Hírek

Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 - első nyilvános tervezet

2022. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.

 

Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben – W3C Műhelykonferencia jelentés

2022. november 16.

színérték diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. július - szeptemberben megrendezésre került Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben műhelykonferenciáról (W3C Workshop on Wide Color Gamut (WCG) and High Dynamic Range (HDR) for the Web - report) készült jelentést.

A jelentés a vezetői összefoglalót, a tématerület bemutatását, az élő szekciók fő témáinak megvitatását tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra és a szekciók jegyzőkönyveire, valamint az eddig megvalósult és a konferenciát követő jövőbeni teendőket is számba veszi.

A műhelykonferencia összekapcsolta a színtudomány, a tartalomfejlesztés és a webes platform közösségeit és bejárta a webes platform jelenlegi, folyamatban lévő átmenetét az előző 25 évre jellemző sRGB, keskeny színtartomány és sztenderd dinamikatartomány világából, a széles színtartományon át, a magas dinamikatartományba.

15 előadást tettek közzé és vitattak meg online, az öt élő szekció során. A legfontosabb eredmények a következők:

 • a széles színtartomány (Wide Color Gamut, WCG) és magas dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) szabványosítása folyamatban lévő munka a W3C-ben, a Nemzetközi Színkonzorciumban (International Color Consortium), és a Nyílt Médiáért Szövetségben (Alliance for Open Media), valamint más fórumokon is
 • elindult a Szín API webes alkalmazásra kezdeményezés a WICG inkubálásában, amint ez komolyabb szintre lép, egy új W3C munkacsoport alakul a fejlesztésére
 • a széles színtartomány-tudatos webes specifikációk interoperabilitása már az elmúlt évben is középpontba került, mint például az Interop 2022
 • a Canvast már kiterjesztették a széles színtartományra (WCG), valamint prototípus szinten a magas dinamikatartomány (HDR) a Canvas-ra is létezik
 • a HDR tartalom kezelése, különösen a HDR tónus leképezés a képernyők és megtekintési környezetek széles skálájára, jelentősen igényli a további egyeztetéseket és kísérletezést.

A W3C köszönetet mond a Programbizottságnak, az előadóknak és minden résztvevőnek az esemény létrejöttéért, valamint a műhelykonferencia után is folytatódó közös munkáért. Már eddig is jelentős előrelépés történt, de minden érdeklődőt várnak, aki e fontos erőfeszítésben részt szeretne venni.

 

Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) – első nyilvános tervezet

2022. november 7.

A PNG Munkacsoport közzétette a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a korábbi, 2003-ban közzétett 2. kiadásnak megfelelő többmillió PNG grafikával visszafelé teljes mértékben kompatibilis. A mostani új verzió reflektál a hibalistában jelzett és magyarázatot igénylő észrevételekre, valamint számos, nagyon várt új tulajdonsággal bővül:

 • Animált PNG, bár mintegy tíz éve széles körben alkalmazott, eddig nem szerepelt a hivatalos specifikációban.
 • Kódolásfüggetlen Kódpontok, melyek egyértelműen azonosítják a grafika által használt színteret a jobb renderelés érdekében anélkül, hogy a fájl mérete nagymértékben megnőne. Ez magában foglalja a HDR színtérnek, mint a BT.2100 HLG és PQ, nyújtott támogatást.
 • EXIF metaadat támogatás

A PNG Munkacsoport tovább dolgozik a PNG specifikáción, ideértve az újonnan jelentett hibák kezelését, az implementáció-követést, valamint Webes Platformteszteket hozzáadva a formátumhoz.

 

CSS Nézetátmenet Modul 1. szint; Görgetéshez kapcsolt animációk – első nyilvános tervezetek

2022. október 27.

A CSS Munkacsoport az alábbi két, első nyilvános tervezetet jelentette meg:

 • CSS Nézetátmenet Modul 1. szint (CSS View Transitions Module Level 1): a dokumentum egy nézetátmenet API-t definiál, a hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal és pszeudó-elemekkel.
 • Görgetéshez kapcsolt animációk (Scroll-linked Animations): a dokumentum egy API-t és jelölőt definiál olyan animációk létrehozásához, amelyek egy görgethető konténer görgetési eltolásától függnek.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Jogosultságok – W3C Műhelykonferencia

2022. október 18.

A W3C Jogosultságok (Workshop on Permissions) címmel műhelykonferenciát rendez 2022. december 5-6-án Münchenben; a rendezvény házigazdája a Google.

A műhelykonferencia a biztonsággal és a személyes adatok kezelésével foglalkozó szakértőket, UI/UX tervezőket és kutatókat, böngésző-szolgáltatókat, OS fejlesztőket, API szerzőket, webes kiadókat és a felhasználókat kapcsolja össze. A rendezvény a webes és más platformokon elérhető egyre bővülő lehetőségekhez való hozzáférés ellenőrzéséhez szükséges - a biztonsággal, a személyes adatok védelmével és a használhatósággal kapcsolatos - kérdésekre fókuszál.

A műhelykonferencia témái:

 • felhasználói megfontolások és preferenciák, ideértve a veszélyeztetett egyéneket és közösségeket;
 • a jogosultságok élettartamának/érvényességének a felhasználó feladataival történő jobb összehangolása;
 • az engedélyek és alkalmazások emberközpontú csoportosításának/kategorizálásának előnyei és kockázatai;
 • az új lehetőségek kihívásai;
 • a web lehetőségeivel való visszaélés kockázati modellje és a kockázat csökkentése;
 • a jogosultság eredethez vagy alkalmazáshoz kapcsolása, ennek összevetése az azonos-eredet eljárással (same origin policy) ;
 • felhasználói felületek (UI) és vezérlések;
 • integrált jogosultságvezérlő felületek a képességekhez igazítva;
 • jogosultság-transzparencia, felelősség, vezérlés;
 • jól specifikált jogosultsági UX bevitele a szabványokba oly módon, amely lehetővé teszi alkalmazóinak a jövőbeni felhasználókkal és termékekkel szemben támasztott igényeknek való megfelelést.

A műhelykonferencia célja a tapasztalatok és felhasználói tapasztalatok megosztása, hogy általánosan megérthető legyen az, hogyan biztosítható a felhasználó által a hatékony képességek megértése és irányítása, miközben kognitív feladatok is zajlanak.

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson.

 

Kontextus Nyomonkövetés 2. szint – első nyilvános tervezet

2022. október 12.

Az Elosztott Nyomonkövetés Munkacsoport (Distributed Tracing Working Group) megjelentette a Kontextus Nyomonkövetés 2. szint (Trace Context Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció szabványos HTTP fejléceket és egy értékformátumot definiál a kontextus információ terjesztéséhez, amely elosztott nyomonkövetési forgatókönyveket tesz lehetővé. A specifikáció egységesíti, hogyan kerül elküldésre és módosításra a kontextus információ a szolgáltatások között. A kontextus információ egyedien azonosítja egy elosztott rendszerben az egyéni lekérdezéseket és emellett definiálja annak módját, hogyan adható meg és terjeszthető a szolgáltató-függő kontextus információ.

 

Digitális akadálymentesítés kurzusok – új forrásanyag

2022. szeptember 27.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) közzétette a Digitális akadálymentesítés: oktatás, képzések és tanúsítás - kurzuslista (Course List - Digital Accessibility Education, Training, and Certification) weboldalt, amely a publikusan elérhető akadálymentesítési kurzusokat tartalmazza, az egész világról összegyűjtve. A lista további kurzusokkal bővül, amint újabb oktatás indítását jelzik a W3C felé.

 

Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 – első nyilvános tervezet

2022. szeptember 22.

A Matematika Munkacsoport (Maths Working Group) kiadta a Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 (Mathematical Markup Language (MathML) Version 4.0) első nyilvános tervezetet. A MathML egy, a matematikai jelölések valamint azok szerkezetének és tartalmának leírására használt jelölőnyelv. Célja lehetővé tenni, hogy a web ugyanúgy képes legyen kiszolgálni, fogadni és feldolgozni a matematikai tartalmakat, ahogyan a szöveges tartalmak esetén ezt a HTML biztosítja.

Jelen specifikáció elsősorban azoknak szól, akik renderelő- vagy szerkesztőprogramokat fejlesztenek vagy implementálnak, vagy olyan szoftvert, amely a MathML-t használva kommunikál.

Mintegy 38 MathML jelölés absztrakt jelölésstruktúrát ír le, míg közel 170 másik jelölés arra biztosít módot, hogy egyértelműen meghatározza egy kifejezés (szándékolt) értelmét.

Bár a MathML ember által olvasható, a szerzők tipikusan egyenletszerkesztőket, konverziós programokat, és más speciális szoftvereszközöket használnak majd a létrehozására.

A matematikai jelölőnyelv 1998-ban indult a MathML1-el, a mostani MathML4 a jelölőnyelv negyedik verziója.

 

W3C ajánlás lett a Fizetési Kérelem API és a Fizetési Mód Azonosítók

2022. szeptember 15.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) megjelentette a Fizetési Kérelem API (Payment Request API) és a Fizetési Mód Azonosítók (Payment Method Identifiers) W3C ajánlásokat.

A Fizetési Kérelem specifikáció egy API-t szabványosít, amely megkönnyíti a kereskedőknek (például a fizikai vagy digitális termékeket árusító weboldalaknak) egy vagy több fizetési mód használatát, minimális integráció mellett. A fizetési folyamatot a böngészők teszik lehetővé a kereskedő és a felhasználó között. A másik specifikáció a fizetési mód azonosítókat és validálásukat definiálja, valamint, ahol ez releváns, előállításukat és formális W3C regisztrációjukat is meghatározza.

A W3C a két dokumentumot felülvizsgálta, az azokhoz kapcsolódó észrevételek a hivatkozáson olvashatók.

 

W3C ajánlás a Helymeghatározás API

2022. szeptember 5.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport (Devices and Sensors Working Group) közzétette a Helymeghatározás API (Geolocation API) W3C ajánlást. A Helymeghatározás API hozzáférést biztosít a kiszolgáló eszköz lokáció információihoz.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport jelen specifikációt frissíti majd folyamatosan, abban a reményben, hogy a dokumentum „élő szabványként” szolgál. Ennek érdekében a Munkacsoport elhagyta a „Szerkesztések” (Editions) fejezetet, és a specifikációt, ahogy új funkcióval bővül, vagy ha hibajavítás történik, frissített ajánlásként teszi ismételten közzé.

 

Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 - első nyilvános tervezet

2022. augusztus 16.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 (Verifiable Credentials Data Model v2.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást biztosít bizonyos igazolások (mint például a jogosítvány, egyetemi diploma, oltási igazolvány, stb.) kifejezésére a weben kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

A most közzétett első nyilvános tervezet lényegében megegyezik a 2022. márciusban megjelent Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1 (Verifiable Credentials Data Model v1.1) W3C ajánlással. Ez kiindulópontként szolgál azon fejlesztéshez, amely a technológia következő fontos felülvizsgálatát jelenti.

A Munkacsoport GitHub repozitóriumában várja a dokumentummal kapcsolatos észrevételeket.

 

Fizetési Kérelem API 1.1 – első nyilvános tervezet

2022. július 29.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) kiadta a Fizetési Kérelem API 1.1 (Payment Request API 1.1) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy API-t szabványosít, amely lehetővé teszi a kereskedőknek (például a fizikai és digitális termékeket árusító weboldalaknak) egy vagy több fizetési mód használatát, minimális integráció mellett. A fizetési folyamatot a felhasználói ágensek (pl. a böngészők) teszik lehetővé a kereskedő és a felhasználó között. A most közzétett 1.1 verzió számos pontosítást tartalmaz arra nézve, hogyan kerüljenek opcionális adatok feldolgozásra fizetési kérelem esetén, valamint megteremti annak lehetőségét, hogy opcionális adatokat át lehessen adni amikor a fizetésre adott válasz meghívja a .complete() függvényt.

 

W3C ajánlás a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0

2022. július 22.

megafon képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Decentralizált Azonosítók Munkacsoport (Decentralized Identifier Working Group) közzétette a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 (Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0) W3C ajánlást.

A dokumentum a decentralizált azonosítót (Decentralized Identifiers (DIDs)) definiálja, az azonosítók egy új típusát, ami ellenőrízhető, nem-központosított digitális identitást tesz lehetővé. A DID bármilyen célt (pl. személyt, szervezetet, dolgot, adatmodellt, absztrakt entitást, stb.) azonosít, amiről a DID kezelője úgy dönt, hogy azonosítani szeretné. A tipikus, federált azonosítókkal ellentétben a DID-et úgy tervezték, hogy az mindenféle központosított nyilvántartástól, identitás szolgáltatótól vagy hitelesítésszolgáltatótól elválasztható legyen. A DID egy olyan URI, amely a DID tárgyát (DID subject) kapcsolja egy DID dokumentumhoz, lehetővé téve az ezzel a tárggyal a DID dokumentum szerint végezhető megbízható interakciókat. Minden egyes DID dokumentum kifejezhet kriptografikus anyagot, ellenőrzési módszereket vagy szolgáltatásokat, melyek egy mechanizmus-készletet biztosítanak, amellyel a DID-kontroller bizonyíthatja, hogy ő az adott DID vezérlője. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható erről az eszközről, amely a weben mindenki számára megteremti a személyes adatokat védő online identitás és a beleegyezésen alapuló adatmegosztás lehetőségét.

 

Többképernyős ablak elrendezés – első nyilvános tervezet

2022. július 14.

A Második Kijelző Munkacsoport (Second Screen Working Group) megjelentette a Többképernyős ablak elrendezés (Multi-Screen Window Placement) első nyilvános tervezetet. A dokumentum egy webes platform API-t definiál, amely lehetővé teszi a szkriptek számára, hogy információt kérjenek le az adott eszköz képernyőiről, és adott képernyőkön helyezzenek el tartalmat.

 

A W3C is tagja az újonnan alakult Metaverse Standards Forum-nak

2022. június 23.

Metaverse Standards Forum logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik 2022. június 21-én indult el a Metaverse Standards Forum, melynek a W3C számos, a vezető platformokkal, hardverrel, eszközzel, motorral és felhasználókkal foglalkozó szervezet és vállalat mellett szintén alapító tagja. A fórum a vezető szabványügyi szervezeteket és meghatározó technológiai cégeket kapcsolja össze a nyílt és mindent magába foglaló metaverzum építéséhez szükséges, iparági szabványok megalkotása érdekében. A fórum ingyenes, és minden szervezet részére nyitott.

A W3C immerzív web stratégiai szakértője, Dominique Hazaël-Massieux mondja: „A World Wide Web Konzorcium (W3C) csatlakozik a Metaverse Standards Forumhoz, hogy felgyorsítsa a szabványügyi szervezetek és a metaverzum építésében érdekeltek közötti együttműködést, melynek célja a metaverzum interoperábilis platformjának megépítése, és ebben a W3C Immerzív Web víziója kulcsszerepet játszik.”

A Metaverse Standards Forum első találkozóira 2022. júliusban kerül sor.

 

Nézetablak felvétel – első nyilvános tervezet

2022. június 2.

A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group) közzétette a Nézetablak felvétel (Viewport Capture) első nyilvános tervezetet. A dokumentum azt definiálja, hogyan használható egy böngésző nézetablak média stream forrásként a Képernyő felvétel API (Screen Capture API) egyik bővítménye, a getViewportMedia alkalmazásával.

 

Etikus Web és Személyes Adatok Védelme Alapelvek

2022. május 17.

A Technikai Architektúra Csoport (Technical Architecture Group, TAG) megjelentette a Személyes Adatok Védelme Alapelvek (Privacy Principles) és az Etikus Web Alapelvek (Ethical Web Principles) csoport-feljegyzéseket. A két dokumentum a Webes platform fejlesztése során követendő alapelveket teszi közzé.

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2022. április

2022. május 11.

megafon képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (April 2022 edition of the W3C Strategic Highlights). A jelentés a W3C szervezetének és közösségének a Web fejlődése és erősödése érdekében végzett munkáját foglalja össze.

A most kiadott féléves jelentés a webes platform kulcsterületeiről ad naprakész és átfogó tájékoztatást, ezenkívül bemutatja, hogy a W3C miként elégíti ki az ipar és a társadalom igényeit, hogyan határozzák meg a webes szabványok jövőjét, valamint a „Web Mindenkinek” világra gyakorolt hatásáról is friss információt biztosít.

 

Judy Brewer ACM díjat kapott a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) vezető munkatársaként

2022. május 6.

Judy Brewer fotója: barna hajú szemüveges nő, korallpiros felsőben és nyaklánccal, ahogy a hírben indexképként megjelenik Judy Brewer-t ACM-díjban részesítette az amerikai ACM Tudományos társaság (Association for Computing Machinery), elismerve a webes közösségért folytatott munkáját, mely során a W3C Web Akadálymentesítési Kezdeményezését (WAI) vezeti. Munkája során Judy Brewer számos web akadálymentességi szabvány fejlesztésén dolgozott, melyeket azóta világszerte alkalmaznak és felhasználók milliói számára teszik hozzáférhetőbbé a webet.

További információ a W3C Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI), melyet az ACM Judy Brewer díjazásával ismert el, a kapcsolódó blogbejegyzésben olvasható.

 

Emmy-díjban részesül a W3C a webes betűkészlet technológia szabványosításáért

2022. április 27.

Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (NATAS) logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (National Academy of Arts and Sciences) Technológiai és Mérnöki Emmy-díjban részesítette a W3C-t a TV-n és webes eszközökön alkalmazható, testreszabott, letölthető betűkészlet- és tipográfia-technológia szabványosításáért végzett munkájáért. A W3C és a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoport képviselői 2022. április 25-én vehették át az elismerést a Las Vegasban rendezett díjátadó ünnepségen.

„Nagy megtiszteltetés számunka ez az elismerés, amely hét év alatt már a W3C harmadik Technológiai és Mérnöki Emmy-díja. Büszkék vagyunk, hogy a W3C teret adott arra, hogy új megoldások születhessenek és különböző csoportok dolgozhassanak együtt a technológia és a művészi érték jobbítása érdekében, a webes felhasználók javára. Gratulálunk a Webes Betűkészlet Munkacsoportnak a sok éve folyó munkájuk kimagasló eredményéhez, és jól megérdemelt elismeréséhez.” – mondta Jeff Jaffe, a W3C ügyvezető igazgatója.

További információ az Emmy-díjról és a Webes Betűkészletről a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható, ahol lehetőség van a betűkészlet kipróbálására is.

 

WebAssembly 2.0 - három új, első nyilvános tervezet

2022. április 20.

A WebAssembly Munkacsoport három új, első nyilvános tervezetet jelentetett meg. A WebAssembly egy olyan új webes nyelv, amely böngészőben történő kódfuttatást tesz lehetővé.

 • WebAssembly Alap Specifikáció – 2.0 verzió (WebAssembly Core Specification – Version 2.0): a WebAssembly specifikáció 2.0 verzióját írja le, amely egy biztonságos, hordozható, alacsony szintű kódformátumot biztosít a hatékony teljesítmény és a kompakt megjelenítés érdekében.
 • WebAssembly JavaScript Interfész – 2.0 verzió (WebAssembly JavaScript Interface - Version 2.0): a dokumentum egy jól definiált JavaScript API-t biztosít a WebAssembly interakciókhoz.
 • WebAssembly Web API – 2.0 verzió (WebAssembly Web API - Version 2.0): a dokumentum a WebAssembly tágabb webes platformon történő integrálását írja le.

A WebAssembly Munkacsoport listát vezet a legutóbb megjelentetett Ajánlás óta befejezett javaslatokról, valamint nyomon követi a folyamatban lévő javaslatok státuszát.

 

33 éves a web – a W3C ügyvezető igazgatójának levele

2022. április 7.

a Web az emberiség összekapcsolása a technológia által, idézet Tim Berners-Lee-től (angol nyelven), ahogy a hírben indexképként megjelenik 33 évvel ezelőtt, 1989. márciusban, mialatt a CERN-ben dolgozott, Sir Tim Berners-Lee megírta az "Információkezelés: Javaslat" című dokumentumot. Tim javaslata, amely felvázolta a World Wide Webet, világszerte forradalmasította a kommunikációt az ezt követő évtizedekben, generációk számára.

Az évforduló apropóján a W3C ügyvezető igazgatója, Jeff Jaffe levélben írta le, hogyan vált a web a rugalmasság végső eszközévé a világon, ahogyan ezt a pandémia két éve is nyilvánvalóvá tette. Emellett a W3C nélkülözhetetlen szerepét is kiemelte abban, hogy ez megvalósulhatott.

 

Professzionális médiagyártás a Weben – W3C/SMPTE műhelykonferencia-jelentés

2022. március 30.

Jacob Miller idővonal fotója az Unsplash-ről, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. október-novemberben online megrendezésre került Professzionális médiagyártás a Weben - W3C/SMPTE Műhelykonferenciáról (report of W3C/SMPTE Workshop on Professional Media Production on the Web) készült jelentést.

A jelentés egy rövid összefoglalóból áll: összegyűjti az élő közvetítések kiemelt pontjait, linkeket tartalmaz a felvett előadásokra és részletezi a jövőbeli lépéseket.

A műhelykonferencia összekapcsolta a webes platform és a profi médiagyártó közösségeket, valamint feltérképezte a webes platformot a profi médiagyártás által támasztott elvárások tükrében. 2021. októberben a résztvevők 24 előadást értek el, mintegy 40 kérdést vitattak meg online, majd november közepén ezt követte három élő szekció, melynek keretében több mint 75 szakértő gyűlt össze, hogy a webes platformon megvalósuló médiagyártás egyedi elvárásait megvitassa.

A rendezvény főbb eredményei:

 • A webes platform már most is biztosít építőköveket az alap médiagyártás számára.
 • Ezek az építőkövek nem elég erősek ahhoz, hogy teljesértékű élményt nyújtsanak a kliens-eszközökön.
 • A műhelykonferencián azonosított hiányosságok nagyrésze olyan, a specifikációban szereplő API tulajdonságot érint, melyek már fejlesztés alatt állnak. Azonban a most tapasztalt együttműködési törekvés biztosítani tudja, hogy a médiagyártás elvárásait megfelelően azonosítsák és válaszoljanak azokra a már folyó szabványosítási munka során.

A megbeszélések rávilágítottak arra, hogy egyes témák mélyebb elemzést igényelnek, és a résztvevők kezdeményezték a Médiagyártás Akciócsoport (Media Production Task Force) megalakítását, melyet a Média és Szórakoztatás Érdekcsoport (Media & Entertainment Interest Group) fogadna be. Az Akciócsoport a webes platformot használó professzionális médiagyártásra fókuszálna, feladatai a következők lennének: a professzionális médiagyártás sajátos felhasználói eseteinek és elvárásainak dokumentálása, a teljesítményt érintő adatok számszerűsítése, javaslatok támogatása a munkacsoportok és az implementálók felé, valamint a szabványosítási folyamat és az alkalmazások nyomonkövetése. A műhelykonferencia szervezői az akciócsoport megalakításán dolgoznak a rendezvény résztvevőivel valamint a Média és Szórakoztatás Érdekcsoporttal együtt.

A W3C köszönetet mond a rendezvény szponzorának az Adobe-nak, a Programbizottságnak, az előadóknak, a Film- és Televíziómérnökök Társaságának az SMPTE-nek (Society of Motion Picture and Television Engineers) és a résztvevőknek az esemény létrejöttéért.

 

MiniApp Widgettel szembeni követelmények

2022. március 18.

A MiniApps Munkacsoport kiadta a MiniApp Widgettel szembeni követelmények (MiniApp Widget Requirements) munkacsoport-feljegyzést. A MiniApp Widget a MiniApp oldal speciális formája. Az oldaltól eltérően, egy widget a teljes képernyő helyett annak csak egy meghatározott részét foglalja el. Elsősorban fontos információk megjelenítésére és egyszerű felhasználói műveletekre használják, mint például az időjárási adatok feltüntetése a felhasználó aktuális tartózkodási helyén, vagy az utazás közbeni státusz követése és további műveletek felajánlása.

Mivel a MiniApp Widget a MiniApp szerves része, a további releváns MiniApp részek más, kapcsolódó MiniApp dokumentumokban kerültek leírásra. Jelen dokumentum elsősorban azokat a speciális elvárásokat írja le, amelyeket figyelembe kell venni a MiniApp Widget specifikáció és az egyéb függőségek meghatározásánál.

 

Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológia (VSSo) első nyilvános tervezetek

2022. március 11

Az Autóipari Munkacsoport (Automotive Working Group) megjelentetett két új, a Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológiára (Vehicle Signal Specification Ontology, VSSo) vonatkozó nyilvános tervezetet.

 • Gépjárműről érkező jelzések specifikáció alapontológia (VSSo Core: Vehicle Signal Specification Core Ontology): az alapontológia bevezeti a specifikációban leírt szabály szerint definiált VSS szerkezeti elemek fogalmát. Az alapvető ontológia ezt a szerkezetet OWL-ontológiában definiálja, és ez szolgál alapul a sztenderd katalógusban meghatározott jelzések valamint az ágak lehetséges továbbfejlesztésének alapjául, többet adva pusztán szerkezeti információnál.
 • Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológia (VSSo: Vehicle Signal Specification Ontology): míg az alapontológia a szerkezetet írja le, ez az ontológia a sztenderd katalógusban definiált szókészletet tartalmazza. A fő cél az, hogy a VSSo ne térjen el a sztenderd katalógustól, amit a kapcsolódó repozitóriumban lévő eszközökön keresztül automatikusan biztosítanak. Az eszközkészlet a sztenderd katalógust veszi alapul és hozzárendeli az alapontológiában definiált fogalmakhoz. Ennek eredményeként létrejön egy ontológia, amely megfelel az OWL-nek és követi a VSS sztenderd katalógust.
 

Frissített W3C ajánlás: Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1

2022. március 7.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1 (Verifiable Credentials Data Model v1.1) frissített W3C ajánlást. A Feltételek (Credentials) mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen előfeltételek kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

 

MediaStreamTrack Beilleszthető Média-feldolgozás stream-ek használatával – első nyilvános tervezet

2022. február 23.

diagram mutatja, hogyan illeszkedik a Beilleszthető Média Feldolgozás a média-folyamatba, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Valós-idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group) kiadta a MediaStreamTrack Beilleszthető Média-feldolgozás stream-ek használatával (MediaStreamTrack Insertable Media Processing using Streams) első nyilvános tervezetet. A most közzétett JavaScript API lehetővé teszi a nyers videó feldolgozását, akár kódolás előtt vagy dekódolás után, ezzel elérhető például olyan effekt, mint a háttér homályosítása a valós-idejű videókon.

Az API a WebCodecs-re épít, hogy felfedje azokat a byte-okat, melyekre egy videófeldolgozó-programnak szüksége van a feldolgozás során. Az API korábbi verziója elérhető a Chromium-on, olyan demókkal egyetemben melyek bemutatják a használatát.

 

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Színbeállítás Modul 1. szintjéhez

2022. február 15.

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Színbeállítás Modul 1. szintjéhez (CSS Color Adjustment Module Level 1). A modul egy modellt és vezérlési lehetőséget vezet be az automatikus színbeállítás felhasználói ágens általi szabályozására, mellyel megvalósíthatóvá válik a felhasználói preferenciák, mint például a „Sötét mód”, kontraszt-beállítás vagy egyedi színsémák, kezelése.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

Az észrevételeket 2022. március 27-ig várják a csoport GitHub repozitóriumában.

 

Emmy-díjban részesül a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoportja

2022. február 9.

Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (NATAS) logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (National Academy of Arts and Sciences) közzétette a 2021-ben Technológiai és Mérnöki Emmy-díjban részesülők listáját,ahol a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoportjának (Web Fonts Working Group), MPEG-gel közös, a TV-n és webes eszközökön alkalmazható, testreszabott, letölthető betűkészlet- és tipográfia-technológia szabványosításáért végzett munkája is elismerésre került.

A díj a W3C már negyedszázada folyó munkájának eredménye. A Webes Betűkészletek lehetővé teszik a különböző betűtípusok igény szerinti webes használatát, az operációs rendszerbe történő installálásuk nélkül. A letölthető betűkészletek terén a W3C tapasztalata felöleli a HTML-t, CSS2-t és az SVG-t. Korábban, a betűtípus formátumok közötti interoperabilitás hiánya miatt nem volt egységesen használható letölthető betűkészlet. A Webes Betűkészlet (Web Fonts) kezdeményezés ezt a hiányosságot hidalta át egy ipar által támogatott, nyílt forráskódú webes betűkészlet, a WOFF (Web Open Format Font – Nyílt Webes Betűkészlet) létrehozásával, melynek 2018-ban szabvánnyá nyilvánított 2. verzióját ma már minden nagyobb böngésző és a weblapok többsége alkalmazza.

Az idei elismerés a W3C harmadik Technológiai és Mérnöki Emmy-díja. A Műsorszolgáltatók Nemzeti Szövetségének (National Associaton of Broadcasters, NAB) 2022. április 25-én Las Vegasban tartandó eseményének részeként, a W3C is képviselteti magát a díjátadó ünnepségen.

A Technológiai és Mérnöki Emmy-díjat élő személynek, cégnek, tudományos vagy műszaki szervezetnek ítélik oda a mérnöki technológiák olyan fejlesztéséért vagy szabványosításáért, amely a már meglévő módszerekben jelent átfogó előrelépést, vagy annyira innovatív, hogy jelentősen befolyásolja a televíziózást.

 

Három új első nyilvános tervezet a CSS Munkacsoporttól

2022. január 17.

A CSS Munkacsoport az alábbi három első nyilvános tervezetet adta ki:

 • CSS Tartalmazás Modul 3. szint (CSS Containment Module Level 3): ez a CSS modul leírja a tartalmazás ('contain') tulajdonságot, amely jelzi hogy egy elem al-fája független a weboldal többi részétől. Ez, amennyiben megfelelő módon használják, erős optimalizálást tesz lehetővé a felhasználói ágensek számára.
 • CSS Feltétel Szabályok Modul 5. szint (CSS Conditional Rules Module Level 5): ez a modul a stíluslap részeinek feltételes feldolgozásához szükséges CSS featúrákat tartalmazza, a processzor képességei vagy a stíluslapot alkalmazó környezet alapján. Magában foglalja és kibővíti a CSS Feltétel Szabályok Modul 4. szintet (CSS Conditional Rules Module Level 4), hozzáadva a ['@when'] általános feltétel szabályt és a kapcsolt ['@else'] szabályt, valamint bevezeti a betűkészlet feldolgozás lekérdezéseket (supports query) a ['@supports'] szabály szintaxisába.
 • CSS Beágyazódás és Öröklődés 6. szint (CSS Cascading and Inheritance Level 6): ez a CSS modul leírja annak módját, hogyan kombinálódnak a stílusszabályok, és hogyan lehet értékeket rendelni minden elem bármely tulajdonságához. A beágyazódás és öröklődés által az értékek minden tulajdonságra szétterjednek minden elemen. Az újdonság ezen a szinten a 2.5 Scoped Stílusok (§ 2.5 Scoped Styles) pont.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.