A World Wide Web Consortium Magyar Iroda logója

> Hír archívum > W3C hírek, 2006.

Szabadalmi Tanácsadói Testület jött létre a Távoli események XML-ben kapcsán

2006. 12. 22.: A W3C szabadalmi elveivel (W3C Patent Policy) összhangban a W3C létrehozta a Szabadalmi Tanácsadói Testületet (Patent Advisory Group, PAG) válaszként a Távoli események XML-ben (Remote Events for XML (REX)) specifikációval kapcsolatos észrevételre. Az SVG Munkacsoport (SVG Working Group) és a Webalkalmazások Programozási Felületei Munkacsoport (Web APIs Working Group) közösen fejlesztette ezt a specifikációt. A W3C létrehozta a PAG csoportot, melynek az lesz a feladata, hogy megoldja az olyan problémákat, mikor egy lényegesnek tűnő szabadalmat elutasítanak, mert nem felel meg a W3C szabadalmidíj-mentes engedélyezés követelményeinek (W3C Royalty-Free licensing requirements). Az elutasításokkal kapcsolatos észrevételeket a public-rex-pag@w3.org címre (public archive) várjuk. További információk a Szabadalmi Tanácsadói Testület (Patent Advisory Groups) honlapján.

Webszolgáltatások Követelményei 1.5 - Útmutató a követelményleíró állítások szerzőinek, alapok

2006. 12. 21.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentetett két Webszolgáltatások követelményei 1.5-ös munkatervet: egy átdolgozását az „Alapok”-nak (Primer) és az „Útmutató a követelményleíró állítások szerzőinek” (Guidelines for Policy Assertion Authors) első nyilvános munkatervét. Ez az új útmutató a követelmény-leíró állítások (assertions) szerzőinek ad útmutatást, mely együtt fog működni a „Webszolgáltatások követelményei 1.5” Keretrendszer (Framework) és Függelék (Attachment) specifikációival, hogy domén-specifikus állításokat lehessen készíteni. A webszolgáltatások követelményeinek keretrendszere egy alapkonstrukció-halmazt definiál, használhatjuk ezeket is és más webszolgáltatás-specifikációkkal ki is egészíthetjük ezeket, hogy a szolgáltatások követelményeinek és vállalásainak széles körét leírjuk. További információk a Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) honlapján.

Munkacsoport-följegyzés: XML digitális aláírás 2006 XML környezetében

2006. 12. 20.: Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) átdolgozta az „XML digitális aláírás 2006 XML környezetében” (Using XML Digital Signatures in the 2006 XML Environment) munkacsoport-följegyzést, mely leírja, hogyan használjuk az XML digitális aláírás ajánlást (XML Digital Signature Recommendation) a mai (2006-os) XML környezetnek megfelelő módon. További információk az XML-mag (XML Core) honlapon.

Munkacsoport-följegyzés: A kanonikus XML 1.0 ismert kérdései (C14N/1.0)

2006. 12. 20.: Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) módosította a „Kanonikus XML 1.0 ismert kérdései” (Known Issues with Canonical XML 1.0, C14N/1.0) munkacsoport-följegyzést, ami az xml:base és xml:id XML-attribútumok öröklésével kapcsolatban és a Kanonikus XML 1.0 (Canonical XML Version 1.0) W3C-ajánlással kapcsolatban felmerült kérdéseket taglalja. További információk az XML-mag (XML Core) honlapon.

A WAI-ARIA készlet átdolgozásra került

2006. 12. 20.: A Protokollok és Formátumok Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group) megjelentette a WAI-ARIA „Útitérkép” (Roadmap), „Funkciók” (Roles), és az „Állapotok és tulajdonságok” (States and Properties) átdolgozott munkaterveket. A dokumentumokban leírást találunk a dinamikus webtartalmak akadálymentesítéséről, melyek olyan technológiával készültek, mint az AJAX vagy a DHTML. Ezek a koncepciók már régebben bevezetésre kerültek a „WAI-ARIA Átteknintés”-ben (WAI-ARIA Overview). A munkacsoport alapszabályzata (PFWG charter) módosult, így lehetőség van mostmár arra, hogy az ajánláskidolgozási rendszernek megfelelő úton ajánlás szülessen a dokumentumokból. Ennek megfelelően a WAI-ARIA „Funkciók” és „Állapotok és tulajdonságok” dokumentumait szeretnék ajánlássá fejleszteni; az „Útitérkép” pedig marad munkacsoport-följegyzés. További információk a WAI PFWG honlapon.

Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelv (SMIL 3.0)

2006. 12. 20.: A Szinkronizált Multimédia Munkacsoport (Synchronized Multimedia (SYMM) Working Group) megjelentette a „Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelv 3.0” (Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 3.0) első nyilvános munkatervét. Ez a harmadik verziója a szinkronizált multimédia-integrációs nyelvnek (SMIL, kiejtése megegyezik a smile szóéval), mely egy XML-alapú nyelv, ami lehetővé teszi interaktív multimédiás bemutatók készítését. Ez a verzió a SMIL 2.1 funkcionalitását terjeszti ki, lehetővé téve a SMIL szintaktikájának és szemantikájának más XML-alapú nyelvekben való újbóli felhasználását, és új SMIL-profilok definiálását. További információk a Szinkronizált Multimédia Fejlesztési Terület (Synchronized Multimedia Activity) honlapján.

HTTP szógyűjtemény RDF-ben

2006. 12. 20.: A WAI Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG) megjelentette a „HTTP szógyűjtemény RDF-ben” (HTTP Vocabulary in RDF) első nyilvános munkatervet, mely a HTTP szógyűjtemény RDF-ben való reprezentációját írja le. A dokumentum által definiált szavak segítségével a kliens és a szerver közt kicserélt HTTP-fejrészek (headers) RDF-formátumban leírhatók. További információk a WAI ERT (WAI ERT) honlapon.

Végső munkaterv: Kanonikus XML 1.1

2006. 12. 20.: Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) megjelentette a „Kanonikus XML 1.1” (Canonical XML 1.1) végső munkatervét, mely egy olyan eljárást ír le, ami XML-dokumentumoknak az XML 1.0-nak megfelelő szintaktikai változataiból generál kanonikus formátumú XML-dokumentumot. Észrevételeiket 2007. április 30-ig várjuk. További információk az XML-mag (XML Core) honlapon.

„XML Base” módosított javaslatterv: Várjuk észrevételeiket!

2006. 12. 20.: Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) megjelentette az „XML Base (második kiadás)” (XML Base, Second Edition) módosított W3C-javaslattervet (Proposed Edited Recommendation). Az XML Base, hasonlóan, mint a HTML BASE leírja, hogy hogyan lehet XML-dokumentumok részeihez gyökér URI-kat (base URIs) definiálni. Észrevételeiket 2007. január 31-ig várjuk. További információk az XML-mag (XML Core) honlapon.

Munkaterv: „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0”

2006. 12. 19.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0” (W3C mobileOK Basic Tests 1.0) második munkatervét. Ez a dokumentum olyan tesztek meghatározásait tartalmazza, melyek alapjául szolgálnak a „W3C mobileOK Alapszint” (W3C mobileOK Basic) teljesítésének igazolásához. A munkaterv a W3C „Bevált mobilwebes gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) dokumentumon alapul. További információk a Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) honlapján.

A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1 követelményei

2006. 12. 19.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette „A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1 követelményei” (Speech Synthesis Markup Language Version 1.1 Requirements) első nyilvános munkatervet, mely a követelmények egy rangsorolt listáját nyújtja, kiterjesztve ezzel az SSML 1.0-t ázsiai, kelet-európai és közép-keleti nyelvek szélesebb körének alkalmazására. Ez a dokumentum az SSML kiterjesztéséről szóló első (first) és második (second) W3C-műhelykonferencia eszmecseréi alapján készült; további információk a 2006. augusztusi sajtónyilatkozatban (August 2006 press release) és a Hang (Voice) honlapon.

SOAP 1.2 harmadik rész: Egyutas MEP

2006. 12. 19.: Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) megjelentette a „SOAP 1.2 harmadik rész: Egyutas MEP” (SOAP 1.2 Part 3: One-Way MEP) első nyilvános munkatervét. Míg a SOAP 1.2 második része (SOAP Version 1.2 Part 2) kérés-válasz alapú üzenetcsere-mintát (Message Exchange Pattern, MEP) és „csak válasz” MEP-et támogatott, addig a harmadik rész az egyutas MEP-et is támogatja. További információk az XML protokoll (XML Protocol) honlapon.

SOAP 1.2 Módosított W3C-javaslatterv: Várjuk észrevételeiket!

2006. 12. 19.: Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) a SOAP 1.2 négy módosított javaslattervét (Proposed Edited Recommendations) jelentette meg, melynek mindegyike második kiadás: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Üzenetküldés keretrendszere” (Part 1: Messaging Framework), „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts), és „3. rész: Specifikációs állítások és tesztgyűjtemény” (Specification Assertions and Test Collection). A SOAP 1.2-es verziója olyan XML-alapú információk definíciójával szolgál, melyeket struktúrált és típusos információk kicserélésére lehet használni párok közt decentralizált és elosztott környezetben. Észrevételeiket 2007. február 2-ig várjuk. További információk az XML protokoll (XML Protocol) honlapon.

A W3C tíz éve jelentette meg első stílussal kapcsolatos ajánlását

CSS-sel készült 2006. 12. 19.: Tíz éve, 1996. december 17-én jelentette meg a W3C a webes megjelenés stílusáról szóló első szabványát: az „Első szintű egymásbaágyazott stíluslapok” (Cascading Style Sheets (CSS), level 1) dokumentumot. Azok a webszerkesztők, akik azóta CSS-t használnak, körültekintően kontrollálni tudják az oldalak megjelenését (fontok, színek, elrendezés, margók, stb.) és könnyen meg tudják tervezni és szerkeszteni az oldalaikat és elvégezni a karbantartást. A CSS abban is segít, hogy az oldalakat több felhasználó számára - például mobil eszközöket használó és fogyatékkal élő felhasználóknak - is elérhetővé tegyük. Ezt a tíz éves évfordulót ünnepelve a W3C arra invitálja a fejlesztőket, hogy kedvenc stíluslapjaikat mutassák be a CSS10 Galériában (CSS10 Gallery). További információk a CSS10 oldalakon, a sajtónyilatkozatban (press release), és a CSS honlapon.

Adatvédelmi ígéretek betartása: beszámoló az adatvédelmi műhelykonferenciáról

Casa Don Guanella, Ispra 2006. 12. 14.: Már elérhető a W3C Adatvédelmi Műhelykonferenciáról készült beszámoló (W3C Privacy Workshop Report), mely az érzékeny információk weben való kicserélésekor tett adatvédelmi ígéretek betartásához mint fejlesztési területhez tesz ajánlatot a soron következő lépésekre. 2006 októberében találkoztak az amerikai, ausztráliai, ázsiai és európai adatvédelmi szakértők, hogy a Web adatvédelmi kérdéseiről és megoldásairól tanácskozzanak. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és az Európai Bizottság Közös Kutatási Központja (Joint Research Center of the European Commission) által rendezett műhelykonferencia (W3C Workshop on Languages for Privacy Policy Negotiation and Semantics-Driven Enforcement) oldalán.

XForms 1.1: Munkaterv

2006. 12. 12.: Az XForms Munkacsoport (XForms Working Group) átdolgozta az XForms 1.1-et, a webes űrlapok következő generációjának alapkövét. Az XForms 1.1 a következőkkel bővítette az 1.0-ás verziót: néhány új elfogadási (submission) lehetőséggel, műveletkezelőkkel, hasznos funkciókkal, a felhasználói felület fejlesztésével, és segítséget nyújtó adattípusokkal csakúgy, mint hatékonyabb műveletfeldolgozó-képességgel, többek közt a feltételes, ismételt és a héttérben való futtatással, az önkényes adatmanipuláció és az eseményfüggő információk elérésének képességével. További információk az XForms honlapon.

Többmódú architektúra és felületek: Munkaterv

2006. 12. 11.: A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette a „Többmódú architektúra és felületek” (Multimodal Architecture and Interfaces) harmadik munkatervét. A többmódú kommunikációban (multimodal interaction) a felhasználók kiválaszthatják, hogy a hozzáférés milyen „módja” a legmegfelelőbb nekik. Ezzel a keretrendszerrel a fejlesztők olyan felhasználói felületeket tudnak készíteni, ahol többféle módon lehet webes kommunikációt folytatni, s ennek megfelelő outputot ad, például megjelenítést, tapintási mechanizmusokat, beszédet és hangot.

CSS mobil-profil: Munkaterv

2006. 12. 08.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „CSS mobil-profil 2.0” (CSS Mobile Profile 2.0) munkatervét. Az Egymásbaágyazott Stíluslapok (CSS) 2.1-nek ez a részhalmaza az iránymutató a valamilyen szempontból korlátozott eszközökön, mint a mobiltelefonokon való CSS-implementálásoknak, hiszen biztosítja az együttműködést (interoperability) és az OMA „Vezetéknélküli CSS-specifikáció 1.1”-gyel (Wireless CSS Specification 1.1) való együttműködést. További információk a CSS honlapon.

CC/PP 2.0: Munkaterv

2006. 12. 08.: Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) megjelentette az „Összetett képességek/beállítási profilok: Struktúra és szógyűjtemények” (Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0) első nyilvános munkatervét. A CC/PP-profilok eszközök képességeit és a felhasználók követelményeit írja le, illetve útmutatót ad a tartalomadaptációhoz. A 2.0-ás verzió a CC/PP 1.0 ajánlás átdolgozása, hogy igazodjon az Erőforrásleíró Keretrendszerhez (RDF). További információk az Eszközfüggetlenség (Device independence) honlapon.

Útmutatók akadálymentes weboldalak akadálymentes szerkesztéséhez 2.0: Munkaterv

2006. december 07.: Az Útmutatók Akadálymentes Weboldalak Akadálymentes Szerkesztéséhez Munkacsoport (Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group) kiadta az „Útmutatók akadálymentes weboldalak akadálymentes szerkesztéséhez” (Authoring Tool Accessibility Guidelines, ATAG, 2.0) átdolgozott munkatervet és várja az észrevételeket, hogy a második végső munkaterv fázisba jusson a dokumentum. Az ATAG segítséget nyújt a fejlesztőknek olyan eszközök fejlesztéséhez, melyet bárki képes használni, és amelyekkel akadálymentes tartalom szerkeszthető. Ennek eredményeképp több ember - többek közt a fogyatékkal élők is - tud webtartalmat létrehozni, s ráadásul olyat, melyet több ember - többek közt a fogyatékkal élők is - el tud érni. További információk A Web Akadálymentesítésének Kezdeményezése (Web Accessibility Initiative) honlapon.

Mobilweb a Fejlődő Országokban Műhelykonferencia

photo of speaker at the Workshop 2006. 12. 06.: A „Mobilweb a Fejlődő Országokban Műhelykonferencia” (Workshop on the Mobile Web in Developing Countries) december 5-6-án került megrendezésre Bangalore-ban, Indiában, a Jataayu Software rendezésében. A résztvevők a fejlődő országokon belüli mobilweb-elérésről cseréltek eszmét, különös tekintettel a szükségletek, akadályozó tényezők és a lehetséges felhasználások témákra. „Meg kell győződnünk arról, hogy a Web a szórványosan élők igényit is kielégíti, illetve azokét is, akik pl. csak mobiltelefonon tudják elérni a Webet.” - mondta Tim Berners-Lee (W3C). További információk a sajtónyilatkozatban (press release), a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapon.

Megalakult a mobilos tesztelés és az eszközleírás munkacsoportja

Mobile Web Initiative 2006. 12. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy elősegítve azon előnyök kihasználását, melyet a mobil eszközökről való webes böngészés valósággá válása nyújt, megalakított két csoportot: „A Mobilweb Kezdeményezés Eszközleíró Munkacsoportjá”-t (MWI Device Description Working Group), Rotan Hanrahan (MobileAware) vezetésével, és azzal az újra életre keltő szándékkal (rechartered), hogy tartalomadaptációhoz használható tárházait alakítsa ki a globálisan elérhető adatoknak és szolgáltatásoknak. Az új „Mobilweb Kezdeményezés Tesztsorozatai Munkacsoport” (MWI Test Suites Working Group) vezetője Dominique Hazaël-Massieux (W3C) és Carmelo Montanez (NIST), és alapításának célkitűzése (chartered) a mobilweb felhasználói ágenseinek megfelelőségi tesztelése. A részvétel a W3C-tagok (W3C Members) számára nyitott. További információk a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

Az XSL-FO 1.1-es szabvány a magas szintű XML-formázásért

2006. 12. 05.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a „Bővíthető Stíluslapnyelv (XML) 1.1” (Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1) W3C-ajánlást (Recommendation). Az 1.1-es verzió új funkcionalitásokkal bővítette az XSL 1.0 ajánlást: változtak a jelek (marks), indexek, többszörös szálak és könyvjelzők, és a paletta a grafikus skálázással, jelölőkkel (markers) és oldalszámokkal is bővült. A változások listája (change list) elérhető. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az ajánlásokban (testimonials) és az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapján.

A W3C szereplései decemberben

2006. 12. 03.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

A W3C tíz éve van jelen Ázsiában

photo of Hotel Nikko Tokyo 2006. 11. 28.: A World Wide Web Consortium november 28-án Tokióban (Japán) a W3C10 Ázsia (W3C10 Asia) elnevezésű nyilvános rendezvénnyel ünnepli meg, hogy tíz éve van jelen Ázsiában. Ugyanezen a helyen november 29-30-án kerül megrendezésre a félévente tartott Tanácsadó Testületi Ülés (Advisory Committee Meeting), ahol a W3C-tagszervezetek (W3C Member organizations) képviselőinek részvételével tartanak 2 napon keresztül vitákat, speciális szekcióüléseket és könnyed beszélgetéseket a W3C Fejlesztési Területeiről (W3C Activities). A W3C-hez való csatlakozásról a „Hogyan lehetek W3C-tag?” (how to become a W3C Member) oldalon talál információkat. Csatlakozzon Ön is, és találkozzunk a következő Tanácsadó Testületi Ülésen 2007. május 6-8-án Banff-ban (Alberta, Kanada).

Javaslatterv lett az XSLT 2.0, a Lekérdező XML és az XPath 2.0

2006. 11. 22.: A W3C örömmel jelenti, hogy a Lekérdező XML 1.0 (XML Query 1.0), XSLT 2.0, XPath 2.0 és a kapcsolódó dokumentumok javaslattervvé (Proposed Recommendations) léptek elő. Az XSLT a dokumentumokat különböző formátumúakká és különböző jelölésrendszerűvé (markup) tudja alakítani. Az adatbázisoknál, keresőrobotoknál és objektumtárházaknál jelentős szerepű Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes dokumentum-halmazok fölött végrehajtani. Mind az XSLT 2, mind pedig az XQuery használ XPath kifejezéseket és XPath adatmodell-példányokra épít. A mostani tervezet tartalmazza az előzetes javaslatterv óta felmerült változtatásokat, és az XML-séma Munkacsoporttal (XML Schema Working Group) közösen véghezvitt változtatást, hogy az xdt:* típus átkerült az XML-séma xs névterébe. Észrevételeiket december 31-ig várjuk. További információk az XML honlapon.

Végső munkatervek: Összeillesztett dokumentumok keretrendszere és a WICD-profilok

2006. 11. 22.: Az Összeillesztett Dokumentumok Formátumai Munkacsoport (Compound Document Formats Working Group) megjelentetett négy végső munkatervet: „A hivatkozásokon keresztül összekapcsolt dokumentumok keretrendszere 1.0-t” (Compound Document by Reference Framework 1.0), a „WICD-mag 1.0”-t (WICD Core 1.0), „A teljes WICD 1.0”-t (WICD Full 1.0), és a „WICD-mobil 1.0”-t (WICD Mobile 1.0). Észrevételeiket december 19-ig várjuk. A „Web-egységesítő Összeillesztett Dokumentumok” (The Web Integration Compound Document, WICD, kiejtése megegyezik a „wicked” szóéval) XHTML-en, CSS-en és SVG-n alapuló eszközfüggetlen összeillesztettdokumentum-profilok. A munktervek a többféle formátumot alkalmazó egyszerű dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. További információk a Gazdag Webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Végső munkaterv: XML-séma minták az adatok kötéséhez

2006. 11. 22.: Az XML-séma Minták az Adatok Kötéséhez Munkacsoportot (XML Schema Patterns for Databinding Working Group) megjelentette az „XML-séma minták az adatok kötéséhez 1.0” (Basic XML Schema Patterns for Databinding Version 1.0) végső munkatervét, és a „Magasabb szintű minták” (Advanced Patterns) első nyilvános munkatervét. Ezek a minták a szokásos adatstruktúrák XML 1.0 reprezentációit tudják leírni, programozási nyelvtől, adatbázis- és modellezőkörnyezettől függetlenül. Az alapkészlet ismereteink szerint együttműködő (interoperable) a mai adatkötés-implementációkon belül, míg a magasabb szintű minták közhasználatban lévők, de közismerten problémákat okozhatnak. A végső munkatervvel kapcsolatos észrevételeiket január 12-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Hívásvezérlő a hang-alapú böngészőkben: Munkaterv

2006. 11. 22.: A Hangos Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a „Hívásvezérlő a hang-alapú böngészőkben: CCXML 1.0” (Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0) munkatervét. A CCXML, a Hívásvezérlésű Bővíthető Jelölőnyelv telefonos hívásvezérlési támogatást nyújt a VoiceXML és más dialógusrendszereknek. A tervezetben az implementációs beszámolóra és a végső munkatervről érkezett észrevételekre épülő kis változtatásokat találhatunk. További információk a Hang-alapú böngésző (voice browser) honlapon.

Európai W3C-szimpózium az e-közigazgatásról: Előzetes

2006. 11. 20.: Az „Európai W3C-szimpózium az e-közigazgatásról” (European W3C Symposium on eGovernment) 2007. február 1-2-án Gijónban (Asturias, Spanyolország) kerül megrendezésre. A szimpóziumot a W3C Spanyol Iroda (W3C Spanish Office) és a Fundación CTIC rendezi, a Principality of Asturias Government támogatásával. A résztvevők a speciális hivatalok és a lakosság e-közigazgatási igényeiről fog tanácskozni, számbaveszi a webes együttműködést veszélyeztető aspektusokat és választ keres arra a kérdésre, hogy hogyan tudna jobb és hatékonyabb szolgáltatást nyújtani egy hivatal számítógépes technológiával. A regisztráció (Registration) elkezdődött, és várjuk a szponzorok jelentkezését (sponsorship opportunities). Az e-közigazgatással kapcsolatos webtechnológiákról való jobb kommunikáció érdekében a W3C egy rendezvénysorzatot tervez, melynek a mostani az első láncszeme.

Végső munkaterv: Webszolgáltatások követelményei 1.5

2006. 11. 17.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a Webszolgáltatások követelményei 1.5 végső munkaterveit. Észrevételeiket január 12-ig várjuk. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). A munkatervek a következő változásokat tartalmazzák: figyelmen kívül hagyható követelmény-állítások (policy assertions), egy internetes médiatípus, és egy visszaigazoláskérés a verziókezelési útmutató csatolásáról. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

XProc: egy XML csővezeték-nyelv

2006. 11. 17.: Az XML-feldolgozásmodell Munkacsoport (XML Processing Model Working Group) megjelentette az „XProc: egy XML csővezetéknyelv” (XProc: An XML Pipeline Language) átdolgozott munkatervét. A dokumentumfolyamok vezérlésére és beosztására használatos XProc nyelv azon transzformációk interakcióit, bemeneteit és kimeneteit szabványosítja, melyek olyan specifikációk nagy csoportjából származnak - mint az XSLT, XML-séma, XInclude és a kanonikus XML -, amik XML-dokumentumokon hajtanak végre műveleteket és azokat állítanak elő. További információk az XML honlapon.

Följegyzés: A gazdag webalkalmazások alappaneljei

2006. 11. 16.: A Hiperszöveg Koordinációscsoport (Hypertext Coordination Group) megjelentette „A gazdag webalkalmazások alappaneljei” (Rich Web Application Backplane) koordinációscsoport-följegyzést, mely a deklaratív és imperatív web-programozási nyelvek általános infrastruktúráját írja le. Így a webalkalmazások általános építőkövei - mint az elfogadás, adatmodell, modell-nézet kötés és viselkedés, és különböző webkomponensek - többféle jelölésformátumban is használhatók. További információk a Hiperszöveg Koordinációscsoport (Hypertext Coordination Group) honlapján.

Előzetes javaslatterv lett az Időzített feliratozás felosztásának profiljai

2006. 11. 16.: A W3C örömmel jelenti, hogy „Az időzített feliratozás szerkesztői formátuma 1.0 - Felosztásformátum-váltások profilja” (Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile (DFXP)) előzetes javaslattervvé lépett elő. A formátum lehetővé teszi a szerkesztők és a szerkesztői rendszerek számára a feliratozás formázási és időzítési paramétereinek megadását. DFXP segíti a feliratok különböző létező rendszerek szerinti felosztását és transzformációját. Észrevételeiket 2007. február 16-ig várjuk. A W3C felkéri a fejlesztőket, hogy készítsenek a specifikációhoz implementációt és osszák meg tapasztalataikat a Szinkronizált Multimédia Munkacsoporttal (Synchronized Multimedia Working Group).

Mobilweb Szeminárium Párizsban

Mobile Web Initiative 2006. 11. 16.: A W3C a mai napon tartja meg Párizsban a Mobilweb Szemináriumot (Mobile Web Seminar), melynek témája a mozgás közbeni webhasználat, vagyis a mobilweb. A november 16-i előadók a Mobilweb Kezdeményezés szponzorainak - mint a Bango, France Telecom, Jataayu Software, MobileAware, mTLD, Opera Software, és Vodafone - képviselői, valamint a W3C-MWI képviselői. További információk a W3C Mobilweb Kezdeményezésének (Mobile Web Initiative) honlapján. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

W3C-ajánlás lett az XInclude 1.0 második kiadása

2006. 11. 15.: A W3C örömmel jelenti, hogy megjelentette az „XML-összevonás 1.0 második kiadás” (XML Inclusions (XInclude) Version 1.0 Second Edition) W3C-ajánlást. Megfelelvén az olvasói elvárásoknak, a második kiadásban a 2004-ben megjelent „XInclude 1.0 ajánlás” (XInclude 1.0 Recommendation) minden ismert hibáját javították. Az XInclude generikus mechanizmust nyújt XML-dokumentumok (XML-információhalmazok) egybeolvasztására olyan, létező XML-konstrukciók felhasználásával, mint az elemek, az attribútumok és az URI-referenciák. További információk az XML honlapon.

Vágólap-műveletek: Munkaterv

2006. 11. 15.: A Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) megjelentette a „Webes vágólap-műveletek 1.0: másolás, beillesztés, fogd és vidd” (Clipboard Operations for the Web 1.0: Copy, Paste, Drag and Drop) első nyilvános munkatervét. A fejlesztők ezen API segítségével lehetővé tehetik és hangsúlyozhatják webalkalmazásaikban az általános vágólap-műveleteket. Ez az első tervezet az Internet Explorer Windows-os adatátviteli dokumentumára épül. A csoport várja a webtartalom- és webböngésző-fejlesztők véleményeit. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

P3P 1.1: Munkacsoport-följegyzés

2006. 11. 13.: A P3P Specifikációja Munkacsoport (P3P Specification Working Group) megjelentette az „Adatvédelmi Beállítások Platformja 1.1 Specifikációt” (The Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P1.1) Specification), mint W3C Munkacsoport-följegyzést. A P3P lehetővé teszi, hogy a weboldalak olyan szabványos formában tegyék közzé adatvédelmi eljárásaikat, hogy az automatikusan visszakereshető legyen és a felhasználói ágensek számára könnyen értelmezhető legyen. Ez a kiadás tartalmazza a végső felülvizsgálat megjegyzéseire adott megoldásokat. Bár a W3C egyelőre nem tervezi, hogy a P3P 1.1-et ajánlássá lépteti elő, úgy érezzük, nagy munka folyik a webes adatvédelem területén, és kérjük a P3P-közösséget, hogy folytassa eszmecseréit a P3P-ről a P3P honlapján található fórumokon.

„A role-attribútum XHTML-modul”: Munkaterv

2006. 11. 13.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette „A role-attribútum XHTML-modul” (XHTML Role Attribute Module) átdolgozott munkatervét. Az ebben a specifikációban definiált XHTML role-attribútum lehetővé teszi a szerzők számára, hogy számítógéppel feldolgozhatóan lássanak el szemantikus megjegyzésekkel XHTML-nyelveket az egyes elemek szerepeiről. A példafelhasználások tartalmaznak akadálymentességet, eszköz-adaptációt, szerver-oldali feldolgozást, és komplex adatleírást is. További információk a HTML honlapon.

„W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0”: Munkaterv

2006. 11. 13.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0” (W3C mobileOK Basic Tests 1.0) első nyilvános munkatervét. Ez a dokumentum olyan tesztek meghatározásait tartalmazza, melyek alapjául szolgálnak a „W3C mobileOK Alapszint” (W3C mobileOK Basic) teljesítésének igazolásához. További információk a Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) honlapján.

„Mobile Web Webinar” november 20-án

2006. 11. 10.: Vegyen részt Ön is az ingyenes W3C Webinar nevű rendezvényünkön, ahol megtanulhatja, hogyan „mobilizálja” webtartalmát. Dominique Hazaël-Massieux (W3C) a Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) által előállított dokumentációkat és eszközöket fogja bemutatni, többek közt a bevált gyakorlatokat, technikákat, a jövőbeni mobileOK címke terveit, és a bevált gyakorlatok ellenőrzőjét. A „webinar” november 20-án UTC-szerinti 10 órától kerül megrendezésre. Kérjük regisztráljon (register). További információk a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

Elindult a „Mobilweb-világ”

Mobile Web Initiative 2006. 11. 09.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindult a „Mobilweb-világ” (Planet Mobile Web). Ez a közösségi szolgáltatás egy kiinduló pontot ad a mobilweb használatáról szóló különböző blogok olvasásához. Használhatjuk mind az egységes HTML-nézetet, mind az RSS/Atom-csatornát. További információk a W3C Mobilweb Kezdeményezésének (Mobile Web Initiative) honlapján. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Widgetek 1.0: Munkaterv

2006. 11. 09.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats Working Group) megjelentette a „Widgetek 1.0” (Widgets 1.0) első nyilvános munkatervét. Akárcsak a gadgetek vagy a modulok, a widgetek is kis programok, mint az óra, információs sáv, játékok és időjárás-előrejelzések, melyek távoli adatokat jelenítenek meg és frissítenek, és webböngésző-környezetben futnak. A specifikáció definiálja a csomagolási formátumot, információs fájlt és interfész-szkriptelést, melyek az ügyfél gépén való letöltéshez és installáláshoz szükségesek. Szintén megjelent a követelmények (requirements) dokumentuma, mely át lett dolgozva és új nevet kapott. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Végső munkaterv: CSS 2.1

2006. 11. 06.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette az „Egymásbaágyazott Stíluslapok, 2-es szint 1-es felülvizsgálata” (Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1)) végső munkatervet. Észrevételeiket december 7-ig várjuk. A CSS 2.1 a CSS2-ből származik, és annak a helyét hivatott betölteni. A CSS nyelv használatának pillanatképeként a specifikációban találhatunk új, fontos jellemzőket, hibajavítást, a CSS2-t pedig összhangba hozták az implementációkkal. További információk a CSS honlapon.

Inkubátor Csoport egy általános webnyelv fejlesztésére

2006. 11. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy az Institute of Semantic Computing (ISeC), a National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) és a Justsystem a W3C inkubátor-munkafolyamatát választotta a Weben keresztüli információcserét leíró „Általános Webnyelv” (Common Web Language (CWL)) kifejlesztésének útjának. Ez a nyelv számítógépesen feldolgozható lenne, kísérleti modellként működne, és RDF/OWL, UNL és UWs konverziót biztosítana. A W3C-tagok (W3C Members) egy űrlapon (form to join the group) keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk az Inkubátor Tevékenység (Incubator Activity) honlapján, mely kezdeményezés az újonnan felmerülő webes technológiák fejlesztését dajkálja.

XForms 1.1: Munkaterv

2006. 11. 03.: Az XForms Munkacsoport (XForms Working Group) megjelentette az XForms 1.1 átdolgozott munkatervét. Az 1.1-es verzió, melynek célja az XForms 1.0-ban bevezetett XML-feldolgozó platform finomítása és megerősítése, több új lehetőséget is kínál, például a még hatékonyabb műveletkezelést, az adatok önkényes manipulálását, az események kontextusaival kapcsolatos információk elérhetőségét, és tartalmaz számos hasznos adattípust, segédprogram funkciót, felhasználóifelület-fejlesztést és műveletiesemény-kezelőt. További információk az XForms honlapon.

Végső munkaterv: „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja”

2006. 11. 03.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0” (Semantic Interpretation for Speech Recognition Version 1.0, SISR) végső munkatervét. Nyelvtani szabályok SISR-címkéi (tags) segítségével a beszédfelismerés során kinyerhető a jelentés. A SISR a „Nyelvtan-specifikáció Beszédfelismeréshez” (Speech Recognition Grammar Specification, SRGS) címke-tartalmának szintaktikáját és szemantikáját definiálja, hogy eredményként sorbarendezett XML és ECMAScript változókat kapjunk. Ebből a munkatervből az előzetes javaslattervhez képest kikerült a starttime és az endtime lehetőség. Észrevételeiket november 24-ig várjuk. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

Harmadik SSML-nemzetköziesítés Konferencia: Részvételre való felhívás

2006. 11. 03.: December 1-éig várjuk expozéjukat a 2007. január 13-14-én Hyderabadban (India) megrendezésre kerülő Harmadik SSML-nemzetköziesítés Konferenciára, melyet az International Institute of Information Technology (IIIT) és a Bhrigus Software közösen rendez. A résztvevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan tökéletesíthető az SSML használata az olyan alulreprezentált nyelvek feltérképezéséhez, mint az arab, a héber és az indiai nyelvek: Telugu, Hindi, Bengali, Punjabi, Gujarthi és Urdu. A részvételre való felhívás novemberben várható. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Hang-alapú Böngészők (Voice Browser) honlapján.

A „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok” javaslattervvé lépett elő

fénykép a mobilos webelérésről 2006. 11. 02.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Észrevételeiket december 11-ig várjuk. A weboldalak és tartalomkezelő rendszerek készítőinek szóló dokumentumban arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, hogy azok jól működjenek a mobileszközökön. A Mobilweb Kezdeményezésben (Mobile Web Initiative) 30 szervezet vesz részt együttműködve és ezen útmutatók elfogadását és alkalmazását szorgalmazva, mellyel tökéletesedhetnek a felhasználói megoldások és közelebb kerülhetünk az „Egyetlen Web” megvalósulásához. További információk a Mobil Web Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapon.

Előzetes javaslatterv lett „A nemzetköziesítés címkekészlete”

2006. 11. 02.: A W3C örömmel jelenti, hogy „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) előzetes javaslattervvé lépett elő. Elemeknek és attribútumoknak az adatkategóriák alapján meghatározott ITS-készlete támogatja a sémák és dokumentumok nemzetköziesítését és lokalizációját. Már vannak implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez, illetve létező szókészletekhez (mint az XHTML, DocBook és OpenDocument). Észrevételeiket december 10-ig várjuk. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Webszolgáltatások követelményei 1.5: Munkatervek

2006. 11. 02.:A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a Webszolgáltatások követelményei 1.5 átdolgozott munkaterveit. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A W3C szereplései novemberben

2006. 11. 01.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Végső munkaterv: „Kiejtéslexikonok Specifikációja” (PLS)

2006. 10. 26.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a „Kiejtéslexikonok Specifikációja 1.0” (Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0) végső munkaterv második változata. Észrevételeiket november 26-ig várjuk. A fejlesztők és a nemzetközi közösség által egyszerűen használható PLS hang-alapú böngészőalkalmazásokban használt automatikus beszédfelismerő- és beszédszintetizáló motorokban alkalmazott kiejtéslexikonok specifikációjának szintaktikáját definiálja. Más jelölőnyelvek, mint az SRGS (SRGS) és az SSML (SSML), felhasználhatják a PLS-dokumentumokba rendezett kiejtéseket. További információk a Hang-alapú böngésző (voice browser) honlapon.

A W3C tíz éve van jelen Ázsiában

photo of Hotel Nikko Tokyo 2006. 10. 26.: A World Wide Web Consortium november 28-án Tokióban (Japán) egy nyilvános rendezvénnyel ünnepli meg, hogy tíz éve van jelen Ázsiában. A programban szerepelnek: „A W3C szerepe a Keio-nál - az alapítástól a jövő felé” („Role of W3C at Keio - From Foundations to the Future”), „A webszabványok használata a japán iparban” („How Japanese Industry Works with Web Standards”), „Hogy fogja Ázsia befolyásolni a Web jövőjét” („How Asia Will Influence the Future Web”), eszmecserék, kiállítás, sajtótájékoztató és sajtófogadás. Előzetes regisztráció (registration) szükséges. További információk a sajtótájékoztatóban (media advisory) és a W3C10 Asia oldalon.

Harmadik SSML-nemzetköziesítés Konferencia: előzetes

2006. 10. 25.: A W3C 2007. január 13-14-én Hyderabadban (India) tervezi megrendezni a Harmadik SSML-nemzetköziesítés Konferenciát, a Bhrigus Software rendezésében. A résztvevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan tökéletesíthető az SSML használata az alulreprezentált nyelvek feltérképezéséhez, mint az arab, a héber és az indiai. A részvételre való felhívás novemberben várható. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Hang-alapú Böngészők (Voice Browser) honlapján.

A GRDDL, mint kapocs a mikroformátumok és a Szemantikus Web között: Munkaterv

2006. 10. 24.: A Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése Munkacsoport (GRDDL Working Group) megjelentette a „Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése” (GRDDL) első nyilvános munkatervet. Az olyan alkamazásokkal, mint a mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolása, a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. A GRDDL értékes összetételek létrehozását teszi lehetővé alacsony költséggel. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: Kézírás-jelölőnyelv (InkML)

2006. 10. 23.: A Többmódú Interakció Munkacsoport megjelentette a „Kézírás-jelölőnyelv” (Ink Markup Language (InkML)) végső munkatervét. Észrevételeiket december 18-ig várjuk. Az InkML adatformátuma az elektronikus tollal vagy ceruzával (stylus) bevitt kézírás (ill. rajzok) rögzítésére szolgál. A kézírásra felkészített webes alkalmazások képesek feldolgozni és egymás között kicserélni a kézírást, a tollal végzett mozdulatokat (gesztusokat), az ily módon bevitt vázlatokat, továbbá a zenei vagy más nyelven értendő jeleket. Lásd a Többmódú Interakció honlapját.

Frissült a Jelölőnyelvek szintaktikai ellenőrzője és a Hivatkozásellenőrző

2006. 10. 23.: A W3C frissítette a „Jelölőnyelvek szintaktikai ellenőrzőjét” (W3C Markup Validation Service) és a „Hivatkozásellenőrzőt” (Link Checker). A hibajavításokon illetve a dokumentáció és a használhatóság tökéletesítésén túl tartalmaz egy új, fejlesztőknek szánt „Ellenőrző alkalmazást” (Validator API). A W3C további eszközeivel együtt, melyek a weboldalak minőségét ellenőrzik (Web Quality Tools), a Jelölőnyelvek szintaktikai ellenőrzője és a Hivatkozásellenőrző is nyílt kódú szoftver (open source software), melyek önkéntesek közreműködésével és egy nagy közösség támogatásával készültek, és a W3C legnépszerűbb és leghasznosabb eszközei közé tartoznak.

Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata: részvételre való felhívás

2006. 10. 20.: December 15-ig várjuk az expozékat a „Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata” (Workshop on Web of Services for Enterprise Computing) nevű rendezvényre, mely 2007. február 27-28-án kerül megrendezésre Bedfordban (MA, USA), a MITRE rendezésében. A részvtevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni az üzleti tranzakciók és a Webet megelőző rendszerek közti együttműködés feldolgozását, és hogyan lehet megoldani a webtechnológiákat használó intranetes és extranetes szolgáltatások összekötésést. További információk a Műhelykonferenciák (Workshops) és a W3C Fejlesztési Területek (W3C Activities) honlapon.

A környezetleíró interfészek (DCI) előzetes javaslatterv lett

2006. 10. 19.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Környezetleírás: Statikus és dinamikus tulajdonságokhoz hozzáférő interfészek” (Delivery Context: Interfaces (DCI) Accessing Static and Dynamic Properties) előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A DCI hozzáférést biztosít az eszközök tuljadonságaihoz, úgymint a képességek, konfiguráció, felhasználói beállítások, és a környezeti feltételekhez, úgymint az akkutöltöttség, jelerősség, fényerő, elhelyezkedés és a képernyő állása. Észrevételeiket 2007. március 31-ig várjuk. További információk az Eszközfüggetlenség (device independence) honlapon.

A webszolgáltatások követelményeinek alapjai: Munkaterv

2006. 10. 18.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 - alapok” (Web Services Policy 1.5 - Primer) első nyilvános munkatervét. A webszolgáltatások követelményei nyelv ezen alapozója a követelmény-leíró kifejezések és állítások (assertions) szerzőinek és azon implementálóknak szól, akik olyan szoftvermodulokat írnak, melyek követelmény-leíró kifejezéseket írnak és olvasnak. Az alap- és magasabb szintű fogalmak példákon keresztül jelennek meg a dokumentumban. Az alapok együtt olvashatók a követelmények normatív Keretrendszere (Framework) és a Függelék (Attachment) specifikációkkal. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Fájlfeltöltés: Munkaterv

2006. 10. 18.: A Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) megjelentette a „Fájlfeltöltés” (File Upload) első nyilvános munkatervet. Az alkalmazások arra tudják majd használni ezt az API-t, hogy megjelenjen egy fájltallózó párbeszédablak, melyben a felhasználó ki tud jelölni egy vagy több fájlt a helyi fájlrendszeréből. Ez ügyféloldali kezelését teszi lehetővé az ablak tartalmának, például meg lehetne jeleníteni benne egy képet, vagy egy saját XML-fájl kielemezése útján jutni megjelenítendő tartalomhoz. A csoport várja a webtartalom-készítők és böngészőfejlesztők visszajelzéseit. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Mobilweb Szeminárium Párizsban

2006. 10. 18.: A W3C szeretetel meghívja a nagyközönséget a november 16-án Párizsban (Franciaország) megrendezésre kerülő „Mobilweb Szeminárium”-ra (Mobile Web seminar), mely a W3C Mobilweb Kezdeményezés aktuális eredményeire fog összpontosítani. Az előadók az MWI szponzorainak (MWI sponsors) - mint a France Telecom, Jataayu Software, MobileAware, Opera Software, és Vodafone - képviselői lesznek. A belépés ingyenes, de a regisztráció (registration) kötelező. A 3GWeb projekt az Európai IST Program (European IST Programme) keretében fut. További információk a sajtóanyagokban (media advisory).

W3C-javaslatterv lett a WebCGM 2.0

2006. 10. 17.: A W3C örömmel jelenti, hogy a WebCGM 2.0 W3C-javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. A Számítógépes Grafikai Metafájl (CGM) egy ISO szabvány a 2D-s vektorok és a kevert vektor/raszter grafikák kicserélésére. A WebCGM egy CGM-profil, mely webes hivatkozásra is képes, és ami műszaki szemléltetések, dokumentációk, adatvizualizációk és hasonló területek webalkalmazásira van optimalizálva. A 2.0-ás verzió DOM-elérést biztosít a WebCGM objektumokhoz és egy XML társ fájlt (XCF) a külső adatoknak, valamint kiterjeszti a grafikai és intelligens tartalmat. Észrevételeiket november 30-ig várjuk. Tekintse meg a már elérhető WebCGM 2.0 implementációkat (Implementations). További információk a WebCGM honlapon.

Biztonságos böngészés kezdeményezés indult

2006. 10. 17.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította a „Biztonságos Webes Környezet Munkacsoportot” (Web Security Context Working Group), melynek küldetése olyan biztonságos és használható interfész kialakítása, melynek segítségével a webes felhasználók biztonságos bizalmi döntéseket hozhatnak a Weben. „Már sok igazolt biztonsági technológiát fejlesztettek ki, de ma már arra van szükségünk, hogy a kapcsolat a webfelhasználón keresztül jöjjön létre.”, mondta Tim Berners-Lee (W3C). Mary Ellen Zurko (IBM) lesz a vezetője a csoportnak, melyet azért hoztak létre (chartered), hogy lefektesse a követelményeket és szabványokat állítson elő, melyek fontos biztonsági információkkal látják el a felhasználót, s melyek garantálják ezek integritását. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a Biztonság Fejlesztési Terület (Security Activity) honlapon.

Végső munkaterv: Nyomtatási CSS-leírás

2006. 10. 13.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „Nyomtatási CSS-leírás” (CSS Print Profile) végső munkatervet. Az Egymásbaágyazott Stíluslapok (CSS) ezen részhalmaza az „XHTML-nyomtatás” (XHTML-Print) ajánlással összhangban az alacsony költségű eszközökön való nyomtatást segíti. Nyomtató-specifikus meghajtó hiányában is kielégíti a nyomatatási és megjelenítési elvárásokat, illetve akkor is, amikor megengedhető a kimenet formázásának változtatása. A kiegészítések erősebb megjelenítési kontrollt biztosítanak a kevert szöveg és kép, táblázat és kép együtteseknek. Észrevételeiket november 20-ig várjuk. További információk a CSS honlapon.

Multimédia-folyamok eseményvezérelt elérése: Munkaterv

2006. 10. 13.: A Skálázható Vektorgrafika Munkacsoport (Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group) megjelentette a „Multimédiafolyamok eseményvezérelt elérése” (Media Access Events) első nyilvános munkatervet. Események és DOM-alkalmazások ezen halmaza a multimédia-folyamok pufferelésének és inicializálásának részletes monitorozását teszi lehetővé. A csoport várja a webtartalom-készítők és böngészőfejlesztők visszajelzéseit arról, hogy a specifikáció megfelel-e a közösségek multimédia-folyamok eseményvezérelt elérése iránt támasztott igényeivel. További információk az SVG honlapon.

„Távoli események XML-ben” (REX): Munkaterv

2006. 10. 13.: Az SVG és a Web API Munkacsoport, a REX-szekció, megjelentette a „Távoli események XML-ben 1.0” (Remote Events for XML (REX) 1.0) átdolgozott munkatervet. REX nyelvtant használva a végpontok úgy tudnak távolról is DOM-eseményekkel kapcsolatot tartani, mintha azok helyben lennének. További információk a „Skálázható Vektorgrafika” (Scalable Vector Graphics, SVG) és a Web APIs honlapon.

A W3C folytatja az XML Fejlesztési Területen végzett munkáját

2006. 10. 12.: A W3C örömmel tudatja, hogy újraindítja a „Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Fejlesztési Területet” (Extensible Markup Language (XML) Activity). „A W3C elkészítette, fejlesztette és folytatja a karbantartását a meglehetősen sikeres XML-specifikációcsaládnak, mely a következő területeket öleli fel: szöveg, grafika, protokoll, hang, zene, matematika, programozás, felhasználói felület, webszolgáltatások és mások támogatása és kicserélése", mondta Liam Quin, a W3C XML Fejlesztési Területének vezetője. Az XML Fejlesztési Terület kilenc csoportja dolgozik az XML stabilitásán, felülről kompatibilitásán, együttműködési támogatásának tökéletesítésén, és új közösségek bekapcsolódtatásán. Csatlakozzon Ön is a W3C-hez (Join W3C). További információk az XML honlapon.

Végső munkaterv: CSS3 oldal-alapú médium

2006. 10. 10.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „CSS3-modul: oldal-alapú médium” (CSS3 Module: Paged Media) végső munkatervet, mely a hármas szintű egymásbaágyazott stíluslapnyelv része. Az oldal-modul a következő funkcionalitásokat nyújtja a „doboz-modellhez” (box model) illeszkedve: oldalszámozás, margók, méret és tájolás, fejlécek, láblécek, fattyú- és árvasorok. Észrevételeiket november 3-ig várjuk. További információk a CSS honlapon.

Végső munkaterv: Tartalomválasztás az eszközfüggetlenséghez (DISelect) 1.0

2005. 10. 10.: Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) 3 részre bontva jelentette meg a DISelect specifikációját. A „Tartalomválasztás az eszközfüggetlenséghez 1.0” (Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0) és a „Megjelenési környezet: XPath elérési-függvények 1.0” (Delivery Context: XPath Access Functions 1.0) végső munkatervek. Észrevételeiket november 7-ig várjuk. „A tartalomválasztás alapjai 1.0” (Content Selection Primer 1.0) első nyilvános munkaterv. A DISelect támogatja a különböző eszközökről is elérhető weboldalak készítését. További információk az Eszközfüggetlenség (device independence) honlapon.

Az Eszközfüggetlen Szerkesztői Nyelv alapjai: munkaterv

2006. 10. 10.: A Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) megjelentette az „Az Eszközfüggetlen Szerkesztői Nyelv alapjai” (Device Independent Authoring Language (DIAL) Primer) első nyilvános munkatervét. A DIAL az adat, a formázás és az interaktivitás független leírására való, megfeleltethetővé téve a webtartalmat különböző platformok széles körében, beleértve a használatban lévő és a jövőbeni mobileszközök ezreit. További információk az Eszközfüggetlenség (device independence) honlapon.

Egészségügyi és élettudományi nyílt műhelykonferencia a Szemantikus Webről, Athén, GA USA

2006. 10. 09.: A Szemantikus Web az Egészségügyben és az Élettudományokban Érdeklődési Csoport (HCLSIG) nyílt Szemantikus Web az egészségügyben és az élettudományokban (Semantic Web Health Care & Life Sciences) műhelykonferenciát szervez az 5. Nemzetközi Szemantikus Web Konferencia (ISWC) keretében november 6-án Athénban (Georgia, USA). A program (agenda - PDF) megtekinthető. A klinikai és gyógyszerkutatások döntéshozását segítve a szemantikusweb-technológiák hidat képezhetnek az intézetek biológiai és orvosi információinak különböző formái között. Ha szeretne részt venni a rendezvényen, kérjük regisztráljon (conference registration). További információk az Egészségügy és Élettudományok Érdeklődési Csoport (Health Care and Life Sciences Interest Group) és a Szemantikus Web (Semantic Web) oldalon.

Javaslattervvé lépett elő az XSL 1.1: Várjuk a visszajelzéseket

2006. 10. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Bővíthető Stíluslap-nyelv 1.1” (Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1) javaslattervvé lépett elő. Az 1.1-es verzió az XSL 1.0 ajánlás frissített és bővített változata érintve az alábbi területeket: jelek, indexek, párhuzamos szálak, könyvjelzők. A támogatások köre az alábbiakkal bővült: grafikus skálázás, jelzők és oldalszámok. Az előzetes javaslatterv változtatási listája (change list) elérhető. Észrevételeiket november 3-ig várjuk. További információk az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapon.

SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez”: Munkaterv

2006. 10. 05.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) megjelentette a „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez” (SPARQL Query Language for RDF) munkatervét. A SPARQL (kiejtése az angol "sparkle" szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A W3C szereplései októberben

2006. 10. 04.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Végső munkaterv: Szemantikus megjegyzések WSDL-hez

2006. 09. 29.: A Szemantikus Megjegyzések a Webszolgáltatások Leírónyelvéhez Munkacsoport (Semantic Annotations for Web Services Description Language (SAWSDL) Working Group) megjelentette a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez” (Semantic Annotations for WSDL) végső munkatervét. Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. Észrevételeiket november 1-ig várjuk. A csoport megjelentette a „Felhasználói segédlet” (Usage Guide) első nyilvános munkatervet is. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Idő-ontológia OWL-ben: Munkaterv

2006. 09. 28.: A Bevált Szemantikus Webes Megoldások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette az „Idő-ontológia OWL-ben” (Time Ontology in OWL) első nyilvános munkatervét. Az OWL-idő (OWL-Time) munkálatai a DARPA Ágensek Jelölőnyelvének (Agent Markup Language) DAML-idő (DAML-Time) munkálatain alapszanak, és összevet számos idővel kapcsolatos osztályozást. A weboldalak időt jelölő tartalmának és a webszolgáltatások időt jelölő tulajdonságainak leírását fejlesztve a szószedet ki tudja fejezni a dátumot, az intervallumok és a pillanatok közti kapcsolatot, és az intervallum fennállását. Az Időzóna-források OWL-ben (Time Zone Resource in OWL) az Amerikai Egyesült államok és az egész világ számára készült. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webszolgáltatásokat követelményei 1.5: Munkaterv

2006. 09. 27.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette „A webszolgáltatások követelményei” (Web Services Policy 1.5) átdolgozott munkatervét. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

XMLHttpRequest objektum - AJAX: Munkaterv

2006. 09. 27.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette „Az XMLHttpRequest objektum” (The XMLHttpRequest Object) átdolgozott munkatervét. A tervezet az AJAX alap-komponensének, a XMLHttpRequest objektumnak a jellemzőit írja le. Az interfész lehetővé teszi, hogy a szkriptek olyan HTTP-kliens funkcionalitásokat végezzenek el, mint például űrlap-adatok elküldése (submit), vagy adatok letöltése távoli weboldalról. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

Illesztő API-k: munkaterv

2006. 09. 27.: A Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) megjelentette az „Illesztő API-k” (Selectors API) átdolgozott munkatervét. A tervezet eljárásokat definiál egy dokumentum elemeinek felismerésére, hogy szkriptet lehessen rajta futtatni, vagy Dokumentum Objektum Modell (DOM) műveleteket lehessen rajta végrehajtani. A CSS3 Illesztők (Selectors) specifikációban definiált illesztőket az elemek felismerésére használjuk. További információk a Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) honlapján.

EARL 1.0 séma: Munkaterv

2006. 09. 27.: A Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group) megjelentette a „Kiértékelő és jelentéskészítő nyelv 1.0 séma” (Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema) átdolgozott munkatervét. Az EARL egy rugalmas formátum a teszteredmények (például hibajelentésekből, tesztsorozatok kiértékeléséből és megfelelőségi igényekből adódókat) kicserélésére, kombinálására és összehasonlítására. A tesztobjektumok lehetnek weboldalak, szerkesztői eszközrendszerek, felhasználói ágensek és más entitások. További információ az EARL-áttekintő (EARL Overview) oldalon. A munkacsoport szívesen várja a webfejlesztők és -kutatók visszajelzéseit.További információk „A Web akadálymentesítési kezdeményezése” (Web Accessibility Initiative) honlapon.

WAI-ARIA a dinamikus web-tartalom eléréséről

2006. 09. 26.: A Protokollok és Formátumok Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group) megjelentette „Az elérhető gazdag internetes alkalmazások” (Accessible Rich Internet Applications, WAI-ARIA) első nyilvános munkatervét. Az „Útitérkép”-ben (Roadmap) leírást találunk a dinamikus webtartalmak elérhetőségéről, melyek olyan technológiával készültek, mint az AJAX vagy a DHTML. A „Funkciók” (Roles) kapcsolatokat ír le a felhasználói felület kezelése és a navigációs API-k közt. Az „Állapotok és tulajdonságok” (States and Properties) dokumentum-szintű jelöléseket társít a viselkedésekhez. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a „A Web akadálymentesítési kezdeményezése” (Web Accessibility Initiative) honlapon.

W3C-ajánlás lett az „XHTML-nyomtatás”

2006. 09. 26.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette az „XHTML-nyomtatás” (XHTML-Print) W3C-ajánlást (W3C Recommendation). Az „XHTML-nyomtatás” a mobil eszközökről olcsó nyomtatókra való nyomtatást igyekszik támogatni, illetve az olyan környezetekben való nyomtatást, ahol nem megvalósítható, vagy nem megengedhető nyomtató-specifikus meghajtó telepítése. A dokumentum alapját az IEEE-ISTO program Nyomtatás Munkacsoportja (Printer Working Group, PWG) által készített „XHTML-nyomtatás” (XHTML-Print) képezi. További információk a HTML honlapon.

Oldal-alapú médium, számértékek és mértékegységek: CSS3 Munkatervek

2006. 09. 19.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentetett két átdolgozott CSS3 munkatervmodult. Az „Oldal-alapú médiumhoz generált tartalom” (Generated Content for Paged Media) olyan - a nyomtatott publikációkban gyakran használt - újdonságokról ír, mint a kereszthivatkozások, lábjegyzetek, fej-és láblécek. A „Számértékek és mértékegységek” (Values and Units) a specifikált, kiszámolt és valós értékekről nyújt információt és definiálja az egy specifikáción belüli általános számértéket és mértékegységet, melyekre más CSS3-modulok hivatkoztak. További információk a CSS honlapon.

Mobilweb a fejlődő országokban: részvételre való felhívás

2006. 09. 19.: November 1-ig várjuk expozéjukat a „Mobilweb a fejlődő országokban műhelykonferenciára” (Workshop on the Mobile Web in Developing Countries), mely december 5-6-án kerül megrendezésre Bangalore-ban (India), a Jataayu Software rendezésében. A résztvevők a fejlődő országokon belüli mobilweb-elérésről fognak eszmétcserélni, különös tekintettel a szükségletek, akadályozó tényezők és a lehetséges felhasználások témákra. „Meg kell győződnünk arról, hogy a Web a szórványosan élők igényit is kielégíti , illetve azokét is, akik pl. csak mobiltelefonon tudják elérni a Webet.” - mondta Tim Berners-Lee (W3C). Pályázhatnak utazási és egyéb költségeket fedező ösztöndíjakra (Sponsorships). További információk a sajtónyilatkozatban (press release), a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapon.

Végső munkaterv: VoiceXML 2.1

2006. 09. 15.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a (Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1) végső munkatervet. Észrevételeiket október 6-ig várjuk. A 2.1-es verzió felülről teljesen kompatibilis a VoiceXML 2.0-val. A dokumentum nyolc új, VoiceXML platformokon implementált jellemzőt szabványosít: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, script, és transfer. Tekintse meg az előzetes javaslatterv változtatásiról szóló összefoglalót (summary), mely tartalmazza a foreach elem módosításait is. További információk a Hangos böngésző (Voice browser) honlapon.

Kanonikus XML és digitális aláírás: Munkatervek

2006. 09. 15.: Az xml:id W3C-ajánlás érvényesülése érdekében az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) megjelentette az alábbi három „első nyilvános munkatervet” (First Public Working Draft), melyben egyrészt frissítéseket találhatunk (Kanonikus XML 1.1-es verzió), és az XML digitális aláíráshoz (XML digital signatures) használható útmutatást. A Kanonikus XML és az XML-aláírás biztosítani tudja az XML-processzorok - s különösen az olyan alkalmazások, mint az elektronikus kereskedelem - közti adatátvitel integritását. További információk az XML honlapon.

Műhelykonferencia az XSL-FO 2.0 követelményeiről

2006. 09. 13.: A W3C műhelykonferenciát szervez „A Bővíthető Stíluslap-nyelv 2.0 Követelményeinek Meghatározásáról” (Workshop on Gathering Requirements for Extensible Stylesheet Language (XSL) 2.0) október 18-ra Heidelbergbe, Németországba, a Heidelberger Druckmaschinen AG rendezésében. Az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) várja azon szakértőket, akik az XSL-FO bővíthető stíluslap nyelv (Extensible Stylesheet Language) formázással foglalkozó részének jövőbeni verziójának követelményeiről, jellemzőiről és megjelenéséről szeretnének tanácskozni. A műhelykonferencia a Webes Nyomtatás (Web Printing) szimpozionhoz kapcsolódva, annak helyszínén lesz. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapon.

Munkacsoport-följegyzés: Többmódú felhasználói felületek fejlesztése

2006. 09. 11.: A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette a (Common Sense Suggestions for Developing Multimodal User Interfaces) munkacsoport-följegyzést. A felhasználói felületek tervezőinek és fejlesztőinek szóló javaslatok több évi többmódúalkalmazás-fejlesztésen alapul. A négy alapelv, melyet tárgyal: valós világi megszorítások kielégítése, felhasználókkal való kommunikáció, a felhasználók támogatása a hibákon való túllépésben, és kényelmet biztosítani a felhasználóknak. További információk a Többmódú kommunikáció (multimodal interaction) honlapon.

Végső munkaterv: XML-kötések Nyelve 2.0

2006. 09. 08.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette az „XML-kötések Nyelve 2.0” (XML Binding Language (XBL) 2.0) végső munkatervet egy olyan technológiáról, mely a webes formátumok, mint a HTML, elemeinek megjelenését és viselkedését terjeszti ki. Észrevételeiket December 7-ig várjuk. Az XBL-lel az elemek feltérképezhetőek a szkripteléshez, eseménykezeléshez, CSS-hez, és több komplex tartalom-modellhez. A tartalom újrarendezhető, -tördelhető, így például összetett CSS-stílusokat alkalmazhatunk egyszerű HTML vagy XHTML jelöléshez. Az XBL-t új DOM-interfészek és - más specifikációkkal együtt - tetszőleges tag-készletek implementálására használhatjuk. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity honlapján.

Megjelent az Lekérdező XML Tesztgyűjteménye 1.0

2006. 09. 08.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette „A Lekérdező XML Tesztgyűjteménye” (XML Query Test Suite, XQTS) 1.0-ás verzióját. Ezzel a kiadással a tesztesetek száma elérte a 15.000-t. A munkacsoport kéri az implementálókat, hogy mutassák be megoldásaikat (ha lehet, névtelenül) szeptemberben, és segítsék annak bemutatását, hogy a „Lekérdező XML 1.0” (XML Query 1.0) specifikáció együttműködően implementálható, és kész a javaslattervvé válásra. További információk az XML honlapon.

Előzetes javaslatterv lett a WebCGM 2.0

2006. 09. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy a WebCGM 2.0 előzetes javaslattervvé lépett elő. A Számítógépes Grafikai Metafájl (CGM) egy ISO szabvány a 2D-s vektorok és a kevert vektor/raszter grafikák kicserélésére. A WebCGM egy CGM-profil, mely webes hivatkozásra is képes, és ami műszaki szemléltetések, dokumentációk, adatvizualizációk és hasonló területek webalkalmazásira van optimalizálva. A 2.0-ás verzió DOM-elérést biztosít a WebCGM objektumokhoz és egy XML társ fájlt (XCF) a külső adatoknak, valamint kiterjeszti a grafikai és intelligens tartalmat. Észrevételeiket és implementációs beszámolóikat október 6-ig várjuk. Már elérhető hat WebCGM 2.0 implementáció. További információk a WebCGM honlapon.

A Nyomtatási Szimpozion a webes szabványokra fókuszál

fénykép a Heidelberg Print Media Academy-ról 2006. 09. 01.: A W3C Német és Osztrák Iroda örömmel ad otthont október 17-én a Heidelbergi Médianyomtatási Akadémián (Heidelberg Print Media Academy) Németországban a „W3C Nyomtatási Szimpozion 2006” (W3C Print Symposium 2006) nevű rendezvénynek. Klaas Bals, Bert Bos, Hakon Wium Lie, Chris Lilley, Liam Quin, Thomas Tikwinski, Andrew Shellshear, és a Heidelbergeri Nyomdagép Rt. (Heidelberger Druckmaschinen AG) képviselői fognak előadást tartani a W3C-nyomtatástechnológiáról. Ide tartozik az XSL, XSLT, SVG-nyomtatás, CSS lapformátumú média és az XHTML-nyomtatás. Az esemény az október 18-i „XSLFO Műhelykonferenciá”-hoz (XSL-FO Workshop) kapcsolódva kerül megrendezésre, ahol lehetőség nyílik találkozni az XSL Munkacsoporttal. A diákoknak kedvezmény jár. A szimpozion regisztrációja elkezdődött, és a W3C-tagoknak (W3C Members) ingyenes. (A fényképet készítette: Thomas Tikwinski).

A W3C szereplései szeptemberben

2006. 08. 31.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Munkaterv: „XML-séma 1.1 - Struktúrák”

2006. 08. 31.: Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az „ XML-séma 1.1: 1. rész: Struktúrák” (XML Schema 1.1 Part 1: Structures) átdolgozott munkatervét. Az XML-sémák megosztott jelölésszótárakat és az ezeket használó XML-dokumentumok struktúráját definiálják, valamint segítséget adnak a szemantikákkal való összekapcsolásukhoz. Ez a tervezet többek között a következő területek egyszerűsítését és változtatását tartalmazza: az érvényesség ellenőrzésének szabályai, az „all” csoportok, a PSVI, megfelelőség, visszalépés alacsonyabb szintű érvényességhez, részek és helyettesítők. További információk az XML honlapon.

Módosult a Névterek CSS-modulja

2006. 08. 28.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „CSS-modul: Névterek” (CSS Module: Namespaces) átdolgozott munkatervet. A @namespace szabályt az alapértelmezett névtér deklarációjához és névterek névtér-előtagokhoz való kötésére használjuk. A szintaktika úgy lett definiálva, hogy más specifikációk átvehessék az előtagok névtérnek minősített nevekben való használatát. További információk a CSS honlapon.

Műhelykonferencia az XSL-FO 2.0 követelményeiről: felhívás részvételre

2006. 08. 22.: A W3C műhelykonferenciát szervez „A Bővíthető Stíluslap-nyelv 2.0 Követelményeinek Meghatározásáról” október 18-ra Heidelbergbe, Németországba, a Heidelberger Druckmaschinen AG rendezésében. A műhelykonferencia a Webes Nyomtatás (Web Printing) szimpozionhoz kapcsolódva, ugyanazon a helyszínen lesz. A résztvevők az XSLFO bővíthető stíluslap nyelv (Extensible Stylesheet Language) formázással foglalkozó részének jövőbeni verziójának követelményeiről, jellemzőiről és megjelenéséről tanácskoznak. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapon.

Webes űrlapok 2.0: munkaterv

2006. 08. 21.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette a „Webes űrlapok 2.0” (Web Forms 2.0) első nyilvános munkatervét. A HTML 4, XHTML 1.1 és a DOM kiterjesztéseként a Webes űrlapok 2.0 újdonságai: új, erősen-típusos bemeneti mezők, attribútum, űrlaprészek deklaratív megismétlése, DOM-interfészek, DOM-események, és űrlapok elküldése és a kezdő állapot beállítása XML-ben. A Webes űrlapok 2.0 a szerzők HTML-es tapasztalataiból eredő tudásra épít. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Webalkalmazások csomagolása: munkaterv

2006. 08. 21.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette a „Webalkalmazások csomagolásának formai követelményei” (Web Applications Packaging Format Requirements) első nyilvános munkatervét. A dokumentum a megjelenés céljait, és a kis, kliensoldali, távoli adatok megjelenítésére és átdolgozására használt webalkalmazások - mint „widget”-ek, „gadget”-ek vagy „modul”-ok - csomagolásának követelményeit specifikálja. Az olyan alkalmazások, mint az óra, információs sáv, játékok és időjárás-előrejelzések, úgy vannak csomagolva, hogy egyszerű legyen őket letölteni és installálni a kliens gépén. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Mobilweb a fejlődő országokban: Előzetes a műhelykonferenciáról

2006. 08. 21.: A W3C december 4-én Új Delhiben (India) tervezi megrendezni a „Mobilweb a fejlődő országokban” műhelykonferenciát, melynek a C-DAC, a W3C Indiai Iroda anyaintézménye ad helyt. A résztvevők a fejlődő országokon belüli mobilweb-elérésről fognak eszmétcserélni, különös tekintettel a szükségletek, akadályozó tényezők és a lehetséges felhasználások témákra. A részvételre való felhívás szeptemberben várható. Utazási költséget fedező ösztöndíjak is ki lesznek írva. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapon.

Megjelentek az alapvető XML-szabványok új kiadásai

2006. 08. 16.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette négy alapvető XML-szabvány új kiadását: a „Bővíthető Jelölőnyelv 1.0” (Extensible Markup Language (XML) 1.0) negyedik kiadását, a „Bővíthető Jelölőnyelv 1.1” (Extensible Markup Language (XML) 1.1), a „Névterek XML 1.0-ban” (Namespaces in XML 1.0) és a „Névterek XML 1.1-ben” (Namespaces in XML 1.1) második kiadását. Ezek az új kiadások magukba foglalják az összes ismert hibajegyzékből eredő javítást. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és az XML honlapon.

Összeillesztett dokumentumok keretrendszere és a WICD-profilok: munkatervek

2006. 08. 11.: A végső munkatervekhez érkezett észrevételek alapján az Összeillesztett Dokumentumok Formátumai Munkacsoport (Compound Document Formats Working Group) megjelentetett négy átdolgozott munkatervet: „A hivatkozásokon keresztül összekapcsolt dokumentumok keretrendszere 1.0-t” (Compound Document by Reference Framework 1.0), a „WICD-mag 1.0”-t (WICD Core 1.0), „A teljes WICD 1.0”-t (WICD Full 1.0), és a „WICD-mobil 1.0”-t (WICD Mobile 1.0). A „Web-egységesítő Összeillesztett Dokumentumok” (The Web Integration Compound Document, WICD, kiejtése megegyezik a „wicked” szóéval) XHTML-en, CSS-en és SVG-n alapuló eszközfüggetlen összeillesztettdokumentum-profilok. A munktervek a többféle formátumot alkalmazó egyszerű dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. További információk a Gazdag Webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Előzetes javaslatterv lett az SVG Tiny 1.2

2006. 08. 10.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Skálázható Vektorgrafika Tiny 1.2” (Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2) előzetes javaslattervvé lépett elő. Az SVG nyelv, mely a nagyképernyős gépeken az Opera és a Firefox böngészők beépített támogatását élvezi, interaktív vektorgrafikát, szöveget, képeket, animációt, és grafikus alkalmazásokat ír le XML-ben. Az SVG Tiny 1.2 célja viszont, hogy elérhetővé tegye a Webet minden méretű eszközön, a kézieszközöktől a nagyképernyőkig, az autóseszközöktől a szórakoztató-konzolokig. Az SVG Tiny 1.2 két implementációja már elérhető, s hamarosan több is követi. Át lett dolgozva a „Követelmények” ( Requirements) dokumentum is. További információk a sajtónyilatkozatban, az ajánlólevelekben (testimonials) és az SVG honlapon.

Nyelvi szakértők egyeztették nyelveiket

fénykép az SSML Műhelykonferenciáról 2006. 08. 03.: A második „Műhelykonferencia az SSML nemzetköziesítéséről” (Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML) résztvevői megjelentették a konferencia kivonatát (minutes) és beszámolójukat (report). Beszédszakértők és nyelvészek találkoztak itt május 30-31-én Heraklionban, Krétán, hogy tanulmányozzák az SSML használhatóságát ázsiai, kelet- és nyugat-európai nyelvekben, úgymint az arabban, finnben, görögben, héberben, hindiben, magyarban, japánban, koreaiban, mandarinban, kínaiban, lengyelben és szlovákban. A W3C ezúton is köszönetet mond a FORTH-nak a szervezésért. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), a „Csatlakozzon a W3C-hez” (join W3C) és a Hang-alapú Böngészők (Voice Browser) oldalon. (A fényképet készítette: Kazuyuki Ashimura.)

Webszolgáltatások követelményei 1.5: Munkaterv

2006. 08. 01.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette „A webszolgáltatások követelményei” (Web Services Policy 1.5) első nyilvános munkatervét. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

XHTML 2.0: Munkaterv

2006. 07. 26.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette az XHTML™ 2.0 nyolcadik nyilvános munkatervét. Az XHTML 2 egy általános célú megjelenítési elemek nélküli jelölőnyelv, mellyel a Weben fellelhető sokféle dokumentum leírható. Tekintse meg a az XHTML első és második verziója közti különbségek (differences) leírását. Az XHTML 2 nagy része működik a létező böngészőkön. A munkaterv tartalmaz egy implementációt RELAX NG-ben, DTD és XML-séma implementációkat azonban csak később. További információk a HTML honlapon.

A role-attribútum XHTML-modul: Munkaterv

2006. 07. 25.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette „A szerep-attribútum XHTML-modul” (XHTML Role Attribute Module) első nyilvános munkatervét, mely lehetővé teszi a role-attribútum bármely XHTML Modularization 1.1-re épülő jelölőnyelvbe való integrálását. Az akadálymentesítési közösséggel és más csoportokkal közösen fejlesztett dokumentum az első olyan XHTML-modul, ami hozzájárul ahhoz, hogy az XHTML-család jelölőnyelvei újabb környezetekre is kiterjeszthetők legyenek. További információk a HTML honlapon.

A mobil-területen érdekeltek megfogalmazták álláspontjukat az eszközleíró tárházak jövőjéről

fénykép a műhelykonferenciáról 2006. 07. 24.: Megjelent a beszámoló (report) a „Műhelykonferencia az eszközleíró tárházak megvalósításáról” (International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository) című rendezvényről. Mobilkezelők, -gyártók, -szolgáltatók, és akadálymentesítés- (accessibility), tartalomillesztés- (content adaptation) és eszközinformáció-szolgáltatók találkoztak július 12-13-án Madridban (Spanyolországban), hogy az eszközinformációk tárházának megvalósításáról tanácskozzanak. A W3C ezúton is köszönetet mond a Telefónica-nak a rendezésért. További információk a Mobilweb Kezdeményezés (W3C Mobile Web Initiative) honlapján. Ezen kezdeményezés célja, hogy a mobileszközökön való webezést is az együttműködés és a használhatóság jellemezze. (A fényképet készítette: Cédric Kiss.)

Személyes Adatvédelmi Beállítások és Alkalmazásuk Műhelykonferencia: Vegyen részt Ön is!

2006. 07. 21.: A W3C 2006. október 17-18-án rendezi meg a „Személyes Adatvédelmi Beállítások Egyeztetésének és Szemantika-alapú Alkalmazásainak Nyelvei” (Languages for Privacy Policy Negotiation and Semantics-Driven Enforcement) műhelykonferenciát az Európa Bizottság Közös Kutatási Központjában (Joint Research Center, JRC) Isprában, Olaszországban. A rendezvényen kereskedők és kutatók fognak vitát folytatni a személyes adatok védelméről, a beállítások webszolgáltatásokban való automatikus egyeztetéséről, webalkalmazás- és azonosságkezelésről és a szemantikusweb-technológiák adatvédelemben való alkalmazásáról. A konferencián részt vehetnek mind a W3C-tagok (Members) mind a nagynyilvánosság. További információk a Műhelykonferenciák (Workshops) és a Biztonsági Fejlesztési Terület (Privacy Activity) honlapján.

Nyelv specifikálása XHTML- és HTML-tartalomban: Munkaterv

2006. 07. 21.: Az Nemzetköziesítési Útmutató, Oktatás és Kutatás Munkacsoport (Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group) megjelentette a „Bevált nemzetköziesítési gyakorlatok: Nyelv specifikálása XHTML- és HTML-tartalomban” (Internationalization Best Practices: Specifying Language in XHTML & HTML Content) átdolgozott munkatervet. Ez a dokumentum, mely egy készítőknek szóló sorozat része, egy nemzetközi közösség dokumentumtartalmainak nyelvét specifikálja. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

SVG Tiny 1.2: Munkaterv

2006. 07. 21.: A végső munkatervvel kapcsolatban érkezett észrevételekre reagálva a Skálázható Vektorgrafika Munkacsoport (Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group) megjelentette „A Skálázható Vektorgrafika Tiny 1.2-es specifikációja” (Scalable Vector Graphics (SVG) Tiny 1.2 Specification) című dokumentum munkatervét. Az SVG nyelv vektorgrafikát, szöveget és képeket szolgáltat XML formátumban a weben. Az SVG Tiny 1.2 egy komplett nyelvspecifikáció, mely kicsi és nagy eszközökre is implementálható, a mobiltelefonoktól és PDA-któl a monitorokig és laptopokig. További információk az SVG honlapon.

A WAI tehet javaslatokat az 508-as szabványok átdolgozására

2006. 07. 20.: A W3C Web-akadálymentesítési Kezdeményezése (Web Accessibility Initiative, WAI) lett az egyesült államokbeli, web-akadálymentesítést is tartalmazó, 255-ös útmutatók (Section 255) és 508-as szabványok (Section 508) átdolgozásának tanácsadói testülete. A WAI örömmel tekint a világ különböző szervezeteivel való további együttműködés elé, mely révén „A Web akadálymentesítésének összhangba hozott szabványai” (harmonized standards for Web accessibility) fejleszthetők. További információk az „Egyesült Államok Akadálymentesítési Tanácsa” (U.S. Access Board) cikkében: A tanács kinevezte az 508-as szabvány átdolgozására felálló tanácsadói testületet (Board Names Advisory Committee for 508 Standards Update), valamint a WAI honlapon.

Érzelmi állapotokra fókuszáló inkubátor csoport

2006. 07. 19.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította az Érzelmi Állapotok Inkubátor Csoportját (Emotion Incubator Group), melynek célja egy olyan nyelv kifejlesztése, mely ki tudja fejezni a felhasználók érzelmi állapotait, és a felhasználói felületek által szimulált érzelmi állapotokat. A csoportot a DFKI, Deutsche Telekom T-Com, University of Edinburgh, Chinese Academy of Sciences, EPFL, USC ISI, Universidad Politecnica de Madrid, és a Fraunhofer Gesellschaft W3C-tagok támogatják. A tagszervezetek (W3C Members) egy űrlapon (form) keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk az Inkubátor Fejlesztési Terület (Incubator Activity) - egy kezdeményezés az újonnan felbukkanó, Webbel kapcsolatos technológiák fejlesztésének dajkálására - honlapon.

Felmérés az XML-re adható hatékony alternatívákról: Munkaterv

2006. 07. 18.: A Hatékony Alternatíva az XML-re Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) megjelentette „A Hatékony Alternatíva az XML-re felmérés jegyzetei” (Efficient XML Interchange Measurements Note) első nyilvános munkatervét. A tervezet, mely egy lehetséges „Hatékony Alternatíva az XML-re” (Efficient XML Interchange, EXI) kódolási formátum várható teljesítmény-karakterisztikáját elemzi, kitér a „tömörség” és a „feldolgozás hatékonyság” kérdésekre és körvonalazza a jövőre vonatkozó terveket. További információk az XML honlapon.

XForms 1.1: Munkaterv

2006. 07. 18.: Az XForms Munkacsoport (XForms Working Group) megjelentette az XForms 1.1 átdolgozott munkatervét. Az 1.1-es verzió, melynek célja az XForms 1.0-ban bevezetett XML-feldolgozó platform finomítása és megerősítése, több új lehetőséget is kínál, például a még hatékonyabb műveletkezelést, az adatok önkényes manipulálását, az események kontextusaival kapcsolatos információk elérhetőségét, és tartalmaz számos hasznos adattípust, segédprogram funkciót, felhasználóifelület-fejlesztést és műveletiesemény-kezelőt. További információk az XForms honlapon.

A Szemantikus Web Fejlesztési Terület kiteljesedik a GRDDL és két fejlesztési munkacsoporttal

2006. 07. 14.: A W3C örömmel jelenti, hogy újraindítja a Szemantikus Web Fejlesztési Területet (Semantic Web Activity). „A W3C folytatja a világhálón található adatok feldolgozásának és univerzális megosztásának fejlesztését”, mondta Ivan Herman (W3C). A Szemantikus Web technológiái lehetővé teszik, hogy az adatok meg legyenek osztva, és alkalmazások, vállalatok és közösségek újra felhasználhassák. A W3C Tanácsadó Testület (W3C Advisory Committee) jóváhagyta az RDF-adatok elérése, a szabálykicserélés, és az egészségügy és az élettudományok területeken végzett munkák folytatását. Három új munkacsoport alakult, melyek a Szemantikus Web fejlesztése, az RDF XML-ből való kinyerése (pl. mikroformátumok feldolgozása), és az oktatás és kutatás területeken fog tevékenykedni. Csatlakozzon Ön is a W3C-hez (Join W3C)! További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

mobileOK-séma: Munkaterv

2006. 07. 12.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a (W3C mobileOK Scheme 1.0) első nyilvános munkatervét. A mobileOK-cimke azt jelzi, hogy a tartalom és megjelentetése megfelel a „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) útmutatásainak, létrehozásának célja pedig a felhasználó hatékony kiszolgálása. További információk „A W3C mobilweb-kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) oldalon. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Előzetes felhívás: Műhelykonferencia az XSL-FO 2.0 követelményeiről

2006. 07. 11.: A W3C műhelykonferenciát szervez „A Bővíthető Stíluslap-nyelv 2.0 Követelményeinek Meghatározásáról” október 18-ra Heidelbergbe, Németországba, a Heidelberger Druckmaschinen AG rendezésében. A műhelykonferencia a Webes Nyomtatás (Web Printing) szimpozionhoz kapcsolódva, ugyanazon a helyszínen lesz. A résztvevők az XSLFO bővíthető stíluslap nyelv (Extensible Stylesheet Language) formázással foglalkozó részének jövőbeni verziójának követelményeiről, jellemzőiről és megjelenéséről tanácskoznak. A részvételre való felhívás augusztusban várható. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapon.

Az XML Query és XPath adatmodell át lett dolgozva

2006. 07. 11.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) megjelentette az „XQuery 1.0 és XPath 2.0 Adatmodell” (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model, XDM) átdolgozott előzetes javaslattervet. Mind az XSLT 2, mind pedig az XQuery használ XPath kifejezéseket és XDM-példányokra - dokumentumokra és adatbázisokra - épít. A csoport megjelentette „Az XQuery frissítése” (XQuery Update Facility) átdolgozott munkatervet, mely csomópontok létrehozását, módosítását és törlését végző kifejezéseket tartalmaz. További információk az XML honlapon.

Át lett dolgozva „A Szabálykicserélési Formátum példafelhasználásai és követelményei”

2006. 07. 10.: Az RIF Munkacsoport (RIF Working Group) megjelentette „Az RIF példafelhasználásai és követelményei” (RIF Use Cases and Requirements) átdolgozott munkatervét. A közel 15 példafelhasználásra épülő dokumentum egy olyan formátum példafelhasználásait és követelményeit specifikálja, mely lehetővé teszi a szabályok szabályleíró-nyelvek közti fordítását, s ezzel a szabályozó rendszerek közti átvitelüket is. A csoport szeptember 8-ig várja észrevételeiket. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webes erőforrások térinformatikai tulajdonságaira összpontosító inkubátor csoport

2006. 07. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindítja a Térinformatikai Inkubátor Csoportot (Geospatial Incubator Group), melynek küldetése az, hogy elkezdődjön az erőforrások elhelyezkedésének és földrajzi tulajdonságainak kimenetének címzése a mai és a jövőbeni Web számára. A csoportot az Open Geospatial Consortium, az Oracle Corporation, az SRI International, a Stanford University, és a University of Southern California Information Sciences Institute (USC ISI) W3C-tagok támogatják. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk az Inkubátor Fejlesztési terület (Incubator Activity) - egy kezdeményezés, a felbukkanó Webbel kapcsolatos technológiák fejlesztésének dajkálására - honlapon.

Végső munkaterv: „XHTML-modularizáció 1.1”

2006. 07. 05.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette az „XHTML™-modularizáció 1.1” (XHTML™ Modularization 1.1) végső munkatervet. Ez a modularizáció támogatja a platformfüggetlenséghez szükséges részegységek (subsets) használatát és az XHTML-re való kiterjesztést. Ez a dokumentum az „XHTML-modularizáció az XML-sémában” (Modularization of XHTML in XML Schema) és az „XHTML™-modularizáció” (Modularization of XHTML) W3C-ajánlásokra épül. Észrevételeiket augusztus 4-ig várjuk. További információk a HTML honlapon.

Végső munkaterv: XHTML alapjai 1.1

2006. 07. 05.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette „Az XHTML™ alapjai 1.1” (XHTML™ Basic 1.1) végső munkatervét. A tervezet négy újdonsággal gazdagítja a kisméretű eszközöket, melyek a nyelv elsődleges felhasználói. Az 1.1-es verzió, melyet a WAP Forum in 2000 és az Open Mobile Alliance (OMA) XHTML mobilbeállításaival (XHTML Mobile profile) összhangban dolgoztak ki, az „XHTML alapok 1.0” W3C-ajánláshoz (XHTML Basic 1.0) hasonló lesz, csak mobil eszközökhöz. Észrevételeiket augusztus 4-ig várjuk. További információk a HTML honlapon.

Munkaterv: Szemantikus megjegyzések WSDL-hez

2006. 07. 03.: A Szemantikus Megjegyzések a Webszolgáltatások Leírónyelvéhez Munkacsoport (Semantic Annotations for Web Services Description Language (SAWSDL) Working Group) megjelentette a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez” (Semantic Annotations for WSDL) első nyilvános munkatervét. A tervezetben megjelenő attribútumok alapját megtaláljuk a webszolgáltatások leírónyelv (WSDL) és az XML-séma dokumentumok elemeitől a dokumentumokon kívüli ontológiák fogalmaiig. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A W3C szereplései júliusban

2006. 06. 30.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

A W3C újraindítja a CSS Munkacsoportot

2006. 06. 28.: A W3C örömmel jelenti, hogy újraindítja a CSS Munkacsoportot (Cascading Style Sheets (CSS) Working Group) Bert Bos (W3C) vezetésével. A csoportot 2008. július 1-ig terjedő hatállyal hozták létre (chartered) CSS-specifikációk, -beállítások és -tesztesetek fejlesztésére és karbantartására. A CSS a HTML-dokumentumok legelterjedtebb stílusleíró nyelve, s használható a szövegformátumú XML-dokumentumokhoz is. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a Munkacsoporthoz. További információk a CSS honlapon.

A W3C a MathML 3.0-hoz elindítja a Matematika Munkacsoportot

2006. 06. 28.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindít egy új Matematika Munkacsoportot (Math Working Group) a Matematika Érdeklődési Csoport (Math Interest Group) helyett, Patrick Ion (felkért szakérő, az American Mathematical Society képviseletében) és Robert Miner (Design Science) vezetésével. A csoportot 2008. február 28-ig terjedő hatállyal hozták létre (chartered) egy új MathML 3.0 ajánlás kidolgozásához, tökéletesítve és kiegészítve a MathML-t a nemzetköziesítés, az akadálymentesítés és a matematikai tartalom területén. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a Munkacsoporthoz. További információk a Matematika (Math) honlapon.

Bevált Mobilwebes Gyakorlatok: Várjuk a megvalósításokat!

fénykép a mobilos webelérésről 2006. 06. 27.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A dokumentumban arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, honlapokat, ha azokat mobil- és kisképernyős eszközökön való megjelenítésre szánjuk. A Mobilweb Kezdeményezésben (Mobile Web Initiative) 30 szervezet vesz részt együttműködve és ezen útmutatók elfogadását és alkalmazását szorgalmazva, mellyel tökéletesedhetnek a felhasználói megoldások és közelebb kerülhetünk az „Egyetlen Web” megvalósulásához. További információk a sajtónyilatkozatban és a W3C-tagok ajánlásaiban (testimonials).

Végső munkaterv: WebCGM 2.0

2006. 06. 26.: A WebCGM Munkacsoport (WebCGM Working Group) megjelentette a WebCGM 2.0 első nyilvános és egyben végső munkatervét. A WebCGM egy vektoros és összetett vektoros/raszteres képdefiníció, melyet a műszaki szemléltetésben, dokumentálásban és megjelenítésben használnak. A 2.0-ás verzió DOM-elérést biztosít a WebCGM objektumokhoz és egy XML társ fájlt (XCF) a külső adatoknak, valamint kiterjeszti a grafikai és intelligens tartalmat. A tervezet tartalmazza a W3C-nek javaslatként benyújtott OASIS bizottsági specifikáció (OASIS Committee Specification) megvitatását és a visszajelzéseket. Észrevételeiket július 30-ig várjuk. További információk a WebCGM honlapon.

Munkaterv: XML-kötések Nyelve (XBL) 2.0

2006. 06. 21.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette az „XML-kötések Nyelve 2.0” (XMLBinding Language (XBL) 2.0) első nyilvános munkatervét. Ez a technológia a webes formátumok - mint a HTML - elemeinek megjelenését és viselkedését terjeszti ki. Ez a tervezet a Mozilla Foundation által fejlesztett XBL 2.0 specifikáció alapján készült, s immár be lett emelve a W3C ajánláskidolgozási rendszerébe. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Munkaterv: AJAX - XMLHttpRequest objektum

2006. 06. 19.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette „Az XMLHttpRequest objektum” (The XMLHttpRequest Object) átdolgozott munkatervét. A tervezet az AJAX alap-komponensének, a XMLHttpRequest objektumnak a jellemzőit írja le. Az interfész lehetővé teszi, hogy a szkriptek olyan HTTP-kliens funkcionalitásokat végezzenek el, mint például űrlap-adatok elküldése (submit), vagy adatok letöltése távoli weboldalról. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

Munkaterv: A WordNet RDF/OWL-reprezentációja

2006. 06. 19.: A Bevált Szemantikus Webes Megoldások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) WordNet Egysége megjelentette „A WordNet RDF/OWL-reprezentációja” (RDF/OWL Representation of WordNet) első nyilvános munkatervét. A tervezet javaslatot ad RDF-re és OWL-re való áttérésre a WordNet-ről (mely egy, a Princetoni Egyetemen angol nyelvre kifejleszett gépek által is olvasható referenciaszótár-rendszer) . A csoport leírta, hogyan lehet elvégezni az áttérést és milyen kérdések merülhetnek fel a szemantikus webes alkalmazásoknál. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapján.

Munkaterv: Webszolgáltatások koreográfiája - Alapozó

2006. 06. 19.: A Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoport (Web Services Choreography Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve: Alapozó” (Web Services Choreography Description Language: Primer) első nyilvános munkatervét. Ez az alapozó a WS-CDL specifikáció használatához és tartalmához kíván könnyen használható segítséget nyújtani. Ez az XML-alapú nyelv webszolgáltatások résztvevői közti egyenrangú (peer-to-peer) együttműködést ír le, definiálva egy globális nézőpontból megfigyelt viselkedésüket. A rendezett üzenetek cseréje így megvalósítja az általános üzleti célt. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Munkaterv: Illesztő API-k

2006. 06. 14.: Május 25-én a Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) megjelentette az „Illesztő API-k” (Selectors API) első nyilvános munkatervét. A tervezet eljárásokat definiál egy dokumentum elemeinek felismerésére, hogy szkriptet lehessen rajta futtatni, vagy Dokumentum Objektum Modell (DOM) műveleteket lehessen rajta végrehajtani. A CSS3 Illesztők (Selectors) specifikációban definiált illesztőket az elemek felismerésére használjuk. További információk a Webalkalmazások Program-interfészei Munkacsoport (Web APIs Working Group) honlapján.

XML-mag specifikáció: Módosított javaslattervek

2006. 06. 14.: Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) négy módosított javaslattervét (Proposed Edited Recommendations) jelentette meg az XML-mag specifikációknak: a „Bővíthető Jelölőnyelv 1.0” (Extensible Markup Language (XML) 1.0) negyedik kiadását és a „Bővíthető Jelölőnyelv 1.1” (Extensible Markup Language (XML) 1.1) és az „XML 1.0 névterei ” (Namespaces in XML 1.0) második kiadását, valamint az „XML 1.1 névterei”-t (Namespaces in XML 1.1). Az olvasók figyelmébe ajánljuk, hogy ezen publikációk nem új verziók, csak a beérkezett hibajelentések mentén végzett javításokkal bővültek. A tesztsorozat módosítva lett. Az XML-t tekintve, az RFC 2119 kulcsszavak jelölései finomítva lettek. Észrevételeiket július 12-ig várjuk. További információk az XML honlapon.

CSS3: Oldal-alapú médiumhoz generált tartalom

2006. 06. 12.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „CSS3-modul: Oldal-alapú médiumhoz generált tartalom” (CSS3 module: Generated Content for Paged Media) első nyilvános munkatervét. A tervezetben a nyomtatott publikációkban használt jellemzőkről olvashatunk: nevesített sztringek, címlapok, kereszthivatkozások, lábjegyzetek, végjegyzetek, fejlécek és láblécek, ad hoc sorszámozástípusok, oldalfüggő beállítások, kötőjelezés, módosító eszköztárak, és nevesített oldalak valamint generált felsorolások. Ezekhez társulnak még a „hasábos elrendezés” (multicolumn layout) és az „oldalakra tördelt médium” (paged media) CSS3-modulok. További információk a CSS honlapon.

Átdolgozott munkaterv: Nyelvi címkék és területi azonosítók

2006. 06. 12.: A Nemzetköziesítés Alapjai Munkacsoport (Internationalization Core Working Group) megjelentette a „Nyelvi címkék és területi azonosítók a World Wide Weben” (Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web) átdolgozott munkatervét. A tervezet mechanizmusokat nyújt a tartalom nyelvének és a területi beállításoknak a megállapítására és kiválasztására, biztosítva az információ webtechnológiákkal való felhasználhatóságát. Leírást találunk arról, hogyan kellene a különböző dokumentum-formátumoknak, specifikációknak és implementációknak a nyelvi címkéket valamint a nemzetközi beállítások leírására szolgáló adatstruktúrákat kezelni. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Előzetes W3C-javaslatterv: XSLT 2.0, Lekérdező XML és XPath 2.0

2006. 06. 12.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) megjelentette a Lekérdező XML 1.0 (XML Query 1.0), az XSLT 2.0, és az XPath 2.0 átdolgozott előzetes W3C-javaslatterveit (Candidate Recommendation) és segéddokumentumait. Az XQuery példafelhasználásai (use cases) szintén frissítve lettek. A jelenlegi tervezetek magukba foglalják az előzetes javaslattervekre érkezett megjegyzéseket és az xdt:* típusokat az XML-séma xs névterébe helyezték át, összedolgozva az XML-séma Munkacsoporttal (XML Schema Working Group). Az XSLT különböző jelölésű és formátumú dokumentumokká transzformálja a bemenetet. Az adatbázisoknál, keresőrobotoknál és adattáraknál jelentős szerepű Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes dokumentum-halmazok fölött végrehajtani. Mind az XSLT 2, mind pedig az XQuery használ XPath kifejezéseket és XPath adatmodell-példányokra épít. További információk az XML honlapon.

Munkaterv: XHTML alapjai 1.1

2006. 06. 09.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette „Az XHTML™ alapjai 1.1” (XHTML™ Basic 1.1) első nyilvános munkatervét. A tervezet négy újdonsággal gazdagítja a kisméretű eszközöket, melyek a nyelv elsődleges felhasználói. Az 1.1-es verzió, melyet a WAP Forum in 2000 és az Open Mobile Alliance (OMA) XHTML mobilbeállításaival (XHTML Mobile profile) összhangban dolgoztak ki, az „XHTML alapok 1.0” W3C-ajánláshoz (XHTML Basic 1.0) hasonló lesz, csak mobil eszközökhöz. További információk a HTML honlapon.

A W3C elindította a Webszolgáltatások Szabályozása Munkacsoportot

2006. 06. 01.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította a Webszolgáltatások Szabályozása Munkacsoportot (Web Services Policy Working Group), Paul Cotton (Microsoft) és Chris Ferris (IBM) vezetésével. A csoportot 2007. december 31-ig terjedő hatállyal hozták létre (chartered) egy általános szabályozási keretrendszer létrehozására, mely a webszolgáltatások képességeiről és szükségletetiről képes információt nyújtani. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a Munkacsoporthoz. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

In Memoriam: Alan Kotok

fénykép Alan Kotokról 2006. 06. 01.: Alan Kotok, a W3C tagságért felelős vezetője, az MIT honlap-karbantartásért felelős vezetője és a W3C Systems Team vezetője, múlt héten, 64 évesen elhunyt. A W3C-ben végzett lelkiismeretes munkája előtt a DEC-nél töltött be vezető mérnöki tisztséget. Az MIT Tech Model Railroad Club tagjaként részt vett a legendás Spacewar nevű játék kifejlesztésében. Feltünik a Origins of Computer Chess-ben és a Hackers: Heroes of the Computer Revolution-ben is. Örömmel dolgoztunk vele együtt és hiányozni fog kedvessége, humora és intellektusa. Megemlékezéseket a public-memoria@w3.org nyilvános listára (public mailing list) lehet küldeni.

A W3C Herman Ivánt nevezte ki a Szemantikus Web Fejlesztési Terület vezetőjének

fénykép Herman Ivánról 2006. 06. 01.: A W3C június elsejei hatállyal Herman Ivánt nevezte ki a Szemantikus Web Fejlesztési Terület vezetőjének. Az eddig Eric Miller által vezetett Szemantikus Web Fejlesztési Területhez (Semantic Web Activity) tartozik az RDF, OWL, SPARQL szabványok és szabályleíró nyelvek fejlesztése. A W3C szeretne köszönetet mondani Eric-nek a Szemantikus Web fejlesztésébe fektetett munkájáért. Herman Iván helyileg a CWI-nál, hivataliag a W3C Benelux Irodánál látta el a W3C-irodák és a Szemantikus Web Koordinációs Csoportjának vezető tisztségét. További információk A W3C-ről (About W3C) oldalon.

A W3C Daniel Dardaillert nevezte ki a W3C-irodák vezetőjének

fénykép Daniel Dardaillerről 2006. 06. 01.: A W3C június elsejei hatállyal Daniel Dardaillert nevezte ki a W3C-irodák vezetőjének. Daniel emellett folytatja munkáját a W3C európai vezetőjeként (Associate Chair for Europe), a nemzetközi szabványügyi szervezetekkel, az ISOC-kal, az ISO-val, és az ICANN-nel való kapcsolattartóként. A W3C-irodák az adott ország nyelvén járulnak hozzá a küldetés népszerűsítéséhez, szélesítik földrajzi bázisát, és ösztönzik a W3C fejlesztési munkáiban való nemzetközi részvételt.

A W3C szereplései júniusban

2006. 06. 01.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Előzetes W3C-javaslatterv lett a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - WSDL-kötések”

2006. 05. 30.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - WSDL-kötések” (Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding) előzetes javaslattervvé lépett elő. Észrevételeiket július 7-ig várjuk. A dokumentum arról szól, hogy a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Alapok” (Web Services Addressing 1.0 - Core) tulajdonságai hogyan vannak leírva a Webszolgáltatások Leíró Nyelvében (Web Services Description Language, WSDL). A „Webszolgáltatások címzése” átvitelfüggetlen mechanizmusokat nyújt és alkalmas mind a WSDL 1.1 mind a 2.0 használatára. További információk a W3C Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

Második műhelykonferenciáját rendezi a W3C az SSML nemzetköziesítéséről

2006. 05. 29.: A sikeres beijingi műhelykonferencia után a W3C május 30-31-én megrendezi a második „Műhelykonferencia az SSML nemzetköziesítéséről” (Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language, SSML) című találkozót, melynek a heraklioni (krétai) Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) ad otthont (ebben az intézményben található a Görög W3C Iroda is). A résztvevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan lehetne az SSML-bővítményeket és kiegészítéseket felismerni és priorizálni, segítve a nem angol természetű nyelvekben való használatát. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Hang-alapú Böngészők (Voice Browser) honlapján.

A W3C köszönti tagjait a Tanácsadó Testület megbeszélésen

fénykép a Tanácsadó Testület űléséről 2006. 05. 20.: A W3C május 21-22-én tartja a Tanácsadó Testület (Advisory Committee) féléves megbeszélését Edinburghban (Egyesült Királyság, Skócia). A W3C tagszervezetek két napos programon vesznek részt: megbeszéléseken és stratégiai döntéshozatalokon a W3C tevékenységeiről (W3C Activities) és jövőbeni munkájáról. Olvassa el a Hogyan lehetek W3C-tag? (How to Become a W3C Member) dokumentumot és csatlakozzon a W3C-hez, hogy részt vehessen a következő Tanácsadó Testületi megbeszélésen november 29-30-án Tokióban (Japán).

A W3C nyilvános vitát kezdeményez mostani és jövőbeni munkájáról a WWW2006 világkonferencián

fénykép Jack McConnell-ről a színpadon 2006. 05. 23.: Önt is várjuk a Tizenötödik World Wide Web Világkonferencia Fifteenth International World Wide Web Conference, WWW2006) W3C-szekciójában (W3C Track) a média, az egészségtudományok és a nemzetközi kereskedelem webes szabványairól, valamint az internetes és webes technikai fejlesztések új hullámának lehetőségeiről folytatott vitában. Jöjjön el és ismerkedjen meg a következő területek legfrissebb fejlesztéseivel: akadálymentesítés (accessibility), böngészők biztonságossága, szemantikusweb-alkalmazások, SVG-grafikák, összeillesztett dokumentumok formátumai és stílusai, webszolgáltatások, XML-eszközök és a Mobil Web Kezdeményezés. A W3C-szekció május 24-26-ig látogatható Edinburghban (Egyesült Királyaság, Skócia). További információk a sajtónyilatkozatban (press release).

A W3C elindítja a WebCGM Munkacsoportot

2006. 05. 18.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította a WebCGM Munkacsoportot (Web CGM Working Group), melynek vezetője Lofton Henderson lesz. A csoportot 2007. május 31-ig terjedő hatállyal hozták létre (chartered), feladata a WebCGM 1.0 ajánlás (WebCGM 1.0 Recommendation) 2.0-ás változatának előállítása. A W3C-tagok (W3C Members) egy űrlapon (form) keresztül csatlakozhatnak a munkacsoporthoz. További információk a WebCGM Munkacsoport (WebCGM Working Group) honlapján.

Munkaterv: „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok 1.0”

2006. 05. 18.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „Bevált mobilwebes gyakorlatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) átdolgozott munkatervet, melybe be lettek építve a 2006. április 18-i végső munkatervvel (Last Call Working Draft) kapcsolatosan érkezett megjegyzések. Ezen tervezet célja a felhasználói megoldások tökéletesítése. A dokumentumban arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, honlapokat, ha azokat mobil- és kisképernyős eszközökön való megjelenítésre szánjuk. További információk a Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) honlapján.

W3C Eszközleíró Gyűjtemények Műhelykonferencia

2006. 05. 18.: A W3C július 12-13-án Madridban rendezi meg a W3C Eszközleíró Gyűjtemények Műhelykonferenciáját (W3C International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository). Várjuk az alkalmazás- és adatbázis-fejlesztőket, illetve minden érdeklődőt a tartalom- és webszolgáltatóknak biztosított eszközinformációk gyűjteményének megjelenítéséről, implementációjáról, és használatáról való tanácskozásra. Az expozékat május 31-ig várjuk. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapokon.

Végső munkaterv: „A nemzetköziesítés címkekészlete”

2006. 05. 18.: A Nemzetköziesítés Címkekészlete Munkacsoport (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) megjelentette „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) végső munkatervet, a „Bevált XML-nemzetköziesítési gyakorlatok” (Best Practices for XML Internationalization) első nyilvános munkatervet, és az átdolgozott követelményeket (requirements). Elemeknek és attribútumoknak az adatkategóriák alapján meghatározott készlete támogatja a sémák és dokumentumok nemzetköziesítését és lokalizációját. Implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez, illetve létező szókészletekhez (mint az XHTML, DocBook és OpenDocument) vannak. Végső észrevételeiket június 30-ig várjuk. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Végső munkaterv: WSDL leképezése RDF-re

2006. 05. 18.: A Webszolgáltatások Leírása Munkacsoport (Web Services Description Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások Leíró Nyelve 2.0: Leképezés RDF-re” (Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0: RDF Mapping) végső munkatervet. Észrevételeiket július 17-ig várjuk. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek és alkalmazások közti automata kommunikáció leírására szolgál. A tervezetben a WSDL RDF-ben és OWL-ben való leírását illetve a WSDL-leírások RDF-alakúvá való alakításának leképező-eljárását találhatjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

Munkaterv: Olvasási hozzáférés engedélyezése XML-tartalomhoz

2006. 05. 18.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group), a Web API Munkacsoport (Web API Working Group) és a Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) közösen jelentette meg az „Olvasási hozzáférés engedélyezése XML-tartalomhoz az <?access-control?> eljárási útmutató segítségével 1.0” (Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0) munkatervet. A tervezet hangalapú böngészők fejlesztői által használt mechanizmust ír le, mely lehetővé teszi, hogy a tartalomszolgáltatók specifikálják a tartalom elérésének rendjét. Az implementálók a saját biztonsági elemzésüket kellene, hogy végrehajtsák. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Munkaterv: „RDFa bevezető”

2006. 05. 17.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) és a Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) együttesen jelentette meg az „RDFa bevezető 1.0” (RDFa Primer 1.0) átdolgozott munkatervét. Az RDFa XHTML-kompatibilis konstrukciókkal és bővítésekkel fejezi ki a metaadatokat, új világát teremtve meg a felhasználó által elérhető funkcionalitásoknak. A csoportok RDF az XHTML-ben Egysége (RDF in XHTML Task Force) által kidolgozott tervezet az XHTML 2.0 specifikáció (XHTML 2.0 specification) társa. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A DIAL-lel tökéletesíthetők a felhasználói megoldások

2006. 05. 16.: A Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) megjelentette az „Eszközfügetlen Szerkesztői Nyelv” (Device Independent Authoring Language, DIAL) első nyilvános munkatervét. A DIAL az adat, a formázás és az interaktivitás független leírására való, megfeleltethetővé téve a webtartalmat különböző platformok széles körében, beleértve a használatban lévő és a jövőbeni mobileszközök ezreit. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és az Eszközfüggetlenség (device independence) honlapon.

W3C-ajánlás lett a „Webszolgáltatások címzése”

2006. 05. 09.: A W3C a mai napon megjelentette a „Webszolgáltatások címzése - Alapok” (Web Services Addressing - Core) és a „SOAP-kötések” (SOAP Binding) W3C-ajánlásokat. Az alaptulajdonságok egységes címzését teszik lehetővé a webszolgltatásoknak és az üzeneteknek, függetlenül az átviteltől. A „SOAP-kötések” a SOAP-üzenetekhez kapcsolódó tulajdonságokat definálja. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az ajánlólevelekben (testimonials) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Munkaterv: „Az XQuery frissítése

2006. 05. 08.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette „Az XQuery frissítése” (XQuery Update Facility) és a „Példafelhasználások” (Use Cases) átdolgozott munkaterveket. A Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes XDM-példányok, vagyis dokumentumok és adatbázisok fölött végrehajtani. A munkatervek ezen példányokon belüli csomópontok létrehozását, módosítását és törlését lehetővé tevő kifejezéseket írnak le. További információk az XML honlapon.

Megjelentek a teljes szöveges keresés munkatervei

2006. 05. 03.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) megjelentette az „Teljes szöveges keresés XQuery 1.0 és XPath 2.0-nál” (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text) átdolgozott munkatervet. A tervezet olyan nyelvet definiál, mely az XQuery-t és az XPath-t kiterjesztve lehetővé teszi az XML-szövegek és XML-dokumentumok teljes szöveges keresését. A munkaterv párja, a „Példafelhasználások” (Use Cases), szintén át lett dolgozva, és példákat szolgáltat az adatmodell-gyűjtemények fölötti teljes szöveges keresésre. További információk az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapján.

Vegyen részt Ön is a W3C Eszközleíró Gyűjtemények Műhelykonferenciáján

2006. 04. 28.: Május 31-ig várjuk az expozékat a W3C Eszközleíró Gyűjtemények Műhelykonferenciájára (W3C International Workshop on the Implementation of a Device Description Repository), melynek a Telefónica Investigación y Desarrollo ad otthont 2006. július 12-13-án Madridban. A résztvevők az Eszközleíró Gyűjtemények (Device Description Repository, DDR) megjelenítéséről, implementációjáról, és használatáról tanácskozhatnak, melyhez az MWI Eszközleíró Munkacsoport (MWI Device Description Working Group) ad javaslatokat. Az indítványoknak megfelelő DDR a tartalom- és webszolgáltatóknak biztosít eszközinformációkat a tartalom megfelelő ügyféleszközre való adaptálásához. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapokon.

A W3C szereplései májusban

2006. 04. 27.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Végső munkaterv: „A Web akadálymentesítési útmutatója 2.0”

2006. 04. 27.: A Web Akadálymentesítési Útmutatója Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette „A Web akadálymentesítési útmutatója 2.0” (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) végső munkatervet és „A WCAG 2.0 érthetően” (Understanding WCAG 2.0), a „Technikák a WCAG 2.0-hoz” (Techniques for WCAG 2.0), és „Az alapokról és a WCAG 2.0-ról” (About Baselines for WCAG 2.0) munkaterveket. A WCAG útmutatásait követve a felhasználók nagy többségének (például a fogyatékkal élőknek, az időseknek, akik különféle eszközök és kiszolgáló technológiák széles skáláját használják) jobban elérhetővé válik a Web. Észrevételeiket (Comments) május 31-ig várjuk. További információk A Web akadálymentesítési kezdeményezése (Web Accessibility Initiative) honlapon.

Megnyílt a W3C Kínai Iroda

fénykép a W3C Kínai Iroda megynitóünnepségéről 2006. 04. 27.: Megnyílt a W3C Kínai Iroda (W3C China Office), melynek a Beihangi Egyetem Számítástechnikai és Mérnöki Iskolája (School of Computer Science & Engineering of Beihang University) ad otthont Beijingben. Az április 27-28-i megnyitóünnepségről további információkat a sajtónyilatkozatban (press release) találhat. A W3C irodák az adott ország nyelvén járulnak hozzá a konzorcium küldetésének népszerűsítéséhez, szélesítik földrajzi bázisát, és ösztönzik a W3C fejlesztési munkáiban való nemzetközi részvételt. A W3C arra biztatja a W3C-tagság iránt érdeklődő kínai szervezeteket, vegyék fel a kapcsolatot a Kínai Irodával (W3C China Office) és csatlakozzanak a W3C-hez (Join W3C).

Végső munkaterv: Időzített feliratozás felosztásának profiljai

2006. 04. 27.: Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text (TT) Working Group) megjelentette „Az időzített feliratozás szerkesztői formátuma 1.0 - Felosztásformátum-váltások profilja” (Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 - Distribution Format Exchange Profile (DFXP)) második végső munkatervét (Last Call Working Draft). Az eszköz lehetővé teszi a szerkesztők és a szerkesztői rendszerek számára a feliratozás formázási és időzítési paramétereinek megadását. DFXP segíti a feliratok különböző létező rendszerek szerinti felosztását és transzformációját. Észrevételeiket május 18-ig várjuk. „Az időzített feliratozás szerkesztői formátuma 1.0 példafelhasználásai és követelményei” (Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Use Cases and Requirements) munkacsoportföljegyzésként jelentek meg. További információk a Szinkronizált multimédia (Synchronized Multimedia) honlapon.

Inkubátorcsoport jött létre a Szemantikus Web multimédiás tartalmakra vonatkozó előnyeinek bemutatására

2006. 04. 25.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakult a Szemantika a Multimédiában Inkubátorcsoport (Multimedia Semantics Incubator Group), melynek feladata, hogy megmutassa, hogy valósul meg a metaadatok együttműködése a létező multimédiás metaadatszabványok szemantikusweb-technológiákra épülő egységesítésével. A csoportot az IVML-NTUA, CWI, University of Aberdeen, University of Maryland és a DFKI W3C-tagok támogatják. További információk az Inkubátor Fejlesztési Terület (Incubator Activity), mint a felmerülő webes technológiák fejlesztésének előmozdításának új kezdeményezése, honlapján.

Böngészőfejlesztők és pénzügyi társaságok találkoztak, hogy megtárgyalják a sürgős webbiztonsági kérdéseket

fénykép a műhelykonferencia résztvevőiről 2006. 04. 25.: A Google, HP, IBM, KDE, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera, Sun Microsystems, VeriSign, Yahoo! és sok más W3C-tag és kutatóintézmény képviselői találkoztak az online pénzügyi társaságok vezetőivel New York City-ben, a 2006. márciusi „W3C Műhelykonferencia a Webes Hitelesítés Használhatóságáról és Láthatóságáról” (W3C Workshop on Usability and Transparency of Web Authentication) című rendezvényen, hogy megtárgyalják a sürgős webbiztonsági kérdéseket. A műhelykonferencia beszámolója (Workshop report), mely tartalmazza az elkövetkezendő lépésekre tett javaslatokat is, immár elérhető. A W3C köszönetet mond a Citigroupnak a vendéglátásért és a Cisconak a hálózati szolgáltatásokért. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) oldalon.

Munkaterv: Nyelvi címkék és területi azonosítók

2006. 04. 21.: A Nemzetköziesítés Alapjai Munkacsoport (Internationalization Core Working Group) megjelentette a „Nyelvi címkék és területi azonosítók a World Wide Weben” (Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web) első nyilvános munkatervét. A tervezet mechanizmusokat nyújt a tartalom nyelvének és a területi beállításoknak a megállapítására és kiválasztására, biztosítva az információ webtechnológiákkal való felhasználhatóságát. Leírást találunk arról, hogyan kellene a különböző dokumentum-formátumoknak, specifikációknak és implementációknak a nyelvi címkéket valamint a nemzetközi beállítások leírására szolgáló adatstruktúrákat kezelni. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Munkacsoportföljegyzés: „Visszajelzés a többmódú alkalmazások fejlesztőitől”

2006. 04. 17.: A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette a „Visszajelzés a többmódú alkalmazások fejlesztőitől” (Multimodal Application Developer Feedback) munkacsoportföljegyzést. A dokumentum a Többmódú Kommunikáció (Multimodal Interaction) és a Hang-alapú Böngésző Munkacsoportnak (Voice Browser Working Group) szóló visszajelzés, melyet kívánatos figyelembe venniük a többmódú és hangalapú szerkesztői lehetőségek jövőbeni specifikálásakor. Tartalmaz olyan jellemzőket, melyeket a fejlesztők környezetfejlesztés közben hasznosnak véltek és tartalmaz olyanokat is, melyeket hiányoltak. További információk a Többmódú kommunikáció (Multimodal Interaction) honlapon.

Munkaterv: Többmódú architektúra és interfész

2006. 04. 14.: A Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette a (Multimodal Architecture and Interfaces) átdolgozott munkatervet. A tervezet a felhasználói felületek elkészítéséhez és fejlesztéséhez nyújt keretrendszert és felületet, mely többmódú webes kommunikációt tesz lehetővé. A többmódú kommunikáció (multimodal interaction) felhasználói a hozzáférésnek azt az útját, vagy „módját” választják, mely a szükségleteiknek leginkább megfelel. A fejlesztők mindegyikhez tudnak felhasználói felületet és kimenetet biztosítani, beleértve a képernyős, érintős, beszéd- és hangalapú hozzáféréseket is.

Munkaterv: „A nemzetköziesítés címkekészlete”

2006. 04. 14.: A Nemzetköziesítés Címkekészlete Munkacsoport (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) megjelentette „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) átdolgozott munkatervet. Elemeknek és attribútumoknak az adatkategóriák alapján meghatározott készlete támogatja a sémák és dokumentumok nemzetköziesítését és lokalizációját. Implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez, illetve létező szókészletekhez (mint az XHTML, DocBook és OpenDocument) vannak. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Tájékoztató: Eszközleíró Gyűjtemények Műhelykonferenciája

2006. 04. 13.: A W3C nemzetközi műhelykonferenciát szervez az eszközleíró gyűjtemények implementálásáról. A rendezvénynek a Telefónica Investigación y Desarrollo ad otthont 2006. július 12-13-án Madridban. A résztvevők az Eszközleíró Gyűjtemények (Device Description Repository, DDR) megjelenítéséről, implementációjáról, és használatáról tanácskozhatnak, melyhez az MWI Eszközleíró Munkacsoport (MWI Device Description Working Group) ad javaslatokat. Az indítványoknak megfelelő DDR a tartalom- és webszolgáltatóknak biztosít eszközinformációkat a tartalom megfelelő ügyféleszközre való adaptálásához. A műhelykonferencián való részvételre szóló felhívás áprilisban várható. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapokon.

Munkaterv: „3-as szintű DOM-események”

2006. 04. 13.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette a 3-as szintű DOM-események (Document Object Model (DOM) Level 3 Events) munkatervet. A nyelv-, és platformfüggetlen rendszer lehetővé teszi eseménykezelők regisztrációját, eseményfolyamok fa-struktúrával való leírását, és alapinformációkkal szolgál az események környezetéről. A dokumentum előző verziója a Dokumentum Objektum Modell Munkacsoport (Document Object Model (DOM) Working Group) munkacsoportföljegyzése volt. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Följegyzés: „N-tagú kapcsolatok definiálása a Szemantikus Weben”

2006. 04. 13.: A Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette az „N-tagú kapcsolatok definiálása a Szemantikus Weben” (Defining N-ary Relations on the Semantic Web) munkacsoportföljegyzést. A Szemantikus Web nyelveiben, mint az RDF-ben és az OWL-ben, egy tulajdonság (property) két egyedhez (individuals) vagy egy egyedhez és egy értékhez (value) kapcsolódik. A följegyzés a kettőnél több egyed vagy érték közti kapcsolatok reprezentálásához nyújt mintákat és megfontolási lehetőségeket. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok”

2006. 04. 12.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „Bevált mobilwebes gyakorlatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) második végső munkatervét. A dokumentumban arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, honlapokat, ha azokat mobil- és kisképernyős eszközökön való megjelenítésre szánjuk. Ez a munkaterv a mobiltársadalom minden résztvevőjéhez szól, célja a felhasználói megoldások tökéletesítése. Észrevételeiket május 3-ig várjuk. További információk „A W3C mobilweb-kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) oldalon. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Munkaterv: CSS 2.1

2006. 04. 11.: Az előző végső munkaterv (Last Call) óta érkező megjegyzések alapján a CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette az „Egymásbaágyazott Stíluslapok, 2-es szint 1-es felülvizsgálata” (Cascading Style Sheets, level 2 revision 1 (CSS 2.1)) munkatervet. A CSS 2.1 a CSS2-ből származik, és annak a helyét hivatott betölteni. A CSS nyelv használatának pillanatképeként a specifikációban találhatunk új, fontos jellemzőket, hibajavítást, a CSS2-t pedig összhangba hozták az implementációkkal. További információk a CSS honlapon.

Munkaterv: „Követelmények eszközleíró gyűjteményekhez”

2006. 04. 10.: Az Eszközleíró Munkacsoport (Device Description Working Group) megjelentette a „Követelmények eszközleíró gyűjteményekhez 1.0” (Device Description Repository Requirements 1.0) első nyilvános munkatervét. A tervezet az eszközleírások tárolásának és elérésének biztosításának követelményeit írja le. A dokumentum a következő témákat tárgyalja: kiterjeszthetőség és kapacitás; mechanizmusok, elérhetőség, rugalmasság lekérdezése, elérése, kezelése; kiterjeszthetőség; formátum és tárolás; és érvényesítés és helyesség. További információk „A W3C Mobilweb kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) oldalon. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Munkaterv: „A Window objektum”

2006. 04. 10.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette „A Window objektum” (Window Object 1.0) első nyilvános munkatervét. A tervezet definiálja a Window objektumot, mint egy már régóta rögzített de facto szabványt. A Window biztosítja a globális névteret a webes szkriptnyelvekhez, egy összetett dokumentumból hivatkozáson keresztül más dokumentumok elérését, az időzítést és más helyekre való irányítást. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) oldalon.

A SPARQL-specifikációk előzetes W3C-javaslattervek lettek

2006. 04. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy a SPARQL-specifikációk előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) léptek elő. A SPARQL (kiejtése az angol "sparkle" szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. A „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez” (SPARQL Query Language for RDF) az összeállítás (authoring), összehangolás (matching) és tesztelés szintaktikáját specifikálja. A „SPARQL Protokoll RDF-hez” (SPARQL Protocol for RDF) leírást ad arról, hogyan férhetünk hozzá az RDF adatokhoz és hogyan továbbíthatjuk az RDF lekérdezéseket a kliensektől a processzorokig. A „SPARQL-lekérdezések eredményeinek XML-formátuma” (SPARQL Query Results XML Format) a keresési eredményekre van kihegyezve. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Munkaterv: AJAX - XMLHttpRequest objektum

2006. 04. 05.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette „Az XMLHttpRequest objektum” (The XMLHttpRequest Object) első nyilvános munkatervet. A tervezet az AJAX alap-komponensének, a XMLHttpRequest objektumnak a jellemzőit írja le. Az interfész lehetővé teszi, hogy a szkriptek olyan HTTP-kliens funkcionalitásokat végezzenek el, mint például űrlap-adatok elküldése (submit), vagy adatok letöltése távoli weboldalról. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

A W3C megnyitotta Kínai Irodáját

photo of archway2006. 04. 04.: A W3C örömmel jelenti, hogy megnyílt a W3C Kínai Iroda (W3C China Office). Az irodának a Beihangi Egyetem Számítástudományi és Műszaki Iskolája (School of Computer Science & Engineering of Beihang University) ad helyt Beijingben. Az iroda vezetője Jinpeng Huai. A megnyitó ünnepségen április 27-28-án részt vesz többek közt Kazuyuki Ashimura, Steve Bratt, Marie-Claire Forgue, Ivan Herman, Richard Ishida, és Dean Jackson. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a W3C-irodák W3C Offices) honlapján.

A W3C szereplései áprilisban

2006. 03. 30.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Munkaterv: „XML-séma 1.1 - Struktúrák”

2006. 03. 30.: Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az „ XML-séma 1.1: 1. rész: Struktúrák” (XML Schema 1.1 Part 1: Structures) átdolgozott munkatervét. Az XML-sémák megosztott jelölésszótárakat és az ezeket használó XML-dokumentumok struktúráját definiálják, valamint segítséget adnak a szemantikákkal való összekapcsolásukhoz. Ez a tervezet az XML 1.1 következő területeinek javítását tartalmazza: union típsok, context, az értékek kanonikus alakjai, az Egyszerű Típusdefiníció (Simple Type Definition), és a láthatatlan karakterek kezelése. További információk az XML honlapon.

Munkaterv: „Nevek diszpozíciója egy XML-névtérben”

2006. 03. 29.: A W3C Műszaki Architektúra Csoportja (W3C Technical Architecture Group, TAG) megjelentette a „Nevek diszpozíciója egy XML-névtérben” (The Disposition of Names in an XML Namespace) első nyilvános munkatervét. Ezen TAG-dokumentum (TAG issue) azt a kérdést tárgyalja, hogy jó gyakorlat-e (már megjelentetett) névterekhez új neveket adni. A TAG a Web architektúrájának gondnokságát vallja küldetésének. További információk „A Világháló architektúrája” (Architecture of the World Wide Web), „A TAG szerzeményei” (TAG findings), és a TAG oldalakon.

Előzetes W3C-javaslatterv lett az XLink 1.1

2006. 03. 28.: A W3C örömmel jelenti, hogy az „XML Hivatkozási Nyelv 1.1” (XML Linking Language (XLink) Version 1.1) előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. Észrevételeiket július 1-ig várjuk. Az XLink 1.1 nyelv engedélyez olyan XML dokumentumokba illeszthető elemeket, melyek létrehozhatnak és leírhatnak hivatkozásokat erőforrások közt. Olyan struktúra létrehozásához, mely a mai egyszerű, egyirányú HTML hiperhivatkozásokhoz hasonló hivatkozásokat ír le, XML szintaktikát használ, csakúgy, mint a bonyolultabb hivatkozásokhoz. További infrmációk az XML honlapon.

Munkaterv: „A Szabálykicserélési Formátum példafelhasználásai és követelményei”

2006. 03. 27.: Az RIF Munkacsoport (RIF Working Group) megjelentette „Az RIF példafelhasználásai és követelményei” (RIF Use Cases and Requirements) első nyilvános munkatervét. A közel 15 példafelhasználásra épülő dokumentum egy olyan formátum példafelhasználásait és követelményeit specifikálja, mely lehetővé teszi a szabályok szabályleíró-nyelvek közti fordítását, s ezzel a szabályozó rendszerek közti átvitelüket is. Észrevételeiket április 21-ig várjuk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Átdolgozás: „Webszolgáltatások Leíró Nyelve (WSDL) 2.0

2006. 03. 27.: A Webszolgáltatások Leírása Munkacsoport (Web Services Description Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások Leíró Nyelve 2.0” (Web Services Description Language Version 2.0, WSDL) három előzetes javaslattervének átdolgozott kiadását: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Központi nyelv” (Part 1: Core Language), valamint „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts). Észrevételeiket július 1-ig várjuk. A WSDL „Leképezés RDF-re” (RDF Mapping) és „SOAP 1.1 -kötés” (SOAP 1.1 Binding) pedig átdolgozott munkaterv lett. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek és alkalmazások közti automata kommunikáció leírására szolgál. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

Munkaterv: Képleírás

2006. 03. 22.: A Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette a „Képleírások a Szemantikus Weben” (Image Annotation on the Semantic Web) első nyilvános munkatervét. A csoport Multimédiás Leírások a Szemantikus Weben Egységének (Multimedia Annotation in the Semantic Web Task Force) tervezete a képek metaadatainak elkészítéséről, tárolásáról, kezeléséről, kicseréléséről és feldolgozásáról szól. Elkészült egy útmutató valamint különböző eszközök és RDF illetve OWL szótárak áttekintése. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

W3C-javaslatterv lett a „Webszolgáltatások címzése”

2006. 03. 21.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Webszolgáltatások címzése - Alapok” (Web Services Addressing - Core) és „SOAP-kötések” (SOAP Binding) javaslattervvé lépett elő. Az alapspecifikáció olyan tulajdonságokat definiál, melyek egységes, átvitelfüggetlen címzést tesznek lehetővé a webszolgltatásoknak és az üzeneteknek. A „SOAP-kötések” a SOAP-üzenetekhez kapcsolódó tulajdonságokat definálja. Észrevételeiket április 18-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A W3C szereplései a közeljövőben

2006. 03. 21.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

A W3C újraindítja és kibővíti a Webszolgáltatások Fejlesztési Területet

2006. 03. 21.: A W3C örömmel jelenti, hogy 2008. februári zárással újraindítja a Webszolgáltatások Fejlesztési Területet (Web Services Activity). A Fejlesztési Területhez tartozik egy Érdeklődési Csoport (Interest Group), egy Koordinációs Csoport (Coordination Group), és négy Munkacsoport (Working Groups), többek közt az új Szemantikus Megjegyzések a Webszolgáltatások Leírónyelvéhez Munkacsoport (Semantic Annotations for Web Services Description Language (SAWSDL) Working Group). Ön is szerepelhet a W3C-tagok listáján (W3C Members). „A W3C egy asztalhoz ülteti a különböző közösségeket... hogy kidolgozzák a Web automatizálásának szabványait.”, mondta Jacek Kopecky (DERI Innsbruck), a SAWSDL Munkacsoport (SAWSDL Working Group) vezetője. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a W3C Fejlesztési Területek (W3C Activities) oldalon.

Följegyzés: „Környezetleírás az eszközfüggetlenség segítésére”

2006. 03. 20.: Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) megjelentette a „Környezetleírás az eszközfüggetlenség segítésére” (Delivery Context Overview for Device Independence) munkacsoportföljegyzést. A környezetleírás (delivery context) kifejezést a felhasználó beállításainak és webelérési mechanizmusainak lehetőségeinek leírására használják. A följegyzés, egy sorozat részeként, arról az információról ad leírást, melyet a környezetleírás tartalmazhat, illetve arról, hogy hogyan használhatjuk és hordozhatjuk ezt az információt. További információk az Eszközfüggetlenség (device independence) honlapon.

Vegyen részt Ön is az SSML Nemzetköziesítése Műhelykonferencián

2006. 03. 16.: Egy sikeres beijingi műhelykonferenciát követve a W3C május 30-31-én rendezi meg a második Műhelykonferencia a Beszédszintézis Jelölőnyelvének Nemzetköziesítéséről (Workshop on Internationalizing the Speech Synthesis Markup Language (SSML)) című eseményét, melynek - a görögországi W3C-irodának is helyt adó - heraklioni (Kréta) Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) ad otthont. A résztvevők meg fogják határozni és fontossági sorrendbe állítani az SSML-kiterjesztéseket és -kiegészítéseket, tökéletesítve a nem angol nyelvek visszaadásában való használatát. Az expozékat április 14-ig várjuk. További információk a W3C műhelykonferenciái (W3C Workshops) és a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

W3C Biztonsági Műhelykonferencia, március 15-16., New York

photo of Workshop attendees2006. 03. 15.: A W3C Műhelykonferencia a Webes Hitelesítés Láthatóságáról és Használhatóságáról (W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication) március 15-16-án, New Yorkban (NY, USA), a Citigroup által kerül megrendezésre. A résztvevők meg fogják határozni és nyilvánosságra hozni, hogy milyen lépéseket tehet a W3C a Web megbízhatóságának és biztonságosságának tökéletesítése érdekében. További információk a program-ban, a több mint ötven elfogadott expozéban (accepted position papers) és a Technológia és társadalom (Technology and Society) oldalon.

Följegyzés: „XML-séma adattípusok RDF-ben és OWL-ben”

2006. 03. 14.: A Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette az „XML-séma adattípusok RDF-ben és OWL-ben” (XML Schema Datatypes in RDF and OWL) munkacsoportföljegyzést. Kérdéseket feltéve és válaszokat adva a szemantikus webes XML-séma adattípusokról, a följegyzésben szóbakerülnek a felhasználók által definiált adattípusok, az értékek összehasonlítása, az érvényességi tartománya, és a számtípusok használata. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Munkaterv: „Receptek RDF szókészletek közzétételéhez”

2006. 03. 14.: A Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette a „Receptek az RDF szókészletek közzétételének bevált gyakorlatairól” (Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies) első nyilvános munkatervét. A csoport Szókészletek Kezelése Egységének (Vocabulary Management Task Force) ezen szakácskönyve lépésről-lépésre leírja, hogyan válasszunk és tegyünk közzé RDF-sémákat vagy OWL szókészleteket illetve ontológiákat a Weben, példákat mutatva az Apache HTTP szerver konfigurálására. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

W3C-ajánlás lett az „XForms 1.0 második kiadás”

2006. 03. 14.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette az „XForms 1.0 második kiadást” (XForms 1.0 Second Edition), mint W3C-ajánlást. Az XForms a webes űrlapok új generációja. Különválasztja a megjelenést a tartalomtól, minimalizálja a szerverrel való kommunikációk számát, eszközfüggetlen megoldást nyújt, és mérsékli a szkriptek használatának szükségességét. Ez a második kiadás tartalmazza az elsőhöz fűzött hibajelentésen alapuló hibajavításokat és tisztázásokat. A második kiadás a következő dokumentumokat foglalja magába:

Munkaterv: „RDF/A alapozó”

2006. 03. 14.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) és a Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) együttesen megjelentette az „RDF/A alapozó 1.0” (RDF/A Primer 1.0) első nyilvános munkatervét. A csoportok RDF az XHTML-ben Egysége (RDF in XHTML Task Force) által kidolgozott tervezete az XHTML 2.0 specifikáció (XHTML 2.0 specification) társa. Ez a dokumentum az RDF metaadatok XHTML-ben való kifejezésének szintaktikáját vezeti be és magyarázattal szolgál az XHTML metainformációs modulokhoz. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Följegyzés: „Egy Szemantikus Web alapozó az objektum-orientált szoftverfejlesztőknek”

2006. 03. 10.: A Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) megjelentette az „Egy Szemantikus Web alapozó az objektum-orientált szoftverfejlesztőknek” (A Semantic Web Primer for Object-Oriented Software Developers) munkacsoportföljegyzést. A csoport Szoftvermérnöki Egysége (Software Engineering Task Force) által készített följegyzés azt mutatja be, hogyan használható a Szemantikus Web, mint a tartománymodell (domain model) létrehozásának, megosztásának és újrafelhasználásának felülete a fejlesztés folyamatában. Bemutatásra kerül az RDF-séma és az OWL illetve a jelentősebb objektum-orientált nyelvek együttes használata is. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A W3C a hatodik éves Műszaki Plenáris Hetét rendezi

photo of stage, presenter and plenary attendees2006. 02. 28.:A W3C február 27-től március 3-ig Cannes-Mandelieu-ben (Franciaországban) rendezi meg Műszaki Plenáris Hetét (Technical Plenary Week), ahol 30 W3C-munkacsoport és -érdeklődésicsoport tartja személyes találkozóját. A résztvevők és a meghívott vendégek az adattulajdonlás, mikroformátumok, lekrérdezőnyelvek, GRID, csatlakozópanelek összetett dokumentumokhoz, és formális módszerek témákban fognak egész napos megbeszéléseken és vitákon résztvenni. Csatlakozzon Ön is a W3C-hez (Join W3C) és vegyen részt a következő Műszaki Plenáris Héten, mely a tervek szerint 2007. novemberében Bostonban (Massachusetts, USA) kerül megrendezésre.

Munkaterv: „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez”

2006. 02. 22.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) megjelentette a „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez” (SPARQL Query Language for RDF) átdolgozott munkatervét. A SPARQL (kiejtése az angol "sparkle" szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. A SPARQL az eltérő információforrások együttes kezelésére is nyújt eszközöket. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Munkaterv: „A nemzetköziesítés címkekészlete”

2006. 02. 22.: A Nemzetköziesítés Címkekészlete Munkacsoport (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) megjelentette „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) átdolgozott munkatervet. Elemeknek és attribútumoknak az adatkategóriák alapján meghatározott készlete támogatja a sémák és dokumentumok nemzetköziesítését és lokalizációját. Implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez, illetve létező szókészletekhez (mint az XHTML, DocBook és OpenDocument) vannak. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Előzetes javaslatterv: „Bővíthető stíluslap-nyelv (XSL) 1.1-es verzió”

2006. 02. 21.: A W3C örömmel jelenti be, hogy a „Bővíthető stíluslap-nyelv (XSL) 1.1-es verzió” (Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.1) előzetes javaslattervvé lépett elő. Az 1.1-es verzió az XSL 1.0 ajánlás frissített és bővített változata érintve az alábbi területeket: jelek, indexek, párhuzamos szálak, könyvjelzők. A támogatások köre az alábbiakkal bővült: grafikus skálázás, jelzők és oldalszámok. Észrevételeiket május 31-ig várjuk. További információk az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapon.

A W3C szemináriumot tart a webszolgáltatások használatáról

2006. 02. 21.: A W3C mindenkit szeretettel vár március 6-án Párizsban a „Webszolgáltatások Használata - Az Infrastruktúrától a Szemantikáig” (Using Web Services - From Infrastructure to Semantics) elnevezésű ingyenes és nyilvános szemináriumon. Az Amadeus, a Canon, a France Telecom és a Nokia, mint W3C-tagok, illetve a W3C szakmai stábja a valós életből vett forgatókönyv alapján fogja a webszolgáltatásokat szemléltetni, bemutatva, hogyan lehet megoldani az üzleti kihívásokat, illetve hogyan alkalmazhatunk szemantikát. Kérjük regisztrálja magát (register)! További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a Webszolgáltatások (Web Services) honlapon. A szeminárium az Európai IST Program WS2 projektjének (European IST Programme's WS2 project) részeként kerül megrendezésre.

Végső munkaterv: „XML-séma 1.1 - Adattípusok”

2006. 02. 17.: Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az „ XML-séma 1.1 2. rész: Adattípusok” (XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes) végső munkatervét. Észrevételeiket március 31-ig várjuk. Az XML-sémák megosztott jelölésszótárakat és az ezeket használó XML-dokumentumok struktúráját definiálják, valamint segítséget adnak a szemantikákkal való összekapcsolásukhoz. Az „ XML-séma 2. rész” lehetőségeket kínál az XML-sémákban és más XML-specifikációkban használt adattípusok definiálására. További információk az XML honlapon.

Végső munkaterv: „Webszolgáltatások címzése 1.0 - WSDL-kötések”

2006. 02. 16.: A Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - WSDL-kötések” (Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding) végső munkatervet. Észrevételeiket március 31-ig várjuk. A dokumentum arról szól, hogy a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Alapok” (Web Services Addressing 1.0 - Core) tulajdonságai hogyan vannak leírva a Webszolgáltatások Leíró Nyelvében (Web Services Description Language, WSDL). A „Webszolgáltatások címzése” átvitelfüggetlen mechanizmusokat nyújt és alkalmas mind a WSDL 1.1 mind a 2.0 használatára. További információk a W3C Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

Az „XHTML™-modularizáció 1.1” W3C-javaslatterv lett

2006. 02. 13.: A W3C örömmel jelenti, hogy az „XHTML™-modularizáció 1.1” (XHTML™ Modularization 1.1) W3C-javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Ez a modularizáció támogatja a platformfüggetlenséghez szükséges részegységek (subsets) használatát és az XHTML-re való kiterjesztést. Ez a dokumentum az „XHTML-modularizáció az XML-sémában” (Modularization of XHTML in XML Schema) és az „XHTML™-modularizáció” (Modularization of XHTML) W3C-ajánlásokra épül. Észrevételeiket március 6-ig várjuk. További információk a HTML honlapon.

Végső munkaterv: „Személyes Adatvédelmi Beállítások Platformja (P3P) 1.1”

2006. 02. 13.: A P3P Specifikációja Munkacsoport (P3P Specification Working Group) megjelentette a „Személyes Adatvédelmi Beállítások Platformja 1.1” (Platform for Privacy Preferences (P3P) 1.1) végső munkatervét. A P3P leegyszerűsíti és automatikussá teszi a honlapok személyes adatvédelmi konvencióinak beolvasását, elősegítve a Web működésébe vetett bizalom kialakulását. Az 1.1-es verzió új bővítési és kötési mechanizmusokat tartalmaz a W3C-műhelykonferenciák és a személyes adatvédelemmel foglalkozó közösség javaslatai alapján. A tervezet lezárja a P3P adatsémák XML-sémákra való áttérését. Észrevételeiket március 31-ig várjuk. További információk „Az adatvédelem és a P3P” (Privacy and P3P) honlapon.

A W3C képviselteti magát a 3GSM Világkongresszuson

2006. 02. 13.: Vegyen részt ön is február 13-16-án Barcelonában a 3GSM Világkongresszuson (3GSM World Congress) és látogasson el a W3C standjára (2-es csarnok, G78-as stand), ahol Marie-Claire Forgue, Dominique Hazaël-Massieux, Philipp Hoschka és Cédric Kiss lesz jelen. „A 3GSM 2006-on a W3C beszámol a tartalomszolgáltatók jól bevált mobilwebes gyakorlatairól. A szerkesztők segítségével a mobiltelefonok és a személyi számítógépek használható és együttműködésre képes webböngészést tesznek lehetővé”, mondta Philipp Hoschka. További információk „A W3C a 3GSM-en” (W3C at 3GSM) és „A W3C Mobilweb Kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) honlapon.

Munkaterv: „Távoli események XML-ben” (REX)

2006. 02. 08.: Az SVG és a Web API Munkacsoport, a REX-szekció, megjelentette a „Távoli események XML-ben 1.0” (Remote Events for XML (REX) 1.0) és „Követelményeik” (Requirements) első nyilvános munkaterveket. REX nyelvtant használva a végpontok úgy tudnak távolról is DOM-eseményekkel kapcsolatot tartani, mintha azok helyben lennének. További információk a „Skálázható Vektorgrafika” (Scalable Vector Graphics, SVG) és a Web APIs honlapon.

A W3C elindította az Inkubátor Fejlesztési Területet

2006. 02. 08.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította az Inkubátor Fejlesztési Területetét (Incubator Activity), mely egy friss kezdeményezés a webbel kapcsolatos újonnan felmerülő technológiák fejlesztésének dajkálására. „Az Inkubátor Fejlesztési Terület elindításával a W3C-tagok és a felkért szakértők össze tudják kapcsolni a webtechnológiai kutatásokat a W3C kiemelkedő technikai erőforrásaival ”, mondta Steve Bratt, a W3C ügyvezető igazgatója. Az elsőként létrehozott Inkubátor Csoport (Incubator Group, XG) a tartalomcimkék (content labels) témakörét fogják elemezni. További információk a sajtónyilatkozatban és az XG alapítóiratában.

Cikkek a „nemzetköziesítés”-ről

2006. 02. 02.: A Nemzetköziesítés Útmutatója, Oktatása és Kutatása Munkacsoport (Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group) olyan információkat tett közzé, melyek a W3C -technológiák nemzetköziesítési vonatkozásának használatát és megértését segítik. A csoport nemrég megjelentette az „Átállás az (X)HTML-oldalak UTF-8-ban való kódolására” (Changing (X)HTML page encoding to UTF-8), az „xml:lang az XML-sémákban” (xml:lang in XML document schemas) és a „Lokalizálás vs. nemzetköziesítés” (Localization vs. Internationalization) dokumentumait, valamint számos frissítést és fordítást. További információk a „Hírek és RSS-csatorna a nemzetköziesítésről” (I18n news and RSS feeds) és a „Nemzetköziesítés” (Internationalization) oldalon.

A W3C szereplései februárban

2006 .01. 31.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Végső munkaterv: „Kiejtéslexikonok Specifikációja” (PLS)

2006. 01. 31.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a „Kiejtéslexikonok Specifikációja 1.0” (Pronunciation Lexicon Specification (PLS) Version 1.0) végső munkatervet. Észrevételeiket március 15-ig várjuk. A fejlesztők és a nemzetközi közösség által egyszerűen használható PLS hang-alapú böngészőalkalmazásokban használt automatikus beszédfelismerő- és beszédszintetizáló motorokban alkalmazott kiejtéslexikonok specifikációjának szintaktikáját definiálja. Más jelölőnyelvek, mint az SRGS (SRGS) és az SSML (SSML), felhasználhatják a PLS-dokumentumokba rendezett kiejtéseket. További információk a Hang-alapú böngésző (voice browser) honlapon.

Följegyzés: „Arab matematikai jelölések

2006. 01. 31.: A Matematika Érdeklődési Csoport (Math Interest Group) megjelentette az „Arab matematikai jelölések” (Arabic mathematical notation) érdeklődési csoport följegyzést. A dokumentum az arab és rokon nyelveken íródott és a „Mathematikai Jelölőnyelv 2.0”-ra (Mathematical Markup Language (MathML) 2.0) épülő matematikai bemutatók kezelését elemzi. Célja az implementációs részletek tisztázása, és az eredeti specifikáció korlátainak felderítése, mely láthatóvá teheti a kiterjesztés szükségességét. További információk a W3C Matematikai Fejlesztési Területe (Math Activity) honlapján.

W3C-javaslatterv lett az „XHTML-nyomtatás”

2006. 01. 31.: A W3C örömmel jelenti, hogy az „XHTML-nyomtatás” (XHTML-Print) W3C-javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Észrevételeiket február 28-ig várjuk. Az „XHTML-nyomtatás” a mobil eszközökről olcsó nyomtatókra való nyomtatást igyekszik támogatni, illetve az olyan környezetekben való nyomtatást, ahol nem megvalósítható, vagy nem megengedhető nyomtató-specifikus meghajtó telepítése. A dokumentum alapját az IEEE-ISTO program Nyomtatás Munkacsoportja (Printer Working Group, PWG) által készített „XHTML-nyomtatás” (XHTML-Print) képezi. További információk a HTML honlapon.

A W3C a Mobilwebre helyezi majd a hansúlyt a 3GSM Világkongresszuson

2006. 01. 31.: Előzetes megegyezés született a mobilipar vezetői között a mobilwebes tartalommmal kapcsolatos javaslatokról. A „Mobilwebes alkalmazási javaslatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) című végső munkatervben arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, honlapokat, ha azokat mobil- és kisképernyős eszközökön való megjelenítésre szánjuk. Észrevételeit 2006. február 17-ig várjuk. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), „A W3C Mobilweb Kezdeményezése" (W3C Mobile Web Initiative) oldalon, és a február 13-16-án Barcelonában megrendezésre kerülő 3GSM világkongresszus W3C-standjának (W3C booth at 3GSM) honlapján.

Munkaterv: „Az XQuery frissítése

2006. 01. 27.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette „Az XQuery frissítése” (XQuery Update Facility) és a „Példafelhasználások” (Use Cases) első nyilvános munkaterveket. A Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes XDM-példányok, vagyis dokumentumok és adatbázisok fölött végrehajtani. A munkatervek ezen példányokon belüli csomópontok létrehozását, módosítását és törlését lehetővé tevő kifejezéseket ír le. További információk az XML honlapon.

Végső munkaterv: „SPARQL protokoll RDF-hez

2006. 01. 26.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) megjelentette a „SPARQL protokoll RDF-hez” (SPARQL Protocol for RDF) második végső munkatervét. A dokumentum leírást ad arról, hogyan férhetünk hozzá az RDF adatokhoz és hogyan továbbíthatjuk az RDF lekérdezéseket a kliensektől a processzorokig. A protokoll kompatibilis „A SPARQL lekérdezőnyelv”-vel (SPARQL query language; a SPARQL az angol "sparkle" szónak megfelelően ejtendő), a lekérdezések pedig átvehetők más RDF lekérdezőnyelvekből is. Észrevételeiket február 10-ig várjuk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: „A SPARQL-lekérdezések eredményének XML-formátuma

2006. 01. 26.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) megjelentette „A SPARQL-lekérdezések eredményének XML-formátuma” (SPARQL Query Results XML Format) című végső munkatervét. „A SPARQL lekérdezőnyelv” (SPARQL query language) (a SPARQL nevet az angol „sparkle” szónak megfelelően kell ejteni) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. A SPARQL az eltérő információforrások együttes kezelésére is nyújt eszközöket. Észrevételeiket február 10-ig várjuk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Munkaterv: „Állapottérkép Bővíthető Jelölőnyelve” (SCXML)

2006. 01. 24.: Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette az „Állapottérkép Bővíthető Jelölőnyelve: Állapotgép jelzésrendszere vezérlésabsztrakcióhoz 1.0” (State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction 1.0) első nyilvános munkatervét. Az SCXML egy UML Harel állapottáblázat és CCXML alapú végrehajtási környezet. Az SCXML egy lehetséges vezérlőnyelv a VoiceXML 3.0, a CCXML 2.0, és a Többmódú Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) által fejlesztett szerkesztői nyelven belül. További információk a Hang-alapú böngésző (voice browser) honlapon.

Műhelykonferencia a „Mindenütt Jelenlévő Webről” (Ubiquitos Web), a W3C rendezésében

2006. 01. 24.: A W3C március 9-10-én Tokióban, Japánban tartja a Műhelykonferencia a „Mindenütt Jelenlévő Webről” (Workshop on the Ubiquitous Web) című rendezvényt. A „Mindenütt Jelenlévő Web” „a hálózati eszközök sokszínűségét használja ki”, mondta Dave Raggett (W3C/Canon). A résztvevők technológiákról fognak tanácskozni, segítve a W3C szabványosítási döntéshozatalát, hogy megvalósuljon a felhasználók szükségleteinek, az eszközök képességeinek és a környezet feltételeinek megfelelő elosztott alkalmazások eszméjét. Az expozékat (Position papers) február 10-ig várjuk. További információk a sajtónyilatkozatban és a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) oldalán.

W3C-szeminárium a webszolgáltatások használatáról

2006. 01. 19.: Március 6-án Párizsban kerül megrendezésre „A Webszolgáltatások Használata - Az Infrastruktúrától a Szemantikáig” (Using Web Services - From Infrastructure to Semantics) szeminárium, az Európai IST Program WS2 projektjének (European IST Programme's WS2 project) részeként. Az Amadeus, a Canon, a France Telecom és a Nokia mint W3C-tagok, illetve a W3C szakmai stábja egy, a valós életből vett forgatókönyv alapján fog bemutatót tartani a webszolgáltatások technológiáinak használatáról. Kérjük regisztrálja magát (register)! A szeminárium ingyenes, és nyilvános. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) honlapon.

Munkaterv: „XML-séma 1.1 - Adattípusok”

2006. 01. 17.: Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az „ XML-séma 1.1 2. rész: Adattípusok” (XML Schema 1.1 Part 2: Datatypes) átdolgozott munkatervét. Az XML-sémák megosztott jelölésszótárakat és az ezeket használó XML-dokumentumok struktúráját definiálják, valamint segítséget adnak a szemantikákkal való összekapcsolásukhoz. Az „ XML-séma 2. rész” lehetőségeket kínál az XML-sémákban és más XML-specifikációkban használt adattípusok definiálására. További információk az XML honlapon.

Webes hitelesítés: az expozék beküldési határideje január 25.

2006. 01. 17.: A 2006. március 15-16-án New Yorkban (USA, NY) a Citigroup által megrendezésre kerülő „Műhelykonferencia a Webes Hitelesítés Átláthatóságáról és Használhatóságáról” (W3C Workshop on Transparency and Usability of Web Authentication) január 25-ig fogadja az expozékat (position papers). A résztvevők megismerhetik a W3C azon lépéseit, melyeket a Web megbízhatósága és biztonságossága érdekében tehet. A tartalomból: weboldal-hitelesítés, biztonságos webkliens-viselkedés, kommunikáció a felhasználóval, infrastruktúra a tartalomszolgáltatóknak, és felhasználói ágens tesztelése. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), illetve a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Technológia és Társadalom (Technology and Society) honlapon.

A W3C szereplései a közeljövőben

2006 .01. 17.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Az XKMS Fejlesztési Terület befejezte munkáját

2006. 01. 17.: A W3C örömmel jelenti, hogy az XML-alapú kulcsmenedzselés Munkacsoport (XML Key Management Working Group) sikeresen befejezte munkáját: „Az XML-alapú kulcsmenedzselés specifikációja 2.0” (XML Key Management Specification 2.0, XKMS) W3C-ajánlást és a hozzá kapcsolódó „Kötések” (Bindings) ajánlást és „Követelmények” (Requirements) feljegyzést, valamint „Az XKMS PGP-vel való használata” (Using XKMS with PGP) és az „Egy WSDL 1.1 leírás az XKMS-hez” (A WSDL 1.1 description for XKMS) munkaterveket. Az XKMS-sel a felhasználók megoszthatják nyilvános kulcsos azonosításukat az alkalmazásokon, rendszereken és a „bizalmi határok”-on (trust boundaries keresztül. Csatlakozzon ön is a résztvevőknek illetve Stephen Farrell (Invited Expert) és Shivaram Mysore (Microsoft) vezetőknek szóló köszönetnyilvánításunkhoz munkájukért. További információk a W3C „Technológia és Társadalom” (Technology and Society) honlapján.

„Szemantikus Web Konferencia 2006” Tokióban, a Keio rendezésében

2006. 01. 13.: Az INTAP 2006. január 27-én Tokióban a KEIO Egyetemen rendezi meg a „Szemantikus Web Konferencia 2006”-ot (Semantic Web Conference 2006). A Keio Egyetemnek lesz itt kiállítóhelye, Nobuo Saito köszöntőbeszédet tart, Tatsuya Hagino pedig „A szemantikus Web múltja és jelene” címmel tart előadást, illetve ő lesz a „A Szemantikus Web múltja, jelene és jövője” szekció moderátora.

A W3C-irodák találkozója Amszterdamban

Csoportkép a találkozó résztvevőiről2006. 01. 13.: A W3C-irodák január 10-11-én, Amszterdamban (Hollandiában) tartották éves összejövetelüket. „Öt földrész irodáinak képviselői és a W3C Kommunikációs Csoportjának (Communication Team) tagjai voltak jelen a CWI-ben, a W3C Benelux Iroda anyaintézményében Amszterdamban. A megbeszéléseken W3C-tagságról, az irodák rendezvényeiről, és a 2006-os és azutáni tervekről esett szó”, mondta Herman Iván, a W3C-irodák vezetője. A W3C irodák az adott ország nyelvén járulnak hozzá a küldetés népszerűsítéséhez, szélesítik földrajzi bázisát, és ösztönzik a W3C fejlesztési munkáiban való nemzetközi részvételt. További információk a W3C irodák (W3C Offices) honlapján.

A W3C Tanácsadó Testülete tagokat választott a Műszaki Architektúra Csoportba

2006. 01. 13.: A W3C Tanácsadó Testülete (Advisory Committee) a Műszaki Architektúra Csoport (W3C Technical Architecture Group, TAG) tagjává választotta T.V. Ramant (Google) és Henry Thompsont (University of Edinburgh). A TAG további tagjai: Dan Connolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), David Orchard (BEA), Ed Rice (HP), Norman Walsh (Sun Microsystems); a társelnökök: Tim Berners-Lee (W3C) és Vincent Quint (INRIA). 2004-ben a TAG megjelentette A World Wide Web architektúrája 1. (Architecture of the World Wide Web, Volume One) című W3C-ajánlását. További információk a TAG honlapján.

Végső munkaterv: „Mobilwebes alkalmazási javaslatok”

2006. 01. 13.: A Mobilwebes Alkalmazási Javaslatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „Mobilwebes alkalmazási javaslatok 1.0” (Mobile Web Best Practices 1.0) végső munkatervét. A dokumentumban arról olvashatunk, hogyan hozzunk létre webes tartalmat, honlapokat, ha azokat mobil- és kisképernyős eszközökön való megjelenítésre szánjuk. Ez a munkaterv a mobiltársadalom minden résztvevőjéhez szól, célja a felhasználói megoldások tökéletesítése. Észrevételeiket február 17-ig várjuk. További információk „A W3C mobilweb-kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) oldalon. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Előzetes javaslatterv: „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja” (SISR) 1.0

2006. 01. 13.: A W3C örömmel jelenti, hogy „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0” (Semantic Interpretation for Speech Recognition Version 1.0, SISR) nyelv előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A specifikáció ECMAScript-alapú feljegyzéseket (annotációkat) társít nyelvtani szabályokkal, melyekkel kinyerhető a jelentés a beszédfelismerés során. A SISR a „Nyelvtan-specifikáció Beszédfelismeréshez” (Speech Recognition Grammar Specification, SRGS) tag tartalmának szintaktikáját és szemantikáját definiálja, és mechanizmust, mellyel XML és ECMAScript változók generálhatók eredményként. Észrevételeiket február 20-ig várjuk. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

Előzetes javaslatterv: „Webszolgáltatások Leíró Nyelve (WSDL) 2.0

2006. 01. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Webszolgáltatások Leíró Nyelve 2.0” (Web Services Description Language Version 2.0, WSDL) specifikációi előzetes W3C-javaslattervvé (W3C Candidate Recommendation) léptek elő: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Központi nyelv” (Part 1: Core Language), valamint „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts). Észrevételeiket március 15-ig várjuk. A „SOAP 1.1 -kötés” (SOAP 1.1 Binding) pedig átdolgozott munkaterv lett. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek és alkalmazások közti automata kommunikáció leírására szolgál. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.Webmaster Utolsó módosítás: 2007.01.05.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!