Hírek

WAI-ARIA 1.2 – W3C ajánlástervezet

2021. március 25.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) implementációkat vár az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.2 (Accessible Rich Internet Applications 1.2, WAI-ARIA 1.2) W3C ajánlástervezethez. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. E szemantikákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerzőknek, hogy a felhasználói felület működését és strukturáját dokumentum-szintű jelölőkön keresztül továbbíthassák a segítő technológiák számára. A jelen verzió a WAI-ARIA 1.1-hez képest új tulajdonságokkal egészült ki, hogy a segítő technológiákkal való interoperabilitást még inkább támogassa, ezáltal még konzisztensebb akadálymentességi modellt hoz létre a HTML és az SVG2 vonatkozásában is. Jelen specifikáció mind a HTML-t mind az SVG2-t kiegészíti.

Az észrevételeket és implementációkat 2021. április 5-ig várják..

 

Indexelt Adatbázis API 3.0 – első nyilvános tervezet

2021. március 17.

A Webes Platform Munkacsoport (Web Platform Working Group) megjelentette az Indexelt Adatbázis API 3.0 (Indexed Database API 3.0) első nyilvános tervezetet. A dokumentum API-kat definiál a rekordokból álló egyszerű értékeket és hierarchikus objektumokat tartalmazó adatbázisokhoz. Minden egyes rekord egy kulcsból és valamilyen értékből áll, és az adatbázis az általa tárolt rekordok indexeit is kezeli. Egy alkalmazásfejlesztő így közvetlenül használja az API-t egy rekord megtalálására akár annak kulcsa, akár egy index alapján. Egy lekérdezőnyelv ezen API-n jelenhet meg külön rétegként. Indexált adatbázis pedig egy perzisztens B-fa adatstruktúrával implementálható.

A dokumentum az Indexelt Adatbázis harmadik kiadása, amely a korábbi Indexelt Adatbázis 2.0 dokumentumot váltja fel.

 

Digitális Kiadványok (EPUB) akadálymentesítése – első nyilvános tervezet

2021. március 4.

A Digitális Kiadványok 3 Munkacsoport (EPUB 3 Working Group) közzétette a Digitális Kiadványok Akadálymentesítése 1.1 (EPUB Accessibility 1.1) első nyilvános tervezetet. A dokumentum a digitális kiadvány akadálymentességének igazolásához szükséges tartalom-konformancia tulajdonságokat határozza meg. Emellett a digitális kiadványok felfedezhetőségéhez szükséges metaadat követelményeket is specifikálja. A dokumentum a digitális kiadványok akadálymentesítési követelményeit absztrakt megközelítéssel tárgyalja, hasonlóan ahhoz, ahogyan a WCAG 2 elkülöníti az akadálymentesítési iránymutatásokat az akadálymentesség megvalósításához használható technikáktól. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az iránymutatások érvényben maradjanak a formátum fejlődésétől függetlenül.

E szemléletet egy szintén most közzétett kísérő dokumentum, a Digitális Kiadványok Akadálymentesítési Technikái 1.1 (EPUB Accessibility Techniques 1.1) Munkacsoport-feljegyzés is támogatja, amely a konformancia technikákat vázolja fel. E technikák magyarázzák el, hogyan teljesíthetők a dokumentumban leírt követelmények a digitális kiadványok különböző változataira.

A Munkacsoport GitHub repozitóriumában várja az észrevételeket, visszajelzéseket.

 

CSS Beágyazódás és Öröklődés 3. szint – W3C ajánlás

2021. február 24.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Beágyazódás és Öröklődés 3. szint (CSS Cascading and Inheritance Level 3) W3C ajánlást. Ez a CSS modul leírja annak módját, hogyan kombinálódnak a stílusszabályok, és hogyan lehet értékeket rendelni minden elem bármely tulajdonságához. A beágyazódás és öröklődés által az értékek minden tulajdonságra szétterjednek minden elemen.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Térképek a Weben – W3C műhelykonferencia-jelentés

2021. február 22.

Montreal térképei, múlt, jelen, jövő, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a 2020. szeptember-októberben, online tartott Térképek a Weben közös W3C/OGC műhelykonferenciasorozatról készült jelentést (W3C/OGC Joint Workshop Series on Maps for the Web – report).

A résztvevők élőben közvetített prezentációk, panel megbeszélések és előre felvett videók segítségével vitatták meg a webes platformon megjelenő térképekkel szembeni elvárásokat és javaslatokat.

A műhelykonferencia eredményeként, a résztvevők egy több közösséget (többek között a W3C-t és az OGC-t) átfogó munkacsoport indítását tervezik, amely ütemtervet definiál a natív webes térképek meghatározására és implementálására. A már folyamatban lévő munkát a W3C Térképek a HTML Közösségi Csoportban (W3C Maps for HTML Community Group) indította és inkubálja 2014 év végétől. A Webes térképekről folyó megbeszélések iránt érdeklődőket várják e W3C Közösségi Csoportban, a csatlakozás ingyenes.

A W3C köszönetet mond a National Resources Canada-nak a szponzorációért; a Programbizottságnak, a rendezvénysorozat társ-házigazdájának, az Open Geospatial Consortiumnak (OGC), valamint az összes résztvevőnek az esemény létrejöttéért. További információ a kapcsolódó W3C blogbejegyzésben olvasható.

 

W3C ajánlás lett a 2020. január 29-én közreadott HTML ajánlástervezet

2021. február 10.

A W3C és a WHATWG együttműködése kapcsán, melynek célja a HTML és DOM specifikációk egységes verziójának létrehozása, a W3C jóváhagyott W3C ajánlásként közzéteszi a 2020. január 29-én kiadott HTML Ajánlástervezetet (HTML Review Draft – Published 29 January 2020). A HTML specifikáció egy szemantikus szintű jelölőnyelvet és a hozzá kapcsolódó szemantikus szintű szkripting API-kat definiálja, hogy lehetővé tegye a Weben akadálymentes oldalak létrehozását a statikus oldalaktól kezdve a dinamikus alkalmazásokig.

 

W3C ajánlás a Web Valós Idejű Kommunikáció (WebRTC)

2021. február 3.

WebRTC logója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A Webes Valós idejű Kommunikáció Munkacsoport (Web Real-Time Communications Working Group, WebRTC) közzétette a Webes Valós idejű Kommunikáció 1.0: Valós idejű Kommunikáció böngészők között (WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers) W3C ajánlást. A dokumentum egy JavaScript API készletet definiál, amely média és általános alkalmazás adatok cseréjét teszi lehetővé olyan más böngészőkkel vagy eszközökkel, melyek a megfelelő, az IETF-ben (Internet Engineering Task Force) definiált valós idejű protokoll-készleteket alkalmazzák.

A WebRTC már most az online kommunikáció és kollaborációs szolgáltatások sarokköveként szolgál. A WebRTC keretrendszer biztosítja azokat az építőkockákat, melyekkel a web- és alkalmazásfejlesztők számos alkalmazáshoz adhatnak egyszerűen videóbeszélgetést vagy peer-to-peer adatcserét. Felhasználók milliói léphetnek egymással kapcsolatba azáltal, hogy a WebRTC az élő videóbeszélgetést minden eddiginél könnyebbé teszi a weben. További információ a jelenlegi fejlesztésről valamint a WebRTC jövőjéről a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható.

 

Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 3.0 : első nyilvános tervezet

2021. január 25.

W3C logója és a WCAG 3 címe, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) közzétette a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 3.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 3.0) első nyilvános tervezetet. A WCAG és kapcsolódó dokumentumai elmagyarázzák, hogyan lehet a webes tartalmakat, alkalmazásokat és eszközöket a fogyatékos emberek számára minél inkább elérhetővé tenni. A most közzétett Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 3 több ponton is különbözik a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2 verziótól.

A WCAG 3, összehasonlítva a WCAG 2-vel, a könnyebb érthetőségre és a nagyobb rugalmasságra törekszik. Rugalmasabb, mivel több különböző típusú webes tartalmat, alkalmazást és eszközt, valamint szervezetet és fogyatékos felhasználót vesz tekintetbe. A WCAG 3 céljait a szintén most közzétett WCAG 3.0 Követelmények (Requirements for WCAG 3.0) első nyilvános tervezet tartalmazza. A WCAG 3 eltérő nevet, hatókört, struktúrát és megfelelőségi modellt javasol.

A WCAG 3 megismerését a Bevezetés a WCAG 3-ba (WCAG 3 Introduction) anyaggal érdemes kezdeni, amely fontos háttérinformációt nyújt a WCAG 3 fejlesztéséről, felülvizsgálatának iránymutatásairól valamint az ütemezéséről.

Örömmel veszik a visszajelzéseket fejlesztőktől, tervezőktől, értékelési szakértőktől, projektmenedzserektől, döntéshozóktól, fogyatékos emberektől és azoktól, akiket érdekel az akadálymentesítés – elsősorban a struktúra és a felvázolt megfelelőségi modell tekintetében. További információ a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) első nyilvános tervezet (WCAG 3 FPWD Published) blogbejegyzésben található. Az észrevételeket 2021. február 26-ig várják.

 

Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben –W3C Műhelykonferencia

2021. január 21.

színérték diagram, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C Széles színtartomány és magas dinamikatartomány a weben (W3C Workshop on Wide Color Gamut (WCG) and High Dynamic Range (HDR) for the Web) címmel műhelykonferenciát rendez 2021. április-májusban, mely teljes egészében online kerül megrendezésre.

A műhelykonferencia elsődleges célja a böngésző-szolgáltatók, tartalomfejlesztők, a színtudománnyal foglalkozó tudósok, valamint a releváns, kapcsolódó területek (akadálymentesítés, szkript, biztonság, web) szakértőinek összekapcsolása, a széles színtartományt és a magas dinamikatartományt a Nyílt Webes Platformon lehetővé tévő technológiák egységesítése érdekében.

A rendezvény előre felvett videó-előadásokból (előadási szándék jelzése 2021. január 30-ig, a felvett előadások leadási határideje március 15.), ezt követően GitHub-on keresztül történő online probléma- és kérdésfelvetésekből, valamint 2021. április-májusban élő online megbeszélésekből épül fel, három fő téma köré csoportosulva:

  • széles színtartomány a weben (Wide Color Gamut on the Web, WCG)
  • magas dinamikatartomány a weben (High Dynamic Range on the Web, HDR)
  • WCG és HDR szabványosítás

A részvétel, a téma iránti érdeklődés és az abban való alapvető ismeretek esetén, mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság. További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik előadás-javaslatuk (proposal for a talk) benyújtását 2021. január 30-ig. A rendezvényre regisztrálni január közepétől áprilisig lehet.