Hírek

JSON Web Aláírás 2020 – első nyilvános tervezet

2022. december 15.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette a JSON Web Aláírás 2020 (JSON Web Signature 2020) első nyilvános tervezetet. A specifikáció az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás Bizonyítás specifikáció érdekében 2020-ban létrehozott JSON Web aláírás-készletet írja le. Az aláírás-készlet különálló JWS aláírásokat használ az IANA-nál (Internet Assigned Numbers Authority) regisztrált digitális aláírás-algoritmusok egy bizonyos részhalmazának támogatására.

 

Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok (ACT) a tesztelőeszközökre és módszertanokra

2022. december 14.

Az Akadálymentesítés Tesztelési Akciócsoport (Accessibility Conformance Testing (ACT) Task Force) új Akadálymentesítés Tesztelési Szabályokat (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules) valamint azok implementációját tette közzé. Az ACT szabályok segítik, hogy a tesztelőeszközök és tesztelő módszertanok pontos és konzisztens eredményeket állítsanak elő, illetve az akadálymentesítési szabványok megbízhatóbb tesztelését teszik lehetővé. A W3C kapcsolódó honlapja részletes információval szolgál az ACT szabályokról. A W3C támogatja az egyéni ACT szabályoknak a tesztelőeszközök és módszertanok általi implementálását, valamint ezen tapasztalatok megosztását a W3C weblapján. Az implementációk megosztásának mikéntje a hivatkozáson olvasható.

 

RDF Adatkészlet Kanonizálás - első nyilvános tervezet

2022. december 6.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) első nyilvános tervezetét. A dokumentum egy algoritmust ír le az RDF adatkészletek kanonizálására (sorosítására), az Igazolások Közösségi Csoport (Credentials Community Group) által kiadott jelentésre építve. Ez alapján valósítható meg az RDF adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül.

 

Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 - első nyilvános tervezet

2022. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.

 

Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben – W3C Műhelykonferencia jelentés

2022. november 16.

színérték diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. július - szeptemberben megrendezésre került Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben műhelykonferenciáról (W3C Workshop on Wide Color Gamut (WCG) and High Dynamic Range (HDR) for the Web - report) készült jelentést.

A jelentés a vezetői összefoglalót, a tématerület bemutatását, az élő szekciók fő témáinak megvitatását tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra és a szekciók jegyzőkönyveire, valamint az eddig megvalósult és a konferenciát követő jövőbeni teendőket is számba veszi.

A műhelykonferencia összekapcsolta a színtudomány, a tartalomfejlesztés és a webes platform közösségeit és bejárta a webes platform jelenlegi, folyamatban lévő átmenetét az előző 25 évre jellemző sRGB, keskeny színtartomány és sztenderd dinamikatartomány világából, a széles színtartományon át, a magas dinamikatartományba.

15 előadást tettek közzé és vitattak meg online, az öt élő szekció során. A legfontosabb eredmények a következők:

 • a széles színtartomány (Wide Color Gamut, WCG) és magas dinamikatartomány (High Dynamic Range, HDR) szabványosítása folyamatban lévő munka a W3C-ben, a Nemzetközi Színkonzorciumban (International Color Consortium), és a Nyílt Médiáért Szövetségben (Alliance for Open Media), valamint más fórumokon is
 • elindult a Szín API webes alkalmazásra kezdeményezés a WICG inkubálásában, amint ez komolyabb szintre lép, egy új W3C munkacsoport alakul a fejlesztésére
 • a széles színtartomány-tudatos webes specifikációk interoperabilitása már az elmúlt évben is középpontba került, mint például az Interop 2022
 • a Canvast már kiterjesztették a széles színtartományra (WCG), valamint prototípus szinten a magas dinamikatartomány (HDR) a Canvas-ra is létezik
 • a HDR tartalom kezelése, különösen a HDR tónus leképezés a képernyők és megtekintési környezetek széles skálájára, jelentősen igényli a további egyeztetéseket és kísérletezést.

A W3C köszönetet mond a Programbizottságnak, az előadóknak és minden résztvevőnek az esemény létrejöttéért, valamint a műhelykonferencia után is folytatódó közös munkáért. Már eddig is jelentős előrelépés történt, de minden érdeklődőt várnak, aki e fontos erőfeszítésben részt szeretne venni.

 

Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) – első nyilvános tervezet

2022. november 7.

A PNG Munkacsoport közzétette a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition)) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a korábbi, 2003-ban közzétett 2. kiadásnak megfelelő többmillió PNG grafikával visszafelé teljes mértékben kompatibilis. A mostani új verzió reflektál a hibalistában jelzett és magyarázatot igénylő észrevételekre, valamint számos, nagyon várt új tulajdonsággal bővül:

 • Animált PNG, bár mintegy tíz éve széles körben alkalmazott, eddig nem szerepelt a hivatalos specifikációban.
 • Kódolásfüggetlen Kódpontok, melyek egyértelműen azonosítják a grafika által használt színteret a jobb renderelés érdekében anélkül, hogy a fájl mérete nagymértékben megnőne. Ez magában foglalja a HDR színtérnek, mint a BT.2100 HLG és PQ, nyújtott támogatást.
 • EXIF metaadat támogatás

A PNG Munkacsoport tovább dolgozik a PNG specifikáción, ideértve az újonnan jelentett hibák kezelését, az implementáció-követést, valamint Webes Platformteszteket hozzáadva a formátumhoz.

 

CSS Nézetátmenet Modul 1. szint; Görgetéshez kapcsolt animációk – első nyilvános tervezetek

2022. október 27.

A CSS Munkacsoport az alábbi két, első nyilvános tervezetet jelentette meg:

 • CSS Nézetátmenet Modul 1. szint (CSS View Transitions Module Level 1): a dokumentum egy nézetátmenet API-t definiál, a hozzá kapcsolódó tulajdonságokkal és pszeudó-elemekkel.
 • Görgetéshez kapcsolt animációk (Scroll-linked Animations): a dokumentum egy API-t és jelölőt definiál olyan animációk létrehozásához, amelyek egy görgethető konténer görgetési eltolásától függnek.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Jogosultságok – W3C Műhelykonferencia

2022. október 18.

A W3C Jogosultságok (Workshop on Permissions) címmel műhelykonferenciát rendez 2022. december 5-6-án Münchenben; a rendezvény házigazdája a Google.

A műhelykonferencia a biztonsággal és a személyes adatok kezelésével foglalkozó szakértőket, UI/UX tervezőket és kutatókat, böngésző-szolgáltatókat, OS fejlesztőket, API szerzőket, webes kiadókat és a felhasználókat kapcsolja össze. A rendezvény a webes és más platformokon elérhető egyre bővülő lehetőségekhez való hozzáférés ellenőrzéséhez szükséges - a biztonsággal, a személyes adatok védelmével és a használhatósággal kapcsolatos - kérdésekre fókuszál.

A műhelykonferencia témái:

 • felhasználói megfontolások és preferenciák, ideértve a veszélyeztetett egyéneket és közösségeket;
 • a jogosultságok élettartamának/érvényességének a felhasználó feladataival történő jobb összehangolása;
 • az engedélyek és alkalmazások emberközpontú csoportosításának/kategorizálásának előnyei és kockázatai;
 • az új lehetőségek kihívásai;
 • a web lehetőségeivel való visszaélés kockázati modellje és a kockázat csökkentése;
 • a jogosultság eredethez vagy alkalmazáshoz kapcsolása, ennek összevetése az azonos-eredet eljárással (same origin policy) ;
 • felhasználói felületek (UI) és vezérlések;
 • integrált jogosultságvezérlő felületek a képességekhez igazítva;
 • jogosultság-transzparencia, felelősség, vezérlés;
 • jól specifikált jogosultsági UX bevitele a szabványokba oly módon, amely lehetővé teszi alkalmazóinak a jövőbeni felhasználókkal és termékekkel szemben támasztott igényeknek való megfelelést.

A műhelykonferencia célja a tapasztalatok és felhasználói tapasztalatok megosztása, hogy általánosan megérthető legyen az, hogyan biztosítható a felhasználó által a hatékony képességek megértése és irányítása, miközben kognitív feladatok is zajlanak.

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson.

 

Kontextus Nyomonkövetés 2. szint – első nyilvános tervezet

2022. október 12.

Az Elosztott Nyomonkövetés Munkacsoport (Distributed Tracing Working Group) megjelentette a Kontextus Nyomonkövetés 2. szint (Trace Context Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció szabványos HTTP fejléceket és egy értékformátumot definiál a kontextus információ terjesztéséhez, amely elosztott nyomonkövetési forgatókönyveket tesz lehetővé. A specifikáció egységesíti, hogyan kerül elküldésre és módosításra a kontextus információ a szolgáltatások között. A kontextus információ egyedien azonosítja egy elosztott rendszerben az egyéni lekérdezéseket és emellett definiálja annak módját, hogyan adható meg és terjeszthető a szolgáltató-függő kontextus információ.

 

Digitális akadálymentesítés kurzusok – új forrásanyag

2022. szeptember 27.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) közzétette a Digitális akadálymentesítés: oktatás, képzések és tanúsítás - kurzuslista (Course List - Digital Accessibility Education, Training, and Certification) weboldalt, amely a publikusan elérhető akadálymentesítési kurzusokat tartalmazza, az egész világról összegyűjtve. A lista további kurzusokkal bővül, amint újabb oktatás indítását jelzik a W3C felé.

 

Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 – első nyilvános tervezet

2022. szeptember 22.

A Matematika Munkacsoport (Maths Working Group) kiadta a Matematikai Jelölőnyelv (MathML) 4.0 (Mathematical Markup Language (MathML) Version 4.0) első nyilvános tervezetet. A MathML egy, a matematikai jelölések valamint azok szerkezetének és tartalmának leírására használt jelölőnyelv. Célja lehetővé tenni, hogy a web ugyanúgy képes legyen kiszolgálni, fogadni és feldolgozni a matematikai tartalmakat, ahogyan a szöveges tartalmak esetén ezt a HTML biztosítja.

Jelen specifikáció elsősorban azoknak szól, akik renderelő- vagy szerkesztőprogramokat fejlesztenek vagy implementálnak, vagy olyan szoftvert, amely a MathML-t használva kommunikál.

Mintegy 38 MathML jelölés absztrakt jelölésstruktúrát ír le, míg közel 170 másik jelölés arra biztosít módot, hogy egyértelműen meghatározza egy kifejezés (szándékolt) értelmét.

Bár a MathML ember által olvasható, a szerzők tipikusan egyenletszerkesztőket, konverziós programokat, és más speciális szoftvereszközöket használnak majd a létrehozására.

A matematikai jelölőnyelv 1998-ban indult a MathML1-el, a mostani MathML4 a jelölőnyelv negyedik verziója.

 

W3C ajánlás lett a Fizetési Kérelem API és a Fizetési Mód Azonosítók

2022. szeptember 15.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) megjelentette a Fizetési Kérelem API (Payment Request API) és a Fizetési Mód Azonosítók (Payment Method Identifiers) W3C ajánlásokat.

A Fizetési Kérelem specifikáció egy API-t szabványosít, amely megkönnyíti a kereskedőknek (például a fizikai vagy digitális termékeket árusító weboldalaknak) egy vagy több fizetési mód használatát, minimális integráció mellett. A fizetési folyamatot a böngészők teszik lehetővé a kereskedő és a felhasználó között. A másik specifikáció a fizetési mód azonosítókat és validálásukat definiálja, valamint, ahol ez releváns, előállításukat és formális W3C regisztrációjukat is meghatározza.

A W3C a két dokumentumot felülvizsgálta, az azokhoz kapcsolódó észrevételek a hivatkozáson olvashatók.

 

W3C ajánlás a Helymeghatározás API

2022. szeptember 5.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport (Devices and Sensors Working Group) közzétette a Helymeghatározás API (Geolocation API) W3C ajánlást. A Helymeghatározás API hozzáférést biztosít a kiszolgáló eszköz lokáció információihoz.

Az Eszközök és Szenzorok Munkacsoport jelen specifikációt frissíti majd folyamatosan, abban a reményben, hogy a dokumentum „élő szabványként” szolgál. Ennek érdekében a Munkacsoport elhagyta a „Szerkesztések” (Editions) fejezetet, és a specifikációt, ahogy új funkcióval bővül, vagy ha hibajavítás történik, frissített ajánlásként teszi ismételten közzé.

 

Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 - első nyilvános tervezet

2022. augusztus 16.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 (Verifiable Credentials Data Model v2.0) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy alap eljárást biztosít bizonyos igazolások (mint például a jogosítvány, egyetemi diploma, oltási igazolvány, stb.) kifejezésére a weben kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

A most közzétett első nyilvános tervezet lényegében megegyezik a 2022. márciusban megjelent Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1 (Verifiable Credentials Data Model v1.1) W3C ajánlással. Ez kiindulópontként szolgál azon fejlesztéshez, amely a technológia következő fontos felülvizsgálatát jelenti.

A Munkacsoport GitHub repozitóriumában várja a dokumentummal kapcsolatos észrevételeket.

 

Fizetési Kérelem API 1.1 – első nyilvános tervezet

2022. július 29.

Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) kiadta a Fizetési Kérelem API 1.1 (Payment Request API 1.1) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy API-t szabványosít, amely lehetővé teszi a kereskedőknek (például a fizikai és digitális termékeket árusító weboldalaknak) egy vagy több fizetési mód használatát, minimális integráció mellett. A fizetési folyamatot a felhasználói ágensek (pl. a böngészők) teszik lehetővé a kereskedő és a felhasználó között. A most közzétett 1.1 verzió számos pontosítást tartalmaz arra nézve, hogyan kerüljenek opcionális adatok feldolgozásra fizetési kérelem esetén, valamint megteremti annak lehetőségét, hogy opcionális adatokat át lehessen adni amikor a fizetésre adott válasz meghívja a .complete() függvényt.

 

W3C ajánlás a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0

2022. július 22.

megafon képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Decentralizált Azonosítók Munkacsoport (Decentralized Identifier Working Group) közzétette a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 (Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0) W3C ajánlást.

A dokumentum a decentralizált azonosítót (Decentralized Identifiers (DIDs)) definiálja, az azonosítók egy új típusát, ami ellenőrízhető, nem-központosított digitális identitást tesz lehetővé. A DID bármilyen célt (pl. személyt, szervezetet, dolgot, adatmodellt, absztrakt entitást, stb.) azonosít, amiről a DID kezelője úgy dönt, hogy azonosítani szeretné. A tipikus, federált azonosítókkal ellentétben a DID-et úgy tervezték, hogy az mindenféle központosított nyilvántartástól, identitás szolgáltatótól vagy hitelesítésszolgáltatótól elválasztható legyen. A DID egy olyan URI, amely a DID tárgyát (DID subject) kapcsolja egy DID dokumentumhoz, lehetővé téve az ezzel a tárggyal a DID dokumentum szerint végezhető megbízható interakciókat. Minden egyes DID dokumentum kifejezhet kriptografikus anyagot, ellenőrzési módszereket vagy szolgáltatásokat, melyek egy mechanizmus-készletet biztosítanak, amellyel a DID-kontroller bizonyíthatja, hogy ő az adott DID vezérlője. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható erről az eszközről, amely a weben mindenki számára megteremti a személyes adatokat védő online identitás és a beleegyezésen alapuló adatmegosztás lehetőségét.

 

Többképernyős ablak elrendezés – első nyilvános tervezet

2022. július 14.

A Második Kijelző Munkacsoport (Second Screen Working Group) megjelentette a Többképernyős ablak elrendezés (Multi-Screen Window Placement) első nyilvános tervezetet. A dokumentum egy webes platform API-t definiál, amely lehetővé teszi a szkriptek számára, hogy információt kérjenek le az adott eszköz képernyőiről, és adott képernyőkön helyezzenek el tartalmat.

 

A W3C is tagja az újonnan alakult Metaverse Standards Forum-nak

2022. június 23.

Metaverse Standards Forum logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik 2022. június 21-én indult el a Metaverse Standards Forum, melynek a W3C számos, a vezető platformokkal, hardverrel, eszközzel, motorral és felhasználókkal foglalkozó szervezet és vállalat mellett szintén alapító tagja. A fórum a vezető szabványügyi szervezeteket és meghatározó technológiai cégeket kapcsolja össze a nyílt és mindent magába foglaló metaverzum építéséhez szükséges, iparági szabványok megalkotása érdekében. A fórum ingyenes, és minden szervezet részére nyitott.

A W3C immerzív web stratégiai szakértője, Dominique Hazaël-Massieux mondja: „A World Wide Web Konzorcium (W3C) csatlakozik a Metaverse Standards Forumhoz, hogy felgyorsítsa a szabványügyi szervezetek és a metaverzum építésében érdekeltek közötti együttműködést, melynek célja a metaverzum interoperábilis platformjának megépítése, és ebben a W3C Immerzív Web víziója kulcsszerepet játszik.”

A Metaverse Standards Forum első találkozóira 2022. júliusban kerül sor.

 

Nézetablak felvétel – első nyilvános tervezet

2022. június 2.

A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group) közzétette a Nézetablak felvétel (Viewport Capture) első nyilvános tervezetet. A dokumentum azt definiálja, hogyan használható egy böngésző nézetablak média stream forrásként a Képernyő felvétel API (Screen Capture API) egyik bővítménye, a getViewportMedia alkalmazásával.

 

Etikus Web és Személyes Adatok Védelme Alapelvek

2022. május 17.

A Technikai Architektúra Csoport (Technical Architecture Group, TAG) megjelentette a Személyes Adatok Védelme Alapelvek (Privacy Principles) és az Etikus Web Alapelvek (Ethical Web Principles) csoport-feljegyzéseket. A két dokumentum a Webes platform fejlesztése során követendő alapelveket teszi közzé.

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2022. április

2022. május 11.

megafon képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (April 2022 edition of the W3C Strategic Highlights). A jelentés a W3C szervezetének és közösségének a Web fejlődése és erősödése érdekében végzett munkáját foglalja össze.

A most kiadott féléves jelentés a webes platform kulcsterületeiről ad naprakész és átfogó tájékoztatást, ezenkívül bemutatja, hogy a W3C miként elégíti ki az ipar és a társadalom igényeit, hogyan határozzák meg a webes szabványok jövőjét, valamint a „Web Mindenkinek” világra gyakorolt hatásáról is friss információt biztosít.

 

Judy Brewer ACM díjat kapott a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) vezető munkatársaként

2022. május 6.

Judy Brewer fotója: barna hajú szemüveges nő, korallpiros felsőben és nyaklánccal, ahogy a hírben indexképként megjelenik Judy Brewer-t ACM-díjban részesítette az amerikai ACM Tudományos társaság (Association for Computing Machinery), elismerve a webes közösségért folytatott munkáját, mely során a W3C Web Akadálymentesítési Kezdeményezését (WAI) vezeti. Munkája során Judy Brewer számos web akadálymentességi szabvány fejlesztésén dolgozott, melyeket azóta világszerte alkalmaznak és felhasználók milliói számára teszik hozzáférhetőbbé a webet.

További információ a W3C Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI), melyet az ACM Judy Brewer díjazásával ismert el, a kapcsolódó blogbejegyzésben olvasható.

 

Emmy-díjban részesül a W3C a webes betűkészlet technológia szabványosításáért

2022. április 27.

Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (NATAS) logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (National Academy of Arts and Sciences) Technológiai és Mérnöki Emmy-díjban részesítette a W3C-t a TV-n és webes eszközökön alkalmazható, testreszabott, letölthető betűkészlet- és tipográfia-technológia szabványosításáért végzett munkájáért. A W3C és a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoport képviselői 2022. április 25-én vehették át az elismerést a Las Vegasban rendezett díjátadó ünnepségen.

„Nagy megtiszteltetés számunka ez az elismerés, amely hét év alatt már a W3C harmadik Technológiai és Mérnöki Emmy-díja. Büszkék vagyunk, hogy a W3C teret adott arra, hogy új megoldások születhessenek és különböző csoportok dolgozhassanak együtt a technológia és a művészi érték jobbítása érdekében, a webes felhasználók javára. Gratulálunk a Webes Betűkészlet Munkacsoportnak a sok éve folyó munkájuk kimagasló eredményéhez, és jól megérdemelt elismeréséhez.” – mondta Jeff Jaffe, a W3C ügyvezető igazgatója.

További információ az Emmy-díjról és a Webes Betűkészletről a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható, ahol lehetőség van a betűkészlet kipróbálására is.

 

WebAssembly 2.0 - három új, első nyilvános tervezet

2022. április 20.

A WebAssembly Munkacsoport három új, első nyilvános tervezetet jelentetett meg. A WebAssembly egy olyan új webes nyelv, amely böngészőben történő kódfuttatást tesz lehetővé.

 • WebAssembly Alap Specifikáció – 2.0 verzió (WebAssembly Core Specification – Version 2.0): a WebAssembly specifikáció 2.0 verzióját írja le, amely egy biztonságos, hordozható, alacsony szintű kódformátumot biztosít a hatékony teljesítmény és a kompakt megjelenítés érdekében.
 • WebAssembly JavaScript Interfész – 2.0 verzió (WebAssembly JavaScript Interface - Version 2.0): a dokumentum egy jól definiált JavaScript API-t biztosít a WebAssembly interakciókhoz.
 • WebAssembly Web API – 2.0 verzió (WebAssembly Web API - Version 2.0): a dokumentum a WebAssembly tágabb webes platformon történő integrálását írja le.

A WebAssembly Munkacsoport listát vezet a legutóbb megjelentetett Ajánlás óta befejezett javaslatokról, valamint nyomon követi a folyamatban lévő javaslatok státuszát.

 

33 éves a web – a W3C ügyvezető igazgatójának levele

2022. április 7.

a Web az emberiség összekapcsolása a technológia által, idézet Tim Berners-Lee-től (angol nyelven), ahogy a hírben indexképként megjelenik 33 évvel ezelőtt, 1989. márciusban, mialatt a CERN-ben dolgozott, Sir Tim Berners-Lee megírta az "Információkezelés: Javaslat" című dokumentumot. Tim javaslata, amely felvázolta a World Wide Webet, világszerte forradalmasította a kommunikációt az ezt követő évtizedekben, generációk számára.

Az évforduló apropóján a W3C ügyvezető igazgatója, Jeff Jaffe levélben írta le, hogyan vált a web a rugalmasság végső eszközévé a világon, ahogyan ezt a pandémia két éve is nyilvánvalóvá tette. Emellett a W3C nélkülözhetetlen szerepét is kiemelte abban, hogy ez megvalósulhatott.

 

Professzionális médiagyártás a Weben – W3C/SMPTE műhelykonferencia-jelentés

2022. március 30.

Jacob Miller idővonal fotója az Unsplash-ről, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2021. október-novemberben online megrendezésre került Professzionális médiagyártás a Weben - W3C/SMPTE Műhelykonferenciáról (report of W3C/SMPTE Workshop on Professional Media Production on the Web) készült jelentést.

A jelentés egy rövid összefoglalóból áll: összegyűjti az élő közvetítések kiemelt pontjait, linkeket tartalmaz a felvett előadásokra és részletezi a jövőbeli lépéseket.

A műhelykonferencia összekapcsolta a webes platform és a profi médiagyártó közösségeket, valamint feltérképezte a webes platformot a profi médiagyártás által támasztott elvárások tükrében. 2021. októberben a résztvevők 24 előadást értek el, mintegy 40 kérdést vitattak meg online, majd november közepén ezt követte három élő szekció, melynek keretében több mint 75 szakértő gyűlt össze, hogy a webes platformon megvalósuló médiagyártás egyedi elvárásait megvitassa.

A rendezvény főbb eredményei:

 • A webes platform már most is biztosít építőköveket az alap médiagyártás számára.
 • Ezek az építőkövek nem elég erősek ahhoz, hogy teljesértékű élményt nyújtsanak a kliens-eszközökön.
 • A műhelykonferencián azonosított hiányosságok nagyrésze olyan, a specifikációban szereplő API tulajdonságot érint, melyek már fejlesztés alatt állnak. Azonban a most tapasztalt együttműködési törekvés biztosítani tudja, hogy a médiagyártás elvárásait megfelelően azonosítsák és válaszoljanak azokra a már folyó szabványosítási munka során.

A megbeszélések rávilágítottak arra, hogy egyes témák mélyebb elemzést igényelnek, és a résztvevők kezdeményezték a Médiagyártás Akciócsoport (Media Production Task Force) megalakítását, melyet a Média és Szórakoztatás Érdekcsoport (Media & Entertainment Interest Group) fogadna be. Az Akciócsoport a webes platformot használó professzionális médiagyártásra fókuszálna, feladatai a következők lennének: a professzionális médiagyártás sajátos felhasználói eseteinek és elvárásainak dokumentálása, a teljesítményt érintő adatok számszerűsítése, javaslatok támogatása a munkacsoportok és az implementálók felé, valamint a szabványosítási folyamat és az alkalmazások nyomonkövetése. A műhelykonferencia szervezői az akciócsoport megalakításán dolgoznak a rendezvény résztvevőivel valamint a Média és Szórakoztatás Érdekcsoporttal együtt.

A W3C köszönetet mond a rendezvény szponzorának az Adobe-nak, a Programbizottságnak, az előadóknak, a Film- és Televíziómérnökök Társaságának az SMPTE-nek (Society of Motion Picture and Television Engineers) és a résztvevőknek az esemény létrejöttéért.

 

MiniApp Widgettel szembeni követelmények

2022. március 18.

A MiniApps Munkacsoport kiadta a MiniApp Widgettel szembeni követelmények (MiniApp Widget Requirements) munkacsoport-feljegyzést. A MiniApp Widget a MiniApp oldal speciális formája. Az oldaltól eltérően, egy widget a teljes képernyő helyett annak csak egy meghatározott részét foglalja el. Elsősorban fontos információk megjelenítésére és egyszerű felhasználói műveletekre használják, mint például az időjárási adatok feltüntetése a felhasználó aktuális tartózkodási helyén, vagy az utazás közbeni státusz követése és további műveletek felajánlása.

Mivel a MiniApp Widget a MiniApp szerves része, a további releváns MiniApp részek más, kapcsolódó MiniApp dokumentumokban kerültek leírásra. Jelen dokumentum elsősorban azokat a speciális elvárásokat írja le, amelyeket figyelembe kell venni a MiniApp Widget specifikáció és az egyéb függőségek meghatározásánál.

 

Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológia (VSSo) első nyilvános tervezetek

2022. március 11

Az Autóipari Munkacsoport (Automotive Working Group) megjelentetett két új, a Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológiára (Vehicle Signal Specification Ontology, VSSo) vonatkozó nyilvános tervezetet.

 • Gépjárműről érkező jelzések specifikáció alapontológia (VSSo Core: Vehicle Signal Specification Core Ontology): az alapontológia bevezeti a specifikációban leírt szabály szerint definiált VSS szerkezeti elemek fogalmát. Az alapvető ontológia ezt a szerkezetet OWL-ontológiában definiálja, és ez szolgál alapul a sztenderd katalógusban meghatározott jelzések valamint az ágak lehetséges továbbfejlesztésének alapjául, többet adva pusztán szerkezeti információnál.
 • Gépjárműről érkező jelzések specifikáció ontológia (VSSo: Vehicle Signal Specification Ontology): míg az alapontológia a szerkezetet írja le, ez az ontológia a sztenderd katalógusban definiált szókészletet tartalmazza. A fő cél az, hogy a VSSo ne térjen el a sztenderd katalógustól, amit a kapcsolódó repozitóriumban lévő eszközökön keresztül automatikusan biztosítanak. Az eszközkészlet a sztenderd katalógust veszi alapul és hozzárendeli az alapontológiában definiált fogalmakhoz. Ennek eredményeként létrejön egy ontológia, amely megfelel az OWL-nek és követi a VSS sztenderd katalógust.
 

Frissített W3C ajánlás: Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1

2022. március 7.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.1 (Verifiable Credentials Data Model v1.1) frissített W3C ajánlást. A Feltételek (Credentials) mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen előfeltételek kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

 

MediaStreamTrack Beilleszthető Média-feldolgozás stream-ek használatával – első nyilvános tervezet

2022. február 23.

diagram mutatja, hogyan illeszkedik a Beilleszthető Média Feldolgozás a média-folyamatba, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Valós-idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group) kiadta a MediaStreamTrack Beilleszthető Média-feldolgozás stream-ek használatával (MediaStreamTrack Insertable Media Processing using Streams) első nyilvános tervezetet. A most közzétett JavaScript API lehetővé teszi a nyers videó feldolgozását, akár kódolás előtt vagy dekódolás után, ezzel elérhető például olyan effekt, mint a háttér homályosítása a valós-idejű videókon.

Az API a WebCodecs-re épít, hogy felfedje azokat a byte-okat, melyekre egy videófeldolgozó-programnak szüksége van a feldolgozás során. Az API korábbi verziója elérhető a Chromium-on, olyan demókkal egyetemben melyek bemutatják a használatát.

 

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Színbeállítás Modul 1. szintjéhez

2022. február 15.

A CSS Munkacsoport implementációkat vár a CSS Színbeállítás Modul 1. szintjéhez (CSS Color Adjustment Module Level 1). A modul egy modellt és vezérlési lehetőséget vezet be az automatikus színbeállítás felhasználói ágens általi szabályozására, mellyel megvalósíthatóvá válik a felhasználói preferenciák, mint például a „Sötét mód”, kontraszt-beállítás vagy egyedi színsémák, kezelése.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

Az észrevételeket 2022. március 27-ig várják a csoport GitHub repozitóriumában.

 

Emmy-díjban részesül a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoportja

2022. február 9.

Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (NATAS) logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Nemzeti Művészeti és Tudományos Akadémia (National Academy of Arts and Sciences) közzétette a 2021-ben Technológiai és Mérnöki Emmy-díjban részesülők listáját,ahol a W3C Webes Betűkészlet Munkacsoportjának (Web Fonts Working Group), MPEG-gel közös, a TV-n és webes eszközökön alkalmazható, testreszabott, letölthető betűkészlet- és tipográfia-technológia szabványosításáért végzett munkája is elismerésre került.

A díj a W3C már negyedszázada folyó munkájának eredménye. A Webes Betűkészletek lehetővé teszik a különböző betűtípusok igény szerinti webes használatát, az operációs rendszerbe történő installálásuk nélkül. A letölthető betűkészletek terén a W3C tapasztalata felöleli a HTML-t, CSS2-t és az SVG-t. Korábban, a betűtípus formátumok közötti interoperabilitás hiánya miatt nem volt egységesen használható letölthető betűkészlet. A Webes Betűkészlet (Web Fonts) kezdeményezés ezt a hiányosságot hidalta át egy ipar által támogatott, nyílt forráskódú webes betűkészlet, a WOFF (Web Open Format Font – Nyílt Webes Betűkészlet) létrehozásával, melynek 2018-ban szabvánnyá nyilvánított 2. verzióját ma már minden nagyobb böngésző és a weblapok többsége alkalmazza.

Az idei elismerés a W3C harmadik Technológiai és Mérnöki Emmy-díja. A Műsorszolgáltatók Nemzeti Szövetségének (National Associaton of Broadcasters, NAB) 2022. április 25-én Las Vegasban tartandó eseményének részeként, a W3C is képviselteti magát a díjátadó ünnepségen.

A Technológiai és Mérnöki Emmy-díjat élő személynek, cégnek, tudományos vagy műszaki szervezetnek ítélik oda a mérnöki technológiák olyan fejlesztéséért vagy szabványosításáért, amely a már meglévő módszerekben jelent átfogó előrelépést, vagy annyira innovatív, hogy jelentősen befolyásolja a televíziózást.

 

Három új első nyilvános tervezet a CSS Munkacsoporttól

2022. január 17.

A CSS Munkacsoport az alábbi három első nyilvános tervezetet adta ki:

 • CSS Tartalmazás Modul 3. szint (CSS Containment Module Level 3): ez a CSS modul leírja a tartalmazás ('contain') tulajdonságot, amely jelzi hogy egy elem al-fája független a weboldal többi részétől. Ez, amennyiben megfelelő módon használják, erős optimalizálást tesz lehetővé a felhasználói ágensek számára.
 • CSS Feltétel Szabályok Modul 5. szint (CSS Conditional Rules Module Level 5): ez a modul a stíluslap részeinek feltételes feldolgozásához szükséges CSS featúrákat tartalmazza, a processzor képességei vagy a stíluslapot alkalmazó környezet alapján. Magában foglalja és kibővíti a CSS Feltétel Szabályok Modul 4. szintet (CSS Conditional Rules Module Level 4), hozzáadva a ['@when'] általános feltétel szabályt és a kapcsolt ['@else'] szabályt, valamint bevezeti a betűkészlet feldolgozás lekérdezéseket (supports query) a ['@supports'] szabály szintaxisába.
 • CSS Beágyazódás és Öröklődés 6. szint (CSS Cascading and Inheritance Level 6): ez a CSS modul leírja annak módját, hogyan kombinálódnak a stílusszabályok, és hogyan lehet értékeket rendelni minden elem bármely tulajdonságához. A beágyazódás és öröklődés által az értékek minden tulajdonságra szétterjednek minden elemen. Az újdonság ezen a szinten a 2.5 Scoped Stílusok (§ 2.5 Scoped Styles) pont.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.