WAI-ARIA taxonómia

A WAI-ARIA taxonómia vizuálisan egy UML osztálydiagramként ábrázolható. A diagram a következő verziókban érhető el:

A diagram vizuális reprezentációin túl a diagramban szereplő szemantika a következő formátumokban is letölthető:

A fenti formátumok eltérő szintű akadálymentességgel rendelkeznek. Egyes felhasználók számára a vizuális ábrázolás, másoknak a szemantikus verzió az előnyösebb. Amennyiben nem preferáljuk ezeket a formátumokat, a WAI-ARIA szerep modell a diagrammal azonos információt tartalmaz. A diagramban szereplő kapcsolatokat a specifikációban szereplő kereszthivatkozásokat követve érthetjük meg. Jelen dokumentum instrukciókat kínál a diagramban szereplő információk specifikációból történő megszerzésére.

Az osztálydiagram információt kínál a szerepekről és azok öröklődéséről. A szerepekből kiinduló nyilak azokra a szerepekre mutatnak, ahonnan öröklés történik; a nyilat visszafele követve a leszármazott szerepeket találhatjuk. A szerep által támogatott vagy megkövetelt állapotok és tulajdonságok az osztálydiagram attribútumaiként szerepelnek; ezek továbböröklődnek a leszármazott szerepekbe.

Ezen kapcsolatok WAI-ARIA specifikációban történő megtekintéséhez, használjuk a következő eljárást. Az alap szerep a "roletype", vagy kiválaszthatunk egy szerepet a Szerepdefiníciók részben található felsorolásból. Az egyes szerepek információit a "<szerep neve> karakterisztikái" táblázat tartalmazza.

Amennyiben a fenti sorok közül valamelyik nem szerepel az adott szerep karakterisztikáit felsoroló táblázatban, az adott szerepnek nincsenek ilyen jellegű karakterisztikái.

A szerepek között lévő hivatkozások reflexívek, így lehetséges a fel– és leutazás a hierarchiában azok felfedezéséhez.