[tartalom]

W3C

Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0

W3C Ajánlás 2008. december 11.

Jelenlegi változat:
http://www.w3.org/TR/2008/CR-WCAG20-20081211/
Legutóbbi változat:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Előző változat:
http://www.w3.org/TR/2007/WD-WCAG20-20080430/
Szerkesztők:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Korábbi szerkesztők:
Wendy Chisholm (2006 júliusáig a W3C alkalmazásában)
John Slatin (2006 júniusáig az Accessibility Institute, University of Texas at Austin alkalmazásában)
Jason White (2005 júniusáig a University of Melbourne alkalmazásában)

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

Továbbá tekintse meg a dokumentum fordításait.

Ez a dokumentum nem-normatív formátumokban is elérhető a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 Alternatív Változatai címszó alatt.


Kivonat

A Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (WCAG 2.0) széleskörű ajánlásokat foglal magába a webtartalom minél könnyebb eléréséhez. Az irányelvek követésével a tartalom széles körben lesz elérhető az olyan fogyatékkal élők számára, mint a vak és gyengénlátó, a siket és hallássérült, a tanulási nehézségekkel küzdő, az értelmileg visszamaradott, a mozgássérült, a beszédhibával rendelkező, a fényre érzékeny és a mindezek kombinációjával küzdő emberek. Az irányelvek követésével a webtartalom használhatóbbá válik a mindennapi felhasználó számára is.

A WCAG 2.0 teljesítési feltételei tesztelhető állítások (testable statements), amelyek nem technológia-specifikusak. Speciális technológiák alkalmazásának esetében, a teljesítési feltételek kielégítéséhez útmutató, valamint az értelmezésükhöz egyéb dokumentumokban bővebb információ áll az olvasók rendelkezésre.

A WCAG 2.0 a Web Akadálymentesítési Útmutató 1.0 [WCAG10] jogutódja, melyet a W3C ajánlásként 1999 májusában publikált. Habár mind a WCAG 1.0-nak, mind a WCAG 2.0-nak (vagy mindkettőnek) meg lehet felelni, a W3C javasolja, hogy az új, frissített WCAG 2.0 legyen használatban. Továbbá, a W3C javaslata, hogy az akadálymentességi álláspontok kialakításánál mindenki a WCAG 2.0-t használja referenciaként.

Jelen dokumentum állapota

Ez a szakasz a dokumentum állapotát írja le publikálásának időpontjában. Más dokumentumok ezt hatálytalaníthatják. Az aktuális W3C publikációk listája és a jelen műszaki dokumentum legutóbbi változata megtalálható a W3C műszaki dokumentumok tárgymutatójában a következő oldalon: http://www.w3.org/TR/.

Ez a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (WCAG 2.0) W3C Ajánlás, melyet a Web Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport dolgozott ki.

A jelen dokumentumot a W3C tagjai, szoftverfejlesztők, illetve más W3C-csoportok és érdekelt résztvevők bírálták, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Ez egy statikus dokumentum, amely referenciaanyagként szolgálhat, illetve idézhető. A W3C szerepe az Ajánlás elkészítésében a specifikációk iránti figyelemfelkeltés és az Ajánlás széleskörű alkalmazásának elősegítése, mivel ez erősíti a web funkcionalitását és interoperabilitását.

A WCAG 2.0 használhatóságát a kapcsolódó WCAG 2.0 Értelmezése és WCAG 2.0 Technikák című, nem normatív dokumentumok támogatják. Habár ezen dokumentumoknak nincs a WCAG 2.0-val azonos hivatalos státusza, a WCAG megértéséhez és implementálásához kapcsolódó fontos információkkal látják el az olvasókat.

A Munkacsoport kérésének megfelelően, kérjük észrevételeiket az online észrevételek űrlapon tegyék meg. Amennyiben ez nem lehetséges, észrevételeiket a public-comments-wcag20@w3.org címre küldhetik. Az észrevételeket tartalmazó archívum bárki számára elérhető.

A jelen WCAG 2.0 Ajánlásra vonatkozó észrevételek nem eredményeznek változtatásokat a dokumentumban, de a hibajegyzékben feltüntethetők és a jövőbeni WCAG változatokban megtárgyalhatók. A Munkacsoport nem szándékozik hivatalos választ adni az észrevételekre. A WCAG levelezési listájának archívuma mindenki számára elérhető, és a Munkacsoport a jövőbeni munkája során a jelen dokumentumra érkező észrevételeket figyelembe veheti.

A jelen dokumentum a W3C Webelérési Lehetőségek Kezdeményezése (WAI) részeként született. A WCAG Munkacsoport céljait a WCAG Munkacsoport kartája részletezi. A WCAG Munkacsoport a WAI Fejlesztési Terület (Technical Activity) részeként működik.

Ezt a dokumentumot a 2004. február 5. W3C Szabadalmi Elv alapján működő csoport hozta létre. A W3C egy nyilvános listát tart fenn a szabadalmi közzétételekről a csoport "eredményeire" (deliverable) vonatkozóan; ez az oldal szintén tartalmaz instrukciókat a szabadalmak közzétételéhez. Bármely magánszemélynek, akinek tudomása van olyan szabványról, amelyről úgy gondolja, hogy tartalmazza az Alapvető Követelményeket, a W3C Szabadalmi Elv 6. szakaszával összhangban közzé kell tennie ezt az információt.


Tartalomjegyzék

Függelék


Bevezetés

Jelen rész tájékoztató jellegű.

A Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 meghatározza, hogyan lehet a webtartalmat jobban elérhetővé tenni a hátrányos helyzetűek számára. Az akadálymentesítés a fogyatékkal élők széles körét érinti, beleértve a látási, hallási, testi, beszéddel kapcsolatos, kognitív, nyelvi, tanulási és neurológiai fogyatékosságokat. Habár ezek az irányelvek széles területet fednek le, nem képesek arra, hogy az összes típusú, fokozatú és kombinációjú fogyatékossággal rendelkezők igényeinek megfeleljenek. Ezek az irányelvek használhatóbbá teszik a webtartalmat az idősebb felhasználók részére is, akiknek az öregedés következtében változnak a képességeik, és természetesen segítik a használhatóságot a mindennapi felhasználók számára is.

A WCAG 2.0 fejlesztése a W3C folyamat részeként, az egész világon egyének és intézmények együttműködésében folyik, azzal a céllal, hogy olyan, a webtartalom elérhetőségét biztosító közös szabványt biztosítson, amely nemzetközi szinten megfelel a magánszemélyek, intézmények és kormányok igényeinek. A WCAG 2.0 a WCAG 1.0-ra [WCAG1.0] épül, és azzal a szándékkal készült, hogy napjainkban és a jövőben is széles körben alkalmazható legyen a különböző webtechnológiákhoz, valamint, hogy az automatizált ellenőrzés és emberi értékelés kombinációjával tesztelhető legyen. A WCAG megismeréséhez tekintse meg A Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) oldalt.

A webes akadálymentesség nem csak a tartalom elérhetőségétől függ, hanem a használt böngészőktől és más felhasználói programoktól is. A szerkesztői eszközöknek szintén fontos szerepük van a web elérhetőségének biztosításában. Az alábbi linkek áttekintést adnak a különböző fejlesztési eszközök és felhasználói interakciók együttműködéséről:

A WCAG 2.0 Útmutató elemei

A  WCAG-t felhasználó személyek és intézmények köre széles, magába foglalja a szerkesztőket és fejlesztőket, a döntéshozókat, a beszerzéssel foglalkozókat, a tanárokat és diákokat. A változó igények kielégítését többszintű útmutató biztosítja, ez tartalmazza az átfogó alapelveket, az általános irányelveket, az ellenőrizhető teljesítési feltételeket, a megfelelő technikák gazdag gyűjteményét, az ajánlott módszereket, a példákkal dokumentált gyakoribb hibákat, forráslinkeket és kódokat.

 • Alapelvek - A négy legfontosabb alapelv, melyek a webelérhetőség alapját biztosítják: észlelhetőség, működtethetőség, érthetőség és robusztusság. További részletek Az elérhetőség négy alapelvének értelmezése fejezetben.

 • Irányelvek - Az alapelvek irányelvekből állnak. A 12 irányelv biztosítja az alapvető célokat, azért, hogy a szerkesztők a különböző fogyatékkal élő felhasználók számára a tartalom minél könnyebb elérhetőségét tegyék lehetővé. Ezek az irányelvek nem ellenőrizhetők, de biztosítják a keretrendszert és az átfogó célokat, annak érdekében, hogy a szerkesztők megértsék a teljesítési feltételeket, és hatékonyabban alkalmazzák a módszereket.

 • Teljesítési feltételek - Minden egyes irányelvhez tesztelhető teljesítési feltételek biztosítottak, amelyek lehetővé teszik, hogy a WCAG 2.0 használható legyen az olyan esetekben, ahol a követelmények és a megfelelőség ellenőrzése szükséges, mint például a tervezési specifikáció, a beszerzés, a szabályozás, és a szerződéses megállapodások esetében. A különböző csoportok és helyzetek szükségleteinek kielégítése érdekében három megfelelőségi szintet határoztak meg: A (legalacsonyabb), AA (két A), és AAA (három A, legmagasabb). A WCAG szintekről további információ található a Megfelelőségi szintek értelmezése oldalon.

 • Elégséges (minimum) és ajánlott módszerek - A WCAG 2.0 dokumentumban minden egyes irányelvhez és teljesítési feltételhez megtalálható a munkacsoport által dokumentált módszerek széles köre. A módszerek tájékoztató jellegűek, és két csoportra oszthatók: az egyik csoportban található módszerek elegendőek a teljesítési feltételekhez, míg a másik csoportban az “ajánlott” módszerek vannak, amelyek túllépik az alapvető elvárásokat az egyes teljesítési feltételekhez képest, valamint lehetővé teszik, hogy a szerkesztők jobban alkalmazzák az irányelveket. Néhány ajánlott módszer olyan elérhetőségi korlátokat érint, melyeket az ellenőrizhető teljesítési feltételek nem fednek le. Az ismert gyakoribb hibák szintén dokumentáltak. Bővebben az Elégséges és ajánlott technikák a WCAG 2.0 értelmezése oldalon.

Az útmutató összes eleme (alapelvek, irányelvek, teljesítési feltételek, illetve a megfelelő és ajánlott módszerek) együttműködik annak érdekében, hogy iránymutatással szolgáljon a tartalom minél jobb elérhetősége érdekében. Biztatjuk a szerkesztőket, hogy ismerjék meg és alkalmazzák az összes elemet, beleértve az ajánlott módszereket is, annak érdekében, hogy a felhasználói igényeknek a legszélesebb körben meg tudjanak felelni.

Figyelembe kell venni, hogy még azok a tartalmak, melyek megfelelnek a legmagasabb szintnek (AAA), sem lesznek elérhetők bizonyos fogyatékkal élő egyének számára (főként a kognitív nyelvi és tanulási problémákkal küzdők számára). Ösztönözzük a szerkesztőket, hogy az ajánlott módszereket is beleértve, az összes módszert vegyék figyelembe, valamint arra, hogy megtalálják a legjobb gyakorlathoz kapcsolódó ajánlást, illetve tanácsot, a webtartalom elérhetőségének biztosítása érdekében, a fenti közösség számára. A Metaadatok segíthetik a felhasználókat a szükségleteiknek legmegfelelőbb tartalom megtalálásában.

WCAG 2.0 Támogató dokumentumok

A WCAG 2.0 dokumentumot arra tervezték, hogy kielégítse azoknak az igényeit, akiknek stabil, mérvadó szabványra van szükségük. Más, az úgynevezett támogató dokumentumok a WCAG 2.0 dokumentumon alapulnak és egyéb fontos célokkal foglalkoznak, beleértve a leírások frissítését arról, hogy a WCAG hogyan alkalmazható új technológiákkal. A támogató dokumentumok a következőket foglalják magukban:

 1. WCAG 2.0 Gyorshivatkozás - Egy rövid lista, amely tartalmazza az összes irányelvet, teljesítési feltételt, és különböző módszereket/technikákat, melyeket a szerkesztők a webtartalom fejlesztése és a weblap értékelése során használhatnak.

 2. WCAG 2.0 Értelmezése - Útmutató a WCAG 2.0 értelmezéséhez és végrahajtásához. A WCAG 2.0 minden irányelvéhez és teljesítési feltételéhez kapcsolódik egy rövid “Értelmezési” dokumentum, valamint főbb témakörök.

 3. WCAG 2.0 Technikák - A módszerek és ismert hibák gyűjteménye. A gyűjtemény minden egyes módszerről külön oldalon biztosít leírást, példákat, kódokat és teszteket.

 4. WCAG 2.0 Dokumentumok - Ábra és leírás arról, hogy a technikai dokumentumok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve hogyan történik a hivatkozásuk.

A WCAG 2.0 anyagok összefoglaló leírása, mely magába foglalja a WCAG 2.0 oktatási forrásait, megtekinthető a WCAG 2.0 dokumentumok áttekintése alatt. A WAI források alatt pedig akadálymentességi tanulmányok, implementáció-tervezés az oldalak hozzáférhetőségének növelése érdekében, illetve akadálymentességi álláspontok (policy) találhatók.

WCAG 2.0 Terminológia

A WCAG 2.0 három olyan fontos kifejezést tartalmaz, mely különbözik a WCAG 1.0-ban találhatótól. Az alábbiakban mindháromról rövid leírás, valamint a szójegyzékben részletesebb meghatározás található.

Weboldal

Fontos megjegyezni, hogy ebben a szabványban a "weboldal" szakkifejezés több mindent foglal magába, mint egy statikus HTML oldal. Tartalmazza az interneten növekvő számban megjelenő dinamikus weboldalakat, beleértve azokat az “oldalakat”, melyek teljes interaktív közösségeket tudnak bemutatni. Például a “weboldal” kifejezés magába foglalja azt az interaktív moziszerű élményt, amelyet egy egyszerű URL oldalon lehet megtalálni. További információért tekintse meg a “Weboldal” értelmezése fejezetet.

Algoritmikusan meghatározott

Számos teljesítési feltétel megköveteli, hogy a tartalom vagy a tartalom bizonyos megjelenítése "algoritmikusan meghatározható " legyen. Ez azt jelenti, hogy a tartalom úgy jelenik meg, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, letölthetik és különböző alkalmazásokban/módon jeleníthetik meg az információt a felhasználóknak. További információért tekintse meg az Algoritmikusan meghatározott - értelmezése címszót.

Elérhetőséget támogató

Egy technológiát akkor nevezünk elérhetőséget támogatónak, amikor a kisegítő technológiákkal (assistive technologies - AT), illetve a böngészők és más felhasználói programok elérhetőséget támogató szolgáltatásaival (accessibility features) együttműködik. Csak azok a technológiák (a technológiák jellemzőivel együtt) felelnek meg a WCAG 2.0 Teljesítési Feltételeinek, melyek az "elérhetőséget támogató" szempontok szerint használhatóak. A technológiák funkcói használhatók olyan módon, hogy elérhetőséget nem támogatóak (az AT nem működik együtt velük stb.), de nem építhetünk rájuk a teljesítési feltételek megvalósításához (tehát ugyanazon információ vagy funkcionalitás elérhető egyéb, támogatott módon).

A „elérhetőséget támogató” meghatározását az ezekkel az irányelvekkel foglalkozó A Melléklet: Szójegyzék tartalmazza. További információért tekintse meg az " Elérhetőséget támogató" címszót.

WCAG 2.0 Irányelvek

Jelen rész normatív jellegű.

1. Alapelv: Észlelhetőség - Az információt és a felhasználói felület elemeit olyan módon kell megjeleníteni a felhasználók számára, hogy azokat érzékelni tudják

1.1 Irányelv: Szövegalternatívák: Szöveges alternatívát biztosít bármilyen nem-szöveges formátumú tartalomhoz, olyan módon, hogy a szükségleteknek megfelelően nagybetűre, Braille-írásra, beszédre, szimbólumokra, vagy egyszerűsített nyelvre lehessen változtatni

1.1.1 Nem-szöveges tartalom: A felhasználóknak nyújtott minden nem-szöveges tartalom rendelkezik egyenértékű szövegalternatívával, kivéve az alábbi esetekben (A szint):

 • Vezérlési, beviteli eszközök: Amennyiben a nem-szöveges tartalom egy vezérlési parancs, vagy felhasználói adatbevitelt fogad el, akkor egy, a célját leíró név tartozik hozzá. (A vezérlési és a felhasználói adatbevitelt elfogadó tartalom további követelményeivel a 4.1 Irányelv foglalkozik.)

 • Idő-alapú média (hang- vagy videófelvétel, interaktív programok): Amennyiben a nem-szöveges tartalom idő-alapú média, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák. (A média további követelményeivel a 1.2 Irányelv foglalkozik.)

 • Teszt: Amennyiben a nem-szöveges tartalom teszt vagy feladat, amit nem-szöveges formátumban kell bemutatni, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák.

 • Érzékszervi élmény: Amennyiben a nem-szöveges tartalom elsődleges célja specifikus érzékszervi élmény létrehozása, akkor a szöveges alternatívák legalább a nem-szöveges tartalom azonosítására alkalmas leírást biztosítsák.

 • CAPTCHA: Amennyiben a nem-szöveges tartalom célja annak megerősítése, hogy a tartalomhoz személy és nem számítógép fér hozzá, akkor azok a szöveges változatok biztosítottak, amelyek azonosítják és leírják a nem-szöveges tartalom célját, valamint biztosítottak a CAPTCHA olyan alternatív formái, melyek más kimeneti formát használnak a különféle típusú érzékszervi észleléshez, a különböző fogyatékosságokhoz történő alkalmazkodás céljából.

 • Dekoráció, formázás, nem látható (invisible): Amennyiben a nem-szöveges tartalom csak dekoráció, vagy csak vizuális formázáshoz használt, vagy a felhasználók számára nem jelenik meg, akkor ez úgy legyen megvalósítva, hogy a kisegítő technológiák figyelmen kívül hagyhassák.

1.2 Irányelv: Idő-Alapú Média: Alternatívák biztosítása az idő-alapú médiához

1.2.1 Csak-hang és csak-videó (előre rögzített): az előre rögzített csak-hang és előre rögzített csak-videó felvételek esetében a következők valósulnak meg (kivéve, amikor a hang vagy a videó a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van). (A szint)

 • Előre rögzített hanganyag (csak-hang): egy szöveges változat biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített hangtartalomhoz.

 • Előre rögzített videó (csak-videó): Vagy egy szöveges változat, vagy egy hangfelvétel biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített videótartalomhoz.

1.2.2 Feliratok (előre rögzített): feliratok biztosítottak az összes előre rögzített hangtartalomhoz, amit a szinkronizált média tartalmaz, kivéve, amikor a média a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van. (A szint)

1.2.3 Hangzó leírás, vagy teljes szövegű változat: A szinkronizált média esetében biztosított az interakciókat is magába foglaló szinkronizált médiához készült teljes szövegű változat, vagy hangzó leírás az előre rögzített videótartalomhoz kapcsolódóan. Kivételt jelent, amikor a média a szöveghez készült média változat, és ez egyértelműen jelezve van. (A szint)

1.2.4. Feliratok (élő): Feliratok állnak rendelkezésre az összes élő hang (live audio) tartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AA szint)

1.2.5 Hangzó leírás: Hangzó leírás biztosított az összes előre rögzített videótartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AA szint)

1.2.7 Hangzó leírás (kiterjesztett): Ahol a videó értelmező leírására a hanganyag szüneteiben nincs lehetőség, kiterjesztett hangzó leírás biztosított minden előre rögzített videótartalomhoz a szinkronizált média esetében. (AAA szint)

1.2.8 Média alternatíva: Egy a szinkronizált médiához készült változat biztosított az összes előre rögzített szinkronizált média és az összes előre rögzített csak-videó esetében. (AAA szint)

1.2.9 Csak-hang, élő (live audio only): Szöveges változat biztosított, amely az élő csak-hang tartalommal egyenértékű információt nyújt. (AAA szint)

1.3 Irányelv: Adaptálhatóság: Olyan tartalmat kell előállítani, amely információ-vesztés vagy a szerkezet megsérülése nélkül, különböző módokon jeleníthető meg (például egyszerűbb elrendezések)

1.3.1 Információ és relációk/összefüggések:A megjelenítésen keresztül közvetített információ, a szerkezet és ezek relációi algoritmikusan meghatározhatók vagy szöveges formátumban elérhetők legyenek. (A szint)

1.3.2 Sorrendiség:Amikor a tartalom megjelenítésének sorrendisége befolyásolja a jelentést, akkor a helyes olvasási sorrend algoritmikusan meghatározható legyen. (A szint)

1.3.3 Érzékelési jellemzők: A tartalom értelmezéséhez és kezeléséhez biztosított utasításokat nem lehet kizárólag az olyan érzékelési jellemzők elemeire bízni, mint a forma, méret, vizuális elhelyezkedés, irány, vagy hang. (A szint)

Megjegyzés: A színekhez kapcsolódó követelményeket tekintse meg az 1.4 Irányelvnél.

1.4 Irányelv: Megkülönböztethetőség: Könnyítsük meg a felhasználók számára a tartalom érzékelését (látását és hallását), beleértve az előtér és háttér megkülönböztethetőségét

1.4.1 Színhasználat: Nem a szín az egyetlen vizuális módja az információ közvetítésének, a tevékenység jelzésének, a válaszadásra ösztönzésnek, vagy a vizuális alkotóelemek megkülönböztetésének. (A szint)

Megjegyzés: Ez a teljesítési követelmény a színérzékelést speciálisan kezeli. Az érzékelés további formáit az 1.3 Irányelv tartalmazza, beleértve a szín és egyéb vizuális megjelenítés kódolásához való algoritmikus hozzáféréseket.

1.4.2 Hangszabályozás:Amennyiben egy Weboldal automatikusan hanganyagot játszik le több mint 3 másodpercen keresztül, akkor vagy egy mechanizmus érhető el a hang szüneteltetéséhez, illetve megállításához, vagy a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására mód van. (A szint)

Megjegyzés: Mivel az a tartalom, amelyik nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályoztathatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek. Tekintse meg a Megfelelőségi követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

1.4.3 Kontraszt (Minimum): A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében a kontrasztarány minimum 4,5:1, kivéve az alábbi esetekben: (AA szint)

1.4.4 Szöveg átméretezés: Egy szöveg (de nem a képként reprezentált szöveg) a tartalom, vagy a funkcionalitás elvesztése nélkül 200 százalékig átméretezhető kisegítő technológia alkalmazása nélkül. (AA Szint)

1.4.5 Képként reprezentált szöveg: Amennyiben az alkalmazott technológiák biztosítani tudják a vizuális megjelenítést, az alábbi esetek kivételével a szöveg közvetíti inkább az információt, mint a képként reprezentált szöveg: (AA Szint)

 • Testreszabás: A képként reprezentált szöveg a felhasználói igényeknek megfelelően lehet vizuálisan testreszabott;

 • Lényegiség: Az információ továbbítása érdekében lényeges a szöveg pontos megjelenítése.

Megjegyzés: A logó típusok (a logóhoz tartozó szöveg vagy márkanév) lényegesnek minősülnek.

1.4.6 Kontraszt (kiemelés): A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során a kontrasztarány legalább 7:1, kivéve az alábbi esetekben: (AAA Szint)

 • Nagybetű: Nagy betűmérettel szerkesztett szöveg és a nagy betűmérettel szerkesztett képként reprezentált szöveg esetében a kontraszt arány 4,5:1;

 • Járulékosság: A szövegnek, vagy a képként reprezentált szövegnek nincsenek minimum kontraszt feltételeik, amennyiben inaktív felhasználói interfész alkotóelem, csupán dekoráció, egy képen szereplő esetleges szöveg, vagy egyáltalán nem láthatóak.

 • Logó típusok: A logóhoz vagy márkanévhez tartozó szövegnek nincs minimum kontraszt feltétele.

1.4.7 Halk vagy néma háttérhang: Annak az előre rögzített csak-hang tartalomnak az esetében, amely (1) nem CAPTCHA hang vagy hangzó logó, illetve (2) főként beszédet tartalmaz, és (3) nem dallamosítás, melynek elsődleges célja a zenével való kifejezés, mint például az ének és rappelés, legalább az egyik feltétel a következők közül teljesül: (AAA Szint)

 • Nincs háttér: A hanganyag nem tartalmaz háttérzajt.

 • Kikapcsolás: A háttérzaj kikapcsolható.

 • 20 dB: Az esetleges hanghatások kivételével, a háttérzaj legalább 20 decibellel alacsonyabb, mint az előtérben hallható beszéd. Kivételt képeznek az alkalomszerű, 1-2 másodpercig hallható hangok.

 • Megjegyzés:A "decibel" meghatározás által a háttérhangok, melyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, megközelítőleg négyszer halkabban hallhatók, mint az előtérben folyó beszéd.

1.4.8 Vizuális megjelenítés: A szöveg blokkok vizuális megjelenítéséhez egy mechanizmus érhető el, amely lehetővé teszi az alábbiakat: (AAA Szint)

 1. Az előtér és a háttér színeit a felhasználó választhatja ki.

 2. A szélesség nem több, mint 80 karakter, vagy karakterjel (CJK esetében 40).

 3. A szöveg nem sorkizárt (a jobb és bal margóhoz igazított).

 4. A sortávolság (sorköz) legalább másfeles a bekezdések között, és a bekezdések közötti távolság legalább másfélszer nagyobb, mint a sorok közötti távolság.

 5. Kisegítő technológia nélkül lehetséges a szöveget 200 százalékkal nagyobbra méretezni anélkül, hogy a felhasználónak a teljes képernyős megjelenítésnél egy sornyi szöveg olvasáshoz horizontálisan görgetnie kellene.

1.4.9 Képként reprezentált szöveg megjelenítése (kivétel nélkül): Képként reprezetnált szöveg csak dekorációként szolgál, illetve ott használt, ahol a szöveg sajátos megjelenítése lényeges az információ átadásához. (AAA szint)

Megjegyzés: A logó típusok (a logóhoz tartozó szöveg vagy márkanév) lényegesnek minősülnek.

2. Alapelv: Működtethetőség - A felhasználói felület részei és a navigáció működőképesek legyenek

2.1 Irányelv: Billentyűzet vezérlés: Minden funkció legyen elérhető a billentyűzetről

2.1.1 Billentyűzet: A tartalom összes funkcionalitása működtethető a billentyűzeten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez (kivéve, ahol az alapul szolgáló funkció olyan bevitelt igényel, amely a felhasználó mozgásának útvonalától és nem csak a végpontoktól függ). (A szint)

Megjegyzés 1: Ez a kivétel az alapul szolgáló funkcióra vonatkozik, nem a bevitel technikájára. Például, ha kézírást használunk a szöveg beviteléhez, a bevitel technikája (kézírás) útvonalfüggő bevitelt igényel, de az alapul szolgáló funkció (szövegbevitel) nem.

Megjegyzés 2: Ez nem zárja ki az egérrel történő bevitelek, vagy a billentyűzeten kívüli egyéb beviteli módszerek alkalmazását.

2.1.2 Billentyűzet csapda: Ha a billentyűzet-fókusz az oldal valamely eleméhez vihető a billentyűzet használatával, akkor a fókuszt arról az elemről billentyűzet használatával el lehessen mozdítani, és ha ehhez a módosítás nélküli nyíl- vagy tabulátor-billentyűzetek vagy egyéb kilépési módok használatán kívül más is szükséges, a felhasználó erről értesül. (A szint)

Megjegyzés: Mivel bármely tartalom, amely nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályozhatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek (akár kapcsolódik más Teljesítési Követelményekhez, akár nem). Tekintse meg a Megfelelőségi Követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

2.1.3 Billentyűzet (kivétel nélkül): A tartalom összes funkcionalitása működtethető billentyűzeten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez. (AAA szint)

2.2 Irányelv: Elegendő idő: Biztosítson elegendő időt a felhasználóknak a tartalom elolvasására és használatára

2.2.1 Állítható időzítés: Minden, a tartalom által meghatározott időkorlát esetében legalább az egyik teljesül az alábbiak közül: (A szint)

 • Kikapcsol: A felhasználó ki tudja kapcsolni az időzítőt, mielőtt még működésbe lépne; vagy

 • Beállít: A felhasználó az alapbeállításnál legalább tízszer hosszabb intervallumra tudja beállítani az időkorlátot, mielőtt az működésbe lépne; vagy

 • Kiterjeszt: A felhasználó figyelmeztetést kap, mielőtt az idő letelik, és legalább 20 másodperc áll rendelkezésére az időkorlát meghosszabbítására egy egyszerű művelet segítségével (például: “nyomja meg a space billentyűt”), és ezt a felhasználó legalább tíz alkalommal megismételheti; vagy

 • Valós idejű kivétel: Az időkorlát szükséges része a valós idejű eseménynek (például egy aukció), és nincs az időkorlátnak lehetséges alternatívája; vagy

 • Szükséges kivétel: Az időkorlát szükséges és a kiterjesztése érvénytelenítené a tevékenységet; vagy

 • 20 órás kivétel: Az időkorlát hosszabb, mint 20 óra.

Megjegyzés: Ez a teljesítési követelmény biztosítja, hogy az időkorlát miatti változások a szövegben, vagy a kontextusban nem váratlanul következnek be - ez máskülönben megakadályozná a felhasználókat egyes feladatok végrehajtásában. Amíg a 2.2.1 Teljesítési Követelmények kivételeinek esetében, ahol az időzítés lényeges elem, a 2.2 Irányelv általánosságban korlátozza a tartalom változtatásait azokon a helyeken, ahol nincs más választási lehetőség. Ezt a teljesítési követelményt figyelembe kell venni a 3.2.1 Teljesítési Követelménnyel kapcsolatban, amely a felhasználó tevékenységének eredményeként határokat szab a tartalom vagy a kontextus változtatásaival szemben.

2.2.2 Szünet, megállít, elrejt: A mozgó, villogó, gördülő, vagy automatikusan frissülő információra az alábbi kitételek mindegyike igaz: (A szint)

 • Mozgás, villogás, gördülés: minden mozgó, villogó, gördülő információ esetében, amely (1) automatikusan indul, (2) hosszabb ideig tart, mint három másodperc, (3) más tartalommal párhuzamosan jelenik meg, létezik egy mechanizmus, amivel a felhasználók szüneteltethetik, megállíthatják, vagy elrejthetik azt, hacsak a mozgás, villogás, gördülés nem egy olyan tevékenység része, ahol ezek lényegesnek minősülnek; és

 • Automatikus frissítés: bármilyen automatikusan frissülő információ esetében, amely (1) automatikusan indul, más tartalommal párhuzamosan jelenik meg, létezik egy mechanizmus, amivel a felhasználók szüneteltethetik, megállíthatják, elrejthetik, vagy szabályozhatják a frissítés gyakoriságát, hacsak az automatikus frissítés nem olyan tevékenység része, ahol ezek lényegesnek minősülnek.

Megjegyzés 1: A villódzó vagy villogó tartalomra vonatkozó követelmények esetében a 2.3 Irányelv a mérvadó.

Megjegyzés 2: Mivel bármely tartalom, amely nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályozhatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek (akár kapcsolódik más Teljesítési Követelményekhez, akár nem). Tekintse meg a Megfelelőségi Követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

Megjegyzés 3: Annak a tartalomnak, amely egy folyamaton, valós időn, vagy egy távoli adatfolyamon keresztül kerül frissítésre, nem szükséges megőriznie vagy bemutatnia azt az információt, amely a szüneteltetés megkezdése és az újrakezdett bemutatás között generálódott vagy érkezett; mivel ez technikai akadályokba ütközhet, és számos helyzetben félrevezető lehet.

Megjegyzés 4: Lényegesnek tekinthető az az animáció, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy egy betöltési fázis része, vagy egyéb hasonló esetben, amennyiben egyik felhasználó részéről sem történhet interakció (billentyűleütés, egérmozgatás) a feltöltés ideje alatt, és abban az esetben, ha a folyamatot jelzés nélkül hagynánk, akkor ez összezavarhatná a felhasználókat, vagy abból azt a következtetést vonnák le, hogy a tartalom lefagyott vagy hibás.

2.2.3 Nincs időzítés: Az időzítés nem lényeges része a tartalom által megjelenített eseménynek vagy tevékenységnek, kivétel a nem interaktív szinkronizált média és a valós idejű események. (AAA szint)

2.2.4 Megszakítások:A megszakításokat a felhasználók el tudják halasztani vagy meg tudják szüntetni, kivéve a vészhelyzet esetén jelentkező megszakításokat. (AAA szint)

2.2.5 Újraazonosítás: Amikor egy azonosítási szakasz lejár, a felhasználó az újraazonosítás után adatvesztés nélkül tudja folytatni a tevékenységet. (AAA szint)

2.3 Irányelv: Epilepsziás rohamok okozásának elkerülése: Ne tervezzen olyan tartalmat, amiről ismert, hogy rohamokat okozhat

2.3.1 Három villanás, vagy küszöbérték alatt: A weboldalak nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt, vagy a villanás alatta marad az általános villanás és vörös villanás küszöbnek. (A szint)

Megjegyzés: Mivel bármely tartalom, amely nem felel meg ennek a teljesítési követelménynek, akadályozhatja a felhasználót a teljes oldal használatában, az oldalon található összes tartalomnak meg kell felelnie ennek a teljesítési követelménynek (akár kapcsolódik más Teljesítési Követelményekhez, akár nem). Tekintse meg a Megfelelőségi Követelmény 5: Nem akadályoz oldalt.

2.3.2 Három villanás: A weboldalak nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt. (AAA szint)

2.4 Irányelv: Navigálhatóság: Biztosítson a fogyatékkal élő felhasználók számára segítséget a navigálásra, a tartalom megtalálására és a pozíciójuk meghatározására

3. Alapelv: Érthetőség – Az információnak és a felhasználói felület kezelési módjának érthetőnek kell lennie

3.1 Irányelv: Olvashatóság: Tegye a szöveges tartalmat olvashatóvá és érthetővé

3.1.1 Az oldal nyelve: Az oldal nyelve minden weboldal esetében algoritmikusan meghatározható legyen. (A szint)

3.1.2 Szövegrészek nyelve: A tartalom mindegyik szakaszához vagy mondatához tartozó emberi nyelv algoritmikusan meghatározható legyen, kivételt jelentenek a tulajdonnevek, a technikai szakkifejezések, a meghatározatlan nyelvek szavai, és azok a szavak és mondatok a szöveg közvetlen környezetében, amelyek már a köznyelv részévé váltak. (AA szint)

3.1.3 Szokatlan szavak: Hozzáférhető egy mechanizmus a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok konkrét definíciójának azonosítására. Ezek közé tartoznak a kifejezések és a zsargon is. (AAA szint)

3.1.4 Rövidítések: Hozzáférhető egy mechanizmus a rövidítések teljes feloldásához és értelmének azonosításához. (AAA szint)

3.1.5 Olvasási szint: Amikor a szöveg fejlettebb olvasási készséget igényel, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint, akkor kiegészítő/magyarázó tartalom vagy az alacsonyabb középfokú oktatási szintnél fejlettebb olvasási készséget nem igénylő változat is elérhető. (AAA szint)

3.1.6 Kiejtés: Elérhető egy mechanizmus a szavak konkrét kiejtésének azonosítására abban az esetben, ha a szavak jelentése a kontextusban nem egyértelmű a kiejtés ismerete nélkül. (AAA szint)

3.2 Irányelv: Kiszámíthatóság: Tegye a honlapok megjelenését és működését kiszámíthatóvá

3.2.1 Fókuszba kerülés: Amikor bármelyik tartalom fókuszba kerül, ez nem okoz kontextusváltást. (A szint)

3.2.2 Bevitel: Bármelyik felhasználói felületelem beállításának megváltozása nem vonja automatikusan maga után a kontextusváltást , hacsak a felhasználót erről előre nem tájékoztatták. (A szint)

3.2.3 Konzisztens navigálás: A navigációs mechanizmusok, amelyek a weboldal-hálózaton belüli több weboldalon ismétlődnek, mindig ugyanabban a relatív sorrendben jelennek meg, hacsak a felhasználó nem kezdeményezi ennek megváltoztatását. (AA szint)

3.2.4 Konzisztens azonosítás: Az ugyanazzal a funkcionalitással rendelkező elemek, a weboldalak hálózatán belül, következetesen kerülnek beazonosításra. (AA szint)

3.2.5 Változtatás kérésre: Kontextusváltoztatások csak felhasználói kezdeményezésre történnek, vagy rendelkezésre áll egy mechanizmus az ilyen típusú változtatások kikapcsolására. (AAA szint)

3.3 Irányelv: Beviteltámogatás: Segítse a felhasználókat a hibák elkerülésében és javításában

3.3.1 Hibaazonosítás: Amennyiben egy beviteli hibára automatikusan fény derül, a hibás elem azonosításra kerül, és egy szöveges leírást kap a felhasználó a hibáról. (A szint)

3.3.2 Címkék vagy utasítások: Megfelelő címkék vagy utasítások biztosítottak, amikor a tartalom felhasználói bevitelt igényel. (A szint)

3.3.3 Javaslat hibajavításhoz: Amennyiben egy beviteli hibára automatikusan derül fény, és a javítási megoldások ismertek, akkor a megoldási javaslatokat a felhasználók rendelkezésére bocsájtják, hacsak ez nem veszélyezteti a tartalom biztonságát vagy célját. (AA szint)

3.3.4 Hibamegelőzés (jogi, pénzügyi, adat): Azoknál a weboldalaknál, ahol jogi kötelezettségvállalás vagy pénzügyi tranzakciók teljesítése történik, amelyek a felhasználó által állítható adatokat törölnek vagy módosítanak az adattároló rendszerekben; vagy a felhasználó tesztre adott válaszait küldi; legalább az egyik igaz az alábbiak közül: (AA szint)

 1. Visszafordítható: A küldés visszafordítható.

 2. Ellenőrzött: A felhasználó által bevitt adatok ellenőrzése megtörténik a beviteli hibák kiszűrésére, és a felhasználó számára biztosított ezen hibák javítása.

 3. Megerősített: Hozzáférhető egy mechanizmus az információ átnézéséhez/ellenőrzéséhez, megerősítéséhez és javításához, mielőtt a küldés véglegessé válna.

3.3.5 Súgó: Kontextusfüggő súgó elérése. (AAA szint)

3.3.6 Hibamegelőzés (összes): Weboldalak esetében, ahol a felhasználótól információ benyújtását kérik, az alábbiak közül legalább az egyik igaz: (AAA szint)

 1. Visszafordítható: A küldés visszafordítható.

 2. Ellenőrzött: A felhasználó által bevitt adatok ellenőrzése megtörténik a beviteli hibák kiszűrésére, és a felhasználó számára biztosított ezen hibák javítása.

 3. Megerősített: Hozzáférhető egy mechanizmus az információ átnézéséhez/ellenőrzéséhez, megerősítéséhez és javításához, mielőtt a küldés véglegessé válna.

4. Alapelv: Robusztusság - A tartalomnak elég robusztusnak kell lennie ahhoz, hogy a különböző alkalmazások által, beleértve a kisegítő technológiákat is, megbízhatóan értelmezhető legyen

4.1 Irányelv: Kompatibilitás: Maximalizálja a kompatibilitást a jelenlegi és jövőbeli felhasználói programokkal, beleértve a kisegítő technológiákat is

4.1.1 Szintaktikai elemzés: A jelölőnyelveket használó tartalomban az elemek teljes kezdő és befejező címkékkel rendelkeznek, a specifikációjuknak megfelelően kerülnek beágyazásra, ismétlődő attribútumokat nem tartalmaznak, és az azonosítók egyediek, kivéve abban az esetben, ha a specifikációk lehetővé teszik ezeknek a tulajdonságoknak a használatát. (A szint)

Megjegyzés: Azok a kezdő és befejező címkék, melyekből olyan kritikus karakter hiányzik, mint a záró csúcsos zárójel vagy egy nem illeszkedő attribútum-értékkel bíró idézőjel, nem minősülnek teljesnek.

4.1.2 Név, szerep, érték: Az összes felhasználói felületelemnek (beleértve, de nem korlátozva az űrlapelemeket, a szkriptek által generált hivatkozásokat és alkotóelemeket) a neve és a szerepe algoritmikusan meghatározható . A felhasználó által beállítható állapotok, tulajdonságok és értékek program által is változtathatóak. Ezeknek az elemeknek a változásairól a felhasználói programok (beleértve a kisegítő technológiákat) értesülhetnek. (A szint)

Megjegyzés: Azok a kezdő és befejező címkék, melyekből olyan kritikus karakter hiányzik, mint a záró csúcsos zárójel, vagy egy nem illeszkedő attribútum-értékkel bíró idézőjel, nem minősülnek teljesnek.

Megfelelőség

Jelen rész normatív jellegű.

Ez a szakasz felsorolja a WCAG 2.0 megfelelőségi követelményeit. Továbbá arról is tájékoztat, hogy hogyan tegyünk megfelelőségi nyilatkozatot, amely azonban nem kötelező jellegű. Végül leírja, mit jelent az, hogy akadálymentesítést támogató, mivel a megfelelőség csak az akadálymentesítést támogató technológiákra épülhet. A Megfelelőség értelmezése oldal az "akadálymentesítést támogató koncepció" további magyarázatát foglalja magába.

Megfelelőségi követelmények

Annak érdekében, hogy egy weboldal megfeleljen a WCAG 2.0 elvárásainak, az összes alábbi megfelelőségi követelménynek eleget kell tennie:

1. Megfelelőségi szint: Az alábbi megfelelőségi szintek közül az egyik egészében teljesül.

 • A szint: Az A szintű megfelelőséghez (a minimális megfelelőség szintje) a weboldalnak meg kell felelnie az összes A szintű teljesítési követelménynek, vagy egy megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.

 • AA szint: Az AA szintű megfelelőséghez a weboldalnak meg kell felelnie az összes AA szintű teljesítési követelménynek, vagy egy AA szintű megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.

 • AAA szint: Az AAA szintű megfelelőség eléréséhez a weboldal kielégíti az A szintű, az AA szintű és az AAA szintű teljesítési követelményeket, vagy egy AAA szintű megfelelő alternatív változat biztosítása szükséges.

Megjegyzés 1: Habár a megfelelőség csak a megállapított szinteken érhető el, a szerkesztőket arra biztatjuk, hogy az elért megfelelőségi szinten túl a további szintek teljesítési követelményeit is próbálják teljesíteni, és tüntessék fel az oldalon az elért eredményeket.

Megjegyzés 2: Nem javasolt, hogy a teljes honlap esetében az AAA szintnek megfelelő követelmény legyen az irányadó, mert bizonyos tartalmak esetében az összes AAA szintű teljesítési követelménynek nem lehet megfelelni.

2. Teljes oldalak: A megfelelőség (megfelelőségi szint) csak teljes weboldal(ak)ra érvényes, és nem tekinthető teljesítettnek, ha a weboldal egy része nem konform.

Megjegyzés 1: A megfelelőség szempontjából az oldal tartalmának egyik részére vonatkozó alternatívát az oldal részének tekintik, amennyiben az alternatív tartalom közvetlenül az oldalról hozzáférhető, például egy hosszú leírás és alternatív videó megjelenítése esetében.

Megjegyzés 2: Azok a weboldalak, melyek nem megfelelőek, mivel a tartalom a szerkesztő ellenőrzésén kívül áll, Részleges megfelelőségi nyilatkozatot tehetnek.

3. Teljes folyamatok: Amikor egy weboldal egy folyamat bemutatását végző weboldalhalmaz egyik eleme (azaz lépések sorozata, melyeket sorra kell venni egy cselekvés végrehajtásának érdekében), a folyamatban résztvevő összes weboldalnak el kell érnie a meghatározott megfelelőségi szintet, vagy annál jobbnak kell lennie. (A megfelelőség bizonyos szinten nem lehetséges, ha a folyamatban szereplő bármelyik oldal nem felel meg az adott vagy magasabb szintnek.)

Példa: Egy online áruháznak van egy oldalsorozata, ahol az árukat ki lehet választani és megvásárolni. A sorozat összes oldala a kezdettől a végéig (kijelentkezés) megfelelő, annak érdekében, hogy a folyamatban résztvevő bármelyik oldal megfelelő legyen.

4. Kizárólag akadálymentesítést támogató technológiák: Csak az akadálymentesítést támogató technológiákra építve lehet a teljesítési követelményeknek eleget tenni. Bármilyen információ vagy funkció, amelyet nem akadálymentesítést támogató technológiákkal valósítanak meg, szintén elérhető az akadálymentesítést támogató technológiákon keresztül (tekintse meg az Akadálymentesítést támogató - értelmezés oldalt.)

5. Nem akadályoz (Non-Interference): Ha azok a technológiák , amelyeket az oldalon használnak, nem akadálymentesítést támogatók , vagy az akadálymentesítést támogató technológiákat nem megfelelő módon használják, akkor ezek nem akadályozzák a felhasználót az oldal többi részének elérésében. Továbbá a weboldal, mint egész továbbra is teljesíti a megfelelőségi követelményeket az összes alábbi esetben:

 1. amikor bármely technológia, mely nem akadálymentesítést támogató, a felhasználói programban kapcsolódik be, és

 2. amikor a felhasználói programban kapcsolódik ki, és

 3. amikor a felhasználói program által nem támogatott.

Az alábbi összes teljesítési követelmény az oldal teljes tartalmára vonatkozik, beleértve azon tartalmakat is, melyek nem konformancia-kötelesek, mivel ezen követelmények nem-teljesítése megakadályozhatja az oldal bármiféle használatát:

 • 1.4.2 - Hangszabályozás,

 • 2.1.2 - Billentyűzet csapda,

 • 2.3.1 - Három villanás vagy Küszöb alatt, és

 • 2.2.2 - Szünet, megállít, elrejt.

Megjegyzés: Ha egy oldal nem tehető konformmá (például egy megfelelőségi tesztoldal vagy egy példaoldal esetében), akkor a megfelelőségi nyilatkozathoz tartozó oldalak listájában sem szerepelhet.

További információért, beleértve a példákat is, tekintse meg a Megfelelőségi követelmények értelmezése oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat (választható)

A megfelelőséget kizárólag csak weboldalakhoz kapcsolódóan határozták meg. Ennek ellenére a megfelelőségi nyilatkozat tartalmazhat egy oldalt, oldalsorozatokat vagy többszörösen kapcsolódó oldalakat.

Megfelelőségi nyilatkozat kötelező elemei

A megfelelőségi nyilatkozat nem kötelező, a szerkesztők a nyilatkozat nélkül is megfelelhetnek a WCAG 2.0 elvárásainak. Abban az esetben, ha megfelelőségi nyilatkozatot adunk ki, annak a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. A nyilatkozat dátuma

 2. Az irányelvek címe, verziója és URI "Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/)"

 3. Az elért megfelelőségi szint: (A, AA, vagy AAA szint)

 4. A weboldalak tömör leírása, úgy mint a nyilatkozathoz tartozó oldalak URI listája, beleértve azokat az al-domaineket is, amelyeket a nyilatkozat tartalmaz.

  Megjegyzés 1: A weboldalakat leírhatja egy lista vagy egy kifejezés, amely leírja a nyilatkozatban szereplő összes URI-t.

  Megjegyzés 2: Azokon a webalapú termékeken, melyek nem rendelkeznek URI-val, az ügyfél weboldalára történő telepítés előtt tehetünk egy nyilatkozatot, hogy a termék a telepítés után konform lesz.

 5. A felhasznált webes technológiák listája.

Megjegyzés: Amennyiben megfelelőségi logót használunk, ennek része a nyilatkozat, melynek a fent felsorolt megfelelőségi nyilatkozat kötelező elemeit tartalmaznia kell.

A megfelelőségi nyilatkozat választható elemei

A fenti megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges elemek mellett a felhasználókat segítő, kiegészítő információ biztosítása javasolt, amely a következőket foglalja magába:

 • Az adott megfelelőségi nyilatkozat szintjén túlmutató teljesített feltételek listája. Ezt az információt az ügyfelek számára használható formában kell biztosítani, lehetőleg gép által olvasható metaadatként.

 • A "használt, de nem erre épülő" speciális technológiák listáját.

 • A felhasználói programok és az alkalmazott kisegítő technológiák listája, amelyek segítségével a tartalom ellenőrzésre került.

 • Bármilyen további lépéssel kapcsolatos információt, amely túlmutat a teljesítési követelményeken az akadálymentesítés javítása érdekében.

 • A felhasznált speciális technológiák listája, mely gép által olvasható metaadat változat.

 • A megfelelőségi nyilatkozat gép által olvasható metaadat változata.

Megjegyzés 1: További információ és példák megfelelőségi nyilatkozatra elérhetők a Megfelelőségi nyilatkozatok értelmezése (Understanding Conformance Claims) oldalon.

Megjegyzés 2: További információ a metaadatok alkalmazásáról a megfelelőségi nyilatkozatokban elérhető a Metaadatok értelmezése (Understanding Metadata) oldalon.

Részleges megfelelőségi nyilatkozat - harmadik fél által hozzáadott tartalom

Néha a weboldalak elkészítése után további tartalmat adnak hozzájuk. Például: egy e-mail program, egy blog, egy hozzászólásokat engedélyező cikk vagy felhasználó által hozzáfűzött tartalmat támogató alkalmazások, illetve olyan portálok vagy híroldalak, amelyeket több közreműködő készít, vagy olyan oldalak, amelyek idővel automatikusan illesztenek be más forrásokból származó tartalmat (például a dinamikusan beillesztett hirdetések).

Ezekben az esetekben tehát nem lehetséges az oldalak tartalmának pontos ismerete az eredeti feltöltés idején. Ekkor két lehetőség közül választhatunk:

 1. A megfelelőségi döntésünket a legjobb tudásunk alapján hozzuk meg. Ha egy ilyen típusú oldal ellenőrzött, és két üzleti napon belül a megfelelősége fenntartott (a nem megfelelőségi tartalmat eltávolították vagy megfelelővé tették), akkor szándék- vagy megfelelőségi nyilatkozat tehető, mivel az oldal megfelelő, kivéve a külsőleg hozzáadott tartalmi hibák esetében, melyek felfedése után a hiba javításra vagy eltávolításra kerül. Nem lehet megfelelőségi nyilatkozatot tenni, ha a nem konform tartalom ellenőrzése vagy javítása nem kivitelezhető,

  VAGY

 2. „Részleges megfelelőségi nyilatkozat ” tehető, amennyiben az oldal nem megfelelő, de az lehet, ha bizonyos részeit eltávolítják. Ennek a megállapításnak a formája lehet: „Ez az oldal megfelelhet a WCAG 2.0 elvárásainak az X szinten, amennyiben az ellenőrizetlen forrásokból származó következő részeket eltávolítják.” Továbbá, a következőknek szintén igaznak kellene lennie az ellenőrizetlen forrásokból származó tartalmak esetében, melyek a részleges megfelelőségi nyilatkozatban leírandóak:

  1. a tartalom nincs a szerkesztő ellenőrzése alatt

  2. a leírás alapján a felhasználók által beazonosíthatók ezek a részek (azaz nem definiálható oly módon, hogy „az összes rész, amit nem ellenőrzünk”, hacsak világosan így nem jelölik).

Részleges megfelelőségi nyilatkozat - nyelv

"Részleges megfelelőségi nyilatkozat nyelvi okokból" tehető abban az esetben, amikor az oldal nem megfelelő, de az lenne, ha az oldalon használt összes nyelven létezne akadálymentesítést támogató szolgáltatás. A nyilatkozat formája a következő lehet: "Az oldal nem megfelelő, de megfelelne a WCAG 2.0 X szintjének, amennyiben a következő nyelveken akadálymentesítést támogató szolgáltatás létezne."

A Melléklet: Szójegyzék

Jelen rész normatív jellegű.

akadálymentesítést támogató

A felhasználók kisegítő technológiái által támogatott, ugyanúgy, mint az akadálymentesítési szolgáltatások a böngészőkben és más felhasználói programok esetében.

Az akadálymentesítést támogató webes technológia (vagy egy technológiai jellemző) minősítés megszerzéséhez mind az 1-es, mind a 2-es pontnak meg kell felelni:

 1. A webes technológiát a felhasználók által használt kisegítő technológiáinak (AT) támogatniuk kell. Ez azt jelenti, hogy a technológia használatának interoperabilitását a felhasználók által használt kisegítő technológiákkal, az emberi nyelv(ek)en megjelenő tartalmaknál, letesztelték.

  ÉS

 2. A webes technológiának rendelkeznie kell a felhasználók számára hozzáférhető, akadálymentesítést támogató felasználói programokkal. Ez azt jelenti, hogy a következő négy megállapítás közül legalább az egyik igaz:

  1. A technológia nyelvileg támogatott a széles körben elterjedt felhasználói programok között, amelyek szintén akadálymentesítést támogatóak (mint a HTML és a CSS);

   VAGY

  2. A technológia széles körben elterjedt plug-inek körében is támogatott, amelyek szintén akadálymentesítést támogatóak;

   VAGY

  3. A tartalom olyan zárt környezetben érhető el , mint egy egyetem vagy vállalati hálózat, ahol a technológia által megkívánt és a szervezet által alkalmazott felhasználói program szintén akadálymentesítést támogató;

   VAGY

  4. A technológiát támogató felhasználói program(ok) akadálymentesítést támogató(ak) és letöltése(sük), vagy beszerzése(sük) elérhető úgy, hogy:

   • egy fogyatékos személy számára nem kerül többe, mint egy ép személy számára, és

   • egy fogyatékos személy számára ugyanannyira egyszerű megtalálni és megszerezni, mint egy ép ember számára.

Megjegyzés 1: A WCAG Munkacsoport és a W3C nem határozza meg, hogy melyik és hány darab kisegítő technológiának kell egy webtechnológiát támogatnia annak érdekében, hogy akadálymentesítést támogatónak minősüljön. (Tekintse meg az „Akadálymentesítést támogató” kisegítő technológiai támogatás szintje fejezetet.)

Megjegyzés 2: Az akadálymentesítést nem támogató webtechnológiák mindaddig használhatók, amíg nem egymásra épülnek, és az oldal egészében véve teljesíti a megfelelőségi követelményeket, beleértve a Megfelelőség követelmények 4: Csak akadálymentesítést támogató technológiák és a Megfelelőség követelmények 5: Nem akadályoz követelmények teljesítését.

Megjegyzés 3: Amikor egy webtechnológia „akadálymentesítést támogató”, ez nem jelenti azt, hogy a teljes technológia támogatott. A legtöbb technológia legalább egyik jellemzőjéből hiányzik a támogatás. Amikor egy technológia „akadálymentesítést támogató” mivoltát dokumentálják, a specifikus szempontokra, jellemzőkre és kiterjesztésekre vonatkozó támogatásra úgy kell hivatkozni, mintha az egész technológia nem „akadálymentesítést támogató” lenne. A technológiai profilja használható arra, hogy olyan szempontok halmazának, jellemzőknek és kiterjesztéseknek biztosítson nevet, amelyek akadálymentesítést támogatóak. Az oldalak csak abban az esetben felelnek meg a WCAG szempontoknak, ha az akadálymentesítést támogató technológia megjelenései vagy jellemzői megbízhatóan teljesítik a WCAG követelményeket.

Megjegyzés 4: A több változatban megjelent webes technológiákra való hivatkozáskor a támogatott változatot(okat) meg kell határozni.

Megjegyzés 5: Egy lehetséges módszer annak megállapítására, hogy a használt és webes technológiák, illetve jellemzőik megfelelnek az akadálymentesítést támogató feltételeknek, ha az akadálymentesítést támogató webes technológiák dokumentált listájából választunk technológiát. (Tekintse meg az Akadálymentesítést támogató webtechnológiák használatának értelmezését.) Néhány szerkesztő, vállalat és magánszemély a saját listáját szeretné használni az akadálymentesítést támogató webes technológiákra vonatkozóan. Ebben az esetben a saját listán szereplő összes technológiának meg kell felelnie a fent említett akadálymentesítést támogató webes technológiáknak.

alacsonyabb középfokú oktatási szint

az oktatás két- vagy hároméves periódusa, amely az iskola első hat évének befejezése után kezdődik, és kilenc évvel az alapfokú oktatás megkezdése után végződik

Megjegyzés: Ez a meghatározás az Oktatás Nemzetközi Szabályozásán (International Standard Classification of Education) alapul [UNESCO].

alapfokú oktatási szint

hatéves időszak, amely öt és hét éves kor között kezdődik, valószínűleg korábbi oktatás nélkül

Megjegyzés: Ez a meghatározás az Oktatás Nemzetközi Szabályozásán (International Standard Classification of Education) alapul [UNESCO].

algoritmikusan beállítható

olyan szoftver által beállított, amely a kisegítő technológiákat is beleértve, felhasználói programok által támogatott módszereket használ

algoritmikusan eldönthető hivatkozási szövegkörnyezet

további információ, amely algoritmikusan eldönthető a kapcsolatokból egy hivatkozás által, egyesítve a hivatkozás szövegével és a különböző modalitású felhasználók számára bemutatva

Példa: A HTML-ben található információ, amely egy angol nyelvű hivatkozásból algoritmikusan eldönthető, magába foglalja azt a szöveget, amely ugyanabban a bekezdésben, listában vagy táblázati cellában áll, mint a hivatkozás, vagy egy olyan táblázati fejléces cellában, amely kapcsolatban van a hivatkozást tartalmazó táblázati cellával.

Megjegyzés: Mivel a képernyőolvasók értelmezik a központozást, az összefüggést az aktuális mondatból is képesek biztosítani, amennyiben a fókusz egy hivatkozáson áll az adott mondaton belül.

algoritmikusan meghatározott (algoritmikusan meghatározható)

a szerkesztő által megadott adatokból szoftver által meghatározott és olyan módon biztosított, hogy a felhasználói programok, beleértve a kisegítő technológiákat, az információt különböző formában/módon csomagolhatják ki és jeleníthetik meg a felhasználó részére

Példa 1: Jelölőnyelvben elemekből és attribútumokból meghatározott, az általánosan elérhető kisegítő technológiák által közvetlenül elérhető.

Példa 2: Nem jelölőnyelvben, a technológiaspecifikus adatszerkezetekből meghatározott és a kisegítő technológia számára olyan akadálymentesítési API-n keresztül bemutatott, amely egy általánosan elérhető kisegítő technológián keresztül kerül támogatásra.

általános villanás és vörös villanás küszöbök

egy villanás vagy egy gyorsan változó képsorozat alatta marad a küszöbnek (pl. tartalom futamok), ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

 1. egy másodperces időtartamon belül nincs több, mint három általános villanás, és/vagy nincs több, mint három vörös villanás; vagy

 2. optimális látási távolságból a kombinált villanások kiterjedése egyidejűleg nem foglal el .0006 szteradiánnál nagyobb területet bármely 10 fokos látótérből a képernyőn (bármely 10 fokos látótér 25%-át a képernyőn)

ahol:

 • Az általános villanás ellentétpár-változásokat jelent a relatív fényerősségen (a fényforrás fényességén) belül, vagyis 10%-át vagy ezt meghaladó mértékét a maximális relatív fényerősségnek, ahol a sötétebb kép relatív fényerőssége 0,80 alatt marad, és ahol „az ellentétpár-változások” növekedést követő csökkenést, vagy csökkenést követő növekedést takarnak; és

 • A vörös villanás ellentétpár-átmeneteket jelent, telített vörös színt tartalmaz.

Kivétel: Az a villanás, amely tiszta, kiegyenlített minta, amely olyan, mint a fehér zaj; vagy egy váltakozó sakktábla-minta 0,1 foknál kisebb “négyzetekkel”egy oldalon (a látótérhez képest, optimális látási távolságnál) nem sértik meg a küszöböket.

Megjegyzés 1: Általános szoftverek vagy webtartalom részére, amikor a tartalmat egy 1024 x 768 pixeles képernyőn nézzük, a képernyő terület bármelyik részén megjelenített 341 x 256 pixeles téglalap használata jól biztosítja a 10 fokos látóteret a szabványos képernyő méretekhez és képernyőnézési távolságokhoz. (pl. egy 15-17 collos képernyő 22-26 collos távolságból). (Nagyobb felbontású képernyők a tartalom ugyanolyan megjelenítését nyújtják a kisebb és biztonságosabb képeknél, így az alacsony felbontás használatos a küszöbök meghatározásához.)

Megjegyzés 2: Az átmenet változást jelent a relatív fényerősségben (vagy relatív fényerősség/szín a vörös villanásnál) két szomszédos felső és alsó érték között az idővel szembeállított relatív fényerősség (vagy relatív fényerősség/szín a vörös villanáshoz) mérési területén. A villanás két ellentétes átmenetet tartalmaz.

Megjegyzés 3: A jelenleg érvényes meghatározás az „ellentétpár átmenetek a telített vörös bevonásával” területén, ahol az egyik vagy mindkét állapotot magába foglalja minden átmenet, R/(R+G+ B) >= 0,8, és az értékváltozás mindkét átmenethez (R-G-B)x320 > 20 (az (R-G-B)x320 negatív értékei nullára állítottak). Az R, G, B értéktartomány 0-1, ahogy azt a „relatív fényerősség” meghatározásban pontosították. [HARDING-BINNIE]

Megjegyzés 4: Olyan eszközök érhetők el, melyek elemzéseket végeznek az elmentett videó képernyőkről. Ennek ellenére, nem szükséges eszköz ennek a feltételnek a kiértékeléséhez, ha a villanás másodpercenként kevesebb, vagy egyenlő, mint 3 villanás. A tartalom automatikusan átadódik (tekintse meg a fenti #1-et és #2-őt).

ASCII rajz

karakterek, vagy karakterjelek elrendezésével kialakított rajz (tipikusan az ASCII szabványos amerikai kódja által meghatározott 95 db nyomtatható karakterből).

azonos funkcionalitás

használat során azonos eredmény

Példa: Mind a „search” gomb alkalmazása az egyik weboldalon, mind a „find” gomb a másik oldalon vonatkozhat egy mező megjelenítésére, amelybe egy szót vagy kifejezést begépelve, ahhoz kapcsolódó témák ugranak fel a weboldalon. Ebben az esetben a gombok azonos funkcióval rendelkeznek majd, de nem minősülnek konzisztensnek.

azonos relatív sorrend

egymáshoz viszonyított sorrend állandó

Megjegyzés: A tételekre úgy tekinthetünk, hogy ugyanabban a relatív sorrendben maradnak, még akkor is, amikor más tételek beszúrásra vagy eltávolításra kerülnek az eredeti sorrendből. Például a navigációs menük kiterjesztése hozzájárulhat egy további adatszint beszúrásához, vagy egy másodlagos navigációs rész kerülhet bele az olvasási sorrendbe.

beviteli hiba

a felhasználó által megadott, de a gép által nem elfogadott információ

Megjegyzés: ez magába foglalja:

 1. A weboldal által igényelt, de a felhasználó által kihagyott információt

 2. A felhasználó által megadott, de nem megfelelő adatformátumú vagy értékű információt

billentyűzet interfész

szoftver által használt interfész a billentyűleütés bevitelek eléréséhez

Megjegyzés 1: A billentyűzet akkor is lehetővé teszi a felhasználó számára a billyentyűleütés programokba történő bevitelét, ha az eredeti technológia nem tartalmaz billentyűzetet.

Példa: Egy érintőképernyős PDA-nak az operációs rendszerbe beépített billentyűzete, valamint a külső billentyűzetekhez tartozó csatlakozója van. A billentyűzet-bevitel eléréséhez a PDA-alkalmazások használhatják a felületet akár egy külső billentyűzetről, vagy más alkalmazásokról, melyek olyan szimulált billentyűzetkimenetet biztosítanak, mint a „billentyűzet emulációval” működő kézírásfordítók, vagy a beszédből szövegbe konvertáló alkalmazások.

Megjegyzés 2: Az alkalmazás olyan típusú működtetése (vagy az alkalmazások részeinek működtetése), mely billentyűzet által működtetett egér-emulátoron keresztül történik (pl. billentyűzetegér), nem minősül billentyűzeten keresztüli használatnak, mert a program működtetése mutatóeszköz interfész segítségével történik, és nem a billentyűzeten keresztül.

CAPTCHA

mozaikszó a „Teljesen automatikus nyilvános Turing-teszt emberek és számítógépek megkülönböztetésére” (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)

Megjegyzés 1: A CAPTCHA-tesztek gyakran arra kérik a felhasználót, hogy gépeljen be egy szöveget, ami zavaros képként vagy hang-fájlként jelenik meg.

Megjegyzés 2: A Turing-teszt bármilyen tesztrendszer lehet, melyet arra terveztek, hogy megkülönböztesse az embert a számítógéptől. A híres számítástechnikai szakember, Alan Turing után kapta a nevét. A szakkifejezést a Carnegie Mellon Egyetem kutatói találták ki. [CAPTCHA]

címke

a szöveg, vagy más, a szövegalternatívával együtt álló elem, amely a webtartalmon belül a felhasználó számára jelenik meg az elem azonosításához

Megjegyzés 1: Egy címke minden felhasználó számára megjelenik, ugyanakkor a név rejtve maradhat és csak a kisegítő technológián keresztül jelenik meg. Számos (de nem az összes) esetben a név és a címke azonos.

Megjegyzés 2: a címke szakkifejezés a HTML-ben nem korlátozódik a címke elemre.

csak dekoráció

kizárólag csak esztétikai célja van, nem nyújt információt és nincs funkciója

Megjegyzés: A szöveg csak dekorációnak számít, amennyiben a szavak a céljuk megváltoztatása nélkül cserélhetők, vagy helyettesíthetők.

Példa: Egy szótár fedőlapján nagyon halvány, véletlenszerű szavak találhatók a háttérben.

csak-videó

egy idő-alapú bemutató, amely csak videófelvételt tartalmaz (nincs hang és nincs interakció)

egymásra épülő (olyan technológiák, melyek egymásra épülnek)

a tartalom nem lesz megfelelő, ha a technológia kikapcsolásra kerül vagy nem támogatott

élő

egy, a való világban történt esemény rögzítése és továbbítása a befogadó felé, kizárólag a közvetítésből adódó késleltetéssel

Megjegyzés 1: a közvetítésből adódó késleltetés rövid (gyakran automatizált). Például azért használják, hogy a közvetítő időt nyerjen vele a hang (vagy videó) sorrendbe rendezésére és cenzúrázásra, de jelentős mennyiségű szerkesztéshez nem biztosít elegendő időt.

Megjegyzés 2: A teljesen számítógép által generált információ nem tekinthető élőnek.

előre rögzített

nem élő információ

emberi nyelv

az emberek egymás közötti kommuniációjához használt beszélt, írott vagy jelnyelv (vizuálisan vagy tapintáson keresztül)

Megjegyzés: Tekintse meg a jelnyelvet is.

felhasználó által állítható információ

olyan adat, amely a felhasználó által hozzáférhető és módosítható

Megjegyzés: Ez nem utal olyan dolgokra, mint az internetes logók vagy a böngészők monitorozási adatai.

Példa: A felhasználók azonosítóihoz használt név- és cím-mezők.

felhasználói felület-elem

a felhasználók által észlelt tartalom olyan része, amely egy meghatározott (distinct) funcióhoz tartozó egyszerű vezérlésnek számít

Megjegyzés 1: A többszörös felhasználói felületelemek egyszeres algoritmikus elemként implementálhatóak. Az alkotóelemek itt nem kötődnek programozási technikákhoz, hanem inkább ahhoz, amit a felhasználók egyedi vezérlőelemként érzékelnek.

Megjegyzés 2: A felhasználói felületelemek egyéb elemeket és hivatkozásokat, illetve szkriptek által generált alkotóelemeket foglalnak magukba.

Példa: Egy kisalkalmazáshoz tartozik egy „vezérlés,” amelyet a tartalmon belüli mozgásra lehet használni soronként vagy oldalanként, vagy véletlenszerű eléréssel. Mivel ezek közül mindegyiknek névvel kell rendelkeznie és egyedileg beállíthatónak kell lenniük, mindegyikük felhasználói felületelem lesz.

felhasználói program

bármilyen szoftver, amely letölti és megmutatja a webtartalmat a felhasználóknak

Példa: Webböngészők, médialejátszók, plug-inek és más programok – beleértve a kisegítő technológiákat – melyek segítenek a visszakeresésben, a megjelenítésben és a webtartalommal történő interakcióban.

a felhasználók számára nem egyértelmű

a hivatkozás célját nem lehet meghatározni a hivatkozásból és a felhasználó számára a hivatkozással egyidejűleg megjelenített összes weboldali információból, (azaz a fogyatékosság nélküli olvasók nem tudják, hogy a hivatkozás hogyan reagál, mindaddig, amíg nem aktiválják azt)

Például: A „guajáva” szó a következő mondatban: „Az egyik legjelentősebb exportcikk a guajáva” egy hivatkozás. A hivatkozás rámutathat a guajáva meghatározására, vagy egy ábrára a guajáva exportált mennyiségére vonatkozóan, vagy a guajávát szüretelő emberekről készült fotóra. Amíg a hivatkozás nem kerül aktiválásra, az olvasók bizonytalanok, és a fogyatékkal élőket sem éri hátrány.

feliratok

a médiatartalom megértéséhez szükséges dialógus és dialógus nélküli hanginformáció szinkronizált vizuális vagy szöveges változata

Megjegyzés 1: A feliratok hasonlóak a csak dialógus feliratokhoz, kivéve, hogy a feliratok nemcsak a beszélt dialógus tartalmát közvetítik, hanem egyenértékű dialógus nélküli információkat is, amely a program tartalmának megértéséhez szükséges, beleértve a hanghatásokat, zenét, nevetést, valamint a beszélő azonosítását és helyzetét.

Megjegyzés 2: A zárt feliratok olyan megfelelők, amelyek bizonyos lejátszóknál ki- és bekapcsolhatók.

Megjegyzés 3: A nyílt feliratok azok a feliratok, melyeket nem lehet kikapcsolni. Például: ha a feliratok videófelvételbe ágyazott képként reprezentált szöveg vizuális megfelelői.

Megjegyzés 4: A feliratok nem fedhetik el és nem akadályozhatják meg a lényeges információ megjelenését a videón.

Megjegyzés 5: Néhány országban a feliratokat képaláírásnak nevezik.

Megjegyzés 6: A hangzó leírások feliratozhatók (ez nem kötelező), mivel olyan információ-leírásnak számítanak, melyek már vizuálisan megjelentek.

folyamat/eljárás

felhasználói cselekvések sorozata, ahol minden cselekvés egy tevékenység véghezviteléhez szükséges

Példa 1: A vásárlási célból működtetett weboldalak sikeres használata megköveteli, hogy a felhasználók megnézzék a változó termékeket, árakat és ajánlatokat, kiválasszák a termékeket, leadják a megrendelést, megadják a szállítási és fizetési információt.

Példa 2: Egy felhasználói regisztrációhoz kötött oldal megköveteli a Turing-teszt sikeres elvégzését, mielőtt a regisztrációs űrlap elérhető lenne.

funkcionalitás

a felhasználó tevékenysége során megvalósult folyamatok és eredmények

hang

a hangreprodukció technológiája

Megjegyzés: A hangot szintetikus úton (beleértve a beszéd-hang keverést), vagy a valódi világ hangjainak rögzítésével, illetve a kettő keverésével is elő lehet állítani.

hangzó leírás

a hangfelvételhez adott összefoglaló a lényeges vizuális részletek megjelenítésére, melyeket csak a hangfelvétel alapján nem lehet megérteni

Megjegyzés 1: A videó hangzó leírása információt nyújt a cselekményekről, karakterekről, háttérváltozásokról, a képernyőn megjelenő szövegről és más vizuális tartalomról.

Megjegyzés 2: Szabályos hangzó leírásban, a dialógusok szüneteiben szöveges leírás hallható (tekintse meg a kiterjesztett hangzó leírást is.)

Megjegyzés 3: Abban az esetben, ahol teljes videóanyagot tartalmazó információ biztosított már létező hangzó-formátumban, további hangzó leírás nem szükséges.

Megjegyzés 4: “Videó-leírásnak” és “leíró összefoglalónak” egyaránt nevezik.

hivatkozás célja

egy hiperhivatkozás aktiválásával kapott eredmény

idióma

jelentése nem következtethető ki az egyes szavak jelentéséből, és a sajátos szavak megváltoztatása jelentésvesztést vonna maga után

Megjegyzés: A kifejezéseket nem lehet közvetlenül, szóról szóra lefordítani jelentésük (kulturális vagy nyelvfüggő) elvesztése nélkül.

Példa 1: Angolul a "spilling the beans" jelentése „elárulni egy titkot”. (Nem pedig az, hogy kiönteni a babot, ahogy az tükörfordításban megjelenne.)

Példa 2: Japánul a "さじを投げる" mondás szó szerinti fordítása “eldobja a kanalat” - itt a jelentés azt is magában foglalja, hogy az illető semmit sem tud tenni és végül feladja. (Magyar megfelelője a "bedobja a törölközőt".)

jelnyelv

nyelv, mely a kezek és karok mozdulatain, az arckifejezéseken vagy testhelyzeteken keresztül közvetíti a jelentést

jelnyelvi tolmácsolás

egy adott nyelv, általában egy beszélt nyelv lefordítása jelnyelvre

Megjegyzés : A valódi jelnyelvek olyan független nyelvek, melyek nem kapcsolódnak ugyanannak az országnak vagy régiónak a beszélt nyelvéhez (nyelveihez).

jogi kötelezettségek

ügyletek, ahol az egyén vállal bizonyos jogi kötelezettségeket és élvez bizonyos jogokat

Példa: Házassági engedély, részvénykereskedelem (pénzügyi és jogi), végrendelet, bankkölcsön, adoptálás, belépés a hadseregbe, egyéb hasonló szerződés stb.

képként reprezentált szöveg

olyan szöveg, melyet nem szöveges formátumban jelenítenek meg (pl. egy kép) annak érdekében, hogy különleges vizuális hatást keltsen

Megjegyzés: Ez nem foglalja magába az olyan szöveget, amely egy kép része és más lényeges vizuális elemet tartalmaz.

Példa: Egy képen szereplő személy neve egy névtáblán.

kiegészítő/magyarázó rész

egyéb tartalom, amely szemlélteti vagy tisztázza az elsődleges tartalmat

Példa 1: Egy weboldal hangváltozata.

Példa 2: Egy teljes folyamat szemléltetése.

Példa 3: Egy bekezdés, mely összefoglalja a fő eredményeket és ajánlásokat egy tudományos tanulmányon belül.

kimenet

objektum, amin keresztül a felhasználói program bemutatja a tartalmat

Megjegyzés 1: A felhasználói program egy vagy több kimeneten keresztül mutatja be a tartalmat. A kimenetek magukba foglalják az ablakokat, kereteket, hangszórókat és a virtuális nagyító szemüvegeket. A kimenet tartalmazhat egy másik kimenetet (pl. beágyazott keretek). Az olyan felhasználói programok által készített felhasználói felületelemek, mint a kérdések (prompts), menük és riasztások nem minősülnek kimenetnek.

Megjegyzés 2: Ez a definíció a Felhasználói programok akadálymentesítési irányelvek 1.0 szójegyzékén alapul.

kisegítő technológia (jelen dokumentumban használtak alapján)

hardver és/vagy szoftver, amely felhasználói programként működik, vagy együtt egy felhasználói alapprogrammal, annak érdekében, hogy olyan működést biztosítson, amely megfelel a fogyatékkal élő felhasználók igényeinek; konkrétan azoknak az igényeknek, amelyek a felhasználói alapprogramok által biztosítottakon túlmutatnak

Megjegyzés 1: A kisegítő technológia által biztosított működés alternatív megjelenítéseket (pl. szintetizált beszéd vagy nagyított tartalom), alternatív beviteli módszereket (pl. hang), további navigációs vagy irányítási mechanizmusokat és tartalmi átalakításokat (pl. hogyan tegyük a táblázatokat könnyebben hozzáférhetővé) foglal magába.

Megjegyzés 2: A kisegítő technológiák gyakran a felhasználói alapprogramokon keresztül közölnek adatokat vagy üzeneteket az API-k használata és monitoros vizsgálata által.

Megjegyzés 3: A felhasználói alapprogramok és a kisegítő technológiák közötti különbség nem tekinthető abszolútnak. Sok felhasználói alapprogram biztosít bizonyos jellegzetességeket annak érdekében, hogy segítse a fogyatékkal élőket. Az alapvető különbség az, hogy a felhasználói alapprogramok nagy tömegű és sokszínű közönséget céloznak meg, amely általában a fogyatékkal és az anélkül élőket is magába foglalja. A kisegítő technológiák szigorúan meghatározott speciális fogyatékossággal rendelkező felhasználói csoportokat céloznak meg. Egy kisegítő technológián keresztül nyújtott támogatás sokkal konkrétabb és megfelelőbb az adott célcsoportba tartozó felhasználók szükségletei szempontjából. A felhasználói alapprogram biztosíthat olyan fontos működést a kisegítő technológiák számára, mint a webtartalom lekérése programokból vagy jelölések (markup) szintaktikai elemzés utáni azonosítható egységekbe osztása.

Példa: a jelen dokumentum szempontjából fontosnak számító kisegítő technológiák magukba foglalják az alábbiakat:

 • képernyőnagyítók és egyéb vizuális olvasást segítő eszközök, melyeket vizuális, érzékszervi és testi fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a szöveg betűkészletének, méretének, térközének, színének megváltoztatására, a beszéd szinkronizálására stb. annak érdekében, hogy a módosított szövegek és képek vizuális olvashatóságát növeljék;

 • képernyőolvasók, melyeket vak emberek használnak a szöveges információ elolvasására szintetizált beszéd vagy Braille-olvasás segítségével;

 • szövegből-beszéd szoftver, amelyet kognitív, nyelvi és tanulási nehézségekkel rendelkező emberek használnak a szöveg szintetikus beszédre történő átalakításához;

 • hangfelismerő szoftver, melyet olyan emberek használhatnak, akik valamilyen fizikai fogyatékossággal rendelkeznek;

 • alternatív billentyűzetek, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak a billentyűzet szimulálására (beleértve az alternatív billentyűzeteket, amelyek fejmutatót, egyszerű kapcsolókat és más speciális beviteli eszközöket használnak);

 • alternatív mutatóeszközök, melyeket bizonyos fizikai fogyatékossággal rendelkező emberek használnak az egérrel történő rámutatás és a billentyű- lenyomás szimulálására.

kiterjesztett hangzó leírás

hangzó leírás, melyet az audiovizuális megjelenítéshez kapcsolnak, a videófelvétel szüneteltetésével, annak érdekében, hogy legyen idő a további leírás hozzáadásához

Megjegyzés: Ezt a módszert csak akkor használják, amikor a videó jelentése elveszne a további hangzó leírás nélkül, és a szünetek a dialógus/szöveges leírás között túl rövidnek bizonyulnak.

kizárólag hanganyag

időalapú megjelenítés, amely kizárólag hanganyagot tartalmaz (nincs videó és nincs interakció)

konformancia követelményeinek megfelelő ( megfelelőségi követelményeknek eleget tevő) változat

változat, amely

 1. a kijelölt szintnek megfelel, és

 2. az összes információt és működést ugyanazon az emberi nyelven biztosítja, és

 3. a nem konform tartalomnak megfelelően naprakész, és

 4. amely esetében az alábbiak közül legalább az egyik igaz:

  1. a konform változat elérhető a nem konform oldalról egy akadálymentesítést támogató mechanizmuson keresztül, vagy

  2. a nem konform változat csak a konform változatból érhető el, vagy

  3. a nem konform változat csak egy konform oldalról érhető el, amely szintén biztosít egy mechanizmust a konform változat eléréséhez

Megjegyzés 1: Ebben a meghatározásban a „csak úgy érhető el” azt jelenti, hogy létezik olyan mechanizmus, mint a feltételes átirányítás, amely megakadályozza a felhasználót a nem konform oldal „elérésében” (letöltésében), hacsak a felhasználó nem az éppen szóban forgó oldalról érkezett.

Megjegyzés 2: A konform változatnak nem szükséges megegyeznie lapról lapra az eredetivel (pl. a konform változat több oldalt tartalmazhat).

Megjegyzés 3: Ha többnyelvű változatok érhetők el, akkor a konform változatok kívánatosak minden kiajánlott nyelvhez.

Megjegyzés 4: Konform változatok biztosítása megengedett a különböző technológiai környezetekhez és felhasználói csoportokhoz történő alkalmazkodáshoz. Minden változatnak a lehetséges legmagasabb megfelelőséget kell elérnie. A Megfelelőségi követelmény 1 teljesítése érdekében az egyik változatnak teljesen megfelelőnek kell lennie.

Megjegyzés 5: A konformancia követelményeinek megfelelő változatnak nem szükséges a konformancia tartományában jelen lennie mindaddig, amíg a nem konform változathoz hasonlóan elérhető.

Megjegyzés 6: Az alternatív változatot nem szabad összekeverni a kiegészítő tartalommal , amely az eredeti oldalt támogatja és elősegíti a jobb megértést.

Megjegyzés 7: A tartalmon belüli felhasználói preferenciák beállítása konform változat készítése céljából elfogadható mechanizmusnak számít egy másik változat eléréséhez mindaddig, amíg a preferenciák beállításához használt módszer akadálymentesítést támogató.

Tekintse meg a Konform változatok értelmezése oldalt.

kontextus-függő súgó

segítő szöveg, amely az aktuálisan használt bemutatott funkcióval kapcsolatban biztosít információt

kontextusváltás

a weboldal tartalmának nagyobb változásai, melyek a felhasználó tudomása nélkül történnek, félrevezethetik azokat a felhasználókat, akik nem képesek az egész oldalt egyszerre átlátni

A tartalomváltozások magukban foglalják az alábbi változásokat:

 1. felhasználói program;

 2. kimenet;

 3. fókusz;

 4. tartalom, amely megváltoztatja a weboldal jelentését.

Megjegyzés: A tartalomváltozás nem mindig jelent kontextusváltást. Az olyan változások a tartalomban, mint a terjeszkedő körvonal vagy a dinamikus menü, nem változtatják meg szükségszerűen a kontextust, hacsak a fent említettek egyikét is meg nem változtatják (pl. fókusz).

Példa 1: Egy új ablak megnyitása, a fókusz egy másik alkotóelemre történő mozgatása, új oldalra lépés (beleértve bármit, ami úgy tűnik a felhasználó számára, mintha egy új oldalra lépett volna), vagy az oldal tartalmának jelentős átrendezése, a kontextus megváltoztatásának példái.

kontrasztarány

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), ahol

Megjegyzés 1: A kontrasztarány értéke 1-től 21-ig terjedhet (általánosan 1:1-től 21:1-ig).

Megjegyzés 2: Mivel a szerkesztőknek nincs ellenőrzésük a felhasználói beállítások felett a szöveg megváltoztatására vonatkozóan (például: betűsimítás vagy finomítás), a szöveghez kapcsolódó kontrasztarány a finomítás kikapcsolásával értékelhető.

Megjegyzés 3: Az 1.4.3 és az 1.4.6 Teljesítési Követelmények céljainak megfelelően a kontraszt mérése az előírt háttér figyelembevételével történik, amin keresztül a szöveg megváltozik a normál használat során. Ha nincs háttérszín meghatározva, akkor a fehér az elfogadott.

Megjegyzés 4: A háttérszín az előírt színe a tartalomnak. Hibát jelent, ha a háttér színe nem, míg a szöveg színe meghatározott, mert a felhasználók alap háttérszíne ismeretlen, és nem lehet értékelni a megfelelő kontraszt céljából. Hasonló okból hibát jelent, ha a szöveg színe nem, míg a háttér színe meghatározott.

Megjegyzés 5: Ahol a betű körül keret található, a keret kontrasztot is biztosíthat, valamint felhasználható a betű és a háttér közötti kontraszt kiszámításához. A betű körüli keskeny keret a betű részeként használható. A betű körüli vastag keret, mely annak belső részleteit is kitölti, fényudvarként működik és háttérnek tekinthető.

Megjegyzés 6: A WCAG megfelelésnek értékelhetőnek kell lennie a tartalomban előírt színpárok szempontjából, amelyet a szerkesztő egymás melletti megjelenítésben képzel el egy tipikus megjelenítés során. A szerkesztőknek nem kell figyelembe venniük az olyan szokatlan megjelenítéseket, mint a felhasználói program által készített színváltozások, kivéve olyan esetben, melyek a szerkesztői kódok következményei.

mechanizmus

folyamat vagy technika az eredmény eléréséhez

Megjegyzés 1: A mechanizmust a tartalom keretein belül biztosíthatjuk, illetve épülhet platformokra vagy felhasználói programokra, a kisegítő technológiákat is beleértve.

Megjegyzés 2: A mechanizmusnak az adott megfelelőségi nyilatkozat összes teljesítési kritériumának eleget kell tennie.

megfelelő olvasási sorrend

bármilyen sorozat, ahol a szavak és bekezdések olyan sorrendben jelennek meg, hogy ez nem változtatja meg a tartalom jelentését

megfelelőség/konformancia

az adott szabály, irányelv vagy meghatározás összes követelményének kielégítése

megjelenítés

a tartalom előállítása (renderelése) a felhasználó által érzékelendő formában

nagyméretű (szöveg)

a legalább 18 pontos vagy 14 pont vastagságú betűméret, amely egyenlő vonalvastagságot jelent a kínai, japán és koreai (CJK) betűkhöz képest

Megjegyzés 1: Azokat a betűket, melyeknek felismerését csökkenti a különösen vékony vonalvastagság vagy a szokatlan sajátosság, nehezebb elolvasni, különösen alacsony kontrasztszinten.

Megjegyzés 2: A betűméret az a méret, ahogy a tartalmat közvetítik. Ez nem foglalja magába a felhasználó által végzett átméretezést.

Megjegyzés 3: A betű tényleges mérete, amit a felhasználó lát, függ mind a szerkesztő által meghatározott mérettől, mind a felhasználó megjelenítési vagy a felhasználói program beállításaitól. Ez a teljesítési feltétel a jelenleg elérhető általános pixelméreteken alapul. Az alacsony látóképességgel rendelkező felhasználók felelőssége, hogy a megfelelő beállítást kiválasszák.

Megjegyzés 4: Amikor a szöveget a betűméret meghatározása nélkül használják, a nagyobb böngészők által használt legkisebb betűméret elfogadható a betű meghatározásához. Ha egy 1-es szintű fejléc 14 pontos vagy ennél nagyobb betűvastagságban jelenik meg a fő böngészőkön, akkor ésszerű annak feltételezése, hogy nagyméretű szövegről van szó. A relatív arányosítás hasonló módon számolható ki az alapértelmezett méretek alapján.

nem szöveg típusú tartalom

érvénytelen, amennyiben szövegként jelenik meg

Példa: Színvakság teszt, hallásteszt, látási gyakorlat, betűzési teszt.

nem szöveg típusú tartalom

bármilyen tartalom, amely nem algoritmikusan meghatározott karakterek sorozata, vagy ahol a sorozat nem emberi nyelven fejez ki valamit

Megjegyzés: Ez magába foglalja az ASCII rajzot (ami karakterek mintája), érzelmet kifejező jeleket, leetspeak nyelvet (amely karakterhelyettesítést használ) és szövegeket ábrázoló képeket

név

szöveg, amivel a szoftver a felhasználó számára azonosítani tud egy alkotóelemet a webtartalmon belül

Megjegyzés 1: A név lehet rejtett és csak kisegítő technológián keresztül kerül megjelenítésre, ugyanakkor egy címke látható az összes felhasználó számára. Számos (de nem az összes) esetben a címke és a név megegyezik.

Megjegyzés 2: Ez nem függ össze a név attribútummal a HTML-ben.

normatív

megkövetelt a megfelelőséghez

Megjegyzés 1: Többféle, jól-meghatározott módon meg lehet felelni a jelen dokumentumnak.

Megjegyzés 2: Az "informatívnak” vagy „nem normatívnak” minősített tartalom sosem megkövetelt a megfelelőség eléréséhez.

összefüggések, relációk

értelmes/jelentéssel bíró asszociációk a tartalom különböző darabjai között

relatív fénysűrűség

a színtér bármelyik pontjának relatív fényerőssége (a fényforrás fényessége), a legsötétebb fekete esetében 0-val, míg a legvilágosabb fehér esetén 1-gyel jelölt

Megjegyzés 1: Az sRGB színtérhez, a szín relatív fénysűrűsége a következő módon definiált:L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B ahol R, G és B definíciója:

 • ha RsRGB <= 0.03928 akkor R = RsRGB/12.92 különben R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • ha GsRGB <= 0.03928 akkor G = GsRGB/12.92 különben G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • ha BsRGB <= 0.03928 akkor B = BsRGB/12.92 különben B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

és RsRGB, GsRGB, és BsRGB definíciója:

 • RsRGB = R8bit/255

 • GsRGB = G8bit/255

 • BsRGB = B8bit/255

A "^" karakter a hatványozást jelent. (Az [sRGB] és [IEC-4WD] által használt formula).

Megjegyzés 2: A webtartalom megtekintéséhez csaknem az összes, napjainkban használt rendszer az sRGB kódolás alkalmazását feltételezi. Hacsak nem ismeretes, hogy másik színtért fognak használni a tartalom fejlesztésére és megjelenítésére, a szerkesztőknek az sRGB színkép alapján kell értékelniük. Egyéb színterek használatához tekintse meg az 1.4.3 teljesítési feltétel értelmezése hivatkozást.

Megjegyzés 3: Ha a továbbítás után színközelítés történik, akkor a forrásszín értéket használjuk. Olyan színek esetében, amelyek eredeti állapotukban szürkeárnyalódnak, az árnyalódó színek átlagos értékét használjuk (átlagos R, átlagos G, átlagos B).

Megjegyzés 4: Olyan eszközök érhetők el, amelyek automatikusan elvégzik a számításokat a kontraszt és villanás ellenőrzésekor.

Megjegyzés 5: Elérhető a relatív fénysűrűség meghatározásának MathML változata.

rész

az írott tartalom része, amely egy vagy több vonatkozó témával, gondolattal foglalkozik

Megjegyzés: egy rész egy vagy több bekezdésből állhat, és tartalmazhat grafikonokat, táblázatokat, listákat és alrészeket.

rövidítés és mozaikszó

egy szó, kifejezés vagy név rövidített formája

Megjegyzés 1: Rövidítésnek nevezzük közszavak és tulajdonnevek rövidített formáit, melyek szinte kizárólag írott formában élnek, azaz amelyeket kiejtve teljes alakjukban használunk.

Példa: U. (utca), km (kilométer), É (észak), Ft (forint), dec. (december), l. (lásd).

Megjegyzés 2: A mozaikszavak hosszabb kifejezések betűiből vagy részleteiből összevont szavak. Leginkább a tulajdonnevek, azokon belül is az intézménynevek között gyakoriak. A mozaikszavak három nagy csoportba oszthatók aszerint, hogy az eredeti elnevezésből csak a tagok kezdőbetűit (betűszavak), kiragadott részleteit (szóösszevonások) vagy értelmes darabjait őrzik meg (egyéb mozaikszók).

Példa: OSZK (Országos Széchényi Könyvtár), Ofotért (Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat).

specifikus érzékelési tapasztalás/élmény

érzékelési tapasztalat, amely nem csupán díszítő hatású, és nem továbbít elsődlegesen információt vagy teljesít funkciót

Példa: Példaként említhetünk egy furulyaelőadást vagy a vizuális művészet alkotásait stb.

struktúra, felépítés
 1. Rendszer, mely megmutatja, hogy a weboldalak részei egymáshoz viszonyítva hogyan vannak rendezve/szervezve; és

 2. Megmutatja, hogy a weboldalak gyűjteménye hogyan van elrendezve.

szakmai nyelv, zsargon

az emberek által egy adott területen használt konkrét szavak

Példa: A Beragadó Billentyű-szó a kisegítő technológia/akadálymentesítés területén belül használt zsargon.

szekvenciálisan/lépésről-lépésre navigált

sorrendben navigált/irányított, a fókusz léptetéséhez (az egyik elemről a következőre) billentyűzet használatával

szerep

szöveg vagy szám, amivel a szoftver a webtartalmon belül be tudja azonosítani az alapelemek funkcióját

Példa: Egy szám, amely azt jelzi, hogy egy kép hiperhivatkozásként, parancsgombként vagy jelölőnégyzetként működik-e.

szinkronizált média

más formátummal és/vagy idő alapú interaktív alkotóelemekkel szinkronizált audio vagy videó az információ bemutatásához, hacsak a média nem számít egy szöveg médiaváltozatának, és ez egyértelműen jelölve van

szokatlan vagy szűkebb értelemben használt

olyan módon használt szavak, amelyek megkövetelik a felhasználóktól, hogy pontosan tudják, melyik meghatározást kell alkalmazni a tartalom megértéséhez

Példa: A „gig” szakkifejezés mást jelent, ha egy koncerttel kapcsolatos megbeszélésen hangzik el, és mást egy számítógép merevmeghajtójáról szóló cikkben. A megfelelő definíciót a szövegkörnyezetből lehet meghatározni. Szemléltetésképpen: a „szöveg” kifejezést nagyon specifikus módon használja a WCAG 2.0, így a definíció szerepel a szójegyzékben.

szöveg

karakterek sorozata, mely lehet algoritmikusan meghatározott , ahol a sorozat valamit emberi nyelven fejez ki

szöveg médiaváltozata

média, amely nem mutat be több információt, mint ami már a szövegben szerepel (közvetlenül vagy szöveg változatokon keresztül)

Megjegyzés: A szöveg médiaváltozata azok számára biztosított, akiknek a szöveg alternatív megjelenítése előnyt jelent. A szöveg médiaváltozata lehet kizárólag hanganyag, csak videó (beleértve a jelnyelvi videót), vagy hang-videó.

szövegblokk

több, mint egy mondatot tartalmazó szöveg

szöveges változat

algoritmikusan meghatározott szöveg, melyet a nem szöveges tartalom helyett használnak, vagy olyan szöveg, melyet kiegészítésként használnak a nem szöveges tartalomhoz, és az algoritmikusan meghatározott szövegből hivatkoznak rá

Példa: Egy ábra képe szöveges formátumban jelenik meg az ábra utáni bekezdésben. A diagramhoz tartozó rövid szövegváltozat jelzi, hogy leírás következik.

szöveges változat a szinkronizált médiához (bármilyen interakcióval együtt)

dokumentum, mely magába foglalja a megfelelően sorbarendezett összes vizuális beállítás, tevékenység, beszélő, az egyéb (nem beszéd) hangok szöveges leírását, illetve a dialógusok szöveges átiratát, kombinálva bármely olyan eszközzel/leirattal, melynek használatával minden, a szinkronizált média során történő interakcióból (ha van ilyen) származó esemény visszadható

Megjegyzés: az a forgatókönyv, amely a szinkronizált média-tartalom létrehozásának céljából használatos, csak javítás után felel meg ennek a meghatározásnak, ahol a javítás annak érdekében történik, hogy megfelelően képviselje a szerkesztés utáni véglegesített szinkronizált médiát.

szükséges, alapvető

amennyiben eltávolítják, alapvetően megváltoztatja a tartalom információját vagy funkcióját, és az információ vagy a funkció nem érhető el más olyan úton, ami megfelelő

szüneteltetett

a felhasználó által megállított, majd általa igény szerint újra indított

tájékoztató

tájékoztatásként szolgáló, de nem konformancia-követelmény

Megjegyzés: a megfelelőséghez megkövetelt tartalmat "normatívnak" nevezik

tartalom (webtartalom)

információ és érzékszervi tapasztalat közvetítése a felhasználók számára egy felhasználói programon keresztül, beleértve azt a kódot vagy jelölést, amely meghatározza a tartalom szerkezetét, megjelenítését és interakcióit

technológia (webtartalom)

mechanizmus a megjelenítéshez (rendereléshez) szükséges utasítások kódolásához, a felhasználói programok által lejátszva és végrehajtva

Megjegyzés 1: A jelen irányelvekben használt módon mind a „webtechnológia”, mind a „technológia” szó (amikor önmagukban használjuk őket) a webes technológiákra vonatkozik.

Megjegyzés 2: A webes technológiák magukba foglalhatják a jelölőnyelveket, adat-formátumokat vagy a szerkesztők által külön vagy kombináltan használt programnyelveket a végfelhasználói élmények létrehozásához, melyek a statikus weboldalaktól a szinkronizált média-megjelenítéseken keresztül a dinamikus webalkalmazásokig terjedhetnek.

Példa: A webes technológiák néhány általános példája a következőket foglalja magába: HTML, CSS, SVG, PNG, PDF, Flash és JavaScript.

teljes képernyős megjelenítés

a legtöbb általános méretű asztali/laptop kijelzőn a legnagyobb méretű kimenet

Megjegyzés: Miután az emberek évekig használják számítógépeiket, javasolt, hogy ne a legújabb desktop megjelenítési felbontásra támaszkodjunk, hanem az evaluálás során a több évre kiterjedő, gyakorta használt desktop megjelenítési felbontásokat vegyük figyelembe.

teljesítési kritériumoknak megfelelő

a teljesítési feltétel kiértékelése után nem "hamis" értéket jelez, amikor egy oldalon alkalmazzák

valós idejű esemény

esemény, amely a) a megtekintéssel egy időben történik, és b) nem teljesen a tartalom által generált

Példa 1: Egy élő adás Internet-szolgáltatása (a megtekintéssel egy időben történik, és nem előre rögzített).

Példa 2: Egy on-line aukció, ahol az emberek licitálnak (a megtekintéssel egy időben történik).

Példa 3: Élő emberek interakciója egy virtuális világban avatárok segítségével (nem teljesen a tartalom által generált, és a megtekintéssel egy időben történik).

vészhelyzet

egy hirtelen, váratlan helyzet vagy esemény, amely azonnali cselekvést igényel az egészség, biztonság vagy tulajdon megóvása érdekében

videó

a mozgó vagy sorozatos képek technológiája

Megjegyzés: a videót el lehet készíteni animációs vagy fényképezőgéppel készített képekből, vagy mindkettőből.

villanás

ellentétpár változások a relatív fényerősségben, amely néhány embernél rohamot okozhat, ha elég nagy és a megfelelő frekvenciatartományban van

Megjegyzés 1: A meg nem engedett villanás-típusokról szóló információért tekintse meg az általános villanás és vörös villanás küszöbök linket.

Megjegyzés 2: Tekintse meg a villogás címszót is.

villogás

két vizuális állapot között történő ide-oda váltás, figyelemfelkeltés céljából

Megjegyzés: Tekintse meg a flash részt is. Lehetséges, hogy valami elég nagy legyen és elég fényesen villogjon a megfelelő frekvencián ahhoz, hogy flash-nek minősüljön.

vizuálisan testre szabható

a betű, a méret, a szín és a háttér beállítható

weboldal

egy nem beágyazott forrás, amely elérhető egy HTTP-t használó egyszerű URI-ről , valamint bármilyen más forrás, amelyet a előállításhoz használtak (used in rendering), vagy ezzel együtt megjelenítésre terveztek (intended to be rendered) egy felhasználói program által

Megjegyzés 1: Habár bármely „más forrás” az elsődleges forrással együtt kerülne előállításra (rendered), az előállításuk nem feltétlenül egyidőben történne.

Megjegyzés 2: A fenti irányelvekkel való megfelelőség céljából a forrásnak „nem beágyazottnak” kell lennie a megfelelőség tartományán belül ahhoz, hogy weboldalnak minősüljön.

Példa 1: Webforrás, mely magába foglalja az összes beágyazott képet és médiát.

Példa 2: Egy Aszinkron Java-szkriptet és XML-t (AJAX) használó web levelezési program. A program teljesen a http://example.com/mail oldalon működik, de tartalmaz egy postafiókot (inbox), egy partnerek részt és egy naptárt. Hivatkozások és gombok biztosítottak ahhoz, hogy a postafiók, partnerek rész vagy a naptár megjelenjen, de az oldal URL elérésében ne következzen be változás.

Példa 3: Testre szabható portálhely, ahol a felhasználók megválaszthatják a tartalom megjelenését különböző tartalmi modulokon keresztül.

Példa 4: Amikor a felhasználó belép a http://shopping.example.com/ oldalra a keresőjén, egy moziszerű, interaktív vásárlási környezetbe kerül, ahol vizuálisan mozog egy üzletben, veszi le a termékeket a polcokról, és teszi őket az előtte lévő vizuálisan megjelenő kocsiba. A termékekre történő kattintás, a termék mellett lebegő (termék)specifikációs lap megjelenítését hívja elő.Ez lehet egy egyszerű weboldal vagy csak egy oldal a webhelyen belül.

weboldalak halmaza

olyan weboldalak gyűjteménye, melyek közös célt szolgálnak, és amelyeket ugyanaz a szerkesztő, csoport vagy szervezet készített

Megjegyzés: a különböző nyelvű változatokat úgy tekintik, mint különböző weboldalak hálózatát.

B Melléklet: Köszönetnyilvánítás

Jelen rész tájékoztató jellegű.

Jelen kiadvány részben az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának szövetségi forrásaiból támogatott, az ED05CO0039 szerződésszám értelmében. Jelen dokumentum tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának véleményét és politikáját, és nem említ meg az Egyesült Államok kormányának jóváhagyásával cégneveket, kereskedelmi termékeket vagy szervezeteket.

További információ a Webtartalom Akadálymentesítési Irányelvek Munkacsoporton (WCAG WG) belüli részvétellel kapcsolatban megtalálható a Munkacsoport honlapján.

A WCAG WG munkájában résztvevők a kiadvány elkészítésének időpontjában

 • Bruce Bailey (U.S. Access Board)

 • Frederick Boland (NIST)

 • Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin)

 • Sofia Celic (W3C Invited Expert)

 • Michael Cooper (W3C)

 • Roberto Ellero (International Webmasters Association / HTML Writers Guild)

 • Bengt Farre (Rigab)

 • Loretta Guarino Reid (Google)

 • Katie Haritos-Shea

 • Andrew Kirkpatrick (Adobe)

 • Drew LaHart (IBM)

 • Alex Li (SAP AG)

 • David MacDonald (E-Ramp Inc.)

 • Roberto Scano (International Webmasters Association / HTML Writers Guild)

 • Cynthia Shelly (Microsoft)

 • Andi Snow-Weaver (IBM)

 • Christophe Strobbe (DocArch, K.U.Leuven)

 • Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin)

A WCAG WG munkájában korábban résztvevők

Shadi Abou-Zahra, Jim Allan, Jenae Andershonis, Avi Arditti, Aries Arditi, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Patrice Bourlon, Judy Brewer, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, James Coltham, James Craig, Tom Croucher, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Pete DeVasto, Don Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Lainey Feingold, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Carlos Iglesias, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Jyotsna Kaki, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, William Loughborough, Greg Lowney, Luca Mascaro, Liam McGee, Jens Meiert, Niqui Merret, Alessandro Miele, Mathew J Mirabella, Charles McCathieNevile , Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Sailesh Panchang, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Adam Victor Reed, Chris Ridpath, Lee Roberts, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Gian Sampson-Wild, Joel Sanda, Gordon Schantz, Lisa Seeman, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Neil Soiffer, Jeanne Spellman, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, Makoto Ueki, Eric Velleman, Dena Wainwright, Paul Walsch, Takayuki Watanabe, Jason White.

C Melléklet: Hivatkozások

Jelen rész tájékoztató jellegű.

CAPTCHA
CAPTCHA Projekt, Carnegie Mellon University. A projekt elérhető a http://www.captcha.net oldalon.
HARDING-BINNIE
Harding G. F. A. and Binnie, C.D., A ITC Fényérzékeny Epilepszia Kalibrálás Ellenőrző Szalag Független Elemzése. 2002.
IEC-4WD
IEC/4WD 61966-2-1: Színmérés és Kezelés a Multimédia Rendszerekben és Eszközökben - 2.1 rész: Alapértelmezett Színtér - sRGB. 1998. május 5.
sRGB
"Alapértelmezett Színtér Szabvány az Internethez - sRGB," M. Stokes, M. Anderson, S. Chandrasekar, R. Motta, eds.,1.10 verzió, 1996. november 5. A cikk másolata elérhető a http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html oldalon.
UNESCO
Oktatás Nemzetközi Szabályainak Meghatározása (International Standard Classification of Education), 1997. A cikk másolata elérhető a http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm oldalon.
WCAG10
Web Akadálymentességi Útmutató 1.0, G. Vanderheiden, W. Chisholm, I. Jacobs, Szerkesztők, W3C Ajánlások, 1999. május 5., http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. A WCAG 1.0 legutolsó változata elérhető a http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/ oldalon.