A World Wide Web Consortium Magyar Iroda logója

> Hír archívum > W3C hírek, 2007.

Hatékony XML-átvitel (EXI) munkatervek: formátum, bevált gyakorlatok, alapok

2007. 12. 19.: A Hatékony XML-átvitel Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) megjelentetett három dokumentumot: a „Bevált EXI-gyakorlatok” (EXI Best Practices) és az „EXI-alapok” (EXI Primer) első nyilvános munkaterveket, valamint az „EXI-formátum” (EXI Format 1.0) munkatervet. Az EXI a Bővíthető Jelölőnyelv információhalmazának (Extensible Markup Language (XML) Information Set) egy nagyon tömör reprezentálása, mely egyidőben próbálja optimalizálni a számítási erőforrások teljesítményét és felhasználását. Egy viszonylag egyszerű algoritmus, és adattípusok egy kis halmazának használatával megbízhatóan állítja elő az XML eseményfolyamok hatékony kódolását. Az alapok és a bevált gyakorlatok dokumentumok kiegészítik a formátum-specifikációkat. A bevált gyakorlatok dokumentum emellett további információval szolgál az átlag olvasó számára, aki az EXI-nek a bővülő Webben betöltött szerepe iránt érdeklődik. További információk az XML honlapon.

Jelentés a „Műhelykonferencia az XML-aláírásról és Titkosításról” rendezvényről

2007. 10. 23.: Már elérhető a „Műhelykonferencia az XML-aláírásról és Titkosításról” (Workshop on Next Steps for XML Signature and XML Encryption) című rendezvényről szóló jelentés (report). A leírás nagy érdeklődést tükröz a W3C XML-biztonsághoz kapcsolódó munkáiról. Egy alap aláírás-profil, a hivatkozási és átviteli modellek, a támogatott kriptográfiai algoritmus-készlet frissítése, és az XML-dokumentumok kanonikus formára hozása kapta a legnagyobb prioritást a résztvevők által megjelölt különböző témák közül. A műhelykonferencia a VeriSign által került megrendezésre szeptemberben, Mountain View-ban (California, USA). Az elnökei Frederick Hirsch (Nokia) és Thomas Roessler (W3C) voltak. További részletek a Biztonság (Security) és a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapokon.

RDFa XHTML-ben: Szintaktika és feldolgozás

2007. 10. 19.: A Szemantikus Webes Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Deployment Working Group) és az XHTML2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) együttesen jelentette meg az „RDFa XHTML-ben: Szintaktika és feldolgozás” (RDFa in XHTML: Syntax and Processing) első nyilvános munkatervét. Az RDFa attribútumok olyan nyelvekben használhatók, mint a HTML és az XHTML a strukturált adatok leírásához. Az RDFa lehetővé teszi a többszörösen függetlenül fejlesztett szótárak terminusainak szabad összevegyítését. Ez a dokumentum tartalmaz ezekhez elemző-szabályokat, készítve egy RDFa-elemzőt csakúgy, mint útmutatókat a szervezetek felhasználóinak, akik RDFa-t szeretnének használni. Azoknak, akik el szeretnék kezdeni használni az RDFa-t, az „RDFa-alapok” (RDFa Primer) egy jó bevezetőt és valós példákat nyújt a használatához. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) és az XHTML2 honlapon.

Végső munkaterv: CSS mobil-profil

2007. 10. 19.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „CSS mobil-profil 2.0” (CSS Mobile Profile 2.0) munkatervét. Észrevételeiket november 15-ig várjuk. Az Egymásbaágyazott Stíluslapok (CSS) 2.1-nek ez a részhalmaza az iránymutató a valamilyen szempontból korlátozott eszközökön, mint a mobiltelefonok, közösen fejlesztve a Mobil-WICD-vel (WICD Mobile 1.0), hiszen biztosítja az átjárhatóságot (interoperability) és az OMA „Vezetéknélküli CSS-specifikáció 1.1”-gyel (Wireless CSS Specification 1.1) való együttműködést. További információk a CSS honlapon.

CSS-pillanatkép 2007: munkaterv

2007. 10. 19.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „Beágyazott stíluslapok pillanatképe 2007” (Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2007) első nyilvános munkatervét. Minden stabil, végleges specifikáció, mely a Beágyazott Stíluslapok (CSS) nyelv szintjeihez lett implementálva meg van adva ebben a dokumentumban útmutatóként a szerzőknek. A pillanatkép ahhoz nem ad útmutatást, hogy milyen elemek vannak megimplementálva. A csoport várakozása szerint ez egy jövőbeli munkacsoport feljegyzése lesz. További imformációk a CSS honlapon.

Videó a Weben: részvételre való felhívás

2007. 10. 17.: Állásfoglalásukat november 21-ig várjuk a „Videó a Weben Műhelykonferenciá”-hoz (Workshop on Video on the Web), melynek 2007 december 12-13-án San Joséban (Kalifornia állam, USA) a Cisco Systems ad otthont. A műhelykonferencia célja, hogy a videót a Web elsőrendű polgárává tegye. A résztvevők olyan témákat fognak megvitatni, mint a webes videó fontossága, felhasználói tapasztalatok, keresés, akadálymentesség, szülői felügyelet, videótermékek, leírás, digitális-jogok, adaptáció, mobilelérés, web-architektúra, skálázhatóság, formátumok és átvitel. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapján.

Nyelvi kötések a DOM specifikációknál: munkaterv

2007. 10. 17.: A Webalkalmazások Programozási Felületei Munkacsoport (Web APIs Working Group) megjelentette a „Nyelvi kötések a DOM specifikációknál” (Language Bindings for DOM Specifications) első nyilvános munkatervet. A tervezet specifikálja a W3C-specifikációk által használt IDL nyelvet, mely DOM-interfészeket definiál és megfelelési követelményeket specifikál az ECMAScript- és Java-kötéseikhez. Ez a DOM-specifikációk implementálóinak szóló útmutató referencia is az újaknak, s célja, hogy biztosítva legyen a DOM interfészek megfelelő implementációinak átjárhatósága. További információk a Gazdag Webkliensek (rich Web clients) honlapon.

Widgetek 1.0: Munkaterv

2007. 10. 16.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats Working Group) megjelentette a „Widgetek 1.0” (Widgets 1.0) átdolgozott munkatervét. A felhasználóknak íródott widgetek, melyek webböngésző-környezetben futnak, olyan kis programok, melyek távoli adatokat jelenítenek meg és frissítenek, mint például az óra, információs sáv, játékok és időjárás-előrejelzések. A csoport definiálja a widgetek csomagolási formátumát, a felhasználói ágensek által megadandó konfigurációját és feldolgozási modelljét, verziókezelést, DOM alkalmazásprogramozási felületeket és widgetek közti kommunikációt tartalmazó eseményeket, digitális aláírást, elérhetőséget, és HTML dokumentumokon belüli felfedezést. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

W3C Műszaki Plenáris Hét hamarosan Cambridge-ben (USA)

fénykép Bostonról2007. 10. 16.: A W3C november 5-10-én tartja Cambridge-ben (MA, USA) Műszaki Plenáris Hetét (Technical Plenary Week). Rekord számú, 39 munkacsoport és a Tanácsadó Testület (Advisory Committee) illetve a Kuratórium (Advisory Board) tartja itt személyes találkozóját a Web jövőjéről. Most először lettek meghívva a média képviselői is a csütörtöki (november 7.) Plenáris Napra, melynek programjában szerepel a HTML5-ről és az XHTML2-ről és a Webes videókról folytatott megbeszélés. További inmformációk a sajtósegédletben (media advisory). A W3C köszönetet mond platinaszponzorainak (platinum sponsors), a BEA-nak, a Cisco-nak, az IBM-nek és a Nokiának a talákozó támogatásáért. A regisztráció (Registration) kötelező. Csatlakozzon Ön is a W3C-hez (Join W3C) és vegyen részt a következő, 2008 októberére Franciaországba tervezett Műszaki Plenáris Hétre. (A fényképet készítette: Coralie Mercier.)

Mobil Ajax: beszámoló a műhelykonferenciáról

fénykép a Mobil Ajax műhelykonferenicáról2007. 10. 12.: A W3C és az OpenAjax Alliance által támogatott „Műhelykonferencia a mobil-Ajax-ról” (Workshop on Mobile Ajax) rendezvény beszámolója (report) elérhető. A műhelykonferencián figyelmet igénylőnek nevezet terület például az eszközök API-jainak elérése JavaScripttel, offline/kapcsolat nélküli műveletek, kliens oldali webalkalmazások (widgets, összetételek (mashups és biztonság. A műhelykonferencia Mountain View-ban (CA, USA) került megrendezésre, és a Microsoft adott helyt neki. További információk a W3C műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

Matematikai Jelölőnyelv 3.0: Munkaterv

2007. 10. 05.: A Matematikai Munkacsoport (Math Working Group) megjelentette a „Matematikai Jelölőnyelv 3.0” (Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0) átdolgozott munkatervét. A MathML egy XML-alkalmazás matematikai jelölések leírására és struktúrájuknak illetve tartalmuknak az együttes megragadására. A MathML célja, hogy lehetővé tegye a matematikának a Világhálón való szolgáltatását, átvitelét és feldolgozását, mint ahogy azt a HTML a szövegek esetében lehetővé teszi. A harmadik verzió olyan újdonságokat tartalmaz, mint a kétirányú szövegek és az elemi matematika támogatása. További információk a Matematika Fejlesztési Terület (Math Activity) honlapján.

Végső munkaterv: „A role-attribútum XHTML-modul”

2007. 10. 05.: Az XHTML2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) megjelentette „A role-attribútum XHTML-modul” (XHTML Role Attribute Module) végső munkatervét. A role-attribútum lehetővé teszi a szerzők számára, hogy XHTML-nyelveket számítógéppel feldolgozhatóan lássanak el az egyes elemek szerepeiről szóló szemantikus megjegyzésekkel. A példafelhasználások tartalmaznak akadálymentességet, eszköz-adaptációt, szerver-oldali feldolgozást, és komplex adatleírást is. Az attribútum az XHTML modularizáció (XHTML Modularization) alapján bármilyen leíró nyelvbe integrálható. További információk az XHTML2 honlapon.

Újjáalakult a Mobilweb Bevált Gyakorlatai Munkacsoport

2007.10. 04.: A W3C örömmel jelenti, hogy újjáalakította „A Mobilweb Bevált Gyakorlatai Munakcsoport” (Mobile Web Best Practices Working Group). Daniel Appelquist (Vodafone) és Jo Rabin (mTLD) vezeti a csoportot, melynek létrehozásának célja, hogy útmutatókat, ellenőrzőlistákat és beváltgyakorlat-állításokat állítsanak elő, hogy lehetővé váljon a könnyű webelérés kiterjesztése a mobileszközökre is. A W3C-tagok (W3C Members) ezt az űrlapot használhatják a csoporthoz való csatlakozáshoz. További információk a W3C Mobilweb Kezdeményezésének (W3C Mobile Web Initiative) honlapján.

Elindult a Követelményleíró Nyelvek Érdeklődési Csoportja

2007. 10. 03.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakította a Követelményleíró Nyelvek Érdeklődési Csoportját (Policy Languages Interest Group, PLING), vezetője Marco Casassa-Mont (HP Labs) és Renato Iannella (NICTA). A csoport létrehozásának célja (chartered) az átjárhatóság, a követelmények és a kapcsolódó szükségletek megvitatása az eredmények integrálásáról és előállításáról, amikor külöböző követelményleíró nyelveket együtt használnak, például az OASIS XACML-t (eXtensible Access Control Markup Language), az IETF Common Policy-t, és a P3P-t (W3C Platform for Privacy Preferences). A W3C-tagoknak (W3C Members) és a nagyközönségnek egyaránt lehetséges a részvétel. További információk a Követelményleíró Fejlesztési Terület (Privacy Activity) honlapon.

Olvasási hozzáférés biztosítása: Munkaterv

2007. 10. 01.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette a „Weberőforrások olvasási hozzáférésének biztosítása” (Enabling Read Access for Web Resources) átdolgozott munkatervet. A kereszthivatkozású oldalak böngészőkből való elérésére vonatkozó homokozó-megszorítások szelektíven enyhíthetők ezzel a mechanizmussal. A HTTP fejrészben (header) vagy XML feldolgozóutasítással, vagy a kettő együttesével jelezhető az olvasási hozzáférés engedélyezése. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Végső munkatervek: Webszolgáltatások követelményei - alapok és útmutató a fejlesztőknek

2007. 09. 28.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentetett két végső munkatervet. Észrevételeiket október 19-ig várjuk. Az „Webszolgáltatások követelményei 1.5 - alapok”-ban (Web Services Policy 1.5 - Primer) bemutatásra kerül a követelményleíró nyelv és a követelményrögzítő mechanizmusok. Az „Webszolgáltatások követelményei 1.5 - útmutató a követelményállítások készítőinek” (Web Services Policy 1.5 - Guidelines for Policy Assertion Authors) bevált gyakorlatokkal szolgál a követelményállítások készítéséhez. Mindegyik kapcsolódik „A webszolgáltatások követelményei 1.5” Keretrendszer (Framework) és Rögzítés (Attachment) specifikációihoz. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

Végső munkaterv: „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0”

2007. 09. 28.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0” (W3C mobileOK Basic Tests 1.0) harmadik végső munkatervét. Észrevételeiket október 19-ig várjuk. Ezek a tesztek alapjául szolgálnak a „W3C mobileOK Alapszint” (W3C mobileOK Basic) teljesítésének igazolásához és a W3C „Bevált mobilwebes gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) dokumentumán alapulnak. További információk a Mobilweb Kézdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

POWDER: erőforrások leírása, adattípusa és leírástára

2007. 09. 28.: A POWDER Munkacsoport (POWDER Working Group) megjelentette a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Erőforrások leírása” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Description Resources), a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Webes erőforrások leírástára” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Web Description Resources (WDR) Vocabulary) és a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Webes erőforrások adattípusai” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Web Description Resources Datatypes (WDRD)) első nyilvános munkaterveket. A POWDER egy lehetséges megoldás arra, hogyan lehet kis, könnyen hozzáfűzhető megjegyzéseket tenni webtartalmak nagy gyűjteményéhez. A weberőforrások így visszakereshetők, személyre szabhatók és átviteli környezetek széles körében továbbíthatók, hogy eleget tegyenek mind a tartalmi címkékre vonatkozó társadalmi szükségleteknek, mind a tartalom átdolgozására vonatkozó kereskedelmi követelményeknek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Szolgáltatásmodellező Nyelv: Munkaterv

2007. 09. 28.: A Szolgáltatásmodellező Nyelv Munkacsoport (Service Modeling Language (SML) Working Group) megjelentette a „Szolgáltatásmodellező Nyelv, 1.1-es verzió” (Service Modeling Language (SML) Version 1.1) és a „Szolgáltatásmodellező Nyelv, átviteli formátum, 1.1-es verzió” (Service Modeling Language Interchange Format Version 1.1) átdolgozott munkaterveket. Az SML komplex szolgáltatások és rendszerek modellezésére használható, beleértve a struktúrát, megszorításokat, házirendeket és a bevált gyakorlatokat. Az XML-sémán (XML Schema) és a Schematron-on (XML struktúraérvényesség-ellenőrző nyelv) alapuló SML megengedi a dokumentumok közötti hivatkozásokat és a felhasználó által definiált megszorításokat. További információk az XML honlapján.

Előzetes javaslatterv lett a „SPARQL lekérdezési eredmények XML-formátuma”

2007. 09. 25.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „SPARQL lekérdezési eredmények XML-formátuma” (SPARQL Query Results XML Format) előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A SPARQL (kiejtése az angol "sparkle" szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, és eszközt nyújt továbbá az eltérő források fölötti integrációhoz. Ennek a formátumnak a segítségével SPARQL változók kötését és logikai értékét fejezhetjük ki XML-ben. További információk az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

POWDER: erőforrások leírása és leírástára

2007. 09. 25.: A POWDER Munkacsoport (POWDER Working Group) megjelentette a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Erőforrások leírása” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Description Resources) és a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Webes erőforrások leírástára” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Web Description Resources (WDR) Vocabulary) első nyilvános munkaterveket. A POWDER egy lehetséges megoldás arra, hogyan lehet kis, könnyen hozzáfűzhető megjegyzéseket tenni webtartalmak nagy gyűjteményéhez. A weberőforrások így visszakereshetők, személyre szabhatók és átviteli környezetek széles körében továbbíthatók, hogy eleget tegyenek mind a tartalmi címkékre vonatkozó társadalmi szükségleteknek, mind a tartalom átdolgozására vonatkozó kereskedelmi követelményeknek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

MathML-profil CSS-hez: Munkaterv

2007. 09. 24.: A Matematika Munkacsoport (Math Working Group) megjelentette a „MathML-profil CSS-hez” (A MathML for CSS profile) átdolgozott munkatervet. A MathML 3.0 ezen részhalmaza arra való, hogy a matematikai formulák struktúráját oly módon fogja meg, hogy teljes mértékben alkalmas legyen CSS-szerinti további formázásra. A 3-as szintű CSS-en folyó munkával összhangban ez a profil várhatóan megkönnyíti a MathML webböngészőkben és CSS-formázókban való alkalmazását. További információk a Matematika (Math) honlapon.

XML csővezeték-nyelv: végső munkaterv

2007. 09. 20.: Az XML-feldolgozásmodell Munkacsoport (XML Processing Model Working Group) megjelentette az „XProc: egy XML csővezetéknyelv” (XProc: An XML Pipeline Language) végső munkatervét. Észrevételeiket október 24-ig várjuk. A dokumentumfolyamok vezérlésére és beosztására használatos XProc nyelv azon transzformációk interakcióit, bemeneteit és kimeneteit szabványosítja, melyek olyan specifikációk nagy csoportjából származnak - mint az XSLT, XML-séma, XInclude és a kanonikus XML -, amik XML-dokumentumokon hajtanak végre műveleteket és azokat állítanak elő. További információk az XML honlapon.

Végső munkaterv: MTOM követelmény-állítás

2007. 09. 18.: Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) megjelentette az „MTOM szerializációs követelmény-állítás” (MTOM Serialization Policy Assertion 1.1) első nyilvános és végső munkatervét. Észrevételeiket október 15-ig várjuk. Ez a domain-specifikus követelmény-állítás egy lehetséges követelményen belül specifikálható, és WSDL-leíráshoz csatolható, szükségessé téve ezzel a SOAP-üzenetek szerializációjának végpont-támogatását. Az MTOM optimalizálja a SOAP-csomópontok közti lépésről-lépésre (hop-by-hop) történő adatátvitelt. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Feljegyzés: Webalkalmazások és felhasználói felületek

2007. 09. 12.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette az „Alkalmazások és felhasználói felületek deklaratív formátumai” (Declarative Formats for Applications and User Interfaces) munkacsoportfeljegyzést. A feljegyzés szerint a munkacsoportnak érdemes lenne ebben a témában leállítani a munkát, illetve tartalmaz néhány lehetőséget arra az esetre, ha valamelyik W3C-tag ehhez kapcsolódó munkába kezdene. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Client Activity) oldalon.

Rács-elhelyezés: CSS3-munkaterv

2007. 09. 12.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a hármas szintű (Level 3) Beágyazott Stíluslapok (CSS) nyelv „CSS rácselhelyezési modul” (CSS Grid Positioning Module) nevű első nyilvános munkatervét, mely az online tartalom esetén a könyv- és újságszerkesztésben használt rácsszerkezetre épít, illetve kiegészíti a „Továbbfejlesztett elrendezés CSS-ben modul”-ban (CSS Advanced Layout Module) definiált különböző megközelítéseket. A rácsok explicite megadhatók és következtethetők, és médialekérdezésekkel (Media Queries) kombinálhatók. További információk a CSS honlapon.

A GRDDL szabvány hidat képez a webes dokumentumok és a Szemantikus Web között

2007. 09. 11.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a „Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése” (GRDDL) és „A GRDDL tesztesetei” (GRDDL Test Cases) ajánlásokat. A GRDDL lehetővé teszi, hogy a szerzők automatikusan nyerhessenek ki adatokat dokumentumaikból, lehetővé téve ezáltal adataik újrafelhasználását és a Szemantikus Webhez való kapcsolódásal a gazdagítását. Próbálja ki Ön is a W3C GRDDL-szolgáltatását (W3C GRDDL Service)! További információk a „GRDDL-alapok ” (GRDDL Primer), a sajtónyilatkozat (press release), az ajánlások (testimonials), és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

OWL-csoport indul a Webontológia Nyelv finomítására és bővítésére

2007. 09. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy elindította az OWL Munkacsoportot (OWL Working Group), Ian Horrocks (Oxford University) és Alan Ruttenberg (ScienceCommons) vezetésével. Feladata (chartered), hogy elkészítsen egy W3C-ajánlást egy kibővített Webontológia Nyelvről (Web Ontology Language (OWL)), kiterjesztések egy kis készletének hozzáadásával, és a felhasználók és az eszköz-implementálók által készített profilok definiálásával. A W3C-tagok (W3C Members) egy űrlap (form) kitöltésével csatlakozhatnak a munkacsoporthoz. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport befejezte munkáját és megszűnt

2007. 09. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy a Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) sikeresen befejezte munkáját: a Webszolgáltatások címzése 1.0 „Mag” (Core), „SOAP-kötések” (SOAP Binding) és a „Metadatok” (Metadata) ajánlásokat és egy munkacsoportfeljegyzést, a „SOAP 1.1 kérés-opcionális válasz HTTP-kötés”-t (SOAP 1.1 Request Optional Response HTTP Binding). Az alaptulajdonságok a webszolgáltatások és üzenetek egységes címzését teszik lehetővé, függetlenül az aktuális átviteltől. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1: Munkaterv

2007. 09. 05.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette „A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1” (Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1) átdolgozott munkatervet. Az előző tervezethez képest változott az XML 1.1 és az IRI-k használata, illetve a hang-kiválasztás és a nyelv beszédvezérlésének specifikációja. Az 1.1-es verzió a W3C SSML 1.0 ajánlásának fejlesztése, nagyobb támogatást nyújtva a világon beszélt nyelvek konvencióinak és gyakorlatainak. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

Végső munkaterv: „XML-séma 1.1 - Struktúrák”

2007. 09. 04.: Az XML-séma Munkacsoport (XML Schema Working Group) megjelentette az „ XML-séma 1.1: 1. rész: Struktúrák” (XML Schema 1.1 Part 1: Structures) végső munkatervet. Észrevételeiket november 8-ig várjuk. Az XML-sémák megosztott jelölésszótárakat és az ezeket használó XML-dokumentumok struktúráját definiálják, valamint segítséget adnak a szemantikákkal való összekapcsolásukhoz. Ez a tervezet többek között a következő területek egyszerűsítését és változtatását tartalmazza: az érvényesség ellenőrzésének szabályai, az „all” csoportok, a PSVI, megfelelőség, visszalépés alacsonyabb szintű érvényességhez, részek és helyettesítők. További információk az XML honlapon.

Feljegyzés: POWDER példafelhasználások és követelmények

2007. 09. 04.: A POWDER Munkacsoport (POWDER Working Group) megjelentette a „POWDER: példafelhasználások és követelmények” (POWDER: Use Cases and Requirements) munkacsoportfeljegyzést. A dokumentum útmutatásul fog szolgálni, hogy hogyan lehet kis, könnyen hozzáfűzhető megjegyzéseket tenni webtartalmak nagy gyűjteményéhez. A weberőforrások így visszakereshetők, személyre szabhatók és átviteli környezetek széles körében továbbíthatók, hogy eleget tegyenek mind a tartalmi címkékre vonatkozó társadalmi szükségleteknek, mind a tartalom átdolgozására vonatkozó kereskedelmi követelményeknek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A SAWSDL Munkacsoport befejezte munkáját és megszűnt

2007. 09. 04.: A W3C örömmel jelenti, hogy a Szemantikus Megjegyzések a Webszolgáltatások Leírónyelvéhez Munkacsoport (Semantic Annotations for WSDL Working Group sikeresen befejezte munkáját: a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához” (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema, SAWSDL) W3C-ajánlást és kézikönyvét, a „Használati útmutató”-t (Usage Guide). SAWSDL-lel, Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

W3C-ajánlás lett a Webszolgáltatások Követelményei 1.5

2007. 09. 04.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 - Keretrendszer” (Web Services Policy 1.5 - Framework) és a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 - Függelék” (Web Services Policy 1.5 - Attachment) ajánlásokat. A Keretrendszer a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az ajánlásokban (testimonials), a Webszolgáltatások Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) és a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

W3C-ajánlás lett a „Webszolgáltatások címzése - Metadatok”

2007. 09. 04.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Metaadatok” (Web Services Addressing 1.0 - Metadata) ajánlást. Ez a specifikáció támogatja a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 keretrendszer”-re (Web Services Policy 1.5 framework) épülő „Webszolgáltatások címzése 1.0 mechanizmusok”-at (Web Services Addressing 1.0 mechanisms) és definiálja, hogy hogyan fejezzük ki a Webszolgáltatások Leírónyelvében (Web Services Description Language, WSDL) a webszolgáltatások címzésének tulajdonságait. További információk a Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

Végső munkaterv: Az XQuery frissítése

2007. 08. 29.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette „Az XQuery frissítése” (XQuery Update Facility 1.0) végső munkatervet. Észrevételeiket október 31-ig várjuk. A Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes XDM-példányok, vagyis dokumentumok és adatbázisok fölött végrehajtani. A frissítés csomópontok létrehozását, módosítását és törlését végző kifejezéseket tartalmaz. A specifikáció „Követelményei” (Requirements) és „Példafelhasználásai” (Use Cases) átdolgozott munkatervként szintén megjelentek. További információk az XML honlapon.

Többmódú architektúra és interfészek: részvételre való felhívás

2007. 08. 28.: OKtóber 5-ig várjuk állásfoglalásukat a 2007. november 16-17-én Fujisawaban (Japán) megrendezésre kerülő „Műhelykonferencia a W3C Többmódú Arhitektúra és Interfészek Fejlesztéséről” (Workshop on W3C's Multimodal Architecture and Interfaces). A konferenciának a W3C egyik anyaintézménye, a Keio Egyetem ad otthont. A résztvevők a felhasználói interfészek komponenseinek (mint a különböző szállítóktól származó beszéd-, GUI- és kézírásfelismerés) támogatását és integrációját fogják megvitatni, segítve ezzel, hogy a Többmódú Kommunikáció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) a jelenlegi és feltörő piacok számára használhatóbb formába öntse a „Többmódú arhitektúra és interfészek” (Multimodal Architecture and Interfaces) specifikációt. További információk a Többmódú Kommunikáció (multimodal interaction) és a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapon.

W3C-ajánlás lett a Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához

2007. 08. 28.: A W3C a main napon megjelentette a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához” (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema, SAWSDL) W3C-ajánlást. Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. A „Használati útmutató” (Usage Guide) munkacsoport-feljegyzés státuszban van, mely példákon keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet a szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatásokkal összekapcsolni. További információk a SAWSDL Munkacsoport (SAWSDL Working Group) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

Inkubátorcsoport-beszámoló: képannotáció

2007. 08. 16.: A Szemantika a Multimédiában Inkubátorcsoport (Multimedia Semantics Incubator Group) megjelentette beszámolóját „Képannotáció a Szemantikus Weben” (Image Annotation on the Semantic Web) címmel. A beszámolóban arról olvashatunk, hogy hogyan használható az RDF és az OWL képek információinak előállítására, tárolására, kicserélésére és feldolgozására. Az előzőleg megjelentetett „Multimédia-szószedet a Szemantikus Weben” (Multimedia Vocabularies on the Semantic Web megvizsgál számos egyedi szószedetet, hogy azok relevánsak-e a képannotációhoz. Mindkét publikáció része a W3C kísérleti Inkubátor Tevékenységének (Incubator Activity), mely új és potenciálisan alapvető technológiák és webalapú alkalmazások szűk időkereten belüli fejlesztésére alakult.

Webszolgáltatások Követelményei - Alapok és Útmutató a fejlesztőknek: munkatervek

2007. 08. 10.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentetett két átdolgozott munkatervet. Az „Alapok”-ban (Primer) bemutatásra kerül a követelményleíró nyelv és a követelményrögzítő mechanizmusok. Az „Útmutató a követelményállítások készítőinek” (Guidelines for Policy Assertion Authors) bevált gyakorlatokkal szolgál a követelményállítások készítéséhez. Mindegyik kapcsolódik „A webszolgáltatások követelményei 1.5” Keretrendszer (Framework) és Rögzítés (Attachment) specifikációihoz. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

A dobozmodell és a továbbfejlesztett elrendezés: CSS3 munkatervek

2007. 08. 09.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a hármas szintű Beágyazott Stíluslapok (CSS Level 3) nyelv két átdolgozott munkatervét. A CSS alap-dobozmodell (The CSS basic box model) a szöveges dokumentum vizuális médiában való alapelrendezését írja le. A „CSS3 továbbfejlesztett elrendezés modul” (CSS3 Advanced Layout Module) a vizuális sorrendet definiálja, függetlenül a dokumentumon belüli sorrendtől, a kliens oldali webalkalmazások (widgets) felhasználói felületének pozíciójától és igazításától, illetve az oldal és az ablakrácsoktól. További információk a CSS honlapján.

Szolgáltatásmodellező Nyelv: Munkaterv

2007. 08. 07.: A Szolgáltatásmodellező Nyelv Munkacsoport (Service Modeling Language (SML) Working Group) megjelentette a „Szolgáltatásmodellező Nyelv, 1.1-es verzió” (Service Modeling Language (SML) Version 1.1) és az „Átviteli formátum” (Interchange Format) első nyilvános munkaterveket. Az SML komplex szolgáltatások és rendszerek modellezésére használható, beleértve a struktúrát, megszorításokat, házirendeket és a bevált gyakorlatokat. Az XML-sémán (XML Schema) és a Schematron-on (XML struktúraérvényesség-ellenőrző nyelv) alapuló SML megengedi a dokumentumok közötti hivatkozásokat és a felhasználó által definiált megszorításokat. További információk az XML honlapján.

Elosztott webalkalmazások: beszámoló a műhelykonferenciáról

Dave Raggett és Kevin Smith, műhelykonferencia társelnökök2007. 08. 06.: Elérhető a beszámoló (report) „Az Elosztott Webalkalmazások Deklaratív Modelljei W3C-műhelykonferenciá”-ról (Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications). A beszámoló az javasolja, hogy a W3C teremtse meg a feltételeit a webalkalmazások deklaratív modellezésének, és végezzen elemzést arra vonatkozólag, hogy megállapítható legyen, hogy egy létező szabványnak mely része nem megfelelő. A műhelykonferenciának a MobileAware adott otthont Dublinban az Irish State Development Agency, Enterprise Ireland támogatásával. További információk a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mindenütt Jelenlévő Web (Ubiquitous Web) oldalon. (A fényképet készítette: Marie-Claire Forgue.)

Javaslatterv lett a „Webszolgáltatások címzése - Metadatok”

2007. 07. 31.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Metaadatok” (Web Services Addressing 1.0 - Metadata) javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Ez a specifikáció támogatja a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 keretrendszer”-re (Web Services Policy 1.5 framework) épülő „Webszolgáltatások címzése 1.0 mechanizmusok”-at (Web Services Addressing 1.0 mechanisms) és definiálja, hogy hogyan fejezzük ki a Webszolgáltatások Leírónyelvében (Web Services Description Language, WSDL) a webszolgáltatások címzésének tulajdonságait. Észrevételeiket augusztus 30-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

Nyilvános mobilwebes tesztkészlet: kapcsolódjon be Ön is!

2007.07.30.: A Mobilwebes Tesztkészletek Munkacsoport (Mobile Web Test Suites Working Group) megjelentette a „Nyilvános mobilwebes tesztkészletet”, melyet a közösség épít a közösségnek, hogy leírást adjon arról, mely technológiákat támogatják a ma használatos mobilwebes böngészők. A mobilweb-fejlesztők feltölthetnek tesztkészleteket (submit test cases) a feltöltési útmutatónak megfelelően (submissions guidelines), bemutatva ezzel különböző fejlesztői gyakorlatokat. A feltöltött anyagok hozzájárulnak a felhasználói ágensek aktuális korlátainak megértéséhez, mely a holnap jobb mobilweb-böngészőinek útját egyengeti. További információk a bekapcsolódásra való felhívásban (Call for Contributions) és a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

ElemÁtvétel DOM-navigáláshoz: Munkaterv

2007. 07. 27.: A Webalkalmazások Programozási Felületei Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette az „ElemÁtvétel specifikáció” (ElementTraversal Specification) első nyilvános munkatervét. Az ElemÁtvétel interfész négy tuljadonságot definiál, hogy a szkriptek használhassák navigálásra a DOM Element-eket, és a childElementCount is rendelkezésre áll az előfeldolgozáshoz. A specifikáció eredetileg az SVG Tiny 1.2 része volt. További információk a Gazdag webkliensek (rich Web clients) honlapján.

Inkubátorcsoport-jelentés: multimédia-szemantika

2007. 07. 25.: A W3C Multimédia-szemantika Inkubátorcsoport (W3C Multimedia Semantics Incubator Group), mely harminchét európai és észak-amerikai szervezet képviselőjét tömöríti magába, megjelentette végleges beszámolóját (final report). A beszámoló multimédiás metadatformátumot és ehhez tartozó szójegyzeteket ad a szemantikus webes alkalmazások fejlesztőinek. Ez a publikáció része a W3C kísérleti Inkubátor Tevékenységének (Incubator Activity), mely új és potenciálisan alapvető technológiák és webalapú alkalmazások szűk időkereten belüli fejlesztésére alakult.

Az XForms 1.0 harmadik kiadása módosított W3C-javaslatterv lett

2007. 07. 25.: Az Űrlapok Munkacsoport (Forms Working Group) megjelentette az „XML űrlapok 1.0 harmadik kiadás” (XForms 1.0 Third Edition) módosított W3C-javaslattervet (Proposed Edited Recommendation). A dokumentum választ ad az imlementálók visszajelzéseire, a második kiadás hibajegyzéke (second edition errata) alapján javították az XForms 1.0 ajánlást, és az XForms-feldolgozókban már implementált (implemented in XForms processors) tisztázásokat is tükrözi. Észrevételeiket augusztus 31-ig várjuk. Az XForms különválasztja a megjelenést a tartalomtól, minimalizálja a szerverrel való kommunikációk számát, eszközfüggetlen megoldást nyújt, és mérsékli a szkriptek használatának szükségességét. További információk az XForms honlapon.

Tartalomválasztás az eszközfüggetlenséghez (DISelect): implementációs felhívás

2007. 07. 25.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Tartalomválasztás az eszközfüggetlenséghez 1.0” (Content Selection for Device Independence (DISelect) 1.0) és a „Megjelenési környezet: XPath elérési-függvények 1.0” (Delivery Context: XPath Access Functions 1.0) előzetes javaslattervvé lépett elő. Várjuk implementációs észrevételeiket. A DISelect támogatja a különböző eszközökről is elérhető weboldalak készítését. Az XML információs készlet kiértékelésén és feltételes feldolgozásán alapuló DISelect a webtartalom kiválasztására és szűrésére használható. Az XPath függvények a tartalomra irányuló kérelemmel összekapcsolt Megjelenési környezet (Delivery Context) elérésére használhatók. További információk a Mindenütt jelenlévő webalkalmazások (Ubiquitous Web applications) honlapon.

Az XBL 2.0 alapjai: bevezetés a fejlesztőknek

2007. 07. 20.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette az „XML-kötések Nyelve 2.0 alapjai: bevezetés a fejlesztőknek” (XBL 2.0 Primer: An Introduction for Developers) első nyilvános munkatervet. Ez a gyakorlati útmutató az XML-kötések Nyelvének használatáról bemutatja mind az alap, mind a magasabb szintű koncepciókat és leírást ad a bevált gyakorlatokról. Az XBL kiterjeszti az elemek megjelenését és viselkedését az olyan webes formátumok esetén, mint a HTML. További információk a Gazdag Webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Feljegyzés: WSDL elemazonosítók

2007. 07. 20.: Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a „WSDL 1.1 elemazonosítók” (WSDL 1.1 Element Identifiers) munkacsoportfeljegyzést. Ezek a szerkesztők által is könnyen megérthető és összehasonlítható módon kidolgozott töredék azonosítók és IRI-referenciák a Webszolgáltatások Leírónyelve 1.1 dokumentumokhoz használhatók. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Összeillesztett dokumentumok formátumai: implementációs felhívás

2007. 07. 20.: Az Összeillesztett Dokumentumok Formátumai Munkacsoport (Compound Document Formats Working Group) megjelentetett négy előzetes javaslattervet: „A hivatkozásokon keresztül összekapcsolt dokumentumok keretrendszere 1.0-t” (Compound Document by Reference Framework 1.0), a „WICD-mag 1.0”-t (WICD Core 1.0), „A teljes WICD 1.0”-t (WICD Full 1.0), és a „WICD-mobil 1.0”-t (WICD Mobile 1.0). Implementálási észrevételeiket december 1-ig várjuk. Elérhető egy előzetes implementáció-beszámoló (implementation report), és fejlesztés alatt van egy tesztkészlet. A Web-egységesítő Összeillesztett Dokumentumok (The Web Integration Compound Document, WICD, kiejtése megegyezik a „wicked” szóéval) XHTML-en, CSS-en és SVG-n alapuló eszközfüggetlen összeillesztettdokumentum-profilok. A munktervek leírják, hogyan viselkedik a prezentáció, a hivatkozás és a navigálás összetett dokumentumok kombinálásakor. További információk a Gazdag Webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

A CSS 2.1 előzetes javaslatterv lett

2007. 07. 19.: A W3C örörmmel jelenti, hogy a „Beágyazott Stíluslapok 2.1” (Cascading Style Sheets (CSS) 2.1) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. Implementációs visszajelzéseiket december 20-ig várjuk. A CSS egyike a Web legszélesebb körben implementált nyelveinek. A megjelenés és a tartalom különválasztásával a CSS egyszerűsíti a webszerkesztést és a honlapkarbantartást. A CSS 2.1 a Kettes szintű CSS-ből származik és azt szándékozik felváltani. Ízelítőül, a specifikáció egy szintre hozza a nyelvet az implementációkkal, hibajavításokat tartalmaz, és új, már nagyon várt elemek lettek beleépítve, mint a display tulajdonság inline-block értéke, az orange szín, és a white-space tulajdonság pre-wrap és pre-line értéke. További információk a CSS honlapon.

Javaslatterv lett a GRDDL

2007. 07. 16.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése” (Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages, GRDDL) és a „GRDDL-tesztesetek” (GRDDL Test Cases) W3C-javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Észrevételeiket augusztus 24-ig várjuk. A mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolásával a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Hatékony XML-átviteli formátum: Munkaterv

2007. 07. 16.: A Hatékony XML-átvitel Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) megjelentette a „Hatékony XML-átviteli formátum 1.0” (Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0) első nyilvános munkatervet. Az EXI a Bővíthető Jelölőnyelv információhalmazának (Information Set) egy nagyon tömör reprezentálása, mely egyidőben próbálja optimalizálni a számítási erőforrások teljesítményét és felhasználását. Egy viszonylag egyszerű algoritmus, és adattípusok egy kis halmazának használatával megbízhatóan állítja elő az XML eseményfolyamok hatékony kódolását. További információk az XML honlapon.

Előzetes javaslatterv lett az Alap-XHTML 1.1

2007. 07. 13.: A W3C örömmel jelenti, hogy az „Alap-XHTML 1.1” (XHTML™ Basic 1.1) előzetes javaslattervvé lépett elő. A specifikáció négy újdonságot tartalmaz a kis eszközökhöz, melyek a nyelv elsődleges felhasználói. Az 1.1-es verzió az Alap-XHTML 1.0 (XHTML Basic 1.0) W3C-ajánlás mobil eszközökhöz való igazítása, összehangolva a „WAP Forum in 2000” és az „Open Mobile Alliance” (OMA) XHTML mobilprofiljával. Implementációs észrevételeiket augusztus 31-ig várjuk. További információk a HTML honlapon.

Végső munkaterv: Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelv 3.0

2007. 07. 13.: A Szinkronizált Multimédia Munkacsoport (SYMM Working Group) megjelentette a „Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelv 3.0” (Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 3.0)) végső munkatervét. Ez a harmadik változata a Szinkronizált Multimédia-integrációs Nyelvnek (SMIL, kiejtése megegyezik az angol smile szóéval), egy XML-alapú nyelvnek, mely lehetővé teszi interaktív multimédiás bemutatók elkészítését. Ez a verzió kibővíti a SMIL 2.1 funkcionalitását, megkönnyíti a SMIL szintaktikájának és szemantikájának más XML-alapú nyelvekben való újrafelhasználását, és új SMIL-profilokat definiál. Észrevételeiket szeptember 14-ig várjuk. További információk a Szinkronizált Multimédia Fejlesztési Terület (Synchronized Multimedia Activity) honlapján.

Inkubátor csoport beszámolója: Érzelemjelölő-nyelv

2007. 07. 10.: Az Érzelmi Állapotok Inkubátor Csoportja (Emotion Incubator Group), melyben 3 kontinens 7 országának 16 intézményének képviselői munkálkodnak, megjelentette „Végleges beszámolóját” (final report). A beszámolóban olvashatunk egy általános célú „Érzelemjelölő-nyelv” (Emotion Markup Language) kutatási területéről, követelményeiről és példafelhasználásairól. Ez a publikáció része a W3C kísérleti Inkubátor Tevékenységének (Incubator Activity), mely új és potenciálisan alapvető technológiák és webalapú alkalmazások szűk időkereten belüli fejlesztésére alakult.

Végső munkaterv: Környezetleírás: Kliens Oldali Interfészek (DCCI) 1.0

2007. 07. 09.: A Mindenütt Jelenlévő Webalkalmazások Munkacsoport (Ubiquitous Web Applications Working Group) megjelentette a „Környezetleírás: Kliens Oldali Interfészek 1.0” (Delivery Context: Client Interfaces (DCCI) 1.0) végső munkatervet. A DCCI (régebbi nevén DCI) hozzáférést biztosít az eszközök tuljadonságaihoz, úgymint a képességek, konfiguráció, felhasználói beállítások, és a környezeti feltételekhez, úgymint az akkutöltöttség, jelerősség, fényerő, elhelyezkedés és a képernyő állása. Észrevételeiket július 27-ig várjuk. Ez a tervezet egy normatív változást tartamaz, mely a DOM Element interfészének öröklődését mutatja be a DCCI-ben. További információk a Mindenütt Jelenlévő Webalkalmazások Fejlesztési Terület (Ubiquitous Web Applications Activity) honlapján.

POWDER: Erőforráskészletek csoportosítása

2007. 07. 09.: A POWDER Munkacsoport (POWDER Working Group) megjelentette a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához: Erőforráskészletek csoportosítása” (Protocol for Web Description Resources (POWDER): Grouping of Resources) első nyilvános munkatervét. A POWDER egy lehetséges megoldás arra, hogyan lehet kis, könnyen hozzáfűzhető megjegyzéseket tenni webtartalmak nagy gyűjteményéhez. A weberőforrások így visszakereshetők, személyre szabhatók és átviteli környezetek széles körében továbbíthatók, hogy eleget tegyenek mind a tartalmi címkékre vonatkozó társadalmi szükségleteknek, mind a tartalom átdolgozására vonatkozó kereskedelmi követelményeknek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webszolgáltatások Követelményei 1.5: javaslatterv

2007. 07. 07.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Webszolgáltatások követelményei 1.5” javaslattervvé lépett elő. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). Észrevételeiket augusztus 17-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) és a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

XML csővezeték-nyelv: Munkaterv

2007. 07. 07.: Az XML-feldolgozásmodell Munkacsoport (XML Processing Model Working Group) megjelentette az „XProc: egy XML csővezetéknyelv” (XProc: An XML Pipeline Language) átdolgozott munkatervét. A dokumentumfolyamok vezérlésére és beosztására használatos XProc nyelv azon transzformációk interakcióit, bemeneteit és kimeneteit szabványosítja, melyek olyan specifikációk nagy csoportjából származnak - mint az XSLT, XML-séma, XInclude és a kanonikus XML -, amik XML-dokumentumokon hajtanak végre műveleteket és azokat állítanak elő. További információk az XML honlapon.

Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához: Javaslatterv

2007. 07. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához” (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema, SAWSDL) javaslattervvé lépett elő. Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. Észrevételeiket augusztus 17-ig várjuk. További információk a SAWSDL Munkacsoport (SAWSDL Working Group) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapján.

Kliens oldali webalkalmazások 1.0 követelményei: Munkaterv

2007. 07. 05.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats Working Group) megjelentette a „Kliens oldali webalkalmazások 1.0 követelménei ” (Widgets 1.0 Requirements) átdolgozott munkatervét. A dokumentum azon megjelenítési célokat, és követelményeket fogalmazza meg, mely a kliensoldali webalkalmazások (widgets) szkriptelésének, digitális aláírásának, titkosításának és csomagolásának eszközfüggetlen szabványosításához szükséges. Akárcsak a gadgetek vagy a modulok, a widgetek is kis programok, mint az óra, információs sáv, játékok és időjárás-előrejelzések, melyek távoli adatokat jelenítenek meg és frissítenek, és webböngésző-környezetben futnak. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

Munkacsoport-feljegyzés: SOAP 1.2 harmadik rész: Egyutas MEP

2007. 07. 03.: Az XML Protokoll Munkacsoport (XML Protocol Working Group) megjelentette a „SOAP 1.2 harmadik rész: Egyutas MEP” (SOAP 1.2 Part 3: One-Way MEP munkacsoport-feljegyzést. A „SOAP 1.2 második rész” (SOAP Version 1.2 Part 2) kérés-válasz alapú üzenetcsere-mintát (Message Exchange Pattern, MEP) és egy csak válasz alapú MEP-et biztosít. A „SOAP 1.2 harmadik rész egyutas MEP-et biztosít. További információk a Webszolgáltatások Fejlesztési Terület (Web Services Activity) honlapján.

Az i18n planéta: Blogok a nemzetköziesítésről

2007. 06. 29.: A W3C örömmel jelenti, hogy megnyitotta „Az i18n planétá”-t (Planet i18n). Ez a közösségi szolgáltatás, amelyet a Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) hozott létre, összegyűjti a nemzetköziesítésről szóló különböző blogbejegyzéseket. Iratkozzon fel RSS csatornánkra. Ha van olyan blogja, mely az nemzetköziesítésről szól, és szeretné, hogy itt megjelenjen, lépjen kapcsolatba Richard Ishidá-val (W3C). További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

A GRDDL alapjai: munkacsoport-feljegyzés

2007. 06. 28.: A Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése Munkacsoport (GRDDL Working Group) megjelentette „A GRDDL alapjai” (GRDDL Primer) munkacsoport-feljegyzést. A mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolásával a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. A dokumentum a GRDDL technológiák részletes szemléltetését tartalmazza. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Bevált XML-nemzetköziesítési gyakorlatok

2007. 06. 28.: A Nemzetköziesítés Címkekészlete Munkacsoport (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) megjelentette a „Bevált XML-nemzetköziesítési gyakorlatok” (Best Practices for XML Internationalization) átdolgozott munkatervet. Ezekből az útmutatókból megtudható, hogyan tudnak az XML-alkalmazás fejlesztők és XML-tartalom fejlesztők olyan formátumot és tartalmat létrehozni, melyet különböző nyelveket beszélők is képesek használni és amely megkönnyíti a fordítást és a lokalizációt. Ezek a bevált gyakorlatok „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) ajánlást egészítik ki. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Végső munkaterv: Webszolgáltatások címzése - Metadatok

2007. 06. 27.: A Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Metaadatok” (Web Services Addressing 1.0 - Metadata) végső munkatervet, mely az előzetes javaslatterv (Candidate Recommendation) előkészítése. Ez a specifikáció támogatja a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 keretrendszer”-re (Web Services Policy 1.5 framework) épülő „Webszolgáltatások címzése 1.0 mechanizmusok”-at (Web Services Addressing 1.0 mechanisms) és definiálja, hogy hogyan fejezzük ki a Webszolgáltatások Leírónyelvében (Web Services Description Language, WSDL) a webszolgáltatások címzésének tulajdonságait. Észrevételeiket július 11-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A Webszolgáltatások Leírónyelve 2.0 ajánlássá lépett elő

2007. 06. 27.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a Webszolgáltatások Leírónyelve 2.0 (Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0) ajánlást három részletben: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Központi nyelv” (Part 1: Core Language), valamint „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts). „A szigorú együttműködési vizsgálatokon túl örömmel adjuk át a fejlesztőknek a HTTP-kötést, mely egyszerű webbarát elérését teszi lehetővé a szolgáltatásoknak”, mondta Jonathan Marsh (WSO2), munkacsoport-vezető. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek leírására és alkalmazások közti kommunikáció automatizálására szolgál. A WSDL „SOAP 1.1 -kötés” (SOAP 1.1 Binding), a „Kiegészítő MEP-ek” (Additional MEPs), és a „Leképezés RDF-re” (RDF Mapping) pedig munkacsoportfeljegyzésként jelent meg. További információk az ajánlásokban (testimonials), a sajtónyilatkozatban (press release) és a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

A Kanonikus XML 1.1 előzetes javaslatterv lett

2007. 06. 21.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Kanonikus XML 1.1” (Canonical XML 1.1) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A kanonikus XML metódus arra hsználható, hogy megállapítsuk, hogy egy alkalmazás vajon megváltoztatott-e egy dokumentumot és hogy két XML dokumentum vajon azonos-e, megengedve az XML 1.0 által megengedett alacsony szintű szintaktikai változtatásokat. Ha a kanonikus formák megegyeznek, akkor az eredetiek az alkalmazás kontextusában logikailag ekvivalensek. Az 1.1-es verzióban a dokumentumok részhalmazainak kanonizálásakor az attribútumok öröklődése esetében az xml:id nem öröklődik, az xml:base-zel pedig helyesen feldolgozható az URI-útvonal. Az implementációs észrevételeket és megjegyzéseket szeptember 30-ig várjuk. További információk az XML-mag (XML Core) honlapon.

Műhelykonferencia az XML-aláírásról és Titkosításról: Részvételre való felhívás

2007. 06. 20.: A szeptember 25-26-án Mountain View-ban (California, USA) a VeriSign által megrendezésre kerülő „Műhelykonferencia az XML-aláírásról és Titkosításról” (Workshop on Next Steps for XML Signature and XML Encryption) című rendezvényre augusztus 14-ig várjuk az expozékat. A résztvevők „Az XML-aláírásról és Titkosításról” (XML Signature and XML Encryption) specifikációkon végzendő következő teendőket fogják megvitatni, és megosztják egymással az ezen szabványok fejlesztésében és implementálásában szerzett tapasztalataikat. A témák várhatóan az együttműködés és robosztusság, a teljesítmény, a digitálisaláírás-formátumok jogi követelményei és az XML-környezet kialakításának jelentősége. A műhelykonferencia várhatóan az „XML Biztonsági Specifikációk Karbantartása Munkacsoport”-nak (XML Security Specifications Maintenance Working Group) fog ajánlást tenni. A műhelykonferencia ingyenes és nyílt, de minden résztvevőtől várunk állásfoglalást (position paper). További részletek a Biztonság (Security) és a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapokon.

Elfogadásra kerültek a hangalapú ajánlások a beszédvezérelt webalkalmazásokhoz

2007. 06. 19.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentette a „Hangalapú Bővíthető Jelölőnyelv” (Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1) W3C-ajánlást, jóváhagyva a hangvezérelt webalkalmazások szabványát. Milliónyi telefonhívásban alkalmazva a mindennapokban a VoiceXML az audió dialógusok gyors szerkesztését teszi lehetővé. A 2.1-es verzió nyolc általánosan implementált újdonságal bővíti a nyelvet, például a nyelvtan és a szkriptek dinamikus elérésével. A teljesmértékű kompatibilitásnak köszönhetően a VoiceXML 2.0-ás alkalmazások 2.1-es VoiceXML alatt módosítás nélkül működni fogak. A VoiceXML és az áprilisban elfogadott „Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0” (Semantic Interpretation for Speech Recognition (SISR) Version 1.0) ajánlás a W3C beszédalapú-interfész keretrendszerének (W3C Speech Interface Framework) kritikus elemei. További információk az ajánlólevelekben (testimonials), a sajtónyilatkozatban (press release) és a Hangalapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

SPARQL találati listák rendezése JSON-ban

2007. 06. 18.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) módosította a „SPARQL találati listák rendezése JSON-ban” (Serializing SPARQL Query Results in JSON) munkacsoport-följegyzést az egyszerűsített „SPARQL lekérdezési eredmények XML-formátumá”-hoz (SPARQL Query Results XML Format), elhagyva két attribútumot. A JavaScript Objektumjelölés (JSON) egy „pehelysúlyú” adatátviteli formátum, mely az XML-szótárak alternatívájaként használható a SPARQL lekérdezésformok eredményeinek rendezéséhez. A SPARQL (ejtsd az angol „sparkle” szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, valamint eszközt nyújt az eltérő források fölötti integrációhoz. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

XMLHttpRequest objektum AJAX-hoz: Munkaterv

2007. 06. 18.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) a végső munkaterv kiadása óta született változtatások dokumentálására megjelentette „Az XMLHttpRequest objektum” (The XMLHttpRequest Object) átdolgozott munkatervét. Az AJAX alap-komponense, az XMLHttpRequest objektum, egy olyan interfész, mely lehetővé teszi, hogy a szkriptek olyan HTTP-kliens funkcionalitásokat végezzenek el, mint például űrlap-adatok elküldése (submit), vagy adatok letöltése távoli weboldalról. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

Olvasási hozzáférés biztosítása: Munkaterv

2007. 06. 18.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette a „Weberőforrások olvasási hozzáférésének biztosítása” (Enabling Read Access for Web Resources) átdolgozott munkatervet. Ez a mechanizmus lehetővé teszi különböző domaineken található webtartalmak együttes megjelenítését. A HTTP fejrészben (header) vagy XML feldolgozóutasítással, vagy a kettő együttesével jelezhető az olvasási hozzáférés engedélyezése. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Előzetes javaslatterv lett a „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez”

2007. 06. 14.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez” (SPARQL Query Language for RDF) előzetes W3C-javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A SPARQL-lal (ejtsd az angol „sparkle” szónak megfelelően) a fejlesztők és a végfelhasználók az információfajták olyan széles spektruma esetében is fel tudják dolgozni a keresési eredményeket, mint pl. a személyes, műszaki, üzleti vagy tudományos adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló adatok. A SPARQL támogatja mind az eredendően RDF-ben tárolt mind a köztes rendszereken (middleware) keresztül RDF-be leképezett adatok kiterjeszthető, érték szerinti tesztelését és megszorításokkal tűzdelt lekérdezését. Az eredmények eredményhalmazokként (results sets) vagy SPARQL-gráfokként jeleníthetők meg. Az implementációs visszajelzéseket augusztus 12-ig várjuk. A „SPARQL lekérdezési eredmények XML-formátuma” (SPARQL Query Results XML Format végső munkatervhez július 5-ig várjuk észrevételeiket. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

II. Erzsébet királynő a brit korona érdemrendjét adományozta Tim Berners-Lee-nek

Tim Berners-Lee2007. 06. 13.: II. Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság államfője, a brit korona érdemrendjét (Order of Merit) adományozta Sir Tim Berners-Lee-nek, a W3C igazgatójának és a Web szülőatyjának. Az 1902-ben alapított érdemrend az Egyesült Királyság uralkodója által rendszerint a művészetek, oktatás, irodalom és tudományok területén „kivételesen nagy szolgálatot tevő” személyeknek adományozott kitüntetés. A díjat egyidőben 20 személy birtokolhatja, plussz a külföldi kitüntetettek. „Az ilyen díjakat a köz szolgálatért adományozzák, szolgálatokért, melyeket nagyrészt a W3C végzett. Mindenki, aki a W3C tevékenységeiben részt vesz elismerésnek érezheti ezt a kitüntetést, mely a W3C munkájának elismerése”, mondta Tim Berners-Lee. További információk a bejelentésben (announcement), Tim Berners-Lee honlapján és A W3C-ről oldalon. (A fényképet készítette: Le Fevre Communications)

A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1: Munkatervek

2007. 06. 11.: A Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette „A beszédszintézis jelölőnyelve 1.1” (Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1) és „Követelményei” (Requirements) átdolgozott munkaterveket. Az 1.1-es verzió a W3C SSML 1.0 ajánlásának fejlesztése, nagyobb támogatást nyújtva a világ nyelveinek - mint az ázsiai, kelet-európai és közép-keleti nyelvek - konvencióinak és gyakorlatainak. Ezek a dokumentumok az SSML kiterjesztéséről szóló három W3C-műhelykonferencia eszmecseréi alapján készültek; további információk a 2007. januári sajtónyilatkozatban (January 2007 press release) és a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata: Műhelykonferencia-jelentés

Photo of the Workshop 2007. 06. 08.: Elérhető a Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata Műhelykonferencia jelentése (Web of Services for Enterprise Computing Workshop Report), mely javaslatot tesz a következő lépésekre, melynek nyomán a webszolgáltatások és a webes szabványok találkoznak a vállalati szoftverek követelményeivel. A webszolgáltatások és a SOA szakértői februárban találkoztak, hogy növeljék a vállalati támogatást. További információk a MITRE által rendezett Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata Műhelykonferencia (Workshop on Web of Services for Enterprise Computing) eredményeinél és a Műhelykonferenciák (Workshops) és a Webszolgáltatások (Web services) honlapokon.

Média-lekérdezések CSS3-ban: Előzetes javaslatterv

2007. 06. 06.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „Média-lekérdezések” (Media Queries) szerkesztői javításokat tartalmazó előzetes javaslattervet, a 3-as Szintű Beágyazott Stíluslapok (CSS3) egy modulját. A HTML-ben is vázolt mechanizmusra épülve egy médiatípus-tárnak célszerű leírnia, hogy milyen médiatípusokra vonatkozhatnak a stíluslapok és milyen kifejezések határolhatják be egy stíluslap mozgásterét. A megjelenés ezután a tartalom változtatása nélkül hozzáigazítható a kimeneti eszközök egy speciális csoportjához. További információk a CSS honlapon.

Többhasábos elrendezés CSS3-ban: Munkaterv

2007. 06. 06.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „Többhasábos elrendezés” (Multi-Column Layout) átdolgozott munkatervet, a 3-as Szintű Beágyazott Stíluslapok (CSS3) egy modulját. A stíluslapkészítők átfolyathatják a tartalmat az egyik hasábból a másikba, specifikálhatják a hasáb szélességét, és beállíthatnak a felhasználható hely függvényében változtatható hasábszámot. A CSS-ben leírt hasábok a táblázat-jelölőknél rugalmasabban használhatók a különböző kimeneti eszközökön, például beszédfelismerőn és kis mobileszközökön. További információk a CSS honlapon.

Bevált gyakorlatok a nemzetköziesítésben: jobbról-balra szkriptek

2007. 06. 06.: A Nemzetköziesítési Mag Munkacsoport (Internationalization Core Working Group) megjelentette a „Bevált gyakorlatok a nemzetköziesítésben: Jobbról-balra szkriptek kezelése XHTML-ben és HTML-ben” (Internationalization Best Practices: Handling Right-to-left Scripts in XHTML and HTML Content) átdolgozott munkatervet. Ez az útmutató azoknak a fejlesztőknek szól, akik XHTML és HTML jelölőket és CSS-t használnak különböző, jobbról-balra írást használó nyelveken (mint például az arab és a héber) megjelenő webtartalmak elkészítéséhez és lokalizálásához. A dokumentum előzőleg az XHTML és HTML nemzetköziesítés szerzői technikái: Kétirányú szöveg kezelése 1.0 (Authoring Techniques for XHTML & HTML Internationalization: Handling Bidirectional Text 1.0) nevet viselte. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Az „SVG Open 2007” absztraktleadási határideje meghosszabbodott

2007. 06. 05.: Az SVG Open 2007, az ötödik nemzetközi skálázható vektorgrafikai konferencia szeptember 4-7-én kerül megrendezésre a Keio Egyetemen Tokióban (Japán), a Mita Campuson. Az előadásabsztraktok leadási határideje június 10-ig lett meghosszabbítva. A különböző műhelyekre és kiállításokra online is lehet jelentkezni. Az SVG Open lehetőséget ad az SVG-vel kapcsolatos fejlesztési tapasztalatok, termékek, munkafolyamatok és stratégiák megvitatására. A konferencia nyelve az angol; biztosítva lesznek különböző tolmácsolási lehetőségek az angol-japán kommunikáció támogatására. További információk az SVG honlapon.

Esettanulmányok és példafelhasználások jelentek meg a Szemantikus Webről

2007. 06. 05.: A Szemantikus Web Oktatási és Kutatási Érdeklődési Csoport (Semantic Web Education and Outreach (SWEO) Interest Group) örömmel jelenti, hogy megjelentette az „Esettanulmányok és példafelhasználások” (Case Studies and Use Cases) első készletét, mely példákat szolgáltat arról, hogy hogyan használható ma a számítógépek által is olvasható adatok szemantikus Webe. Az alkalmazások köre a gépjárművektől az egészségügyig, a B2B (vállalatközi elektronikus kereskedelem) rendszerektől a térinformatikai rendszerekig. Az SWEO Érdeklődési Csoport a későbbiekben is fog új esettanulmányokat és példafelhasználásokat közzéadni; az újdonságok RSS-csatornán (RSS feed) keresztül is elérhetők. Elérhető egy rövid leírás is ODP, PDF, és HTML formátumokban. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webszolgáltatások Követelményei 1.5: átdolgozott előzetes javaslatterv

2007. 06. 05.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások követelményei 1.5” átdolgozott előzetes javaslattervet. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). Az „Alapok” (Primer) átdolgozott munkaterv státuszban van. Visszajelzéseket az előzetes javaslattervről június 30-ig várunk. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

Műhelykonferencia az elosztott webalkalmazásokról

Dave Raggett és Kevin Smith, műhelykonferencia társelnökök2007. 06. 05.: Már zajlik „Az Elosztott Webalkalmazások Deklaratív Modelljei W3C-műhelykonferencia” (W3C Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications), mely június 5-6-án Dublinban (Írország) kerül megrendezésre. „ A résztvevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan tudnak a fejlesztők az alkalmazásokra és a végfelhasználói élményre koncentrálni, s eltekinteni a megvalósítás részleteitől, a kapcsolódó eszközök képességeitől, hiányosságaitól”, mondta Dave Raggett, W3C szakember (W3C Fellow). A deklaratív technológiák ígéretesnek mutatkoznak az otthoni, irodai és mobil környezetekben használt webalkalmazások fejlesztési költségeinek csökkentésében. A műhelykonferencia az XML és a Szemantikus Web technológiák szerepét vizsgálja célja megvalósításának érdekében, a biztonsági és titkosítási kihívásokat is figyelembe véve. A műhelykonferenciának a MobileAware ad otthont az Irish State Development Agency, Enterprise Ireland támogatásával. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mindenütt Jelenlévő Web (Ubiquitous Web) oldalon. (A fényképet készítette: Marie-Claire Forgue.)

Gartner Alkalmazás-architektúrális, Fejlesztési & Integrációs Csúcstalálkozó, június 11-13.

2007. 06. 01.: A W3C örömmel vesz részt partnerként a „Gartner Alkalmazás-architektúrális, Fejlesztési & Integrációs Csúcstalálkozón” (Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit), mely június 11-13-án kerül megrendezésre Nashville-ben (TN, USA). Steve Bratt (W3C CEO) fog beszélni a webes szabványokat érintő növekvő átjárhatóságról 16:30-17:30-ig június 12-én. A W3C részt vesz továbbá a találkozó ,„szabvány-sarkán”. W3C-tagok igénybe vehetik a W3C-kedvezményt (W3C Members-only discount). A konferencián 6 szekció lesz és több mint 60 ülés a SOA, a webszolgáltatások, alkalmazásfejlesztés és -integráció témákban. További információk a W3C-tagság előnyei (W3C Member benefits) és a Webszolgáltatások (Web services) oldalakon.

WAI-ARIA a gazdag webalkalmazások akadálymentességéért: munkaterv

2007. 06. 01.: A Protokollok és Formátumok Munkacsoport (Protocols and Formats Working Group) megjelentette a WAI-ARIA „Funkciók” (Roles), és az „Állapotok és tulajdonságok” (States and Properties) átdolgozott munkaterveket. A WAI-ARIA attribútumok olyan objektumokról szolgáltatnak információt, melyek kiterjesztik a jelölőkből elérhetőeket. Ez lehetővé teszi a fogyatékossággal élők számára a segédeszközök (pl. felolvasó programok) használatát az AJAX-ra és DHTML-re épülő gazdag webtartalmak eléréséhez. Ezek a dokumentumok lehetővé teszik az API-k jobb összehangolását, és magyarázó anyagokkal is segítik az olvasót. További információk a WAI-ARIA „Áttekintés” (WAI-ARIA Overview) és a WAI honlapon.

A W3C szereplései júniusban

2007. 05. 31.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Letölthető az EXI által kidolgozott tesztelési keretrendszer

2007. 05. 30.: Az XML Hatékony Átvitele Munkacsoport (Efficient XML Interchange Working Group) által kidolgozott, az alternatív XML-formátumok tulajdonságainak kiértékelését segítő „Tesztelési keretrendszer” (testing framework) letölthető. Használható a feldolgozás hatékonyságának és tömörségének mérésére, és támogatja mind a memóriában történő, mind a hálózaton keresztüli tesztelést. A letölthető állomány több, mint 100 dokumentumot tartalmaz a pár bájtostól a több megabájotsig és lefed több mint 20 különböző sémát, a több mint tízezer példára támaszkodva, mely alapján a munkacsoport a saját vizsgálatát elvégezte. Az EXI Munkacsoport várhatóan júliusra jelenteti meg az eredményeit és 8 lehetséges bináris XML-formátum elemzését a keretrendszeren keresztül. További információk az XML honalpon.

Végső munkaterv: „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0”

2007. 05. 25.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0” (W3C mobileOK Basic Tests 1.0) második végső munkatervét. Észrevételeiket június 22-ig várjuk. Ezek a tesztek alapjául szolgálnak a „W3C mobileOK Alapszint” (W3C mobileOK Basic) teljesítésének igazolásához és a W3C „Bevált mobilwebes gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) dokumentumán alapulnak. További információk a Mobilweb Kézdeményezés (Mobile Web Initiative) honlapján.

Biztonságos böngészés: Munkaterv

2007. 05. 25.: A Biztonságos Webes Környezet Munkacsoport (Web Security Context Working Group) megjelentette a „Webes biztonsági tapasztalatok, figyelmeztetők és bizalom: Lehetőségek és példafelhasználások” (Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases) átdolgozott munkatervet. A csoportnak az a feladata, hogy biztonságos és használható felületeket tegyen elérhetővé a webfelhasználók biztonságos bizalmi webes döntéshozatalaihoz. Ez a tervezet számbaveszi a most használatos biztonsági funciókat és leírja, mit szeretne a csoport megvalósítani a saját szakterületén. További információk a Biztonság Fejlesztési Terület (Security Activity) honlapon.

Feljegyzés: POWDER példafelhasználások és követelmények

2007. 05. 25.: A POWDER Munkacsoport (POWDER Working Group) megjelentette a „POWDER: példafelhasználások és követelmények” (POWDER: Use Cases and Requirements) munkacsoportfeljegyzés első nyilvános kiadását. A dokumentum útmutatásul fog szolgálni, hogy hogyan lehet kis, könnyen hozzáfűzhető megjegyzéseket tenni webtartalmak nagy gyűjteményéhez. A weberőforrások így visszakereshetők, személyre szabhatók és átviteli környezetek széles körében továbbíthatók, hogy eleget tegyenek mind a tartalmi címkékre vonatkozó társadalmi szükségleteknek, mind a tartalom átdolgozására vonatkozó kereskedelmi követelményeknek. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webszolgáltatások Leírónyelve (WSDL) 2.0 javaslattervvé lépett elő

2007. 05. 23.: A W3C örömmel jelenti, hogy a Webszolgáltatások Leírónyelve (Web Services Description Language, WSDL) 2.0-ás verziója javaslattervvé lépett elő, mely három részből áll: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Központi nyelv” (Part 1: Core Language), valamint „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts). Észrevételeiket június 20-ig várjuk. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek leírására és alkalmazások közti kommunikáció automatizálására szolgál. A WSDL „Kiegészítő MEP-ek” (Additional MEPs), „Leképezés RDF-re” (RDF Mapping) és „SOAP 1.1 -kötés” (SOAP 1.1 Binding) pedig átdolgozott munkaterv lett. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

Műhelykonferencia a mobil-Ajax-ról: Vegyen részt Ön is!

2007. 05. 23.: Augusztus 15-ig várjuk expozéjaikat a „Műhelykonferencia a mobil-Ajax-ról” (Workshop on Mobile Ajax) című rendezvényre, melynek támogatói a W3C és az OpenAjax Alliance, s mely szeptember 28-án a San Francisco-öböl menti régióban (USA) kerül megrendezésre. A résztvevők az Ajax mobil eszközökön való alkalmazásásnak példafelhasználásait fogják vizsgálni, hogy elősegítsék a mobilweb-böngészőkben való felhasználását. A témák közt szerepel a felhasználói tapasztalatok, alkalmazásfejlesztés, a mostani eszközök és böngészők támogatása, és hogy vajon van-e szükség a szabványosításra és bevaált gyakorlatok közzétételére. A műhelykonferencia ingyenes és nyílt, de expozé beadása kötelező. További információk a Mobilweb Kezdeményezés (Mobile Web Initiative) és a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapján.

Végső munkaterv: Teljes szöveges keresés 1.0 az XQuery 1.0 és az XPath 2.0-nál, követelmények, példafelhasználások

2007. 05. 18.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) és az XSL Munkacsoport (XSL Working Group) megjelentetett három végső munkatervet: „Teljes szöveges keresés 1.0 az XQuery 1.0 és az XPath 2.0-nál” (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0), „Teljes szöveges keresés 1.0 követelményei az XQuery 1.0 és az XPath 2.0-nál” (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0 Requirements), és „Teljes szöveges keresés 1.0 példafelhsználásai az XQuery 1.0 és az XPath 2.0-nál” (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text 1.0 Use Cases). Az teljesszöveges keresés 1.0-ás technológiája az XQuery 1.0-t és az XPath 2.0 -t a teljes szöveges keresés lehetőségével terjeszti ki. Észrevételeiket június 22-ig várjuk. További információk az XML Fejlesztési Terület (XML Activity) honlapján.

Megújult az XML-protokoll Munkacsoport

2007. 05. 17.: A W3C örömmel jelenti, hogy újraindította az „XML-protokoll Munkacsoport”-ot (XML Protocol Working Group), melynek vezetője Chris Ferris (IBM), s mely azzal a céllal jött létre (chartered), hogy karbantartsa és fejlessze a „SOAP 1.2-es verzió” (SOAP Version 1.2), „Bináris XML tömörítés-optimalizációja” (XML-binary Optimized Packaging, XOP), „SOAP üzenetátvitel optimizáló mechanizmusa” (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism, MTOM) W3C-ajánlásokat. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

A Web akadálymentesítési útmutatója 2.0: Munkatervek

2007. 05. 17.: A Web Akadálymentesítési Útmutatója Munkacsoport (Web Content Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette „A Web akadálymentesítési útmutatója 2.0” (Web Content Accessibility Guidelines 2.0), „A WCAG 2.0 érthetően” (Understanding WCAG 2.0) és a „Technikák a WCAG 2.0-hoz” (Techniques for WCAG 2.0) átdolgozott munkaterveket. További információk találhatók a felülvizsgálatról szóló felhívásban (call for review). A csoport megjelentette továbbá a „WCAG 2.0 gyorsreferenciát” (WCAG 2.0 Quick Reference), mely egy egyénre szabható lista a WCAG 2.0 követelményeiről és technikáiról. A WCAG útmutatásait követve a felhasználók nagy többségének (például a fogyatékkal élőknek, az időseknek, akik különféle eszközök és kiszolgáló-technológiák széles skáláját használják) jobban elérhetővé válik a Web. Észrevételeiket (Comments) június 28-ig várjuk. További információk A Web akadálymentesítési kezdeményezése (Web Accessibility Initiative) honlapon.

SKOS-ok példafelhasználásai és követelményei: Munkaterv

2007. 05. 16.: A Szemantikus Web Fejlesztése Munkacsoport (Semantic Web Deployment (SWD) Working Group) megjelentette a „SKOS-ok példafelhasználásai és követelményei ” (SKOS Use Cases and Requirements) első nyilvános munkatervet. A tudásszervező rendszerek, mint a taxonómiák, tezauruszok vagy tárgyszó-listák alapvető szerepet játszanak az információ strukturálásában és elérésében. Ezek a példafelhasználások és alapvető, vagy másodlagos követelmények segítséget nyújtanak a SKOS-ok (Egyszerű tudásszervező rendszerek) megjelenítésében, modellt szolgáltatva az ilyen szótárak reprezentálására. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: Webszolgáltatások címzése - Metadatok

2007. 05. 16.: A Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Metaadatok” (Web Services Addressing 1.0 - Metadata) harmadik végső munkatervet, mely az előzetes javaslatterv (Candidate Recommendation) előkészítése. Ebben az új verzióban, jelezve, hogy támogatja a „Webszolgáltatások követelményei 1.5 keretrendszer”-re (Web Services Policy 1.5 framework) épülő „Webszolgáltatások címzése 1.0 mechanizmusok”-at (Web Services Addressing 1.0 mechanisms) és definiálva, hogy hogyan fejezzük ki a Webszolgáltatások Leírónyelvében (Web Services Description Language, WSDL) a webszolgáltatások címzésének tulajdonságait, finomodtak a webszolgáltatások követelményleíró állításai. Észrevételeiket június 8-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Megjelent a Unicode XML-ben és egyéb jelölőnyelvekben jelentés

2007. 05. 16.: A W3C örömmel jelenti, hogy megjelent a „Unicode XML-ben és egyéb jelölőnyelvekben” (Unicode in XML and other Markup Languages) technikai Unicode-jelentés és W3C-jelentés. Az előző verzióhoz (previous version) képest a fő változások a Unicode 5.0-hoz való igazodás és a láthatatlan karakterek kezelésének (white space handling) kérdése. Az útmutatót a Unicode Technikai Bizottsága (Unicode Technical Committee) és a W3C Nemzetköziesítés Mag Munkacsoportja (Internationalization Core Working Group) jelentette meg. További információk a W3C Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapján.

Egészségvédelem, élettudomány és Szemantikus Web: Publikáció

2007-05-16: A Szemantikus Web az Egészségvédelemben és az Élettudományokban Érdeklődési Csoport (Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group, HCLSIG) „A transzlációs kutatás támogatása Szemantikus Webbel” (Advancing Translational Research with the Semantic Web) című cikke megjelentetésével jelentős mérföldkőhöz ért el. Az érdeklődési csoport együttes munkája megjelent a BMC Bioinformatics-ban, mely egy szakértői bírálattal készült nyílt hozzáférésű folyóirat, amely központi szerepet játszik a bioinformatikai közösségben. A szerzők a szemantikus webtechnológiák jelentőségét szemléltetik az idegtudomány kutatóinak és az orvosbiológusoknak, és beszámolnak az érdeklődési csoport tagjainak különböző projektjeiről. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

W3C és WSRI Műhelykonferencia az eKormányzat átláthatóságának kutatásáról

2007. 05. 15.: „A még átláthatóbb közigazgatás felé: Műhelykonferencia az eKormányzatról és a Webről” (Toward More Transparent Government: Workshop on eGovernment and the Web) című rendezvény június 18-19-én kerül megrendezésre Washingtonban (D.C., USA) a U.S. National Academy of Sciences-ben. A résztvevők, meghívott előadók és plenáris előadók azt fogják megvitatni, hogy hogyan segíthet a Web az állampolgárok és a kormányzat céljainak elérésében. A W3C és a Web Science Research Initiative (WSRI) által támogatott műhelykonferencia ingyenes és nyílt, de a regisztráció (registration) kötelező. Az expozék beadási határideje május 22-re lett meghosszabbítva. További információk a sajtónyilatkozatban (press release), az első W3C által rendezett eKormányzati szimpozion beszámolójában (report) és a Műhelykonferenciák (Workshops) honlapján.

Relációs adatbázis elérése RDF-ből: Műhelykonferencia előzetes

2007. 05. 14.: A W3C október 25-26-ra tervezi a „Relációs adatbázis elérése RDF-ből Műhelykonferencia” (Workshop on RDF Access to Relational Databases) megrendezését. A konferencia helyszínét Cambridge-ben (MA, USA) a Novartis biztosítja. A résztvevők, a Szemantikus Web és a relációs adatbázisok közösségéből, a relációs adatok RDF-ben való kifejezésének általánosságait, a különbözőségeit és a tennivalókat fogják megvitatni. A részvételre való felhívás május végén vagy júniusban várható. További információk a W3C Műhelykonferenciák (W3C Workshops) honlapon.

Oldal-alapú médiumokhoz generált tartalom: CSS3 munkaterv

2007. 05. 04.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentetett egy átdolgozott CSS3 munkatervet. Az „Oldal-alapú médiumokhoz generált tartalom” (Generated Content for Paged Media) olyan - a nyomtatott publikációkban gyakran használt - újdonságokról ír, mint a kereszthivatkozások, lábjegyzetek, fej-és láblécek. A CSS a Világháló legszélesebb körben alkalmazott nyelve a stílus leírására, melyet a struktúrált dokumentumok, mint a HTML és az XML, képernyőn, papíron és beszédben való megjelentetésére használnak. További információk a CSS honlapon.

mobileOK-séma: Munkaterv

2007. 05. 04.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a (W3C mobileOK Scheme 1.0) átdolgozott munkatervét. A mobileOK-címke számítógép által is olvasható, s azt jelzi, hogy a webes tartalom és megjelentetése megfelel a „Bevált Mobilwebes Gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) tesztgyűjteményének. A mobileOK, mely létrehozásának célja a felhasználó hatékony kiszolgálása, a tartalomszerkesztők, eszközfejlesztők, és tartalomszolgáltatók számára íródott. További információk „A W3C mobilweb-kezdeményezése” (W3C Mobile Web Initiative) oldalon. A Kezdeményezés a honlapszerkesztők fejlesztőinek, a tartalomszolgáltatóknak, a kézieszközök gyártóinak, a böngészőfejlesztőknek és a mobilok felhasználóinak közös koncepciója.

Előzetes W3C-javaslatterv lett a GRDDL

2007. 05. 03.: A W3C örömmel jelenti, hogy a GRDDL előzetes javaslattervvé lépett elő, a „GRDDL tesztesetei” (GRDDL Test Cases) pedig végső munkatervvé. Az implementációs visszajelzéseiket és észrevételeiket május 31-ig várjuk. A mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolásával a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: CC/PP 2.0 a tartalom átdolgozáshoz

2007. 05. 02.: A Mindenütt Jelenlévő Webalkalmazások Munkacsoport (Ubiquitous Web Applications Working Group) megjelentette az „Összetett képességek/beállítási profilok: Struktúra és szógyűjtemények 2.0” (Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 2.0) végső munkatervét. Észrevételeiket június 15-ig várjuk. A CC/PP-profilok eszközök képességeit és a felhasználók követelményeit írja le, illetve útmutatót ad a tartalomátdolgozáshoz. A 2.0-ás verzió a CC/PP 1.0 ajánlás átdolgozása, hogy igazodjon az Erőforrásleíró Keretrendszerhez (RDF) és az OMA UAProf 2.0-hoz. Ez az ajánlás egyike a W3C és az OMA közti együttműködést reprezentáló dokumentumoknak. További információk a Mindenütt Jelenlévő Webalkalmazások (ubiquitous Web applications) honlapon.

MathML-profil CSS-hez: Munkaterv

2007. 04. 27.: A Matematika Munkacsoport (Math Working Group) megjelentette a „MathML-profil CSS-hez” (A MathML for CSS profile) első nyilvános munkatervet. A MathML 3.0 ezen részhalmaza arra való, hogy a matematikai formulák struktúráját oly módon fogja meg, hogy teljes mértékben alkalmas legyen CSS-szerinti további formázásra. A 3-as szintű CSS-en folyó munkával összhangban ez a profil várhatóan megkönnyíti a MathML webböngészőkben és CSS-formázókban való alkalmazását. További információk a Matematika (Math) honlapon.

Matematikai Jelölőnyelv 3.0: Munkaterv

2007. 04. 27.: A Matematikai Munkacsoport (Math Working Group) megjelentette a „Matematikai Jelölőnyelv 3.0” (Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0) első nyilvános munkatervét. A MathML egy XML-alkalmazás matematikai jelölések leírására és struktúrájuknak illetve tartalmuknak az együttes megragadására. A MathML célja, hogy lehetővé tegye a matematikának a Világhálón való szolgáltatását, átvitelét és feldolgozását, mint ahogy azt a HTML a szövegek esetében lehetővé teszi. További információk a Matematika Fejlesztési Terület (Math Activity) honlapján.

W3C-ajánlás lett az 1.2-es verziójú SOAP második kiadása

2007. 04. 27.: A World Wide Web Consortium a mai napon megjelentett négy SOAP 1.2 második kiadás W3C-ajánlást: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Üzenetküldés keretrendszere” (Part 1: Messaging Framework), „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts), és „3. rész: Specifikációs állítások és tesztgyűjtemény” (Specification Assertions and Test Collection). A SOAP 1.2-es verziója olyan XML-alapú információk definíciójával szolgál, melyeket struktúrált és típusos információk kicserélésére lehet használni párok közt decentralizált és elosztott környezetben. Ez a második kiadás tartalmazza az elsőhöz fűzött hibajelentésen (known errata) alapuló hibajavításokat és tisztázásokat. További információk az XML protokoll (XML Protocol) honlapon.

Javaslattervvé lépett elő a VoiceXML 2.1

2007. 04. 25.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Hang-alapú bővíthető jelölőnyelv 2.1” (Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1) javaslattervvé lépett elő. Észrevételeiket május 25-ig várjuk. A 2.1-es verzió felülről teljesen kompatibilis a VoiceXML 2.0-val. A dokumentum nyolc új, VoiceXML platformokon implementált jellemzőt szabványosít: data, disconnect, grammar, foreach, mark, property, script, és transfer. További információk a Hangos böngésző (Voice browser) honlapon.

Végső munkaterv: Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához

2007. 04. 10.: A SAWSDL Munkacsoport (SAWSDL Working Group) megjelentette a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához” (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema) végső munkatervet. Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. Észrevételeiket május 1-ig várjuk. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Végső munkaterv: EMMA

2007. 04. 09.: A Multimodális Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) megjelentette az EMMA végső munkatervét. Az EMMA (Extensible MultiModal Annotation) nyelv egy adatátviteli formátum interakciókezelő rendszerekhez. A W3C Multimodális Interakció Keretrendszere (W3C Multimodal Interaction Framework) részét képező specifikáció a felhasználótól érkező jelek (input) leírására szolgál, olyan megjegyzésekkel (annotations) kiegészítve, mint az értelmezés bizonyosságának mérőszámai, időcímkék és a felhasználói input természete. Észrevételeiket április 30-ig várjuk. További információk a Multimodális Interakció (Multimodal Interaction) honlapján.

XML csővezeték-nyelv: Munkaterv

2007. 04. 05.: Az XML-feldolgozásmodell Munkacsoport (XML Processing Model Working Group) megjelentette az „XProc: egy XML csővezetéknyelv” (XProc: An XML Pipeline Language) átdolgozott munkatervét. A dokumentumfolyamok vezérlésére és beosztására használatos XProc nyelv azon transzformációk interakcióit, bemeneteit és kimeneteit szabványosítja, melyek olyan specifikációk nagy csoportjából származnak - mint az XSLT, XML-séma, XInclude és a kanonikus XML -, amik XML-dokumentumokon hajtanak végre műveleteket és azokat állítanak elő. További információk az XML honlapon.

W3C-ajánlás lett A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0

2007. 04. 05.: A W3C a mai megjelentette a „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0” (Semantic Interpretation for Speech Recognition Version 1.0, SISR) W3C-ajánlást. Az interaktív hang-alapú webelérés erőteljes trendjének részeként SISR-címkék (tags) segítségével a beszédfelismerés során kinyerhető a jelentés. A SISR a „Nyelvtan-specifikáció Beszédfelismeréshez” (Speech Recognition Grammar Specification, SRGS) címke-tartalmának szintaktikáját és szemantikáját definiálja, hogy eredményként sorbarendezett XML és ECMAScript változókat kapjunk. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

A W3C új szabványt dolgozott ki a webtartalom nemzetköziesítéséről

2007. 04. 03.: A World Wide Web Consortium ma megjelentette a „A nemzetköziesítés címkekészlete 1.0” (Internationalization Tag Set (ITS) Version 1.0) W3C-ajánlást. Az XML-tartalmak létrehozói az elemek és attribútumok ITS-készletét használhatják sémák és dokumentumok készítéséhez lokalizációhoz, és egy globális felhasználói körnek szóló nemzetköziesítéshez. „Nemzetközi szinten dolgozni dokumentumformátumokkal sokkal könnyebb, ha új sémát készítünk hozzá, vagy ha egy már meglévőt használunk fel”, mondta Richard Ishida (W3C). Implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez vannak, és ezek használhatók új és létező szókészletekhez, mint az XHTML, DocBook és OpenDocument. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

RDFa példafelhasználások: Munkaterv

2007. 03. 30.: Az XHTML2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) és a Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) együttesen jelentette meg az „RDFa példafelhasználások: az RDF HTML-be ágyazásának alkalmazási példái” (RDFa Use Cases: Scenarios for Embedding RDF in HTML) első nyilvános munkatervét. Az RDFa XHTML-kompatibilis konstrukciókkal és bővítésekkel írja le a metaadatokat, új világát teremtve meg a felhasználó által elérhető funkcionalitásoknak. A példafelhasználások a HTML, RDF és N3 jelöléseket valamelyest ismerő tartalomszolgáltatók, eszközfejlesztők és felhsználók részére készültek. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Webszolgáltatások Követelményei 1.5: előzetes javaslatterv

2007. 03. 30.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások követelményei 1.5” átdolgozott előzetes javaslattervet. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). A csoport megjelentette továbbá az „Alapok” (Primer), az „Útmutató” (Guidelines) és az „Elemek azonosítói” (Element Identifiers) átdolgozott munkaterveket is. Visszajelzéseket az előzetes javaslattervről június 30-ig várunk. További információk a Webszolgáltatások (Web Services) honlapján.

GRDDL-tesztesetek: Munkaterv

2007. 03. 28.: A Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése Munkacsoport (GRDDL Working Group) megjelentette a „GRDDL-tesztesetek” (GRDDL Test Cases) első nyilvános munkatervet. A tesztesetek a GRDDL-t megvalósító ágensek várható viselkedését mutatják be. Az olyan alkamazásokkal, mint a mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolása, a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. A GRDDL értékes összetételek létrehozását teszi lehetővé alacsony költséggel. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: „Webszolgáltatások Leíró Nyelve (WSDL) 2.0”

2007. 03. 27.: A Webszolgáltatások Leírása Munkacsoport (Web Services Description Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások Leíró Nyelve 2.0” (Web Services Description Language Version 2.0, WSDL) három előzetes javaslattervének átdolgozott kiadását: „0. rész: Alapok” (Part 0: Primer), „1. rész: Központi nyelv” (Part 1: Core Language), valamint „2. rész: Kiegészítések” (Part 2: Adjuncts). Az előzetes javaslattervhez képest történt néhány változtatásról április 15-ig várjuk észrevételeiket. A WSDL „Leképezés RDF-re” (RDF Mapping) és „SOAP 1.1 -kötés” (SOAP 1.1 Binding) pedig átdolgozott munkaterv lett. A WSDL 2.0 moduláris webszolgáltatásokat modellez és ír le, illetve elosztott rendszerek leírására és alkalmazások közti kommunikáció automatizálására szolgál. További információk a Webszolgáltatások (Web services) oldalon.

Végső munkaterv: SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez

2007. 03. 27.: Az RDF-adatelérési Munkacsoport (RDF Data Access Working Group) megjelentette a „SPARQL Lekérdezőnyelv RDF-hez” (SPARQL Query Language for RDF) harmadik végső munkatervét. A SPARQL (kiejtése az angol "sparkle" szónak megfelelően) módszert kínál a fejlesztőknek és a végfelhasználóknak a keresési kritériumok megfogalmazásához és a találati listák feldolgozásához az információfajták széles spektruma esetében, mint pl. a személyes adatok, az emberi kapcsolatok hálója és a digitális alkotásokról (zenéről, képekről stb.) szóló metaadatok. A SPARQL eszközt nyújt továbbá az eltérő források fölötti integrációhoz. Észrevételeiket április 18-ig várjuk. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: EARL 1.0 séma

2007. 03. 23.: A WAI Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group) megjelentette a „Kiértékelő és jelentéskészítő nyelv 1.0 séma” (Evaluation and Report Language (EARL) 1.0 Schema) végső munkatervét. Észrevételeiket április 20-ig várjuk. Az EARL a különböző kiértékelő és tesztelő eszközök eredményeinek kicserélésére, kombinálására és összehasonlítására szolgáló formátum. „A Kiértékelő és jelentéskészítő nyelv áttekintője” (EARL Overview) oldalon bevezetést olvashat az EARL-ről. További információk „A Web akadálymentesítési kezdeményezése” (Web Accessibility Initiative) honlapon.

HTTP szógyűjtemény RDF-ben

2007. 03. 23.: A WAI Kiértékelő- és Javító Eszközök Munkacsoport (Evaluation and Repair Tools Working Group, ERT WG) megjelentette a „HTTP szógyűjtemény RDF-ben” (HTTP Vocabulary in RDF) átdolgozott munkatervét. A dokumentum által definiált nyelv segítségével a kliens és a szerver közt kicserélt HTTP-fejrészek (headers) RDF-formátumban leírhatók. A nyelv tartalmazza a HTTPS séma szógyűjteményét csakúgy, mint a magspecifikációk más kiterjesztéseit. További információk a WAI ERT (WAI ERT) honlapon.

A Lekérdező XML kiterjesztése szkripteléshez és az 1.1-es verzió követelményei: Munkatervek

2007. 03. 23.: A munkacsoport résztvevői és a tágabb közösség kérésének eleget téve a Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentetett két első nyilvános munkatervet. A „Lekérdező XML kiterjesztése szkripteléshez 1.0 követelményei” (XQuery Scripting Extension 1.0 Requirements) azon célokat és követelményeket írja le, melyek mentén az XQuery 1.0 szkriptnyelvként funkcionálhat. A „Lekérdező XML 1.1 követelményei” (XML Query (XQuery) 1.1 Requirements) a Lekérdező XML 1.0 kiterjesztésének kompatibilitási és funkcionalitási követelményeit írja le. További információk az XML honlapon.

Munkacsoport-feljegyzések: A Lekérdező XML követelményei és példafelhasználásai

2007. 03. 23.: A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentetett két munkacsoport-feljegyzést: „A Lekérdező XML követelményei” (XML Query (XQuery) Requirements) és „A Lekérdező XML példafelhasználásai” (XML Query Use Cases) címmel. Ez a két dokumentum feljegyzés az XQuery és a hozzá kapcsolódó specifikációk fejlesztéséhez . Az ajánlások az XML-család részenként az adatbányászat, a dokumentum-transzformáció, és a vállalati informatika terén használatosak. További információk az XML honlapon.

EKormányzat és a Web: Műhelykonferencia

photo of Workshop panel discussion 2007. 03. 20.: Megjelent az „Európai W3C-szimpozion az eKormányzatról” beszámolója (European W3C Symposium on eGovernment Report). A résztvevők speciális, ekormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati és állampolgári szükségletekről tanácskoztak, hogy felmérjék a Web együttműködését (interoperability) veszélyeztető aspektusokat, és megtalálják, hogy hogy tudnának a kormányzatok jobb és hatékonyabb, számítógépes technológiákra épülő szolgáltatásokat üzemeltetni. A február 1-2-án Gijónban (Spanyolorzság, Asturias) megrendezett szimpoziont (sajtónyilatkozat) a W3C Spanyol Iroda és a Fundación CTIC szervezte, támogatója a Principality of Asturias Government.

XML-kötések Nyelve (XBL) 2.0: Várjuk a megvalósításokat!

2007. 03. 16.: A W3C örömmel jelenti, hogy az „XML-kötések Nyelve 2.0” (XML Binding Language (XBL) 2.0) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. Az XML a webes formátumok, mint a HTML, elemeinek megjelenését és viselkedését terjeszti ki. Az elemek feltérképezhetőek a szkripteléshez, eseménykezeléshez, CSS-hez, és több komplex tartalom-modellhez. A tartalom újrarendezhető, -tördelhető, így például összetett CSS-stílusokat alkalmazhatunk egyszerű HTML vagy XHTML jelöléshez. Az XBL-t új DOM-interfészek és - más specifikációkkal együtt - tetszőleges tag-készletek implementálására használhatjuk. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Munkaterv: „RDFa bevezető”

2007. 03. 13.: Az XHTML 2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) és a Bevált Szemantikus Webes Alkalmazások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) együttesen jelentette meg az „RDFa bevezető 1.0” (RDFa Primer 1.0) átdolgozott munkatervét. Az RDFa XHTML-kompatibilis konstrukciókkal és bővítésekkel írja le a metaadatokat, új világát teremtve meg a felhasználó által elérhető funkcionalitásoknak. Az új verzióban a szkriptelés, illetve az rdf:type deklarálásához szükséges class attribútum használatának szintaktikája változott. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

CURIE: Munkaterv a kompakt URI-król

2007. 03. 07.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) és a Bevált Szemantikus Webes Megoldások és Fejlesztések Munkacsoport (Semantic Web Best Practices and Deployment (SWBPD) Working Group) közösen megjelentette a „CURIE-szintaktika 1.0” (CURIE Syntax 1.0) első nyilvános munkatervét. A jelölőnyelv-készítőknek írt munkaterv a CURIE-k (kompakt URI-k) szintaktikáját és használatát specifikálja. További információk a HTML Fejlesztési Terület (HTML Activity) és a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

A W3C megalakította az új HTML Munkacsoportot

2007. 03. 07.: A W3C örömmel várja a résztvevőket az új HTML Munkacsoportba (HTML Working Group), melynek feladata (chartered) az új HTML szabvány elkészítése a böngészőkereskedők, a szoftverfejlesztők és a tartalomkészítők aktív bevonásával. „Itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a szabványt és megnézzük, mit tehetünk azért, hogy a kurrens közösségi szükségleteket kielégítsük, és ténylegesen figyelembe vegyük a böngészőgyártók állásfoglalásait szemmel látható, nyílt módon”, mondta Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója. Ugyanakkor a W3C megalakította az Űrlapok Munkacsoportot (Forms Working Group), az XHTML2 Munkacsoportot (XHTML2 Working Group), és újraalakította a Hiperszöveg Koordinációs Csoportot (Hypertext Coordination Group). További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a HTML Munkacsoport (HTML Working Group), az Űrlapok Munkacsoport (Forms Working Group), és az XHTML2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) honlapjain.

Munkaterv: CSS3 szöveg

2007. 03. 06.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentette a „Hármas szintű CSS szöveg” (CSS Text Level 3) munkatervet. Az ezelőtt CSS3 szövegeffektusok modul-nak (CSS3 Text Effects Module) nevezett munkaterv a hármas szintű Egymásbaágyazott Stíluslapok nyelv része, és a láthatatlan karakterekkel, a sortörésekkel, a szóhatárokkal, a szövegtördeléssel, az igazítással és a szóközökkel foglalkozik. További információk a CSS honlapon.

Inkubátorcsoport a szemantikus webszolgáltatások elemzésére

2007. 03. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakította a „Szemantikus Webszolgáltatások Tesztkörnyezetei Inkubátorcsoport”-ot (SWS Testbed Incubator Group), melyet a Wright State University, a Stanford University, a DERI University of Innsbruck, és a National University of Galway (Írország) W3C-tagok szponzorálnak. Ennek a csoportnak az a feladata, hogy szabványos módszertant fejlesszen ki a szemantikus webszolgáltatások értékelésére, problémák szabványhalmazára alapozva és kifejlesztve egy nyilvános tárházat ezeknek a problémáknak. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk az Inkubátor Tevékenység (Incubator Activity) honlapján, mely tevékenység egy friss kezdeményezés a webbel kapcsolatos újonnan felmerülő technológiák fejlesztésének dajkálására.

A bizonytalan tudásra fókuszáló inkubátorcsoport

2007. 03. 05.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakította „A Világháló Bizonytalansági Következtetései Inkubátorcsoport”-ot (Uncertainty Reasoning for the World Wide Web Incubator Group), hogy jobban definiálhassuk a hiányos tudásra épülő munka kihívásait. A csoport a bizonytalanság elemeinek azonosítását, példafelhasználások készítését, és az alapok lefektetését tervezi, mellyel kifejezhető és következtethető, ha az igazság vagy hamisság nem releváns vagy nem ismert. A csoportot az Image, Video and Multimedia Systems Lab, a McDonald Bradley, a MITRE, a National ICT Australia (NICTA), a University of Amsterdam, és a University of Bristol W3C-tagok szponzorálják. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a csoporthoz. További információk az Inkubátor Tevékenység (Incubator Activity) honlapján.

A W3C szereplései márciusban

2007. 03. 02.: Előztes a W3C szerepléseiről és rendezvényeiről, mely RSS-csatornán (RSS channel) keresztül is elérhető.

Végső munkaterv: A GRDDL, mint kapocs a mikroformátumok és a Szemantikus Web között

2007. 03. 02.: A Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése Munkacsoport (GRDDL Working Group) megjelentette a „Dialektusok Forrásleírásainak Böngészése” (GRDDL) végső munkatervét. Észrevételeiket március 30-ig várjuk. Az olyan fontos alkamazásokkal, mint a mikroformátumok Szemantikus Webhez csatolása, a GRDDL egy olyan mechanizmus, mely RDF-állításokat nyer ki alkalmas XHTML- és XML-tartalomból, olyan programok használatával, mint az XSLT-transzformációk. A GRDDL értékes összetételek létrehozását teszi lehetővé alacsony költséggel. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Biztonságos böngészés: Munkaterv

2007. 03. 02.: A Biztonságos Webes Környezet Munkacsoport (Web Security Context Working Group) megjelentette a „Webes biztonsági tapasztalatok, figyelmeztetők és bizalom: Lehetőségek és példafelhasználások” (Web Security Experience, Indicators and Trust: Scope and Use Cases) első nyilvános munkatervet. A dokumentumban arról olvashatunk, milyen technológiák lesznek alkalmazva és a javaslatok hogyan lesznek kiértékelve ahhoz, hogy a csoport elvégezhesse műszaki munkáját, lehetővé téve biztonságos és használható felületek kialakítását a webfelhasználók biztonságos bizalmi webes döntéshozatalaihoz. További információk a Biztonság Fejlesztési Terület (Security Activity) honlapon.

Elosztott Webalkalmazások Deklaratív Modelljei Műhelykonferencia: részvételre való felhívás

2007. 03. 01.: A 2007. június 5-6-án megrendezésre kerülő Elosztott Webalkalmazások Deklaratív Modelljei Műhelykonferenciára április 17-ig várjuk az expozékat. A rendezvénynek a MobileAware ad otthont az Enterprise Ireland, az Ír Állami Fejlesztési Hivatal (Irish State Development Agency) támogatásával. A résztvevők azt fogják megvitatni, hogy a deklaratív technológiák alkalmazásával milyen mértékben csökkenthetők az otthoni, irodai és mobil környezetben használt webes alkalmazások előállítási költségei úgy, hogy közben nagyobb interaktivitás és az eszközök szélesebb körű elérése legyen biztosított. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops) és a Mindenütt Jelenlévő Web (Ubiquitous Web) oldalon.

Tim Berners-Lee a Web jövőjéről beszél az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa előtt

Tim Berners-Lee 2007. 03. 01.: Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója, a World Wide Web jövőjéről beszélt a Telekommunikáció és Internet Albizottság (Subcommittee on Telecommunications and the Internet), Energia & Kereskedelem bizottság (Committee on Energy & Commerce), az Egyesült Államok Képviselőháza (U.S. House of Representatives) előtt március 1-én. Berners-Lee-t, mint a Web atyját, Edward Markey elnök hívta meg Az Egyesült Államok Digitális Jövője (Digital Future of the United States) sorozatba. A beszéd szövege (testimony) és a webes közvetítés (hearing and archived Webcast, WMP) részletei elérhetők.

A W3C megalakította a Biztonsági Specifikációk Munkacsoportot

2007. 02. 28.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakította az „Biztonsági XML-specifikációk Karbantartása Munkacsoport”-ot (XML Security Specifications Maintenance Working Group). A Frederick Hirsch (Nokia) által vezetett csoport azért alakult meg (chartered), hogy elvégezze a biztonsági specifikációk XML aláírás és XML titkosítás családjába tartozó ajánlások karbantartási munkáit. A csoport feladata az is, hogy javaslatot tegyen jövőbeni, valószínűleg szélesebb körű munka megfogalmazására is. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a Munkacsoporthoz. További információk a Biztonság Fejlesztési Terület (Security Activity) honlapján.

Webszolgáltatások Követelményei 1.5: Felhívás implementációk készítésére

2007. 02. 28.: A W3C örömmel jelenti, hogy a Webszolgáltatások követelményei 1.5 előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. A követelmények Keretrendszere (Framework) a webszolgálatások természetét kifejező modellt definiál, melynek segítségével átadhatók az együttműködéshez szükséges feltételek. A Függelék (Attachment) pedig azt írja le, hogyan kapcsolódnak a követelmények a webszolgáltatások által alkalmazott - WSDL-en vagy UDDI-n belüli - tárgyakhoz (subject). Visszajelzéseket az előzetes javaslattervről június 30-ig várunk. További információk a Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) honlapján.

Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata: műhelykonferencia

fénykép egy műhelykonferenciáról2007. 02. 28.: A „Vállalati Rendszerek Szolgáltatásainak Hálózata” (Workshop on Web of Services for Enterprise Computing) nevű rendezvény 2007. február 27-28-án kerül megrendezésre Bedfordban (MA, USA), a MITRE rendezésében. A részvtevők arról fognak tanácskozni, hogy hogyan lehetne megkönnyíteni az üzleti tranzakciók és a Webet megelőző rendszerek közti együttműködés feldolgozását, és hogyan lehet megoldani a webtechnológiákat használó intranetes és extranetes szolgáltatások összekötésést. További információk a Műhelykonferenciák (Workshops) és a W3C Fejlesztési Területek (W3C Activities) honlapon.

Végső munkaterv: XMLHttpRequest objektum AJAX-hoz

2007. 02. 27.: A Web API Munkacsoport (Web API Working Group) megjelentette „Az XMLHttpRequest objektum” (The XMLHttpRequest Object) végső munkatervét. Az AJAX alap-komponense, a XMLHttpRequest objektum, egy interfész, mely lehetővé teszi, hogy a szkriptek olyan HTTP-kliens funkcionalitásokat végezzenek el, mint például űrlap-adatok elküldése (submit), vagy adatok letöltése távoli weboldalról. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapon.

Javaslatterv lett „A nemzetköziesítés címkekészlete”

2007. 02. 26.: A W3C örömmel jelenti, hogy „A nemzetköziesítés címkekészlete” (Internationalization Tag Set, ITS) javaslattervvé lépett elő. Észrevételeiket Március 26-ig várjuk. Elemeknek és attribútumoknak az adatkategóriák alapján meghatározott ITS-készlete támogatja a sémák és dokumentumok nemzetköziesítését és lokalizációját. Implementációk DTD-khez, XML-sémához és Relax NG-hez vannak, és ezek használhatók új és létező szókészletekhez, mint az XHTML, DocBook és OpenDocument. További információk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

A W3C megalakította a POWDER Munkacsoportot a metadatok visszakereshetőségéhez

2007. 02. 22.: A W3C örömmel jelenti, hogy megalakította a „Protokoll Webes Erőforrások Leírásához Munkacsoport”-ot (Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group) a Szemantikus Web Fejlesztési Terület részeként. A csoportot, melynek vezetője Phil Archer (ICRA), 2008 március 31-ig terjedő hatállyal hozták létre (chartered) azzal a céllal, hogy kifejlesszenek egy módszert, mellyel a leírás-erőforrásoknak (Description Resources) nevezett strukturált metaadatok hitelesíthetők, a webes erőforrások csoportjaihoz rendelhetők, és erőforrásoktól függetlenül újrakereshetők. A csoport első telefonkonferenciája március 9-én lesz. A W3C-tagok (W3C Members) ezen a formon keresztül csatlakozhatnak a Munkacsoporthoz. További információk a Szemantikus Web (Semantic Web) honlapon.

Végső munkaterv: XForms 1.1

2007. 02. 22.: Az XForms Munkacsoport (XForms Working Group) megjelentette az XForms 1.1 végső munkatervet, a webes űrlapok következő generációjának alapkövét. Észrevételeiket április 5-ig várjuk. Az XForms 1.1 a következőkkel bővítette az 1.0-ás verziót: néhány új elfogadási (submission) lehetőséggel, műveletkezelőkkel, hasznos funkciókkal, a felhasználói felület fejlesztésével, és segítséget nyújtó adattípusokkal csakúgy, mint hatékonyabb műveletfeldolgozó-képességgel, többek közt a feltételes, ismételt és a héttérben való futtatással, az önkényes adatmanipuláció és az eseményfüggő információk elérésének képességével. További információk az XForms honlapon.

Munkaterv: „Állapottérkép Bővíthető Jelölőnyelve” (SCXML)

2007. 02. 21.: Hang-alapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette az „Állapottérkép Bővíthető Jelölőnyelve: Állapotgép jelzésrendszere vezérlésabsztrakcióhoz” (State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction) átdolgozott munkatervet. Az SCXML egy UML Harel állapottáblázat és CCXML alapú végrehajtási környezet. Az SCXML egy lehetséges vezérlőnyelv a VoiceXML 3 .0, a CCXML 2.0, és a Többmódú Interakció Munkacsoport (Multimodal Interaction Working Group) által fejlesztett szerkesztői nyelven belül. További információk a Hang-alapú böngésző (voice browser) honlapon.

Újraindult a Nemzetköziesítés Fejlesztési Terület, megalakult az Architektúra Csoport

2007. 02. 20.: A W3C örömmel jelenti, hogy újraindította a Nemzetköziesítés Fejlesztési Területet (Internationalization (I18n) Activity) és megalakította A Nemzetköziesítés Architektúrája Csoportot (Internationalization Architecture Working Group) François Yergeau (felkért szakértő) vezetésével. A csoportot azért hozták létre (chartered), hogy a Karaktermodell „Erőforrás-azonosítói”-n (Resource Identifiers) és „Normalizációjá”-n (Normalization), illetve a „Nyelvi címkék és helyi azonosítók” (Language Tags and Locale Identifiers) dokumentumon dolgozzon. A Nemzetköziesítés Magja Munkacsoportot (Internationalization Core Working Group) Addison Phillips (Yahoo!) vezeti, és azért lett újraindítva (rechartered), hogy a Web nemzetközi és univerzális elérését lehetővé tevő technológiákra javaslatot tegyen, s azok fejlesztését koordinálja. A Yves Savourel (Enlaso) által vezetett A Nemzetköziesítés Címkekészlete Munkacsoport (Internationalization Tag Set (ITS) Working Group) és a Martin Dürst (felkért szakértő) által vezetett Nemzetköziesítés Érdeklődési Csoport (Internationalization Interest Group) vállalása (charter) ki lett bővítve. A Nemzetköziesítési Útmutató, Oktatás és Információterjesztés Munkacsoport (Internationalization GEO (Guidelines, Education & Outreach) Working Group) megszűnt, munkáját a Mag csoport vette át. Az I18n-ben való részvétel a W3C-tagok (W3C Members) számára lehetséges. További ifnormációk a Nemzetköziesítés (Internationalization) honlapon.

Inkubátorcsoport-jelentés: W3C tartalomcímkézés

2007. 02. 20.: A W3C Tartalomcímkézési Inkubátorcsoport (W3C Content Label Incubator Group, WCL XG) megjelentette végső jelentését: „W3C tartalomcímkézés” (W3C Content Labels). Az inkubátor-jelentés egy adatmodellt definiál a tartalomcímkézéshez, amin keresztül azonosított csoportok állításokat fogalmazhatnak meg erőforrások, vagy erőforráscsoportok tulajdonságairól. Ez a publikáció a W3C kísérleti Inkubátor Tevékenységének (Incubator Activity) része (lásd A W3C elindította az Inkubátor Fejlesztési Területet sajtónyilatkozatban), és egyben ez az első inkubátorcsoport-jelentés, amit a W3C kiadott.

XHTML 1.1 második kiadás: Munkaterv

2007. 02. 16.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette az „XHTML™ 1.1 - Modulalapú XHTML” (XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML) második kiadását, mint a módosított javaslattervet előkészítő munkatervet. Az XHTML 1.1 a „Szigorú XHTML 1.0” (XHTML 1.0 Strict) újrafogalmazása XHTML-modul alapokon. Ez nem egy új verzió, a második kiadás tartalmazza az összes eddig ismert hibajavítást, és új leírást nyújt XML-sémában. További információk a HTML honlapon.

XML-események 2: Munkaterv

2007. 02. 16.: A HTML Munkacsoport (HTML Working Group) megjelentette az „XML-események 2: Egy esemény XML-szintakszisa” (XML Events 2: An Events Syntax for XML) munkatervet. A nyelvkészítőknek lehetősége nyílik a viselkedés jelöléssel való összekapcsolása céljából ezen specifikáció modulja alapján az eseményfigyelőket és -kezelőket a 2-es szintű DOM eseményinterfészeivel integrálni. A 2.0-ás verzió új funkcionalitást nyújt a feltételes eseménykezeléshez, és explicit elemeket szolgáltat a kezelőkhöz. Tartalmaz még egy átdolgozott XML-sémát és DTD-t, és felöleli a 2003-as XML-események ajánlás összes ismert hibáját. További információk a HTML honlapon.

Elosztott webalkalmazások: Előzetes a műhelykonferenciáról

2007. 02. 16.: A W3C 2007. június 5-6-án tervezi megtartani Az Elosztott Webalkalmazások Deklaratív Modelljei Műhelykonferenciát, melynek a MobileAware ad otthont az Enterprise Ireland, az Ír Állami Fejlesztési Hivatal (Irish State Development Agency) támogatásával. A résztvevők a hálózati eszközökön futó elosztott alkalmazások modellezéséról, biztonsági kérdéseiről és használhatóságáról fognak tárgyalni. A részvételre való felhívás és további információk márciusban várhatók. További információk a W3C-műhelykonferenciák (W3C Workshops oldalon.

Olvasási hozzáférés biztosítása: Munkaterv

2007. 02. 15.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette a „Weberőforrások olvasási hozzáférésének biztosítása” (Enabling Read Access for Web Resources) átdolgozott munkatervet. Ez a mechanizmus lehetővé teszi különböző domaineken található webtartalmak együttes megjelenítését. A HTTP fejrészben (header) vagy XML feldolgozóutasítással, vagy a kettő együttesével jelezhető az olvasási hozzáférés engedélyezése. A dokumentum címe ezelőtt Olvasási hozzáférés engedélyezése XML-tartalomhoz az <?access-control?> eljárási útmutató segítségével 1.0 (Authorizing Read Access to XML Content Using the <?access-control?> Processing Instruction 1.0) volt. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Tim Berners-Lee beszéde a 3GSM Világkongresszuson

Tim Berners-Lee2007. 02. 12.: Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a Web szülőatyja nyitotta meg a 3GSM Világkongresszust február 12-én Barcelonában (Spanyolország) a Mobil-innovációs Fórumon (Mobile Innovation Forum) tartott vitaindító beszédével (keynote address). Berners-Lee beszélt arról, mi a szerepe az innovációnak és a nyitottságnak a Web sikerében, és hogyan segíti a W3C Mobilweb Kezdeményezése (W3C Mobile Web Initiative) egyirányba terelni a mobiltelefonálást és a Webet, és hogyan hidalja át a digitális megosztottságot. (Fényképezte: Le Fevre Communications)

Kliens oldali webalkalmazások 1.0 követelményei: Munkaterv

2007. 02. 09.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats Working Group) megjelentette a „Kliens oldali webalkalmazások 1.0 követelménei ” (Widgets 1.0 Requirements) átdolgozott munkatervét. A dokumentum azon megjelenítési célokat, és követelményeket fogalmazza meg, mely a kliensoldali webalkalmazások (widgets) szkriptelésének, digitális aláírásának, titkosításának és csomagolásának eszközfüggetlen szabványosításához szükséges. Akárcsak a gadgetek vagy a modulok, a widgetek is kis programok, mint az óra, információs sáv, játékok és időjárás-előrejelzések, melyek távoli adatokat jelenítenek meg és frissítenek, és webböngésző-környezetben futnak. További információk a Gazdag webkliensek (Rich Web Clients) honlapon.

A W3C-irodák találkozója

Csoportkép a találkozó résztvevőiről2007. 02. 06.: A W3C-irodák február 5-6-án, Sophia Antipolis-ban (Franciaország) tartották éves összejövetelüket. A W3C 16 nemzetközi irodájának képviselői találkoztak az INRIA-ban, ahol a W3C-tagságról, az irodák rendezvényeiről, és a jövőbeni tervekről esett szó. A W3C irodák az adott ország nyelvén járulnak hozzá a küldetés népszerűsítéséhez, szélesítik földrajzi bázisát, és ösztönzik a W3C fejlesztési munkáiban való nemzetközi részvételt. További információk a W3C irodák (W3C Offices) honlapján. (A fényképet készítette: Karl Dubost.)

Javaslatterv lett a beszédfelismerés szemantikus interpretációja

2007. 02. 06.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „A Beszédfelismerés Szemantikus Interpretációja 1.0” (Semantic Interpretation for Speech Recognition Version 1.0, SISR) javaslattervvé (Proposed Recommendation) lépett elő. Nyelvtani szabályok SISR-címkéi (tags) segítségével a beszédfelismerés során kinyerhető a jelentés. A SISR a „Nyelvtan-specifikáció Beszédfelismeréshez” (Speech Recognition Grammar Specification, SRGS) címke-tartalmának szintaktikáját és szemantikáját definiálja, hogy eredményként sorbarendezett XML és ECMAScript változókat kapjunk. Észrevételeiket március 5-ig várjuk. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

Oldal-alapú médium és viselkedésmeghatározó kiterjesztések: CSS3 Munkatervek

2007. 02. 06.: A CSS Munkacsoport (CSS Working Group) megjelentetett két átdolgozott CSS3 munkatervet. Az „Oldal-alapú médiumhoz generált tartalom” (Generated Content for Paged Media) olyan - a nyomtatott publikációkban gyakran használt - újdonságokról ír, mint a kereszthivatkozások, lábjegyzetek, fej-és láblécek. „A CSS viselkedésmeghatározó kiterjesztései” (Behavioral Extensions to CSS) lehetővé teszik CSS stíluslapból kötések - mint az XBL - linkelését, így a kötések a felhasználói és alternatív stíluslapoknál és médiakiválasztásoknál is alkalmazhatók. További információk a CSS honlapon.

Végső munkaterv: Webszolgáltatások címzése - Metadatok

2007. 02. 02.: Az előzetes W3C-javaslattervként (Candidate Recommendation) való publikálás óta érkezett észrevételeket figyelembe véve a Webszolgáltatások Címzése Munkacsoport (Web Services Addressing Working Group) megjelentette a „Webszolgáltatások címzése 1.0 - Metaedatok” (Web Services Addressing 1.0 - Metadata) végső munkatervet. Észrevételeiket február 23-ig várjuk. A korábban javasolt WSDL-kiterjesztés elem és a WSDL SOAP-modul el lett távolítva a specifikációból, a webszolgáltatások követelményleíró állításai pedig be lettek vezetve. A dokumentum neve formálisan „Webszolgáltatások címzése 1.0 - WSDL-kötések” (Web Services Addressing 1.0 - WSDL Binding. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

WSDL-elemek azonosítása: Munkaterv

2007. 01. 31.: A Webszolgáltatások Követelményei Munkacsoport (Web Services Policy Working Group) megjelentette a „WSDL 1.1 elemeinek azonosítása” (WSDL 1.1 Element Identifiers) első nyilvános munkatervét, és tervezi, hogy munkacsoport-följegyzésként (Working Group Note) is kiadja. Ezek a rész-azonosítók és IRI-hivatkozások, melyeket a szerzők számára könnyen érthetőnek és összehasonlíthatónak konstruáltak, Webszolgáltatások Leíró Nyelve 1.1 dokumentumokban használhatók. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

Végső munkaterv: „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0”

2007. 01. 30.: A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a „W3C mobileOK alapszintű tesztek 1.0” (W3C mobileOK Basic Tests 1.0) végső munkatervet. Ezek a tesztek alapjául szolgálnak a „W3C mobileOK Alapszint” (W3C mobileOK Basic) teljesítésének igazolásához és a W3C „Bevált mobilwebes gyakorlatok” (Mobile Web Best Practices) dokumentumán alapulnak. További információk a Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) honlapján.

W3C-ajánlás és OASIS-szabvány lett a WebCGM 2.0

2007. 01. 30.: A World Wide Web Consortium és az OASIS a mai napon közösen jelentette meg a WebCGM 2.0 ajánlást illetve szabványt. A Számítógépes Grafikai Metafájl (CGM) egy ISO szabvány a 2D-s vektorok és a kevert vektor/raszter grafikák kicserélésére műszaki szemléltetéshez, dokumentáláshoz és adatvizualizáláshoz. A WebCGM egy CGM-profil, mely webes hivatkozásra is képes, és ami a védelmi-, légiközlekedési-, építészeti- és szállítmányozási-ipar webalkalmazásira van optimalizálva. A már széleskörben alkalmazott (implemented) 2.0-ás verzió DOM-elérést biztosít a WebCGM objektumokhoz és egy XML társ fájlt (XCF) a külső adatoknak, valamint kiterjeszti a grafikai és intelligens tartalmat. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) és a WebCGM honlapon.

Előzetes javaslatterv lett a Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához

2007. 01. 26.: A W3C örömmel jelenti, hogy a „Szemantikus megjegyzések WSDL-hez és XML-sémához” (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema) előzetes javaslattervvé (Candidate Recommendation) lépett elő. Szemantikus megjegyzéseket a webszolgáltatások leírónyelvének (WSDL) komponenseihez fűzhetünk a webszolgáltatások osztályozása, megtalálása, összehangolása és rendezése céljából. Visszajelzéseiket március 1-ig várjuk. A csoport szintén megjelentette a „Felhasználói segédlet” (Usage Guide) átdolgozott munkatervet is. További információk a Webszolgáltatások (Web services) honlapon.

W3C-ajánlás lett az XSLT 2.0, a Lekérdező XML és az XPath 2.0

2007. 01. 22.: A World Wide Web Consortium nyolc új szabványt jelentetett meg az XML-családból az adatbányászat, a dokumentumtranszformáció és a vállalati informatika a webszolgáltatásoktól az adatbázisokig témákban. „Több mint 1000 fejlesztői észrevétel segítette a rugalmas és implementálható adatbázistechnológia-készlet kialakítását”, mondta Jim Melton (Oracle). Az XSLT a dokumentumokat különböző formátumúakká és különböző jelölésrendszerűvé (markup) tudja alakítani. A Lekérdező XML keresést, lekérdezést és összekapcsolást (join) is képes dokumentum-halmazok fölött végrehajtani. Az XPath kifejezéseket használó XSLT 2 és XQuery XML-dokumentumokon, XML-adatbázisokon, relációs adatbázisokon, keresőmotorokon és objektumtárházakon alkalmazható. További információk a sajtónyilatkozatban (press release) az ajánlókban (testimonials) és az XML honlapon.

Végső munkaterv: XML-kötések Nyelve 2.0

2007. 01. 19.: A Webalkalmazások Formátumai Munkacsoport (Web Application Formats (WAF) Working Group) megjelentette az „XML-kötések Nyelve 2.0” (XML Binding Language (XBL) 2.0) második végső munkatervet egy olyan technológiáról, mely a webes formátumok, mint a HTML, elemeinek megjelenését és viselkedését terjeszti ki. Észrevételeiket február 9-ig várjuk. Az XBL-lel az elemek feltérképezhetőek a szkripteléshez, eseménykezeléshez, CSS-hez, és több komplex tartalom-modellhez. A tartalom újrarendezhető, -tördelhető, így például összetett CSS-stílusokat alkalmazhatunk egyszerű HTML vagy XHTML jelöléshez. Az XBL-t új DOM-interfészek és - más specifikációkkal együtt - tetszőleges tag-készletek implementálására használhatjuk. További információk a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Terület (Rich Web Clients Activity) honlapján.

Végső munkaterv: Hívásvezérlő a hang-alapú böngészőkben

2007. 01. 19.: A Hangos Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a „Hívásvezérlő a hang-alapú böngészőkben: CCXML 1.0” (Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0) munkatervét. Észrevételeiket február 7-ig várjuk. A CCXML, a Hívásvezérlésű Bővíthető Jelölőnyelv, telefonos hívásvezérlési támogatást nyújt a VoiceXML és más dialógusrendszereknek. A CCXML egy teljes telefonszolgáltatás-alkalmazást nyújt a webszerver-alkalmazások logikájával és hívásvezérlő műveletek deklarálásáról és végrehajtásáról szóló dokumentumokat, illetve kontrollálni tud egy, vagy több dialóg alkalmazást, mely felhasználói média-interakciókat hajt végre. További információk a Hang-alapú böngésző (Voice Browser) honlapon.

A W3C Tanácsadói Testülete megválasztotta a Műszaki Architektúra Csoport tagjait

2007. 01. 17.: A W3C Tanácsadó Testülete (Advisory Committee) Rhys Lewist (Volantis Systems), David Orchard-ot (BEA), és Norm Walsh-t (Sun Microsystems) választotta be a W3C Tanácsadó Testületébe (W3C Technical Architecture Group (TAG)). Továbbra is TAG-tag Dan Connolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM), T. V. Raman (Google), Henry Thompson (University of Edinburgh), kinevezett társelnök Stuart Williams (HP), és a társelnök Tim Berners-Lee. A TAG célja és feladata konszenzus építése a Web architektúrájának alapelveiről, valamint ezen alapelvek interpretálása és tisztázása amikor szükséges, segítve a Web általános architekturális kérdéseinek megoldását, illetve a W3C-n belüli és kívüli átlapolódó technológia-arcgitektúrák fejlesztésének koordinálása.

Európai szimpozion az ekormányzat és a Web tanulmányozására

2007. 01. 16.: Az „Európai W3C-szimpozion az eKormányzatról” (European W3C Symposium on eGovernment) 2007. február 1-2-án Gijónban (Spanyolorzság, Asturias) kerül megrendezésre. A résztvevők az ekormányzati szolgáltatásokról fognak eszmét cserélni, fel fogják mérni a Web együttműködését (interoperability) veszélyeztető aspektusokat, és igyekeznek megtalálni, hogy hogy tudnának a kormányzatok jobb és hatékonyabb, számítógépes technológiákra épülő szolgáltatásokat üzemeltetni. „Reméljük, a szimpozion résztvevői kritikus megjegyzésekkel fogják segíteni az állampolgárok szükségleteit és igényeit kielégítő új technológiák fejlesztését”, mondta Ralph Swick (W3C). A regisztráció (Registration), mely ingyenes, elkezdődött. További információk a sajtónyilatkozatban (press release).

Módosult „A tartalomválasztás alapjai” munkaterv

2007. 01. 10.: Az Eszközfüggetlenség Munkacsoport (Device Independence Working Group) megjelentette „A tartalomválasztás alapjai 1.0” (Content Selection Primer 1.0) átdolgozott munkatervét. Ez a dokumentum a „Tartalomválasztás az eszközfüggetlenséghez specifikáció” (Content Selection for Device Independence Specification) hatékony használatához szükséges alapismeretek mellett azt is szemlélteti, hogy hogyan használhatók a nyelv sajátosságai különböző forgatókönyvekben. További információk az Eszközfüggetlenség Fejlesztési Terület (Device Independence Activity) honlapján.Webmaster Utolsó módosítás: 2008.01.09.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!