Hírek

Új W3C weblap

2009. október 13.

A mai naptól a W3C új honlappal áll tagjai és az érdeklődők rendelkezésére. Az új honlap a már korábban nyilvánossá tett béta verziót követi. Az új oldalt harmonizált design, egyszerűsített információs struktúra, műszaki beszámolók új stílusú felépítése, új tartalom - naptár és blog blokk - jellemzi. Látógatóink láthatják, hogy néhány oldal még nem az új tartalommal jelenik meg, ezek frissítése folyamatosan történik, és segítő hozzájárulásaikat megköszönnénk. Abban az esetben, ha ebben a munkában részt venne (például rövid műszaki beszámolók írásával), vagy ha anomáliákat, bugokat talál új lapunkon, kérjük, hogy a site-comments@w3.org címen jelezze ezeket.

Köszönet illet mindenkit, aki részt vett a sablon fejlesztésében, többek között az Airbag Industries-t, Nicole Sullivant és Sorin Stefant. A W3C továbbá köszön minden javaslatot, melyek nagyban segítették a végső termék használhatóbbá tételét.

 

Online tréning: Bevezetés a W3C mobil web területén bevált gyakorlataiba

2009. szeptember 1.

A W3C által vezetett - 2009. szeptember 7 és november 6 között tartandó - kurzus, egy átfogóbb és frissített tréning, amely fejlesztők és designerek részére nyújt bevezetést a W3C Bevált Mobilwebes Gyakorlatokba (Mobile Web Best Practices). A tréningen a résztvevők:

  • megismerkednek a mobil platform előnyeivel és kihívásaival,
  • megismerkednek azzal, hogy a W3C Bevált Mobilwebes Gyakorlatok segítségével hogyan tervezzenek mobil-barát webtartalmat és hogyan adaptálják a már meglévő tartalmakat a mobil platformra,
  • ismereteket szereznek a fontos, mobilwebes tervezéshez használható W3C forrásokról.

A résztvevők hozzáférnek az előadásokhoz, feladatokhoz, melyek gyakorlati tapasztalatokkal mutatják be a W3C Bevált Mobilwebes Gyakorlatokat. Közvetlenül a téma W3C szakértőihez, akik a tanfolyam oktatói egyben, fordulhat a résztvevő kérdéseivel, illetve társaival megvitathatja és megoszthatja tapasztalatait.

A tréning részletei, anyaga, célcsoport leírása, regisztrációs díj és az ingyenes próbalecke elérhető a http://www.w3.org/2009/07/MobiW eb105/ oldalon. A képzés nyelve angol.

 

A HTML 5 munkaterv nyilvános

2009. augusztus 31.

A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette a HTML 5, és a Miben különbözik a HTML 5 a HTML 4-től (HTML 5 differences from HTML 4) című munkaterveket. A HTML 5-ben új alkalmazások segítik a webalkalmazásokat használókat, továbbá új elemeket vezetnek be, melyek az elterjedt szerkesztői gyakorlatok területén végzett kutatásokon alapulnak. Külön figyelmet fordítanak a felhasználói programokkal szemben támasztott megfelelőségi követelmények definiálására, azért, hogy minél inkább támogassák az interoperabilitást. A Miben különbözik a HTML 5 a HTML 4-től című munkaterv pedig mindamellett, hogy felsorolja a különbségeket, rávilágít a változások és változtatások szükségességére. További információk elérhetők a HTML Fejlesztési terület honlapján.

 

Káoszból rendszer: Az SKOS Javaslatterv segíti a tudásrendszerzést

2009.08.27.

A mai napon a W3C nyilvánossá tett egy új szabványt, mely összeköti a tudásrendező rendszereket - beleértve a theszauruszokat, oszályozásokat, tárgy címsorokat, taxonómiákat illetve népi taxonómiákat (folksonomies) - és a hivatkozott adatok közösségeit, mindkettő javát szolgálva. Könyvtárak, múzeumok, újságok, kormányzati portálok, vállalkozások, hálózatépítő programok és más közösségek, melyek hatalmas könyvgyűjteményeket, történelmi alkotásokat, híreket, üzleti szószedeteket, blobejegyzéseket és más elemeket kezelnek mostantól használhatják az Egyszerű Tudásrendező Rendszert (Simple Knowledge Organization System (SKOS)) azért, hogy a hivatkozással összekapcsolt adatok "erejét" hasznosíthassák. A Szemantikus Webfejlesztési Munkacsoport (Semantic Web Deployment Working Group) az ajánlás mellett szintén nyilvánossá tett kettő Munkacsoport-feljegyzést, ezzel frissítve a SKOS Primer (SKOS Primer) és a SKOS Esettanulmányok és Követelmények (SKOS Use Cases and Requirements) című dokumentumokat. Kérjük, olvassa el a vontakozó sajtóközleményt (press release) és a tagok ajánlásait (testimonials). További információ a Szemantikus Webfejlesztési Terület (Semantic Web Activity) honlapján olvasható.

 

Megjelent az XForms 1.1 javaslatterv

2009.08.18.

A Forms Munkacsoport (Forms Working Group) nyilvánossá tette az XForms 1.1 javaslattervét. Az XForms nem egy különálló dokumentumként, hanem különböző jelőlőnyelvekbe, pl. XHTML, ODF, SVG, integrálva jelenne meg. Az XForms 1.1 pontosítja, finomítja azt az XML feldolgozó platformot, melyet az XForms 1.0 vezetett be. Az XForms 1.1 újdonságai: új küldési képességek, műveletkezelők, segédeszközök, felhasználói felület optimalizálások, illetve felhasználóbarát adattítpusok és hatásosabb művelet-feldolgozási lehetőségek, úgy mint, a feltételes, ismételt és háttérben történő végrehajtás, illetve képesség a tetszőleges adatmanipulációra és események információihoz való hozzáférésre. Szeptember 22-ig várjuk észrevételeiket. További információ az XForms Fejlesztési Terület (XForms Activity) honlapján található.

 

Az XHTML 2 Munkacsoport munkája 2009. végén befejeződik - a W3C innentől az erőforrásait a HTML 5 területére koncentrálja

2009. július 2.

A mai napon az Igazgató nyilvánosságra hozta, hogy amikor az XHTML 2 Munkacsoport kartája (XHTML 2 Working Group charter) végéhez ér, az nem kerül meghosszabbításra. Ezzel a lépéssel, illetve a HTML Munkacsoport (HTML Working Group), erőforrásainak növelésével a W3C szeretné a HTML 5 területén folyó munkát gyorsítani és egyértelművé tenni a W3C pozícióját a HTML jövőjével kapcsolatban. A GYIK alatt válaszokat találunk az XHTML 2 Munkacsoport eredményeinek (deliverables) jövőjéről és a HTML-hez kapcsolódó viták, megbeszélések státuszáról. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) honlapon találhatóak.

 

POWDER gyűjtemény (POWDER Suite) - javaslatterv

2009. június 4.

A "Protokoll Webes Erőforrások Leírásához" Munkacsoport Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group közzétette a következő három javaslattervet: "Protokoll Webes Erőforrások Leírásához": Források csoportosítása, Források leírása és Formális szemantika címmel (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources, Description Resources, and Formal Semantics). A "Protokoll Webes Erőforrások Leírásához" (POWDER) gyűjtemény elősegíti a több forrásból származó leírások közzétételét, például egy weboldalról elérhető források leírását (lsd. a POWDER esettanulmányokat (POWDER use cases). További információ a Szemantikus Web-fejlesztési Területről: Semantic Web Activity.

 

Megnyílt a regisztráció az első "mobil web design" témában tartandó továbbképzésére

2009.06.04.

A mai nap folyamán a W3C Mobil Web Kezdeményezés csoportja megnyitotta a regisztrációját az első élőben tartandó egy napos tréningjére. A továbbképzést várhatóan 2009. októberében tartják, az angliai Cambridge-ben. A diákok előadásokon, illetve a W3C mobil webes bevált gyakorlatok szabványairól (W3C Mobile Web Best Practices), és általában a mobil webes tervezésről (design) szóló gyakorlati szekciókon vesznek majd részt egész nap. A továbbképzés része az EU FP7 programja által támogatott MobiWeb 2.0 projektnek. A teljes hirdetmény letölthető, illetve bővebb információkat talál a W3C Mobil Web Kezdeményezéséről (W3C Mobile Web Initiative).

 

Szerkesztőeszközök Akadálymentességi Útmutatója (ATAG) 2.0: átdolgozott munkaterv

2009.02.17.

A Szerkesztőeszközök Akadálymentességi Útmutatója Munkacsoport (Authoring Tool Accessibility Guidelines Working Group) közzétette a Szerkesztőeszközök Akadálymentességi Útmutatója 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0) átdolgozott munkatervet, amely összhangban van a véglegesített WCAG 2.0-val. Az ATAG definiálja, hogy a szerkesztőeszközök milyen módon segítsék a webfejlesztőket olyan akadálymentes tartalmak létrehozásában, amelyek megfelelnek a Web Akadálymentesítési Útmutatója 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) követelményeinek. Az ATAG azt is meghatározza, hogy miként tegyük elérhetővé magukat a szerkesztőeszközöket is a hátrányos helyzetűek számára. A felülvizsgálatra szóló felhívás az invitation to review the ATAG 2.0 Working Draft dokumentumban olvasható, további részletek a Web Akadálymentesítésének Kezdeményezése (Web Accessibility Initiative) honlapon.

 

Felülvizsgálatra szóló felhívás: Szolgáltatásmodellező Nyelv 1.1 - javaslatterv

2009.02.13.

A Szolgáltatásmodellező Nyelv Munkacsoport (Service Modeling Language Working Group) megjelentette a Szolgáltatásmodellező Nyelv, 1.1-es verzió (Service Modeling Language (SML), Version 1.1 és a Szolgáltatásmodellező Nyelv, Átviteli Formátum, 1.1-es verzió (Service Modeling Language Interchange Format (SML-IF), Version 1.1) javaslatterveket. Az SML a W3C XML séma koherencia-ellenőrzési mechanizmusát az egyedi dokumentumokról kiterjeszti a dokumentumgyűjteményekre. Az SML-IF az SML használhatóságát kiterjeszti egy, a dokumentum-készletek összegyűjtését segítő mechanizmust nyújtva. A dokumentum-készlet koherenciáját egy SML séma garantálja, amely maga is része a kialakuló csomagnak. Észrevételeiket március 12-ig várjuk. További információ a Bővíthető Jelölőnyelv Fejlesztési Terület (Extensible Markup Language (XML) Activity) honlapon.

 

W3C Ajánlás lett az XML Base (második kiadás)

2009.01.28.

Az XML-mag Munkacsoport (XML Core Working Group) megjelentette az „XML Base (második kiadás)” (XML Base (Second Edition)) W3C-ajánlást. Ez a dokumentum egy olyan mechanizmust ír le, amely egy alap URI szolgáltatást nyújt az XLink számára, de moduláris módon úgy, hogy más XML alkalmazások is - melyek nem az XLink-re épülnek - kihasználhassák a relatív URI-k feletti további ellenőrzési lehetőségeket. A szintaktika egyetlen XML-attribútumból áll: xml:base, amely a HTML-ben használatos base elemhez hasonló. További információ a Bővíthető Jelölőnyelv Fejlesztési Terület (Extensible Markup Language (XML) Activity) honlapon.

 

A W3C várja a CURIE Syntax 1.0 implementációit

2009.01.16.

Az XHTML2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) várja a „CURIE-szintaktika 1.0” (CURIE Syntax 1.0) előzetes javaslatterv implementációit. A dokumentum az URI-k kiterjesztésének általános, rövidített szintaktikáját definiálja, amelyet a nyelvkészítők számára mint általánosan használt elemet fejlesztettek. A dokumentum célközönsége a nyelvkészítők, nem pedig ezen nyelvek felhasználói. Az eddigi implementációkat a folyamatosan bővülő implementációs riport tartalmazza, további információ a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) honlapon olvasható.