Hírek

Nyolc átdolgozott HTML5 Munkaterv

2010. december 23.

A HTML (Hiperszöveg-leíró nyelv) Munkacsoport az alábbi nyolc dokumentumot jelentette meg:

További információ a HTML5-ről.

 

Frissített technikák a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 verzióhoz

2010. december 22.

A Web Akadálymentesítési Útmutatója Munkacsoport megjelentette a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 verziójához kapcsolódó 2 feljegyzés - a WCAG 2.0 Technikák és a WCAG 2.0 Megértése - módosítását. (ez nem a WCAG 2.0 módosítása, az egy végleges ajánlás) További információ a fenti módosításokról és arról, hogyan lehet hozzájárulni a jövőbeni módosításokhoz, látogasson el az Új és Javított WCAG 2.0 Technikák blogra. További információ a Web Akadálymentesítési Kezdeményezésről (WAI) .

 

Új anyagok a HTML és CSS szerzők számára a karakterkódolásról

2010. december 21.

A Nemzetköziesítés Mag Munkacsoport megjelentetett 6 új, valamint 5 frissített cikket és egy oktatási segédletet, hogy segítse a HTML és CSS szerzőket annak megértésében, hogyan működik a karakterkódolás a weben. A cikkek között van, amelyik felfedi hogyan válasszunk kódolást, hogyan deklaráljuk ezt a HTML és XHTML különböző formáiban, mit szükséges tudni a byte-sorrend jelről és normalizálásról, és van, amelyik arról ír hogy mikor használjunk (vagy ne használjunk) vezérlőkaraktereket. Nemzetköziesítési (i18n) hírek, valamint RSS hírfolyam a Nemzetköziesítés honlapon.

 

A W3C integrálja a "Math on the Web"-et a "MathML 3" szabvánnyal

2010. december 20.

A W3C bejelentett egy fontos szabványt, melynek célja a matematikát az interneten akadálymentesebbé és nemzetközibbé tenni, elsősorban a korai matematika-oktatás terén. A MathML 3 a harmadik verziója egy olyan szabványnak amelyet applikációk széles köre támogat ideértve weblapokat, e-könyveket, egyenletszerkesztőket, kiadványszerkesztő rendszereket, képernyő olvasókat (melyek az oldalon megjelenő információt hangosan felolvassák) és braille kijelzőket, digitális tollakat, e-learning és számítástechnikai szoftvereket. A MathML3 része a W3C Nyitott Web Platformjának, amely a HTML5-öt, CSS-t és SVG-t foglalja magában. "Azt várjuk, hogy a MathML 3.0 szélesebb körben való alkalmazása lehetővé teszi a matematika és a többi tudomány párbeszédét az Interneten keresztül", mondta DonMcClure, az Amerikai Matematikai Társaság ügyvezető igazgatója. További információ a sajtóközleményben és az ajánlólevélben, valamint a Math a W3C-nél honlapján.

 

Mobilweb Alkalmazások Bevált Gyakorlatok Javaslatterv

2010. november 16.

A Bevált Mobilwebes Gyakorlatok Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) megjelentette a Mobilweb Alkalmazások Bevált Gyakorlatok Javaslattervét (Mobile Web Application Best Practices). A dokumentum célja segítséget nyújtani a gazdag és dinamikus mobilweb alkalmazások fejlesztéséhez. A javaslatterv összegyűjti a legfontosabb műszaki gyakorlatokat, támogatva azokat amelyek jobb felhasználói élményt tesznek lehetővé, ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra, melyeket károsnak tart. Az észrevételeket november 19-ig várják. További információ a Mobilweb Kezdeményezés Tevékenységről.

 

Biztonságos webes környezet: a Felhasználói Felületek Útmutató W3C ajánlás

2010. október 18.

A Biztonságos Webes Környezet Munkacsoport (Web Security Context Working Group) kiadta a Biztonságos Webes Környezet: Felhasználói Felületek Útmutató W3C ajánlást (Web Security Context: User Interface Guidelines). Ez a specifikáció a felhasználók által online meghozandó bizalmi döntésekkel és olyan módszerekkel foglalkozik, melyek támogatják a felhasználókat abban, hogy biztonságos és valós információn alapuló döntéseket hozzanak, amennyiben lehetséges. Az ajánlás a felhasználói interakciót és a felhasználói felület irányelveit írja le azzal a céllal, hogy a biztonságot használhatóvá tegye, a területen ismert bevált gyakorlatokon alapulva.

További információ a Biztonságos web Fejlesztési Területről: Security Activity.

 

Időzített Feliratozás Jelölőnyelv (TTML) 1.0 javaslatterv

2010. október 18.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette az Időzített Feliratozás Jelölőnyelv (TTML) 1.0 javaslattervet (Timed Text Markup Language (TTML) 1.0). Az Időzített Feliratozás Jelölőnyelv egy tartalomtípus, amely az időzített szöveges adatot képviseli a szerzői rendszerek közötti kompatibilitás céljából. Az időzített feliratozás szöveges információ amely belülről vagy külsőleg társított az időzítés információival. Használatának célja az időzített feliratozás információk olyan zárt szabványú rendszerek közötti átkódolása és cseréje, melyeket jelenleg használnak feliratozásra és képaláírásra. További információ a Video in the Web Activity oldalon.

 

Megjelent a 2. szintű XMLHttp Lekérdezés Munkaterv

2010. október 17.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) megjelentette a 2. szintű XMLHttp Lekérdezés Munkatervet (XMLHttpRequest Level 2). A 2. szintű XMLHttpLekérdezés szabvány az XMLHttp Lekérdezés objektumot új sajátosságokkal bővíti, mint a kereszt-eredet lekérdezés, folyamatjelző esemény, és a byte folyamok kezelése küldéskor és fogadáskor.

További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről: Rich Web Client Activity.

 

XHTML Modularizáció 1.1 - W3C ajánlás lett a Második Kiadás

2010. augusztus 27.

Az XHTML 2 Munkacsoport (XHTML2 Working Group) közzétette az XHTML Modularizáció 1.1 – Második Kiadás W3C ajánlást (XHTML Modularization 1.1 - Second Edition). Az XHTML Modularizáció segíti a jelölőnyelv és DTD-k (dokumentum típusdefiníciók) tervezését és kezelését; elmagyarázza hogyan kell olyan sémákat írni amelyek összekapcsolódnak. A modulok újrahasználhatók és újraegyesíthetők különböző nyelveken keresztül, segítve a kapcsolódó nyelvek szinkronban tartását. A jelenlegi kiadás számos kisebb magyarázatot is tartalmaz az 1.1 verzióval, illetve az abban talált hibákkal kapcsolatban. További információ a HTML tevékenységről.

 

Médiatöredékek URI 1.0 Végső Munkaterv

2010. augusztus 25.

A Médiatöredékek Munkacsoport (Media Fragments Working Group) megjelentette a Médiatöredékek URI 1.0 Végső Munkatervet (Media Fragments URI 1.0). A dokumentum a Médiatöredékek 1.0 szabványát írja le. Meghatározza hogyan kell médiatöredékeket URI-val megcímezni HTTP protokollon keresztül. A szintaktika meghatározott mező-érték párokon alapul amelyeket URI töredék és URI keresés lekérdezésekben lehet használni a médiaforrást egy adott töredékre korlátozva. Kapcsolódó észrevételeket augusztus 27-ig várnak. További információ a Videó az Interneten Területről.

 

A W3C elindította a Könyvtári Kapcsolt Adatok Inkubátor Munkacsoportot

2010. augusztus 23.

A W3C bejelentette a Könyvtári Kapcsolt Adatok Inkubátor Munkacsoport (Library Linked Data Incubator Group) megalakulását, melynek célja az interneten lévő könyvtári adatok globális együttműködésének segítése, a Szemantikus Web tevékenységben résztvevő – kapcsolt adatokra specializálódott - szakemberek bevonásával, (a könyvtári közösségen belül és azon túl is), már létező kezdeményezésekre építve, és a jövőbeni együttműködés irányait kutatva. Az alábbi W3C tagok támogatták a Munkacsoport Működési Szabályzatát: Helsinki Műszaki Egyetem, DERI Galway, Competence Centre for Interoperable Metadata (KIM), Kongresszusi Könyvtár, Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium, MIMOS, OCLC, Talis, Alkalmazott Tudományok Egyeteme (Potsdam), és a Vrije Egyetem (Amszterdam). További információ az Inkubátor Tevékenységről, az új, internethez kapcsolódó technológiák fejlődését támogató kezdeményezésről. Az inkubátor tevékenység nem a W3C szabványrendszeréhez kötődő munka, de számos esetben egy jövőbeli Munkacsoport kiindulási pontja.

 

Megjelent a Hangalapú bővíthető jelölőnyelv (VoiceXML) 3.0 munkaterv

2010. július 17.

A Hangalapú Böngésző Munkacsoport (Voice Browser Working Group) megjelentette a Hangalapú bővíthető jelölőnyelv (VoiceXML) 3.0 munkatervet (Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0). A dokumentum definiálja a VoiceXML 3.0-t, egy moduláris XML nyelvet, amely olyan interaktív médiapárbeszédek létrehozására alkalmas, melyek jellemzője a szintetizált beszéd, beszélt és DTMF bevitel felismerés,telefonálás, vegyes kezdeményezésű párbeszédek, valamint különböző médiaformátumok felvétele és lejátszása a digitalizált hangfelvételt és digitalizált videót is ideértve. További információ a Hangalapú Böngésző Tevékenységről.

 

XProc szabvány definiálja az XML munkafolyamatok szervezésének és megosztásának módját

2010. június 3.

A W3C a mai napon bejelentett egy új, hatékony eszközt az XML-gazdag folyamatok, mint például a vállalati környezetben használt üzleti folyamatok irányítására. A W3C "Xproc: Egy XML csővezeték nyelv" (XProc: An XML Pipeline Language) című ajánlása egy szabványos keretet biztosít XML folyamatok felállítására. Az XProc teljes XML-t tartalmazó számítások automatizálását, ütemezését és irányítását korszerűsíti a vállalkozás által széleskörben alkalmazott, már létező technológiák felhasználásával. “Az XML hihetetlenül rugalmas”, mondta Norman Walsh, MarkLogic, aki a szabvány egyik társszerzője. "A hasamra ütve is tudok mondani szabványos módszereket arra, hogyan tároljuk, validáljuk, kérdezzük, alakítsuk át, építsük be, osztályozzuk és kapcsoljuk össze az XML-t. Ami nem állt rendelkezésünkre, az egy szabványos módszer volt annak leírására, hogyan kapcsoljuk ezeket össze egy adott feladat elvégzése érdekében. Ez az, amit most az XProc nyújt nekünk." Tovább a sajtóközleményre, További információ az XML-ről

 

W3C ajánlás lett a XML Összekapcsolási Nyelv (XLink) 1.1 verzió

2010. június 2.

Az XML Mag Munkacsoport (XML Core Working Group) megjelentette az XML Összekapcsolási Nyelv (XLink) 1.1 (XML Linking Language (XLink) Version 1.1) . W3C ajánlást. Ez a szabvány definiálja az XML Összekapcsolási Nyelv (XLink) 1.1 verziót, amely lehetővé teszi elemek XML dokumentumokba való beillesztését azon célból, hogy források közötti linkeket hozzon létre és írjon le. Ehhez XML szintakszist használ olyan struktúrák létrehozásához, melyek képesek a mai HTML egyszerű egyirányú hiperlinkjeihez hasonló kapcsolatokat, valamint bonyolultabb, összetettebb kapcsolatokat is leírni. Az XLink 1.0-tól eltérő változások magukban foglalják a következőket: xlink:type már nem követelmény az egyszerű linkeknél, IRI-k használata az URI-k helyett, valamint a szabvány magában foglalja a nem-normatív XML Séma mintát és a RELAX NG nyelvtanokat. További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) tevékenységről: Extensible Markup Language (XML) Activity.

 

Megjelent a Kliens Oldali Webalkalmazás Frissítések munkaterv

2010. május 5.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) megjelentette a Kliens Oldali Webalkalmazás Frissítések (Widget Updates) munkatervet. Ez a szabvány definiál egy eljárást és egy dokumentum-formátumot amely megengedi a kliens oldali programnak egy már installált kliens oldali webalkalmazás egy eltérő verziójú kliens oldali webalkalmazás-csomaggal való frissítését. Egy kliens oldali webalkalmazás nem képes önmagát frissíteni, ehelyett, e webalkalmazás a kliens oldali programra támaszkodik hogy az hajtsa végre a frissítés folyamatát. A kliens oldali program a frissítést http-n keresztül, vagy nem-http forrásból is képes elvégezni (pl., közvetlenül az eszköz memóriakártyájáról vagy a merevlemezről). További információ a Gazdag Webkliensek Fejlesztési Területről: Rich Web Client Activity.

 

Megjelent az XQuery Szkript 1.0 Kiterjesztés munkaterv

2010. május 4.

A Lekérdező XML Munkacsoport (XML Query Working Group) megjelentette az XQuery Szkript 1.0 Kiterjesztés (XQuery Scripting Extension 1.0) munkatervet. Ez a szabvány egy kiterjesztést definiál az XQuery 1.0-hoz és az XQuery Frissítési Képességhez (XQuery Update Facility). A kifejezéseket egy megadott sorrendben értékeli ki úgy, hogy a későbbi kifejezések látják a korábban kiértékelt kifejezések hatásait. Jelen szabvány számos újfajta kifejezést is bevezet, ideértve az apply, assignment, while, és exit kifejezéseket, és egy block kifejezést helyileg deklarált változókkal. További információ a Bővíthető Jelölőnyelv (XML) Tevékenységről: Extensible Markup Language (XML) Activity.

 

Felhasználói Program Akadálymentességi Útmutató (UAAG) 2.0 frissítve

2010. április 7.

A Felhasználói Program Akadálymentességi Útmutató Munkacsoport (User Agent Accessibility Guidelines Working Group) megjelentette az átdolgozott Felhasználói Program Akadálymentességi Útmutató 2.0 (UAAG 2.0) munkatervet. Az UAAG meghatározza, hogyan kell a böngészőknek, média lejátszóknak és más "felhasználói programoknak" támogatniuk az akadálymentességet a fogyatékos emberek számára és hogyan kell együttműködniük a kisegítő technológiákkal. A munkaterv hét új területre is tartalmaz követelményeket, ideértve a beszédbevitel támogatását, a videolejátszás irányítását és egy új fejezetet a megfelelőségről. A munkacsoport egy új segédletet is közread, az UAAG 2.0 alkalmazása (Implementing UAAG 2.0) címen, első nyilvános munkatervként. Észrevételek az UAAG munkatervről, valamint további információ a Web Akadálymentességi Kezdeményezésről (WAI).

 

Mobilweb bevált gyakorlatai, tartalom átalakítási útmutató előrehaladása

2010. április 6.

A Mobilweb Bevált Gyakorlatai Munkacsoport (Mobile Web Best Practices Working Group) szívesen látja a Mobilweb Alkalmazások Bevált Gyakorlatai (Mobile Web Application Best Practices) előzetes javaslattervének alkalmazásait. A dokumentum célja hogy segítse az igen gazdag és dinamikus mobilweb alkalmazások fejlődését. Összegyűjti a legmegfelelőbb műszaki eljárásokat, támogatva azokat melyek jobb felhasználói élményt tesznek lehetővé, és figyelmeztet azokra, melyeket károsnak tart. A W3C az alkalmazókat egy alkalmazási jelentés űrlap (implementation report template) kitöltésére kéri. A munkacsoport szintén ma tette közzé utolsó felhívását a Webtartalmat Átalakító Proxik 1.0 munkavázlatára (Guidelines for Web Content Transformation Proxies 1.0), amely útmutatóként szolgál a tartalomátalakító proxikhoz, hogy lehetséges-e, és ha igen, hogyan a webtartalom átalakítása. További információ a mobilweb kezdeményezésről: Mobile Web Initiative.

 

A WebCGM 2.1 W3C ajánlás lett

2010. április 2.

A Web Számítógépes Grafikai Metafájl Munkacsoport (WebCGM Working Group) kiadta a Web Számítógépes Grafikai Metafájl (WebCGM 2.1) W3C ajánlást. A Számítógépes Grafikai Metafájl (CGM) egy ISO szabvány, melyet az ISO/IEC 8632:1999 definiál, a 2D vektorok és a kevert vektor/raszter grafikák felcserélhetőségére. A WebCGM a CGM egyik profilja, amely webes linkeket ad és webes alkalmazásokra optimalizált technikai ábrák, elektronikus dokumentáció, geofizikai adatok megjelenítésének elkészítésekor, és a hasonló területeken. A WebCGM célja hogy egyensúlyt teremtsen a grafikai kifejezőerő valamint az egyszerűség és használhatóság között. Egy kicsi de hatékony, egységes metadata elemekből álló készlet támogatja a hiperhivatkozásokat és a dokumentum navigációt, a képfelépítést és rétegezést, valamint lehetővé teszi a WebCGM képi tartalmának keresését és lekérdezését. A WebCGM 2.1 finomította és kiegészítette a WebCGM 2.0 tulajdonságait. További információ: Graphics Activity.

 

Megjelent a Biztonságos Webes Környezet: Felhasználói Felületek Útmutatója végső munkaterv

2010. április 1.

A Biztonságos Webes Környezet Munkacsoport (Web Security Context Working Group) megjelentette a Biztonságos Webes Környezet: Felhasználói Felületek Útmutatójának (Web Security Context: User Interface Guidelines) végső munkatervét. Ez a szabvány a felhasználók által online meghozandó bizalmi döntésekkel és olyan módszerekkel foglalkozik, melyek támogatják a felhasználókat abban, hogy biztonságos és valós információn alapuló döntéseket hozzanak, amennyiben lehetséges. A dokumentum a felhasználói interakciót pontosítja azzal a céllal, hogy a biztonságot használhatóvá tegye, a területen ismert bevált gyakorlatokon alapulva. További információ: Security Activity.

 

Hét HTML alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentumot adott közre a W3C

2010. március 31.

A W3C március 5-én hét, a HTML alkalmazáshoz kapcsolódó dokumentumot adott ki:

  • HTML 5 és a HTML 5 eltérései a HTML 4-től. Ezen felül, a HTML 5 specifikáció tartalmának egy része még további két különálló tervezetben is publikálásra került, melyek a HTML Canvas 2D Context és a HTML Microdata.
  • HTML: The Markup Language, első tervezet. A dokumentum leírja a HTML jelölőnyelvet és biztosítja a szükséges részleteket a HTML alapú tartalmat készítők számára ahhoz, hogy szabványos dokumentumokat hozhassanak létre. Szándékosan nem definiálja a kapcsolódó API-kat, nem törekszik közelebbi meghatározásra annak tekintetében, hogy a HTML tartalom használói hogyan dolgozzák fel dokumentumaikat, és nem kíván sem oktatói, sem "hogyan csináld" útmutatói funkciót ellátni.
  • HTML+RDFa, amely szabályokkal és útmutatóval szolgál ahhoz, hogyan alkalmazható az RDF az XHTML-ben: Syntax and Processing (RDFa) szabványban, ha a HTML család HTML5 és XHTML5 tagjához használják.
  • További követelmények a két írásiránnyal szemben HTML alkalmazásban, első tervezet. Egy olyan webalkalmazás megírása, amelynek támogatnia kell mind a balról-jobbra, mind a jobbról-balra olvasható felhasználói felületeket, vagy amely adatokat tud úgy bevinni hogy azokat balról-jobbra és jobbról-balra is képes megjeleníteni, általában számos kihívást jelent, melyek a feladatot különösen fáradságossá, és könnyen hibák forrásává teszik. Ezek egy része ún. böngésző hibák miatt adódik, de más hibák egy adott HTML kétirányú szemléletének a szabvány által hagyott hiányosságából keletkezhetnek. Több feladat azonban nagymértékben egyszerűsíthető lenne néhány stratégiailag elhelyezett új HTML tulajdonsággal. Jelen dokumentum javaslatokat tesz a leggyakrabban ismétlődő problémás pontok megoldására.

A dokumentumokat a HTML Munkacsoport (HTML Working Group) adta ki az utolsó kivételével, melyet a Nemzetköziesítés Mag Munkacsoport (Internationalization Core Working Group) jelentetett meg.

 

Az Internet Society és a W3C erősíti kapcsolatait, hogy elősegítse a globális internet fejlődését

2010. január 20.

Az Internet Society (ISOC) és a W3C közös sajtóközleményt adott ki az ISOC által a W3C-nek nyújtott támogatásról, ami a W3C webszabványosítási szervezetként való működésének fejlesztésére szolgál. "Az ISOC és a W3C számos területen dolgozott együtt éveken keresztül, és az Internet fejlődésével kapcsolatban közös értékeink vannak", mondta Lynn St. Amour, az Internet Society elnöke és igazgatója. "Az általunk a W3C-nek nyújtott átalakulási támogatás azt mutatja, hogy az ISOC elkötelezte magát amellett, hogy az internet nyitott, globális innovációs platform maradhasson." A bejelentés a két szervezet azon közös célját mutatja, hogy fennmaradjon a globális internet és a világháló növekedése és hozzáférhetősége, és a közös felelősséget annak biztosítására, hogy ezen globális kommunikációs platformok a felhasználók érdekeit szolgálják világszerte. További információk találhatók a sajtóközleményben (angol) és az ISOC és W3C közös GYIK-jában (angol).

 

Új WAI anyag: Honlapok akadálymentességi problémáinak jelzése

2010. január 8.

A WAI Oktatási és Ismeretterjesztési Munkacsoportja (WAI Education and Outreach Working Group) bejelentett egy új dokumentumot, amely segítséget nyújt abban, miként lehet felhívni a szervezetek figyelmét a honlapjukon lévő akadálymentességi hibákra (Contacting Organizations about Inaccessible Websites). A WAI Munkacsoport szeretné tudni, hogy miként használható mások számára ez az anyag és hogyan lehetne továbbfejleszteni, és szívesen veszi az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket: Take a few minutes to encourage web accessibility. Your voice counts.