Hírek

Semantic Web for Life Sciences W3C-műhelykonferencia: összefoglaló

2004. december 15.

Kiadták az összefoglalót és a beküldött publikációkat a W3C Semantic Web for Life Sciences (A Szemantikus Web a biológiai tudományokért) c. műhelykonferenciájához, amely október 27-én és 28-án került megrendezésre Cambridge-ben (Massachusetts állam, USA). A műhelykonferencián arra a konklúzióra jutottak, hogy tovább kell fejleszteni a központi szókészleteket, munkát érdemes fektetni a biológiai azonosítók (life science identifiers; LSID) ill. a webes erőforrások integrálásába, és hogy hasznos lenne egy implementori érdekcsoport létrehozása. A W3C köszönetét fejezi ki mind a 150 résztvevőnek értékes munkájukért. Lásd a műhelykonferenciákról szóló oldalt és a Technológia és Közösség tárgykörének honlapját.

 

Megjelent a 'A World Wide Web architektúrája, első kötet' W3C-ajánlás formájában

2004. december 15.

A World Wide Web Consortium ma kiadta A World Wide Web architektúrája, első kötet c. dokumentumot W3C-ajánlás formájában. A World Wide Web relatíve egyszerű, jól skálázható technológiákat használ, melyek elég hatékonynak és hasznosnak bizonyultak ahhoz, hogy használatuk során az egymással összekapcsolt erőforrásoknak egy tekintélyes, a nyelvi és kulturális határokon is átívelő információs tere alakuljon ki. Célul tűzve ki, hogy ezen információs tér fent említett előnyös tulajdonságai a technológiák fejlődésének előrehaladtával se szenvedjenek csorbát, A World Wide Web Architektúrája c. dokumentum a Web központi tervezési koncepcióit, komponenseit írja le. Olvassa el a sajtóközleményt, a tagok ajánlásait, és tekintse meg a Műszaki Architektúra Csoport honlapját.

 

Frissítették az EMMA munkatervét

2004. december 14.

A Multimodális Interakció Munkacsoport kiadta az EMMA munkatervének frissített változatát. A Bővíthető Multimodális Annotációs Nyelv (Extensible MultiModal Annotation language; EMMA) egy adatcsere-formátum interakcióvezérlő rendszerek számára. A W3C Multimodális Interakció Keretrendszere részét képező specifikáció a felhasználótól érkező jelek (input) leírására szolgál, olyan annotációkkal (megjegyzésekkel, "hozzáfűznivalókkal") kiegészítve, mint az értelmezés bizonyosságának mérőszámai, időcímkék és a felhasználói input természete (médiumának típusa, közlésformája: írás/beszéd stb.). A munkaterv ezen verziója tartalmazza a hozzá kapcsolódó XML-sémát. Tekintse meg a Multimodális Interakció honlapját.

 

Massachusetts állam kormányzója 2004 decemberét kinevezte "W3C-hónappá"

2004. december9.

Egy december 1-jei kiáltványban Mitt Romney, Massachusetts állam kormányzója kinevezte 2004 decemberét a World Wide Web Consortium Hónapjának. A kiáltvány -- melyet Steve Bratt, operációs vezető (chief operations officer, COO) olvasott fel a W3C 10 éves fennállásának ünneplésén --"hasznos munkájáért és a Web-felhasználók különböző adottságainak figyelembevételéért" részesíti dicséretben a W3C-t, továbbá úgy fogalmaz, a konzorcium "kiérdemelte azt a tiszteletet, bizalmat és támogatást, " melyben részesül. Tekintse meg a kiáltvány hivatalos dokumentumát (kép formájában) illetve annak szövegét.

 

Munkaterv: Web-szolgáltatások címzése

2004. december8.

A Web-szolgáltatások Címzése Munkacsoport kiadta három munkatervhez az első publikus változatokat. A Web Services Addressing -Core (Web-szolgáltatások címzése -- központi rész) munkatervben leírt funkcionalitás lehetővé teszi az átvitel-semleges (transport neutral, az átvitel körülményeire nem érzékeny) üzenetátvitelt olyan hálózatokon, amelyek különféle feldolgozó csomópontokat -- pl. tűzfalakat, gateway-eket -- tartalmaznak. A WSDL Binding munkaterv megadja, hogy a központi (core) specifikáció jellemzőinek mik felelnek meg a Web-szolgáltatások Leírónyelvében (Web Services Description Language; WSDL). A SOAP Binding ugyanezen jellemzők SOAP-üzeneteknek való megfeleltetését írja le. Lásd a Web-szolgáltatások honlapját.

 

A W3C fogadta a tagokat a Tanácsadó Testület ülésén

2004. december6.

A W3C megtartotta a Tanácsadó Testület félévenként megrendezésre kerülő ülését december 2-án és 3-án Cambridge-ben (Massachusetts állam, USA). A W3C tagintézményei a W3C fejlesztési területeiről cseréltek eszmét e két napban. Ha az Ön cége csatlakozni szeretne a W3C-hoz, kérjük, olvassa el a Tagságról szóló oldalt! A Testület következő ülése 2005. június 5. és 7. között lesz a franciaországi Mandelieu-ben.

 

A W3C 10 éves fennállását ünnepli

2004. november 30.

A W3C idén ünnepli tízéves fennállását, azon törekvésének első tíz évét, hogy a Webből a legtöbbet hozza ki. December 1-jén Bostonban gyűlnek össze a W3C tagjai, a Team, meghívott előadók és a nemzetközi sajtó, hogy eszmét cseréljenek a Web fejlődésének témájáról, a W3C-nek a Web növekedésében játszott központi szerepéről és a W3C második évtizedének kockázatairól illetve lehetőségeiről. "E kerek évforduló alkalmat teremt arra, hogy hangsúlyozzuk a Webnek a világra gyakorolt hatását és a W3C ebben betöltött vezető szerepét" -- nyilatkozta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. "Azt is remélem, ez az esemény még nagyobb együttműködésre, kreativitásra és egymás kölcsönös megértésére sarkall mindnyájunkat." Írja alá az üdvözlőlapot, olvassa el a sajtóközleményt, és tudjon meg többet a W3C 10 éves fennállásának megünnepléséről!

 

A World Wide Web karaktermodellje javaslattervvé lépett elő

2004. november 22.

A W3C örömmel jelenti, hogy "A World Wide Web karaktermodelljének" két fejezete előrelépett a fejlődési hierarchiában. Az Alapok (Fundamentals) című rész javaslatterv lett, az Erőforrás-azonosítók (Resource Identifiers) című pedig előzetes javaslatterv. A dokumentumok a specifikációíróknak, a szoftverfejlesztőknek és a tartalomszerzőknek nyújt tájékoztatást a szövegmanipuláció terén és a nemzetköziesített erőforrás-azonosítók használatában. A dokumentumok az Unicode és az ISO/IEC 10646 által definiált Univerzális karakterkészletre (Universal Character Set) építenek. További információk a Nemzetköziesítés Fejlesztési Terület (Internationalization Activity) honlapján.

 

Munkaterv: Minőségbiztosítási specifikálási útmutatók

2004. november 22.

A Minőségbiztosítási Munkacsoport (Quality Assurance; QA) Munkacsoport kiadta a Minőségbiztosítási specifikálási útmutatók (QA Specification Guidelines) munkatervét. A dokumentum a W3C szerkesztőit segíti a könnyebben érthető, egyértelműbb és a megfelelés (konformancia) követelményeit tisztábban megadó specifikációk írásában. A szerzők január 28-ig várják a megjegyzéseket. A Minőségbiztosítási Kézikönyv mostantól munkacsoport-feljegyzésként él tovább. A munkacsoportok vezetői és a Team-mel való kapcsolattartásért felelős tagjai számára íródott kézikönyv technikákat, eszközöket és mintákat kínál a tesztkörnyezetek és a specifikációk készítéséhez, igyekezve megkönnyíteni, meggyorsítani a munkacsoportok munkáját. Tudjon meg többet a W3C minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységéről.

 

Végső munkaterv: Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeihez 2.0

2004. november 22.

Az "Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeihez" (Authoring Tool Accessibility Guidelines) Munkacsoport kiadta az Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeihez 2.0 végső munkatervét, és a hozzá tartozó Implementációs Technikák egy munkatervét. Ezen útmutatók az akadálymentes weboldalak létrehozására alkalmas, ilyen értelemben felkészített szerkesztőeszközök előállításához igyekeznek segítséget nyújtani. Az ebben a szellemben elkészített weboldalak nagyobb közönséghez juthatnak el, beleértve a fogyatékkal élőket is. A szerzők január 7-ig várják a kommenteket. Lásd a Hozzáférés a Webhez Kezdeményezés honlapját.

 

Végső munkaterv: Dinamikus Tulajdonságok Keretrendszere (Dynamic Properties Framework; DPF)

2004. november 22.

A Multimodális Interakció Munkacsoport kiadta a Dinamikus Tulajdonságok Keretrendszere (DPF) végső munkatervét. A W3C Multimodális Interakció Keretrendszerének részét képező munkatervben bemutatott interfész dinamikus hozzáférést biztosít az eszközök képességeiről, konfigurációjáról, a felhasználói preferenciákról és a környezeti viszonyokról szóló jellemzőkhöz. A munkaterv előző változata a "System and Environment Framework" nevet viselte. A szerzők január 10-ig várják a megjegyzéseket. Lásd a Multimodális Interakció honlapját.

 

Munkaterv: SVG's XML Binding Language (sXBL)

2004. november 22.

A Skálázható Vektorgrafika (SVG) Munkacsoport és a Stíluslapok (CSS) Munkacsoport közös erőfeszítés eredményeképpen kiadta az SVG's XML Binding Language (sXBL) második munkatervét. Az sXBL nyelv az SVG névterén kívüli elemek prezentációjának és interaktív viselkedésének szabályozására alkalmas. Az XBL munkacsapat úgy ítéli, hogy az sXBL specifikációja nem áll messze attól, hogy végső munkaterv legyen. Tekintse meg az SVG és a CSS honlapjait.

 

Webes tartalom hozzáférhetőségi irányelvei 2.0 munkaterv

2004. november 19

A Webes Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvei (Web Content Accessibility Guidelines; WCAG) Munkacsoport frissítette a WCAG 2.0 munkatervét. A terv az irányelvekre koncentrál, igyekszik azokat kiterjeszteni a technológiák egy szélesebb körére. A WCAG-ellenőrzőlista pontjainak betartása biztosítja, hogy honlapunk hozzáférhetőbb legyen a hátrányos helyzetű felhasználók és a korlátozott képességű webböngésző eszközök számára. Lásd a Hozzáférés a Webhez Kezdeményezés honlapját.

 

Munkatervek: technikák a webes tartalom hozzáférhetőségi irányelvei 2.0-ás verziójához

2004. november 19

A Webes Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvei (Web Content Accessibility Guidelines; WCAG) Munkacsoport kiadta a Kliens-oldali szkript-technikák a WCAG 2.0-hoz első publikus munkatervét és három frissített munkatervet: HTML-technikák a WCAG2.0-hoz, CSS-technikák a WCAG 2.0-hoz és Általános technikák a WCAG 2.0-hoz. A tervek segítséget nyújtanak abban, hogyan készíthetünk jól hozzáférhető webes tartalmakat HTML, XHTML, ECMA Scriptés Stíluslapok (CSS) felhasználásával. A terv ellenpéldákon keresztül azt is bemutatja, mely technikák használatát célszerű kerülni. Lásd a Hozzáférés a Webhez Kezdeményezés honlapját.

 

A W3C/Keio előadást tart az SFC Open Research Forum (ORF 2004) rendezvényen Tokióban

2004. november 18

Az SFC Open Research Forum (ORF) egy évenként megrendezésre kerülő rendezvény a japán Keio Egyetemen, a Shonan Fujisawa Campus (SFC) területén. Az ORF 2004-en a W3C/Keio (a W3C-nek a Keio egyetemen működő részlege) az eseményen vitafórumot tart november 24-én, "W3C Forum in ORF" címmel. Tatsuya Hagino elnököl majd, Masayasu Ishikawa, Martin Dürst, Yoshio Fukushige és Kazhiro Kitagawa pedig beszédeket tartanak olyan Web-technológiákról, mint az Összetett Dokumentumformátumok (CompoundDocument Formats), Nemzetköziesítés, Szemantikus Web és Szociális Információszűrés (Social Information Filtering). Az esemény nyitott az érdeklődő cégek és a közönség számára.

 

"Mobil Web Kezdeményezés"W3C-műhelykonferencia

2004. november 17

A W3C "Mobil Web Kezdeményezés" c. műhelykonferenciája november 18-án és 19-én kerül megrendezésre Barcelonában. A résztvevők arról tárgyalnak, a tervezett W3C-kezdeményezés miként tudná elősegíteni, hogy a Webhez való hozzáférés mobil eszközökről is oly egyszerű, könnyű és kényelmes legyen, mint asztali gépekről. A műhelykonferencia --melyet a W3C tagsági körébe tartozó HP, Orange, Vodafone és Volantis cégek szponzorálnak, és amely egy helyen lesz az OMA (Open Mobile Alliance) találkozójával -- az ipari és a szakmai közösség véleménynyilvánításához teremt fórumot. Olvassa el a magyar nyelvű sajtóközleményt, a konferencia programját, továbbá tekintse meg a W3C műhelykonferenciáiról és a mobil Web-bel kapcsolatos tevékenységéről szóló honlapokat.

 

Erősebb SOAP: három javaslatterv született a témában

2004. augusztus 26.

A W3C örömmel jelenti, hogy három műszaki beszámoló javaslattervvé lépett elő. E javaslattervek optimális módot kínálnak bináris adathalmazok átvitelére a Web-szolgáltatási üzenetekben. A XML Protokoll Munkacsoport által fejlesztett 1.2-es verziójú SOAP egy pehelykönnyű protokoll strukturált információk kicserélésére olyan decentralizált, elosztott környezetekben, mint amilyen a Web is. A készítők szeptember 15-ig várják a kommenteket. Tekintse meg a Web-szolgáltatások honlapját.

 • Az XML Optimalizált Bináris Csomagolás (XOP) használata hatékony módszert jelent az XML-elemek tartalmi részének szerializácójára (azaz a strukturált, többdimenziós adatok egydimenzióssá -- lineárissá, sorossá -- való "összelapítására", amely ezután alkalmas a hálózaton való továbbításra).
 • Egy XOP-alapú szelektív kódolást használva a SOAP Üzenetátvitel-optimalizációs Mechanizmus optimálissá teszi a SOAP-csomópontok közötti adatátvitelt.
 • Az Erőforrást képviselő SOAP Fejlécblokk lehetővé teszi az alkalmazások számára, a SOAP-üzenetekben "erőforrás-képviselőkkel" hivatkozzanak a webes erőforrásokra.
 

A Web-szolgáltatások nemzetköziesítésének követelményei

2004. november 16

A Nemzetköziesítési Munkacsoport Web-szolgáltatások nemzetköziesítésével foglalkozó részlege (Web Services Internationalization Task Force) kiadta a Web-szolgáltatások nemzetköziesítésének követelményeit munkaterv-feljegyzés formájában. A követelményrendszer -- melynek célja a Web-szolgáltatások világszintű használhatósága -- azzal a kérdéssel foglalkozik, a Web-szolgáltatásoknak mely aspektusai (mint pl. definíciók, leírások, üzenetek és szolgáltatás-megtalálási mechanizmusok) igényelnek nemzetköziesítést, és milyen formában. Lásd a Nemzetköziesítés honlapját.

 

XForms 1.1 munkaterv

2004. november 15

Az XForms Munkacsoport kibocsátotta az XForms 1.1 első publikus munkatervét. Az XForms webes űrlapok új generációja. Az űrlapokat alkalmazók azonnali igényeit figyelembe véve az 1.1-es verzió továbbfejlesztéseket tartalmaz az XForms 1.0 keretrendszerhez képest, támogatja a SOAP-ot, megkönnyíti az XForms űrlapok elkészítését, és támogatja az XForms űrlapok használatát az angoltól különböző nyelveken is. A szerzők várják a kommenteket. Tekintse meg az XForms honlapját.

 

Végső munkaterv: xml:id

2004. november 9

Az XML-mag Munkacsoport kiadta az 1.0-ás verziójú xml:id végső munkatervét. A specifikáció egy előre meghatározott attribútumnevet vezet be, amely bármilyen körülmények között azonosítónak tekinthető, így mindig felismerhető. A szerzők várják a kommenteket december 13-ig. Lásd az XML honlapját.

 

Az SMIL 2.0 szerkesztett javaslattervvé vált

2004. november 9

A Szinkronizált Multimédia Munkacsoport kibocsátotta a Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelv (Synchronized Multimedia Integration Language; SMIL 2.0) szerkesztett javaslattervét. A második kiadás nem új verzió, csak a SMIL 2.0 első kiadásának újrakiadása a hibajavításokat figyelembe véve. A szerzők december 5-ig várják a megjegyzéseket. Tekintse meg a Szinkronizált Multimédia honlapját.

 

Végső munkaterv: Jelentésértelmezés a beszédértésben

2004. november 8

A Hangosböngésző Munkacsoport kiadta a Jelentésértelmezés a beszédértésben végső munkatervét. A terv a beszédértés nyelvtanához kötődő jelölőelemek használatát mutatja be, amelyek a természetes beszéd mozzanatait hivatottak reprezentálni. A tervek szerint a munka eredménye beilleszthető lesz az EMMA adatformátumba. A készítők december 5-ig várják a kommenteket. Lásd a Hangosböngésző honlapját.

 

A World Wide Web Architektúrája javaslattervvé vált

2004. november 5

A W3C örömmel jelenti, hogy a World Wide Web Architektúrája, Első Kiadás javaslattervvé lépett elő. A World Wide Web relatíve egyszerű, jól skálázható technológiákat használ, amelyek elég hatékonynak és hasznosnak bizonyultak ahhoz, hogy használatuk során egymással összekapcsolt erőforrások egy tekintélyes, a nyelvi és kulturális határokon is átívelő információs tere alakult ki. Célul tűzve ki, hogy ezen információs tér fent említett előnyös tulajdonságai a technológiák fejlődésének előrehaladtával se szenvedjenek csorbát, a World Wide Web Architektúra c. dokumentum a Web központi tervezési koncepcióit, komponenseit írja le. A szerzők várják a megjegyzéseket december 8-ig. Lásd a Műszaki Architektúra Csoport honlapját.

 

Munkaterv: XSL transzformációk (XSLT), 2.0-ás verzió

2004. november 5

A beérkezett kommentek figyelembevételével az XSL Munkacsoport kiadta az XSL Transzformációk (XSLT), 2.0-ás verzió munkatervét. A szerzők továbbra is várják a megjegyzéseket. Az XSLT nyelv 2.0-ás verziója lehetővé teszi XML dokumentumok és a nem XML-alapú adatok átalakítását más dokumentumokká. A nyelvet együttműködőre tervezték az XPath 2.0-val, és támogatja a feltételeit annak is, hogy egy transzformáció eredményét szerializálni lehessen. Tekintse meg az XML honlapját.

 

Az XML bináris kódolásának felhasználói elvárásai

2004. november 4

Az XML Bináris Kódolása Munkacsoport kibocsátotta az XML bináris kódolásának felhasználói követelményei c. dokumentum egy frissített munkatervét. A dokumentált példákat tartalmazó munkaterv segít annak eldöntésében, hogy a szabványosított és optimalizált szerializáció használata hatékonyabbá teszi-e az XML-alapú adatok generálását, elemzését, átvitelét illetve tárolását. Lásd az XML honlapját.

 

Végső munkaterv: Médiatípusok bináris XML-adatokhoz való rendelése

2004. november 2

Az XML Protokoll Munkacsoport és a Web-szolgáltatások Leírása Munkacsoport közösen kiadták a Médiatípusok bináris XML-adatokhoz való rendelése (Assigning Media Types to Binary Data in XML) végső munkatervét. A munkaterv leírja, hogyan kell jelezni egy XML elem tartalmának médiatípusát, és az ilyen típust miként kell megadni az XML-sémában. A szerzők november 24-ig várják a kommenteket. Tekintse meg a Web-szolgáltatások honlapját.

 

Újraalakult az Eszközfüggetlenség Fejlesztési Terület

2004. november 1

A W3C örömmel jelenti be az Eszközfüggetlenség Fejlesztési Területének újraindítását. Az Eszközfüggetlenségi Munkacsoport elnöke Rhys Lewis lesz a Volantis cégtől, működési engedélye 2006. októberéig szól. A csoport -- amely irányelveket igyekszik megfogalmazni a tartalomszerzők számára, figyelembe véve a különféle eszközök különböző képességeit -- küldetése egységes hozzáférést biztosítani a Webhez mindenki számára, bármilyen helyzetben, szinte bármilyen eszközt használva. A részvétel nyitott a W3C-tagok számára. Lásd az Eszközfüggetlenség honlapját.

 

A közeljövő W3C-s szereplései

2004. november 1

Tájékozódjon a W3C elkövetkező szerepléseiről és eseményeiről (ezen információ RSS-csatornán keresztül is hozzáférhető)!

 

Az Időzített Feliratozás csereformátumai

2004. november 1

Az Időzített Feliratozás (Timed Text; TT) Munkacsoport kiadta a Timed Text (TT) Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP) első publikus munkatervét. A munkaterv a már létező feliratozási formátumokkal való kompatibilitás céljából készült (feliratozás alatt pl. egy film feliratozása értendő). Az eszköz lehetővé teszi a szerzők és a szerzői rendszerek számára a feliratozás formázási és időzítési paramétereinek megadását, szem előtt tartva a létrejövő feliratozás hordozhatóságát, kompatibilitását. Lásd a Szinkronizált Multimédia honlapját.

 

Frissítették a Kiejtési Lexikonnal kapcsolatos követelményeket

2004. október 29

A Hangosböngésző (Voice Browser) Munkacsoport kiadta a Követelmények az Kiejtési Lexikon 1.0-ás verziójú specifikációjával szemben (Pronounciation Lexicon Specification, Version 1.0, Requirements) c. dokumentum frissített munkatervét. A Kiejtési Lexikon -- amely szavak és kifejezések egy gyűjteményét tartalmazza azok kiejtésével együtt -- a beszédszintetizáló és beszédértő rendszerek szókincsét hivatott javítani. Lásd a W3C Beszéd-interfész Keretrendszer és a Hangosböngésző honlapját.

 

XQuery, XPath és XSLT munkatervek

2004. október 29

Az XML-lekérdezési (XML Query) Munkacsoport és az XSL Munkacsoport frissítettek alábbi öt munkatervüket a beérkezett kommentek alapján. A szerzők továbbra is várják a megjegyzéseket e munkatervekkel kapcsolatban. Lásd az XML honlapját.

 

W3C-ajánlássá vált az XML-sémanyelv Második Kiadása

2004. október 29

A World Wide Web Consortium a mai napon kiadta az XML-sémanyelv (XML Schema) Második Kiadását, mely a következő három részből tevődik össze: 0. rész: Alapok, 1. rész: Struktúrák és 2. rész: Adattípusok. A második kiadás nem tartalmaz újításokat az első kiadáshoz képest, csak hibajavításokat. A moduláris XML-sémák -- amelyek elosztott alkalmazások esetében jól használhatók -- olyan, közösen használt jelölő-szókészletek definiálására szolgálnak, melyek segítségével az XML-alapú dokumentumok felépítése leírható. Lásd az XML honlapját.

 

Skálázható Vektorgrafika (SVG) 1.2, végső munkaterv

2004. október 27

Az SVG Munkacsoport kiadta a Skálázható Vektorgrafika (Scalable Vector Graphics; SVG) 1.2 végső munkatervét. Az SVG nyelv jól hozzáférhető, dinamikus és újrahasználható vektorgrafikus ábrákkal, szövegekkel illetve képekkel gazdagítja a Web-et, XML-alapon. A dokumentum a nyelv bemutatásán túl bizonyos, grafikus alkalmazások készítésére alkalmas API-k (Application Programming Interface-k) leírását is tartalmazza. A szerzők várják a megjegyzéseket november 24-ig. Lásd az SVG honlapját.

 

A W3C Spanyol Iroda szabványokat bemutató "turnéja" tíz spanyolországi várost látogat végig

2004. október 27

A W3C Spanyol Irodája rendezi meg az első W3C-s szabványkörutat, amely tíz spanyolországi egyetemet keres fel november 3.és 26. között. A környezetbarát kirándulóbusz -- amely fel van készítve a mozgássérültek fogadására, továbbá rendelkezik videokonferencia-rendszerrel és műholdas Internet-kapcsolattal -- a következő városokba látogat majd el: Gijón, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca, ACoruńa és Oviedo, Madridban pedig egy, a Multimodális Webről szóló szemináriumot tart majd. A W3C Spanyol Iroda Web-szabványosítási Díját a turné során hirdetik meg. Olvassa el a (magyar nyelvű) sajtóközleményt és tekintse meg a W3C-irodákról szóló honlapot.

 

A "Szemantikus Web a biológiai tudományokért" műhelykonferencia a tudományos információs hálók kérdését járja körbe

2004. október 26

A W3C "Szemantikus Web a biológiai tudományokért" c. műhelykonferenciája (W3C Workshopon Semantic Web for Life Sciences) A Massachusetts állambeli Cambridge-ben kerül megrendezésre október 27-én és 28-án. Az információs hálók hozzásegítik a biológia kutatóit, hogy megtalálják az összefüggéseket az egydimenziós DNS és a többdimenziós organizmusok ill. azok betegségei között. A Szemantikus Web technológiai -- mint az RDF és az OWL -- révén igen gyorsan gazdag információs hálók hozhatók létre, megkönnyítve a nagy adathalmazokra vonatkozó hipotézisek felállítását. A műhelykonferencia résztvevői az információs hálók publikálásának, megosztásának és karbantartásának kérdéseit vitatják meg, valamint megfogalmazzák felhasználói követelményrendszerüket. Olvassa el a sajtóközleményt, és tekintse meg a W3C műhelykonferenciáiról illetve a Szemantikus Webről szóló honlapokat.

 

Munkaterv: XHTML és HTML tartalmak nyelvének megadása

2004. október 15.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport Útmutatási, Oktatási és Tudásterjesztési Egysége -- Guidelines, Education and Outreach (GEO) Task Force -- kiadta a Szöveges tartalom nyelvének megadása munkaterv egy frissített változatát. A dokumentum -- amely egy, a tartalomkészítőknek íródott sorozat részét képezi-- a szöveges tartalmak nyelvének megadása terén nyújt segítséget. A szerzők várják a kommenteket. Tekintsék meg a Nemzetköziesítés honlapját.

 

Multimodális interakcióval kapcsolatos W3C-szeminárium Madridban

2004. október 15.

Az európai IST Programme MWeb projektjének keretében egy, a multimodális interakcióval kapcsolatos szeminárium kerül megrendezésre Madridban, az Universidad Politécnica de Madrid egyetemen, november 18-án. Az egynapos esemény programja W3C-tagok és a Team előadásaiból áll majd. Kérjük, november 11. előtt regisztráljon. A szeminárium nyitott a közönség számára. Tekintse meg a multimodális interakció honlapját.

 

Munkaterv: SPARQL lekérdezőnyelvRDF-hez

2004. október 12.

Az RDF-adatelérési Munkacsoport kiadta a SPARQL lekérdezőnyelv RDF-hez első publikus munkatervét. A SPARQL (a nevet az angol "sparkle" szónak megfelelően kell ejteni) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához, az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. A SPARQL az eltérő információforrások együttes kezelésére is nyújt eszközöket. Lásd a Szemantikus Web honlapját.

 

Frissítették az RDF-adatelérési Esettanulmányok és Követelmények munkatervét

2004. október 12.

Az RDF-adatelérési Munkacsoport kiadta az RDF-adatelérési Esettanulmányok és Követelmények munkatervének frissített változatát. A munkaterv arra tesz javaslatot, miként lenne használható egy lekérdezőnyelv és egy adatelérési protokoll új, hasznos Szemantikus Web-alkalmazások létrehozásában, olyan alkalmazási területeken, mint a webes publikálás, a személyes információk kezelése, a közlekedés és a turizmus. A készítők szívesen fogadnak megjegyzéseket. Tekintse meg a Szemantikus Web honlapját.

 

Munkaterv: Web-szolgáltatások Koreográfialeíró Nyelve 1.0

2004. október 12.

A Web-szolgáltatások Koreográfialeírása Munkacsoport kibocsátotta a Web-szolgáltatások Koreográfialeíró Nyelve, 1.0-ás verzió (Web Services Choreography Description Language, WS-CDL) második munkatervét. Ez az XML-alapú nyelv a Web-szolgáltatások résztvevői közötti peer-to-peer (egyenrangú az egyenrangúval) együttműködés leírására alkalmas, globális szemszögből ragadva meg a viselkedésüket. Lásd a Web-szolgáltatások honlapját.

 

Megkötések és Képességek a Web-szolgáltatásokban műhelykonferencia volt október 12-13-án

2004. október 12.

A W3C Megkötések és Képességek a Web-szolgáltatásokban műhelykonferenciája volt október 12-13-án az Oracle-nél, Redwood Shores-ban (Kalifornia állam, USA). A műhelykonferencia témáját képezték a Web-szolgáltatások megkötései, képességei, illetve egy, azok kombinálására kialakított keretrendszer, továbbá mindezen kérdések viszonya a W3C többi központi Webszolgáltatás-szabványosítási munkájához és más webes technológiákhoz. Olvassa el a magyar nyelvű sajtónyilatkozatot, és tekintse meg a W3C műhelykonferenciáiról ill. a Web-szolgáltatásokról szóló honlapokat.

 

A W3C 10 éves fennállását ünnepli

2004. október 7.

A W3C idén ünnepli tízéves fennállását. Bostonban, december 1-jén egy, a tagok és meghívott vendégek számára tartott szimpóziumon a W3C képviselői a Web fejlődésének témájáról fognak eszmét cserélni, kitérve a W3C-nek a Web növekedésében játszott központi szerepére és a W3C második évtizedének kockázataira és lehetőségeire. Kérjük, írja alá az üdvözlőlapot! Az ünneplésről itt olvashat bővebben.

 

Elindult az Összetett Dokumentumformátumok Fejlesztési Terület

2004. október 7.

A W3C örömmel jelenti, hogy elindult az Összetett Dokumentumformátumok Fejlesztési Terület. Az Összetett Dokumentumformátumok (Compound Document Formats, CDF) Munkacsoport 2006. október 6-áig kapott engedélyt a működésre, elnöke Vincent Hardy (Sun). A csoport által készítendő specifikációk a meglévő dokumentumformátumokat (mint pl. az XHTML, az SVG és a SMIL) lesznek hivatottak kombinálni más technológiákkal (mint pl. a CSS és a DOM), és meghatározni azok futási időbeli viselkedését. A részvétel a W3C tagintézményei számára nyitott. Lásd az Összetett Dokumentumformátumok honlapját.

 

Elindult a Web-szolgáltatások Címzése Munkacsoport

2004. október 7.

A W3C örömmel jelenti, hogy elindult a Web-szolgáltatások Címzése Munkacsoport. A csoport a működésre 2006 februárjáig kapott engedélyt, elnöke Mark Nottingham (BEA). A csoport a WS-címzésre (WS-Addresing) építve azt dolgozza majd ki, az üzenetfejlécek mi módon irányítsák célba az üzeneteket, XML-formátumot készít a végpont-referenciák kicseréléséhez, továbbá mechanizmusokat dolgoz ki a közvetlen válaszolás esetére és a hibakezelésre. A részvétel a W3C tagintézményei számára nyitott. Lásd a Web-szolgáltatások honlapját.

 

Munkaterv: Az XML Bináris Kódolásainak Tulajdonságai

2004. október 5.

Az XML Bináris Kódolása Munkacsoport kiadta Az XML Bináris Kódolásainak Tulajdonságai (XML Binary Characterization Properties) első nyilvános munkatervét. A felhasználói esettanulmányok alapján készített munkaterv azokat a tulajdonságokat gyűjti össze, amelyekkel bármilyen XML-szerializációs módszernek kívánatos rendelkeznie (szerializáció: a hálózaton való átvitel hatékonyabbá tétele érdekében alkalmazott eljárás, mely a strukturált információkat egyszerű karaktersorozattá "lapítja szét"). A szerzők szívesen fogadják a megjegyzéseket. Tekintse meg az XML honlapját.

 

A közeljövő W3C-s szereplései

2004. október 5.

A közeljövő W3C-szerepléseiről (angol nyelven) itt tájékozódhat. (Ezen információk az automatikus hírgyűjtők számára RSS csatornán keresztül is hozzáférhetők.)

 

Az XInclude W3C-ajánlásjelöltté vált

2004. szeptember 30.

A W3C örömmel jelenti, hogy az XMLInclusions (XInclude) 1.0-ás verziója ajánlásjelöltté lépett elő. Az XInclude generikus mechanizmust nyújt XML dokumentumok (XML információhalmazok) egybeolvasztására olyan, létező XML konstrukciók felhasználásával, mint az elemek, az attribútumok és az URI-referenciák. A készítők október 29-éig várják a megjegyzéseket. Tekintse meg az XML honlapját.

 

Felhívás részvételre: W3C 'Mobil Web' kezdeményezés műhelykonferencia

2004. szeptember 29.

A publikációk október 15-ig adhatók le a W3C 'Mobil Web' kezdeményezés c. műhelykonferenciájára (W3C "Mobile Web Initiative" Workshop), amely november 18-án és 19-én, Barcelonában kerül megrendezésre. A résztvevők arról tárgyalnak majd, hogyan lehetne a Web-elérést mobil eszközökről is olyan egyszerűvé és kényelmessé tenni, mint asztali gépekről. Lásd a műhelykonferenciákról és a W3C mobil Webbel kapcsolatos munkáiról szóló honlapokat.

 

Frissítették a Kézírás-jelölőnyelv (Ink Markup Language) munkatervét

2004. szeptember 28.

A Többmódú Interakció Munkacsoport kiadta a Kézírás-jelölőnyelv (InkML) harmadik munkatervét. Az InkML adatformátuma az elektronikus tollal bevitt kézírás (ill. rajzok) rögzítésére szolgál. A kézírásra felkészített webes alkalmazások képesek feldolgozni és egymás között kicserélni a kézírást, a tollal végzett mozdulatokat (gesztusokat), az ily módon bevitt vázlatokat, továbbá a zenei vagy más nyelven értendő jeleket. Lásd a Többmódú Interakció honlapját.

 

Noah Mendelsohn csatlakozott a Műszaki Architektúra Csoporthoz

2004. szeptember 27.

A W3C örömmel jelenti, hogy Noah Mendelsohn (IBM) csatlakozott a W3C Műszaki Architektúra Csoportjához (Technical Architeture Group, TAG). Noah így a következő TAG-résztvevők mellé társult: Dan Connolly (W3C), Paul Cotton (Microsoft), Roy Fielding (Day Software), Chris Lilley (W3C), Norm Walsh (Sun), továbbá Stuart Williams (Hewlett-Packard) és Tim Berners-Lee (W3C) társelnökök. A fennmaradó egy üres hely betöltése a TAG következő választásán történik majd meg. A TAG csoport -- melyet 2001-ben hoztak létre -- a Web architektúrájának alapelveit dokumentálja, és -- más csoportokkal együttműködve -- architekturális kérdések megoldásán dolgozik. Olvassa el a World Wide Web Architektúra végső munkatervét, és tekintse meg a TAG honlapját.

 

Massimo Marchiori megkapja a Technology Review magazin TR100-kitüntetését

2004. szeptember 20.

Massimo Marchiori-t, aki a W3C kutatója az MIT-nél, és kutatóprofesszor a Velencei Egyetem számítógép-tudományi tanszékén, beválasztották a Technology Review magazin 2004.évi TR100-as díjazottjai közé, melynek listáját minden évben száz, újító műszaki tevékenységet folytató fiatal szakember nevéből állítják össze. A díj Massimo-nak egy sor különféle területhez való, újító szellemű hozzájárulását honorálja, mint pl. a keresőmotorok, a Szemantikus Web, adatvédelem és modularitás. Massimo múltbéli és mostani munkáiról az ő honlapján olvashat.

 

Az SSML W3C-ajánlássá vált

2004. szeptember 8.

A World Wide Web Consortium kiadta a Beszédszintézis-jelölőnyelv (SSML) 1.0-ás verzióját W3C-ajánlás formájában. Az XML-alapú SSML nyelvvel a tartalomkészítők a Weben generált beszéd kiejtését, hangmagasságát és sebességét szabályozhatják. "Az SSML -- a terület úttörőinek munkájára építve -- egy hatékony és rugalmas módot kínál az alkalmazásfejlesztőknek a szintetikus és az előre felvett beszéd jó minőségű ötvözésére az interaktív beszéd-alapú szolgáltatásokban" -- mondta Dave Raggett (W3C/Canon). Olvassa el a magyar nyelvű sajtónyilatkozatot, a dícséreteket és az implementációs beszámolót, illetve tekintse meg a Hangböngésző Munkacsoport honlapját!

 

A W3C részt vesz a 26th Internationalization & Unicode Conference szponzorálásában

2004. szeptember 2.

A 26th Internationalization and Unicode Conference (26., nemzetköziesítéssel és az Unicode-dal kapcsolatos konferencia) a kaliforniai San José-ban, szeptember 7. és 10. között kerül megrendezésre. Az előadók között lesz Martin Dürst és Richard Ishida (a W3C Állandó Műszaki Stábjának tagjai), továbbá résztvevők a W3C Nemzetköziesítési Munkacsoportjából. Az esemény a Web nemzetköziesítésével kapcsolatos legrangosabb nemzetközi műszaki konferencia. A négy napig tartóoktatás- és előadássorozat keretében a terület vezéregyéniségei többek között olyan kérdéseket vitatnak majd meg, mint a nemzetköziesített Web-címek illetve jelölőnyelvi elemek, a nyelv és földrajzi hely megadására szolgáló jelölőelemek, komplex szkriptek, ICU, szoftver-nemzetköziesítés. Tekintse meg az Unicode és a W3C Nemzetköziesítési Fejlesztési Területének honlapját.

 

Határidő-meghosszabbítás: Metadata for Content Adaptation nyitott műhelykonferencia

2004. szeptember 2.

A publikációk beadásának határidejét egy héttel későbbre, szeptember 13-ára halasztották a Dublinban, október 12-én és 13-án megrendezésre kerülő Metadata for Content Adaptation (metaadatok a tartalom testreszabáshoz) c. W3C-műhelykonferencia esetében. A résztvevők azt vizsgálják majd meg, miként használhatók metaadatok a webes tartalomnak a felhasználói igényekhez illetve az eszközök képességeihez való hozzáigazítása terén, és javaslatot tesznek a W3C ezirányú jövőbeli munkájára. További információk a W3C Műhelykonferenciák és Interakció c. oldalain.

 

Határidő-meghosszabbítás: Semantic Web for Life Sciences műhelykonferencia

2004. szeptember 2.

A publikációk beadásának határidejét kilenc nappal későbbre, szeptember 15-ére halasztották a Massachussets állambeli Cambridge-ben, október 27. és 28-án tartandó Semantic Web for Life Sciences műhelykonferencia esetében. A műhelykonferencián arról tárgyalnak majd, miként segíthetik a Szemantikus Web technológiái -- mint az RDF, az OWL és a Biológiai Azonosító (Life Sciences Identifier, LSID) -- a korszerű biológiai kutatásokat, a betegségek megértését és a terápiák kidolgozását. További információk a W3C-műhelykonferenciák és a Szemantikus Web honlapján.

 

SVG's XML Binding Language (sXBL)

2004. szeptember 1.

A Skálázható Vektorgrafika (SVG) Munkacsoport és a Stíluslapok (CSS) Munkacsoport közös erőfeszítés eredményeképpen kiadta az SVG's XML Binding Language (sXBL) első nyílt munkatervét. Az sXBL nyelv az SVG névterén kívüli elemek prezentációjának és interaktív viselkedésének szabályozására alkalmas. Tekintse meg az SVG és a CSS honlapokat.

 

EMMA munkaterv frissítve

2004. szeptember 1.

A Többmódú Interakció Munkacsoport kibocsátotta az EMMA munkatervének egy frissített változatát. Az Extensible MultiModal Annotation nyelv (bővíthető annotációs nyelv a többmódú interakcióhoz; EMMA) egy adatcsere-formátum interakcióvezérlő rendszerek számára. Az EMMA nyelv a felhasználótól érkező jelek (input) leírására szolgál. A beszéd- és kézírás felismerő modulok, a természetes nyelvi elemzők, a médiaértelmezők és a többmódú kommunikációt integráló komponensek hivatottak EMMA nyelvű leírást előállítani. Tekintse meg a Többmódú Interakció honlapját.

 

Közelgő W3C-előadások

2004. szeptember 1.

Tájékozódjon a közeljövő W3C-szerepléseiről és -eseményeiről! (Ez az információ RSS-csatornán keresztül is hozzáférhető.)

 

Az XForms 1.1 követelményei frissítve

2004. augusztus 31.

Az XForms Munkacsoport frissítette Az XForms 1.1 követelményei munkacsoport-feljegyzést. Az XForms a webes kérdőívek új generációja. Az 1.1-es verzió továbbfejleszti az XForms 1.0 keretrendszerét, támogatja a SOAP-ot, megkönnyíti a kérdőívek létrehozásának feladatát, és támogatja az azok alkalmazását eltérő nyelveken. Tekintse meg az XForms honlapját.

 

Minőségbiztosítási munkaterv

2004. augusztus 30.

A Minőségbiztosítási (QA) Munkacsoport kibocsátott három munkatervet. A Minőségbiztosítási Kézikönyv, amely a W3C-munkacsoportok vezetőinek és a csoportok részéről a W3C Állandó Műszaki Stábjával kapcsolatot tartó személyeknek íródott, eljárásokat, eszközöket, minta-tesztkörnyezeteket és specifikációkat bocsát olvasói rendelkezésére. A Minőségbiztosítási Keretrendszer: specifikációs útmutató (QA Framework: Specification Guidelines) c. dokumentum célja a kapcsolódó műszaki beszámolók értelmezésének megkönnyítése, egyértelművé tétele és a megfelelés követelményeinek tisztázása. A Specifikációtól való eltérés lehetőségei (Variability in Specifications) c. dokumentum önálló munkatervként az első nyilvános változat, ez korábban a Specifikációs útmutató része volt. E dokumentum haladó tervezési megfontolásokat és konformanciával kapcsolatos technikákat tartalmaz. További információ: Minőségbiztosítás.

 

Az XML Fejlesztési Terület 2006 júniusáig újra működhet

2004. augusztus 26.

A W3C örömmel számol be az Extensible Markup Language (XML) Fejlesztési Terület újraindításáról. A Fejlesztési Terület alább felsorolt munka-, érdek- és koordinációs csoportjai kaptak működési engedélyt 2006. június 30-ig. A márciustól élő XML Bináris Kódolás Munkacsoport 2005 márciusáig működhet. A csoportok munkájában való részvétel a W3C-tagok számára nyitott. Olvassa el Az XML tíz pontban c. dokumentumot, illetve tekintse meg az XML honlapját.

 

Erősebb SOAP: három előzetes javaslatterv született a témában

2004. augusztus 26.

A W3C örömmel jelenti, hogy három műszaki beszámoló előzetes javaslattervvé lépett elő. E javaslattervek optimális módot kínálnak bináris adathalmazok átvitelére a Web-szolgáltatási üzenetekben. A XML Protokoll Munkacsoport által fejlesztett 1.2-es verziójú SOAP egy pehelykönnyű protokoll strukturált információk kicserélésére olyan decentralizált, elosztott környezetekben, mint amilyen a Web is. A készítők szeptember 15-ig várják a kommenteket. Tekintse meg a Web-szolgáltatások honlapját.

 • Az XML Optimalizált Bináris Csomagolás (XOP) használata hatékony módszert jelent az XML-elemek tartalmi részének szerializácójára (azaz a strukturált, többdimenziós adatok egydimenzióssá -- lineárissá, sorossá -- való "összelapítására", amely ezután alkalmas a hálózaton való továbbításra).
 • Egy XOP-alapú szelektív kódolást használva a SOAP Üzenetátvitel-optimalizációs Mechanizmus optimálissá teszi a SOAP-csomópontok közötti adatátvitelt.
 • Az Erőforrást képviselő SOAP Fejlécblokk lehetővé teszi az alkalmazások számára, a SOAP-üzenetekben "erőforrás-képviselőkkel" hivatkozzanak a webes erőforrásokra.
 

Last Call: A World Wide Web architektúrája

2004. augusztus 19.

A W3C Műszaki Architektúra Csoportja (TAG) kiadta "A World Wide Web Architektúrája, első kiadás" végső munkatervének második változatát. A dokumentum webes fejlesztőknek, programozóknak, tartalomszerzőknek és kiadóknak szól. A dokumentum a Web kívánatos tulajdonságait írja le, és azokat a tervezői döntéseket, amelyeket azok elérése érdekében meghoztak. A készítők szeptember 17-éig várják a megjegyzéseket. Tekintse meg a TAG honlapját!

 

Az URI és az IRI azonosítók leírásai végső vázlatverziókká léptek elő

2004. augusztus 17.

Az Internet Engineering Task Force (IETF) meghirdette két, a webes címzés fontos témájával foglalkozó dokumentum végső vázlatverzióit. A dokumentumok közös IETF-W3C-együttműködés keretében készülnek.

 • A Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (Egységes Erőforrás-azonosító; generikus szintaxis) c. dokumentum szerzői: Tim Berners-Lee (W3C), Roy Fielding (Day Software) és Larry Masinter (Adobe), a Műszaki Architektúra Csoport (TAG) közreműködésével. A dokumentum végső vázlata szeptember 13-án kerül lezárásra. Az URI-k, melyek egyszerű karakterláncok, dokumentumokra, erőforrásokra, emberekre, közvetve bármire hivatkozhatnak. Az URI-k alapvető összetevői a Webnek. Olvasson a W3C URI Fejlesztési Területéről, és tekintse meg a TAG (Műszaki Architektúra Csoport) honlapját!
 • Az Internationalized Resource Identifiers (IRIs) (Nemzetköziesített Erőforrás-azonosítók) c. dokumentum szerzői: Martin Dürst (W3C) és Michel Suignard (Microsoft), a W3C Nemzetköziesítési Munkacsoportjának közreműködésével. Megszüntetve a Web-címek karakterkészletének korábbi lekorlátozását az US-ASCII karakterkészletre, az IRI-k lehetővé teszik a Unicode/ISO 10646 karakterkészlet karaktereinek használatát a Web-címekben. A dokumentum végső vázlata szeptember 8-án kerül lezárásra. Tekintse meg a Nemzetköziesítés oldalait!
 

Az SVG Tiny 1.2-es verziója a végső munkaterv állapotába jutott

2004. augusztus 13.

A Skálázható Vektorgrafika (SVG) Munkacsoport kiadta a Mobil SVG-változat: SVG Tiny, 1.2-es verzió végső munkatervét. A munkaterv tartalmazza az SVG Tiny 1.2-nek, az SVG 1.2 egy mobil változatának leírását, amely alkalmas vektorgrafika kisméretű eszközökön való megjelenítésére. A készítők szeptember 17-éig várják a megjegyzéseket. Tekintse meg az SVG honlapját!

 

Mobil SVG-változat: SVG Tiny, 1.2-es verzió frissítve

2004. augusztus 6.

A Skálázható Vektorgrafika (SVG) Munkacsoport kiadta Mobil SVG-változat: SVG Tiny, 1.2-es verzió negyedik munkatervét. A munkaterv tartalmazza az SVG Tiny 1.2-nek, az SVG 1.2 egy mobil változatának leírását, amely alkalmas vektorgrafika kisméretű eszközökön való megjelenítésére. A Munkacsoport szívesen veszi a megjegyzéseket. Tekintse meg az SVG honlapját!

 

SVG Open 2004, Tókió, szeptember7-10.

2004. augusztus 5.

SVG Open 2004, a Skálázható Vektorgrafika témájával kapcsolatos, 3., éves konferencia szeptember 7. és 10. között kerül megrendezésre a Keio Egyetemen, Japánban, a tókiói Mita egyetemi negyed területén. A konferencia honlapján olvashat a kurzusokról és az előadásokról, valamint a helyszínről és a szálláslehetőségekről. A regisztráció augusztus 31-én nyílik. Egy társrendezvény, az UPIMap ugyanott szeptember 7-étől 9-éig tart. Az SVG Open alkalmat nyújt a résztvevőknek, hogy eszmét cseréljenek fejlesztési tapasztalataikról, termékekről, munkamódszerekről és stratégiákról. A konferencia nyelve az angol; az angol-japán kommunikációt fordítási támogatás segíti majd. Olvasson az SVG-ről!

 

"RDF adathozzáférési esettanulmányok és követelmények" frissítve

2004. augusztus 4.

Az RDF Adathozzáférési Munkacsoport kiadta az RDF adathozzáférési esettanulmányok és követelmények munkaterv egy frissített változatát. A tervben javaslatot találunk arra, hogy egy RDF lekérdezési nyelv és adathozzáférési protokoll miként lenne alkalmas különféle hasznos Szemantikus Web-alkalmazások létrehozására a webes publikálás, a személyes információk kezelése, a közlekedés és a turizmus területén. A készítők szívesen fogadják a megjegyzéseket. Tekintse meg a Semantic Web honlapját!

 

Értékek megadása OWL-ben

2004. augusztus 3.

A Szemantikus Web Bevált Módszerei és Bevezetése (SWBPD) Munkacsoport kiadta az Értékek megadása OWL-ben: az értékhalmaz felosztása illetve az elemek felsorolása c. munkaterv első nyilvános változatát. A készítők várják a kommenteket. A terv módszereket mutat be értékek és értékhalmazok megadására az OWL Web-ontológia Nyelvben. Tekintse meg a Semantic Web honlapját!

 

Végső munkaterv: Webszolgáltatás-leírónyelv (WSDL) 2.0

2004. augusztus 3.

A Web-szolgáltatások Leírása Munkacsoport kibocsátotta a 2.0-ás verziójú Webszolgáltatás-leírónyelv (WSDL) végső munkaterveit: 1. rész: Központi nyelv, 2. rész: Előre definiált kiegészítések, 3. rész: Kötések. A WSDL egy, a hálózati szolgáltatások leírására szolgáló XML nyelv. A tervek bemutatják a nyelv funkcionalitását, az üzenetváltás mikéntjét és azokat a kritériumokat, amelyeknek egy, a nyelvet feldolgozó modulnak meg kell felelnie. A készítők várják a megjegyzéseket október 4-éig. További információk a Web-szolgáltatások honlapján.

 

Webes tartalom hozzáférhetőségi irányelvei 2.0

2004. augusztus 2.

A Webes Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvei (WCAG) Munkacsoport kiadta a Webes tartalom hozzáférhetőségi irányelvei 2.0 munkatervének egy frissített változatát. A 2.0-ás verzió a technológiáknak tágabb körét fedi le, és a szóhasználata egyszerűbb. A WCAG ellenőrzőlista pontjainak betartása a honlapokat hozzáférhetőbbé teszi a hátrányos helyzetű felhasználók számára és a korlátozott képességű webböngésző eszközök által. További információk: Hozzáférés a Webhez Kezdeményezés.

 

Munkatervek: Webes tartalom hozzáférhetőségi irányelvei 2.0, technikák

2004. augusztus 2.

A Webes Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvei (WCAG) Munkacsoport kibocsátotta három munkatervnek az első publikus változatait. A HTML-technikák a WCAG 2.0-hoz és a CSS-technikák a WCAG 2.0-hoz című dokumentumok tanácsokat adnak a HTML, az XHTML és a stíluslapok használatához arra az esetre, ha a cél -- a korlátozott böngészési képességekkel rendelkező felhasználók számára -- jól hozzáférhető webes tartalom létrehozása. A nem javasolt megoldásokat ellenpéldák mutatják be. A Bevezetés a WCAG 2.0 technikáiba (Gateway to Techniques for WCAG 2.0) c. munkatervben leírtak figyelembevétele minimális megfelelést biztosít a WCAG 2.0 követelményeinek. További információk: Hozzáférés a Webhez Kezdeményezés.

 

Munkacsoport-feljegyzés: Web-szolgáltatások nemzetköziesítése, esettanulmányok

2004. augusztus 2.

A Nemzetköziesítés Munkacsoporthoz tartozó Web-szolgátlatások munkacsapat kiadott egy munkacsoport-feljegyzést Web-szolgáltatások nemzetköziesítése, esettanulmányok címmel, további segédletet nyújtva a Web-szolgáltatásokat készítőknek. A dokumentum egyfelől a nyelv és a kultúra, másfelől a Web-szolgáltatások architektúrájának és technológiájának kapcsolatát tárgyalja. A munkatervvel kapcsolatban a készítők várják a megjegyzéseket. Tekintse meg az Nemzetköziesítés honlapját!

 

Elkövetkező W3C-beszédek

2004. augusztus 2.

Tájékozódjon a közeljövő W3C-szerepléseiről és -eseményeiről! (Ez az információ RSS-csatornán keresztül is hozzáférhető.)

 • Daniel Weitzner az Acadia Nemzeti Parkban (Maine állam, USA) augusztus 5. és 7. között megrendezésre kerülő Location Privacy Workshop-on (a tartózkodási hely mint személyes adat védelmével kapcsolatos műhelykonferencián) tart előadást.
 • Dean Jackson a SIGGRAPH 2004-en ad elő Los Angeles-ben (Kalifornia, USA), augusztus 11-én.
 • John Wilbanks egy vitafórumon vesz részt az Object Management Group (OMG) találkozóján Montreal-ban (Kanada), augusztus 25-én.
 • Philipp Hoschka az IFIP World Computer Congress 2004-en (WCC), a többmódú interakció témájával foglalkozó napon, Toulouse-ban (Franciaország), augusztus 27-én.
 • Ivan Herman az Ontologier i arbete ("Ontológia a gyakorlatban") c. rendezvényen ad elő a svédországi Kista-ban, augusztus 31-én.
 

Nemzetköziesítéssel kapcsolatos cikkek láttak napvilágot

2004. július 30.

A W3C Nemzetköziesítés Munkacsoport Útmutatási, Oktatási és Tudásterjesztési munkacsapata szerkesztőknek és webmestereknek szóló, a W3C-technológiák megértését és használatát segítő cikkeket jelentetett meg. A júliusi írások: GYIK (gyakran ismételt kérdés): Miért kellene használnom a honlapok "language" attribútumát?, GYIK: Hogyan jelezzem az XHTML dokumentumok nyelvét? A "language" attribútummal, a HTTP-fejléc "Content-Language" mezőjében vagy "meta" elemben?, GYIK: Hogyan használjam az Apache-szerver .htaccess direktíváit adott karakterkódolású dokumentumok szolgáltatása esetén? A további cikkek végett látogasson el a Nemzetköziesítés honlapjára!

 

W3C and Open Mobile Alliance (OMA) Establish Formal Relationship

2004. július 29.

A W3C és az Open Mobile Alliance (OMA) ma nyilvánosságra hozta azon megállapodását, mely szerint a két szervezet a jövőben együtt fog működni a mobilweb-elérésre vonatkozó specifikációk terén. "A W3C és az OMA együttesen alkalmas lesz a fejlesztést a technológiai kompatibilitás irányába terelni, és megkönnyíteni az asztali munkaállomások számára már elkészített webes tartalom újraprezentálását a korlátozottabb megjelenítési képességekkel rendelkező mobil eszközök számára (web content repurposing, singe webauthoring)" -- mondta Philipp Hoschka (W3C). A W3C-nek a mobil távközlési iparnak szóló, széles körben használt ajánlásai többek között a következők: XHTML Basic, SMIL, SVG. Olvassa el a sajtónyilatkozatot, illetve olvasson a W3C Eszközfüggetlenségi tevékenységi köréről!

 

Felhívás "A Szemantikus Web a biológiai tudományokért" c. nyitott műhelykonferencián való részvételre

2004. július 28.

Szeptember 6-ig adhatók be publikációk A Szemantikus Web a biológiai tudományokért c. W3C műhelykonferenciára, amely Cambridge-ben (Massachusetts állam, USA) kerül megrendezésre október 27-én és 28-án. A résztvevők arról tárgyalnak majd, miként segíthetik a Szemantikus Web technológiái -- mint az RDF, az OWL és a Biológiai Azonosító (LSID) -- a korszerű biológiai kutatásokat, a betegségek megértését és a terápiák kidolgozását. További információk: W3C-műhelykonferenciák és a Szemantikus Web honlapja.

 

VoiceXML 2.1 végső munkaterve

2004. július 28.

A Hangos Böngésző Munkacsoport kiadta a VoiceXML 2.1 végső munkatervét. A VoiceXML 2.0-val visszamenőleg teljesen kompatibilis 2.1-es verzió, nyolc további szolgáltatást szabványosít. A készítők szeptember 1-jéig várják a kommenteket. További információk a Hangos Böngésző honlapján.

 

Az XML bináris kódolás esettanulmányai

2004. július 28.

Az XML Bináris Kódolás Munkacsoport kiadta az XML Bináris Kódolás Esettanulmányainak első publikus munkatervét. A munkaterv dokumentált példákon keresztül azt vizsgálja meg, hogy a javasolt bináris XML-kódolási (tömörítési) technika kellőképpen elősegíti-e az XML-alapú adatok előállítását, elemzését, átvitelét és tárolását a szűk sávszélességgel rendelkező felhasználási területeken. A készítők várják a megjegyzéseket. Tekintse meg az XML honlapját!

 

"Rendszer- és és környezeti jellemzők keretrendszere" munkaterv

2004. július 28.

A Többmódú Interakció Munkacsoport kibocsátotta a "Rendszer- és környezeti jellemzők keretrendszere" munkatervének első publikus változatát. A munkaterv -- amely a W3C Többmódú Interakció Keretrendszere számára íródott -- egy interfészt javasol az eszközök képességeit, konfigurációját, a felhasználói beállításokat és a környezeti adottságokat leíró változókhoz való dinamikus hozzáféréshez. További olvasnivaló: Többmódú Interakció.

 

A CSS3 Beszédmodul munkaterve

2004. július 27.

A CSS Munkacsoport kibocsátott egy frissített munkatervet a CSS3 Beszédmoduljához. A Stíluslapok (CSS) nyelv strukturált dokumentumok --mint a HTML és az XML -- képernyőn, nyomtatásban és beszédben való "megjelenítésének" szabályozására alkalmas. A terv a hanggal kapcsolatos tulajdonságokat definiálja, a Beszédszintézis-jelölőnyelv(SSML) modelljének megfelelően. Várják a kommenteket. További információk. CSS-honlap.

2004. július 26.: Az XML Query Munkacsoport és az XSL Munkacsoport kiadtak öt frissített munkatervet. Valamennyi dokumentummal kapcsolatban várják a megjegyzéseket. Tekintse meg az XML-honlapot!

 

XHTML 2.0 munkaterv

2004. július 22.

A HTML Munkacsoport kibocsátotta az XHTML 2.0 munkatervének hatodik publikus verzióját. A megjelenítésre vonatkozó elemeket nem tartalmazó, modularizált XHTML 2.0 nyelv végre megvalósítja azt, ami a HTML nyelv tényleges feladata lett volna: a dokumentumstrukturálást. A terv tartalmazza az XHTML 2.0 kezdetleges implementációját RELAX NG nyelven. Várják a megjegyzéseket. További információk: HTML-honlap.

 

Megjelentek az "HTML és XHTML GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)" és "Bevezetés az XML-eseményekbe" dokumentumok

2004. július 21.

A HTML Munkacsoport kiadott két publikációt. A HTML és XHTML Gyakran Ismételt Kérdései a webes tartalomszerzők és dizájnerek számára íródott. Az XML-események HTML-íróknak c. dokumentum bemutatja az XML-eseményeket, és azok előnyeit az onclick-stílusú eseménykezeléssel szemben. Tekintse meg a HTML honlapját!

 

N-argumentumú relációk definiálása a Szemantikus Weben

2004. július 21.

A Szemantikus Web Bevált Módszerei és Bevezetése (SWBPD) Munkacsoport kiadta az N-argumentumú relációk definiálása a Semantic Weben: használatuk az individuumok között első publikus munkatervét. A Szemantikus Web nyelveiben -- mint az RDF és az OWL -- egy tulajdonságreláció két individuum, vagy egy individuum és egy érték összekapcsolására alkalmas. Ez a terv annak a kettőnél több individuum között létesített kapcsolat lehetőségét és következményeit vizsgálja. Várják a kommenteket. További információk: Szemantikus Web honlap.

 

Osztályok tulajdonságértékekként való ábrázolása a Szemantikus Weben

2004. július 21.

A Szemantikus Web Bevált Módszerei és Bevezetése (SWBPD) Munkacsoport kiadta az Osztályok tulajdonságértékekként való ábrázolása a Szemantikus Weben első publikus munkatervét. Várják a megjegyzéseket. A terv annak lehetőségeit vizsgálja, miként ábrázolhatók az osztályok tulajdonságértékekként az OWL DL-ben. Az OWL DL az OWL Web-ontológia Nyelv azon felhasználóinak szól, akik számítási teljességet és eldönthetőséget várnak el a következtetői rendszertől. További információk: Szemantikus Web honlap.

 

Személyes Adatvédelmi Beállítások Platformja (P3P) 1.1-es verzió munkaterv

2004. július 20.

A P3P Specifikáció Munkacsoport kiadott egy frissített munkatervet a Személyes Adatvédelmi Beállítások Platformja (P3P) 1.1-es verziójához (P3P 1.1). A P3P leegyszerűsíti és automatikussá teszi a honlapok személyes adatvédelmi konvencióinak beolvasását, elősegítve a Web működésébe vetett bizalom kialakulását. Az 1.1-es verzió új kiegészítéseket és mechanizmusokat tartalmaz a W3C-műhelykonferenciák és a személyes adatvédelemmel foglalkozó közösség javaslatai alapján. További információk: személyes adatvédelem és a P3P.

 

Az 1.1-es verziójú XML-séma munkatervei

2004. július 19.

Az XML-séma Munkacsoport kiadta az 1.1-es verziójú XML-séma első publikus munkatervét, két részben: 1. rész: struktúrák és 2. rész: adattípusok. A terv tartalmazza a változások jegyzékét az 1.0-ás verziójú XML-séma nyelvéhez képest, és az 1.1-es verzió követelményein alapszik. Az XML-sémák közös jelölő-szókészletek definiálására, illetve az ezen szókészleteket használó XML dokumentumok felépítésének leírására szolgálnak, és lehetőséget adnak jelentés hozzárendelésére e szókészletekhez. Tekintse meg az XML honlapját!

 

Kiadták az "XML-séma: Komponenskijelölők" munkatervét

2004. július 16.

Az XML-séma Munkacsoport kiadta az "XML-séma: Komponenskijelölők" egy frissített munkatervét. A dokumentum egy sémát definiál az XML-séma ajánlásának első és második részében specifikált XML-sémakomponensek azonosítására. További olvasnivaló az XML Fejlesztési Terület oldalain található.

 

Tim Berners-Lee-t, a W3C igazgatóját lovaggá ütötte II. Erzsébet angol királynő

2004. július 16.

Tim Berners-Lee a Brit Birodalmi Rend Lovagi Parancsnoka (Knight Commander, Order of the British Empire; KBE) címet kapta II. Erzsébet királynőtől egy kitüntetés-átadási ünnepségen Londonban, július 16-án. Az Egyesült Királyság kitünteséi mindazoknak járnak, akik szolgálatot tesznek a szigetországért. Sir Timothy Berners-Lee, brit állampolgár, aki az Egyesült Államokban él, az Internet globális fejlődése érdekében végzett szolgálatainak elismeréseként, végsősoron a World Wide Web feltalálásért kapta a lovagi címet. Kérjük, olvassa el a gratulációt és a sajtónyilatkozatot!

 

A Beszédszintézis-jelölőnyelv W3C javaslattervvé lépett elő

2004. július 15.

A W3C örömmel jelenti, hogy a Beszédszintézis-jelölőnyelv (SSML) 1.0-ás verziója javaslattervvé lépett elő. Várják a kommenteket 2004. augusztus 27-ig. Az XML-alapú SSML nyelv segítségével a tartalomszerzők a generált szintetikus beszéd kiejtését, hangerejét, hangmagasságát és sebességét vezérelhetik. További információk a Hangos Böngésző Fejlesztési terület oldalain.

 

A W3C Tanácsadó Testület megválasztja az új Kuratóriumot

2004. július 15.

A W3C Tanácsadó Testülete betöltött öt üres helyet a W3C Kuratóriumában. A Kuratórium -- melyet 1998-ban hoztak létre --útmutatást ad a W3C Állandó Stábjának stratégiai, menedzsment-, jogi és konfliktusfeloldási kérdésekben. A Kuratórium kilenc tagja július 1-jei kezdéssel a következő: Jean-François Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (Hewlett-Packard), Klaus Birkenbihl (Fraunhofer Gesellschaft), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila (Nokia) és Lauren Wood (független). A Kuratórium ideiglenes elnöke Steve Zilles.

 

Kialakult a Többmódú Interakció műhelykonferencia programja

2004. július 12.

Meghirdették a programot és az elfogadott publikációk listáját a W3C Többmódú Interakció műhelykonferenciájához, amely Sophia Antipolisban (Franciaország) kerül megrendezésre július 19-én és 20-án. A felhasználói és a kutatói közösségből várnak résztvevőket, megvitatandó a jelenlegi terveket, és a jövőbeni multimodális fejlesztéseket. További olvasnivaló a W3C Műhelykonferenciák és Többmódú interakció oldalain.

 

Teljes szövegű kereséssel kapcsolatos munkatervek jelentek meg

2004. július 9.

Az XML Query és a XSL munkacsoportok közös erőfeszítés eredményeképpen kiadták az "XQuery 1.0 ésXPath 2.0, teljes szövegű verzió" első publikus munkatervét. Frissítették a felhasználási esettanulmányokat. A munkatervek az XQuery és XPath nyelvek azon kiegészítéséről szólnak, amelyek lehetővé teszik a teljes szövegre kiterjedő keresést az XML-szövegekben és dokumentumokban. További információk az XML Fejlesztési terület oldalain.

 

Felhívás részvételre: Nyitott műhelykonferencia "Metaadatok a tartalom testreszabáshoz" címmel

2004. július 8.

Szeptember 6-ig adhatók be publikációk a W3C "Metaadatok a tartalom testreszabáshoz" című műhelykonferenciájára, amely az írországi Dublinban kerül megrendezésre október 12-én és 13-án. A résztvevők azt vizsgálják majd meg, miként használhatók metaadatok a webes tartalomnak a felhasználói igényekhez illetve az eszközök képességeihez való hozzáigazítása terén, és javaslatot tesznek a W3C ezirányú jövőbeli munkájára. További információk a W3C Műhelykonferenciák és Interakció c. oldalain.

 

Munkaterv: A World Wide Web architektúrája

2004. július 5.

Néhány, a végső munkatervet érintő kérdést megválaszolva a W3C Műszaki Architektúra Csoport (TAG) kiadta"A World Wide Web Architektúrája, első kiadás" munkatervének frissített változatát. A dokumentum webes fejlesztőknek, programozóknak, tartalomszerzőknek és kiadóknak szól. A dokumentum a Web kívánatos tulajdonságait írja le, és azokat a tervezői döntéseket, amelyeket azok elérése érdekében meghoztak. Tekintse meg a TAG honlapját!

 

Az RDF és OWL munkacsoportok elkészítették leadandó anyagaikat, és befejezik működésüket

2004. július 1

A W3C örömmel jelenti, hogy az RDF-mag és a Web-ontológia munkacsoportok sikeresen elkészítették valamennyi leadandó anyagaikat. E két W3C-munkacsoport együttesen 12 W3C-ajánlást készített, melyek a Resource Description Framework (RDF; erőforrásleíró keretrendszer) és az OWL Web Ontology Language (web-ontológianyelv) specifikációit tartalmazzák. Hozzájárulásukért köszönet minden résztvevőnek és a munkacsoportok elnökeinek: Brian McBride-nak (HP Labs), DanBrickley-nek (W3C), Jim Hendler-nek (University of Maryland) és GuusSchreiber-nek (Ibrow). Tekintse meg a Szemantikus Web honlapját!

 

Felhívás részvételre: "Megkötések és képességek a webszolgáltatásokban" műhelykonferencia

2004. július 1.

Augusztus 27-ig adhatók be publikációk a W3C "Megkötések és képességek a webszolgáltatásokban" c. műhelykonferenciájára (W3C Workshop on Constraints and Capabilities for Web Services), amely október 12-én és 13-án kerül megrendezésre a kaliforniai Redwood Shore-ban. A résztvevők egy, a webszolgáltatások megkötéseit és képességeit leíró keretrendszer létrehozásáról tárgyalnak majd, és a jövőbeli fejlesztésekre tesznek javaslatokat. További információkat a W3C-honlap Műhelykonferenciák and Webszolgáltatások c. oldalain talál.

 

Elkövetkező W3C-beszédek

2004. július 1.

Tájékozódjon az elkövetkező W3C-szereplésekről és-eseményekről! (Ez az információ RSS-csatornán keresztül is hozzáférhető.)

 

Munkaterv: Mobil SVG-változatok, 1.2-es verzió

2004. június 30.

A Skálázható Vektorgrafika (SVG) Munkacsoport kiadta a Mobil SVG-változatok: SVG Tiny és SVG Basic, 1.2-es verzió harmadik munkatervét. A munkaterv tartalmazza az SVG Tiny 1.2-nek, az SVG 1.2 egy mobil változatának leírását, amely alkalmas vektorgrafika kisméretű eszközökön való megjelenítésére. A Munkacsoport szívesen veszi a megjegyzéseket. Lásd az SVG honlapját.

 

Műhelykonferencia a webalkalmazások és az összetett dokumentumok témájában: összefoglaló és publikációk

2004. június 16.

Kiadták a június 1-én és 2-án, San Joséban (Kalifornia állam, Amerikai Egyesült Államok) tartott W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents (műhelykonferencia a webalkalmazások és az összetett dokumentumok témájában) összefoglalóját és jegyzőkönyvét. Mind a 43 beküldött publikáció nyilvánosan elérhető. A műhelykonferencián arra a megállapításra jutottak, hogy a W3C-nek készítenie kellene egy specifikációt, amely a mobil számítástechnikai piacot megcélzó W3C dokumentumformátumokat kombinálná, továbbá fel kellene vázolnia egy jövőképet a webalkalmazásokkal kapcsolatos fejlesztésekre vonatkozóan. A W3C köszönetét fejezi ki az AdobeSystems-nek és a 60 résztvevőnek értékes munkájukért. További információk a W3C honlapján, a Műhelykonferenciák és az Interakció tárgyköre (Interaction domain) oldalain olvashatók.

 

Tim Berners-Lee Millennium Technology díjat kapott Helsinkiben

2004. június 14.

A W3C örömmel jelenti, hogy Ms. Tarja Halonen, a Finn Köztársaság elnöke a Millennium Technology díjat Tim Berners-Lee-nek, a W3C igazgatójának adta át június 15-én, Helsinkiben. A díjat négy tudományág egyikében ítélik oda "olyan kimagasló technológiai eredmények elismeréseként, melyek az emberek életminőségét közvetlenül javítják, az emberi értékeket tartják szem előtt, és elősegítik a fenntartható gazdaság fejlődést". Az ünnepségre a június 13. és 16. között, Espoo-ban (Finnország) megrendezett Millennium Technology Conference (programfüzet1.5MB PDF) keretében került sor.

 

Munkaterv: DISelect 1.0

2004. június 11.

Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) kiadta az Eszközfüggetlenség tartalomválasztása 1.0 (Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0) első nyilvános munkatervét. A dokumentum egy jelölőnyelv részeként támogatja a különböző eszközökről is használható weboldalak készítését és biztosítja az anyagok változatai közötti választást csak egyszerű feldolgozási módot használva. További információk a W3C Eszközfüggetlenség Fejlesztési Területének (W3C Device Independence Activity) honlapján.

 

Frissítették az XForms 1.1 követelményeit

2004. június 11.

Az XForms Munkacsoport módosította az "XForms 1.1 követelményei" (XForms 1.1Requirements) munkacsoport-feljegyzést (Working Group Note). Az XForms a webes formok új generációját képviseli. Az 1.1-es verzióban nagyobb szerepet kapott az XForms 1.0 keretrendszer, átfogja a SOAP-ot, megkönnyíti az XForm-ok készítését és használatát más befogadó nyelvekben is. További információk az XForms oldalán.

 

Megkezdődött a regisztráció a Web akadálymentesítése témában rendezendő telefonkonferenciára

2004. június 9.

A W3C örömmel jelentette be a"Making Visualizations of Complex Information Accessible for People with Disabilities"elnevezésű a Web akadálymentesítéséről szóló telefonkonferenciáját, mely a W3C Web-akadálymentesítési Lehetőségek Kezdeményezésének (Web Accessibility Initiative) Kutató és Fejlesztő Érdekcsoportja támogatásával valósul meg. Az előzetes regisztráció kötelező és június 21-ig tart, melyre legfeljebb 40 jelentkezést tudnak elfogadni. A résztvevők az internet akadálymentesítése érdekében tett jelenlegi vizualizációs kutatásokról hallhatnak, és kapcsolatokat építhetnek ki a kutatásokban résztvevő személyekkel. A telefonkonferencia 2004. június 28-án lesz. Az elhangzottak élőben, írott formában is követhetőek lesznek.

 

Végső munkaterv: a SOAP átviteli optimalizálás és az XOP

2004. június 8.

Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) kiadta a SOAP üzenet átviteli optimalizáló mechanizmus (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism) és az XOP (XML-binary Optimized Packaging) végső munkaterveket. A munkatervek javítják a SOAP 1.2 teljesítményét. Észrevételeiket június 29-ig várja a munkacsoport. Szintén kiadták az "XOP Gyakran ismételt kérdések" (XOP Frequently Asked Questions), "A hozzákapcsolási jelleg" (Attachment Feature), amelyet a most végső fázisba ért dokumentumok helyettesítenek és a "Felhasználói esetek és követelmények" (Use Cases and Requirements) dokumentumokat. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

 

Végső munkaterv: SOAP forrásreprezentációs fejléc

2004. június 8.

Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) kiadta a SOAP forrásreprezentációs fejléc (SOAP Resource Representation Header) végső munkatervét. Észrevételeiket június 29-ig várja a munkacsoport. A dokumentum egy SOAP-fejléc blokkot ír le, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazások egy webforrás reprezentációját SOAP üzenetben szállítsák. A SOAP1.2 decentralizált, elosztott környezetben a strukturált információcseréjére való "könnyűsúlyú" protokoll. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

 

Munkaterv: A médiatípusok hozzárendelése az XML bináris adatokhoz

2004. június 8.

Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) és a Webszolgáltatások Leírása Munkacsoport (WebServices Description Working Group) közösen kiadták "A médiatípusok hozzárendelése az XML bináris adatokhoz" (Assigning Media Types to Binary Data in XML) dokumentum első nyilvános munkatervét. A munkaterv leírja, hogy hogyan kell jelezni az XML elemek tartalmának médiatípusát és azt hogyan kell megadni az XML-sémában (XMLSchema). További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

 

Közelgő W3C szereplések

2004. június 3.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 • Charles McCathieNevile előadást tart az Európai Koordinációs Bizottságnak az Emberi Jogok Dokumentációjáról június 3-án Velencében.
 • Daniel Dardailler előadást tart a DeViNT'2004 rendezvényen június 4-én Sophia Antipolisban (Franciaország).
 • Ivan Herman június 8-án előadást tart Sankt Augustinban (Németország) a W3C Német Iroda W3C Office for Germany and Austria nevű rendezvényén.
 • Shadi Abou-Zahra június 11-én előadást tart az IANIS konferencián Budapesten.
 • Steve Bratt előadást tart június 11-én és 12-én a 16th Annual IRIS Workshop rendezvényen Tucson-ban (Amerikai Egyesült Államok, Arizóna Állam).
 • José Kahan és Charles McCathieNevile előadást tartanak a SWAD-E Introducción al uso de la Web Semántica műhelykonferencián Madridban június 13-án.
 • Max Froumentin előadást tart a Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 műhelykonferencián Martigny-ben (Svájc) június 22-én, melynek témája a multimodális interakció és a hozzákapcsolódó gépi tanulási algoritmusok.
 • Ivan Herman előadást tart a KRNet 2004 konferencián Szöulban június 24-én.
 

Megjelent az RDF adathozzáférési felhasználói esetek és követelmények

2004. június 3.

Az RDF adathozzáférési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) kiadta az RDF adathozzáférési felhasználói esetek és követelmények (RDF Data Access Use Cases and Requirements) első nyilvános munkatervét. A dokumentum felvázolja az RDF lekérdező nyelvek és hozzásférési protokollok felhasználói eseteit és követelményeit, továbbá megvizsgálja a tervezési célokat. Észrevételeiket várja a munkacsoport. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapján.

 

Munkaterv: Minőségbiztosítási specifikálási útmutatók

2004. június 3.

A Minőségbiztosítási Munkacsoport (Quality Assurance (QA) Working Group) kiadta a Minőségbiztosítási specifikálási útmutatók (QA SpecificationGuidelines) munkatervet. A dokumentumot azért készítették el, hogy segítsék a munkacsoportokat a technikai beszámolók megírásában. A W3C Minőségbiztosítási keretrendszerében (QAFramework) bekövetkezett fő változásokat követi az újraírt útmutató, amely könnyebben olvasható és sokkal inkább felhasználóbarát. Várjuk észrevételeiket. További információk a W3C Minőségbiztosítás (QualityAssurance (QA)) honlapján.

 

W3C szekció a WWW2004-en

2004. május 14.

A W3C szekció Marie-Claire Forgue elnöklésével május 19-21-ig tart a Tizenharmadik Nemzetközi WWW2004 (Thirteenth International World Wide Web Conference, WWW2004) konferencián New York-ban. A W3C tagjai és munkatársai a W3C technológiáiról és eredményeiről tartanak előadást két napon keresztül. A szekció a New York Ballroom B. Conference teremben található. A résztvevőket a Developers Day előadásaira (május 22-én) is várjuk.

 

Részvételi felhívás: Multimodális interakció műhelykonferencia

2004. május 14.

A jelentkezését június 11-igküldheti el a W3C Multimodális interakció műhelykonferenciájára, amely július 19-20 között kerül megrendezésre Sophia Antipolisban, Franciaországban. A felhasználói és a kutatói közösségekből érkező résztvevők a jelenlegi tervekről fognak beszélgetni és visszajelzéseket és javaslatokat adnak a jövőbeli multimodális munkához. További információk a Műhelykonferenciák és a Multimodális Interakció (Multimodal Interaction) oldalán.

 

Munkaterv: Webszolgáltatások nemzetköziesítésének felhasználói forgatókönyve

2004. május 12.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport Webszolgáltatások Munkacsapata (Web Services Task Force of the Internationalization Working Group) kiadta a "Webszolgáltatások nemzetköziesítésének felhasználói forgatókönyve" (Web Services Internationalization Usage Scenarios) dokumentum módosított munkatervét, amelyet kiegészítettek a webszolgáltatási technológiák implementálói számára készült útmutatóval is. A dokumentum azt vizsgálja, hogy a nyelv, a kultúra és egyéb témák hogyan hatnak a webszolgáltatások architektúrájára és technológiájára. Várjuk a munkatervvel kapcsolatos észrevételeiket. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) oldalán.

 

Előzetes javaslatterv lett a CSS3 alapvető felhasználói felület

2004. május 11.

A W3C örömmel jelenti a CSS3 alapvető felhasználói felület (CSS3 Basic UserInterface Module) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) válását. Az Egymásbaágyazott stíluslapok (Cascading Style Sheets, CSS) nyelv segítségével megjeleníthetők a strukturált dokumentumok (mint a HTML és az XML) képernyőn, papíron vagy beszédként. Ez a modul a felhasználói felületek állapotait és jellegzetességeit, elemtöredékeket, formokat, HTML stilisztikai attribútumokat, fókusznavigálást és stíluselemeket, mint elérhetőségi ikonokat céloz meg. Észrevételeiket november 11-ig várjuk. További információk a CSS oldalán.

 

Munkaterv: A Minőségbiztosítás kézikönyve

2004. május 10.

A Minőségbiztosítási Munkacsoport (The Quality Assurance (QA) Working Group) megjelentette a Minőségbiztosítás kézikönyvének első nyilvános munkatervét, amely a W3C munkacsoportok elnökei és a W3C állandó munkatársaival kapcsolatban állók számára készült. A dokumentum helyettesíti és egyesíti a korábban megjelent "Bevezetés a minőségbiztosítási keretrendszerbe" és a "Működési útmutató" dokumentumokat. Technikát, eszközöket és mintákat biztosít a tesztsorozatokhoz és a specifikációkhoz, továbbá célja, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa a W3C munkacsoportjainak a munkáját. További információk a Minőségbiztosítás honlapján.

 

Munkaterv: Szerzői Technikák az XHTML és HTML Nemzetköziesítéséhez

2004. május 10.

A GEO (Guidelines, Educationand Outreach) munkacsapat három nyilvános munkaterv első változatát adta ki. A munkatervek között megtalálható A tartalom nyelvének megadása, A karakterek és a kódolás és a Kétirányú szövegek kezelése dokumentumok. A tartalomkészítők számára tervezett dokumentumok abban nyújtanak segítséget, hogy a HTML és az XHTML dokumentumok valóban nemzetközinek mondható olvasótábor számára készüljenek. További információk a Nemzetköziesítés honlapján.

 

Munkacsoport-feljegyzés: DOM felbecslés a Multimodális Interakció számára

2004. május 10.

A Multimodális Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) kiadta a Követelményekés képességek felbecslése a DOM számára munkacsoport-feljegyzést (Working Group Note). A Multimodális Interakció Fejlesztési Terület (Multimodal Interaction Activity) saját keretrendszerére építve kiterjeszti a web felhasználói felületét azáltal, hogy a kommunikáció többféle (hallható, vizuális és tapintható) módját is lehetővé teszi. A dokumentum megvizsgálja a módbeli elemek és a környezetük közötti interfészeket. További információk a Multimodális Interakció (Multimodal Interaction) honlapján.

 

Munkaterv: Skálázható Vektrografika (SVG)1.2

2004. május 10.

Az SVG munkacsoport kiadta a Skálázható Vektorgrafika (SVG) 1.2 hetedik nyilvános munkatervét. Az SVG nyelv elérhető, dinamikus és újrahasználható vektorgrafikát, szöveget és képeket szolgáltat a weben XML formátumban. A munkacsoport várja észrevételeiket a munkatervvel kapcsolatban. További információk az SVG oldalon.

 

Frissült a W3C Markup Validator

2004. május 6.

A W3C örömmel jelenti a W3C Markup Validation szolgáltatás megújulását. Az új kiadást könnyebb installálni és használni. Új dokumentációs és navigációs elemeket tartalmaz és a végzetes hibák helyett segítséget nyújtó hibaüzeneteket és visszaállítási mechanizmusokat ajánl fel. Egy önkéntes csapat és a W3C Minőségirányítási Fejlesztési Területének vezetésével és az érdeklődők hatalmas táborának támogatásával a validátor a W3C weboldalának legnépszerűbb eleme. További információk a levelezési listán.

 

Megjelent a Hangos böngésző híváskontrollálás: CCXML 1.0 munkatervének utolsó felhívása

2004. április 30.

A Hangos Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a Hangos böngésző híváskontrollálás: CCXML 1.0 (Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0) végső munkatervét, amely lényeges változtatásokat tartalmaz. A CCXML (Call Control eXtensible Markup Language) a VoiceXML és más társalgási rendszerek számára telefonhívás kontrollálást biztosít. Észrevételeiket május 28-ig várja a munkacsoport. További információk a Voice Browser (Hangos böngésző) oldalon.

 

Elindult a Szinkronizált Multimédia Fejlesztési Terület

2004. április 28.

A W3C örömmel jelenti a Szinkronizált Multimédia Fejlesztési Terület (Synchronized Multimedia (SYMM) Activity) újraindulását. A Szinkronizált Multimédia Munkacsoport (Synchronized Multimedia Working Group) – elnökei Yoshihisa Gonno (Sony) és Guido Grassel (Nokia)– bővíteni fogja a SMIL 2.0 W3C-ajánlást (W3C Recommendation). Az Időzített szöveg Munkacsoport (Timed Text Working Group) elnöke Glenn Adams (XFSI) és a feliratok és a képaláírásokhoz XML szókészletet és dokumentumtípusokat fejlesztenek. A részvétel a W3C tagjai számára lehetséges. További információk a Szinkronizált Multimédia oldalán.

 

Megjelent a P3P 1.1 munkaterv

2004. április 28.

A P3P Specifikáció Munkacsoport (P3P Specification Working Group) megjelentette a Személyes Adatvédelmi Beállítások Platformja (Platform for Privacy Preferences 1.1) (P3P 1.1) második munkatervét. A P3P egyszerűsítés automatizálja a weboldalak biztonsági irányelveit, amellyel erősíti a webbe vetett bizalmat. Az 1.1-es verzió új kiterjesztéseket és kötési mechanizmusokat tartalmaz, melyek a személyes adatvédelmi közösségektől származó és a W3C műhelykonferenciákon elhangzott javaslatokra épül. További információk a privacy and P3P oldalon.

 

Munkaterv: SOAP forrásreprezentációs fejléc

2004. április 28.

Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) megjelentette a SOAP forrásreprezentációs fejléc (SOAP Resource Representation Header) első nyilvános munkatervét. A dokumentum egy SOAP-fejléc blokkot ír le, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazások egy webforrás reprezentációját SOAP üzenetben szállítsák. A SOAP 1.2 decentralizált, elosztott környezetben a strukturált információ cseréjére való "könnyűsúlyú" protokoll. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

 

Megjelent az Amaya 8.5

2004. április 27.

Az Amaya a W3C webböngésző és szerkesztő eszköze. A 8.5-ös verzió a CSS, az (X)HTML és Amaya felhasználói felületének hibáit javítja. Az Amaya letölthető bináris formátumban Linux és Windows NT/2000/XP-re, továbbá Debian Mac OS X és RPM csomagokként. A forráskód is elérhető. További információk az Amaya és az Annotea projekt honlapján.

 

Jelentkezés április 30-ig: Műhelykonferencia webalkalmazások és összetett dokumentumok témában

2004. április 27.

A webalkalmazások és összetett dokumentumok témában megrendezésre kerülő W3C műhelykonferencia (W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents) San Jose-ban (Kalifornia állam, Amerikai Egyesült Államok) lesz június 1-2-ig. A résztvevők két témáról fognak beszélgetést folytatni: a web, mint platformfüggetlen környezet használatával való alkalmazásfejlesztésről és a többszörös jelölőnyelveken keresztül készült dokumentumok szabványosításáról. Jelentkezési szándékukat április 30-ig küldhetik el. További információk a Műhelykonferenciák és az Interakció a W3C-nél oldalakon.

 

Megjelent a "Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve 1.0" munkaterve

2004. április 27.

A Webszolgáltatások Koreográfiája Munkacsoport (Web Services Choreography Working Group) megjelentette a "Webszolgáltatások koreográfiájának leíró nyelve 1.0" (Web Services Choreography Description Language Version 1.0, WS-CDL) dokumentum első nyilvános munkatervét. Észrevételeiket a munkacsoport nyilvános levelezési listáján keresztül várjuk. A WS-CDL specifikáció a webszolgáltatás résztvevői között peer-to-peer együttműködést definiál. További információk a sajtónyilatkozatban (magyarul) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

 

Megjelent az Amaya 8.4

2004. április 16.

Az Amaya a W3C webböngésző és szerkesztő eszköze. A 8.4-es verzió egy Mac OS X csomagot tartalmaz, továbbá a CSS, az(X)HTML, a megjegyzések és a felhasználói felület hibáinak javításait is. Az Amaya letölthető bináris formátumban Linux és Windows NT/2000/XP-re, továbbá Debian és RPM csomagokként. A forráskód is elérhető. További információk az Amaya és az Annotea projekt honlapján.

 

Az SVG Open 2004 jelentkezési határidejét meghosszabbították

2004. április 16.

A Skálázható Vektorgrafika (Scalable Vector Graphics, SVG) témájában harmadik alkalommal megrendezésre kerülő SVG Open 2004 konferencia szeptember 7-10-ig kerül megrendezésre a Keio Egyetemen, Tokióban. A cikkek kivonatainak beküldési határidejét május 7-ig meghosszabbították. A tanfolyamokra és kiállításokra interneten keresztül is lehet jelentkezni. Az SVG Open célja, hogy a résztvevők megvitathassák az SVG fejlesztési tapasztalatait, termékeit, munkafolyamatait és stratégiáit. A konferencia nyelve az angol lesz. Az angol-japán kommunikáció elősegítésére tolmácsolást biztosítanak. További információk az SVG oldalon.

 

Tim Berners-Lee a Millennium Technology díját kapja

2004. április 15.

A W3C örömmel jelenti, hogy a Finnish Technology Award Foundation (Finn Technológiai Díj Alapítvány) tanácsa az első Millennium Technology Prize nevű díjat egyhangúlag a W3C igazgatójának, Tim Berners-Lee-nek ítélte oda. A díjat olyan kiemelkedő technológiai vívmányért adják, amely direkt módon javítja az emberek életminőségét, emberi értékeken alapul és elősegíti a fenntartható gazdasági fejlődést. További információk a sajtónyilatkozatban.

 

Elindult a W3C Matematika Fejlesztési Területe

2004. április 14.

A W3C örömmel jelenti, hogy a Matematika Fejlesztési Terület (Math Activity) újraindult. A W3C tagsága jóváhagyta a Matematika Érdekcsoport (Math Interest Group) megalakulását és az alapszabályzatát. Ez a csoport fogja karbantartani a MathML W3C-ajánlást (Recommendation) és folytatja a már megkezdett feladatot, azaz a matematika használatának megkönnyítését a weben, mely tudományos, technológiai és oktatási célokra is jól használható. A W3C tagjai számára adott a lehetőség, hogy részt vegyenek a csoport munkájában. További információk a Matematika oldalon.

 

A WAI válaszolt a web elérhetőségi beszámolóra

2004. április 14.

A W3C Webelérési Lehetőségek Kezdeményezése (Web Accesssibility Initiative, WAI) válaszolt arra a beszámolóra, melyet 2004. április 14-én adott ki az angliai Fogyatékosok Jogaiért Bizottság (Disabilities Rights Commission). A jelentés megvizsgálta az angliai weboldalakat elérhetőségi szempontból és néhány esetben ajánlásokat is tett a W3C WAI munkájának figyelembe vételével. További információk a WAI oldalán.

 

Az XInclude előzetes W3C-javaslatterv lett

2004. április 13.

A W3C örömmel jelenti, hogy az XInclude (XML Inclusions1.0) előzetes W3C-javaslatterv (Candidate Recommendation) lett. Az XInclude egy általános mechanizmust vezet be az XML dokumentumok egyesítésére a létező XML elemek, attribútumok és URI hivatkozások felhasználásával. Észrevételeiket és az implementációkról készült beszámolókat május 28-ig várja a munkacsoport. További információk az XML oldalon.

 

Megjelent a GRDDL feljegyzés

2004. április 13.

A Szemantikus Webkoordinációs csoport "RDF az XHTML-ben" munkacsapata és a HTML Munkacsoport közös erőfeszítései árán megjelent egy koordináció csoport-feljegyzés (Coordination Group Note). A GRDDL (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages) egy olyan mechanizmus, amellyel az RDF utasítások XHTML-be és XML-be alakíthatóak. Így programok segítségével (például XSLT transzformációk) is vissza lehet nyerni az eredeti utasításokat. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) és a HTML oldalakon.

 

Megjelent az xml:id munkaterv

2004. április 8.

Az XML alapjai Munkacsoport (XML Core Working Group) kiadta az xml:id 1.0 első nyilvános munkatervét. A specifikáció egy előredefiniált attribútumot vezet be, amelyet minden esetben azonosítóként lehet tekinteni és így mindig fel lehet ismerni. Észrevételeiket várjuk. További információk a W3C XML honlapján.

 

Megjelent az "XML feldolgozó modellkövetelményei"

2004. április 7.

Az XML alapjai Munkacsoport (XML Core Working Group) kiadta az XML feldolgozó modell követelményei (XML Processing Model Requirements) munkacsoport-feljegyzést (Working Group Note). Az XML feldolgozó modell és nyelv dokumentum egy interoperabilis módot vázol fel annak leírására, hogy az XML dokumentumokon milyen sorrendben kell végrehajtani a feldolgozó folyamatokat. További információk az XML oldalon.

 

A 3-as szintű DOM alapjai, és a betöltés és mentés W3C-ajánlások lettek

2004. április 7.

A World Wide Web Consortium ma bejelentette két DOM (Document Object Model) specifikáció W3C-ajánlássá válását. A 3-as szintű DOM alapjai segítségével (DOM Level 3 Core) a szoftverfejlesztők és a szkriptkészítők a webes dokumentumok szerkezetét, stílusát és tartalmát tudják módosítani. A 3-as szintű DOM betöltés és mentés (DOM Level 3 Load and Save) segítségével lehetővé válik, hogy a programok és szkriptek betöltsék, rendezzék és szűrjék a dokumentumok tartalmát. További információk a sajtónyilatkozatban és a DOM honlapján.

 

Részvételi felhívás: Műhelykonferencia webalkalmazások és összetett dokumentumok témában

2004. április 6.

A webalkalmazások és összetett dokumentumok témában megrendezésre kerülő W3C műhelykonferenciára (W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents) április 30-ig küldhetik el a jelentkezési szándékukat. A rendezvény San José-ban (Kalifornia állam, Amerikai Egyesült Államok) lesz június 1-2-ig. A résztvevők két témáról fognak beszélgetéseket folytatni. Az egyik: a web, mint platformfüggetlen környezet használata alkalmazásfejlesztéshez, a másik: összetett jelölőnyelvekkel készített dokumentumok szabványosítása. További információk a műhelykonferenciák és az interakció a W3C-nél oldalakon.

 

Az XML kulcskezelés (XKMS) előzetes W3C-javaslatterv lett

2004. április 5.

A W3C örömmel jelenti az XML kulcskezelés specifikáció (XML Key Management Specification, XKMS 2.0) és a kötései (Bindings)dokumentumok előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) válását. A dokumentumok olyan protokollokat mutatnak be, amelyek a nyilvános kulcsok elosztására és bejegyzésére valók az XMLSignature és az XMLEncryption W3C-ajánlásokkal együtt használva. Észrevételeiket október1-ig várja a munkacsoport. További információk az XKMS oldalon.

 

W3C előadások májusban

2004. május 3.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 

Megjelent a W3C Link Checker

2004. április 1.

A W3C örömmel jelenti a Link Checker első önálló változatának megjelenését. A Hugo Haas által 1999-ben kezdeményezett projekt azóta Ville Skyttä és a W3C Minőségirányítási Fejlesztési Területének (Quality Assurance (QA) Activity) irányítása alá került. A forráskód és a dokumentáció letölthető. Észrevételeiket a www-validator@w3.org levelezési listára várják. (A listaarchívuma). További információk a W3C ingyenes szoftverei és a QA oldalakon.

 

W3C beszámolók áprilisban

2004. március 29.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események (upcoming W3C appearances and events) oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 

Munkaterv: Webszolgáltatásokat leíró nyelv 2.0

2004. március 26.

A Webszolgáltatások Leírása Munkacsoport (Web Services Description Working Group) megjelentette a Webszolgáltatásokat leíró nyelv 2.0 (Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0) két munkatervét: az "Első rész: Bázisnyelv" (Part 1: Core Language) és a "Második rész: Üzenetminták" (Part 2: Message Patterns) dokumentumokat. A WSDL egy modell és a hálózati szolgáltatások XML formátumban való leírása. A munkaterv az absztrakt és a konkrét működést is lehetővé teszi és meghatározza a sorrendiséget, számosságot és a konform processzorok kritériumait. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) oldalán.

 

Munkaterv: Hordozható SVG leírások1.2

2004. március 25.

A Skálázható Vektorgrafika Munkacsoport (Scalable Vector Graphics (SVG) Working Group) megjelentette a Hordozható SVG leírások: SVG Tiny és SVG Basic 1.2 (Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic, Version 1.2) második munkatervét. A munkaterv két SVG 1.2 mobilleírást definiál: Az SVG Tiny 1.2 a mobiltelefonok számára, míg az SVG Basic 1.2 a PDA-k számára készült. Észrevételeiket várjuk. További információk az SVG oldalán.

 

Munkaterv: A webszolgáltatások koreográfiai modelljének áttekintése

2004. március 24.

A Webszolgáltatások Koreográfiai Munkacsoport (Web Services Choreography Working Group) kiadta "A webszolgáltatások koreográfiai modelljének áttekintése" (WS Choreography Model Overview) első nyilvános munkatervét. A munkacsoport egy koreográfiai definíciós nyelvet definiál a webszolgáltatások és felhasználóik közötti interakciók koordinálására. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

 

Munkaterv: VoiceXML 2.1

2004. március 23.

A Hangos Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) kiadta a VoiceXML 2.1 (Voice Extensible Markup Language 2.1) első nyilvános munkatervét. A 2.1-es verzió a VoiceXML 2.0-ás verziójával visszafele kompatibilis. A munkaterv célja, hogy szabványosítson nyolc további megoldást, melyek a VoiceXML platformokon megvalósításra kerültek. További információk a Hangos Böngésző (VoiceBrowser) honlapján.

 

Részvételi felhívás: SIGGRAPH 2004 Web Graphics

2004. március 23.

A SIGGRAPH 2004 rendezvény webes grafikával foglalkozó sávja (Web Graphics Track) március 31-ig várja a jelentkezéseket a következő témák valamelyikében: webszabványok, internetes alkalmazások, felhasználhatóság, elérhetőség, megjelenítés, animáció és játékok. A világ elsőszámú grafikai konferenciája, amely Los Angelesben augusztus 8-12. között kerül megrendezésre, kibővül az idén a webes grafika témájával is. További információk a W3C Grafikai Fejlesztési Területének (Graphics Activity) honlapján.

 

Megjelent a W3C HTML Szabadalmi Tanácsadó Csoport jelentésének végleges változata

2004. március 22.

A W3C HTML Szabadalmi Tanácsadó Csoportja (HTML Patent Advisory Group, PAG) kiadta a jelentésének végleges változatát. A PAG csoport 2003-ban jött létre, hogy megvizsgálja a HTML-specifikációkkal kapcsolatos témákat, amelyek az Eolas-Microsoft és egy amerikai szabvánnyal összefüggésben lévő bírósági ügy kapcsán merültek fel. A HTML PAG csoport javasolta a W3C igazgatójának, hogy lépjen kapcsolatba az Amerikai Szabványügyi Hivatallal (US Patent and Trademark Office, USPTO) és kérje a szabvány felülvizsgálatát, amely folyamatbanvan. A hivatal elkészített egy előzetes jelentést, amely elutasít minden követelést. További információk a HTML honlapján.

 

Közelgő W3C szereplések

2004. március 18.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események (upcoming W3C appearances and events) oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 • Judy Brewer, Wendy Chisholm, Marja-Riitta Koivunen és Matt May előadást tartanak a 19. CSUN évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián, melynek alcíme: "Technology and Persons With Disabilities" (A technológia és a fogyatékosok), a Kaliforniai Állami Egyetemen Northridge-ben, (Kalifornia állam, Amerikai Egyesült Államok) március 15-20 között.
 • Charles McCathieNevile a Melbourne-i Egyetemen tart előadást Ausztráliában március 24-én.
 • A W3C Nemzetköziesítési Fejlesztési Területétől (Internationalization Activity), Steve Billings, Mark Davis, Martin Dürst, Richard Ishida, Michael McKenna, Addison Phillips, Michel Suignard, Tex Texin és Andrea Vine előadásokat tartanak a 25. Nemzetköziesítés és a Unicode (25th Internationalization and Unicode Conference) konferencián Alexandriában (Virginia állam, Washingtonhoz közel) március 31-április 2 között.
 

Munkaterv: Skálázható Vektorgrafika (SVG)1.2

2004. március 18.

Az SVG Munkacsoport (SVG Working Group) kiadta hatodik munkatervét, a Skálázható Vektorgrafika (Scalable Vector Graphics, SVG) 1.2-t. Az SVG elérhető, dinamikus és újrahasználható vektorgrafikát, szöveget és képeket szolgáltat a weben XML formátumban. A munkacsoport várja észrevételeiket a munkatervvel kapcsolatban. További információk az SVG honlapján.

 

Az XML-séma második kiadása módosított javaslatterv lett

2004. március 18.

Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) kiadta az XML-séma második kiadását (XML Schema Second Edition) három részben, mint módosított ajánlás: 0. rész: Bevezető (Part0: Primer), 1. rész: Szerkezetek (Part 1: Structures), 2. rész: Adattípusok (Part 2: Datatypes). A második kiadás nem egy új verzió, hanem a már megjelent XML-séma W3C-ajánlás hibáit korrigálja. Az XML-sémák megosztott jelölő szókészleteket és az ezeket a szókészleteket használó XML dokumentumok struktúráját definiálják moduláris megközelítésben jól alkalmazva az elosztott alkalmazásokra. Észrevételeiket április 16-ig várjuk. További információk az XML oldalon.

 

A VoiceXML 2.0 és a Beszédfelismerés nyelvtani meghatározása W3C-ajánlások lettek

2004. március 16.

A World Wide Web Consortium ma két W3C-ajánlást (W3C Recommendations)adott ki, melyet a világ kétmilliárd vonalas és mobil telefonjához írtak. A VoiceXML (Voice Extensible Markup Language) 2.0 az XML-t használja, hogy a beszédet, a tone üzemmódú nyomógombok segítségével bevitt adatokat, a digitalizált hangot és az előre rögzített és számítógép-ember közötti párbeszédeket a telefonokról a Webre vigye. A Beszédfelismerés nyelvtani meghatározása (Speech Recognition Grammar Specification) 1.0 kulcsfontosságú a beszédfelismerés VoiceXML támogatásához és a fejlesztők ennek segítségével tudják feldolgozni a felhasználók válaszait. További információk a sajtónyilatkozatban, az ajánlólevelekben és a W3C Hangos Böngésző Fejlesztési Terület (Voice Browser) oldalán.

 

A MIT rendszerleállásokat tervez a hétvégére

2004. március 11.

A W3C rendszerének otthont adó MIT CSAIL laboratórium Cambridge-ben új helyére költözik (Stata Center) március 13-án. A tervek szerint jó néhány szolgáltatás le fog állni, de a fő W3Coldalak elérhetőek maradnak. A W3C-nek küldött levelek a költözés befejeztével továbbítódnak. A W3C rendszergazdai csapata (W3C Systems Team)reméli, hogy vasárnapig minden szolgáltatást sikerül visszaállítaniuk és újra rendesen működésbe állítaniuk. Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

 

Munkaterv: A webszolgáltatások koreográfiai követelményei

2004. március 11.

A Webszolgáltatások Koreográfiai Munkacsoport (Web Services Choreography Working Group) kiadta a Webszolgáltatások koreográfiai követelményei (WebServices Choreography Requirements) munkatervének módosított változatát. A munkacsoport egy a WSDL2.0-án alapuló nyelvet definiál, amely segítségével koordinálni lehet a webszolgáltatások és a felhasználók közötti viszonyokat. További információk a Webszolgáltatások (Web services)honlapján.

 

Munkaterv: Útmutatók a webes tartalom elérhetőségéhez 2.0

2004. március 11.

Az Útmutatók a Webes Tartalom Elérhetőségéhez Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Working Group) kiadta az Útmutatók a webes tartalom elérhetőségéhez 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) munkatervet. A 2.0-ás verzióban szélesebb technológiai skála van lefedve, továbbá érthetőbb nyelvezetet használ. A WCAG ellenőrzőpontokat követve olyan weboldalak készíthetőek, amelyeket fogyatékossággal rendelkező emberek és a webet "értő" kis eszközöket használók is meg tudnak tekinteni és tudják könnyen használni azokat. További információk a Webelérési Lehetőségek Kezdeményezése (Web Accessibility Initiative) oldalán.

 

A W3C elindította a Szemantikus Webtevékenységek második fázisát

2004. március 10.

A W3C örömmel jelenti a Szemantikus Web Fejlesztési Terület második fázisának elindítását. A W3C tagsága két új munkacsoportot hagyott jóvá, a Best Practices and Deployment és az RDF Data Access munkacsoportokat. Ezek hozzákapcsolódtak a már létező RDF alapjai (RDFCore) és a Webontológia (Web Ontology) munkacsoportokhoz, a Szemantikus Web Érdekcsoporthoz (Semantic Web Interest Group) és a Szemantikus Web Koordinációs csoporthoz. A W3C tagjai számára adott a lehetőség, hogy csatlakozzanak a csoportokhoz. A World Wide Web folytatásaként a Szemantikus web pontos jelentést ad az adatoknak, lehetővé téve ezzel, hogy emberek és gépek teljesen együttműködhessenek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) Fejlesztési Terület honlapján.

 

Közelgő W3C-előadások

2004. március 9.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események (upcoming W3C appearances and events) oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 • Tatsuya Hagino előadást tart az International Symposium on Large-scale Knowledge Resources (LKR2004) rendezvényen, március 9-én a Tokiói Technológiai Intézetben (Tokyo Institute of Technology) Japánban.
 • Wendy Chisholm részt vesz az Accessibility is for Everybody (Akadálymentességet mindenkinek) című vitafórumon az SXSW (South by Southwest) Interactive Festival rendezvényen Austinban (Texas állam, Amerikai Egyesült Államok) március 13-án.
 • Hugo Haas vitaindító beszédet tart, míg Marie-Claire Forgue a W3C standjánál várja az érdeklődőket a Les 2èmes Rencontres Web Services rendezvényen a CNIT-en, Párizsban március 18-án.
 • James Larson, a W3C Hangos Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) társelnöke előadást tart március 24-én, Deborah Dahl, a W3C Multimodális Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) elnöke pedig március 25-én az AVIOS SpeechTEK Spring rendezvényen San Francisco-ban.
 • C. M. Sperberg-McQueen nyilvános előadást tart az Austrian Academy Corpus (AAC) Scientific Advisory Board Meeting rendezvényen Bécsben, április 1-én.
 

A W3C az egyik szponzora a 25. "Nemzetköziesítés és a Unicode" konferenciának

2004. március 9.

A regisztráció megkezdődött a 25. Nemzetköziesítés és a Unicode konferenciára (25th Internationalization and Unicode Conference), amely március 31. és április 2. között kerül megrendezésre Washingtonban. Jöjjön és találkozzon a W3C Stábjával és a Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) tagjaival, akik előadást is tartanak. Ez az esemény a szoftverek és a web nemzetköziesítésének legfontosabb technikai jellegű konferenciája világszerte. További információk a Unicode és a Nemzetköziesítés (W3C Internationalization Activity) Fejlesztési Terület oldalain.

 

Megjelent az "XML-séma: A komponenskijelölő" munkaterv

2004. március 9.

Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az XML-séma: A komponenskijelölő (XML Schema: Component Designators) című munkaterv módosított változatát. A dokumentum egy sémát definiál az XML-séma komponensek azonosítására, amelyekről részletesebben az XML-séma W3C-ajánlás első (Part1) és második (Part 2)részében olvashat. További információk az XML Fejlesztési Terület oldalán.

 

Részvételi felhívás: SVG Open 2004, Tokió, Japán

2004. március 8.

A harmadik SVG Open Conference and Exhibition (SVG Open konferencia és kiállítás) szeptember 7-10 között Tokióban kerül megrendezésre. Ez a rendezvénysorozat, melynek a Keio Egyetem ad otthont és a W3C az egyik szponzora, a legrangosabb fóruma a Skálázható Vektorgrafika (Scalable Vector Graphics(SVG)) fejlesztőinek, akik megoszthatják ötleteiket, példáikat és implementációikat. Április 16-ig küldhetik el írásaik vagy előadásaik kivonatait. Szponzorok és kiállítani vágyók jelentkezését is várják. A W3C SVG munkacsoportja és Chris Lilley (W3C) jelen lesznek. További információkaz SVG oldalán.

 

Megjelent az Amaya 8.3

2004. március 8.

Az Amaya a W3C webböngésző és -szerkesztőeszköze. A 8.3-as verzió tartalmaz néhány újdonságot és fejlesztést a táblázatokkal, a CSS-sel, a MathML-lel, a képekkel és a felhasználói felülettel kapcsolatosan. Az Amaya letölthető bináris formában Linuxra és Windowsra, továbbá Debian és RPM csomagokként. A forráskód is letölthető. További információk az Amaya és az Annotea projekt honlapján.

 

A W3C negyedik technikai plenáris hetét tartja

2004. március 1.

A W3C Technical Plenary Week március 1-5. között kerül megrendezésre Cannes-Mandelieu-ben, Franciaországban, ahol 30 munka- és érdekcsoport tartja személyes összejöveteleit. A csoportok tagjai és meghívott vendégek lesznek jelen a hét közepén, akik villámelőadásokat hallhatnak a web architektúrájáról, jelölőnyelvekről, minőségbiztosításról, új webeszközökről és a weben való keresésről. A W3C köszöni az IBM és a Sun Microsystems támogatását.

 

A CSS 2.1, a CSS Print Profile és a CSS3 Paged Media előzetes W3C javaslattervek lettek

2004. február 26.

A W3C örömmel jelenti, hogy három CSS (Egymásbaágyazott stíluslap) nyelv előzetes W3C-javasletterv (Candidate Recommendations) lett. A CSS használatát bemutató CSS 2.1-be néhány fontosnak tartott tulajdonság bekerült, kijavították a felmerült hibákat és a már meglévő implementációkkal egy szintbe hozták. A CSS-nyomtatási leírás (CSS Print Profile) az XHTML-nyomtatás (XHTML-Print) dokumentummal összhangban készül, amely az alacsony költségű nyomtatást hivatott szolgálni. A CSS3 oldalakra bontott média modulban (CSS3 Paged MediaModule) oldalszámozás, lapmargók, fej- és láblécek, lábjegyzetek és keresztutalások oldalszámokkal együtt mind megtalálhatóak. A javaslattervekkel kapcsolatos észrevételeiket augusztus 25-ig küldhetik el. További információk a CSS honlapján.

 

Munkaterv: Skálázható Vektorgrafika (SVG)1.2

2004. február 26.

Az SVG Munkacsoport (SVG Working Group) ötödik munkaterveként(working draft) megjelent a Skálázható Vektorgrafika 1.2 (Scalable Vector Graphics, SVG 1.2). Az SVG elérhető, dinamikus és újrahasználható vektorgrafikát, szöveget és képeket szolgáltat a weben XML formátumban. A munkacsoport várja a munkatervvel kapcsolatos észrevételeiket. További információk az SVG oldalán.

 

Végső fázisú munkaterv: A World Wide Web karaktermodellje

2004. február 25.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette a World Wide Web karaktermodellje 1.0 (Character Model for the World Wide Web 1.0)dokumentumot két részben: az első az Alapismeretek (Fundamentals) című, amely március 19-ig lesz a végső munkaterv fázisban, a második a Szabványosítás (Normalization). A dokumentumok a karakterkódolás azonosítása, korai egységes szabványosítás, sztringek azonosan-egyezése, sztring-indexelés és az URI konvenciók elkészítésének témáival foglalkozik. A Unicode és az ISO/IEC 10646 által definiált Univerzális karakterkészletre (Universal Character Set) épülnek. További információk a Nemzetköziesítés Fejlesztési Terület (Internationalization)honlapján.

 

CSS munkaterv: 'Reader' Media Type, Hyperlink Presentation

2004. február 25.

A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) kiadta két dokumentum munkatervének első változatát, amelyek az Egymásbaágyazott stíluslapok nyelv (Cascading Style Sheets, CSS) részei. ACSS 'reader' médiatípus (CSS 'Reader' MediaType) utasításokat ad az eszközöknek, hogy jelenítsék meg és olvassák fel a dokumentumot, vagy alakítsák át és jelenítsék meg azt Braille-írásos formában. A CSS3 Hiperlink megjelenítési modul (CSS3 Hyperlink Presentation Module) a linkek megjelenítését és aktiválását mutatja be. Mindkét munkatervvel kapcsolatban várjuk az észrevételeiket. További információk a CSS honlapján.

 

A "Minőségbiztosítási keretrendszer: Tesztelési útmutatók" dokumentumot frissítették

2004. február 25.

A Minőségbiztosítási Munkacsoport (Quality Assurance, QA Working Group) kiadta a Minőségbiztosítási keretrendszer: Tesztelési útmutatók(QA Framework: TestGuidelines) munkaterv egy frissített változatát. A munkaterv a Minőségbiztosítási keretrendszer egyik családjának részeként ad útmutatást arra, hogy hogyan kell a W3C specifikációinak megfelelő tesztanyagokat készíteni. A munkacsoport várja észrevételeiket. További információk a W3C Minőségbiztosítási Fejlesztési Területének (QA) honlapján.

 

Az Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeiről 2.0 munkatervet frissítették

2004. február 24.

Az "Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeiről" Munkacsoport (Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette az "Útmutatók a szerkesztőeszközök kisegítő lehetőségeiről"(Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) második munkatervet. Az Útmutatókkal segíteni szeretnének az akadálymentes weboldalak készítését végző, kisegítő lehetőségekkel ellátott szerzőeszközök elkészítésében. Az így elkészített oldalak sokkal több emberhez eljutnak ezáltal. További információk a Webelérési Lehetőségek Kezdeményezésének (Web Accessibility Initiative) honlapján.

 

Megjelent az InkML munkaterve

2004. február 23.

Multimodális Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette az Ink Markup Language (InkML, Tintát leíró nyelv) második munkatervét. Az InkML adatformátum egy elektronikus tollal vagy íróvesszővel bevitt digitális "tinta" megjelenését írja le. A tintát ismerő webalkalmazások fel tudják dolgozni, küldeni és fogadni a kézírást, gesztusokat, kézi vázlatokat, hangjegyeket és más jelöléseket használó nyelveket. További információk a Multimodális Interakció Fejlesztési Terület (Multimodal Interaction) honlapján.

 

Végső fázisban lévő munkaterv: XQuery andXPath formális szemantika

2004. február 20.

Az XML lekérdezések (XML Query) és az XSL Munkacsoportok kiadták az XQuery 1.0 és XPath 2.0 formális szemantika (XQuery 1.0 andXPath 2.0 Formal Semantics). Egy egész csoportnyi dokumentum részeként ez a dokumentum az XQuery és XPath 2.0 adatmodell (datamodel) terminológiájával foglalkozik. Olyanok számára készült, akik már jól ismerik ezeket a nyelveket. A munkacsoport április 15-ig várja észrevételeiket. További információk az XML oldalon.

 

Munkaterv: Az XHTML modularizációja 1.0 -második kiadás

2004. február 18.

A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette az XHTML modularizációja 1.0 - második kiadását (Modularization of XHTML 1.0 - Second Edition), a már W3C-ajánlásként megjelent az XHTML modularizációja (Modularization of XHTML) dokumentum átdolgozott változataként. A dokumentum megjelenésével bárki hozzáfűzheti észrevételeit ahhoz. Az elmúlt majdnem három évi használat tapasztalatait alapul véve javítottak a dokumentumon. Az XML-sémát használó absztrakt modul egy új implementációja is benne van az új verzióban. További információk a HTML oldalon.

 

Megjelent a Jigsaw 2.2.4

2004. február 18.

Letölthető a Jigsaw 2.2.4, amely biztonsági javításokat tartalmaz, ezért erősen javasolt frissíteni erre a verzióra. Thomas Koppnak köszönhetően jobb HTTP kliensveremmel és új SSL kóddal is rendelkezik ez a verzió. A Jigsaw a W3C nyílt forráskódú webszervere, amely Javaban készült.

 

Munkacsoport-feljegyzés: Szerzői technikák az eszközfüggetlenség megvalósításához

2004. február 18.

Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) befejezte a munkát a "Szerzői technikák az eszközfüggetlenség megvalósításához" (Authoring Techniquesfor Device Independence) dokumentumon. A gyorsan változó tartalom különböző eszközökre való szolgáltatását célozza meg a dokumentum, amely a tartalomkészítés, -karbantartás, -felhasználás és a felhasználók-alkalmazások kapcsolatát is magába foglalja. További információk az Eszközfüggetlenségi Fejlesztési Terület (W3C Device Independence Activity) honlapján.

 

W3C beszámolók februárban

2004. február 10.

Az eseményekről részletes leírást a közelgő W3C szereplések és események (upcomingW3C appearances and events) oldalon találhat, melyek elérhetőek a W3C RSS csatornáján (RSS channel) keresztül is.

 • Shawn Lawton Henry és Shadi Abou-Zahra előadást tartott a Web Accessibility Best Practices Exchange Training rendezvényen, melyet Madridban, Spanyolországban rendeztek február 9-10. között.
 • Daniel Weitzner vitafórumot vezetett az évente megrendezésre kerülő 4. Privacy & Security Summit & Expo rendezvényen Washingtonban (Amerikai Egyesült Államok) február 18-án.
 • Marie-Claire Forgue fogadja az érdeklődőket a W3C kiállítási standjánál és Philipp Hoschka előadást tart a Telecom Valley Gallery 3GSM World Congress 2004 rendezvényen Cannes-ban, Franciaországban február 23-26. között.
 • Ivan Herman előadást tart az "Ontológiák és metaadatok" című rendezvényen Budapesten, február 26-án.
 • Daniel Weitzner előadást tart az ITU Workshop on Internet Governancerendezvényen Genfben, február 26-27. között.
 

Az RDF és az OWL W3C-ajánlások lettek

2004. február 10.

A World Wide Web Consortium ma bejelentette a Forrásleíró keretrendszer (Resource Description Framework, RDF) és az OWL Webontológia nyelv (OWL Web Ontology Language, OWL)W3C-ajánlássá (W3C Recommendations) válását. Az RDF az információ ábrázolására való és a tudás weben keresztül való kicserélését nyújtja. Az ontológiáknak nevezett termhalmazok közzétételére és megosztására való OWL fejlettebb webes keresést, a szoftver-ágensek és a tudásmenedzsment használatát teszi lehetővé. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az ajánlólevelekben (testimonials), továbbá a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapján.

Az RDF:

Az OWL Webontológia nyelv:

 • Áttekintés (Overview) - Egy érthető bevezetés
 • Útmutató (Guide) - Az OWL-t egy kiterjedt példán keresztül szemlélteti. Szószedetet is biztosít
 • Referencia (Reference) - Az OWL modellezési primitívek egy jól szerkesztett, informális leírása
 • Szemantika és absztrakt szintaxis (Semantics and Abstract Syntax) - Az OWL nyelv normatív definíciója
 • Próba-esetek (Test Cases) - Az OWL használatát illusztráló példák, a konstrukciók formális jelentése és a témák kifejtése. Specifikálja a megfelelést is
 • Felhasználói esetek és követelmények (Use Cases and Requirements) - Egy webontológia nyelv felhasználói forgatókönyve, céljai, követelményei
 

Az XML 1.1 és a Névterek XML 1.1-ben W3C-ajánlások lettek

2004. február 4.

A World Wide Web Consortium ma a Bővíthető jelölőnyelv 1.1 (Extensible Markup Language (XML) 1.1) és a Névterek XML 1.1-ben (Namespaces in XML1.1) dokumentumokat W3C-ajánlásként (W3C Recommendation) adta ki. Az XML 1.1-ben a Unicode, a vezérlőkarakterek és a sorvége jelekkel kapcsolatos témákra is koncentráltak. A Névterek 1.1-es verziója az eddigi hibajavítások mellett egy a prefixek elrejtésére való mechanizmust is biztosít. További információk az XML oldalon.

 

W3C- ajánlás lett az XML Infoset második kiadása

2004. február 4.

A World Wide Web Consortium ma az XML információs halmaz második kiadását (XML InformationSet, Second Edition) (Infoset) W3C-ajánlásként (W3C Recommendation) adta ki. A dokumentumban módosították az Infoset-et, amely így az XML 1.1 és a Névterek 1.1-es verziójával is kompatibilis, továbbá érthetőbbé tették az érvénytelenség bizonyos fajtáinak következményeit, és kijavították a gépelési hibákat is. Az Infoset az XML dokumentumok tizenegy féle információ-egységének a halmazát definiálja. További információk az XMLodalon.

 

Az XML 1.0 harmadik kiadás W3C-ajánláslett

2004. február 4.

A World Wide Web Consortium ma a Bővíthető jelölőnyelv 1.0 harmadik kiadását (ExtensibleMarkup Language (XML) 1.0 Third Edition) W3C-ajánlásként (W3C Recommendation) adta ki. A harmadik kiadás nem egy új XML verzió, hanem az XML 1.0 W3C-ajánlást hozza a második kiadás hibajegyzékével összhangba és letisztázza az RFC 2119 kulcsszavainak használatát, mint a must (kell), should (kellene) és may (lehetséges). További információk az XML oldalon.

 

A VoiceXML 2.0 javaslatterv lett

2004. február 3.

A W3C örömmel jelenti, hogy a Voice XML 2.0 (Voice ExtensibleMarkup Language (VoiceXML) Version 2.0) javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő.Észrevételeiket március 2-ig várjuk. A VoiceXML az XML-t használja, hogy eljuttassa a beszédet, a telefon nyomógombjain keresztül bejuttatott információkat, a digitalizált hangot, hangfelvételeket, a telefonálást és a számítógép-ember közötti párbeszédeket a webre. További információk a sajtónyilatkozatban és a Hangos Böngésző Fejlesztési Terület (Voice Browser) honlapján.

 

Megjelent az XForms 1.1 követelményei dokumentum

2004. január 27.

Az XForms Munkacsoport (XForms Working Group) kiadta az "XForms 1.1 követelményei" (XForms 1.1Requirements) munkacsoport-feljegyzést (Working Group Note). Az XForms a webes formok új generációját képviseli. Az 1.1-es verzióban nagyobb szerepet kapott az XForms 1.0 keretrendszer, átfogja a SOAP-ot, és megkönnyíti az XForm-ok készítését is. További információk az XForms oldalán.

 

A 3-as szintű DOM érvényesség vizsgálata W3C-ajánlás lett

2004. január 27.

A World Wide Web Consortium ma bejelentette a "3-as szintű DOM-érvényesség vizsgálata" (DocumentObject Model Level 3 Validation) W3C-ajánlássá (Recommendation) válását. A DOM3 egy modul, amely útmutatást nyújt ahhoz, hogy a programok és szkriptek hogyan frissítsék dinamikusan a dokumentumok tartalmát és szerkezetét, mindeközben biztosítja azt, hogy az adott dokumentum érvényes marad, vagy azzá válik. További információk a DOM Fejlesztési Terület oldalán.

 

Megjelent az "OWL-elemzés RDF/XML-ben"

2004. január 21.

A Webontológia Munkacsoport megjelentette az OWL-elemzés RDF/XML-ben (Parsing OWL inRDF/XML) munkacsoport-feljegyzést (Working Group Note). Az ontológiáknak nevezett termhalmazok közzétételére ésmegosztására való OWL fejlettebb webes keresést, a szoftver-ágensek és a tudásmenedzsment használatát teszi lehetővé. Ez a dokumentum az OWL-RDF elemzők stratégiáját mutatja be. További információk a W3C Szemantikus Web (Semantic Web) oldalán.

 

Az XHTML-nyomtatás W3C előzetes javaslatterv lett

2004. január 20.

A W3C örömmel jelenti, hogy az XHTML-nyomtatás (XHTML-Print) előzetes javaslattervvé lépett elő (Candidate Recommendation). Észrevételeiket Július 20-ig várjuk. Az XHTML-nyomtatás dokumentumot mobil eszközökről vagy/és alacsony költségű nyomtatókra és nyomtató-specifikus meghajtó nélküli környezetből való nyomtatásra tervezték. A dokumentum a Nyomtatási Munkacsoport (Printer Working Group, PWG) XHTML-nyomtatás (XHTML-Print) dokumentumán alapul, amely az IEEE-ISTO egy programja. További információk a W3C HTML oldalán.

 

W3C-ajánlás lett a CC/PP szerkezet és a kifejezésieszköz-készlet 1.0

2004. január 15.

A World Wide Web Consortium legújabb ajánlása az Összetett képesség-preferencia leírások: A szerkezet és a kifejezésieszköz-készlet 1.0 (CompositeCapability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0) ma jelent meg. A CC/PP 1.0 egy olyan rendszer, amellyel le lehet írni az eszközök képességeit és a felhasználók preferenciáit a Forrásleíró keretrendszer (Resource DescriptionFramework, RDF) segítségével. ACC/PP a webes tartalomnak az eszközökön való alkalmazását mutatja be és teszi azt könnyebbé. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az ajánlólevelekben (testimonials) és az Eszközfüggetlenség (Device Independence) honlapján.

 

Megjelent az Amaya 8.2+ Snapshot

2004. január 15.

Az Amaya a W3C webböngésző és -szerkesztő eszköze. A 8.2+ javított verzióban további újdonságok is találhatóak a dátumok, a táblázatok, a gyorsbillentyűk és a transzformációkkal kapcsolatosan. Az Amaya letölthető bináris formában Linuxra és Windows NT-re továbbá Debian és RPM csomagokként. A forráskód is letölthető. További információk az Amaya és az Annotea projekt honlapján.