Hírek

A W3C a WebAssembly-t ajánlja a sebesség, hatékonyság és reszponzivitás határainak tágítására

2019. december 20.

WebAssembly fekete-fehér logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A WebAssembly Munkacsoport három WebAssembly specifikációt jelentetett meg W3C ajánlásként, ezzel jelölve egy olyan új webes nyelv érkezését, amely böngészőben történő kódfuttatást tesz lehetővé.

 • WebAssembly Mag Specifikáció (WebAssembly Core Specification): a dokumentum egy alacsony szintű virtuális gépet definiál, amely pontosan emulálja számos olyan mikroprocesszor funkcionalitását, amelyen éppen fut. Akár Just-In-Time fordításon vagy értelmezésen keresztül, a WebAssembly motor közel olyan sebességgel teljesít, mint egy natív platformra fordított kód. A .wasm forrás analóg egy Java .class fájllal annyiban, hogy szintén statikus adatokat és olyan kódszegmenseket tartalmaz, amelyek ezeken a statikus adatokon működnek. A Java-tól eltérően azonban, a WebAssembly tipikusan más programozási nyelvek, mint a C/C++ vagy Rust, fordítási célpontjaként jön létre.
 • WebAssembly Web API: a dokumentum egy Promise-alapú interfészt definiál a .wasm forrás lekérdezésére és végrehajtására. A .wasm forrás szerkezete optimalizált, hogy lehetővé tegye a végrehajtás elkezdését még mielőtt a teljes forrás letöltésre került volna, amely tovább növeli a WebAssembly applikációk reszponzivitását.
 • WebAssembly JavaScript Interfész: a dokumentum egy JavaScript API-t biztosít a paraméterek WebAssembly funkciókhoz történő meghívására és átadására. A webes böngészőkben a WebAssembly gazdakörnyezettel történő interakcióit JavaScripten keresztül kezelik, ami azt jelenti, hogy a WebAssembly a JavaScript jól kidolgozott biztonsági modelljére támaszkodik.

A WebAssembly biztonságos, hordozható, alacsony szintű kódformátumot biztosít a hatékony teljesítmény és a kompakt megjelenítés érdekében. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a webes platform hatékonyabban hajtsa végre a számítás-intenzív algoritmusokat, mely cserébe teljesen új felhasználói élményeket tesz elérhetővé a weben és azon túl. Mivel a WebAssembly egy platform-független végrehajtási környezet, bármilyen más számítógép-platformon is használható.

További információ és ajánlások a sajtóközleményben.

 

Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 – első nyilvános munkaterv

2019. december 20.

A Decentralizált Azonosítók Munkacsoport (Decentralized Identifier Working Group) megjelentette a Decentralizált Azonosítók (DID) 1.0 (Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0) első nyilvános tervezetet. A decentralizált azonosító (Decentralized Identifiers (DIDs)) az azonosítók egy új típusa az igazolható, nem-központosított digitális identitás érdekében. Ezen új azonosítókat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye egy DID vezérlőjének a DID feletti szabályozást, valamint hogy az mindenféle központosított nyilvántartástól, identitás szolgáltatótól vagy hitelesítésszolgáltatótól függetlenül implementálható legyen. A DID egy olyan URL, amely a DID tárgyát (DID subject) kapcsolja erőforrásokhoz és az ezzel a tárggyal a DID dokumentum szerint végezhető megbízható interakciókhoz. A DID dokumentumok egyszerű dokumentumok, melyek egy adott DID használatát írják le. Minden egyes DID dokumentum kifejezhet kriptografikus anyagot, ellenőrzési módszereket és/vagy szolgáltatási végpontot (service endpoints). Ezek egy mechanizmus-készletet DID-kontroller számára a DID vezérlését. A szolgáltatási végpontok a DID-alannyal való megbízható interakciókat biztosítják.

Jelen dokumentum egy adatmodellt, egy URL formátumot és egy művelet-készletet határoz meg a DID-ekre, a DID dokumentumokra és a DID módszerekre.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. december 18.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A 2019. novemberi verziója a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló új technológiák, valamint a Munkacsoportokban fejlesztés alatt álló specifikációk státuszát is frissítette. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. Új szabványosítási javaslatok közül kiemelnénk néhányat:

 • WebTransport, egy a WebSocket-hez hasonló de az UDP-hez közelebb álló és QUIC-en alapuló API, leírva a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communication) dokumentumban
 • WebCodecs, a média kódolók és dekódolók felfedésére a webes applikációk számára, leírva a Média dokumentumban
 • WebGPU, leírva a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) dokumentumban, amely az utóbbi hónapokban jelentős mértékben fejlődött
 • Input a workerek és instrukciókészletek számára, leírva a Felhasználói Interakció (User Interaction) dokumentumban
 • néhány alacsony szintű specifikáció a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentumban, mint az `isInputPending`, a `` elem, és az Audióeszköz Kliens (Audio Device Client) a Média dokumentumban

Számos korábban a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló dokumentum lépett előre a szabványosítási folyamatban 2019. április óta, például olyan média specifikációk, mint a Média képességek (Media Capabilities), Kép-a-képben (Picture-in-Picture) vagy a Média Session (Media Session), melyeket már a Média Munkacsoport kezel (lásd a Média dokumentumban). Hasonló módon a CSS Animáció Instrukciókészlet API-t (CSS Animation Worklet API) most már a CSS Munkacsoport fejleszti (lásd a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentumban).

Emellett a WebAssembly is gyorsan halad a szabványosítási folyamatban, és bekerült a a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentum jól implementált technológiái közé.

A szabványosításon túl, a 2019. novemberi verzió az implementálási folyamatról is képet ad. Például a Újraméretezés Figyelőt (Resize Observer) már a Firefox és a Safari is támogatja (lásd az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) dokumentumot). A Háttér Behívást (Background Fetch) a Chrome (lásd az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) dokumentumot), a HTML-ben definiált <datalist> elemet pedig már minden nagyobb böngésző támogatja (lásd a Formátumok (Forms) dokumentumot).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

Bevezetés a Webes Akadálymentesítésbe – új W3Cx online kurzus

2019. december 3.

két számítógépet néző ember fotója, mellette WAI ikonok, ahogy a hírben indexképként megjelennek A Fogyatékos Emberek Világnapján, a World Wide Web Konzorcium (W3C) és UNESCO Információtechnológiák az Oktatásban Intézete (UNESCO IITE) új W3Cx kurzust indított „Bevezetés a Webes Akadálymentesítésbe” (Introduction to Web Accessibility) címmel.

A kurzus nem csak a műszaki háttérrel rendelkező érdeklődőket célozza, többek között a fejlesztők, dizájnerek, tartalomszerzők, projekt menedzserek, fogyatékos emberek jelentkezését is várják. A tanfolyam 2020. január 28-án indul és saját tanulási ütemben teljesíthető.

További információ a kurzusról a sajtóközleményben és a blogbejegyzésben, valamint a kapcsolódó videóban található. A kurzusra jelentkezni a hivatkozáson lehet, és érdemes erre bátorítani másokat is.

 

W3C ajánlás a Nagy Felbontású Idő 2. szint

2019. november 29.

A Webes Teljesítmény Munkacsoport (Web Performance Working Group) kiadta a Nagy Felbontású Idő 2. szint (High Resolution Time Level 2) W3C ajánlást. A specifikáció egy API-t definiál amely megad egy kezdő időpontot és az aktuális időt miliszekundum felbontásban úgy, hogy az függetlenné válik az óraleolvasás elcsúszásaitól (clock skew) és az óraigazításoktól. A most kiadott dokumentum a korábbi, Nagy Felbontású Idő 1. verzió (first version of High Resolution Time) dokumentumot váltja fel.

 

W3C ajánlás lett a CSS Tartalmazás Modul 1. szint

2019. november 29.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Tartalmazás Modul 1. szint (CSS Containment Module Level 1) W3C ajánlást. Ez a CSS modul leírja azt a tartalmazás (contain) tulajdonságot, amely jelzi hogy egy elem al-fája független a weboldal többi részétől. Ez, amennyiben megfelelő módon használják, erős optimizálást tesz lehetővé a felhasználói ágensek számára.

 

W3C ajánlás az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0

2019. november 25.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Claims Working Group) megjelentette az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0 (Verifiable Credentials Data Model 1.0) W3C ajánlást. A Feltételek (Credentials) mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen előfeltételek kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

 

W3C ajánlástervezet az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió

2019. november 20.

Az Adatkészletek Együttműködése Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) közzétette az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió ajánlástervezetet (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2). A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. Jelen dokumentum egy sémát definiál, és példákat ad e séma használatára. A DCAT lehetővé teszi az adatot közzétévők számára adatkészletek és adatszolgáltatások egy katalógusban történő leírását egy szabványos modellt és szókészletet használva, amely engedi a metaadatok feldolgozását és aggregációját több katalógusból. Ez eredményezheti az adatkészletek és adatszolgáltatások könnyebb felfedezhetőségét. Emellett biztosítani képes az adatkatalógusok közzétételének nem-központosított módját, valamint az adatkészletekre irányuló federált keresést is lehetővé teszi ugyanazt a lekérdezési mechanizmust és struktúrát használva. Az aggregált DCAT metaadat manifest fájl-ként szolgálhat a digitális megőrzés folyamat során.

A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2020. január 7-ig várják.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0

2019. november 12.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette az Akadálymentesítés Tesztelési Szabályok Formátum 1.0 (Accessibility Conformance Testing (ACT) Rules Format 1.0) W3C ajánlást (webes szabványt). A szabvány segíti az automatizált tesztelőeszközök és manuális tesztelő módszertanok fejlesztőit a tesztelési szabályok megírásában, megosztásában és implementációjában, illetve elősegíti, hogy hozzájárulhassanak az akadálymentesítés általános tesztelési gyakorlatához. További információ az ACT-ról valamint az ezt már használó cégek példái az Akadálymentességi elemzés kalibrálása az ACT használatával (Calibrate Your Accessibility Evaluation with ACT) blogbejegyzésben olvasható.

 

WebXR Augmentált Valóság Modul; WebXR Játékvezérlő Modul – első nyilvános tervezetek

2019. október 30.

Az Immerzív Web Munkacsoport (Immersive Web Working Group) közzétette az alábbi két nyilvános első tervezetet. A WebXR Augmentált Valóság Modul – 1. szint (WebXR Augmented Reality Module - Level 1) a WebXR Eszköz API-t terjeszti ki az Augmentált Valóság (AR) hardveren elérhető funkcionalitással. A WebXR Játékvezérlő Modul – 1. szint (WebXR Gamepads Module – Level 1) dokumentum a gomb, kapcsoló, hüvelykujjal irányítható játékvezérlő és érintőpad virtuális valóság (VR) és augmentált valóság (AR) eszközökkel társított adatai elérésének támogatását írja le a weben.

 

25 éves a World Wide Web Konzorcium!

2019. október 8.

a Web az emberiség összekapcsolása a technológia által, idézet Tim Berners-Lee-től (angol nyelven), ahogy a hírben indexképként megjelenik Sir Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a World Wide Web feltalálója, 25 évvel ezelőtt, 1994. október 1-én alapította meg a World Wide Web Konzorciumot, azzal a céllal, hogy a Web hosszú távú fejlődését biztosítsa. Magyarország 1995 óta tagja a Konzorciumnak, a W3C Magyar Irodának a SZTAKI ad otthont.

Azóta, a W3C tagjainak és közösségének segítségével, büszkén mondhatjuk ki, hogy a mindenki számára elérhető web létrehozásán dolgoztunk, a Weben, amely legyen adva bármilyen hardver, szofver, hálózati infrastruktúra, natív nyelv, kultúra, földrajzi elhelyezkedés, fizikai vagy mentális képesség; mindenkinek jó.

Boldog 25. születésnapot, Web Konzorcium!

2019 egy olyan évet jelöl, amikor a lakosság fele az online világban is jelen van, amikor 30 éves lett a web és a World Wide Web Konzorcium a 25. évfordulóját ünnepli. Nagy utat tett meg a Web, de még milliónyi lehetőség fekszik előtte. Társadalmunk, világunk, és a Web számos kihívással néz szembe, így sokkal inkább mint ezelőtt bármikor, a Web Konzorciumnak kötelessége továbbvinni küldetését, hogy a web mindenki számára használható legyen.

Reméljük, minél többen csatlakoznak a Web Konzorcium 25. évfordulójának megünneplésében, megosztják jókívánságaikat és elmondják saját történeteiket is (#webstories). A W3C blogbejegyzésében még több információ eddigi eredményeinkről, és arról hogy mit, hogyan és miért teszünk.

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2019. szeptember

2019. október 2.

a TPAC 2019 várossziluettje, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit ( September 2019 edition of the W3C Strategic Highlights ), mely a szervezet munkájának 2019. szeptemberi állapotát tükrözi.

A jelentés a W3C-ben folyó átfogó és kiemelt fontosságú munkáról ad számot, segíti a Web fejlődését és erősödését, leírja hogy a W3C miként elégíti ki az Ipar igényeit, valamint a kulcsterületekről és a „Web Mindenkinek” világra gyakorolt hatásáról is friss információt biztosít.

A W3C ügyvezető igazgatójának a TPAC2019-ről szóló bejegyzése a hivatkozáson olvasható. A TPAC (Technical Plennary / Advisory Committee Meetings), mely a W3C éves, a munkacsoportok személyes találkozását lehetővé tévő rendezvénye, szeptember 16-20. között került megrendezésre Fukuokában, Japánban.

 

WebDriver 2. szint – első nyilvános tervezet

2019. szeptember 23.

A Böngésző Tesztelés és Eszközök Munkacsoport (Browser Testing and Tools Working Group) közzétette a WebDriver 2. szint első nyilvános tervezetet. A WebDriver egy távoli vezérlő interfész, amely lehetővé teszi a felhasználói ágens önellenőrzését és vezérlését. Egy platform- és nyelvfüggetlen vezetékprotokollt biztosít, amely engedi az out-of-process programoknak a böngészők irányítását. A most közzétett új verzió a korábban megjelent WebDriver W3C ajánlásban tett javításokat is tartalmazza, valamint bevezeti az Új ablak (New window) parancsot.

 

Befogadó tervezés az immerzív web szabványokra – W3C Műhelykonferencia

2019. szeptember 17.

2019. november 5-6-án Seattle-ben (Washington, USA) kerül megrendezésre a W3C Befogadó Tervezés az Immerzív Web Szabványokra Műhelykonferencia (W3C Workshop on Inclusive Design for Immersive Web Standards), melynek házigazdája a PlutoVR.

A műhelykonferencia célja:

 • A létező befogadó XR megoldások megosztása, melyek új, befogadó webes XR szabványok létrehozását segítik
 • A létező webes XR technológiák akadálymentességi hiányosságainak azonosítása, valamint ezen hiányosságok orvoslásának átgondolása
 • A létező technológiák és szabványok felhasználási módjának felfedezése annak érdekében, hogy innovatív megoldások szülessenek a befogadó webes XR-re

Megvitatásra kerülő témák:

 • Létező és fejlesztés alatt álló szabványok áttekintése, melyek befolyásolhatják a befogadó webes XR-t
 • Már alkalmazott megoldások a befogadó webes XR létrehozására
 • Más tématerületek, mint a helyzetalapú VR, webes játékok és a 360-fokos videó, tanulságai
 • Létező webes XR technológiák akadálymentességi korlátai
 • Létező webes XR technológiák kiterjesztése, befogadóbb webes XR létrehozására
 • A mesterséges intelligencia (AI) szerepe a valós-idejű audió-leírás és szövegfeliratozás létrehozásában
 • Létező API-k használata az interakció alternatív módjainak biztosítására (mint például a Rezgőfunkció API (Vibration API) a taktilis visszacsatolásra vagy a Játékvezérlő API (Gamepad API) az alternatív beviteli eszközökre)

A részvétel minden meghívott számára ingyenes és a nyilvánosság számára is elérhető, nem feltétele a W3C-tagság. További információ a műhelykonferenciáról.

A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. október 5-ig.

 

Audió- és videó- médiatartalmak akadálymentesítése – új forrásanyag

2019. szeptember 12.

a WAI és az Audió- és videó- médiatartalmak akadálymentesítése fejléc-képei, ahogy a hírben indexképként megjelennek

A WAI (Web Akadálymentesítési Kezdeményezés) Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoportja (WAI Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette az Audió- és videó- médiatartalmak akadálymentesítése (Making Audio and Video Media Accessible) új forrásanyagot. A dokumentum segít a médiában alkalmazott különböző eszközök, mint a képaláírások/feliratozás, vizuális információk audió leírása, szöveges és leíró átiratok, valamint a jelnyelv megértésében és létrehozásában. Emellett útmutatóként is szolgál új videók készítése, illetve a médialejátszók akadálymentessége terén. A tervezés és projektkezelés fejezetek számba veszik a szervezeten belüli fejlesztés, illetve a kiszervezett fejlesztés szempontjait. A forrásanyag a felhasználói élmény és a szervezeteknek jutó előnyök bemutatásával kezdődik – ezzel is szemléltetve, hogy az akadálymentesség nélkülözhetetlen néhány ember számára, de hasznos mindenkinek.

 

Digitális kiadvány megjelenési formátum – első nyilvános tervezet

2019. augusztus 29.

A Digitális Könyvkiadás Munkacsoport (Publishing Working Group) kiadta a Digitális kiadvány megjelenési formátum (Publication Manifest) első nyilvános tervezetet. A dokumentum egy általános megjelenési formátumot definiál a digitális kiadványok információinak kifejezésére. A schema.org metaadatokat használva ki is bővíti azokat, valamint JSON-LD-ben szerializált különböző szerkezeti tulajdonságait is tartalmazza. Ez biztosítja a megjelenési formátumok között az interoperabilitást, és tárolja a kifejezni kívánt információk különféle variánsait.

A megjelenési formátum eredetileg a Webes kiadványok (Web Publications) terén folyó munka részeként került fejlesztésre. Azonban több megbeszélést követően, a munkacsoport tervezett munkarendje módosult: míg a Webes kiadványok című dokumentum Munkacsoport-feljegyzésként jelent meg, a Digitális kiadvány megjelenési formátum önálló dokumentummá vált. További információ e döntés hátteréről Wendy Reid blogbejegyzésében olvasható.

 

W3C Műhelykonferencia jelentés: Webes Játékok

2019. augusztus 9.

fotó a résztvevők egyik megbeszéléséről, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette a 2019. júniusban, Redmondban (Washington, USA) rendezett W3C Webes Játékok Műhelykonferenciáról készült jelentést (report of the W3C Workshop on Web Games).

A mintegy 100 résztvevővel zajló műhelykonferencián böngésző fejlesztők, webes játékmotor fejlesztők, játékfejlesztők, játék-forgalmazók és eszköz gyártók vettek részt, megvitatva a játékok szempontjából releváns webes technológiák jövőjét. A jelentés minden egyes szekció kiemelt pontjait tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra, valamint a résztvevők által megfogalmazott jövőbeni teendőket is számba veszi. Az elhangzott előadásokról videófelvétel is készült, melyek a műhelykonferencia programjából érhetők el.

A résztvevők kiemelték a 3D renderelés és a fejlettebb audió-feldolgozás erősebb támogatását, mint az AAA-kategóriás játékok webes futtatásának legfőbb igényét. A felhőben futó játékok jobb támogatását célzó javaslatokat is megvitattak, mint például az I/O (Input/Output) késleltetés csökkentése valamint a kliens és szerver közötti valós-idejű kommunikáció javítása. Azonosították a webes játékok ökoszisztéma egészére kedvező hatással lévő technikai újításokat, emellett a műhelykonferencia igen hasznosnak bizonyult a tekintetben is, hogy széles körben megvitatásra került a felfedezhetőség, az eladhatóság, a Webes futtatás és az akadálymentesítés. A megbeszélések indokolttá tehetik a jövőben egy „játék fejlesztési terület” életre hívását a W3C-n belül, a játék közösségből érkező javaslatok és észrevételek koordinálására, szélesebb körű egyeztetésre, valamint a műhelykonferencián azonosított igények terén történő változások követésére.

A W3C köszönetet mond a rendezvény házigazdájának, a Microsoft-nak; a Facebook Gaming-nek a szponzorációért; valamint a Programbizottságnak az esemény létrejöttéért, és külön köszönetét fejezi ki a résztvevőknek értékes hozzájárulásukért.

 

Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0 - Frissített Ajánlástervezet

2019. augusztus 6.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Claims Working Group) implementációkat vár az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 1.0 (Verifiable Credentials Data Model 1.0) frissített ajánlástervezethez. A Feltételek (Credentials) mindennapi életünk részei: a jogosítvány azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy gépjárművet megfelelően működtetni, az egyetemi diplomával végzettségünket igazoljuk, az útlevél pedig feljogosítja tulajdonosát arra, hogy külföldre utazhasson. A mostani specifikáció egy alap eljárást biztosít ezen előfeltételek kifejezésére a weben, kriptográfiai szempontból biztonságos, bizalmas információt kezelni tudó és automatikusan ellenőrizhető módon.

 

Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.2 – első nyilvános tervezet

2019. július 26.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) kiadta az az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.2 (Accessible Name and Description Computation 1.2) első nyilvános tervezetet. A dokumentum leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, webes tartalomleíró nyelvek alapján. Ez az információ aztán akadálymentességi API-kon keresztül láthatóvá válik, ami lehetővé teszi a segítő technológiák számára ezen objektumok azonosítását, valamint nevük vagy leírásuk megjelenítését a felhasználó felé. Az algoritmus dokumentálása, melynek során nevek és leírások kerülnek meghatározásra, elősegíti ezen tulajdonságok interoperábilis megjelenítését a különböző akadálymentességi API-k között és segíti annak biztosítását, hogy ez az információ a szerző szándékának megfelelő módon jelenjen meg.
További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Metaadat kérés-fejlécek lehívása – első nyilvános tervezet

2019. július 24.

A Webalkalmazás-biztonsági Munkacsoport (Web Application Security Working Group) kiadta a Metaadat kérés-fejlécek lehívása (Fetch Metadata Request Headers) első nyilvános tervezetet. A dokumentum egy metaadat kérés-fejléc lehívás készletet definiál, melynek célja a szerverek számára elegendő információt biztosítani ahhoz, hogy a priori döntést hozzanak egy kérés kiszolgálásáról vagy elutasításáról, annak alapján ahogyan a kérés érkezett, valamint a kontextus alapján amelyben felhasználásra kerül.

 

CAPTCHA hozzáférhetőségi problémái, a vizuális Turing-teszt webes alternatívái – frissítés

2019. július 23.

A Hozzáférhető Platform Architektúrák Munkacsoport (Accessible Platform Architectures (APA) Working Group) a Kutatási Kérdések Akciócsoport (Research Questions Task Force) támogatásával megjelentette a CAPTCHA hozzáférhetőségi problémái (Inaccessibility of CAPTCHA), a vizuális Turing-teszt webes alternatívái, tervezet frissített változatát. A frissítés a 2019. májusi verzió közzététele óta kapott észrevételeket is tartalmazza, ami segítette javítani az emberi felhasználó és a robot megkülönböztetésének technológiai elemzését.
További információ Janina Sajka, a Hozzáférhető Platform Architektúrák Munkacsoport Elnökének e témában írt blogbejegyezésében, valamint a Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) oldalon található.

 

CSS Animáció Instrukciókészlet API – első nyilvános tervezet

2019. július 4.

A CSS Munkacsoport kiadta a CSS Animáció Instrukciókészlet API (CSS Animation Worklet API) első nyilvános tervezetet. Az Animáció Instrukciókészlet (Animation Worklet) API egy módszert biztosít szkriptelt animáció létrehozására amely egy animációs effektus-készletet irányít. Az API-t úgy fejlesztették, hogy lehetővé tegye animációk futtatását a felhasználói ágens számára a saját dedikált végrehajtási szálában, bizonyos fokú elkülönített erőforrást biztosítva a fő végrehajtási száltól.

 

W3C Műhelykonferencia jelentés: Engedélyek és Felhasználói Jóváhagyás

2019. július 3.

ötletbörze fehér táblán, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette a 2018. szeptemberben, San Diego-ban (Kalifornia, USA) rendezett W3C Engedélyek és Felhasználói Jóváhagyás Műhelykonferenciáról készült jelentést (report of the W3C Workshop on Permissions and User Consent). A jelentés minden egyes szekció rövid összefoglalóját és kiemelt pontjait tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra. A szekciókról készült részletesebb jegyzőkönyvek szintén elérhetők. A műhelykonferencia egyik fő gondolata az volt, hogy bizonyos featúrák egyszerűen túl veszélyesek, még akkor is, amikor engedélykéréshez kötöttek – amikor új featúrákat adunk egy webes platformhoz, mindig fel kell tennünk a kérdést, hogy „valóban szükségünk van erre egyáltalán?”. A műhelykonferencia másik eredménye az Újabb jóváhagyást engedélyezzünk? Útmutató (Adding another permission? A guide) című ún. Fehér Könyv a featúra-fejlesztők számára, szerzője pedig a Programbizottság egyik tagja, Nick Doty, aki a műhelykonferencián elhangzottak alapján állította össze a dokumentumot.

A W3C köszönetet mond a rendezvény házigazdájának, a Qualcomm-nak, valamint a Programbizottságnak az esemény létrejöttéért, és külön köszönetét fejezi ki a résztvevőknek értékes hozzájárulásukért.

 

Hangoskönyv Profil a Webes Publikációkhoz – első nyilvános tervezet

2019. június 26.

A Digitális Könyvkiadás Munkacsoport (Publishing Working Group) közzétette a Hangoskönyv Profil a Webes Publikációkhoz (Audiobook Profile for Web Publications) első nyilvános tervezetet. Jelen profil, mely a Webes Kiadványok specifikációban (Web Publications specification) lefektetett struktúrából ered, a kiadói ökoszisztéma egyik fő hiányosságára válaszol. Az e-könyv ipartól eltérően, ahol alapvetően az EPUB szabványt alkalmazzák, a hangoskönyvek terén még nem született közös szabvány. Ez a helyzet egy olyan (könyv)forgalmazási modellt eredményezett, ahol a tartalomszerzők számos különböző dokumentumot hoznak létre a terjesztők és a kereskedők számára, de a felhasználókról megfeledkeznek.

A mostani profil célja egy közös, egységes megjelenési formátum megteremtése az iparágban, mely egyszerű módot biztosít a tartalomszerzőknek arra, hogy az azonosító metaadatokat, olvasási sorrendet és más további forrásokat megadjanak. Az azonosító metaadatok olyan információkat tartalmaznak, mint a cím, szerző, narrátor, azonosító, lejátszási idő. Az olvasási sorrendet úgy tervezték, hogy az a felhasználói ágens számára egyetlen forrást biztosítson az audiófájlok lejátszási sorrendjére vonatkozóan, ha más felhasználói input nem történik. A megjelenési formátum forrásszekciója azon további fájlokat tartalmazhatja, amelyek fontosak a tartalom szempontjából de nem részei az olvasási sorrendnek. Ide kerülhet egy borítókép, kiegészítő tartalmak mint például képek vagy adatok, a tartalomjegyzék, valamint szinkronizált médiafájlok. A szerkesztők remélik, hogy jelen specifikáció közös alapot teremt az iparág számára, és segít egy egységes módot kialakítani a kiegészítő tartalmak, tartalomjegyzékek javasolt formátumba foglalására, valamint az akadálymentességet is támogatja.
A szerkesztők örömmel veszik a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a W3C/Audiobooks feladatkezelőjébe várnak.

 

Adatmodellek a szállítmányozásban – W3C Műhelykonferencia

2019. június 14.

járművet mutató illusztráció, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2019. szeptember 12-13-án Palo Alto-ban (California, USA) kerül megrendezésre a W3C Adatmodellek a Szállítmányozásban Műhelykonferencia (W3C Workshop on Data Models for Transportation), melynek házigazdája az Uber.

A műhelykonferencia elsődleges célja az adatépítészek, terméktulajdonosok és –fejlesztők, valamint a szállítmányozás jövőjét jelentő különböző iparágak és szektorok üzleti fejlesztésének, vállalati stratégiájának és innovációjának összekapcsolása.

Megvitatásra kerülő témák:

 • Profilok, ontológia az autóvezetőkről, utasokról és a szállítmányok fogadóiról
 • Jármű-adatok – fedélzeti (VSS: Vehicle Signal Specification) és felhőben-tárolt (VSSo: Vehicle Signals and Attribute Ontology) ontológia
 • Fuvar-információk – további, az éppen használt járművön kívüli szállítási módok (pl. vasút, városi légi közlekedés, repülőgép), valamint potenciálisan az útvonal közben gyűjtött adatok, kamerák és szenzorok megfigyeléseiből származó információk kezelése
 • Jármű szervizkönyv: javítások, cserélt és utángyártott alkatrészek, kerekek, olajcsere és egyéb karbantartás
 • Üzemanyagtöltés és (akkumulátor-)feltöltés adatai a jármű hatékonyságának nyomonkövetésére
 • Akadálymentesítés – akadálymentesítéshez kapcsolódó megfontolások azonosítása az ontológiák számára, beleértve a járművezető- és utasprofilokat, járműadatokat; a jóváhagyás és feltöltési adatok felhasználói felületének aspektusai, valamint annak áttekintése, hogy az akadálymentesítés ütközik-e a személyes adatok védelmével vagy más hasonló megfontolással
 • Személyes adatok védelme és jóváhagyás – adat megfontolások a használati korlátok és jóváhagyás biztosításának megszerzésére és megjelenítésére
 • Metaadat – szekció az adatkészlet modellezés, eredet, és adathozzáférés irányelvekre vonatkozó szabványok témában. Releváns, már létező vagy javasolt ontológiák (mintavételi módszer, jóváhagyás megszerzése és a kapcsolódó irányelv nyelvi reprezentációja)
 • Anonimizálás és az információk szélesebb körben történő megosztása a federált tanulás (Federated Learning) érdekében, az önvezető járművek és más kutatási témák mögött álló mesterséges intelligencia (AI) erősítésére
 • Üzleti esetek és a szállítmányozás terén meglévő igény a nyílt, egymással együttműködő szabványokra

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. július 1-ig.

 

CSS Túlgörgetési Viselkedés Modul 1. szint – első nyilvános tervezet

2019. június 14.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Túlgörgetési Viselkedés Modul 1. szint (CSS Overscroll Behavior Module Level 1) első nyilvános tervezetet. A modul a túlgörgetési viselkedést definiálja, irányítva a viselkedést abban a helyzetben, amikor egy görgethető konténer (scroll container) görgetési pozíciója eléri a görgethető tartalom határát . Ez lehetővé teszi a tartalomszerzők számára annak jelzését, hogy az alapértelmezett határ-műveletek, mint a továbbgörgetés vagy túlgörgetés, ne induljanak el.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 2. szint – első nyilvános tervezet

2019. június 13.

WebAuthn logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Autentikáció Munkacsoport (Web Authentication Working Group) közzétette a Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 2. szint (Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 2, WebAuthn) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy API-t definiál, amely lehetővé teszi erős, hiteles, célzott, publikus kulcs-alapú bizonyítványok webes applikációk általi létrehozását és használatát, az erős felhasználói autentikáció céljából. Az elképzelés szerint egy vagy több publikus kulcs bizonyítványt, melyek mindegyike egy adott WebAuthn-t alkalmazó felhasználókra vonatkozik, a hitelesítők (authenticator) hoznak létre és azok a hitelesítőkhöz is kötöttek, a webes applikáció kérésének megfelelően. A felhasználói ágens hozzáférést közvetít a hitelesítőkhöz és azok publikus kulcs bizonyítványaihoz a felhasználói adatok védelmének megőrzése érdekében. A hitelesítők feladata azt biztosítani, hogy semmilyen műveletet ne lehessen végrehajtani a felhasználó beleegyezése nélkül. A hitelesítők igazoláson keresztül szolgáltatnak kriptográfiai bizonyítékot saját tulajdonságaikról az attól függő felhasználó felé. A specifikáció a WebAuthn-nak megfelelő hitelesítők működési modelljét is leírja, beleértve az aláírás és igazolás funkcionalitásukat is.

 

A W3C és a WHATWG együttműködést írt alá a HTML és DOM egységes verziójának létrehozására

2019. június 5.

a W3C és a WHATWG logói, ahogy a hírben indexképként megjelennek A W3C és a WHATWG együttműködést írt alá a HTML és DOM specifikációk egységes verziójának létrehozására. A WHATWG/W3C közös munkamódszereként közösen megjelentetett Egyetértési Megállapodás (Memorandum of Understanding) ezen együttműködés részleteit írja le. Ez a lépés egy, a hatékony partnerségi mechanizmus 2017. decembere óta tartó igen körültekintő feltérképezésének eredménye, azt követően, hogy a WHATWG egy IPR irányelvet, valamint számos megosztott tulajdonságot vett át saját munkamódszerként.

A hamarosan megújuló Működési Szabályzattal bíró HTML Munkacsoport segíti a W3C közösségét a HTML és DOM specifikációkkal kapcsolatos problémák azonosításában és a megoldási javaslatok elkészítésében, valamint a WHATWG által ellenőrzött ajánlástervezeteket segíti W3C ajánlásokká válni.

Azzal a meggyőződéssel, hogy két külön HTML illetve két külön DOM specifikáció, mely mindegyikét normatívnak tartják, alapvetően hátrányos lenne a webes közösség számára, valamint azon közös érdektől vezérelve, hogy e területeken a munka együttműködésben történjen, a W3C és a WHATWG az alábbi feltételekben egyezett meg:

 • a W3C és a WHATWG együtt dolgozik a HTML és DOM szabványokon, a WHATWG repozitóriumaiban, melynek célja egy Élő Szabvány és Ajánlás/Ellenőrzött Ajánlástervezet előállítása
 • a WHATWG karbantartja a HTML és DOM élő szabványokat (Living Standards)
 • a W3C lehetővé teszi a közösségi munkát közvetlenül a WHATWG repozitóriumaiban (közösségek összekapcsolása, felhasználói esetek fejlesztése, problémák rögzítése, tesztírás, problémákra adott megoldások közvetítése)
 • a W3C felfüggeszti a HTML-hez és DOM-hoz kapcsolódó bizonyos specifikációk önálló közzétételét, és ehelyett azon dolgozik, hogy a WHATWG Ellenőrzött Ajánlástervezeteiből készüljenek W3C Ajánlások

A W3C elkötelezett marad annak biztosításában, hogy a HTML fejlesztések ezután is a globális webes közösség igényeit tartsák szem előtt, és folytatja az olyan területek erősítését mint az akadálymentesítés, nemzetköziesítés és a személyes adatok védelme, miközben nagyobb interoperabilitást, teljesítményt és biztonságot nyújt.

További információ a W3C Ügyvezető Igazgatójának, Jeff Jaffe-nak “A W3C és a WHATWG együttműködése a nyílt webes platform fejlődése érdekében” (W3C and WHATWG to work together to advance the open Web platform) blogbejegyzésében olvasható.

 

Ajánlástervezet a Dolgok Hálója Dolgok Leírása és a Dolgok Hálója Architektúra

2019. május 28.

távolról irányított háztartási berendezés sémarajza, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) – Working Group) az alábbi két dokumentumot már ajánlástervezetként jelentette meg:

 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása (Web of Things (WoT) Thing Description): a dokumentum egy formális modellt és általános reprezentációt ír le egy Dolgok Hálója Dolog leírására. A Dolgok leírása a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik.
 • Dolgok Hálója Architektúra (Web of Things (WoT) Architecture) a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, amelynek három alap építőköve a (1) Dolgok Hálója Dolgok Leírása, (2) Dolgok Hálója Szkriptelés API és (3) Dolgok Hálója Összekötő Sablonok (WoT Binding Templates).
 

CSS Színbeállítás Modul 1. szint – első nyilvános tervezet

2019. május 24.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Színbeállítás Modul 1. szint (CSS Color Adjust Module Level 1) első nyilvános tervezetet. A modul a felhasználói ágens automatikus szín-igazításához vezet be egy modellt és vezérlőket a felhasználói preferenciák, mint például a „sötét mód” (Dark Mode), kontraszt-igazítás, vagy egyedi színsémák kezelésére.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. május 14.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A 2019. áprilisi verziója a dokumentumnak néhány a Webes Platform Inkubátor Közösségi Csoportban (Web Platform Incubator Community Group, WICG) kidolgozás alatt álló új technológiával bővült, valamint egyéb specifikációk státuszát is frissítette. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. Új felfedező munka 2018. decembere óta az alábbi területeken zajlik:

 • Süti-tár API (Cookie Store API), leírva az Adattárolás (Data Storage) fejezetben
 • Kulcs/Érték Tárolás (KV (Key/Value) Storage), leírva az Adattárolás (Data Storage) fejezetben
 • JS Önprofilozó API (JS Self-Profiling API), leírva a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) fejezetben
 • MegbízhatóTípusok (Trusted Types), leírva a Biztonság és Személyes Adatvédelem (Security and Privacy) fejezetben

Néhány specifikáció előrelépett a szabványosítási folyamatban:

 • a Webes Autentikáció W3C ajánlás lett (lásd a Biztonság és Személyes Adatvédelem (Security and Privacy) fejezetet),
 • az Újraméretezés Figyelő (Resize Observer, lásd az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) fejezetet) jelenleg Szerkesztői Tervezet,
 • a Tulajdonság Irányelvet (Feature Policy, (lásd a Biztonság és Személyes Adatvédelem (Security and Privacy) fejezetet) nyilvános tervezetként kiadták,
 • az Eszközorientáció Esemény Specifikáció (DeviceOrientation Event Specification, lásd a Szenzorok és Helyi Kapcsolatok (Sensors and Local Interactions) fejezetet) fejlesztése az Eszközök és Szenzorok Munkacsoportban zajlik tovább.

A böngészőtámogatás a fejlesztési tervben felsorolt specifikációk közül többre is javult a 2018. decemberi verzió óta. Például az Adatfolyamok (Streams) már Firefox asztali gépen is támogatott (lásd a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communication) fejezetet), a Külső Forrás Integritást (Subresource Integrity) pedig minden nagyobb böngésző támogatja (lásd a Biztonság és Személyes Adatvédelem (Security and Privacy) fejezetet).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2019. tavasz

2019. május 6.

Innováció (villanykörte), ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (W3C Strategic Highlights – Spring 2019), mely a szervezet jelenlegi munkájáról ad átfogó képet több területen is bemutatva, hogyan segítheti az internet a valós élet problémáinak megoldását, valamint a W3C „Web Mindenkinek” célja elérését.

Az innovációs területek tovább bővülnek annak érdekében, hogy a Web szembenézzen az új kihívásokkal és éljen az új lehetőségekkel:

 • W3C Biztonságos Online Fizetés Érdekcsoport elindítása (Web Payment Security Interest Group), melynek célja a szélesebb körű koordináció az érdekeltek között, valamint az online fizetés biztonságának és interoperabilitásának növelése.
 • Web és Hálózatok: mi szükséges ahhoz, hogy a Web kihasználja az 5G, QUIC és a peremhálózat (Edge Computing) adta lehetőségeket, melyek átírják a hálózat-alapú szolgáltatások topológiáját. Jelenleg készül egy csoport Működési Szabályzat, mely a 2018. májusban tartott W3C Web5G Műhelykonferencia hozománya.

Ahogy a Web folyamatosan fejlődik, számos (munka- és érdek-) csoport keresi annak módját, hogy a szabványok is hasonló ütemben fejlődjenek. Az úgynevezett „örökzöld ajánlások” és „élő szabványok” célja a különböző tulajdonságok folyamatos fejlődésének (és karbantartásának) nyomonkövetése, tulajdonságról tulajdonságra, miközben rendszeres felülvizsgálatuk és a szabványelvárásoknak való megfelelésük is biztosított.

A folyamatos előrelépés számos fejlesztési területen a W3C és a webes közösség erejét mutatja. Azt tapasztaljuk, hogy rendkívül sok, az internethez kapcsolódó új technológia érett be és fejlődött még tovább.

 

Az EMVCo, a FIDO Szövetség és a W3C Érdekcsoportot alakított az Online Fizetés biztonságának és interoperabilitásának növelése érdekében

2019. május 2.

A FIDO Szövetség (FIDO Alliance), az EMVCo és a World Wide Web Konzorcium (W3C) életre hívott egy új érdekcsoportot, melynek célja az online fizetés biztonságának és interoperabilitásának növelése. A Biztonságos Online Fizetés Érdekcsoport (Web Payment Security Interest Group) tagjai definiálják a közös munka területeit, valamint azonosítják a már létező technikai specifikációk által le nem fedett területeket a különböző technológiák közötti kompatibilitás növelése érdekében.

A Biztonságos Online Fizetés Érdekcsoport Működési Szabályzata (Web Payment Security Interest Group charter) olyan tevékenységeket definiál az Érdekcsoport számára, mint a biztonságos online fizetés jövőképének kialakítása, felhasználói esetek meghatározása, hiányelemzés (gap analysis), kapcsolat más szervezetekkel, valamint az egyes szervezetek szabványosítási lehetőségeinek azonosítása. Az Érdekcsoport maga szabványt nem hoz létre. A műszaki munka az egyes szervezetekben működő más csoportokban zajlik.

További információ a kapcsolódó sajtóközleményben (angol nyelven).

 

CSS Térbeli Navigáció 1. szint – első nyilvános tervezet

2019. április 29.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Térbeli Navigáció 1. szint (CSS Spatial Navigation Level 1) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy általános modellt definiál a fókusz navigálására a nyíl billentyűk használatával, valamint az ehhez kapcsolódó CSS, JavaScript tulajdonságokra és Eseményekre.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Tulajdonság Irányelv – első nyilvános tervezet

2019. április 26.

A Webalkalmazás-biztonsági Munkacsoport (Web Application Security Working Group) kiadta a Tulajdonság Irányelv (Feature Policy) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy mechanizmust definiál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára különböző böngésző tulajdonságok és API-k használatának tetszőleges alkalmazását vagy tiltását.

 

A W3C másodjára is elnyerte a Technológiai és Mérnöki Emmy-díjat

2019. április 15.

NATAS logó, ahogy a hírben indexképként megjelenikNATAS logója, valamint az EMMY díj átvevőinek fotója, ahogy a hírben indexképként megjelennek

2019. április 7-én, a Műsorszolgáltatók Nemzeti Szövetségének (National Associaton of Broadcasters, NAB) Las Vegasban tartott ünnepségén került sor a 70. Technológiai és Mérnöki Emmy-díjkiosztó gálára (70th Annual Technology and Engineering Emmy Awards), melynek során a W3C másodjára is elnyerte a rangos díjat. Az elismerés a W3C szabványosítási törekvéseinek szól, melynek célja a teljes értékű TV-élmény megvalósítása a weben.

A számtalan webtechnológia közül, melyeket a W3C fejleszt, a HTML5 a videót átültette a webre, véget vetve a csak plug-in-eken keresztül működő médialejátszások korának. A minden média-alkalmazás alapjául szolgáló szabványok mára a webet egy minden képzeletet felülmúló média-felületté változtatták, ahol mind a szakmai, mind a felhasználók által létrehozott tartalmak elérhetők bárhol, bármikor, bármilyen eszközön, bárki számára.

A W3C most másodjára lett díjazott. 2016-ban az Időzített Feliratozás Jelölőnyelv (Timed Text Mark-up Language, TTML) szabványosítása terén végzett munkájáért nyerte el először a Technológiai és Mérnöki Emmy-díjat. A W3C ezúton fejezi ki köszönetét közösségének valamint mindazoknak, akik a webtechnológiák és webes szabványok létrehozásán dolgoznak. További információ a díjátadóról a W3C kapcsolódó blogbejegyzésében olvasható (angol nyelven).

 

Pointer Események 2. szint - W3C ajánlás

2019. április 11.

A Pointer Események Munkacsoport (Pointer Events Working Group) kiadta a Pointer Események 2. szint (Pointer Events Level 2) W3C ajánlást. A jelen specifikációban szereplő tulajdonságok kibővítik vagy módosítják a korábbi, Pointer Események W3C ajánlást, ami eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó interfészeket ír le hardver-független pointer bevitel kezelésére különböző eszközökről, mint az egér, toll, érintőképernyő, stb. A létező egér-alapú tartalom kompatibilitása érdekében, a specifikáció szintén leír egy leképezést az Egér Események (Mouse Events) indítására más pointer eszköztípusok esetében. A most kiadott ajánlás a Pointer Események 1. szint (Pointer Events Level 1) ajánlást váltja fel.

 

Webes Játékok – W3C Műhelykonferencia

2019. április 4.

űrjárműveket mutató illusztráció, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2019. június 27-28-án Redmondban (Washington, USA) kerül megrendezésre a W3C Webes Játékok Műhelykonferencia (W3C Workshop on Web Games), melynek házigazdája a Microsoft.

A műhelykonferencia egyik célja a böngésző fejlesztők, webes játékmotor fejlesztők, játék-forgalmazók és eszköz gyártók összekapcsolása a Nyílt Webes Platform további játéktechnológiákkal való gazdagítása érdekében, ideértve az akció, hétköznapi, belső nézetű lövöldözős (first-person shooter, FPS), többszereplős online csataaréna (multiplayer online battle arena, MOBA), nagyon sok szereplős online szerepjáték (massively multiplayer online role-playing, MMORPG), sport, valamint a Virtuális Valóság / Augmentált Valóság (VR/AR) játékokat. A műhelykonferencián való részvétel ingyenes, nem W3C tagsághoz kötött, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Megvitatásra kerülő témák:

 • 3D grafika renderelés: magas-prioritású tulajdonságok az AAA játékokhoz, specifikációk, idővonal
 • Több szálon futó feladat-végrehajtás: háttér-renderelés (OffscreenCanvas), SharedArrayBuffer státuszok
 • WebAssembly: további tulajdonságok, amiktől a Web vonzóbb implementációs céllá válhat a játékmotorok számára, hibakeresés és kapcsolódás a Web IDL-ben (Web Interactive Data Language) definiált új és már létező Web API-k vonatkozásában
 • Felhőben futó játékok: webes streaming technológiák továbbfejlesztése
 • Játék-input API-k: a játékvezérlőn lévő billentyűk fizikai elhelyezkedésének felderítése, a fejlettebb vezérlő-tulajdonságok támogatása, játék-specifikus vezérlők támogatása
 • Zene/hangeffektusok a játékokban: a Web Audio és kapcsolódó API-k fejlesztése, új audio input/output eszközök használatának mechanizmusai, generatív zene, audio-motorok átírása az internetre
 • Játékadottságok védelme (game assets): modellek, kód, játéklogika, Devtools felfedése
 • Játékadottságok kezelése: többszáz MB tartalom betöltése és tárolása a háttérben, illetve becsomagolása offline működéshez
 • Játékok akadálymentesítése és nemzetköziesítése: API-k, szemantikák, technikák a rendereléshez, feldolgozáshoz, személyreszabáshoz, igazításhoz, interoperabilitáshoz, stb., a játékok akadálymentességének biztosítása érdekében, valamint a lehetséges nemzetköziesítési feladatok feltárása

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. május 10-ig.

 

Dolgok Internetje – második W3C Műhelykonferencia

2019. március 22.

éjszakai városkép kapcsolódó piktogramokkal, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2019. június 3-5-ig Münchenben kerül megrendezésre a W3C Dolgok Internetje második Műhelykonferencia (Second Workshop on the Web of Things), melynek házigazdája a Siemens.

A műhelykonferencia a W3C Dolgok Internetje Munkacsoport (Web of Things Working Group) tevékenységének eddigi eredményeit ismerteti, és a jövőbeni munkát vitatja meg a szélesebb körben vett érintettekkel. A nyílt ökoszisztéma és a nyílt piacok lehetőségének kiaknázása végett a műhelykonferencia hivatott megvitatni, hogyan csökkenthető az IoT (Internet of Things) fejlesztési irányok széttagoltsága, valamint a nyílt W3C WoT (Web of Things) szabványosítás jövőbeni irányát. A figyelem az IoT technológiák közötti szolgáltatások felfedésére és igénybevételére irányul új felhasználói eseteket lehetővé téve, mint például a több fejlesztőtől származó eszközök egységes monitorozása és vezérlése, különböző applikációs tartományok (domain) összekapcsolása, valamint a fizikai eszközök digitális ikerjének megépítése.

Megvitatásra kerülő témák:

 • Különböző tartományokat összekötő üzleti modellek, felhasználói esetek és forgatókönyvek:
  • interoperabilitás forgatókönyvek a fogyasztó-, ipar-, környezet- és energiakezelésre, egészségügyre, autóiparra és okos városokra
  • közös IoT applikáció-ökoszisztéma felépítése (eszközök, piacterek, biztonság, stb.)
  • együttműködés a fejlesztés alatti IoT szabványokkal (pl. OCF, OPC, LWM2M, OneM2M, stb.)
 • Szabványosítás szükségletei:
  • Architektúra
  • Alkalmazások
  • Biztonság és személyes adatok védelme

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2019. április 7-ig.

 

W3C Műhelykonferencia jelentés: Erős Autentikáció és Azonosítás

2019. március 20.

W3C Erős Autentikáció és Azonosítás Műhelykonferencia Welcome üzenete, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette a 2018. december 10-11-én, Redmondban (Washington, USA) rendezett W3C Erős Autentikáció és Azonosítás Műhelykonferenciáról készült jelentést (report of the W3C Workshop on Strong Authentication and Identity). A rendezvény a Webes Autentikáció (Web Authentication) és az Ellenőrizhető Feltételek (Verifiable Claims) területeken folyó szabványosítási munkát, valamint olyan lehetőségeket vett számba, ahol a jövőben kezdődhet W3C tevékenység, mint például az Elosztott Azonosítók és Ellenőrzés. A résztvevők olyan felhasználói eseteket osztottak meg egymással, amelyek különböző webes technológiákkal támogathatók lehetnek, mint a webes applikációs feliratkozás, ellátási lánc nyomonkövetés, kormányzati szolgáltatásnyújtás, licensz engedélyezés, egészégügy vagy a pénzügyi tranzakciók. Prezentációk és szekcióülések segítették azonosítani a különböző fejlesztési területek közötti kapcsolatokat és interfészeket. A műhelykonferencia jelentés a jelenlegi állapotot írja le, valamint új munkaterületekre is ad javaslatokat a W3C közösségének.

A W3C köszönetet mond a rendezvény házigazdájának, a Microsoft-nak, valamint a Programbizottságnak az esemény létrejöttéért, és külön köszönetét fejezi ki a résztvevőknek értékes hozzájárulásukért.

 

30 éves a web!

2019. március 11.

W3C logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik

Tegyük fel, hogy a számítógépeken tárolt információk mindenhol összekapcsolódnak. Tegyük fel, hogy a számítógépemet programozva létre tudok hozni egy olyan teret, ahol minden mindennel kapcsolódni tud.
Sir Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web

1989-ben a világ legnagyobb fizikai kutatólaboratóriuma, a CERN, az ötletek és információk zsibongó tárháza volt, azonban az információkat egymással nem kompatibilis számítógépeken tárolták. Sir Tim Berners-Lee elképzelt egy olyan egységesítő struktúrát, amely lehetővé teszi az információk különböző számítógépek közötti összekapcsolódását, és megírta az “Információkezelés: Javaslat” (Information Management: A Proposal) című dokumentumot. 1991-re a javaslatban megfogalmazott jövőkép valósággá vált, megszületett a World Wide Web.

Megünneplendő a javaslat óta eltelt 30 évet, a CERN 2019. március 12-én a World Wide Web Konzorciummal (W3C) és a World Wide Web Foundation-nel karöltve rendezi meg az évfordulót, melyet weben is közvetítenek (Web@30 webcast). További információ a Web történetéről, valamint a rendezvény programjáról.

 

W3C ajánlás a Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 1. szint

2019. március 5.

WebAuthn logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Autentikáció Munkacsoport (Web Authentication Working Group) közzétette a Webes Autentikáció: API a publikus kulcs bizonyítványok eléréséhez 1. szint (Web Authentication: An API for accessing Public Key Credentials Level 1, WebAuthn) W3C ajánlást. A specifikáció egy API-t definiál, amely lehetővé teszi erős, hiteles, célzott, publikus kulcs-alapú bizonyítványok webes applikációk általi létrehozását és használatát, az erős felhasználói autentikáció céljából. A FIDO Szövetség (FIDO Alliance) specifikációkészletének, a FIDO2-nek központi elemeként, a WebAuthn egy böngésző/platform szabvány az egyszerűbb és erősebb autentikáció érdekében. A WebAuthn-t már támogatják a Windows10, Android, Chrome, Firefox, Edge és Safari Web böngészői. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható (angol nyelven).

 

W3C ajánlás lett a Felhasználói Időzítés 2. szint

2019. március 1.

A Webes Teljesítmény Munkacsoport (Web Performance Working Group) közzétette a Felhasználói Időzítés 2. szint (User Timing Level 2) W3C ajánlást. A specifikáció egy interfészt definiál, amely a webfejlesztőket segíti alkalmazásaik teljesítményének mérésében azáltal, hogy hozzáférést biztosít számukra a nagy felbontású időbélyegekhez. A Felhasználói Időzítés 2. szint a korábbi, Felhasználói Időzítés specifikáció első verzióját (User Timing) hivatott felváltani.

 

WebXR Eszköz API – első nyilvános tervezet

2019. február 25.

az AR headszet helyettesítheti a telefont, TV-t és a kijelzőt - fotó, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Immerzív Web Munkacsoport (Immersive Web Working Group) megjelentette a WebXR Eszköz API (WebXR Device API) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a virtuális valóság (VR) és augmentált valóság (AR) eszközökhöz való webes hozzáférés támogatását írja le, beleértve a szenzorokat és fejre szerelhető kijelzőket.

A Virtuális Valóság és Augmentált Valóság alkalmazásokat lehetővé tévő hardver eszközök már széles körben elérhetők a felhasználók számára, egy immerzív számítási platformot ajánlva új lehetőségekkel és kihívásokkal. Az immerzív hardverrel történő együttműködés képessége kritikus fontosságú annak biztosításához, hogy a web megfelelően felszerelt legyen ahhoz, hogy minden lehetséges műveletet közvetlenül elérjen ebben a környezetben.

Az immerzív számítástechnika szigorú követelményeket támaszt a nagy pontosságú, rövid várakozási idejű kommunikációval szemben az elfogadható élmények biztosítása miatt. Emellett sajátos biztonsági megfontolásokat is felvet egy olyan platform esetén, mint a web. A WebXR Eszköz API olyan interfészeket biztosít, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára lenyűgöző, kényelmes és biztonságos immerzív alkalmazások építését a weben sokfajta hardver esetére.

 

Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés – munkacsoport feljegyzés

2019. február 22.

A Nemzetköziesítés Munkacsoport (Internationalization Working Group) megjelentette a Betűkészlet-modell az internetre: Szövegegyeztetés (Character Model for the World Wide Web: String Matching) Munkacsoport-feljegyzést, amely a specifikáció-írókat, szoftverfejlesztőket és tartalomfejlesztőket látja el egy általános hivatkozással a webes szöveg azonosság egyeztetésre, ezáltal növelve az interoperabilitást.

A szöveg azonosság egyeztetés az a folyamat, melynek során egy specifikáció vagy implementáció definiálja, hogy két szövegérték azonos vagy különbözik egymástól. Leírja azokat a módokat, ahogyan a szemantikusan egyenértékű szövegek különbözőképpen kódolhatók, valamint ennek hatását a formális nyelvek tekintetében fontos illesztési műveletekre. A témák a normalizálást és a kis- és nagybetűre váltást is magukban foglalják.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2019. január 18.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A fejlesztési terv tartalma most frissült, hogy a webes platform 2018. július óta történt fejlődését kövesse. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat. A jelen verzió a Webes Platform Inkubátor Közösségi Csoportban (Web Platform Incubator Community Group, WICG) nemrég kezdődött új felfedező munkára fókuszál, hogy az alábbi tématerületek aktuális állapotát tükrözze:

 • Automatikus Lejátszás (Autoplay) szabályozás, leírva a Média fejezetben
 • Háttérben Futtatott Előtöltés (Background Fetch), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communications) fejezetekben
 • Megjeleníthető Figyelmeztetések API (Badging API), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) és a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetekben
 • Képernyőzár (Display Locking), leírva Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) fejezetben
 • Portálok (Portals), leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) fejezetben
 • Görgetéshez Kapcsolt Animációk (Scroll-linked Animations), leírva a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) fejezetben
 • WebHID (Web Human Interface Device), leírva a Felhasználói Interakció (User Interaction) fejezetben
 • Írható Fájlok (Writable Files), leírva az Adattárolás (Data Storage) fejezetben

A böngészőtámogatás a fejlesztési tervben felsorolt specifikációk közül többre is javult a 2018. júliusi verzió óta. Például az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) fejezetben leírt Médiakeresések 4. szintet (Media Queries Level 4) már minden nagyobb böngésző támogatja. A kép-a-képben (Picture-in-Picture) szintén támogatott a Firefox mobil felületen, valamint a Safari is kísérletezik ennek támogatásával (bővebben lásd a Média fejezetben).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

Szemantikus szenzorhálózat ontológia kiegészítések – első nyilvános tervezet

2019. január 15.

A Webes Téradatok Érdekcsoport (Spatial Data on the Web Interest Group) megjelentette a Szemantikus Szenzorhálózat Ontológia Kiegészítések (Extensions to the Semantic Sensor Network Ontology) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a 2017-ben W3C ajánlásként kiadott Szemantikus Szenzorhálózat Ontológiához (Semantic Sensor Network Ontology) ír le kiegészítéseket, lehetővé téve a hivatkozást az alapvető tulajdonságokra megfigyelés, mintavétel vagy aktuálás céljából, valamint megfigyelések homogén csoportjainak kialakítását, ahol egy vagy több tulajdonság e csoport minden tagjára érvényes lehet.

 

W3C ajánlás lett az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1

2019. január 11.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications Working Group) kiadta az Akadálymentes Név és Leírás Számítás 1.1 (Accessible Name and Description Computation 1.1, AccName) W3C ajánlást. Az Accname leírja, hogyan határozza meg egy felhasználói ágens az akadálymentes objektumok nevét és leírását, webes tartalomleíró nyelvek alapján. A név egy egyszerű címke az adott objektumra, míg a leírás további információt biztosít. Ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k szokásos jellemzői, melyek lehetővé teszik a segítő technológiák számára ezen objektumok azonosítását, valamint nevük vagy leírásuk megjelenítését a felhasználó felé. Az algoritmus dokumentálása, melynek során nevek és leírások kerülnek meghatározásra, elősegíti ezen tulajdonságok interoperábilis megjelenítését a különböző akadálymentességi API-k között és segíti annak biztosítását, hogy ez az információ a szerző szándékának megfelelő módon jelenjen meg. Különálló akadálymentességi API hozzárendelés (accessibility API mapping - AAM) specifikációk definálják annak aktuális módját, ahogyan ezen tulajdonságok az akadálymentességi API-k felé megjelenítésre kerülnek; az Accname csak leírja, hogyan számítódik a név és a leírás különböző, egyszerre alkalmazható tartalomtulajdonságokból.

További információ az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoportról (Accessible Rich Internet Applications Working Group) és a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI).

 

Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport – két tervezet

2019. január 8.

Az Akadálymentes Platform Architektúra (Accessible Platform Architectures Working Group) és az Akadálymentesítési Útmutató (Accessibility Guidelines Working Group) Munkacsoportok megjelentették a Kognitív és Tanulási Nehézségekkel küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom (Making Content Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities) első nyilvános tervezetet, valamint a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés (Cognitive Accessibility Roadmap and Gap Analysis) frissített tervezetet, melyet a Kognitív és Tanulási Nehézségek Akadálymentesítési Akciócsoport (Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force) fejlesztett.
A Kognitív és Tanulási Nehézségekkel Küzdők számára Használhatóvá tett Tartalom dokumentum tanácsokkal szolgál a tekintetben, hogyan tehetők a webes tartalmak valamint a webalkalmazások az ilyen nehézségekkel küzdő felhasználók számára is elérhetővé. A dokumentum korábban a Kognitív Akadálymentesítési Ütemterv és Hiányelemzés mellékleteként jelent meg.

További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI). A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket 2019. január 14-ig várják.