amennyiben az operációs rendszer ezt lehetővé teszi, a felhasználói programoknak egy system alert eseményt KELL küldeniük az akadálymentességi API-n keresztül a WAI-ARIA alert létrehozásakor. Ha az alert bezárásához szükség van a fókuszra, a tartalomszerkesztőknek inkább az alertdialog szerepet KELL használniuk.

Megjegyzés: Az alert szerep implicit aria-live: assertive és aria-atomic: igaz értékekkel rendelkezik.

Az alert karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:region
Alosztály szerep:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
A szerep implicit értékei:Az aria-live alapértelmezett értéke: assertive.
Az aria-atomic alapértelmezett érteke: igaz.

alertdialog riasztás párbeszédablak (szerep)

Egy figyelmeztető üzenetet tartalmazó dialog típus, ahol a kezdeti fókusz az egyik belső elemre kerül. Lásd a kapcsolódó alert és dialog szerepeket.

Ezek a párbeszédablakok a felhasználónak szóló figyelmeztető üzenetek továbbítására szolgálnak. Az alertdialog szerep mind a figyelmeztető üzenetet, mind a párbeszédablak többi részét tartalmazva kapcsolódik a csomóponthoz. A tartalomszerkesztőknek az alert dialogokat modálissá KELL tenniük oly módon, hogy ameddig az alertdialog látható, a billentyűzet és egérinterakciók csak abban működjenek.

Az alert-tel ellentétben az alertdialog fogadhat választ a felhasználóktól, például hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tudomásul vették a generált figyelmeztetést. Amikor az alertdialog megjelenik, a szerkesztőknek a fókuszt a dialog egy aktív elemére, például egy űrlapszerkesztő mezőre, vagy egy OK gombra KELL állítaniuk. A felhasználói programoknak a figyelmeztetés létrehozásakor egy system alert eseményt KELL küldeniük, amennyiben ez specifikálva van a használni kívánt akadálymentességi API-ban.

A szerkesztőknek az alertdialog szerepen alkalmazniuk KELL az aria-describedby attribútumot, hogy rámutassanak a figyelmeztető üzenetet tartalmazó elemre. Ha nem tesznek így, a kisegítő technológiák a belső helyreállító mechanizmusukhoz folyamodnak a figyelmeztető üzenet tartalmának megállapításához.

Az alertdialog karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

application alkalmazás (szerep)

Egy webes alkalmazásként deklarált terület, szemben egy webes dokumentummal.

Amikor a felhasználó egy application szerepű elemre navigál, a kisegítő technológiáknak – amelyek tipikusan eltérítik a hagyományos billentyűzeteseményeket – át KELL váltaniuk alkalmazás böngésző módba, és továbbítaniuk kell az eseményeket a webes alkalmazásnak. Ennek az a célja, hogy jelezzük az adott kisegítő technológiáknak, hogy a hagyományos böngészési módból váltsanak a webes alkalmazásokhoz jobban illő interakciós üzemmódba; egyes felhasználói programok olyan böngészési navigációt kínálnak, ahol a fel és le kurzorbillentyűk a dokumentum böngészésére szolgálnak, ez a natív viselkedés azonban megakadályozza ugyanezen billentyűk használatát a webes alkalmazásokban.

Megjegyzés: Ahol alkalmas, a kisegítő technológiák – amelyek általában eltérítik az eszköz egyéb szabványos beviteli eseményeit, például az érintőképernyős bevitelt – átválthatnak alkalmazás böngésző módba, hogy átadják ezeket a webalkalmazásnak.

A szerkesztőknek az application szerepet a teljes alkalmazást magába foglaló elemen KELL alkalmazniuk. Amennyiben az a teljes weblapra vonatkozik, a szerkesztőknek az application szerepet a tartalom gyökérelemén, például a HTML body vagy az SVG svg elemen KELL alkalmazniuk.

Vegyünk egy email alkalmazást, ami egy document és egy application részből áll. A szerkesztő az alkalmazásoknál tipikusan használt navigációs módot szeretné alkalmazni az emailek listájában történő léptetéshez, és a navigáció nagy részét ő definiálná. Azonban, az email üzenetek megnyitásakor a tartalom egy document szerepű területen jelenik meg, hogy ott a böngészési navigációt lehessen használni.

Az alkalmazás nem dekorációs célú szöveges és képi tartalmainál a szerkesztőknek a szöveget egy űrlap vagy egy group widgethez (az aria-label, aria-labelledby, vagy aria-describedby használatával) KELL rendelniük, vagy el kell különíteniük a szöveget egy document vagy article elembe.

A szerkesztőknek címmel vagy címkével KELL ellátniuk alkalmazásokat. A szerkesztőknek olyan címkeszöveget KELL megadniuk, ami megfelel a navigációs előnézetben vagy a tartalomjegyzékben történő felhasználáshoz. A szerkesztőknek a címkét a következő módszerek egyikével KELL megadniuk:

 • Amennyiben az alkalmazás a weblap összes tartalmát magába foglalja, használjuk a gazdanyelv funkcióját a cím vagy címke megadására, például a title elemet HTML-ben és SVG-ben. Ez az egész alkalmazást ellátja címkével.
 • Máskülönben, készítsünk egy látható címkét, és hivatkozzunk rá az alkalmazásból az aria-labelledby segítéségével.

A felhasználói programoknak az application szereppel rendelkező elemeket navigációs iránypontokként KELL kezelniük.

A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az application szerepet a gazdanyelv elsődleges tartalmi elemén (mint például a HTML body elemén) alkalmazzák, hogy az egész oldalt alkalmazásként definiálják. Azonban, ha az elsődleges tartami elem az application szereppel rendelkezik, a felhasználói programoknak TILOS azt navigációs iránypontként felhasználniuk. Ha a kisegítő technológiák olyan interakciós módot használnak, ami eltéríti a hagyományos billentyűzetes eseményeket ha az application szereppel találkoznak, akkor át KELL váltaniuk olyan üzemmódra, amely továbbadja a billentyűzeteseményeket a webes alkalmazásnak.

Az application karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:landmark
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

article cikk (szerep)

Egy olyan oldalszakasz, amely a dokumentum, oldal vagy webhely független részét alkotja.

Az article nem navigációs iránypont, de egymásba lehet őket ágyazni, hogy beszélgetéseket formáljanak. A kisegítő technológiák figyelembe vehetik a beágyazás sorrendjét, és segítséget nyújthatnak a felhasználónak ezek nyomon követésében. Egy article lehet egy fórumbejegyzés, egy magazin vagy napilap cikke, blogbejegyzés, felhasználói hozzászólás, vagy bármilyen független tartalmi elem. Olyen értelemben független, hogy a tartalom önállóan, például máshol leközölve is megállja a helyét. Az elem azonban továbbra is kapcsolódik az őseihez; például a szülő body elemre vonatkozó elérhetőségi információk az article-re is érvényesek. Az article elemek beágyazásakor a gyermekelemek olyan tartalmat képviselnek, melyek kapcsolódnak a szülő article tartalmához. Például, egy blogbejegyzés article a hozzá tartozó hozzászólásokat beágyazott article-ökként tartalmazhatja. A készítő, címsor, dátum és egyéb hozzárendelt információk a beágyazott article-ökre nem vonatkoznak.

Ha a felhasználó egy article elemre navigál, a kisegítő technológiáknak, amelyek tipikusan eltérítik a hagyományos billentyűzeteseményeket, át KELL váltaniuk dokumentum böngészési módba, és nem kell továbbadniuk a billentyűzeteseményeket a webes alkalmazásnak. A kisegítő technológiáknak MEGENGEDETT, hogy lehetővé tegyék a navigációt a beágyazott article elemek hierarchiájában.

Az article karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által


button gomb (szerep)

Egy beviteli lehetőség, amire ha rákattintunk vagy megnyomjuk, egy felhasználó által indított műveletet eredményez. Lásd a kapcsolódó link szerepet.

A gombokat általában diszkrét műveletekhez használják. A megjelenésük szabványosítása javítja a widgetek gombként való felismerhetőségét és lehetővé teszi az eszköztárakban történő kompaktabb megjelenítésüket.

A gombok támogatják az opcionális aria-pressed attribútumot. Nem üres aria-pressed attribútum esetén a gomb kapcsológomb. Amennyiben az aria-pressed értéke igaz, a gomb "lenyomott" , hamis esetén pedig nem lenyomott állapotban van. Ha az attribútum nincs jelen, a gomb egyszerű parancsgomb.

A button karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:command
Alapfogalom:HTML button
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
Prezentációs gyermek:Igaz

checkbox jelölőnégyzet (szerep)

Egy bejelölhető beviteli lehetőség, három lehetséges értékkel: igaz, hamis, vagy vegyes.

A checkbox aria-checked attribútuma jelzi, ha a bevitel be van jelölve (igaz), nincs bejelölve (hamis), vagy elemek olyan csoportját képviseli, ami vegyesen tartalmaz bejelölt és nem bejelölt elemeket (vegyes). Számos jelölőnégyzet nem használja a vegyes értéket, ezek a gyakorlatban boolean jelölőnégyzetek.

A checkbox karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:input
Alosztály szerep:
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező állapotok és tulajdonságokaria-checked (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-checked (állapot) alapértelmezett értéke: hamis.

columnheader (szerep)

Egy oszlop fejlécinformációit tartalmazó cella.

A columnheader egy táblázat vagy grid fejléceként használható. Továbbá, tortadiagramokban jelezhetjük vele az adatok hasonló jellegű kapcsolatát.

A columnheader kapcsolatot hoz létre önmaga, és a hozzá kapcsolódó oszlop cellái között. A HTML th elem megadott oszloptartománnyal rendelkező strukturális ekvivalense.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a columnheader szereppel rendelkező elemek egy row elemben szerepeljenek, vagy egy ilyen birtokolja őket.

Megjegyzés: Mivel a cellák sorokba rendezettek, nincsen egy kiemelt tárolóelem az oszlopok számára. Az oszlopok a row tárolókban lévő, adott pozícióval rendelkező gridcell elemek gyűjteményei.

A columnheader karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML th[scope="col"]
Kötelező kontextuális szerep:row
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-sort
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

combobox kombinált szövegbeviteli doboz (szerep)

A select egy prezentációja; többnyire hasonlít egy textboxra, ahol a felhasználó a megfelelő opció kiválasztásához előre gépelhet, vagy saját szöveget írhat be a lista új elemeként. Lásd a kapcsolódó listbox szerepet.

A combobox az egysoros szövegmezők és a felugró listadobozok kombinációja. A combobox szerkeszthető lehet. A szerkeszthető comboboxokat többnyire autocomplete viselkedéssel használják, ezért a szerkesztőknek azt aria-autocomplete attribútummal KELL ellátniuk.

 • Ha a szerkesztő a combobox aria-autocomplete értékét az (alapértelmezett) 'none' értékre állítja, a szerkesztőnek KÖTELEZŐ a fókuszt a hozzárendelt listadobozra mozgatnia és ott kezelnie, hogy a kisegítő technológiák képesek legyenek követni az aktuálisan kiválasztott értéket.
 • Ha a combobox aria-autocomplete értéke 'inline' vagy 'both', a szerkesztőknek KÖTELEZŐ frissíteniük a fókuszban lévő szövegmező értékét, hogy a kisegítő technológiák továbbíthassák a jelenleg kiválasztott értéket.
 • Ha a szerkesztő az aria-autocomplete értékét 'list'-re állítja a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ felfedniük az aria-activedescendant attribútum változásait ameddig a combobox fókuszban van. Ha az aria-activedescendant attribútum akkor módosul, amikor a combobox fókuszban van, a kisegítő technológiáknak értesíteniük KELL erről a felhasználót, például az új aktív leszármazott szövegalternatívájának felolvasásával. A szerkesztőknek az aria-owns segítségével egymáshoz KELL rendelniük a combobox szövegmezőjét és listadobozát. Például:
  <fieldset>
   <legend>Meeting riasztások</legend>
  
   <!-- 2A szabály: "Pittyegés" címke a HTML label elem segítségével -->
   <input type="checkbox" id="beep"> <label for="beep">Pittyegés</label> <br>
   <input type="checkbox" id="mtgTitle"> <label for="mtgTitle">A meeting nevének megjelenítése</label> <br>
  
   <!-- 2B szabály: A jelölőnégyzet teljes címkéje tartalmazza a beágyazott szövegbevitel értékét ("3"): "Villantsd fel a képernyőt 3 alkalommal" -->
   <input type="checkbox" id="flash">
   <label for="flash">
    Villantsd fel a képernyőt 
  
    <!-- 2A szabály: a szövegbevitel címkéjét az aria-label adja meg, "Ennyiszer villanjon fel a képernyő" -->
    <input type="text" value="3" size="2" id="numTimes" aria-label="Ennyiszer villanjon fel a képernyő">
    alkalommal
   </label>
  </fieldset>

Megjegyzés: ez a select XForms-ban [XFORMS] a következő 3 megjelenés egyikével rendelkezhet: combo-box, drop-down box, vagy rádiógomb csoport. Számos böngésző lehetővé teszi, hogy a felhasználók a widget opciói közül előre gépeléssel válasszanak. Ez a specifikáció nem korlátozza a combobox prezentációját.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

Megjegyzés: A combobox szerep implicit aria-haspopup: igaz értékkel rendelkezik.

A combobox karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:select
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező saját elemek:
Kötelező állapotok és tulajdonságok:aria-expanded (állapot)
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-haspopup alapértelmezett érteke: igaz. Az aria-expanded (állapot) alapértelmezett értéke: hamis.

command parancs (absztrakt szerep)

A widgetek egy formája, mely műveletet hajt végre, de nem fogad beviteli adatot.

Megjegyzés: A command egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A command karakterisztikái:
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:widget
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

complementary kiegészítő (szerep)

A document támogató szakasza, a fő tartalom kiegészítő jellegű része, mely vele hasonló szinten szerepel a DOM hierarchiában, de attól elkülönítve is értelmes marad.

A szerep több tartalomtípushoz is megfelel. Például, egy portál esetén ide tartozhatnak a műsoridők, a jelenlegi időjárás, a kapcsolódó cikkek, vagy a nyomon követett részvények. Ez a szerep jelzi, hogy az adott tartalom releváns a fő tartalom szempontjából. Ha a kiegészítő tartalom teljesen elkülöníthető a fő tartalomtól, célszerűbb lehet egy általalánosabb szerep használata.

A felhasználói programoknak a complementary szereppel ellátott elemeket navigációs iránypontokként KELL kezelniük.

A complementary karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:landmark
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

composite összetett (absztrakt szerep)

Egy navigálható leszármazottakat vagy birtokolt gyermekelemeket tartalmazó widget.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy az összetett widget egyetlen navigációs megállóként szerepeljen a weblap bővebb navigációs rendszerében. Amint az összetett widget kapja meg a fókuszt, a szerkesztőknek különálló navigációs mechanizmust KELL kínálniuk az összetett elem leszármazott vagy birtokolt elemein történő navigáláshoz.

Megjegyzés: A composite egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A composite karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:widget
Alosztály szerepek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-activedescendant
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

contentinfo tartalominformáció (szerep)

Egy nagy, érzékelhető terület ami információkat nyújt a szülődokumentumról.

Példák erre a szerzői jogi információk és hivatkozások az adatvédelmi nyilatkozatokra.

A felhasználói alkalmazásoknak a contentinfo szereppel rendelkező elemeket navigációs iránypontokként KELL kezelniük.

Bármely document vagy application esetén a szerkesztőknek NEM JAVASOLT egynél több elemet contentinfo szereppel ellátniuk.

Megjegyzés: Mivel a document és application elemek egymásba ágyazhatóak a DOM-ban, előfordulhat hogy több contentinfo elem is megtalálható DOM leszármazottként, feltéve, hogy azok különböző dokumentumcsomópontokhoz vannak rendelve vagy egymásba ágyazás (pl. document a document-en belül) vagy az aria-owns attribútum használata által.

A contentinfo karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:landmark
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

definition definíció (szerep)

Egy kifejezés vagy fogalom definíciója.

A WAI-ARIA specifikáció nem kínál szerepet definíciók meghatározására, a gazdanyelvek azonban rendelkezhetnek erre szolgáló elemmel. Ha a gazdanyelvben van ilyen (pl. a dfn vagy dt a HTML-ben), a szerkesztőknek a kifejezést abba KELL elhelyezniük. A szerkesztőknek a definition szereppel elátott elemeknél a definíciós kifejezést azonosítaniuk KELL az aria-labelledby attribútum alkalmazásával.

A definition karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

dialog párbeszédablak (szerep)

A dialog egy alkalmazásablak, melynek célja az alkalmazás aktuális működésének megszakítása, hogy válaszadásra vagy információ megadására ösztönözze a felhasználót. Lásd a kapcsolódó alertdialog szerepet.

A szerkesztőknek meg KELL adniuk egy dialóguscímkét. Ez, amennyiben más mechanizmus nem érhető el, az aria-label vagy az aria-labelledby attribútumok segítségével tehető meg. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy minden aktív dialog rendelkezzen egy fókuszban lévő leszármazott elemmel, amely birtokolja a billentyűzetfókuszt.

A dialog karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:window
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

directory könyvtár (szerep)

Egy csoport egyes tagjaira mutató hivatkozások listája, például egy statikus tartalomjegyzék.

A szerkesztőknek JAVASOLT a statikus tartalomjegyzékeknél ezen szerep alkalmazása, akár rendelkeznek hivatkozásokkal, akár nem. Ebbe tartoznak a listákkal és beágyazott listákkal létrehozott tartalomjegyzékek is. Dinamikus tartalomjegyzékeknél azonban a directory helyett használhatjuk a tree szerepet.

A directory karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:list
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

document dokumentum (szerep)

Egy összefüggő információkat tartalmazó, dokumentumtartalomként meghatározható terület, szemben egy webes alkalmazással.

Ha a felhasználó egy document szerepű elemre navigál, akkor a kisegítő technológiáknak – amelyek tipikusan eltérítik a hagyományos billentyűzeteseményeket – át KELL váltaniuk dokumentum böngésző módba, hogy ne adják át a billentyűzeteseményeket a webes alkalmazásnak. A document szerep tájékoztatja a felhasználói programokat, hogy módosítsák a böngésző billentyűzetkezelését úgy, hogy lehetővé tegyék a felhasználóknak a dokumentumterület bármely tartalmának meglátogatását és elolvasását. Kontrasztképp, a képernyőolvasók felhasználóinak nem szükséges további parancsokat kiadniuk az application szerepű területeken található szövegek felolvasásához. Amennyiben hozzáférhető formában szerepelnek, szemantikusan minden szöveg fókuszálható elemekhez lesz hozzárendelve. A dokumentumok fontos ismertetőjegye, hogy olyan szövegeket tartalmaznak, melyek nincsenek widgetekhez vagy ezek csoportjához társítva.

A szerkesztőknek a document szerepet a dokumentum egészét magába foglaló elemen KELL alkalmazniuk. Ha a szerep a teljes weblapra vonatkozik, a szerkesztőknek azt a tartalom gyökérelemén, például a HTML body vagy az SVG svg elemen KELL alkalmazniuk.

Vegyünk egy email alkalmazást, ami egy document és egy application részből áll. A szerkesztő az alkalmazásoknál tipikusan használt navigációs módot szeretné alkalmazni az emailek listájában történő léptetéshez, és a navigáció nagy részét ő definiálná. Azonban, az email üzenetek megnyitásakor a tartalom egy document szerepű területen jelenik meg, hogy ott a böngészési navigációt lehessen használni.

A szerkesztőknek a dokumentumokat címmel vagy címkével KELL ellátniuk. A szerkesztőknek olyan címkeszöveget KELL megadniuk, ami megfelel navigációs előnézetben vagy a tartalomjegyzékben való felhasználásához. A szerkesztőknek a címkét a következő módszerek egyikével KELL megadniuk:

 • Amennyiben az alkalmazás a weblap teljes tartalmát magába foglalja, használjuk a gazdanyelv eszközét, például a title elemet a cím vagy címke megadására, mind HTML , mind SVG esetén. Ez a teljes dokumentumot ellátja címkével.
 • Máskülönben, használjunk egy látható címkét, melyre a documentben az aria-labelledby segítségével hivatkozzunk.
A document karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:structure
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-expanded (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés: szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

form űrlap (szerep)

Irányjelző terület, ami olyan elemek és objektumok gyűjteményét tartalmazza, amelyek egy űrlapot alkotnak. Lásd a kapcsolódó search szerepet.

Az űrlapok a gazdanyelv űrlapvezérlőiből, szkriptelt vezérlőkből és hiperhivatkozások keverékéből állhatnak. A szerkesztőket emlékeztetjük, hogy amikor csak lehetséges, az űrlapvezérlők létrehozására használják a gazdanyelv natív szemantikáját. A keresőeszközöknél a szerkesztőknek az általános form szerep helyett a search szerepet KELL használniuk. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL egy látható címkét az aria-labelledby által hivatkozott űrlaphoz. Ha egy szerkesztő szkript segítségévél küld el egy űrlapot egy olyan felhasználói művelet következtében, ami máskülönben nem váltana ki onsubmit eseményt (például egy űrlapelem értékének megváltoztatása által), a szerkesztőknek előzetes tájékoztatást KELL nyújtaniuk a felhasználóknak erről a viselkedésről. A szerkesztőket emlékeztetjük, hogy amikor csak lehetséges, az űrlapvezérlők létrehozásához használják a gazdanyelv natív szemantikáját.

A felhasználói programoknak a form szereppel rendelkező elemeket navigációs iránypontokként KELL kezelniük.

A form karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML form
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

grid rács (szerep)

A grid egy interaktív vezérlő, amely sorokba és oszlopokba rendezett, táblázat jellegű adatokat tartalmaz.

A rácshoz (gridhez) nem feltétlenül tartozik megjelenés. A grid kapcsolatokat ír le az adatok között, hogy azok felhasználhatóak legyenek különböző megjelenésekben. A grid lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a fókuszt kétdimenziós navigáció segítségével mozgassák a cellák között. A grid láthatatlan adatmodellként szolgálhat (CSS segítségével elrejtve, de a kisegítő technológiák számára továbra is működtethetően) a prezentációs diagramoknál.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a gridcell elemeket olyan row elemek birtokolják, melyeket egy rowgroup, grid vagy treegrid elem birtokol. Ha a szerkesztő bármely nem globális WAI-ARIA állapotot vagy tulajdonságot alkalmaz egy sorként funkcionáló natív leíróelemen (például a HTML tr elemen), a szerkesztőknek – az Implementálás a gazdanyelvekben rész követelményei szerint – KÖTELEZŐ azt row szereppel is ellátniuk. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a cellákat fókuszálhatóvá tegyék. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a grideket a rowheader és columnheader szerepek segítségével sor– vagy oszlopfejlécekkel lássák el.

Mivel a WAI-ARIA kiegészítheti a gazdanyelv elemeit, a gridek újrahasznosíthatják a natív táblázatrácsok meglévő funkcionalitását. Ha a WAI-ARIA grid vagy gridcell szerepeket a gazdanyelv táblázatelemeivel együtt alkalmazzuk, azok felhasználják a gazdanyelv rájuk vonatkozó szemantikáját. Például, a WAI-ARIA nem határoz meg általános attribútumokat olyan gridcell elemekhez, amelyek több sort vagy oszlopot foglalnak el. Ha szükség van arra, hogy egy gridcell több sort vagy oszlopot foglaljon el, használjuk a gazdanyelvi leírót, például a HTML colspan és rowspan attribútumokat.

A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a gridcell tartalmát matematikai formula segítségével állapítsák meg. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a cellák képleteit szerkeszthetővé tegyék a felhasználók számára. Táblázatkezelő alkalmazásokban a cella szövegalternatívája lehet például a képlet kiszámított értéke. A cella szerkesztése közben a szövegalternatíva lehet azonban a képlet maga.

Az aria-selected attribútummal ellátott gridcell elemek kijelölhetőek, továbbá ha a grid aria-multiselectable attribútuma igaz értékkel rendelkezik, több cella is kijelölhető. A gridek felhasználhatók az asztali táblázatkezelő alkalmazásokhoz hasonló táblázatokhoz.

A gridek szerkeszthetőnek tekintendők, hacsak ez nincs másképpen definiálva. A grid "csak olvashatóvá" tételéhez a grid aria-readonly (írásvédett) tulajdonságának igaz értéket kell adnunk. A grid elem aria-readonly attribútumának értéke implicit módon érvényes annak összes birtokolt gridcell elemérre, és továbbítva lesz az akadálymentességi API-nak. A szerkesztő felülírhatja az egyes gridcell elemek örökölt aria-readonly értékét az aria-readonly attribútum megadásávál.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

A grid karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML table
Kötelező saját elemek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

gridcell rács cella (szerep)

Egy grid vagy treegrid egy cellája.

A cellák lehetnek aktívak, szerkeszthetőek és kiválaszthatóak, továbbá rendelkezhetnek olyan kapcsolatokkal, mint az aria-controls, amelyek funkcionális kapcsolatok kifejezésére szolgálnak.

Ha a releváns fejlécek nem állapíthatóak meg a DOM struktúrából, a szerkesztőknek explicit módon jelölniük KELL az adott cella szempontjából releváns fejléccellákat. Ezt az aria-describedby attribútummal tehetjük meg, rowheader vagy columnheader szerepű elemekre való hivatkozással.

A treegridek esetén a szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az aria-expanded attribútum segítségével kiterjeszthetőként jelöljék meg a cellákat. Az aria-expanded csak egy adott cellára vonatkozik, nem terjed ki – a szintén kiterjeszthető – row tárolóra. Az attribútum megadásának fő használati esete a pivot (kimutatás) táblázat viselkedés alkalmazása egy adott cellán.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a gridcell szereppel rendelkező elemek egy row elemben szerepeljenek, vagy az birtokolja őket.

A gridcell karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML td
Kötelező kontextuális szerep:row
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

group csoport (szerep)

Felhasználói felületi objektumok olyan csoportja, amelyeknek nem kell szerepelniük az oldal kisegítő technológiák által létrehozott összefoglalójában vagy tartalomjegyzékében.

Ezzel szemben, a region olyan felhasználói felületi objektumok csoportja, amely szerepel az összefoglalóban vagy tartalomjegyzékben.

A szerkesztőknek a group szerepet a widget elemei közt lévő logikai kapcsolat létrehozására használniuk KELL, például egy fa olyan gyermekei közt, melyek testvérelemek a hierarchiában, vagy olyan elemek gyűjteményén, amelyek egy directory-ban azonos tárolóval rendelkeznek. Azonban, a listák kontextusában használva a szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a group gyermekelemei listitem elemek legyenek. A szerep megfelelő feldolgozásának módja ezért a szerkesztők és a kisegítő technológiák részéről kínált kontextustól függ.

A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a group elemeket egymásba ágyazzák. Ha a szakasz fontos annyira, hogy szerepelnie kell a weblap tartalomjegyzékében, a szerkesztőnek ahhoz hozzá KELL rendelnie egy region vagy egy szabványos iránypont szerepet.

A Group karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-activedescendant
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés: szerkesztő által

heading címsor (szerep)

Az oldal egy szakaszának címsora.

A heading elemekre gyakran hivatkoznak annak a szakasznak az aria-labelledby attribútumával, melynek címsoraként szolgálnak. Ha a címsorok logikai hierarchiába rendezettek, az aria-level attribútum felhasználható a beágyazás szintjének jelölésére.

A heading karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:sectionhead
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-level
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

img kép (szerep)

Egy képet létrehozó elemek gyűjteményét tartalmazó tároló.

Az img képaláírásokat, leíró szöveget és több olyan képfájlt tartalmazhat, melyek együtt egy képet alkotnak. Egy img a dokumentum egyetlen grafikus elemét képviseli, álljon az akár egy, akár több rajzobjektumból. Hogy az img szerepű elemek érzékelhetőek legyenek, a szerkesztőknek KÖTELEZŐ szövegalternatívát vagy címkét biztosítaniuk a hozzáférhető név megállapítása résznek megfelelően.

Az img karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
Prezentációs gyermek:Igaz

input beviteli lehetőség (absztrakt szerep)

Egy felhasználói bevitelt lehetővé tevő általános widgettípus.

Az input karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:widget
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

landmark iránypont (absztrakt szerep)

Az oldal navigációs iránypontként szolgáló területe.

A kisegítő technológiáknak lehetővé KELL tenniük az iránypont szerepekre való gyors ugrást. A legelterjedtebb felhasználói programoknak MEGENGEDETT, hogy elérhetővé tegyék a felhasználóknak az iránypont szerepekre történő gyors ugrást.

Megjegyzés: A landmark egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep, melyet a szerkesztők nem használhatnak fel a tartalomban.

A landmark karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:region
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Hamis


list lista (szerep)

Nem interaktív listaelemek csoportja. Lásd a kapcsolódó listbox szerepet.

A listák vagy listitem szerepű gyermekelemeket tartalmaznak, vagy olyan group elemeket, amelyek listitem szereppel rendelkeznek.

A list karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:region
Alosztály szerepek:
Alapfogalom:
Kötelező saját elemek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

listbox listadoboz (szerep)

Egy widget, ahol a felhasználó kiválaszthat egy, vagy több elemet a lehetőségek közül. Lásd a kapcsolódó combobox és list szerepeket.

A listában szereplő elemek statikusak, és a hagyományos HTML select elemekkel ellentétben képeket is tartalmazhatnak. A listadobozok option szereppel rendelkező gyermekelemeket tartalmaznak.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

A listbox karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező saját elemek:option
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

listitem listaelem (szerep)

Egy list vagy directory egy eleme.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a listitem szereppel rendelkező elemek egy list vagy group szereppel rendelkező elemben szerepeljenek, vagy az birtokolja őket.

A listitem karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Alosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML li
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező kontextuális szerep:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

log napló (szerep)

Egy aktív terület, ahol az új információk jelentéssel bíró sorrendben jelennek meg és a régi tartalmak eltűnhetnek. Lásd a kapcsolódó marquee szerepet.

Ide tartoznak a chat naplók, az üzenetelőzmények, a játék– vagy hibanaplók. Az aktív területekkel ellentétben, a log szerep esetén kapcsolat áll fenn az új elemek beérkezése és az olvasási sorrend között. A log sorrendisége jelentéssel bír, az új információk a log végére kerülnek, nem tetszőleges helyekre.

Megjegyzés: A log szerep implicit aria-live: igaz értékkel rendelkezik.

A log karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:region
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés: szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-live alapértelmezett értéke: polite.

main elsődleges tartalom (szerep)

Egy dokumentum elsődleges tartalma.

A dokumentum központi témájához közvetlenül kapcsolódó, vagy azt kibővítő tartalmát jelöli. A main szerep az "ugrás a fő tartalomra" hivatkozások egy nem tolakodó alternatívája, ahol a fő tartalomra mutató navigációs lehetőségét (vagy más iránymutatókat) a felhasználói program egy párbeszédablakon vagy a kisegítő technológiákon keresztül teszi elérhetővé.

A felhasználói programoknak a main szereppel rendelkező elemeket navigációs iránypontokként KELL kezelniük.

Bármely document-ben vagy application-ben a szerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy egynél több elemet jelöljenek meg a main szereppel.

Megjegyzés: Mivel a document és application elemek egymásba ágyazhatóak, előfordulhat, hogy a DOM-ban több main elem szerepel DOM leszármazottként, feltéve, hogy azok különböző dokumentumcsomópontokhoz tartoznak, és vagy egymásba ágyazás (pl. document a document-en belül) vagy az aria-owns attribútum használata által kerülnek oda.

A main karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:landmark
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

marquee fényújság (szerep)

Egy aktív terület, ahol gyakran változó, nem kulcsfontosságú információk találhatók. Lásd a kapcsolódó log szerepet.

A marquee például részvényárfolyamok vagy hirdetési bannerek megjelenítésére használható. A fő különbség a marquee és a log között, hogy a log a fontos tartalomváltozásoknál jelentéssel bíró sorrenddel rendelkezik.

Megjegyzés: A marquee szerepű elemek megtartják az alapértelmezett aria-live: off (kikapcsolt) értéket.

A marquee karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

math matematikai formula (szerep)

Egy matematikai kifejezést reprezentáló tartalom.

A math szereppel rendelkező tartalomnak hozzáférhető formátumban, például MathML [MATHML]-ben, vagy más olyan szöveges reprezentációban, például TeX vagy LaTeX formátumban kell lennie, melyet a kisegítő technológiák képesek könnyen hozzáférhető formátumra alakítani.

A szerep egy horgonyt kínál, melynek segítégével egy plug-in mechanizmus multi-modális hozzáférést nyújthat a MathML-hez, valamint lehetővé teheti a "mainstream" felhasználói programokban a MathML támogatását.

Habár a math szerepet nem javasolt a képként ábrázolt matematikai kifejezések jelölésére használni, jelentős mennyiségű régi tartalom érhető el ebben a formában. A helyzet javítása céljából, ha egy kép egy matematikai kifejezést ábrázol, annak szövegalternatíváját érvényes MathML vagy TeX formátumban KELL megadni. Továbbá, az aria-describedby attribútum segítségével a képet a matematikai kifejezést élőbeszédként is érthető címkével KELL ellátnunk.

MathML példa:

<div role="math" aria-label="6 osztva 4-gyel egyenlő 1.5">
 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
  <mfrac>
   <mn>6</mn>
   <mn>4</mn>
  </mfrac>
  <mo>=</mo>
  <mn>1.5</mn>
 </math>
</div>

TeX példa:

<div role="math" aria-label="6 osztva 4-gyel egyenlő 1.5">
 \frac{6}{4}=1.5
</div>
A math karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Prezentációs gyermek:Igaznote megjegyzés (szerep)

Az erőforrás fő tartalmához kapcsolódó zárójeles vagy kiegészítő tartalmú szakasz.

A note karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

option opció (szerep)

Egy select lista kiválasztható eleme.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy az option szereppel rendelkező elemek egy listbox szereppel rendelkező elemben szerepeljenek, vagy az birtokolja őket. A listbox-hoz nem hozzárendelt elemeknél lehetséges, hogy azok nem lesznek megfelelően leképezve az akadálymentességi API-ra.

Az option karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:input
Alosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML option
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező kontextuális szerep:listbox
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

presentation prezentáció (szerep)

Egy elem, amelynek a natív szerepszemantikája nem kerül leképezésre az akadálymentességi API-ra.

A használata akkor célszerű, ha az elem célja az oldal kinézetének megváltoztatása, azonban nem rendelkezik az elemtípus által implikált összes funkcionális, interaktív, vagy strukturális relevanciával, továbbá hozzáférhető visszaesési (fallback) lehetőséget jelenthet a régebbi, WAI-ARIA-t nem támogató böngészők számára.

Példák a használati esetekre:

 • egy elem, amelynek tartalma teljesen prezentációs jellegű (például egy helykitöltő/spacer kép, díszítőgrafika, vagy clearing elem);
 • egy kép, amely egy img szerepű tárolóban van, és amelynek a teljes szövegalternatívája elérhető az aria-labelledby és (szükség esetén) az aria-describedby által;
 • egy CSS-hez használt horgonyelem; vagy
 • egy elrendezést szolgáló táblázat és/vagy ennek bármely hozzárendelt sora, cellája, stb.

Bármely nem fókuszálható, presentation szereppel ellátott elemnél a felhasználói programnak TILOS felfednie az elem implicit natív szemantikáját (a szerepét, továbbá az állapotait és tulajdonságait) az akadálymentességi API-k számára. Azonban, a felhasználói programnak KÖTELEZŐ felfednie az elem tartalmát és annak leszármazott elemeit, ha azok nem rendelkeznek explicit vagy örökölt presentation szereppel. Ezáltal, a presentation szerep az adott elem szerep nélküli feldolgozását okozza, vagy eltávolítja azt az akadálymentességi fából, de az elem tartalma az akadálymentességi fának továbbra is része marad.

Például, a következő elemek az akadálymentességi API szemszögéből azonos szerepszemantikával (nincs szerepük) és megegyező tartalommal rendelkeznek.

<!-- 1. [role="presentation"] negálja az implicit 'heading' szerep szemantikáját, de nem befolyásolja a tartalmakat. -->
<h1 role="presentation"> Minta tartalom </h1>

<!-- 2. A span nem rendelkezik implicit tartalommal, így csak a tartalma kerül felfedésre -->
<span> Minta tartalom </span>

<!-- 3. Ez a szerepdeklaráció redundáns. -->
<span role="presentation"> Minta tartalom </span>

<!-- 4. Az összes esetben a tartalom mindenféle implikált szerepszemantika nélkül kerül felfedésre az akadálymentességi API számára. -->
<!-- <> --> Minta tartalom <!-- </> -->

A presentation szerep egy olyan elemen van használva, amelynek van implicit natív szemantikája, vagyis rendelkezik alapértelmezett akadálymentességi API szereppel. Egyes elemek csak akkor teljes értékűek, ha további leszármazott elemeket adunk meg. Például, a HTML table elemeknek (a grid szerepnek megfelelően) egy olyan tr leszármazottal kell rendelkezniük (row szerep), ami egy th vagy td gyermekelemet birtokol (gridcell, columnheader, rowheader szerepek). Hasonlóképp, a listáknak listaelemeket kell tartalmazniuk. Azok a leszármazott elemek, amelyek a WAI-ARIA-ban teljessé teszik egy elem szemantikáját a kötelező saját elemek részben találhatóak.

Ha az explicit vagy örökölt presentation szerepet egy olyan implicit WAI-ARIA szerepszemantikával rendelkező elemen alkalmazzuk, amely kötelező saját elemekkel rendelkezik, a felhasználói programnak KÖTELEZŐ örökölt presentation szereppel ellátnia azokat a birtokolt elemeket, amelyeknek nincs explicit szerepük. Továbbá, ha az explicit vagy örökölt presentation szerepet olyan gazdanyelvi elemen alkalmazzuk, mely a gazdanyelv specifikációja alapján kötelező gyermekelemmel rendelkezik, a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ örökölt presentation szereppel ellátnia azokat a kötelező gyermekelemeket, melyek nem rendelkeznek explicit szereppel. Bármely nem fókuszálható, explicit vagy örökölt presentation szerepű elem esetén a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ figyelmen kívül hagyniuk az elem szerepspecifikus WAI-ARIA állapotait és tulajdonságait. Például, HTML-ben a presentation szerepű ul vagy ol elemek eltávolítják a li elem implicit natív szemantikáját, mert a list szerepnek, ami az ul/ol megfelelője kötelezően egy listitem elemet kell birtokolnia. Habár a HTML table elem nem rendelkezik olyan implicit natív szemantikus szereppel, ami közvetlenül megfeleltethető egy WAI-ARIA szerepnek, a leszármazott thead/tbody/tfoot/tr/th/td elemek implicit natív szemantikája is el lesz távolítva, mert a HTML specifikáció alapján ezek a table elem kötelező strukturális leszármazottai. A leszármazott vagy birtokolt elemek esetén az explicit szerepek felülírják az örökölt presentation szerepet, és úgy viselkednek, mint bármely explicit szereppel rendelkező elem. Ha az implicit szerep felfedése az akadálymentességi fa torzulásához vezet, az elvárt eredmény nincs definiálva és a felhasználói programnak MEGENGEDETT , hogy a fa kijavításához egy belső helyreállító mechanizmushoz folyamodjon.

Megjegyzés: Az implicit natív szemantika csak azoknál az elemeknél kerül eltávolításra, amelyek megfeleltethetőek egy WAI-ARIA kötelezően birtokolt elemnek. Minden további tartalom érintetlen marad, beleértve a beágyazott táblázatokat és listákat, kivéve ha explicit presentation szereppel rendelkeznek.

Például, a következő elemek az akadálymentességi API szempontjából, a következő elemek azonos szerepszemantikával (nincs szerep) és azonos tartalommal rendelkeznek.

<!-- 1. [role="presentation"] negálja az implicit 'list' és 'listitem' szerepek szemantikáját, de nem befolyásolja azok tartalmát. -->
<ul role="presentation">
 <li> Minta tartalom </li>
 <li> További Minta tartalom </li>
</ul>

<!-- 2. A span-nek nincs implicit szerepe, így csak a tartalma kerül felfedésre. -->
<span>
 <span> Minta tartalom </span>
 <span> További Minta tartalom </span>
</span>

Megjegyzés: Léteznek más kötelezően birtokolt gyermekkel rendelkező WAI-ARIA szerepek, melyekre ez a helyzet érvényes (pl. radiogroup-ok és listbox-ok), de a táblázatok és listák a leggyakoribb valós használati esetek, ahol a presentation öröklődése előfordul.

Bármely explicit vagy örökölt presentation szereppel rendelkező elem esetén a felhasználói programnak KÖTELEZŐ örökölt presentation szerepet adnia az elem összes gazdanyelvspecifikus címkéző elemének. Például, ha egy table elem presentation szereppel rendelkezik, a táblázat caption elemének a implicit natív szemantikája el lesz távolítva, mivel az csupán a prezentációs táblázat egy címkéje.

Bármely explicit vagy örökölt presentation szereppel rendelkező elem esetén, a felhasználói programnak KÖTELEZŐ figyelmen kívül hagynia az összes nem globális, szerepspecifikus WAI-ARIA állapotot és tulajdonságot. Azonban, KÖTELEZŐ minden esetben felfednie a globális WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat az akadálymentességi API-knak, még akkor is, ha az elem explicit vagy örökölt presentation szereppel rendelkezik.

Például, az aria-hidden egy globális attribútum és mindig alkalmazva lesz; az aria-level viszont nem globális attribútum, és csak akkor lesz alkalmazva, ha az elem nincs prezentációs állapotban.

<!-- 1. [role="presentation"] negálja az implicit 'heading' szerep szemantikáját, de nem befolyásolja a "rejtett" globális állapotot. -->
<h1 role="presentation" aria-hidden="true"> Minta tartalom </h1>
<!-- 1. [role="presentation"] negálja az implicit 'heading' szerepet és a nem globális szintet is. -->
<h1 role="presentation" aria-level="2"> Minta tartalom </h1>

Amikor egy presentation szerepű elem fókuszálható, a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ figyelmen kívül hagyniuk a szerep normális hatását, és fel kell fedniük az elem natív szemantikáját, hogy biztosítsák az elem értelmezhetőségét és működtethetőségét. A presentation szerepű képek esetén a szerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy jelentéssel bíró szövegalternatívát adjanak meg (például, HTML4-ben használjuk az alt="" attribútumot).

A következő példában a div WAI-ARIA img szereppel rendelkezik, és ezt a "caption" bekezdés megfelelően címkézi. Az img megjelölhető prezentációs elemként, mivel a szerepet és a szövegalternatívát az őt tartalmazó elem nyújtja.

<div role="img" aria-labelledby="caption">
 <img src="example.png" role="presentation" alt="">
 <p id="caption">Egy látható felirat címkézi a képet.</p>
</div>

A következő példában mivel a horgony (HTML a elem) egy treeitemként viselkedik, a listaelemnek (HTML li elem) explicit WAI-ARIA presentation szerepe van, hogy felülírja a felhasználói alkalmazás rá vonatkozó implicit natív szemantikáját.

<ul role="tree">
 <li role="presentation">
  <a role="treeitem" aria-expanded="true">Egy nyitott facsomópont (node)</a> 
 </li></ul>
A presentation karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:structure
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • szerkesztő által (ha a szerep nem kerül felhasználásra valamilyen hibafeltétel miatt)

progressbar folyamatjelző sáv (szerep)

Egy elem ami a hosszú ideig tartó folyamatok állapotát jelzi.

A progressbar jelzi, hogy a felhasználói kérés feldolgozásra került, és az alkalmazás halad a kért művelet befejezése felé. A szerkesztőnek meg KELL adniuk az aria-valuenow, aria-valuemin, és aria-valuemax attribútumok értéket, kivéve ha az érték nem határozható meg, mely esetben az aria-valuenow attribútumot el KELL hagyni. A szerkesztőknek módosítaniuk KELL ezeket az értékeket a vizuális állapotjelző frissítésekor. Amennyiben a progressbar egy adott terület betöltésének állapotát jelöli, a szerkesztőnek az aria-describedby segítségével rá KELL mutatnia az állapotra, valamint az aria-busy attribútum értékének igaz-nak kell lennie. A felhasználó nem módosíthatja progressbar értékét, mert az minden esetben readonly (csak olvasható).

Megjegyzés: A kisegítő technológiák az aria-valuenow értékét általában az aria-valuemin és az aria-valuemax közti százalékos értékként jelenítik meg, kivéve ha az aria-valuetext meg van adva. Az aria-valuemin, aria-valuemax, és aria-valuenow értékét célszerű úgy beállítani, hogy illeszkedjenek ehhez a számításhoz.

Megjegyzés: A progressbar szerep implicit aria-readonly: igaz értékkel rendelkezik.

A progressbar karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:range
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
Prezentációs gyermek:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-readonly alapértelmezett érteke: igaz.

radio rádiógomb (szerep)

Egy bejelölhető elem a radio szerepek csoportjában, ahol egyszerre csak egy elem lehet aktív.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a radio szereppel rendelkező elemek explicit módon csoportosítva legyenek, hogy ezzel jelezzék, mely elemek befolyásolnak egy adott értéket. Ezt a radio elemek radiogroup elemekbe való zárásával érhetjük el. Ha a rádiógombok nem tehetők a radiogroup DOM gyermekeivé, a szerkesztőknek az aria-owns attribútum radiogroup elemen való használatával jelezniük KELL a gyermekelemmel fennálló kapcsolatot.

A radio karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-checked (állapot) alapértelmezett értéke: hamis.

radiogroup rádiógomb csoport (szerep)

radio gombok egy csoportja.

A radiogroup a select listák olyan típusa, amely csak egyetlen bejelölt elemmel rendelkezhet. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy egy időben csak a csoport egy eleme lehessen aktív. A csoport egy elemének kiválasztásával a korábbi elem kiválasztása megszűnik (az aria-checked attribútum értéke hamis-ra módosul).

A radiogroup karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:select
Kapcsolódó fogalmak:list
Kötelező saját elemek:radio
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-required
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

range értéktartomány (absztrakt szerep)

Egy beviteli lehetőség, amely a felhasználó által megadható értékek tartományát képviseli.

Megjegyzés: A range egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A range karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:widget
Alosztály szerepek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok: aria-valuetext
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

region terület (szerep)

Egy weboldal vagy dokumentum nagy, érzékelhető része, amely fontos annyira, hogy az oldalösszefoglaló vagy a tartalomjegyzék része legyen, például egy oldal sportesemények statisztikáit tartalmazó területe.

Az előbbiekben említett 'oldalösszefoglaló' egy olyan struktúra, ami dinamikusan jön létre az oldal betöltődésekor és röviden leírja annak átfogó elrendezését. A szerkesztő ezt szkript, vagy a kisegítő technológia segítségével hozhatja létre.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a region rendelkezzen egy aria-labelledby által hivatkozott címsorral. A címsort a gazdanyelv címsor elemének egy példánya, vagy a címsorszöveget tartalmazó heading szerepű elem szolgáltatja.

A szerkesztőknek javasolt, hogy a weblap területeinek meghatározásakor fontolják meg a szabványos iránypont szerepek használatát. Amennyiben ezek definíciója nem elégséges, a szerkesztők használhatják a region szerepet és megadhatják a megfelelő hozzáférhető nevet.

A region karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

roletype szereptípus (absztrakt szerep)

Az alap szerep, amelytől a taxonómia összes többi szerepe örököl.

A szerep tulajdonságai az objektumok (az RDF szóhasználatával élve "instance-ek/egyedek" ) strukturális és funkcionális célját írják le. A szerep egy fogalom, amely az instance-ek megértését és működtetését segíti.

Megjegyzés: A roletype egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A roletype karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:Helyfoglaló a globális tulajdonságoknak
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • nem alkalmazható

row sor (szerep)

Egy grid celláit tartalmazó sor.

A sorok gridcell elemeket tartalmaznak, és a grid rendezésére szolgálnak.

treegridek esetén a szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a sorokat az aria-expanded attribútum segítségével bővíthetőként jelöljék meg. Hagyományos grid esetén ez nem lehetséges, mivel nem támogatja az aria-expanded attribútumot.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a row szerepű elemek egy grid, rowgroup, vagy treegrid szereppel rendelkező elemben szerepeljenek, vagy az birtokolja őket.

A row karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML tr
Kötelező kontextuális szerep:
Kötelező saját elemek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

rowgroup sorcsoport (szerep)

Egy grid egy vagy több row elemet tartalmazó csoportja.

A rowgroup szerep kapcsolatot hoz létre az általa birtokolt row elemek közt. Strukturális ekvivalense a thead, tfoot, és tbody elemeknek a HTML table elemnél.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a rowgroup szereppel ellátott elemek egy grid elemben szerepeljenek, vagy egy ilyen birtokolja őket.

Megjegyzés: A rowgroup szerep részben azért létezik, hogy támogassa a szerepszimmetriát a HTML-lel, és lehetővé teszi az explicit presentation szereppel rendelkező HTML table elemek prezentációs öröklődését.

Megjegyzés: A szerep nem tesz különbséget a row csoportok típusai közt (pl. thead vagy tbody), ezt figyelembe fogjuk venni a WAI-ARIA 2.0 írásakor.

A rowgroup karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:group
Alapfogalom:HTML thead, tfoot, and tbody
Kötelező kontextuális szerep:grid
Kötelező saját elemek:row
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

rowheader sorfejléc (szerep)

A grid egy sorának fejlécinformációit tartalmazó cella.

A rowheader egy táblázat vagy rács (grid) sorfejléceként használható. A rowheader kapcsolatot hoz létre önmaga és az adott sor összes cellája közt. Strukturálisan egyenértékű a scope="row" HTML th elemen történő alkalmazásával.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a rowheader szerepű elemek egy row elemben szerepeljenek, vagy egy row szereppel rendelkező elem birtokolja őket.

A rowheader karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alapfogalom:HTML th[scope="row"]
Kötelező kontextuális szerep:row
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-sort
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz


section szakasz (absztrakt szerep)

Egy megjeleníthető strukturális tárolóegység egy dokumentumban vagy alkalmazásban.

Megjegyzés: A section egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A section karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:structure
Alosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-expanded (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

sectionhead szakaszfejléc (absztrakt szerep)

Egy struktúra amely címkével látja el vagy összefoglalja a kapcsolódó szakasz témáját.

Megjegyzés: A sectionhead egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A sectionhead karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:structure
Alosztály szerepek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-expanded (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

select választó (absztrakt szerep)

Egy űrlapwidget, melyben a felhasználó elemeket választhat ki a megadott lehetőségek közül.

Megjegyzés: A select egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A select karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

separator elválasztó (szerep)

Egy elválasztó, amely elkülöníti és megkülönbözteti a tartalmak egyes szakaszait vagy menüelemek csoportjait.

A separator egy vizuális elválasztó tartalmak egyes szakaszai között. Például megtalálható menüelemek csoportjai közt, vagy mozgatható elválasztóként az osztott képernyős panelek két része között.
A separator karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:structure
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Prezentációs gyermek:Igaz

scrollbar görgetősáv (szerep)

Egy grafikus objektum, amely a tartalom görgetését vezérli egy megjelenítési területen, függetlenül attól, hogy a tartalom teljes egészében látható-e.

A görgetősáv a jelenlegi értéket és a lehetséges értéktartományt a görgetősáv méretével és az értéket jelző csúszka pozíciójával jelzi az orientációjának (vízszintes vagy függőleges) megfelelően. Az orientáció a görgetősáv elrendezését és a görgetés irányát képviseli a megjelenített területen. Ennek aktuális értéke többnyire az iránygombok, például a kurzorbillentyűk segítségével módosítható.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ alkalmazniuk az aria-controls attribútumot a scrollbar elemen, hogy hivatkozzanak az általa vezérelt görgethető területre.

Megjegyzés: A scrollbar szerep implicit aria-orientation: vertical (függőleges orientáció) értékkel rendelkezik.

Megjegyzés: A kisegítő technológiák az aria-valuenow értékét általában az aria-valuemin és az aria-valuemax közti százalékos értékként jelenítik meg, kivéve ha az aria-valuetext meg van határozva. Az aria-valuemin, aria-valuemax, és aria-valuenow értékét célszerű úgy beállítani, hogy illeszkedjenek ehhez a számításhoz.

A scrollbar karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező állapotok és tulajdonságok
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Hamis
Prezentációs gyermek:Igaz
A szerep implicit értékei:Az aria-orientation alapértelmezett értéke: vertical.

slider csúszka (szerep)

Egy felhasználói beviteli lehetőség, ahol a felhasználó egy értéket választhat az adott tartományból.

A csúszka a vezérlő pozíciójával a jelenlegi értéket, annak méretével pedig a lehetséges értékek tartományát jelöli. Ez az érték többnyire vezérelhető az iránygombok, például a kurzorbillentyűk segítségével.

A slider karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező állapotok és tulajdonságok
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-orientation
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz
Prezentációs gyermek:Igaz

spinbutton léptetőgomb (szerep)

A range egy formája, ahol a felhasználó diszkrét (adott) lehetőségek halmazából választhat.

A spinbutton lehetővé teszi, hogy a megadott tartományból a felhasználó kiválasszon egy értéket a billentyűzet fel és le gombjai segítségével. Az aktuális érték a maximum vagy minimum érték eléréséig növekszik vagy csökken. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a funkcionalitás elérhető a fel és le kurzorbillentyűk segítségével.

Habár a spinbutton kinézetében hasonlít a select számos formájához, javasolt, hogy ha ismert tartománnyal dolgozunk (különösen nagy tartományok esetén), a különálló opciók helyett a spinbutton vezérlőt használjuk. Például az 1 - 1000000 tartományt képviselő spinbutton jelentősen jobb teljesítményt nyújt, mint egy ugyanezen értékeket képviselő select widget.

A spinbutton karakteriszitkái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező állapotok és tulajdonságok
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-required
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

status állapot (szerep)

Egy tároló, ami olyan tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, melyek nem fontosak annyira, egy alert-et indokoljanak. Gyakran, de nem szükségszerűen állapotsáv formájában ábrázolva. Lásd a kapcsolódó alert szerepet.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ az állapotinformációs tartalmat egy status szereppel rendelkező elembe helyezniük. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy az objektum ne kaphasson fókuszt.

A status az aktív területek egy formája. Amennyiben az oldal más része vezérli a status-ban található tartalom megjelenését, a szerkesztőknek egyértelműen jelezniük KELL a kapcsolatot az aria-controls attribútum segítségével.

A kisegítő technológiáknak MEGENGEDETT, hogy lefoglalják a Braille kijelző egyes celláit az állapot megjelenítésére.

Megjegyzés: A status szerep implicit aria-live polite (nem tolakodó) és aria-atomic igaz értékekkel rendelkezik.

A status karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
A szerep implicit értékei:Az aria-live alapértelmezett értéke: polite (nem tolakodó).
Az aria-atomic alapértelmezett érteke: igaz.

structure struktúra (absztrakt szerep)

A dokumentum strukturális eleme.

A dokumentumstruktúra szerepek javítják a dinamikus webes tartalmak akadálymentességét azzal, hogy segítenek a kisegítő technológiáknak az aktív tartalmak statikus dokumentumtartalomtól való megkülönböztetésében. A strukturális szerepek önmagukban nem mind vannak leképezve az akadálymentességi API-kra, hanem widget szerepek létrehozására használják őket, vagy segítenek a tartalom adaptálásában a kisegítő technológiák számára.

Megjegyzés: A structure egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A structure karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:roletype
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • nem alkalmazható

tab fül (szerep)

Egy csoportosító címke, amely egy mechanizmust kínál a tab tartalmának kiválasztására és megjelenítésére.

Amennyiben a tabpanel vagy egy tabpanelben lévő elem birtokolja a fókuszt – a Fókuszkezelésben definiáltak szerint – a hozzá rendelt tab lesz a tablist aktív füle. Azok a tablist elemek, amelyek hozzárendelt tab elemeket tartalmaznak, általában tabpanel elemek sorozata közelében helyezkednek el és többnyire megelőzik őket. A tabhalmaz tervezési minták implementálására vonatkozó részletekért keresse fel a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok Útmutatót [ARIA-PRACTICES].

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a tab szerepű elemek egy tablist elemben szerepeljenek, vagy az birtokolja őket.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy az aktív fülhöz társított tabpanel érzékelhető a felhasználó számára.

Az egyszeres kiválasztást engedélyező tablist-eknél a szerkesztőknek el KELL rejteniük a felhasználók elől a többi tabpanel elemet, ameddig a felhasználó nem választja ki a tabpanelhez társított fület. A többszörös kiválasztást engedélyező tablist-ek esetén a szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a látható tabpanel elemek mindegyike aria-expanded igaz attribútummal rendelkezik, a rejtett tabpanel elemek aria-expanded értéke pedig hamis.

Mindkét esetben, a szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a kiválasztott tab aria-selected attribútuma igaz értékkel rendelkezik, az inaktív tabok aria-selected attribútuma hamis értékű, továbbá hogy a kiválasztás vizuálisan jelezve van. Ha az aktuális tabnál hiányzik az aria-selected attribútum, a felhasználói programoknak jelezniük KELL a kisegítő technológiák számára az akadálymentességi API-n keresztül, hogy a fókuszban lévő tab ki van kiválasztva.

A tab karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező kontextuális szerep:tablist
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-selected (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által

tablist füllista (szerep)

A tabpanel elemekre hivatkozó tab elemek listája.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

Az egyszeres kiválasztást engedélyező tablist-eknél a szerkesztőknek el KELL rejteniük a felhasználók elől a többi tabpanel elemet, ameddig a felhasználó nem választja ki a tabpanelhez társított fület. A többszörös kiválasztást engedélyező tablist-ek esetén a szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a látható tabpanel elemek mindegyike aria-expanded igaz attribútummal rendelkezik, a rejtett tabpanel elemek aria-expanded értéke pedig hamis.

A tablist elemek általában tabpanel elemek sorozata közelében helyezkednek el, többnyire megelőzve azokat. A tab halmaz tervezési minták implementálására vonatkozó részletekért keresse fel a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok Útmutatót [ARIA-PRACTICES].

A tablist karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kapcsolódó fogalmak:
Kötelező saját elemek:tab
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • szerkesztő által

tabpanel fülpanel (szerep)

Egy tab-hoz kapcsolódó erőforrások tárolója, ahol az egyes tab-okat egy tablist tartalmazza.

A szerkesztőknek egymáshoz KELL rendelniük a tabpanel elemeket a tab elemmel, úgy, hogy az aria-controls attribútummal hivatkoznak a tabról a tabpanelre, vagy az aria-labelledby attribútummal hivatkoznak a tabpanelről a tabre.

A tablist elemek általában tabpanel elemek sorozata közelében szerepelnek, többnyire megelőzve azokat. A részletekért keresse fel a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok Útmutatót [ARIA-PRACTICES].

A tabpanel karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:region
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

textbox szövegdoboz (role)

Bevitel, ami az értékeként strukturálatlan szöveget fogad.

Ha az aria-multiline attribútum igaz értékkel rendelkezik, a widget sortöréseket is elfogad, mint a HTML textarea komponens. Máskülönben ez egy egyszerű szövegdoboz. A szerepet olyan nyelvek esetén célszerű alkalmazni, amelyek nem rendelkeznek szövegbeviteli elemmel, vagy ha egy más szemantikával rendelkező elemet használunk szövegmezőként.

Megjegyzés: A legtöbb felhasználói programban az alapértelmezett viselkedés az ENTER vagy RETURN gomboknál eltér egysoros és többsoros HTML szövegmezők esetén. Ha a felhasználói fókusz egy egysoros <input type="text"> elemen van, a gombnyomás általában elküldi az űrlapot. Amennyiben a fókusz egy többsoros <textarea> elemen van, a gombnyomás sortörést eredményez. A WAI-ARIA a textbox típusai között az aria-multiline attribútummal tesz különbséget, így javasolt ennek észben tartása a mező tervezésekor.

A textbox karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:input
Kapcsolódó fogalmak:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

timer időmérő (szerep)

Egy numerikus számlálót tartalmazó aktív terület, amely a kezdő időponttól eltelt, vagy a kijelölt időpontig hátralévő időt mutatja.

A timer objektum szöveges tartalma a jelenlegi időt jelzi, és frissül a mennyiség változásakor. A timer értéke nem feltétlenül parse-olható (feldolgozható) de a szerkesztőknek a szöveges tartalmat fix intervallumokban frissíteniük KELL, kivéve ha az időzítő le van állítva, vagy elérte a végpontot.

Megjegyzés: A timer szerep megtartja az alapértelmezett aria-live: off értéket.

A timer karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:status
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

toolbar eszközsor (szerep)

A gyakran használt funkciógombok vagy vezérlők gyűjteménye kompakt vizuális formában megjelenítve.

A toolbar gyakran a menubar funkcióinak részhalmaza, és a célja a funkciók használatához szükséges felhasználói erőfeszítés csökkentése. Amennyiben az alkalmazás egynél több toolbart tartalmaz, a szerkesztőknek KÖTELEZŐ mindegyiknél megadniuk az aria-label tulajdonságot.

A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy a fókuszt a szerep összes példányának leszármazottában maguk kezeljék a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően.

A toolbar karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:group
Kapcsolódó fogalmak:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által

tooltip helyi súgó (szerep)

Egy kontextuális popup (felugró ablak), amely megjeleníti az elem leírását.

A tooltip többnyire akkor jelenik meg, ha az egérkurzort az elem fölé visszük, vagy a birtokló elem kapja meg a billentyűzetfókuszt. Ilyenkor a szerkesztőknek rövid késleltetés után KELL megjeleníteniük a tooltipet. A WAI-ARIA tooltip kiegészíti a felhasználói alkalmazás normális tooltip viselkedését.

Megjegyzés: A tipikus késleltetés egytől öt másodpercig tart.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL a tooltip szereppel rendelkező elemeknél, hogy már a megjelenésükkor hivatkoznak rájuk az aria-describedby segítségével.

A tooltip karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:section
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

tree fa (szerep)

Egy list típus, amely az alszintjein kinyitható és összecsukható beágyazott csoportokat tartalmaz.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

A tree karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:select
Alosztály szerepek:
Kötelező saját elemek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

treegrid farács (szerep)

Egy grid, melynek a sorai a tree-hez hasonlóan kinyithatók és összecsukhatók.

A treegrid szerkeszthetőnek tekintendő, kivéve ha ez másképp van megadva. A treegrid "írásvédetté" tételéhez az aria-readonly tulajdonságnak igaz értékkel kell rendelkeznie. A treegrid elem aria-readonly attribútumának értéke implicit módon érvényes az összes általa birtokolt gridcell elemre, és láthatóvá válik az akadálymentességi API-n keresztül. A szerkesztő az egyes gridcell elemek örökölt aria-readonly értékét felülírhatja az aria-readonly attribútum megadásávál a gridcell elemen.

Hogy az elem billentyűzetről hozzáférhető legyen, a szerkesztőknek a fókuszt a Fókuszkezelés részben leírtaknak megfelelően KELL kezelniük a szerep összes leszármazottja esetén.

A treegrid karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező saját elemek:row
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

treeitem faelem (szerep)

A tree egy option eleme. Ez egy elem a fán belül, ami ha további treeitem elemcsoportot tartalmaz az alszintjén, akkor kinyitható és összecsukható.

A kinyitható és összecsukható treeitem elemeknek egy group szereppel rendelkező elemen belül kell szerepelniük.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a treeitem szerepű elemek egy group vagy tree szerepű elemben legyenek, vagy az birtokolja őket.

A treeitem karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Ősosztály szerepek:
Kötelező kontextuális szerep:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • tartalomból
 • szerkesztő által
Hozzáférhető név szükséges:Igaz

widget (absztrakt szerep)

A felhasználói felület (GUI) egy interaktív komponense.

A widgetek önálló felhasználói felületi objektumok, amelyekkel interakcióba léphet a felhasználó. A widget szerepek leképződnek az akadálymentességi API által kínált szabványos funkciókra. Amikor a felhasználó egy widget elemre navigál, a kisegítő technológiáknak – amelyek tipikusan eltérítik a hagyományos billentyűzeteseményeket – át KELL váltaniuk alkalmazás böngésző módba, és továbbítaniuk kell ezeket a webes alkalmazásoknak. A cél az adott kisegítő technológiák részére jelezni, hogy a hagyományos böngészési módból váltsanak a webes alkalmazásokhoz jobban illő interakciós üzemmódba; egyes felhasználói programok olyan böngészési navigációt kínálnak, ahol a fel és le kurzorbillentyűk a dokumentum böngészésére szolgálnak, ez a natív viselkedés azonban megakadályozza ezen billentyűk felhasználását a webes alkalmazásokban.

Megjegyzés: A widget egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A widget karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:roletype
Alosztály szerepek:
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés:
 • nem alkalmazható

window ablak (absztrakt szerep)

Egy böngésző– vagy alkalmazásablak.

Ezen szereppel rendelkező elemek ablakszerű viselkedéssel rendelkeznek a grafikus felhasználói felület (GUI) kontextusában, függetlenül attól, hogy ez az operációs rendszer natív ablakaként van implementálva, vagy csupán a dokumentum olyan szakasza, amely ablakszerű formázással rendelkezik.

Megjegyzés: A window egy kizárólag az ontológiában használt absztrakt szerep. A szerkesztőknek tilos ennek felhasználása a tartalomban.

A windowskarakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Absztrakt:Igaz
Ősosztály szerepek:roletype
Alosztály szerepek:
Támogatott állapotok és tulajdonságok:aria-expanded (állapot)
Örökölt állapotok és tulajdonságok:
Elnevezés: szerkesztő által

6. Támogatott állapotok és tulajdonságok

Jelen rész normatív jellegű.

6.1. Különbségek az állapotok és tulajdonságok között

Az "állapot" és "tulajdonság" kifejezések hasonló fogalmakat takarnak. Mindketten specifikus információkat nyújtanak egy objektumról, és mindkettő a szerepek természetét leíró definíció része. Jelen dokumentumban az állapotok és tulajdonságok aria előtaggal ellátott attribútumként szerepelnek. Azonban koncepcionálisan külön kezeltek, hogy egyértelmű legyen a jelentéseik közt lévő finom eltérés. Fontos különbség, hogy a tulajdonságok (például aria-labelledby) értéke az alkalmazás életciklusa során ritkábban változik, mint az állapotoké (például aria-checked), melyek viszont gyakran módosulnak a felhasználói interakciók következtében. Ez azonban nem törvényszerű; néhány tulajdonság, például az aria-activedescendant, aria-valuenow és aria-valuetext értéke gyakran módosulhat. Mivel az állapotok és tulajdonságok közti különbség a szerkesztők többsége számára kis jelentőséggel bír, jelen specifikáció ezekre ahol lehetséges "attribútumként" hivatkozik. További információkért keresse fel az állapot és tulajdonság definíciókat.

6.2. Állapotok és tulajdonságok karakterisztikái

Az állapotok és tulajdonságok karakterisztikáit a következő szakaszok írják le.

6.2.1. Kapcsolódó fogalmak

Tájékoztató jellegű információ az ebben, vagy más nyelvekben fellelhető funkciókról, amelyek megfeleltethetőek az adott állapotnak vagy tulajdonságnak. Habár előfordulhat, hogy a megfeleltetés nem teljeskörű, hasznos lehet az állapot vagy tulajdonság céljainak megértéséhez.

6.2.2. Hol használható

Tájékoztató jellegű információ az adott állapotot vagy tulajdonságot használó szerepekről. Ez az információ az attribútum megfelelő használatának megértésére szolgál. Az adott állapot vagy tulajdonság használata nincs definiálva, ha a felsoroltaktól eltérő szerepeknél használjuk őket.

6.2.3. Öröklődés (szerepek)

Tájékoztató információ azokról a szerepekről, amelyek öröklik az állapotot vagy tulajdonságot egy ősszereptől.

6.2.4. Érték

Az állapot vagy tulajdonság értéktípusa. Az érték a következők egyike lehet:

igaz/hamis
Igaz vagy hamis értékekkel rendelkező típus, alapértelmezett "hamis" értékkel.
háromállású (tristate)
Igaz, hamis, vagy köztes "vegyes" értékekkel rendelkező típus. Ha más nincs megadva, az alapértelmezett érték a "hamis".
igaz/hamis/nem definiált
Igaz és hamis értékekkel rendelkező típus, amelynek az alapértelmezett "nem definiált" értéke azt jelzi, hogy állapot vagy tulajdonság értéke nem releváns.
ID referencia
Hivakozás egy, a dokumentumban lévő másik elem ID-jára.
ID referencia lista
Egy vagy több ID referenciát tartalmazó lista.
egész szám
Egy numerikus érték törtszámos komponens nélkül.
szám
Bármilyen valós, numerikus érték.
sztring
Megkötés nélküli értéktípus.
token
Megengedett értékek egy limitált halmaza.
token lista
Egy, vagy több tokent tartalmazó lista.

Ha a "nem definiált" használata megengedett, az explicit módon jelzi, hogy az állapot vagy tulajdonság nincs meghatározva. Ez az érték olyan állapotok és tulajdonságok esetén használható, amelyek támogatják a tokeneket, és a "nem definiált" sztring érvényes tokenként van feltüntetve. Használható továbbá néhány olyan állapot és tulajdonság esetén, amely igaz/hamis értékeket fogad el, de a "nem definiált" a "hamis"-tól eltérő jelentéssel bír.

Ezek általános állapot– és tulajdonságtípusok, de nem definiálnak specifikus reprezentációt. További információkért arról, hogy ezek az értékek a gazdanyelvekben hogyan vannak kifejezve és kezelve, keresse fel a Állapot- és tulajdonságattribútumok feldolgozása részt.

6.3. Az állapotok és tulajdonságok értékei

Számos állapot és tulajdonság fogad el meghatározott tokeneket értékekként. A megengedett értékek és ezek magyarázata a karakterisztikatáblázat után található. Az alapértelmezett értéket, amennyiben van ilyen, félkövér szöveg és az ezt követő zárójeles 'alapértelmezett' kifejezés jelöli. Ha egy érték alapértelmezettként van megadva, a felhasználói programnak KÖTELEZŐ követnie az általa előírt viselkedést, amennyiben az állapot/tulajdonság üres, vagy nincs definiálva. Néhány szerep meghatározza azt is, hogy milyen viselkedést kell alkalmazni, ha az egyes állapotok vagy tulajdonságok, amik nem rendelkeznek alapértelmezett értékkel, nincsenek megadva.

6.4. Globális állapotok és tulajdonságok

Egyes állapotok és tulajdonságok, a gazdanyelv összes elemén felhasználhatóak, függetlenül attól, hogy egy szerepen használjuk őket, vagy sem. A következő globális állapotokat és tulajdonságokat az összes szerep és a gazdanyelv minden eleme támogatja.

A globális állapotok és tulajdonságok a roletype ősszerepen vannak alkalmazva, ezáltal az összes szerep örökli őket. A specifikáció átláthatósága érdekében ezek nincsenek explicit módon sem támogatott, sem örökölt állapotként vagy tulajdonságként feltüntetve. Helyette, az öröklődést az erre a szakaszra mutató hivatkozás jelöli.

6.5. A WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok taxonómiája

Az állapotok és tulajdonságok a következőképp kategorizálhatók:

 1. Widget attribútumok
 2. Aktív terület attribútumok
 3. Húzd és ejtsd (drag and drop) attribútumok
 4. Kapcsolat attribútumok

6.5.1. Widget attribútumok

Jelen szakasz attribútumokat tartalmaz azokhoz a GUI rendszerekben vagy Dinamikus Webes Alkalmazásokban gyakran előforduló elemekhez, amelyek felhasználói bevitelt fogadnak és felhasználói műveleteket dolgoznak fel. Ezek az attribútumok a widget szerepek támogatására szolgálnak.

A widget attribútumokat a felhasználói programok leképezhetik a platform akadálymentességi API álllapotaira, vagy elérhetőek közvetlenül a DOM-on keresztül. A felhasználói programoknak KÖTELEZŐ lehetőséget adniuk a kisegítő technológiáknak arra, hogy értesüljenek az állapotváltozásokról, vagy a DOM attribútumváltozás eseményein, vagy a platform akadálymentességi API eseményein keresztül.

6.5.2. Aktív terület attribútumok

Jelen szakasz a dinamikus webes alkalmazások aktív területeire vonatkozó attribútumokat tartalmazza. Ezek az attribútumok bármely elemen alkalmazhatóak. A céljuk annak jelzése, hogy változás következik be a tartalomban amikor az elem nincs fókuszban, továbbá hogy információval lássák el a kisegítő technológiákat arról, miként dolgozzák fel ezen tartalomfrissítéseket. Egyes szerepek az aria-live attribútumnak meghatároznak egy rájuk jellemző alapértelmezett értéket. Az aktív területekre egy példa a részvényárfolyamok frissülő listája.

6.5.3. Húzd és ejtsd (drag and drop) attribútumok

Ez a szakasz olyan attribútumokat sorol fel, amelyek információt nyújtanak a húzd és ejtsd (drag and drop) interfész elemekről, például a mozgatható elemekről és az ejtési területekről. Az ejtési terület információt vizuálisan a szerkesztő jeleníti meg és egy alternatív modalitáson keresztül kerülnek átadásra a kisegítő technológiák számára.

További információkért a húzd és ejtsd (drag and drop) használatáról, keresse fel a Húzd és ejtsd (drag and drop) támogatás részt a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok ([ARIA-PRACTICES]) dokumentumban.

6.5.4. Kapcsolat attribútumok

Ez a szakasz olyan attribútumokat sorol fel, amelyek olyan kapcsolatokat vagy asszociációkat jelölnek az elemek között, melyek nem állapíthatóak meg magából a dokumentumstruktúrából.

6.6. Állapotok és tulajdonságok definíciója (aria-* attribútumok)

Itt található a dinamikus webes alkalmazások szerkesztői által használható WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok alfabetikus listája. A kompakt listát a WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok részletes definíciója követi.

aria-activedescendant
Azonosítja egy összetett widget jelenlegi aktív leszármazottját.
aria-atomic
Jelzi, hogy a kisegítő technológiák a módosított terület egészét, vagy csak egyes részeit prezentálják az aria-relevant által definiált értesítésekben. Lásd a kapcsolódó aria-relevant attribútumot.
aria-autocomplete
Jelzi, ha az elem felhasználói beviteli javaslatokat kínál.
aria-busy (állapot)
Jelzi ha az elem, és a részfája frissítés alatt áll.
aria-checked (állapot)
Jelzi a jelölőnégyzetek, rádiógombok és más widgetek "bejelölt" állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-pressed és aria-selected attribútumokat.
aria-controls
Azonosítja az elemet (vagy elemeket), melynek tartalmát vagy meglétét ez az elem vezérli. Lásd a kapcsolódó aria-owns attribútumot.
aria-describedby
Azonosítja az objektumot leíró elemet (vagy elemeket). Lásd a kapcsolódó aria-labelledby attribútumot.
aria-disabled (állapot)
Jelzi, hogy az elem érzékelhető, de le van tiltva, így nem szerkeszthető vagy működtethető. Lásd a kapcsolódó aria-hidden és aria-readonly attribútumokat.
aria-dropeffect
Jelzi, hogy milyen funkciók hajthatók végre, ha az objektumot az ejtési területre húzzuk. Ez lehetővé teszi a kisegítő technológiák számára, hogy közöljék a felhasználókkal a lehetséges ejtési műveleteket, például egy felugró menün keresztül. Az ejtési műveleteket általában csak akkor lehet listázni, ha az objektum már mozgásban van, mert ezek a megfogott/húzott objektumtól függenek.
aria-expanded (állapot)
Jelzi az elem, vagy az elem által vezérelt csoportosító elem nyitott vagy csukott állapotát.
aria-flowto
Azonosítja a következő elemet (vagy elemeket) egy alternatív olvasási sorrendben, amely felhasználói kérésre lehetővé teszi a kisegítő technológiának, hogy felülírja a dokumentumforrás értelmezésének általános alapértelmezett sorrendjét.
aria-grabbed (állapot)
Jelzi az elem "húzd" állapotát egy húzd és ejtsd (drag and drop) műveletben.
aria-haspopup
Jelzi, hogy az elem helyi felugró menüvel vagy lenyíló almenüvel rendelkezik.
aria-hidden (állapot)
Jelzi, hogy az elem és a leszármazottai nem láthatóak vagy érzékelhetőek egyetlen felhasználó számára sem. Lásd a kapcsolódó aria-disabled attribútumot.
aria-invalid (állapot)
Jelzi, hogy a beírt érték nem felel meg az alkalmazás által elvárt formátumnak.
aria-label
Meghatározza az aktuális elemet leíró sztring értékét. Lásd a kapcsolódó aria-labelledby attribútumot.
aria-labelledby
Azonosítja az aktuális objektumot címkével ellátó elemet (vagy elemeket). Lásd a kapcsolódó aria-label és aria-describedby attribútumokat.
aria-level
Meghatározza a struktúrában szereplő elem hierarchikus szintjét.
aria-live
Jelzi, hogy egy elem frissülni fog, és leírja, hogy a felhasználói program, a kisegítő technológiák, és a felhasználók milyen típusú változásra számíthatnak az aktív területen.
aria-multiline
Jelzi, hogy a szövegdoboz egy– vagy többsoros bevitelt tesz lehetővé.
aria-multiselectable
Jelzi, ha a felhasználó több elemet is kiválaszthat a leszármazottak közül.
aria-orientation
Jelzi, hogy az elem vízszintes vagy függőleges elrendezésű.
aria-owns
Azonosít egy elemet (vagy elemeket), hogy vizuális, funkcionális vagy kontextuális szülő/gyermek kapcsolatot határozzon meg a DOM elemek között, ott, ahol erre a DOM hierarchia nem alkalmas. Lásd a kapcsolódó aria-controls attribútumot.
aria-posinset
Meghatározza egy elem számát vagy pozicióját a listitemek vagy treeitemek halmazában. Nincs szükség rá, ha a halmaz minden eleme megtalálható a DOM-ban. Lásd a kapcsolódó aria-setsize attribútumot.
aria-pressed (állapot)
Jelzi a kapcsológombok "lenyomott" állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-checked és aria-selected attribútumokat.
aria-readonly
Jelzi, hogy az elem nem szerkeszthető, de egyébként működtethető. Lásd a kapcsolódó aria-disabled attribútumot.
aria-relevant
Jelzi, a felhasználói alkalmazás az aktív területek mely változásairól (bővítés, eltávolítás, stb.) küld értesítést a kisegítő technológiáknak. Lásd a kapcsolódó aria-atomic attribútumot.
aria-required
Jelzi, hogy az űrlap elküldése előtt az adott elemnél felhasználói bevitel szükséges.
aria-selected (állapot)
Jelzi a különböző widgetek "kiválasztottságának" jelenlegi állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-checked és aria-pressed attribútumokat.
aria-setsize
Meghatározza a listitem-ben vagy treeitem-ben szereplő elemek számát. Nincs szükség rá, ha a halmaz minden eleme jelen van a DOM-ban. Lásd a kapcsolódó aria-posinset attribútumot.
aria-sort
Jelzi, ha a táblázat vagy grid növekvő vagy csökkenő sorrendben rendezve van.
aria-valuemax
Meghatározza a range widget maximális megengedett értékét.
aria-valuemin
Meghatározza a range widget minimális megengedett értékét.
aria-valuenow
Meghatározza a range widget jelenlegi értékét. Lásd a kapcsolódó aria-valuetext attribútumot.
aria-valuetext
Meghatároz egy olvasható szövegalternatívát a range widget aria-valuenow értékéhez.

aria-activedescendant (tulajdonság)

Azonosítja egy összetett widget jelenleg aktív leszármazottját.

A használatára akkor van szükség, ha egy összetett widget felel a jelenleg aktív gyermekének kezeléséért, hogy csökkentse az összes gyermekelem fókuszálhatóságával járó többletterhet. Példák lehetnek a többszintű listák, fák és rácsok (gridek). Néhány implementációban a felhasználói program az aria-activedescendant attribútummal jelzi a kisegítő technológiáknak, hogy az aktív leszármazott birtokolja a fókuszt. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az aria-activedescendant attribútumot egy összetett widget fókuszban lévő leszármazottján használják; például egy combo box szövegdobozán.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy az aria-activedescendant attribútumban megjelölt elem a tároló leszármazottja a DOM-ban, vagy annak az aria-owns attribútummal jelölt logikai leszármazottja. A felhasználói programtól nem elvárt annak ellenőrzése, hogy az aktív leszármazott a tároló leszármazottja-e. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a jelenlegi aktív leszármazott látható és a képernyőterületen belül van (vagy odagördül), amikor a fókuszba kerül.

Az aria-activedescendant karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:ID referencia

aria-atomic (tulajdonság)

Jelzi, hogy a kisegítő technológiák a módosított terület egészét, vagy csak egyes részeit prezentálják az aria-relevant attribútum által definiált értesítésekben. Lásd a kapcsolódó aria-relevant attribútumot.

Az akadálymentességi API-k és a Document Object Model [DOM] is kínálnak olyan eseményeket, amelyek a kisegítő technológiák számára lehetővé teszik a dokumentum módosított területeinek megállapítását.

Amikor egy aktív terület tartalma megváltozik, a felhasználói programoknak meg KELL vizsgálniuk a módosított elemet és annak ősei közt meg kell keressék az első aria-atomic attribútummal ellátott elemet, majd alkalmazniuk kell az alább felsorolt viselkedések közül a megfelelőt.

 1. Ha egyetlen ős sem rendelkezik explicit aria-atomic értékkel, az attribútum alapértelmezett értéke a hamis, és a kisegítő technológiák csak a módosított csomópontot fogják prezentálni a felhasználónak.
 2. Ha az aria-atomic explicit hamis értékre van beállítva, a kisegítő technológiák fel fognak hagyni az őselemek vizsgálatával, és csak a megváltozott csomópontot fogják prezentálni a felhasználónak.
 3. Ha az aria-atomic explicit igaz értékkel rendelkezik, a kisegítő technológiák az elem teljes tartalmát fogják a felhasználónak prezentálni.

Ha az aria-atomic értéke igaz, a kisegítő technológiáknak MEGENGEDETT, hogy összevonjanak több változást és egyszerre prezentálják a módosított terület egészét.

Az aria-atomic karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis
Az aria-atomic értékei
ÉrtékLeírás
igaz:A kisegítő technológiák egyben prezentálják a teljes területet.
hamis (alapérték):A változásokat a kisegítő technológiák önállóan dolgozzák fel.

aria-autocomplete (tulajdonság)

Jelzi, ha az elem felhasználói beviteli javaslatokat kínál.

Egy textboxnál, ha az aria-autocomplete attribútum inline vagy both értékekkel rendelkezik, a szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy az automatikusan javasolt szöveg mindig ki legyen jelölve, hogy a felhasználó arra rágépelhessen.

Az aria-autocomplete karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Érték:token
Az aria-autocomplete értékei
ÉrtékLeírás
inline:A rendszer a beszúrás jel után megjelenít egy javaslatot a mező befejezéséhez.
list:A rendszer megjelenít egy listát a lehetőségekkel, amelyből a felhasználó kiválaszthatja a megfelelőt.
both:A rendszer megjelenít egy listát a lehetőségekkel, a jelenleg kiválasztott javaslat pedig megjelenik az adott sorban.
none (alapérték):Nincsenek felhasználói beviteli javaslatok.

aria-busy (állapot)

Jelzi ha az elem és a részfája frissítés alatt áll.

Az aria-busy alapértelmezett értéke hamis. Ha a szerkesztők tudják, hogy egy adott elem további részeit kell még betölteni vagy módosítani, az első rész betöltése után az aria-busy attribútumnak igaz értéket adhatnak, majd az utolsó rész betöltése után ezt hamis-ra módosíthatják. Ha a widget kötelezően birtokolt elemei szkriptvégrehajtás miatt nincsenek jelen, vagy még tart a betöltésük, a szerkesztőknek a tárolóelemet KÖTELEZŐ aria-busy igaz értékkel ellátniuk. Például, ameddig az oldal nincs teljesen inicializálva és betöltve, a szerkesztő a document elemet foglaltként jelölheti meg. Amennyiben az elem frissítése során hiba történik, a szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az aria-invalid attribútumot igaz értékre állítsák.

Az aria-busy karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis
Az aria-busy értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Az aktív terület frissítés alatt áll.
hamis (alapérték):Az aktív területen nem várhatóak további frissítések.

aria-checked (állapot)

Jelzi a jelölőnégyzetek, rádiógombok és más widgetek "bejelölt" állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-pressed és aria-selected attribútumokat.

Az elem aria-checked attribútuma jelzi, ha a bevitel be van jelölve (igaz), nincs bejelölve (hamis), vagy elemek egy olyan csoportját képviseli, amely vegyesen tartalmaz bejelölt és nem bejelölt elemeket (vegyes). A legtöbb bemeneti lehetőség kizárólag igaz és hamis értékeket támogat, de egyes háromállású bemeneti lehetőségek, például a checkbox vagy a menuitemcheckbox felvehetik a vegyes értéket is.

A vegyes érték nem támogatott a radio, menuitemradio, és a taxonómiában ezektől öröklő elemek esetén, ezért a felhasználói programoknak ezeknél KÖTELEZŐ azt a hamis megfelelőjének tekinteni.

A háromállású bemenetek vegyes értékének használatára példákat a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok [ARIA-PRACTICES] dokumentumban találhat.

Az aria-checked karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:option
Öröklődés (szerepek)
Érték:háromállású
Az aria-checked értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Az elem be van jelölve.
hamis:Az elem bejelölhető, de jelenleg nincs bejelölve.
vegyes:Vegyes értéket jelöl egy háromállású checkbox vagy menuitemcheckbox esetén
nem definiált (alapértelmezett):Az elem nem bejelölhető.

aria-controls (tulajdonság)

Azonosítja az elemet (vagy elemeket), melynek tartalmát vagy meglétét az aktuális elem vezérli. Lásd a kapcsolódó aria-owns attribútumot.

Például:

 • Egy tartalomjegyzéket ábrázoló fa nézet vezérelheti a szomszédos dokumentumpanelt.
 • Egy jelölőnégyzet csoport vezérelheti, melyik árucikkek árát követjük nyomon élőben egy táblázatban vagy grafikonon.
 • Egy tab vezérli a hozzá kapcsolt tab panelt.
Az aria-controls karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:ID referencia lista

aria-describedby (tulajdonság)

Azonosítja az objektumot leíró elemet (vagy elemeket). Lásd a kapcsolódó aria-labelledby attribútumot.

Az aria-labelledby hasonlít az aria-describedby attribútumra abban, hogy a szövegalternatíva meghatározásához mindkettő más elemekre hivatkozik, azonban a címkék rövidebb, a leírások hosszabb szöveges információt kínálnak.

Az aria-describedby által hivatkozott elem vagy elemek alkotják a teljes leírást. Amennyiben szükséges, használjunk több ID referenciát, vagy zárjunk több elemet (pl. paragrafusokat) az azonosító által hivatkozott elembe.

Az aria-describedby karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:ID referencia lista

aria-disabled (állapot)

Jelzi, hogy az elem érzékelhető, de le van tiltva, ezért nem szerkeszthető vagy működtethető. Lásd a kapcsolódó aria-hidden és aria-readonly attribútumokat.

Például, letilthatjuk egy rádiógomb csoport nem releváns elemeit. A letiltott elemek nem kapják meg a fókuszt a tabulálási sorrendben. Egyes letiltott elemeknél az alkalmazások úgy dönthetnek, hogy nem támogatják a navigációt annak leszármazottaira. Az aria-disabled attribútum beállításán túl a szerkesztőknek meg KELL változtatniuk az elem kinézetét (szürkítsék ki, stb.), így jelezve a letiltást.

A letiltott állapot az aria-disabled attribútummal ellátott elemre, és annak összes fókuszálható leszármazottjára vonatkozik.

Az aria-disabled karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis
Az aria-disabled értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Az elem és az összes fókuszálható leszármazottja le van tiltva és a felhasználók nem módosíthatják az értékét.
hamis (alapérték):Az elem engedélyezve van.

aria-dropeffect (tulajdonság)

Jelzi, hogy milyen funkciók hajthatók végre, ha az objektumot az ejtési területre húzzuk. Ez lehetőve teszi a kisegítő technológiák számára, hogy közöljék a felhasználókkal a lehetséges műveleteket, például egy felugró menün keresztül. A műveleteket általában csak akkor lehet listázni, ha az objektum már mozgásban van, mert ezek az adott objektumtól függenek.

Egyes elemek több ejtési funkciót is támogathatnak. Ezért, az attribútum értéke a lehetséges műveleteket jelző, szóközökkel elválasztott tokenekből áll. Ha nincs ilyen művelet, azt a none érték jelzi. Az aria-dropeffect attribútum alkalmazásán túl, a szerkesztőknek vizuálisan jelezniük KELL a potenciális ejtési területeket.

Az aria-dropeffect karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:token lista
Az aria-dropeffect értékei
ÉrtékLeírás
copy:A forrásobjektum másolata lesz a célra ejtve.
move:A forrásobjektum a jelenlegi helyéről eltávolításra kerül, majd a célra lesz ejtve.
link:A mozgatott objektumról egy referencia vagy hivatkozás fog létrejönni a célobjektumban.
execute:Az ejtési terület által támogatott funkció kerül végrehajtásra, melynek a bemenete a forrásobjektum.
popup:Egy felugró menü vagy párbeszédablak fog megjelenni, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy válasszon egyet a műveletek (copy, move, link, execute) és más funkciók, például a cancel közül.
none (alapérték):Nem történik művelet; gyakorlatilag megszakítja a húzás műveletet, ha az objektum felett megkíséreljük elengedni az elemet. A token más tokenértékekkel kombinálva nem lesz figyelembe véve, pl. a 'none copy' ekvivalens a 'copy' értékkel.

aria-expanded (állapot)

Jelzi az elem, vagy az elem által vezérelt csoportosító elem nyitott vagy csukott állapotát.

Például, jelzi, ha a fa egy része nyitva vagy csukva van. Továbbá jelölhetőek vele az olyan összecsukható és kinyitható oldalterületek, amelyekkel dinamikusan változtathatjuk a megjelenő tartalom sűrűségét. A szakaszok összecsukásával történő felhasználói felületi egyszerűsítés növelheti a hozzáférhetőséget mindenki, beleértve a kognitív vagy fejlődési rendellenességgel élők számára is.

Ha az aria-expanded attribútummal ellátott elem vezérli egy másik olyan csoportosító elem nyitását/csukását, amit az elem nem 'birtokol', a szerkesztőnek hivatkoznia KELL a tárolóra az aria-controls attribútum segítségével.

Az aria-expanded karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:igaz/hamis/nem definiált
Az aria-expanded értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Az elem, vagy az általa vezérelt csoportosító elem nyitva van.
hamis:Az elem, vagy az általa vezérelt csoportosító elem csukva van.
nem definiált (alapértelmezett):Az elem, vagy az általa vezérelt csoportosító elem nem kinyitható/összecsukható; vagy az összes gyermekeleme látszik, vagy nincsenek gyermekelemei.

aria-flowto (tulajdonság)

Azonosítja a következő elemet (vagy elemeket) egy alternatív olvasási sorrendben, amely felhasználói kérésre lehetővé teszi a kisegítő technológiáknak, hogy felülírják a dokumentumforrás értelmezésének általános alapértelmezett sorrendjét.

Ha az aria-flowto egyetlen IDREF értékkel rendelkezik, az attribútum lehetővé teszi a kisegítő technológiáknak, hogy eltekintsenek a dokumentum normális olvasási sorrendjétől és a hivatkozott objektumra ugorjanak. Azonban, ha az aria-flowto több IDREF értékkel rendelkezik, a kisegítő technológiáknak a hivatkozott elemeket továbbhaladási lehetőségekként KELL prezentálniuk.

Egy vagy több IDREF érték esetén, a felhasználói programoknak vagy kisegítő technológiáknak módot KELL kínálniuk az elemek bármelyikére történő navigációra. Ezek neve a kívánt elem aria-flowto attribútumából határozható meg. Akadálymentességi API-k rendelkezhetnek nevesített útvonal kapcsolatokkal.

Az aria-flowto karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:ID referencia lista

aria-grabbed (állapot)

Jelzi az elem "húzd" állapotát egy húzd és ejtsd (drag and drop) műveletben.

Ha az attribútum értéke igaz, az elem ki van választva húzásra, hamis érték esetén az elem mozgatható, de jelenleg nincs folyamatban húzás művelet, nem definiált esetén (vagy ha nincs érték) az elemet nem lehet mozgatni (alapértelmezett).

Ha az aria-grabbed igaz értékkel rendelkezik, a szerkesztőknek frissíteniük KELL az összes potenciális ejtési terület aria-dropeffect attribútumát. Ha az elem nincs mozgatva (hamis vagy nem definiált értékkel rendelkezik, vagy az attribútum eltávolításra kerül), a szerkesztőknek módosítaniuk KELL a kapcsolódó ejtési területek aria-dropeffect attribútumát none-ra.

Az aria-grabbed karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis/nem definiált
Az aria-grabbed értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Jelzi, hogy az elem "húzás" alatt áll.
hamis:Jelzi, hogy az elem támogatja a húzás műveletet.
nem definiált (alapértelmezett):Jelzi, hogy az elem nem támogatja a húzás műveletet.

aria-haspopup (tulajdonság)

Jelzi, hogy az elem helyi felugró menüvel vagy lenyíló almenüvel rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy az elem aktiválása feltételes tartalmat jelenít meg. Fontos megjegyezni, hogy a helyi súgók ebben a tekintetben nem tekintendők popupnak.

A popup általában vizuálisan a főoldal tartalma felett, elemek egy csoportjaként jelenik meg.

Az aria-haspopup karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis
Az aria-haspopup értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Jelzi, hogy az objektum rendelkezik popuppal, vagy leszármazottként, vagy az aria-owns attribútummal csatolva.
hamis (alapérték):Az objektum nem rendelkezik felugró ablakkal.

aria-hidden (állapot)

Jelzi, hogy az elem és a leszármazottai nem láthatóak vagy érzékelhetőek egyetlen felhasználó számára sem. Lásd a kapcsolódó aria-disabled attribútumot.

Ha az elem kizárólag egy felhasználói művelet után válik láthatóvá, a szerkesztőknek KÖTELEZŐ az aria-hidden attribútum értékét igaz-ra állítani. Az elem megjelenésekor az aria-hidden attribútum értékét a szerkesztőknek KÖTELEZŐ hamis-ra állítani, vagy eltávolítani az attribútumot, jelezve, hogy az elem látható. Egyes kisegítő technológiák a WAI-ARIA információt közvetlenül a DOM-on keresztül érik el, nem a platform akadálymentességi API-n át. A szerkesztőknek KÖTELEZŐ aria-hidden="true" értéket adniuk a nem megjelenített tartalmaknak, függetlenül az elrejtéshez használt mechanizmustól. Ez lehetővé teszi a kisegítő technológiáknak és a felhasználói programoknak, hogy megfelelően átugorják a dokumentum rejtett elemeit.

A szerkesztőknek javasolt, hogy az elemek láthatóságát az attribútum alapján vezéreljék, mintsem hogy a láthatóság más módszerrel történő módosítása után külön észben kelljen tartaniuk a tulajdonság frissítését. A CSS 2 lehetővé teszi az attribútumértékek alapján történő kiválasztást ([CSS]). A következő CSS deklaráció láthatóvá teszi a tartalmat, kivéve ha az aria-hidden attribútum értéke igaz; a szkripteknek csak az attribútum értékét kell módosítaniuk a láthatóság vezérléséhez:

[aria-hidden="true"] { visibility: hidden; }

Megjegyzés: Fontos, hogy a visibility:hidden és a display:none az összes CSS médiatípusra vonatkozik; a használatuk elrejti a tartalmat azon kisegítő technológiák elől, melyek a DOM-hoz a renderelőmotoron keresztül férnek hozzá. A DOM-hoz közvetlenül hozzáférő kisegítő technológiák támogatásához, vagy más, a tartalom elrejtésére szolgáló (például átlátszóságot, vagy képernyőn kívülre pozícionálást alkalmazó) szerkesztési technikák használata esetén a szerkesztőknek biztosítaniuk kell, hogy az aria-hidden attribútum frissüljön és tükrözze az elem láthatóságát, hacsak nem az a célunk, hogy a tartalmat kizárólag a képernyőolvasók használói érzékelhessék.

A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az aria-hidden attribútum használatával – kellő körültekintés mellett – elrejtsék a tartalmakat a kisegítő technológiák elől, de csak akkor, ha a cél a felhasználói élmény javítása (a redundáns vagy nem oda illő tartalmak eltávolításával). Az aria-hidden attribútumot alkalmazó szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy a tartalommal azonos, vagy ekvivalens funkcionalitást felfedjék a kisegítő technológiáknak.

Megjegyzés: A szerkesztőknek javasolt, hogy legyenek rendkívül körültekintőek, és vegyék figyelembe a fogyatékosságok széles skáláját, amikor látható tartalmat rejtenek el a kisegítő technológiák elől. Vegyünk példaként egy látó, mozgáskorlátozott személyt, aki hangvezérelt kisegítő technológiákkal fér a vizuális felülethez. Ha a szerkesztő elrejti a látható "Tovább a fizetéshez" hivatkozást, és a hasonló, de nem teljesen egyező "Fizetés most" hivatkozás szöveget továbbítja az akadálymentességi API-nak, a felhasználó nem lesz képes hangvezérléssel hozzáférni az érzékelt felülethez. Hasonló probléma merülhet fel a képernyőolvasók esetén is. Például, egy látó, telefonos támogatást nyújtó technikus a vak, képernyőolvasót használó felhasználót a "Tovább a fizetéshez" hivatkozásra kattintásra kérheti, de ezt a felhasználó nem tudja megtalálni előregépeléses keresés ("Tovább a..") segítségével.

Az aria-hidden karakterisztikái:
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:igaz/hamis
Az aria-hidden értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Jelzi, hogy a dokumentumszakasz és a gyermekei el vannak rejtve.
hamis (alapérték):Jelzi, hogy a dokumentumszakasz látható.

Megjegyzés: A szerkesztőknek javasolt, hogy kerüljék el az aria-hidden="false" használatát azoknál a formázásoknál és attribútumoknál, amelyek az összes modalitásban meggátolják a megjelenést, ilyenek a display:none és a visibility:hidden CSS-ben, vagy a hidden attribútum HTML 5-ben. Jelen specifikáció írásakor , az aria-hidden="false" attribútum ezekkel párosítva nem viselkedik konzisztensen. A későbbi implementációk fejlődésével is legyünk óvatosak, és teszteljünk alaposan, mielőtt erre a megközelítésre hagyatkoznánk.


aria-invalid (állapot)

Jelzi, ha a beírt érték nem felel meg az alkalmazás által elvárt formátumnak.

Ha a megadott érték érvénytelen, vagy az elvárt értékhatáron kívül van, az alkalmazás szerkesztőjének az attribútum értékét igaz-ra KELL állítania. A felhasználói programnak értesítenie KELL a hibáról a felhasználót. A szerkesztőknek, amennyiben léteznek ismert korrekciók, javaslatokat KELL nyújtani erre vonatkozóan. A szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy megakadályozzák az űrlap elküldését, ha az űrlapelem aria-invalid attribútuma igaz értékkel rendelkezik.

Ha a felhasználó egy aria-required igaz értékkel ellátott mezővel rendelkező űrlapot akar elküldeni, a szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az aria-invalid attribútum használatával jelezzék, hogy hiba történt. Azonban, ha a felhasználó nem próbálta meg elküldeni az űrlapot, a szerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy beállítsák a kötelező widgeteken az aria-invalid attribútumot csak azért, mert azt még nem töltötték ki.

A későbbi bővíthetőség érdekében az aria-invalid egy enumerált (felsorolás) típus. Bármely, a listában nem szereplő értéket a felhasználói alkalmazásnak KÖTELEZŐ igaz értékként kezelnie. Amennyiben az attribútum nincs jelen, hamis, vagy üres sztring értékkel rendelkezik, az alapértelmezett hamis érték érvényes.

Az aria-invalid karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:token
Az aria-invalid értékei
ÉrtékLeírás
grammar:Nyelvtani hiba érzékelve.
hamis (alapérték):Nincsenek érzékelhető hibák az értékben.
spelling:Elgépelés érzékelve.
igaz:A felhasználó által megadott érték megbukott a validáláson.

aria-label (tulajdonság)

Az aktuális elemet címkéző sztring értékét határozza meg. Lásd a kapcsolódó aria-labelledby attribútumot.

Az aria-label célja azonos, mint az aria-labelledby attribútumé. Az objektum felismerhető nevét kínálja a felhasználóknak. A leggyakoribb leképzése az akadálymentességi API-ra a hozzáférhető név tulajdonság.

Amennyiben a címkeszöveg megjelenik a képernyőn, a szerkesztőknek az aria-labelledby attribútumot KELL használniuk, és NEM JAVASOLT az aria-label használata. Előfordulhat, hogy az elem neve algoritmikusan nem állapítható meg annak tartalmából, vagy egy megjelenő címke használata nem kívánt felhasználói élményt eredményez. Számos gazdanyelv kínál olyan attribútumokat, melyek az elem elnevezésére szolgálnak ugyan (pl. a HTML title attribútum [HTML]), de egy helyi súgó elemet jelenítenek meg a böngészőben. Ha egy címke vagy helyi súgó megjelenítésére nincs lehetőség, a szerkesztőknek MEGENGEDETT, hogy az elem hozzáférhető nevét az aria-label segítségével adják meg. A szövegalternatíva meghatározása részben megfogalmazott követelemények alapján, a felhasználói programok az aria-label attribútummal szemben elsőbbséget adnak az aria-labelledby attribútumnak.

Az aria-label karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:sztring

aria-labelledby (tulajdonság)

Azonosítja az elemet (vagy elemeket) ami címkével látja el az objektumot. Lásd a kapcsolódó aria-label és aria-describedby attribútumokat.

Az aria-labelledby célja azonos mint az aria-label attribútumé. Az objektum felismerhető nevét kínálja a felhasználóknak. A leggyakoribb leképzése az akadálymentességi API-ra a hozzáférhető név tulajdonság.

Amennyiben a címkeszöveg megjelenik a képernyőn, a szerkesztőknek az aria-labelledby attribútumot KELL használniuk, az aria-label használata NEM JAVASOLT. Az aria-label attribútumot csak akkor használjuk, ha a felhasználói felületen nincs lehetőségünk látható címke megjelenítésére. A szövegalternatíva meghatározása részben megfogalmazott követelményeknek megfelelően, a felhasználói programok az aria-label attribútummal szemben elsőbbséget adnak az aria-labelledby attribútumnak.

Az aria-labelledby hasonlít az aria-describedby attribútumra abban a tulajdonságában, hogy a szövegalternatíva meghatározásához mindkettő más elemekre hivatkozik, azonban a címkék rövidebb, a leírások pedig hosszabb szöveges információt kínálnak.

Megjegyzés: Az amerikai angol helyesírás szerint a tulajdonság helyes alakja a "labeledby". Azonban azok az akadálymentességi API funkciók, amelyekre a tulajdonság le van képezve a "labelledby" formát használják. Ezért, hogy a konvenciók azonosak legyenek, és a fejlesztők számára is megkönnyítsük a használatát, a tulajdonságot ebben a formában használjuk.

Az aria-labelledby karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:ID referencia lista

aria-level (tulajdonság)

Meghatározza a struktúrában szereplő elem hierarchikus szintjét.

Használható faelemeken, a dokumentumokban szereplő címsorokon, beágyazott grideken, beágyazott tablisteken és egyéb olyan strukturális elemeken, melyek egy tárolóban vannak vagy egy birtoklási hierarchia részei. Az aria-level értékei egynél nagyobb vagy azzal egyenlő egész számok.

A szintek a mélységgel növekednek. Amennyiben a DOM nem pontosan képviseli ezt a szintet, a szerkesztőknek explicit módon definiálniuk KELL az aria-level attribútumot.

A tulajdonságot a halmaz orientációja szerinti levélelemeken kell alkalmazni, például a treeitem-eken, nem a group elemeken. Ez azt jelenti, hogy a halmaz több eleme is azonos attribútumértékkel rendelkezhet. Habár kevésbé lenne repetitív egyetlen értéket adni a tárolónak, ennek a levélelemekre történő korlátozása biztosítja, hogy a kisegítő technológiák csak egyféleképpen értelmezhetik az attribútumot.

Ha a DOM hierarchia pontosan képviseli a szintet, a felhasználói program képes azt a dokumentumstruktúrából kiszámolni. Ha a szint nem állapítható meg a dokumentumstruktúrából vagy az aria-owns attribútumból, a tulajdonsággal explicit módon megadhatjuk az értékét. A felhasználói programok képessége a szint automatikus meghatározására változó; a szerkesztőknek tesztelniük KELL a felhasználói programokat és a kisegítő technológiákat az attribútum szükségességét illetően. Amennyiben a szerkesztő a felhasználói programmal kívánja meghatároztatni a szintet, ezt az attribútumot el KELL hagyni.

Megjegyzés: A treegridek szerepeknél az aria-level használata csak a row elemek esetén támogatott, a gridcell szerepeknél nem. Első pillantásra ez inkonzisztens lehet az aria-level treeitem elemeken való alkalmazásával, azonban mégsem az, mivel a row a grid függőleges, a gridcell pedig a row vízszintes orientációjában számít levélelemnek. A szint nem támogatott a sorokban lévő celláknál, az aria-level attribútumot ilyenkor a row szerep segítségével alkalmazhatjuk.

Az aria-level karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:integer

aria-live (tulajdonság)

Jelzi, hogy egy elem frissülni fog, és leírja, hogy a felhasználói programok, a kisegítő technológiák, és a felhasználók milyen típusú változásra számíthatnak az aktív területen.

Az attribútum értékei a fontossági szinteket fejezik ki. Amennyiben egy terület polite szinttel rendelkezik, a kisegítő technológiák értesítik a felhasználókat a frissítésekről, de többnyire nem szakítják meg az aktuális feladatot és alacsony prioritással rendelkeznek. Ha a terület assertive értékkel rendelkezik, a kisegítő technológiák azonnal értesítik a felhasználót, és potenciálisan kitörölhetik a korábbi frissítések által felállított felolvasási sorrendet. További információért keresse fel az Az aktív területek tulajdonságai és ezek használata ([ARIA-PRACTICES], 5.2.1 szakasz) hivatkozást.

A fontossági szintek gyakorlatilag sorrendfelállító mechanizmusként szolgálnak a frissítések számára, és határozott javaslatot nyújtanak a felhasználói programoknak vagy kisegítő technológiáknak. Az érték felülírható a felhasználói programok, kisegítő technológiák és a felhasználók által. Például, ha a kisegítő technológiák megállapítják, hogy egy gombnyomásra vagy egérkattintásra válaszként változás következik be, ezt azonnal közölhetik akkor is, ha az aria-live attribútum ezt másképpen határozza meg.

Mivel az egyes felhasználók eltérő szükségletekkel rendelkeznek, a felhasználókra hárul a feladat, hogy ennek megfelelően módosítsák a kisegítő technológia reakcióit az aktív területek egyes fontossági szintjeire. A kisegítő technológiák dönthetnek úgy, hogy implementálják a granularitás szintjének növelését és csökkentését, hogy a felhasználók vezérelhessék a felolvasás sorrendjét valamint a megszakításokat.

Ha a tulajdonságot nem olyan objektumon alkalmazzuk, amelynek frissítéseket kell küldenie, a fontosság szintje a legközelebbi aria-live attribútummal rendelkező őselem értéke.

Az aktív területek változásakor a prezentációs sorrend megállapításában az elsődleges tényező az aria-live attribútum. Amennyiben az aria-live attribútum nincs megadva egy őselemben sem, az implementációk figyelembe veszik a szerep alapértelmezett fontossági szintjét is (pl. a log változásai automatikusan polite értékkel rendelkeznek). Az assertive elemek azonnal továbbítva lesznek, majd őket követik a polite elemek. A felhasználói programoknak vagy kisegítő technológiáknak MEGENGEDETT, hogy amennyiben assertive változás következik be, akkor kitöröljék a sorban várakozó változásokat. (pl. egy assertive terület változásai eltávolíthatják az összes jelenleg sorban álló módosítást.)

Az aria-live karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:token
Az aria-live értékei
ÉrtékLeírás
off (alapérték):Az adott terület frissítései nem lesznek prezentálva a felhasználóknak, hacsak az nincs a kisegítő technológia fókuszában.
polite:(változás a háttérben) A kisegítő technológiáknak értesíteniük KELL, a frissítésről a felhasználót a következő alkalmas időpontban, például az aktuális mondat befejezése után, vagy ha a felhasználó abbahagyja a gépelést.
assertive:Ez az információ rendelkezik a legmagasabb prioritással, és a kisegítő technológiáknak értesíteniük KELl róla a felhasználót. Mivel egy megszakítás zavaró lehet, vagy megakadályozhatja a felhasználókat a jelenlegi feladatuk elvégzésében, a szerkesztőknek NEM JAVASOLT az assertive érték használata, hacsak az nem elengedhetetlen.

aria-multiline (tulajdonság)

Jelzi, hogy a szövegdoboz egy– vagy többsoros bevitelt tesz lehetővé.

Megjegyzés: A felhasználói programok többségében az ENTER vagy RETURN gombok alapértelmezett viselkedése eltér az egysoros és többsoros HTML szövegmezők esetén. Ha a felhasználói fókusz egy egysoros <input type="text"> elemen van, a gombnyomás többnyire elküldi az űrlapot. Amennyiben a fókusz egy többsoros <textarea> elemen van, a gombnyomás egy sortörést illeszt be. A WAI-ARIA textbox szerepe ezen típusok között az aria-multiline attribútum segítségével tesz különbségét, így javasolt ennek a megkülönböztetésnek a figyelembe vétele a mező tervezésekor.

Az aria-multiline karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:textbox
Érték:igaz/hamis
Az aria-multiline értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Ez egy többsoros szövegdoboz.
hamis (alapérték):Ez egy egysoros szövegdoboz.

aria-multiselectable (tulajdonság)

Jelzi, ha a felhasználó több elemet is kiválaszthat a leszármazottak közül.

A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, hogy a kiválasztott leszármazottak aria-selected attribútuma igaz, a kiválasztható leszármazottak pedig aria-selected hamis értékkel rendelkeznek. A szerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy az aria-selected attribútumot olyan leszármazottakon használják, melyek nem kiválaszthatóak.

Megjegyzés: A több kiválasztást lehetővé tevő szerepek például a listák és a fák.

Az aria-multiselectable karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:igaz/hamis
Az aria-multiselectable értékei
ÉrtékLeírás
igaz:A widget több eleme kiválasztható egyszerre.
hamis (alapérték):Csak egy elem választható ki.

aria-orientation (tulajdonság)

Jelzi, hogy az elem vízszintes vagy függőleges orientációjú.

Az aria-orientation karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Érték:token
Az aria-orientation értékei
ÉrtékLeírás
vertical:Az elem függőleges elrendezésű.
horizontal (alapértelmezett):Az elem vízszintes elrendezésű.

aria-owns (tulajdonság)

Azonosít egy elemet, hogy vizuális, funkcionális vagy kontextuális szülő/gyermek kapcsolatot határozzon meg a DOM elemek között ott, ahol erre a DOM hierarchia nem alkalmas. Lásd a kapcsolódó aria-controls attribútumot.

Az aria-owns attribútum értéke egy szóközzel elválasztott IDREF lista, amely a dokumentum egy, vagy több elemére hivatkozik azok ID értéke alapján. Az aria-owns célja, hogy felfedje a kisegítő technológiák számára azokat a kontextuális szülő/gyermek kapcsolatokat, melyek a DOM-ból nem következtethetőek ki.

A szerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy az aria-owns attribútumot a DOM hierarchia kiváltására használják. Amennyiben a DOM-ban a kapcsolat képviselve van, ne használjuk az aria-owns attribútumot. A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy egy elem ID értéke ne legyen egynél több aria-owns attribútumban megadva. Más szóval, egy elem kizárólag egy explicit birtokossal rendelkezhet.

Az aria-owns karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:ID referencia lista

aria-posinset (tulajdonság)

Meghatározza egy elem számát vagy pozícióját a listitemek vagy treeitemek halmazában. Nincs szükség rá, ha a halmaz összes eleme szerepel a DOM-ban. Lásd a kapcsolódó aria-setsize attribútumot.

Ha a halmaz összes eleme szerepel a dokumentumstruktúrában, nincs szükség az attribútum beállítására, mert a felhasználói program képes automatikusan meghatározni az elemek számát és pozícióját. Ha egy adott pillanatban ezeknek csak egy része van jelen, szükség van a tulajdonságra az elem explicit pozíciójának jelzésére.

A következő példában egy 16 tagú halmaz 5-8. elemei láthatók.

<h2 id="label_fruit"> Elérhető gyümölcsök </h2>
<ul role="listbox" aria-labelledby="label_fruit">
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="5"> alma </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="6"> banán </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="7"> sárgadinnye </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="8"> datolya </li>
</ul>

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ az aria-posinset értékét olyan egynél nagyobb, vagy azzal egyenlő egész számként megadni, ami kisebb, vagy azonos a halmaz elemszámával. A szerkesztőknek az aria-posinset attribútumot az aria-setsize attribútummal együtt KELL használniuk.

Az aria-posinset karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:integer

aria-pressed (állapot)

Jelzi a kétállású gombok "lenyomott" állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-checked és aria-selected attribútumokat.

A kétállású gomboknál az érték módosításához egy teljes megnyomás-elengedés ciklusra van szükség. Az egyszeri aktiválás az értéket igaz-ra , az újbóli aktiválás pedig hamis-ra módosítja. A vegyes érték azt jelöli, hogy a gomb által vezérelt elemek közül több mint egynél nem azonosak az értékek. Példákat vegyes állapotú gombokra a WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok [ARIA-PRACTICES] dokumentumban találhat. Amennyiben az attribútum nincs jelen, a gomb nem kétállású.

Az aria-pressed attribútum hasonlít az aria-checked attribútumra, de nem azonos vele. Az operációs rendszer a pressed attribútumot gomboknál, a checked attribútumot pedig jelölőnégyzeteknél támogatja.

Az aria-pressed karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:button
Érték:háromállású
Az aria-pressed értékei
ÉrtékLeírás
igaz:Az elem le van nyomva.
hamis:Az elem lenyomható, de jelenleg nincs lenyomva.
vegyes:A háromállású gombok vegyes értékét jelöli.
nem definiált (alapértelmezett):Az elem nem támogatja a lenyomást.

aria-readonly (tulajdonság)

Jelzi, hogy az elem nem szerkeszthető, de egyébként működtethető. Lásd a kapcsolódó aria-disabled attribútumot.

Ez annyit jelent, hogy a felhasználó olvashatja, de nem adhatja meg a widget értékét. A readonly elemek relevánsak a felhasználónak, ezért az alkalmazásszerkesztőknek NEM JAVASOLT, hogy korlátozzák a navigációt ezeken elemeken vagy ezek fókuszálható leszármazottain. A további műveletek, például az elem értékének másolása is támogatva vannak. A letiltott elemek ezzel szemben nem teszik lehetővé, hogy a felhasználók a leszármazottaira navigáljanak.

Példák:

 • Egy konstanst képviselő űrlapelem.
 • Sor vagy oszlopfejléc egy táblázatrácsban.
 • Egy számítás, például egy vásárlás végösszegének eredménye.
Az aria-readonly karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:igaz/hamis
Az aria-readonly értékei:
ÉrtékLeírás
igaz:A felhasználó nem változtathatja meg az elem értékét.
hamis (alapérték):A felhasználó megadhatja az elem értékét.

aria-relevant (tulajdonság)

Jelzi, hogy a felhasználói program az aktív területek mely változásairól (bővítés, eltávolítás, stb.) küld értesítést a kisegítő technológiáknak. Lásd a kapcsolódó aria-atomic attribútumot.

Az attribútum a következő értékek szóközzel elválasztott listájával rendelkezhet: additions, removals, text; vagy a mindenre érvényes all érték.

Az attribútum célja, hogy különbséget tegyen a szemantikus jelentéssel bíró és a prezentációs céllal rendelkező változások között. Például, a logok tetejéről eltávolított csomópontok csupán helyet csinálnak a további bejegyzések számára, a művelet nem rendelkezik jelentéssel. Azonban, egy partnernév eltávolítása a partnerlistából azt jelenti, hogy az adott személy immár nem elérhető, ez egy jelentéssel bíró esemény. Ilyenkor, az aria-relevant értéke all lesz. Ha az aria-relevant attribútum nincs megadva, az alapértelmezett additions text érték jelentése az, hogy a szövegmódosítás és a hozzáadott csomópontok relevánsak, az eltávolított csomópontok pedig irrelevánsak.

Megjegyzés: Az aria-relevant removal és all értékeket használjuk körültekintően. A kisegítő technológiákat csak akkor kell értesíteni a tartalom eltávolításáról, ha ez fontos változást képvisel, például ha valaki elhagy egy chatszobát.

Megjegyzés: A szövegeltávolítások csak akkor számítanak relevánsnak, ha a megadott értékek közt szerepel a 'removals' vagy az 'all'. Például, ha az alapértelmezett aria-relevant értékkel rendelkező aktív területen a szöveg 'foo'-ról 'bar'-ra változik, a hozzáadott szöveg ('bar') fel lesz olvasva, az eltávolított ('foo') nem.

Az aria-relevant az aktív területek egy opcionális attribútuma. Javaslatként szolgál a kisegítő technológiák számára, de azoknak nem kötelező prezentálniuk az összes releváns típus változásait.

Az akadálymentességi API-k és a Document Object Model másodszintű események [DOM] is kínálnak olyan eseményeket, amelyek lehetővé teszik a kisegítő technológiáknak, hogy megállapítsák a dokumentum módosuló területeit.

Amennyiben az aria-relevant nincs definiálva, az elem a legközelebbi, definiált értékkel rendelkező ős értéket örökli. Ugyan ez az érték egy token lista, az örökölt értékek nem adódnak össze; a leszármazott elem értékei teljesen felülírják az örökölt értékeket.

Amennyiben szövegváltozások relevánsként vannak megjelölve, a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ figyelemmel kísérniük a leszármazott csomópontokban lévő összes olyan módosítást, ami befolyásolja az aktív terület szövegalternatívájának meghatározását, ha a hozzáférhető név a tartalomból kerül megállapításra (nameFrom: contents). Például, szövegváltozás történik, ha egy kép HTML alt attribútuma megváltozik. Azonban nem kapunk értesítést a változásról, ha az elem az aktív területen kívül van, akkor sem, ha a csomópontra hivatkozik az aktív terület egyik eleme az aria-labelledby segítségével.

Az aria-relevant karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:A használt leíró összes elemén
Érték:token lista
Az aria-relevant értékei
ÉrtékLeírás
additions:Az aktív területen belül új csomópontokat adunk a DOM-hoz.
removals:Az aktív terület szöveg– vagy elemcsomópontjait eltávolítjuk a DOM-ból.
text:Szöveget adunk hozzá az aktív terület valamelyik DOM csomópont leszármazottjához.
all:Az összes érték kombinálásával ekvivalens érték, "additions removals text".
additions text (alapérték):Az "additions text" értékek kombinálásával ekvivalens érték.

aria-required (tulajdonság)

Jelzi, hogy az űrlap elküldése előtt az adott elemnél felhasználói bevitel szükséges.

Például, ha a felhasználónak kötelező kitöltenie a "cím" mezőt, a szerkesztőnek az aria-required attribútum értékét igaz-ra kell állítania.

Megjegyzés: Az elem kötelező kitöltésének tényét gyakran vizuálisan is jelölik (például a widget után szereplő jellel vagy szimbólummal). Az aria-required attribútum használata lehetővé teszi a szerkesztőknek, hogy explicit módon közöljék a kisegítő technológiákkal, hogy az elem kötelező.

Hacsak nem érhető el egy teljesen ekvivalens natív attribútum, a gazdanyelveknek lehetővé KELL tenniük a szerkesztők számára az aria-required attribútum használatát a gazdanyelv azon űrlapelemein, ahol kötelező a felhasználói bevitel vagy egy kiválasztás.

Az aria-required karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:igaz/hamis
az aria-required értékei
ÉrtékLeírás
igaz:A felhasználónak kötelező megadni az elem értékét az űrlap elküldése előtt.
hamis (alapérték):Nincs szükség felhasználói bevitelre az űrlap elküldéséhez.

aria-selected (állapot)

Jelzi a különböző widgetek "kiválasztottságának" jelenlegi állapotát. Lásd a kapcsolódó aria-checked és aria-pressed attribútumokat.

Az attribútumot az egyszeres és többszörös kijelölést támogató widgeteknél is használják:

 1. Egyszeres kijelölést támogató tárolókban, ahol a jelenleg fókuszban lévő elem nincs kiválasztva. A választás többnyire követi a fókuszt, melyet a felhasználói program kezel.
 2. Többszörös kijelölést támogató tárolókban. A szerkesztőknek biztosítaniuk KELL, az aria-multiselectable igaz értékkel rendelkező tárolók összes kijelölhető leszármazottja aria-selected igaz vagy hamis attribútummal rendelkezik.

Minden explicit módon megadott aria-selected érték elsőbbséget élvez a fókusz alapján megállapított implicit kiválasztással szemben. Amennyiben a widget egyetlen DOM eleme sincs explicit módon kiválasztva, a kisegítő technológiáknak MEGENGEDETT, hogy implicit módon kövessék a menedzselt fókuszú widget billentyűzetfókuszát. Ha a widget bármely DOM eleme explicit módon ki van választva, a felhasználói programnak TILOS továbbítania a widget implicit kijelölését.

Az aria-selected karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:igaz/hamis/nem definiált
Az aria-selected értékei
ÉrtékLeírás
igaz:A elem ki van választva.
hamis:A elem nincs kiválasztva.
nem definiált (alapértelmezett):Az elem nem kiválasztható.

aria-setsize (tulajdonság)

Meghatározza a listitem-ben vagy a treeitem-ben szereplő elemek számát. Nincs szükség rá, ha a halmaz összes eleme szerepel a DOM-ban. Lásd a kapcsolódó aria-posinset attribútumot.

A tulajdonságot a halmaz elemein kell alkalmazni, nem az elemeket tartalmazó tárolón. A felhasználók tájékoztatása céljából megadhatjuk egy elem sorrendiségét, például az "X. elem Y-ból" formában, ilyenkor a kisegítő technológiák X-nek használhatják az aria-posinset, Y-nak pedig az aria-setsize attribútum értékét.

Amennyiben a halmaz összes eleme szerepel a dokumentumstruktúrában, nem szükséges a tulajdonság használata mivel a felhasználói program képes automatikusan meghatározni a halmaz méretét és az elemek pozícióját. Azonban, ha a halmaz elemeinek egy időben csak egy része szerepel a dokumentumstruktúrában, szükség van rá a halmaz méretének explicit jelöléséhez.

A következő példában egy 16 tagú halmaz 5-8. elemei láthatók.

<h2 id="label_fruit"> Elérhető gyümölcsök </h2>
<ul role="listbox" aria-labelledby="label_fruit">
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="5"> alma </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="6"> banán </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="7"> sárgadinnye </li>
 <li role="option" aria-setsize="16" aria-posinset="8"> datolya </li>
</ul>

A szerkesztőknek az aria-setsize attribútumot az aria-posinset attribútummal közösen KELL használniuk.

Az aria-setsize karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:integer

aria-sort (tulajdonság)

Jelzi, ha a táblázat vagy grid növekvő vagy csökkenő sorrendben rendezve van.

A szerkesztőknek JAVASOLT, hogy a tulajdonságot csak táblázatok vagy gridek fejlécein alkalmazzák. Amennyiben a tulajdonság nincs megadva, a rendezés sorrendje nem meghatározott. A szerkesztőknek JAVASOLT, hogy az aria-sort attribútumot egy táblázaton vagy griden belül csak egy fejlécen alkalmazzák.

Az aria-sort karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Hol használható:
Érték:token
Az aria-sort értékei
ÉrtékLeírás
ascending:Az elemek az oszlop szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve.
descending:Az elemek az oszlop szerint csökkenő sorrendbe vannak rendezve.
none (alapérték):Az oszlop nincs rendezve.
other:A növekvő vagy csökkenő sorrendtől eltérő rendezési algoritmus van alkalmazva.

aria-valuemax (tulajdonság)

Meghatározza a range widget maximálisan engedélyezett értékét.

A widget kezdőértéke addig növelhető, amíg eléri a tulajdonság által meghatározott maximum értéket.

A minimum és maximum értékek deklarálásával az alternatív eszközök reagálhatnak a kurzorbillentyűkre, validálhatják az aktuális értéket, vagy egyszerűen közölhetik a felhasználóval a felhasználható tartomány méretét. Amennyiben az aria-valuenow ismert maximum és minimum értékkel rendelkezik, a szerkesztőknek definiálniuk KELL azokat az aria-valuemax és az aria-valuemin tulajdonságok segítségével. A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy az aria-valuemax értéke nagyobb legyen vagy megegyezzen az aria-valuemin értékével.

Az aria-valuemax karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:szám

aria-valuemin (tulajdonság)

Meghatározza a range widget minimálisan engedélyezett értékét.

A widget kezdőértéke addig csökkenthető, amíg eléri az ezen tulajdonság által meghatározott minimum értéket.

A minimum és maximum értékek deklarálásával az alternatív eszközök reagálhatnak a kurzorbillentyűkre, validálhatják az aktuális értéket, vagy egyszerűen közölhetik a felhasználóval a felhasználható tartomány méretét. Amennyiben az aria-valuenow ismert maximum és minimum értékkel rendelkezik, a szerkesztőknek definiálniuk KELL azokat az aria-valuemax és aria-valuemin tulajdonságok segítségével.

A szerkesztőknek KÖTELEZŐ biztosítaniuk, hogy az aria-valuemin értéke kisebb legyen vagy megegyezzen az aria-valuemax értékével.

Az aria-valuemin karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:szám

aria-valuenow (tulajdonság)

Meghatározza a range widget jelenlegi értékét. Lásd a kapcsolódó aria-valuetext attribútumot.

A tulajdonság a range widgeteknél, például a slider-nél és a progress bar-nál használható.

Ha a jelenlegi érték nem ismert (például egy nem konkrét értékkel rendelkező folyamatjelzőnél), az aria-valuenow attribútum használata NEM JAVASOLT. Amennyiben az aria-valuenow attribútum nincs megadva, semmi sem utal az aktuális értékre. Amennyiben az aria-valuenow ismert maximum és minimum értékekkel rendelkezik, a szerkesztőnek értékeket KELL adnia az aria-valuemax és aria-valuemin attribútumoknak.

Az aria-valuenow értéke egy decimális szám. Amennyiben a tartomány numerikus értékek halmaza, az aria-valuenow ezen értékek egyike. Például, ha a tartomány [0, 1], a 0.5 egy érvényes aria-valuenow érték. A tartományon kívül eső értékek, például a -2.5 vagy 1.1 nem érvényesek.

A progressbar és a scrollbar elemek esetén, ha az aria-valuemin és az aria-valuemax értéke meg van adva, a kisegítő technológiáknak az értéket a köztük lévő távolság alapján százalékosan KELL megjeleníteniük, más esetben pedig a tényleges értéket kell használniuk egy százalékjelzővel. A slider és spinbutton elemek esetén a kisegítő technológiáknak a tényleges értéket KELL megjeleníteniük.

Amennyiben az érték nem ábrázolható számként, a szerkesztőknek az aria-valuetext és az aria-valuenow attribútumok együttes használatával felhasználóbarát módon KELL képviselniük a widget aktuális értékét. Például, egy csúszkavezérlő a következő látható értékekkel rendelkezhet: kicsi, közepes, és nagy. Ilyenkor, az aria-valuenow 1 és 3 közötti értékeket vehet fel, melyek az értéktér egyes értékeinek pozícióját jelölik, az aria-valuetext értéke pedig a következő sztringek egyike lehet: kicsi, közepes, vagy nagy.

Megjegyzés: Ha az aria-valuetext meg van adva, a kisegítő technológiák azt jelenítik meg az aria-valuenow értéke helyett.

Az aria-valuenow karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:szám

aria-valuetext (tulajdonság)

Meghatároz egy olvasható szövegalternatívát a range widget aria-valuenow értékéhez.

A tulajdonság a range widgeteknél, például a slider-nál és a progress bar-nál használható.

Ha az aria-valuetext attribútum meg van adva, a szerkesztőknek alkalmazniuk KELL az aria-valuenow attribútumot is, kivéve ha annak értéke nem ismert (például egy nem meghatározható progressbar esetén).

A szerkesztőknek csak akkor KELL használniuk az aria-valuetext attribútumot, ha a megjelenített értéket nem lehet értelmesen számként ábrázolni. Például, egy csúszkavezérlő a következő látható értékekkel rendelkezhet: kicsi, közepes, és nagy. Ilyenkor, az aria-valuenow 1 és 3 közötti értékeket vehet fel, ami az értéktér egyes értékeinek pozícióját jelöli, az aria-valuetext értéke pedig a következő sztringek egyike lehet: kicsi, közepes, vagy nagy. Amennyiben az aria-valuetext attribútum nincs megadva, a kisegítő technológiák kizárólag az aria-valuenow attribútumra fognak támaszkodni az aktuális érték meghatározásakor.

Amennyiben az aria-valuetext meg van adva, a kisegítő technológiáknak az aria-valuenow értéke helyett ennek az értékét KELL megjeleníteniük.

Az aria-valuetext karakterisztikái
KarakterisztikákÉrték
Kapcsolódó fogalmak:
Hol használható:
Öröklődés (szerepek)
Érték:sztring

7. Implementáció a gazdanyelvekben

Jelen rész normatív jellegű.

Jelen specifikációban definiált szerepek, állapotok, és tulajdonságok nem alkotnak teljes webes nyelvet vagy formátumot, ezért egy gazdanyelv kontextusában kell alkalmazni őket. A következő szakasz leírja, hogy a gazdanyelveknek miképp kell implementálniuk a WAI-ARIA-t, hogy biztosítsák az itt specifikált leíró egyszerű és hatékony integrációját a gazdanyelvvel.

Bár a leírónyelvek felületesen hasonlítanak egymásra, nem rendelkeznek közös nyelvdefiníciós infrastruktúrával. Azért, hogy a követelmények alkalmazkodjanak a nyelvek eltérő felépítéséhez, azok egyszerre általánosak és modularizáció specifikusak. Miközben ez lehetővé teszi, hogy a gazdanyelvi specifikációk eltérő felépítéssel rendelkezzenek, a cél az, hogy a szerkesztők számára egységes maradjon a WAI-ARIA információk kinézete, és az, hogy miképp manipulálhatók ezen információk a DOM-ban szkriptek segítségével.

A WAI-ARIA szerepek, állapotok és tulajdonságok az elemek attribútumaiként vannak implementálva. A szerepek nevét a gazdanyelv role attribútum tokeneinek értékeként alkalmazhatjuk. A szerepek és tulajdonságok saját attribútumokkal rendelkeznek, ezek lehetséges értékeit jelen specifikáció határozza meg. Az attribútum neve a tulajdonság vagy állapot aria előtaggal ellátott neve.

7.1. Role attribútum

Az implementáló gazdanyelv a következő karakterisztikákkal bíró attribútumok egyikével fog szolgálni:

 • Az attribútumnak KÖTELEZŐ a role névvel rendelkeznie;
 • Az attribútumnak KÖTELEZŐ token listát elfogadnia értékként;
 • Bármely konkrét WAI-ARIA szerep névliterál megjelenésének a tokenek közt TILOS érvénytelenítenie az attribútumértéket a gazdanyelv szintaxisában; és
 • A role attribútum tokenlistájában az első nem absztrakt WAI-ARIA szerep névliterál határozza meg azt a szerepet, mely alapján a felhasználói programnak KÖTELEZŐ feldolgoznia az elemet. A felhasználói programokban a szerepek feldolgozásának módját a WAI-ARIA Felhasználói Program Implementációs Útmutató [ARIA-IMPLEMENTATION] definiálja.

7.2. Állapot és tulajdonság attribútumok

Az implementáló gazdanyelvnek KÖTELEZŐ lehetővé tennie a következő karakterisztikájú attribútumok használatát:

 • Az attribútum neve bármely, a Támogatott állapotok és tulajdonságok szakaszban meghatározott állapot vagy tulajdonság lehet, például az aria-busy, aria-selected, aria-activedescendant vagy aria-valuetext;
 • A szintaxis NEM akadályozhatja meg az attribútum megjelenését sehol, ahol az a specifikációban meghatározott módon alkalmazható;
 • Ha ezek az attribútumok megjelennek a dokumentumpéldányban, azokat a jelen specifikáció alapján kell feldolgozni.

Az XML Névtereket [XML-NAMES] támogató gazdanyelvek esetén MEGENGEDETT, hogy megköveteljék a WAI-ARIA attribútumok névterekkel való használatát. Ilyen esetben a WAI-ARIA állapot és tulajdonság attribútumok névtere KÖTELEZŐEN a http://www.w3.org/ns/wai-aria/. Ha a WAI-ARIA-t olyan gazdanyelvekben használjuk, melyek ezt a névteret explicit módon nem támogatják, a szerkesztőknek továbbra is JAVASOLT ennek alkalmazása, amennyiben a gazdanyelv támogatja a névtereket és a felhasználói program várhatóan képes lesz felismerni a WAI-ARIA névteret. A névtér előtagja jelen specifikációban nincs meghatározva, de ez általában az "aria".

Megjegyzés: A WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok névadási konvenciója szerint minden attribútum az "aria-" sztringgel kezdődik. Ez nem névtér előtag, hanem az állapot vagy tulajdonság nevének a része. Ezért, ha a WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat névtér előtagokkal használjuk, az attribútum teljes neve a következő: "aria:aria-foo".

Egyes gazdanyelvek a WAI-ARIA állapot- és tulajdonság attribútumoknál nem használnak névtereket, vagy azért, mert a gazdanyelv ezt nem támogatja, vagy mert a tervezők be kívánják építeni a WAI-ARIA-t a nyelv központi szolgáltatásai közé. Ezekben a gazdanyelvekben az attribútumok névterének neve nem rendelkezik értékkel. Az attribútumok nevében nem szerepel kötőjellel elválasztott előtag; a névterek tekintetében ezek előtag nélküli attribútumnevek. Az ECMAScript DOM interfész kötés, a getAttributeNS például az üres sztringet ("") használja ennek az állapotnak a leképezésére, így mind a getAttribute("aria-busy"), mind a getAttributeNS("", "aria-busy") ugyanazt az aria-busy attribútumot érik el a DOM-ban.

Megjegyzés: Jelen szakasz követelményei alapján egyes felhasználói programok a WAI-ARIA állapot és tulajdonság attribútumokat névterekkel, mások névterek nélkül ismerik fel, némelyek pedig mindkét formát támogatják. A szerkesztőknek javasolt, hogy győződjenek meg arról, hogy az alkalmazott gazdanyelv melyik formát támogatja. Hacsak a gazdanyelv és az ARIA-t támogató felhasználói programok explicit módon nem jelzik, hogy a névterek használata kötelező, a szerkesztőknek javasolt, hogy az attribútumokat ezek nélkül használják. Többnyire még a névtereket támogató felhasználói programok sem publikálnak névterekkel ellátott WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat az akadálymentességi API-knak. A HTML jelenlegi implementációi, beleértve az XHTML-t nem támogatják ezt a névteret.

7.3. Fókusz navigáció

A gazdanyelveknek KÖTELEZŐ támogatniuk, hogy a szerkesztők minden interaktív – vagyis megjeleníthető vagy eseményt fogadó – elemet fókuszálhatóvá tehessenek. A gazdanyelveknek KÖTELEZŐ engedélyezniük, hogy a szerkesztők meghatározhassák a fókuszálható, interaktív elemek megjelenését az alapértelmezett tabulálási navigációs sorrendben. Egy példa ennek implementációjára a tabindex attribútum HTML 5-ben.

7.4. Implicit WAI-ARIA szemantika

A WAI-ARIA célja, hogy szemantikus információt nyújtson objektumokról, ha a gazdanyelvben nem található meg azok natív szemantikája, valamint további kiegészítő szemantikákat ad a gazdanyelvhez. Idővel a nyelvek fejlődésével megjelenhet a WAI-ARIA funkcióknak megfelelő új, natív funkcionalitás, ezért számos olyan helyzet fordulhat elő, ahol a WAI-ARIA és a gazdanyelv szemantikája redundáns.

Ezek a gazdanyelvi funkciók "implicit WAI-ARIA szemantikának" tekinthetők. A felhasználói programok az implicit WAI-ARIA szemantikájú elemeket a WAI-ARIA funkcióhoz hasonlóan dolgozzák fel. Elképzelhető, hogy a feldolgozás a funkciók közt lévő lexikális különbségek miatt nem azonos, de a felhasználói program többnyire ugyanazt az információt fogja továbbítani az akadálymentességi API számára. Az implicit WAI-ARIA szemantikájú funkciók teljesítik a WAI-ARIA strukturális követelményeit, például a kötelező saját elemeket, a kötelező állapotokat és tulajdonságokat stb., így ezeknél nincs szükség az explicit WAI-ARIA szemantika használatára.

Ha egy elem funkcionalitása már létezik, például egy jelölőnégyzet vagy rádiógomb esetén, akkor használjuk a gazdanyelv natív szemantikáját. A WAI-ARIA kód célja kizárólag az, hogy kiegészítse a natív szemantikát (pl. az aria-required segítségével jelezze, hogy egy elem kitöltése kötelező), vagy módosítsa a szemantikát az elem hagyományos funkcionalitásához képest.

Az Implicit WAI-ARIA szemantikák befolyásolják az "Ütközések a gazdanyelv szemantikájával" részben leírt ütközésfeloldási folyamatokat. Ezért, az implicit WAI-ARIA szemantikát egy normatív specifikációban, például a gazdanyelv specifikációjában, vagy a WAI-ARIA Felhasználói Program Implementációs Útmutatóban [ARIA-IMPLEMENTATION] kell meghatározni.

7.5. Ütközések a gazdanyelv szemantikájával

A WAI-ARIA szerepek, állapotok és tulajdonságok célja, hogy szemantikus információt kínáljanak, ha a gazdanyelvben nem érhetőek el a szükséges natív szemantikával rendelkező elemek. Többnyire olyan elemeknél használják őket, amelyek nem rendelkeznek saját szemantikával, vagy amelyek hasonló, de nem megegyező szemantikával rendelkeznek (például ha egy többszintű lista képvisel egy faszerkezetet). Ez a módszer része lehet a régebbi, WAI-ARIA-t nem támogató böngészők visszaesési (fallback) stratégiájának, vagy az "újrahasznosított" elemek natív prezentációja csökkentheti a szükséges formázás (stílus) vagy szkriptelés mennyiségét. A lent felvázolt esetektől eltekintve a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ a gazdanyelvi szemantika helyett minden esetben a WAI-ARIA szemantika segítségével meghatározniuk, hogy az elem miként legyen felfedve az akadálymentességi API-k számára.

Azokon az eseteken túl, ahol a WAI-ARIA-tól elvárt, hogy felülírja a natív szemantikát, vannak olyan elemek, melyeknél ezt nem célszerű megtenni. Ez akkor fordulhat elő, ha létezik azonos gazdanyelvi szemantika és nincs szükség a WAI-ARIA-ra, vagy a WAI-ARIA szemantika közvetlenül ütközik a nyelv szemantikájával. Ha a gazdanyelvben rendelkezésre áll egy azonos szerepszemantikával és értékekkel rendelkező funkció, és a szerkesztőknek nincs okuk elkerülni a használatát, a szerkesztőknek a gazdanyelvi funkciót KELL használniuk más elemek WAI-ARIA segítségével történő újrahasznosítása helyett.

A gazdanyelvek tartalmazhatnak olyan funkciókat, amelyek a szerepeknek megfelelő implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkeznek. Ha egy WAI-ARIA szerep meg van adva, a felhasználói programoknak az elem feldolgozásához KÖTELEZŐ a natív szemantika helyett a szerep szemantikáját használniuk, kivéve ha a szerep olyan WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat igényel, mely attribútumainak használatát a gazdanyelv explicit módon tiltja a natív elem esetén. A szerepek értékei nem ütköznek úgy, mint az állapotok és tulajdonságok (például, a HTML 'checked' és az 'aria-checked' attribútumok értékei ütközésben lehetnek), a szerkesztőktől ezért elvárt, hogy csak okkal adjanak meg WAI-ARIA szerepeket azoknál az elemeknél, amelyeket alapesetben nem "hasznosítanának" újra.

Ha a WAI-ARIA állapotoknak és tulajdonságoknak vannak olyan gazdanyelvi megfelelői, amelyek azonos implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkeznek, különösen problémás lehet a WAI-ARIA funkció használata. Amennyiben mind a WAI-ARIA, mind a gazdanyelvi funkció meg van adva, de az értékeik nincsenek szinkronban, a felhasználói programok és a kisegítő technológiák nem tudják eldönteni, hogy melyik értéket használják. Ezért, hogy elkerüljük az ütköző állapotok és tulajdonságok megadását, a gazdanyelveknek KÖTELEZŐ explicit módon deklarálniuk, ha a WAI-ARIA attribútumok ütköznek az elem natív attribútumaival. Amennyiben a gazdanyelv deklarálja, hogy egy WAI-ARIA attribútum közvetlen szemantikus konfliktusban van az elem egyik natív attribútumával, a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ figyelmen kívül hagyniuk a WAI-ARIA attribútumot, és az azonos implicit szemantikával rendelkező gazdanyelvi attribútumot kell használniuk.

A gazdanyelveknek MEGENGEDETT, hogy olyan funkciókat dokumentáljanak, amelyek nem írhatók felül a WAI-ARIA-val (ezt "erős natív szemantikának" nevezik). Ezek olyan funkciók lehetnek, amelyek implicit WAI-ARIA szemantikával rendelkeznek, vagy amelyek feldolgozását bizonytalanná tenné, ha a szemantikájukat a WAI-ARIA módosítaná . A megfelelőséget ellenőrző eszközöknek MEGENGEDETT, hogy hibát vagy figyelmeztetést jelezzenek, ha egy erős natív szemantikával rendelkező elemet egy WAI-ARIA szereppel látunk el, de a felhasználói programoknak továbbra is KÖTELEZŐ a WAI-ARIA szerep szemantikáját felhasználni az elem akadálymentességi API-knak való felfedésekor.

7.6. Az állapot és tulajdonság attribútumok feldolgozása

Az állapot és tulajdonság attribútumok a gazdanyelvek részét alkotják, ezért az értéktípusokat képviselő szintaxist a gazdanyelv határozza meg. Az Értékek részben definiált egyes értéktípusokhoz a gazdanyelv megfelelő értéktípusát kell használni. A javasolt megfeleltetések a WAI-ARIA értéktípusok és a különböző gazdanyelvi értéktípusok között a A WAI-ARIA értéktípusok leképezése a gazdanyelvekre részben található. Ez egy tájékoztató jellegű leképezés, ami segíthet a WAI-ARIA-t támogató új gazdanyelvek megjelenésében.

A lista értéktípusok—ID referencia listák és token listák—lehetővé teszik, hogy egy adott típusból több értéket adjunk meg. A lista attribútumokban az egyes értékeket a gazdanyelv által meghatározott karakterek, például szóközök, vesszők, stb. választják el. Néhány nyelvben egy megadott karaktert kell használni, más nyelvek több különböző határoló karakter használatát is lehetővé teszik.

A globális állapotok és tulajdonságok a gazdanyelv összes elemén alkalmazhatók. Azonban, a szerkesztők KÖTELEZŐEN csak nem globális állapotokat és tulajdonságokat használhatnak, ha a szerep támogatja őket; legyen az akár explicit WAI-ARIA szerepként, akár a gazdanyelv WAI-ARIA szerepnek megfelelő gazdanyelvi szemantikával definiálva. Ha a role attribútumot hozzáadjuk egy elemhez, a szemantikája és viselkedése – beleértve a WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok támogatását –kiegészül vagy felülíródik a szerep által. A felhasználói programoknak a nem globális állapotokat és tulajdonságokat az őket támogató szerepek hiányában KÖTELEZŐ figyelmen kívül hagyniuk; legyen az explicit WAI-ARIA szerepként, vagy a gazdanyelv WAI-ARIA szerepnek megfelelő gazdanyelvi szemantikával definiálva. Például, az aria-valuetext attribútumot a szerkesztő használhatja a HTML progress elemen, anélkül, hogy azt explicit és redundáns módon el kellene látnia a progressbar szereppel.

A WAI-ARIA szerepek használatakor azok a támogatott állapotok és tulajdonságok, amelyek nincsenek jelen a DOM-ban, az alapértelmezett értéküknek megfelelően lesznek kezelve, kivéve ha a használatuk kötelező. Azok a token állapotok és tulajdonságok, melyek attribútumértéke egy nulla hosszúságú sztring ("") szintén az alapértelmezett értéknek felelnek meg. Ezért, a felhasználói programoknak a "" értékű token állapot és tulajdonság attribútumokat hiányzó attribútumokként KELL kezelniük. Ez általában megfelel az alapértelmezett értéknek (ami többnyire az "undefined" – "nem definiált"), de ha az attribútum kötelező, akkor ezek hibát fognak jelezni (mert a null egyenértékű azzal, mintha nem adnánk meg a kötelező attribútumot).

8. Megfelelőség

Jelen rész normatív jellegű.

8.1. Az ütközések elkerülése a gazdanyelvvel

A felhasználói program WAI-ARIA feldolgozásának TILOS zavarnia a gazdanyelv beépített funkciónak normális működését.

Amennyiben egy CSS szelektorban egy WAI-ARIA attribútum szerepel (pl. input[aria-invalid="true"]), a felhasználói programoknak KÖTELEZŐ frissíteniük az összes szelektorral egyező (vagy már nem egyező) elem vizuális megjelenését, ha az attribútum hozzáadásra kerül, módosul, vagy eltávolításra kerül a DOM-ból. A felhasználói programoknak MEGENGEDETT, hogy módosítsák a gazdanyelvi funkció leképzését az akadálymentességi API-ra, de TILOS módosítaniuk a DOM-ot, hogy leképezzék a a WAI-ARIA leírót a gazdanyelv funkcióira.

8.2. Teljes WAI-ARIA a DOM-ban

Azoknak a WAI-ARIA-t támogató felhasználói programoknak, amelyek a W3C DOM specifikációnak meg nem felelő dokumentum objektum modellt implementálnak, a DOM-ban KÖTELEZŐ tartalmazniuk a szerkesztő által megadott szerep tartalom attribútumát, a WAI-ARIA szerepértékeket, valamint a WAI-ARIA állapotokat és tulajdonságokat, annak ellenére, hogy a feldolgozás befolyásolhatja, hogy az elemek miként válnak felfedezhetővé az akadálymentességi API-k számára. Ezzel biztosítjuk, hogy az egyes szerepattribútumok valamint az összes WAI-ARIA állapot és tulajdonság, beleértve ezek értékeit, módosítatlan formában szerepelnek a dokumentumban, és más eszközök, például a kisegítő technológiák képesek hozzáférni. A W3C specifikációnak megfelelő DOM teljesíti ezt a követelményt.

8.3. A kisegítő technológia értesítéseinek kommunikációja a webes alkalmazásokkal

A kisegítő technológiáknak, például a hangfelismerő rendszereknek és a mozgássérült felhasználók által használt alternatív beviteli eszközöknek eszközfüggetlen módon kell tudni vezérelniük a webes alkalmazásokat. A WAI-ARIA állapotok és tulajdonságok tükrözik a dinamikus webes internetes alkalmazások komponenseinek aktuális állapotát. A kisegítő technológiáknak kulcsfontosságú, hogy képesek legyenek értesíteni a webes alkalmazásokat a szükséges változtatásokról, mert ez lehetővé teszi, hogy az alternatív beviteli megoldások úgy vezéreljék az alkalmazást, hogy ne függjenek a szabványos beviteli eszköztől, amit a felhasználó nem képes hatékonyan közvetlenül vezérelni.

A felhasználói programoknak KÖTELEZŐ lehetőséget adniuk a webes alkalmazás értesítésére arról, ha változás történik a rendszer akadálymentességi API-jának állapotaiban és tulajdonságaiban. Hasonlóan, a webes alkalmazások szerkesztőinek frissíteniük KELL a webes alkalmazást, ha a felhasználói programtól vagy a kisegítő technológiától értesítést kapnak egy módosítási kérelemről.

Megjegyzés: A kisegítő technológiák számos állapotot és tulajdonságot képesek módosítani meglévő akadálymentességi API-kon keresztül az alapértelmezett action eseményre való válasszal. Például, egy tabpanelben lévő tab aria-selected állapota megváltoztatható az elem alapértelmezett műveletének kiváltásával.

8.4. Megfelelőség ellenőrzés

A dokumentum megfelelőségét vagy érvényességét ellenőrző alkalmazásoknak vagy szkripteknek ellenőrizniük KELL a specifikációban található összes normatív szerkesztői követelményt. A követelmények vizsgálatakor a megfelelőséget ellenőrző eszközöknek KÖTELEZŐ hibát jelezniük, ha egy szerkesztői "KÖTELEZŐ" követelmény nincs teljesítve, és KÖTELEZŐ figyelmeztetést adniuk, ha egy szerkesztői "KELL" követelmény nincs teljesítve.

9. Hivatkozások

Jelen rész normatív jellegű.

9.1. Normatív hivatkozások

A normatívan hivatkozott források a specifikáció részének tekintendők. A specifikáció implementálóinak KÖTELEZŐ ezen források követelményeinek megvalósítása.

[ARIA-IMPLEMENTATION]
WAI-ARIA 1.0 Felhasználói Program Implementációs Útmutató. J. Scheuhammer, A. Snow-Weaver, M. Cooper, A. Leventhal, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2014. március 20. A WAI-ARIA Felhasználói Program Implementációs Útmutató ezen verziója elérhető a http://www.w3.org/TR/2014/REC-wai-aria-implementation-20140320/ címen. A WAI-ARIA Felhasználói Program Implementáció legfrissebb verziója a http://www.w3.org/TR/wai-aria-implementation/ címen érhető el.

9.2. Tájékoztató jellegű hivatkozások

A tájékoztató jelleggel hivatkozott források a jelen dokumentumhoz releváns, hasznos információkat nyújtanak, de nem részei jelen dokumentum követelményrendszerének.

[ARIA-PRACTICES]
WAI-ARIA Szerkesztési gyakorlatok. J. Scheuhammer, M. Cooper, L. Pappas, R. Schwerdtfeger, Szerkesztők, W3C Munkaterv (folyamatban lévő munka), 2013. március 7. Az WAI-ARIA 1.0 Szerkesztési gyakorlatok jelen verziója a http://www.w3.org/TR/2013/WD-wai-aria-practices-20130307/ címen érthető el. A WAI-ARIA Szerkesztési Gyakorlatok legfrissebb verziója a http://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/ címen érhető el.
[ARIA-PRIMER]
A WAI-ARIA 1.0 Bevezető. L. Pappas, R. Schwerdtfeger, M. Cooper, Szerkesztők, W3C Munkaterv (folyamatban lévő munka), 2010. szeptember 16. A WAI-ARIA Bevezető jelen verziója a http://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-primer-20100916/ címen érhető el. A WAI-ARIA Bevezető legfrisebb verziója a http://www.w3.org/TR/wai-aria-primer/ címen érhető el.
[ARIA-ROADMAP]
Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Ütemterv (WAI-ARIA Roadmap), R. Schwerdtfeger, Szerkesztő, W3C Munkaterv (folyamatban lévő munka), 2008. február 4. A WAI-ARIA Roadmap jelen verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/2008/WD-wai-aria-roadmap-20080204/. A WAI-ARIA Roadmap a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/wai-aria-roadmap/.
[ATK]
Gnome Accessibility Toolkit 2.10.0. Elérhető a https://developer.gnome.org/atk/2.10/ címen.
[AT-SPI]
Assistive Technology-Service Provider Interface 2.10. Elérhető a https://developer.gnome.org/libatspi/2.10/ címen.
[AXAPI]
The Mac OS X Accessibility Protocol Mac OS 10.9. Elérhető a https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Reference/ApplicationKit/Protocols/NSAccessibility_Protocol/Reference/Reference.html címen.
[CSS]
Beágyazott stíluslapok, 2. Szint 1 Revízió (CSS2) Specifikáció, B. Bos, T. Çelic, I. Hickson, H. Lie, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 1998. május 12., http://www.w3.org/TR/2011/REC-CSS2-20110607/. A CSS2 legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/CSS2/.
[DOM]
Dokumentum Objektum Modell (DOM) 2. szintű magspecifikáció, L. Wood, G. Nicol, A. Le Hors, J. Robie, S. Byrne, P. Le Hégaret, M. Champion, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2000. november 13., http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Core-20001113/. A DOM mag legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/.
[HTML]
HTML 4.01 Specifikáció, I. Jacobs, A. Le Hors, D. Raggett, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 1999. december 24., http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/. A HTML 4.01 legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/html401/.
[HTML5]
HTML 5, R. Berjon, S. Faulkner, T. Leithead, E. Doyle Navara, E. O'Connor, S. Pfeiffer, I. Hickson, Szerkesztők, W3C Előzetes javaslatterv (folyamatban lévő munka), 2014. február 4., http://www.w3.org/TR/2014/CR-html5-20140204/. A HTML 5 legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/html5/.
[IA2]
IAccessible2 1.3. Elérhető a http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/iaccessible2 címen.
[MSAA]
Microsoft Active Accessibility (MSAA) 2.0. Elérhető a http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms697707.aspx címen.
[MATHML]
Matematikai Leírónyelv (MathML) 3.0 verzió, D. Carlisle, P. Ion, R. Miner, Editors, W3C Ajánlás, 2010. október 21., http://www.w3.org/TR/2010/REC-MathML3-20101021/. A legfrissebb verzió a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/MathML3/.
[OWL]
OWL 2 Web ontológia nyelv áttekintés (második kiadás), W3C Ajánlás, 2012. december 11., http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-overview-20121211/. Az OWL áttekintés legfrissebb verziója a következő címen érhező el: http://www.w3.org/TR/owl-overview/.
[RDF]
RDF 1.1 alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, R. Cyganiak, D. Wood, és M. Lanthaler, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2014. február 25., http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-concepts-20140225/. Az RDF 1.1 alapfogalmai és absztrakt szintaxisa legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/.
[RDFS]
RDF Séma 1.1, D. Brickley, R. V. Guha, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2014. február 25., http://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf-schema-20140225/. Az RDF séma legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/.
[RFC2119]
Az RFC követelményszintjeinek jelzésére szolgáló kulcsszavak, RFC 2119, S. Bradner, 1997. március Elérhető a: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119.txt címen.
[ROLE]
Role attribútum, S. McCarron, Editor, W3C ajánlás, 2013. március 28., http://www.w3.org/TR/2013/REC-role-attribute-20130328/. A Role attribútum legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/role-attribute/.
[SMIL].
Szinkronizált multimédia integrációs nyelv (SMIL) 3.0 specifikáció, W3C Ajánlás, 2008. december 1., http://www.w3.org/TR/2008/REC-SMIL3-20081201/. A SMIL legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/SMIL/.
[SVG]
Skálázható vektorgrafikák (SVG) 1.1 Specifikáció (Második Kiadás), E. Dahlström , P. Dengler, A. Grasso, C. Lilly, C. McCormack, D. Schepers, J. Watt, J. Ferraiolo, 藤沢, D. Jackson, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2011. augusztus 16., http://www.w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/. Az SVG legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/SVG11/.
[UAAG]
Felhasználói program akadálymentesítési útmutató 1.0, I. Jacobs, J. Gunderson, E. Hansen, Szerkesztők, W3C ajánlás, 2002. december 17., http://www.w3.org/TR/2002/REC-UAAG10-20021217/. A legfrissebb verzió a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/UAAG10/.
[UIA-ARIA]
Felhasználói felület automatizáció a W3C Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások specifikációhoz. Elérhető a http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee684013%28VS.85%29.aspx címen.
[WCAG20]
Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0, B. Caldwell, G. Vanderheiden, L. Guarino Reid, M. Cooper, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2008. december 11., http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/. A WCAG 2.0 legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/WCAG20/.
[XFORMS]
XForms 1.1, J. Boyer, Szerkesztő, W3C Ajánlás, 2009. október 20., http://www.w3.org/TR/2009/REC-xforms-20091020/. Az XForms legfrissebb verzióa a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/xforms/.
[XHTML]
XHTML™ 1.0 A kiterjeszhető HyperTextes leírónyelv (Második kiadás), S. Pemberton, Editor, W3C Ajánlás, 2002. augusztus 1., http://www.w3.org/TR/2002/REC-xhtml1-20020801/. Az XHTML 1.0 legfrissebb verziója a következő címen érhető el http://www.w3.org/TR/xhtml1/.
[XML]
Kiterjeszhető leírónyelv (XML) 1.0 (Ötödik kiadás), T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, F. Yergeau, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2008. november 26., http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/. Az XML legfrissebb verziója a következő címen érhező el: http://www.w3.org/TR/xml/.
[XML-NAMES]
XML 1.0 névterek (harmadik kiadás), T. Bray, D. Hollander, A. Layman, R. Tobin, H. Thompson, Szerkesztők, W3C ajánlás, 2009. december 8., http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/. Az XML névterek legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/xml-names/.
[XSD]
XML séma 0. rész: Bevezető, második kiadás, D. C. Fallside, P. Walmsley, Szerkesztők, W3C Ajánlás, 2004. október 28., http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-0-20041028/. Az XML séma bevezető legfrissebb verziója a következő címen érhető el: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/.

10. Függelék

Jelen rész tájékoztató jellegű.

10.1. Sémák

A WAI-ARIA attribútumokat használó elemek validálásához a WAI-ARIA szerepek, állapotok és tulajdonságok több, számítógép által olvasható formátumban is elérhetők. A WAI-ARIA nincs véglegesítve, így ezek a fájlok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Éles dokumentumokban ezen dokumentumtípusok használata nem ajánlott. A sémákat azért tettük elérhetővé, hogy támogassuk helyi felhasználásukat a fejlesztéshez, evaluációhoz és a validációs eszközökhöz. A W3C szervereken található verziók közvetlen felhasználása automatikus túlterhelést eredményezhet, ami megakadályozhatja a sémák betöltését.

Amennyiben szükségünk van a séma használatára a tartalomban, kövessük az iránymutatások a túlzott DTD forgalom elkerülésére részt. Például, használjunk gyorsítótár proxikat, annak elkerülésére, hogy a séma minden alkalommal letöltődjön, vagy biztosítsuk, hogy a szoftver helyi gyorsítótárat használjon, mint az XML katalógusoknál

10.1.1. Szerepimplementáció

A WAI-ARIA taxonómia RDF-ben kifejezve a http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/aria-1.rdf címen érhető el.

10.1.2. WAI-ARIA Attribútumok Modul

Ez a modul a WAI-ARIA attribútumokat olyan modulként deklarálja, amely beemelhető modularizált DTD-k be. A modult felhasználó minta XHTML DTD lejjebb található. Fontos megjegyezni, hogy a WAI-ARIA attribútumok nincsenek névtérben, azért kezdődnek az "aria-" előtaggal, hogy csökkenjen az ütközés lehetősége a meglévő attribútumokkal.

A modul a http://www.w3.org/MarkUp/DTD/aria-attributes-1.mod címen érhető el.

10.1.3. XHTML + WAI-ARIA DTD

Ez a DTD kibővíti az XHTML 1.1-et, és WAI-ARIA állapot- és tulajdonságattribútumokkal látja el annak minden elemét. Az átfogóbb billentyűzettámogatás érdekében, valamint hogy támogassa és megfeleljen a Fókusznavigáció részben leírtaknak, hozzáadja a tabindex attribútumot is az elemek szélesebb köréhez.

Ez egy nem formális dokumentumtípus és elavulttá válhat a jövőbeli formális WAI-ARIA-t támogató XHTML DTD-k megjelenésével.

Az XHTML 1.1 + WAI-ARIA DTD a következő címen érhető el: http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/xhtml-aria-1.dtd.

Ezeket a dokumentumokat a fenti DTD segítségével validálhatjuk. Ha a dokumentumszerkesztő használni kíván ilyen validálást, a következő deklarációt kell elhelyeznie a dokumentum elejére:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+ARIA 1.0//EN" 
 "http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/xhtml-aria-1.dtd">

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha ez a DOCTYPE megtalálható a dokumentumban, a felhasználói programok többsége azt nem HTML-ként, hanem általános XML-ként kezeli, és nem támogatja a DTD-ben definiált nevesített karakterentitásokat (e.g., &copy;). A szerkesztőknek ezért mellőzniük kell az előre definiált XML entitásokon ([XML], 4.6 szakasz) kívül eső nevesített entitások használatát.

A probléma elkerülése érdekében a szerkesztők elhagyhatják a fenti DOCTYPE deklarációt. Ennek következtében a felhasználói programok a dokumentumot generikus HTML-ként fogják kezelni, nevesített karakterentitás és beépített ARIA támogatással. Ettől azonban a felhasználói programok "quirks" üzemmódba kapcsolnak, ami befolyásolja a CSS megjelenítést és a dokumentum a hozzáadott ARIA attribútumok miatt meg fog bukni a megfelelőséget ellenőrző eszközökön.

Hogy elkerüljék a nevesített karakterentitásokkal kapcsolatos problémát és a "quirks" üzemmódot, a szerkesztők használhatják a következő általános HTML DOCTYPE deklarációt is:

<!DOCTYPE html>

Ez továbbra sem garantálja azonban, hogy a dokumentumot a megfelelőséget ellenőrző eszközök érvényesnek fogják nyilvánítani.

10.1.4. SGML Nyílt Katalógusbejegyzés az XHTML+ARIA-hoz

A következő szakasz az XHTML+ARIA 1.0 nyilvános azonosítóit tartalmazza SGML Nyílt katalógus-formátumban [CATALOG].

-- .......................................................................... --
-- File catalog ............................................................ --

-- XHTML+ARIA Catalog Data File

  Revision: $Revision: 1.3 $

  See "Entity Management", SGML Open Technical Resolution 9401 for detailed
  information on supplying and using catalog data. This document is available
  from OASIS at URL:

    <http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>

--

-- .......................................................................... --
-- SGML declaration associated with XHTML .................................. --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- XHTML+ARIA modules     .............................................. --


PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+ARIA 1.0//EN" "xhtml-aria-1.dtd"


PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML ARIA Attributes 1.0//EN" "aria-attributes-1.mod"

-- End of catalog data ..................................................... --
-- .......................................................................... --

10.1.5. WAI-ARIA Attribútumok XML Séma Modul

Ez a modul a WAI-ARIA attribútumokat egy modularizált sémákban felhasználható XML séma modulként deklarálja. Fontos megjegyezni, hogy a WAI-ARIA attribútumok nincsenek névtérben, és azért kezdődnek az "aria-" előtaggal, hogy csökkenjen az ütközés valószínűsége a meglévő attribútumokkal.

Ez a modul a http://www.w3.org/MarkUp/SCHEMA/aria-attributes-1.xsd címen érhető el.

10.1.6. HTML 4.01 + WAI-ARIA DTD

Ez az önálló DTD WAI-ARIA állapot és tulajdonság attribútumokat ad az összes HTML 4.01 elemhez, továbbá felruházza őket a role attribútummal. A szélesebb körű billentyűzettámogatás érdekében a tabindex attribútumot is hozzáadja egyes elemekhez.

A DTD a HTML 4.01 Transitional DTD-n alapul, és az összes entitásreferenciát tartalmazza, ami ahhoz kell, hogy önálló fájlt alkosson. Ez nem egy hivatalos W3C DTD és a HTML 4.01 egy változatának tekintendő.

Ezeket a dokumentumokat a fenti DTD segítségével validálhatjuk. Ha a dokumentumszerkesztő használni kíván ilyen validálást, a következő deklarációt kell elhelyeznie a dokumentum elejére:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML+ARIA 1.0//EN" 
  "http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/html4-aria-1.dtd">

Fontos azonban megjegyezni, hogy ha ez a DOCTYPE megtalálható a dokumentumban, a felhasználói programok többsége azt nem HTML-ként, hanem általános XML-ként kezeli, és nem támogatja a DTD-ben definiált nevesített karakterentitásokat (e.g., &copy;). A szerkesztőknek ezért mellőzniük kell az előre definiált XML entitásokon ([XML], 4.6 szakasz) kívül eső nevesített entitások használatát.

A probléma elkerülése érdekében a szerkesztők elhagyhatják a fenti DOCTYPE deklarációt. Ennek következtében a felhasználói programok a dokumentumot generikus HTML-ként fogják kezelni, nevesített karakterentitás és beépített ARIA támogatással. Ettől azonban a felhasználói programok "quirks" üzemmódba kapcsolnak, ami befolyásolja a CSS megjelenítést és a dokumentum a hozzáadott ARIA attribútumok miatt meg fog bukni a megfelelőséget ellenőrző eszközökön.

Hogy elkerüljék a nevesített karakterentitásokkal kapcsolatos problémát és a "quirks" üzemmódot, a szerkesztők használhatják a következő általános HTML DOCTYPE deklarációt is:

<!DOCTYPE html>

Ez továbbra sem garantálja azonban, hogy a dokumentumot a megfelelőséget ellenőrző eszközök érvényesnek fogják nyilvánítani.

A HTML Munkacsoport dolgozik a WAI-ARIA HTML 5-be történő beépítésén. A HTML hivatalos WAI-ARIA támogatása abban a specifikációban lesz elérhető. A DTD kizárólag áthidaló megoldásként használható olyan alkalmazásoknál, amelyeknél DTD validációra van szükség, de nem HTML 5-öt használnak.

A modul a http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/html4-aria-1.dtd címen érhető el.

10.2. WAI-ARIA értéktípusok leképezése különböző nyelvekre

Szerkesztői megjegyzés: A lenti táblázat HTML 5 oszlopa várhatóan átkerül a HTML 5 specifikációba, és annak normatív része lesz. Az ARIA HTML 5-ben történő lexikálás feldolgozásával kapcsolatos megjegyzéseket az Issue-129-re hivatkozva továbbíthatják a HTML Munkacsoport számára.

Szerkesztői megjegyzés: HTML 5-ben az igaz/hamis értékek javasolt leképzésére használjuk a Kulcsszó és felsorolási attribútumokat "igaz" és "hamis" értékekkel a HTML 5 boolean értéktípus helyett. @@ nem támaszkodhat az attribútumhiányra az igaz/hamis/nem definiált alapértelmezett értéke esetén.

A következő táblázatban a WAI­ARIA állapot– és tulajdonságtípusok, a HTML 5 adattípusok, valamint az XML Séma [XSD], SVG, és SGML adattípusok közt lévő javasolt megfeleltetések láthatóak.

Az itt nem felsorolt nyelveknél lehetséges, hogy azok megfelelő definiált értéktípusokkal rendelkeznek. Amennyiben nem, az általános célú XML nyelveknél javasoljuk az XML séma adattípusok használatát. Azok a dokumentumok, amelyek sémák helyett DTD-ket használnak, nem validálhatóak automatikusan és a WAI-ARIA attribútumok további feldolgozását igényelik.

WAI-ARIA típusHTML 5XML séma
igaz/hamisKulcsszó és felsorolási attribútumok "igaz" és "hamis" megengedett értékekkelboolean
igaz/hamis/nem definiáltKulcsszó és felsorolási attribútumok "igaz", "hamis" és "nem definiált" megengedett értékekkelNMTOKEN felsorolási megszorítással, "igaz", "hamis" és "nem definiált" megengedett értékekkel.
háromállásúKulcsszó és felsorolási attribútumok "igaz", "hamis" és "vegyes" megengedett értékekkelNMTOKEN felsorolási megszorítással, "igaz", "hamis" és "vegyes" megengedett értékekkel.
számvalós számtizedestört
integerpozitív egész számegész szám
tokenKulcsszó és felsorolási attribútumokNMTOKEN felsorolási megszorítással az állapot- vagy tulajdonságdefinícióban felsorolt megengedett értékekkel
token listaSzóközzel elválasztott tokenekNMTOKENEK felsorolási megszorítással az állapot- vagy tulajdonságdefinícióban felsorolt megengedett értékekkel
ID referenciaEgy másik elemen definiált id attribútum.IDREF
ID referencia listaMás elemeken definiált egy, vagy több id attribútum értéke, szóközzel elválasztott tokenekként reprezentálva.IDREF-ek
sztringNincsenek megkötéseksztring

10.3. WAI-ARIA szerep, állapot, és tulajdonság gyorsreferencia

A következő táblázat egy gyorsreferencia, amely tartalmazza a támogatott állapotokat és tulajdonságokat az összes WAI-ARIA szerepre vonatkozóan.

SzerepKötelező tulajdonságokTámogatott tulajdonságok
alert 
alertdialog 
application 
article 
banner 
button 
checkbox 
columnheader 
combobox
complementary 
contentinfo 
definition 
dialog 
directory 
document 
form 
grid 
gridcell 
group 
heading 
img 
link 
list 
listbox 
listitem 
log 
main 
marquee 
math 
menu 
menubar 
menuitem  
menuitemcheckbox 
menuitemradio
navigation 
note 
option 
presentation  
progressbar 
radio
radiogroup 
region 
row 
rowgroup 
rowheader 
search 
separator 
scrollbar
slider
spinbutton
status 
tab 
tablist 
tabpanel 
textbox 
timer 
toolbar 
tooltip 
tree 
treegrid 
treeitem 

10.4. Köszönetnyilvánítás

A következő személyek a dokumentum létrejöttét segítették.

10.4.1. Aktív PFWG résztvevők a publikálás idején

 • Christy Blew (meghívott szakértő, University of Illinois)
 • David Bolter (Mozilla Foundation)
 • Michael Cooper (W3C/MIT)
 • James Craig (Apple Inc.)
 • Joanmarie Diggs (Igalia)
 • Steve Faulkner (The Paciello Group)
 • John Foliot (meghívott szakértő)
 • Scott González (JQuery Foundation)
 • Karl Groves (The Paciello Group)
 • Jon Gunderson (meghívott szakértő, University of Illinois)
 • Markus Gylling (DAISY Consortium)
 • Mona Heath (meghívott szakértő, University of Illinois)
 • Matthew King (IBM Corporation)
 • Dominic Mazzoni (Google, Inc.)
 • Shane McCarron (meghívott szakértő, Aptest)
 • Charles McCathieNevile (Yandex)
 • Mary Jo Mueller (IBM Corporation)
 • James Nurthen (Oracle Corporation)
 • Mark Sadecki (W3C)
 • Janina Sajka (meghívott szakértő, The Linux Foundation)
 • Joseph Scheuhammer (meghívott szakértő, Inclusive Design Research Centre, OCAD University)
 • Stefan Schnabel (SAP AG)
 • Richard Schwerdtfeger (IBM Corporation)
 • Lisa Seeman (meghívott szakértő)
 • Cynthia Shelly (Microsoft Corporation)
 • Alexander Surkov (Mozilla Foundation)
 • Andi Snow-Weaver (IBM Corporation)
 • Léonie Watson (The Paciello Group)
 • Wu Wei (W3C / RITT)
 • Gottfried Zimmermann (meghívott szakértő, Access Technologies Group)

10.4.2. Egyéb ARIA közreműködők, véleményezők, és korábban aktív PFWG résztvevők

A Protokoll és Formátum Munkacsoport szeretné külön kifejezni köszönetét az ARIA-hoz való rendkívüli hozzájárulások miatt a következő három személynek:

 • Richard Schwerdfeger, aki az ARIA specifikációba immár beépített technológiát megálmodta, és aki a PF munkáját az ARIA-n a a Task Force élén a kezdetektől vezette.
 • Alfred Gilman-nek, a PFWG elnökének, aki felismerte az igényt és a lehetőséget, hogy a PF létrehozza a technológiát, és meggyőzte a W3C-t arról, hogy a munkacsoport kezdje el az ARIA fejlesztését.
 • Aaron Leventhal-nak a szó szerint több tízezer sor kódért, amellyel a Firefox demonstrálni tudta az ARIA gyakorlati lehetőségeit, valamint az első ARIA Felhasználói Program Implementációs Útmutató vázlat kigondolásáért és létrehozásáért.

Egyéb közreműködők:

 • Shadi Abou-Zahra (W3C)
 • Jim Allan (TSB)
 • Jonny Axelsson (Opera Software)
 • David Baron (Mozilla Foundation)
 • Art Barstow (Nokia Corporation)
 • Simon Bates
 • Chris Blouch (AOL)
 • Judy Brewer (W3C/MIT)
 • Mark Birbeck (Sidewinder Labs)
 • Sally Cain (Royal National Institute of Blind People (RNIB))
 • Gerardo Capiel (Benetech)
 • Ben Caldwell (Trace)
 • Sofia Celic-Li
 • Jaesik Chang (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 • Alex Qiang Chen (University of Manchester)
 • Charles Chen (Google, Inc.)
 • Christian Cohrs
 • Deborah Dahl
 • Erik Dahlström (Opera Software)
 • Dimitar Denev (Fraunhofer Gesellschaft)
 • Micah Dubinko (meghívott szakértő)
 • Mandana Eibegger
 • Beth Epperson (Websense)
 • Donald Evans (AOL)
 • Chris Fleizach (Apple Inc.)
 • Kelly Ford (Microsoft Corporation)
 • Geoff Freed (meghívott szakértő, NCAM)
 • Kentarou Fukuda (IBM Corporation)
 • Bryan Garaventa
 • Guido Geloso
 • Ali Ghassemi
 • Becky Gibson (IBM)
 • Alfred S. Gilman
 • Andres Gonzalez (Adobe Systems Inc.)
 • James Graham
 • Georgios Grigoriadis (SAP AG)
 • Jeff Grimes (Oracle)
 • Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
 • Katie Haritos-Shea (meghívott szakértő)
 • Barbara Hartel
 • James Hawkins (Google, Inc.)
 • Benjamin Hawkes-Lewis
 • Sean Hayes (Microsoft Corporation)
 • Jan Heck
 • Shawn Henry
 • Tina Homboe
 • John Hrvatin (Microsoft Corporation)
 • Takahiro Inada
 • Masayasu Ishikawa (W3C)
 • Jim Jewitt
 • Kenny Johar (Microsoft Corporation)
 • Shilpi Kapoor (BarrierBreak Technologies)
 • Masahiko Kaneko (Microsoft Corporation)
 • Marjolein Katsma
 • George Kerscher (International Digital Publishing Forum)
 • Jason Kiss (New Zealand Government)
 • Todd Kloots
 • Johannes Koch
 • Sam Kuper
 • Earl Johnson (Sun)
 • Jael Kurz
 • Rajesh Lal (Nokia Corporation)
 • Diego La Monica (International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA-HWG))
 • Aaron Leventhal (IBM Corporation)
 • Gez Lemon (International Webmasters Association / HTML Writers Guild (IWA-HWG))
 • Alex Li (SAP)
 • Chris Lilley
 • Thomas Logan (HiSoftware Inc.)
 • William Loughborough (meghívott szakértő)
 • Linda Mao (Microsoft)
 • David MacDonald (meghívott szakértő, CanAdapt Solutions Inc.)
 • Carolyn MacLeod
 • Anders Markussen (Opera Software)
 • Matthew May (Adobe Systems Inc.)
 • Krzysztof Maczyński
 • Alexandre Morgaut (4D)
 • Ann Navarro (meghívott szakértő)
 • Joshue O Connor (meghívott szakértő, CFIT)
 • Artur Ortega (Microsoft Corporation)
 • Sailesh Panchang (Deque)
 • Lisa Pappas (Society for Technical Communication (STC))
 • Marta Pawlowlska (Samsung Electronics Co., Ltd.)
 • Dave Pawson (RNIB)
 • Steven Pemberton (CWI Amsterdam)
 • Simon Pieters (Opera Software)
 • Jean-Bernard Piot (4D)
 • David Poehlman, Simon Pieters (Opera Software)
 • Sarah Pulis (Media Access Australia)
 • T.V. Raman (Google, Inc.)
 • Jan Richards
 • Gregory Rosmaita (meghívott szakértő)
 • Tony Ross (Microsoft Corporation)
 • Alex Russell (Dojo Foundation)
 • Mario Sánchez Prada (Samsung Electronics Co., Ltd. and Gnome Foundation)
 • Martin Schaus (SAP AG)
 • Doug Schepers (W3C)
 • Matthias Schmitt
 • Marc Silbey (Microsoft Corporation)
 • Leif Halvard Sili
 • Henri Sivonen (Mozilla)
 • Michael Smith (W3C)
 • Ville Skyttä
 • Henny Swan (BBC)
 • Neil Soiffer (Design Science)
 • Vitaly Sourikov
 • Mike Squillace (IBM)
 • Maciej Stachowiak (Apple Inc.)
 • Christophe Strobbe
 • Suzanne Taylor (Pearson plc)
 • Terrill Thompson
 • David Todd
 • Gregg Vanderheiden (meghívott szakértő, Trace)
 • Anne van Kesteren
 • Ryan Williams (Oracle)
 • Tom Wlodkowski
 • Sam White (Apple Inc.)

10.4.3. Támogatók

Jelen kiadvány részben az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának Nemzeti Fogyatékossági és Rehabilitációs Kutatási Intézete (NIDRR) által került finanszírozásra az ED05CO0039 és ED-OSE-10-C-0067 szerződésszámok értelmében. A dokumentum tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának véleményét és politikáját, és nem említ meg az Egyesült Államok kormányának jóváhagyásával cégneveket, kereskedelmi termékeket vagy szervezeteket.