Hírek

W3C ajánlás lett a Digitális kiadvány megjelenési formátum és a Hangoskönyv

2020. november 23.

A Digitális Könyvkiadás Munkacsoport (Publishing Working Group) az alábbi két dokumentumot jelentette meg W3C ajánlásként:

 • Digitális kiadvány megjelenési formátum (Publication Manifest): a dokumentum egy általános megjelenési formátumot definiál a digitális kiadványok információinak kifejezésére. A schema.org metaadatokat használva ki is bővíti azokat, valamint JSON-LD-ben szerializált különböző szerkezeti tulajdonságait is tartalmazza. Ez az interoperabilitást biztosítja a megjelenési formátumok között, és tárolja a kifejezni kívánt információk különféle variánsait.
 • Hangoskönyv (Audiobooks): a dokumentum a hangoskönyvek létrehozásának követelményeit írja le, a Digitális kiadvány megjelenési formátum egy profiljának felhasználásával.
 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2020. október

2020. november 17.

megafon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (October 2020 edition of the W3C Strategic Highlights), a jelentés a szervezet átfogó és kiemelt fontosságú munkájának 2020. októberi állapotát tükrözi.

A dokumentum a web kulcsterületeiről ad naprakész információt; bemutatja, hogyan segíti a W3C-ben folyó munka a Web fejlődését és erősödését; leírja, hogy a W3C miként elégíti ki az Ipar igényeit; valamint a „Web Mindenkinek” világra gyakorolt hatásáról is friss információt biztosít. A W3C ügyvezető igazgatójának a TPAC2020-ról szóló bejegyzése a hivatkozáson olvasható. A TPAC (Technical Plennary / Advisory Committee Meetings), mely a W3C éves, a munkacsoportok személyes találkozását lehetővé tévő rendezvénye, októberben online került megrendezésre.

 

W3C ajánlás lett a 2019. június 18-án közreadott DOM Ajánlástervezet

2020. november 12.

A W3C és a WHATWG együttműködése kapcsán, melynek célja a HTML és DOM specifikációk egységes verziójának létrehozása, a W3C jóváhagyott W3C ajánlásként közzéteszi a 2019. június 18-án kiadott WHATWG DOM Ajánlástervezetet (WHATWG DOM Review Draft – Published 18 June 2019). A DOM egy platform-független modellt definiál az eseményekre, műveletek megszakítására és a node-fákra. Jelen dokumentum az első W3C által jóváhagyott WHATWG ellenőrzött ajánlástervezet.

 

A Web és a gépi tanulás – W3C műhelykonferencia jelentés

2020. november 11.

a műhelykonferencia illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette a 2020. augusztus-szeptemberben, online tartott Web és a gépi tanulás W3C Műhelykonferenciáról készült jelentést (W3C Workshop on Web and Machine Learning - report).

A jelentés minden egyes szekció rövid összefoglalóját és kiemelt pontjait tartalmazza, közvetlen hivatkozással a videó-prezentációkra. A W3C első, teljes mértékben virtuálisan tartott műhelykonferenciája augusztusban, 34 előadás közzétételével indult, melyek a böngésző-alapú gépi tanulásnak, a webes platform alapjainak, valamint a webes gépi tanulás élmény, mind fejlesztői, mind felhasználói szemszögből való lehetőségeinek és kihívásainak megvitatásából állt.

A műhelykonferencia résztvevői elsődleges szabványosítási lehetőségként az alacsony szintű primitíveket azonosították a gépi tanulás következtetésre, a Web Neurális Hálózat API-n (Web Neural Network API) keresztül. Az ezirányú munka 2018. vége óta a W3C Webes Gépi Tanulás közösségi csoportban folyik. A műhelykonferenciát követően, konkrét lépésként, a W3C előzetes értesítést küldött ki a Webes Gépi Tanulás Munkacsoport működési szabályzatának létrehozására. Az új munkacsoport célja a Webes Neurális Hálózat API szabványosítása.

A műhelykonferencia virtuális megrendezése sikeres volt, az új formában megtartott rendezvény pedig azt is megmutatta, hogy a W3C képes a megváltozott, online kollaborációs technológiákra támaszkodó környezethez alkalmazkodni a világjárvány idején.

A W3C köszönetet mond a futurice-nak a szponzorációért; a Programbizottságnak, valmaint az összes résztvevőnek az esemény létrejöttéért.

 

CSS Egyedi Kiemelés Modul 1. szint – első nyilvános tervezet

2020. október 29.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Egyedi Kiemelés API Modul 1. szint (CSS Custom Highlight API Module Level 1) első nyilvános tervezetet. A modul egy mechanizmust ír le egy szkript által azonosított dokumentum tetszőleges tartományának stilizálására.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Webalkalmazások mobilon – új verzió a fejlesztési tervhez

2020. október 12.

mobil életciklust reprezentáló ikon, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C közzétette a Webalkalmazások mobilon fejlesztési terv új verzióját (Roadmap of Web Applications on Mobile), amely a W3C égisze alatt fejlesztett különböző, a webes alkalmazások lehetőségeit növelő technológiák, valamint ezek mobilkörnyezetben való célzottabb alkalmazásának áttekintését szolgálja.

A dokumentum 2020. szeptemberi verziója a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló új technológiák listáját, valamint a Munkacsoportokban fejlesztés alatt álló specifikációk státuszát is frissítette. A Változások (Change history) részletesen taglalja a módosításokat.

Új szabványosítási javaslatok a fejlesztési terv legutóbbi közzététele óta:

 • a személyes adatok védelmére fókuszáló javaslatok (mint a Storage Access API, Trust Token API, Private Click Measurement, TURTLEDOVE, vagy az isLoggedIn javaslat), leírva a Biztonság és Személyes Adatok Védelme (Security and Privacy) dokumentumban;
 • az ún. MiniApps-ekhez szükséges szabványok feltérképezése, leírva az Alkalmazás Életciklus (Application Lifecycle) dokumentumban;
 • fő szál-ütemező API-k a primitívek ütemezésének jobbá tételére, leírva a Teljesítmény és Hangolás (Performance and Tuning) dokumentumban;
 • webes fizetés (Web Monetization) a kisösszegű és folyamatos fizetések böngészőkben lehetővé tételére, leírva a Fizetés és Fizetési Szolgáltatások (Payment and Services) dokumentumban.

Számos korábban a Közösségi Csoportokban kidolgozás alatt álló dokumentum lépett előre a szabványosítási folyamatban 2019. november óta, például a WebTransport API, mely már az újonnan létrejött WebTransport Munkacsoport tevékenységének fókuszában áll (lásd a Hálózat és Kommunikáció (Network and Communications) dokumentumban). Szintén most hívták életre a WebGPU Munkacsoportot (WebGPU Working Group) a WebGPU és WebGPU Shading Language specifikációk szabványosítására, melyet a GPU a Weben Közösségi Csoport fejlesztett (lásd a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) dokumentumban).

A szabványosításon túl, a fejlesztési terv jelen verziója az implementálási folyamatról is naprakész információt ad. Számos, korábban fejlesztés vagy megfontolás alatt álló, vagy csak még nem alkalmazott képesség már elérhető a Chromium-on alapuló Edge legfrissebb verziójában. A Webkomponensek (Web Components) mögötti fő technológiák, melyek lehetővé teszik az applikációk számára logikájuk újrahasználható komponensekbe történő beágyazását, már elérhető több böngészőben (lásd az Eszközalkalmazás (Device Adaptation) dokumentumot). Hasonlóképpen, a Webanimáció (Web Animations), mely lehetővé teszi az alkalmazás számára az animációk szkripten keresztüli kezelését, elérhető a főbb böngészőkben (lásd a Grafika és Elrendezés (Graphics and Layout) dokumentumban).

Végezetül, egy új Csoport oldal foglalja össze a fejlesztési tervben megemlített munka-, érdek- és közösségi csoportokat, azon specifikációkat és tulajdonságokat megnevezve, melyekért az adott csoport felel(t).

A Beihang Egyetem által támogatott projekt keretében, jelen dokumentum része egy GitHub repozitóriumban fejlesztés alatt álló fejlesztési terv-készletnek, mely számbaveszi a létező szabványokat, kiemeli a folyamatban lévő szabványosítási törekvéseket, rámutat az inkubáció alatti témákra, és megvitatja azon technikai réseket, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Az újabb kiadványokat negyedévente, vagy a webes platform kulcstechnológiáinak fejlődésétől függően jelentetik meg. A W3C örömmel veszi a közösségből érkező észrevételeket, javaslatokat, melyeket a repozitórium feladatkezelőjébe várnak .

 

A W3C újabb lépéseket tett az agilis webes szabványosítás és a jogdíjmentes dokumentumok védelme terén

2020. szeptember 28.

megafon, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C két, 2020. szeptember 15-i dátummal kiadott, frissített dokumentuma, a W3C Működési Szabályzata (15 September 2020 W3C Process Document) és a W3C Szabadalmi Szabályzat (15 September 2020 W3C Patent Policy) hatályba lépett. Napjainkban, amikor a Web még inkább nélkülözhetetlen, hiszen a világ egyre inkább virtuálissá válik, ezek a frissítések növelik a Web Konzorcium alkalmazkodó készségét és erősítik szabványosítási tevékenységét azáltal, hogy egy folyamatos szabványfejlesztési módot vezetnek be, és még korábbi jogdíjmentes védelmet nyújtanak az alkalmazóknak, több egyéb változtatás mellett. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben olvasható.

A W3C Működési Szabályzatában történt legfontosabb változtatások igazi katalizátorként segítik azt, hogy a Web még jobban szolgálja a webes közösséget:

 • racionalizált közösségi felülvizsgálat és az integritás ellenőrzése (horizontális felülvizsgálat az akadálymentesség, nemzetköziesítés, adatvédelem és adatbiztonság érdekében),
 • rugalmasság a különféle munkamódok terén, ideértve a hivatkozott verziók stabilitását és az aktuális státusz megjelenését a technikai jelentések listáin,
 • folyamatos fejlesztési mód, amely lehetővé teszi a specifikációk reagálását a gyorsan fejlődő technológiákra – beleértve egy élő szabvány megközelítést mint a W3C Szabványosítási Rendszerének natív képességét.

E jelentős módosítások komoly változást jelentettek a W3C Szabadalmi Szabályzatában – az első komoly változást a dokumentum 2005-ös bevezetése óta -, hogy biztosítsák a szabadalmak védelmét már a korai, ajánlástervezet fázisban, támogatva azok szabad alkalmazását és használatát, miközben a specifikációk tovább fejlődnek. Ez a módosítás segíti a webes kísérletek kockázatainak csökkentését és megerősítik a webtechnológiához, mint általános infrastruktúrához való hozzáférést.

A dokumentumokat a W3C Tanácsadói Testülete (W3C Advisory Board), a nyilvános W3C Eljárások Áttekintése Közösségi Csoport (Revising W3C Process Community Group) és a Szabadalmak és Szabványok Érdekcsoport (Patents and Standards Interest Group) módosította. Az észrevételeket, javaslatokat az új Működési Szabályzattal kapcsolatban a publikus GitHub Repozitóriumban várják.

 

A W3C Oculus Go Headset-eket kapott az immerzív feliratozás kutatására

2020. szeptember 4.

Oculus Facebook logó, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A Facebook felajánlása révén az Immerzív Feliratozás Közösségi Csoport (Immersive Captions Community Group) Oculus Go Headset-ekkel folytathatja munkáját, amely az akadálymentes augmentált és virtuális valóság felfedezésére irányul.

A W3C ezen közösségi csoportja 2019 őszén indult azzal a céllal, hogy legjobb gyakorlatokat azonosítson, kutasson, és ahol ez lehetséges, ajánljon az Immerzív Médiában (Játékok és XR) használt feliratozáshoz. A csoport nagyra értékeli a lehetőséget, hogy Oculus Go Headset-eket használhat kutatási környezetként a feliratokhoz való hozzáférés, aktiválás, valamint a megjelenítési beállításokhoz, ezzel segítve az augmentált és virtuális valóságban történő kommunikáció akadálymentesítését.

 

WCAG 2.2 – észrevételeket várnak

2020. augusztus 31.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group) közzétette a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2) tervezetét, széleskörű véleményezésre. A dokumentum jelenlegi verziója 9 új akadálymentesítési kritériumot ("success criteria") tartalmaz a WCAG 2.1 dokumentumhoz képest. Az új feltételek a kognitív vagy tanulási nehézséggel élők, a mobileszközt és e-könyvet használók felhasználói igényeit célozzák. A szerkesztők a felhasználók, szerzők, eszközfejlesztők, szabályzat-készítők észrevételeit várják ezen új feltételek hasznosságáról, valamint véleményüket arról, mennyire érzik teljesíthetőnek az új kritériumokat. További információ a WCAG 2.2 tervezet véleményezésre (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 Draft for Review) blogbejegyzésben található. Az észrevételeket 2020. szeptember 18-ig várják.

 

W3C ajánlás a TTML Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.2 (IMSC 1.2)

2020. augusztus 6.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a TTML (Timed Text Markup Language – Időzített Feliratozás Jelölőnyelv) Profil az Internetes Médiafeliratokra és Képaláírásokra 1.2 (Timed Text Markup Language Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.2) W3C ajánlást. Az IMSC 1.2 az IMSC szabvány legújabb verziója, amely az Időzített Feliratozás Jelölőnyelvre definiál profilokat a feliratozások és képaláírások cseréjére. Az IMSC olyan applikációkban kerül alkalmazásra mint a CMAF, DASH, IMF, ATSC, DVB, stb., valamint úgy tervezték hogy működjön az SMPTE-TT-vel, EBU-TT-D-vel és más regionális gyakorlatokkal is. Az IMSC 1.2 emellett támogatást is ad a letölthető betűtípusokhoz. Ez a featúra az IMSC iránti hűség növelését célozza, biztosítva a klienseknek pontosan azt a betűtípust amelyet szerkesztés közben használtak, valamint lehetővé téve, hogy képeket beágyazva lehessen a szöveges tartalmakhoz hozzáadni – miközben hiba esetén visszalépési lehetőséget biztosít. Az IMSC 1.2 azonban elsősorban egy „karbantartó” változat, amely kiküszöböli a korábbi verzió nagyobb hibáit és jobbá teszi a specifikáció szövegezését.

 

JSON-LD 1.1 – W3C ajánlások

2020. július 27.

A W3C JSON-LD Munkacsoport az alábbi három specifikációt adta ki W3C ajánlásként:

 • JSON-LD 1.1: a specifikáció egy JSON-alapú formátumot definiál a kapcsolt adatok szerializálására. A szintaxist úgy tervezték, hogy az könnyen integrálható legyen olyan telepített rendszerekbe melyek már használják a JSON-t, emellett könnyű bővítési lehetőséget biztosítson a JSON-ról a JSON-LD-re történő váltáskor. A JSON-LD elsődlegesen egy módszer a kapcsolt adatok webalapú programozási környezetben történő használatára, együttműködésre képes webszolgáltatások építésére és a kapcsolt adatok JSON-alapú tárolómotorokban való elhelyezésére.
 • JSON-LD 1.1 Feldolgozó Algoritmusok és API (JSON-LD 1.1 Processing Algorithms and API): a specifikáció egy algoritmus-készletet definiál a JSON-LD dokumentumok programozott átalakítására. Az adatok újraszervezése a megadott transzformációs szabályok alapján gyakran jelentősen leegyszerűsíti használatukat. Emellett a dokumentum egy API-t is javasol a fejlesztőknek a meghatározott algoritmusok implementálására.
 • JSON-LD 1.1 Keretek (JSON-LD 1.1 Framing): a specifikáció lehetővé teszi a fejlesztők számára a példa-alapú lekérdezést és a JSON-LD adatok szabályozott elrendezésű közzétételét.
 

Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Jelentés generátor – új forrásanyag

2020. július 8.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) közzétette a Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Jelentés generátor (ATAG Report Tool) új forrásanyagot. A szerkesztőeszközök a webes tartalmak létrehozására – mint a tartalomkezelési rendszerek (CMS) és az “amit-látsz-azt-kapod” (what-you-see-is-what-you-get) HTML szerkesztők - használt szofverek és szolgáltatások. A W3C Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Útmutatója (Authoring Tool Accessibility Guidelines, ATAG) a szerkesztőeszközök akadálymentessé tételére fókuszál, ezáltal segítve a szerkesztőket, hogy még több akadálymentes webes tartalmat hozhassanak létre. További információ az ATAG Áttekintés (ATAG Overview) oldalon olvasható. Az új Szerkesztőeszközök Akadálymentesítési Jelentés eszköz a szerkesztőeszköz-szolgáltatóknak és –kiértékelőknek segít abban, hogy információt adjanak projektmenedzsereknek, közbeszerzési szakembereknek és mindenki másnak, akinek szükséges tudnia, hogy a szerkesztőeszközök mennyire támogatják az akadálymentességet.

 

A Web és a gépi tanulás – W3C virtuális műhelykonferencia

2020. június 17.

a máhelykonferencia illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2020. szeptemberben kerül megrendezésre a korábban, az utazási korlátozások miatt elhalasztott a Web és a gépi tanulás W3C műhelykonferencia (W3C Workshop on Web and Machine Learning), mely teljes egészében online esemény lesz.

A műhelykonferencia elsődleges célja a gépi tanulás eszközeit és platformjait biztosító felek és a webes platformot használó szakemberek összekapcsolása annak érdekében, hogy a Nyílt Webes Platform még jobb és erősebb alapot nyújthasson a gépi tanulás számára.

A rendezvény az előre felvett előadásokból (melyeket 2020. júliusban kell beküldeni) és az ezeket követő élő szeptemberi megbeszélésekből áll majd, négy fő téma köré csoportosulva:

 • A böngésző-alapú gépi tanulás lehetőségei és kihívásai,
 • A webes platform alapjai a gépi tanulás számára,
 • Webes gépi tanulás élmény: a fejlesztő szemszögéből,
 • Webes gépi tanulás élmény: a felhasználó szemszögéből.

A részvétel mindenki számára ingyenes és elérhető, aki az adott téma iránt érdeklődik és valamennyire már járatos benne. További információ a műhelykonferenciáról.

A műhelykonferenciára előadással jelentkezni 2020. július 3-ig lehet, az online regisztráció 2020. augusztus 14-ig nyitott.

 

W3C kiemelt stratégiai témái – 2020. május

2020. június 11.

web-meeting számítógép képernyőn, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette kiemelt stratégiai témáit (May 2020 W3C Strategic Highlights). A jelentés a W3C-ben folyó átfogó és kiemelt fontosságú munkáról ad számot, segíti a Web fejlődését és erősödését, leírja hogy a W3C miként elégíti ki az Ipar igényeit, valamint a kulcsterületekről és a „Web Mindenkinek” világra gyakorolt hatásáról is friss információt biztosít. A W3C ügyvezető igazgatójának a W3C Tanácsadó Testület éves tavaszi, ezúttal virtuális konferenciájáról szóló bejegyzése (W3C CEO’s thoughts on the recent Virtual W3C Advisory Committee Meeting) a hivatkozáson olvasható.

 

Webtérképek – a W3C és az OGC közös műhelykonferencia-sorozata (online)

2020. június 3.

Montreal térképei, múlt, jelen, jövő, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2020. szeptemberben és októberben a W3C és az OGC (Open Geospatial Consortium) Webtérképek -közös műhelykonferencia-sorozatot rendez (W3C/OGC Joint Workshop Series on Maps for the Web), melynek házigazdája a Natural Resources Canada.

A műhelykonferencia teljes egészében online kerül megrendezésre, egy hónapon keresztül elérhető videó-előadások és aszinkron megbeszélések formájában. A részvétel minden meghívott számára ingyenes és a nyilvánosság számára is elérhető, nem feltétele a W3C-tagság.

A műhelykonferenciasorozat a földrajzi szabványok, webtérkép-adat szolgáltatások, webtérképező kliens-eszközök és -alkalmazások, valamint a webes platform szabvány- és böngészőfejlesztéssel foglalkozó szakértőit kapcsolja össze, hogy felderítse a térképek webes használatának lehetőségeit.

Megvitatásra kerülő témák:

 • Natív térképnéző hozzáadása a webes platformhoz, hasonlóan ahhoz, ahogyan a videótartalmak hozzáadása a HTML < video> segítségével történt;
 • Annak szabványosítása, ahogyan a böngésző-alapú térképnéző lehívja a térképszolgáltatóktól az adatokat, és hogy ezek az adatok hogyan legyenek formázva;
 • Akadálymentes webtérkép-élmény létrehozása, mely igazodik ahhoz, ahogy az emberek különféleképpen használják a webet;
 • Valós globális webtérkép élmény megteremtése, amely különböző nyelvek és térképészeti gyakorlatok mellett is működik;
 • A biztonság és a személyes adatok védelmének kérdései a földrajzi koordinátákat jelentős mértékben használó web esetén.

További információ a műhelykonferenciáról. A leendő résztvevőktől kérik érdeklődésük jelzését (expression of interest), valamint egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2020. szeptember 1-ig.

 

Új videók a webes akadálymentesítés bemutatására

2020. május 21.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) közzétette a Webes Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI) öt, az akadálymentességet értékelő eszközöket bemutató videóját. Az animált videók témái a következők: Egyszerű Ellenőrző Lépések (Easy Checks) – a webes akadálymentesítés első áttekintése, Értékelőeszközök (Evalutation Tools), Akadálymentesítés Módszertana (Conformance Evaluation), ideértve a Jelentéskészítő Eszközt (Report Tool), valamint a Felhasználó bevonását a webes akadálymentesítésbe (Involving Users in Web Accessibility). Emellett más WAI videók is elérhetők, mint a Bevezetés - Webes Akadálymentesítés és a W3C Szabványok (Video Introduction to Web Accessibility and W3C Standards), valamint a Webes Akadálymentesítés Aspektusai (Web Accessibility Perspectives videos), melyek bemutatják, mi miatt nélkülözhetetlen az akadálymentesítés a fogyatékos embereknek és miért hasznos mindenki számára. A fenti videók mellett elérhető a Bevezetés az Akadálymentesítésbe (Introduction to Web Accessibility) ingyenes online kurzus is, s mindezekhez a mai nap, 2020. május 21., mint a Nemzetközi Nap az Akadálymentesség Megismerésére (Global Accessibility Awareness Day, GAAD) különösen jó apropót szolgáltat.

 

W3C ajánlás lett a Dolgok Hálója Architektúra és a Dolgok Hálója Dolgok Leírása

2020. április 29.

WoT alkalmazások ábrája, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things Working Group) kiadta a Dolgok Hálója Architektúra (Web of Things (WoT) Architecture) és a Dolgok Hálója Dolgok Leírása (Web of Things (WoT) Thing Description) W3C ajánlásokat, melyek egyszerű integrációt tesznek lehetővé a Dolgok Hálója platformok és alkalmazások esetében. A Dolgok Hálója Architektúra specifikáció egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, míg a Dolgok Hálója Dolgok Leírása a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik.

Ezen megoldásokat már ma is számos termékben használják. A Dolgok Hálója különféle IoT (Internet of Things – Dolgok Internetje) tartományokban alkalmazható, ideértve az Okos Otthon-, Ipari, Okos Város-, Kereskedelmi vagy Egészségügyi alkalmazásokat, ahol a W3C Dolgok Hálója (WoT) szabványok egyszerűsíthetik az olyan IoT rendszerek fejlesztését, melyek különböző szolgáltatók és ökosztisztémák eszközeit kapcsolják össze. További információ a sajtóközleményben.

 

Valós Idejű Kommunikáció Akadálymentesítés Felhasználói Elvárások : első nyilvános tervezet

2020. április 24.

A Hozzáférhető Platform Architektúrák Munkacsoport (Accessible Platform Architectures (APA) Working Group) a Kutatási Kérdések Akciócsoporttal (Research Questions Task Force, RQTF) együttműködve közzétette a Valós Idejű Kommunikáció Akadálymentesítés Felhasználói Elvárások Munkacsoport-feljegyzés (RTC Accessibility User Requirements (RAUR)) első nyilvános tervezetét. A dokumentum a felhasználók igényeit és elvárásait írja le, valamint a fogyatékkal élők számára is akadálymentes valós idejű kommunikáció (RTC) forgatókönyveket vázol fel. Az akadálymentes telekommunikációs technológia egyre fontosabb mindazoknak, akik távolról dolgoznak és napi szinten igénylik a valós idejű kommunikációs megoldásokat. A most közzétett dokumentum célja információt adni a W3C közösségén belül és azon kívül zajló fejlesztésekről, mind a szabványok, mind az azok alapjául szolgáló architektúrák tekintetében. Az elvárások némelyike rendszer vagy platform szinten implementálható, míg mások a szerkesztéssel szemben támasztott elvárások lehetnek. További információ a Valós Idejű Kommunikáció Akadálymentesítés Felhasználói Elvárások – Véleményezésre (RTC Accessibility User Requirements – Call for Review) blogbejegyzésben található.

 

A Macmillan Learning és a Fondazione LIA nyerte az ABC 2020 Díjat

2020. április 6.

az Akadálymentes Könyvek Konzorcium Kiválósági Díjának fotója, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C örömmel adja hírül, hogy a W3C tagságához tartozó Macmillan Learning és a Fondazione LIA nyerték az Akadálymentes Könyvek Konzorcium 2020-as Nemzetközi Kiválósági Díját az Akadálymentes Könyvkiadásért.

A Macmillan Learning-et a kiadói kategóriában ismerték el, mint az első globálisan igazolt akadálymentes kiadót (Global Certified Accessible, GCA publisher), amely akadálymentes formátumban biztosítja kiadványait és tananyagait a különféle látássérüléssel élő tanulóknak.

A Fondaizone LIA-t pedig az újítói kategóriában méltányolták azon fejlesztéseiért, amikkel az e-könyvek és más digitális kiadványok akadálymentességét javította a vakok, látássérültek vagy más okból kifolyóan a nyomtatott anyagot nehézséggel olvasók számára.

„A Macmillan Learning egyik alapköve a tudás megosztásának fontossága, így az akadálymentesítés központi eleme küldetésünknek – a tanulás által jobbítani sokak életét. Az akadálymentes oktatási anyagok iránti igény univerzális és túlmutat azon, hogy egy országban egyetlen kiadóra összpontosuljon. Örömmel folytatjuk munkánkat annak érdekében, hogy olyan megoldás részesei legyünk, amely diákokat segít, bármilyen képességgel rendelkeznek is, nagyszerű tanulási élményhez.”
Rachel Comerford, Igazgató, Tartalomszabványok és Akadálymentesítés, Macmillan Learning

„Nagyon örülünk, hogy a LIA Foundation munkája annak érdekében, hogy tudatosítsa az akadálymentesítés fontosságát a kiadói szakmában, elismerésre került. Ez további motiváció számunkra egy teljesen inkluzív kiadói ökoszisztéma létrehozására, ahol minden olvasó egyforma esélyekkel válogathat a kiadói katalógusokban. Külön köszönetet mondunk az Olasz Könyvkiadók Szövetségének és az olasz kiadóknak, az Olasz Vakok és Látássérültek Egyesületének, az Olasz Diszlexia Egyesületnek és a Monza-i Könyvtárnak, akik értékes közreműködése nélkül nem valósult volna meg munkánk.”
Cristina Mussinelli, Főtitkár, Fondazione LIA

A rangos díj odaítélése neves esemény az akadálymentesítés terén, egy olyan környezetben, amiben több mint 253 millió vak vagy látássérült ember érintett világszerte, akiknek több mint 90%-a a fejlődő országokban él, ahol a Vakok Világszövetsége (World Blind Union) becslése alapján a vak emberek csupán 10%-a jut oktatáshoz vagy kap munkát. Az akadálymentes könyvek hiánya így nagyon is valóságos korlát az iskolázottság terén és abban, hogy ezek az emberek önálló és tevékeny életet élhessenek, valamint ez egyik oka annak, hogy az Akadálymentes Könyvek Konzorcium az e-könyvek és más digitális anyagok akadálymentesítésének előmozdítása érdekében folyamatosan keresi az elismerésre méltó kezdeményezéseket és fejlesztéseket.

Gratulálunk a Macmillan Learning-nek és a Fondazione LIA-nak!

 

31 éves a World Wide Web

2020. március 12.

Tim Berners-Lee idézet: a Web a technológia által összekapcsolt emberiség, ahogy a hírben indexképként megjelenik

1989 márciusában Sir Tim Berners-Lee megírta az “Információkezelés: Javaslat” című dokumentumot, és ezzel útjára indított egy új ötletet, a World Wide Web-et, amely mindörökre megváltoztatta életünket.

A Tim által elképzelt Web egy globális információ-megosztó tér volt, amely képes arra, hogy összekapcsolja az embereket, segítse az ismeretek megértését és a tudás megosztását. Ma a Web már egy alapvető, izgalmas és sok esetben nélkülözhetetlen globális közvagyon. Hálásak vagyunk Tim Berners-Lee-nek, a W3C igazgatójának, hogy feltalálta a Webet, megalapította a World Wide Web Konzorciumot, köszönjük munkáját hogy a Web nyitott, nemzetközi, hozzáférhető legyen és maradjon, valamint inspiráló, sokunk számára több évtizedes, jelenlétét.

25 éven keresztül, a W3C a Web fejlődését lehetővé tévő alapvető technikai szabványok kifejlesztésén dolgozott. Értékeinkről bővebb információ blogbejegyzésünkben olvasható.

Ha részese vagy közösségünknek, és segíted a webes technológiák fejlesztését a Web Konzorciummal együtt, köszönjük. Add hírül másoknak is, hogy a Web azért jött létre, hogy mindenki használhassa. Web Konzorcium: a web mindenkié!

Köszönjük, Tim! Boldog születésnapot, World Wide Web!

 

WCAG 2.2: első nyilvános tervezet

2020. március 6.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) közzétette a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2) első nyilvános tervezetet. A WCAG 2.2 javaslatokat tartalmaz hogyan tehetők a webtartalmak akadálymentesebbé, hogy azok minél szélesebb körben legyenek elérhetők a fogyatékos emberek számára. Az útmutató az asztali gépen, laptopon, táblagépen vagy mobileszközökön megjelenő webes tartalmak akadálymentesítését célozza. Az ajánlásokat követve a webes tartalmak nemcsak a fogyatékos felhasználók, hanem mindenki számára használhatóbbá válnak számos helyzetben. További információ a most közzétett tervezetben található újdonságokról és a várható munkáról a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 Fejlesztése (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 in Development) blogbejegyzésben.

 

XR Hozzáférhetőség Felhasználói Elvárások – első nyilvános tervezet

2020. március 4.

A Hozzáférhető Platform Architektúrák Munkacsoport (Accessible Platform Architectures Working Group) megjelentette az XR Hozzáférhetőség Felhasználói Elvárások (XR Accessibility User Requirements) első nyilvános tervezetet. A dokumentum listázza a fogyatékos emberek felhasználói igényeit és elvárásait amikor virtuális valóságot vagy immerzív környezetet, kiterjesztett vagy kevert valóságot (mixed reality) és egyéb kapcsolódó technológiákat (XR) használnak. Kiemelendő, hogy a dokumentum nem az alapvető elvárások gyűjteménye. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az elvárások némelyike rendszer vagy platform szinten implementálható, míg mások a szerkesztéssel szemben támasztott elvárások lehetnek.

 

W3C Műhelykonferencia jelentés: Befogadó Tervezés az Immerzív Web Szabványokra

2020. február 24.

a máhelykonferencia illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A W3C közzétette a 2019. november 5-6-án, Seattle-ben (Washington, USA) rendezett Befogadó Tervezés az Immerzív Web Szabványokra W3C Műhelykonferenciáról készült jelentést (report of the W3C Workshop on Inclusive Design for Immersive Web Standards).

A jelentés minden egyes szekció rövid összefoglalóját és kiemelt pontjait tartalmazza, közvetlen hivatkozással a prezentációkra. A műhelykonferencia résztvevői megismerkedtek a már létező eljárásokkal, ahogyan (a weben és azon kívül) az XR élmény akadálymentessé tehető, mielőtt azt vizsgálták volna, milyen tanulságok vonhatók le az eddigi kutatásokból és tapasztalatokból az Immerzív Webes architektúra vonatkozásában.

Ezáltal az akadálymentes XR élmény négy aspektusát emelték ki: vizuális interakciók, motoros funkciókkal kapcsolatos észrevételek, audió szempontok valamint a segítő technológiák alkalmazása.

A műhelykonferenciát követő aktuális munka kiterjed a W3C legalább hat szabványosítási Munkacsoportjára, valamint hat szabványosítás előtti teendőkkel és inkubációval foglalkozó Közösségi Csoportjára, és kapcsolódik legalább három Khronos Munkacsoporthoz – ezzel is mutatva annak igényét, hogy erős és hatékony koordinációra van szükség a Webes platform szisztematikus és következetes fejlődésének biztosítása érdekében. E célból javasolt e koordinációt a W3C Befogadó Tervezés az Immerzív Web Szabványokra Közösségi Csoportban megvalósítani, egy erre dedikált github repozitóriumon keresztül.

A W3C köszönetet mond a rendezvény házigazdáinak: Pluto VR, We Make Reality, Virtual World Society, Seattle Immersive Technology Association; a szponzoroknak: Google, Twitch, Samsung Internet; valamint a Programbizottságnak és a résztvevőknek az esemény létrejöttéért.

 

Újraméretezés Figyelő, CSS Görgetés Horgony Modul 1. szint – első nyilvános tervezetek

2020. február 19.

A CSS Munkacsoport az alábbi két első nyilvános tervezetét adta közre:

 • Újraméretezés Figyelő (Resize Observer): a specifikáció egy API-t ír le az Elem méretek változásainak figyelésére.
 • CSS Görgetés Horgony modul 1. szint (CSS Scroll Anchoring Module Level 1): a görgetődoboz látható régiója felett lévő DOM elemekben történő változások eredményezhetik azt, hogy az oldal elmozdul, miközben a felhasználó annak tartalmát használja. Jelen dokumentum egy mechanizmust javasol e vibráló felhasználói élmény mérséklésére egy horgony node pozíciójának követésével, és a görgetés eltolás ennek megfelelő igazításával.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

W3C ajánlás lett a Kontextus Nyomonkövetés

2020. február 14.

Az Elosztott Nyomonkövetés Munkacsoport (Distributed Tracing Working Group) megjelentette a Kontextus Nyomonkövetés (Trace Context) W3C ajánlást. A specifikáció szabványos HTTP fejléceket és egy értékformátumot definiál a kontextus információ terjesztéséhez, amely elosztott nyomonkövetési forgatókönyveket tesz lehetővé. A specifikáció egységesíti, hogyan kerül elküldésre és módosításra a kontextus információ a szolgáltatások között. A kontextus információ egyedien azonosítja egy elosztott rendszerben az egyéni lekérdezéseket és emellett definiálja annak módját, hogyan adható meg és terjeszthető a szolgáltató-függő kontextus információ.

 

W3C ajánlás az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió

2020. február 13.

Az Adatkészlet Csere W3C Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) közzétette az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2) W3C ajánlást. A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészletet definiál. A specifikáció egy sémát határoz meg és példákat ad e séma használatára. A 2. verzió az eredeti DCAT szabványt bővíti ki a közösség által használt gyakorlattal összhangban, miközben az adatleírás és adatkészlet-csere különféle megközelítéseit támogatja.

 

Személyreszabás Szemantika követelményei – első nyilvános tervezet

2020. február 12.

A Hozzáférhető Platform Architektúrák Munkacsoport (Accessible Platform Architectures Working Group) megjelentette a Személyreszabás Szemantika követelményei (Requirements for Personalization Semantics) első nyilvános tervezetet. A dokumentum a Személyreszabás Szemantikával kapcsolatos elvárásokat tartalmazza; felhasználói eseteket, követelményeket és felhasználói történeteket bemutatva.

 

Média képességek, Kép-a-képben, Média session szabvány – első nyilvános tervezetek

2020. február 7.

A Média Munkacsoport az alábbi három, a webes média felhasználói élményt jobbá tévő specifikációk első nyilvános tervezetét adta közre:

 • Média képességek (Media Capabilities): a dokumentum API-kat definiál, melyek lehetővé teszik a weboldalak számára az optimális döntést kódolás, dekódolás és renderelés esetén, mikor a felhasználó számára médiatartalmat választanak.
 • Kép-a-képben (Picture-in-Picture): lehetővé teszi a weboldalakon olyan lebegő videóablak létrehozását, amely mindig a többi ablak felett lesz megjelenítve, így a felhasználó akkor is folytathatja a média lejátszását, miközben más oldalakat vagy alkalmazásokat is használ az eszközön.
 • Média Session Szabvány (Media Session Standard): lehetővé teszi a webfejlesztők számára, hogy egyedi igényekre szabott média metaadatokat mutassanak a platform felhasználói interfészen, testre szabják az elérhető platform médiavezérlését és hozzáférjenek a platform médiakulcsaihoz, mint a billentyűzeten, headset-en, távirányítón található hardver kulcsok, vagy a mobileszközök értesítési mezőiben és zárolási képernyőjén található szoftver kulcsok.
 

WCAG-EM weblap akadálymentességet kiértékelő eszköz frissítve

2020. február 5.

Az Akadálymentes Oktatási és Ismeretterjesztő Munkacsoport (Accessibility Education and Outreach Working Group, EOWG) megjelentette a WCAG-EM weblap akadálymentességet kiértékelő jelentés generátor (WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator) frissített verzióját. Az eszköz segít a weblapok akadálymentességét értékelő jelentéseket létrehozni a Weblap Akadálymentesítés Értékelés Módszertan (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology, WCAG-EM) alapján. A WCAG-EM egy informatív W3C csoport-feljegyzés, amely egy módszert ír le annak értékelésére, hogyan felelnek meg weblapok, beleértve webes alkalmazásokat és mobileszközökre készült weboldalakat is, a WCAG webes szabványnak. A W3C örömmel veszi az értékelő eszközzel kapcsolatos visszajelzéseket és javaslatokat, melyek eredményét a következő verzió tartalmazza majd.

 

A Web és a Gépi Tanulás – W3C Műhelykonferencia

2020. január 27.

a máhelykonferencia illusztrációja, ahogy a hírben indexképként megjelenik

2020. március 24-25-én Berlinben, Németországban kerül megrendezésre a Web és a Gépi Tanulás W3C Műhelykonferencia (W3C Workshop on Web and Machine Learning), melynek házigazdája a Microsoft.

A műhelykonferencia elsődleges célja a gépi tanulás eszközeit és platformjait biztosító felek és a webes platformot használó szakemberek összekapcsolása annak érdekében, hogy a Nyílt Webes Platform még jobb és erősebb alapot nyújthasson a gépi tanulás számára.

A rendezvény másodlagos céljai a következők:

 • annak megértése, hogy a gépi tanulás hogyan illeszthető a webes technológiák közé,
 • annak megértése, hogyan illeszthető a böngésző-alapú gépi tanulás a gépi tanulás ökoszisztémába,
 • a gépi tanulás technológiák webes böngészőkre és webes applikációkra gyakorolt hatásának felderítése,
 • a gépi tanulás API-k és formátumok szabványosítási lehetőségeinek vizsgálata.

Megvitatásra kerülő témák:

 • dedikált gépi tanulás API-k a böngészőkre, a Webes Gépi Tanulás Közösségi Csoport (Machine Learning for the Web Community Group) ajánlása szerint
 • a böngésző által biztosított adatforrások beillesztése a gépi tanulás munkafolyamataiba
 • a gépi tanulás API-k rétegezése és együttműködése más számítási API-val (pl. WebGPU, WebAssembly)
 • domain-specifikus gépi tanulás API-k
 • átváltási formátum a gépi tanulás modellekre a weben
 • kliens- és felhő-alapú gépi tanulás interakciók
 • eszközről elérhető gépi tanulás betanítás a böngészőkben
 • a böngésző-alapú gépi tanulás előnyei és kockázatai a biztonság, a személyes adatok védelme és az akadálymentesség vonatkozásában
 • gépi tanulás primitívek használata a weboldalak és alkalmazások akadálymentességének javítására
 • gépi tanulás keretrendszerek a webre
 • gépi tanulás hardver gyorsítók

A részvétel minden meghívott számára ingyenes és a nyilvánosság számára is elérhető, nem feltétele a W3C-tagság. További információ a műhelykonferenciáról.

A műhelykonferenciára az online regisztráció 2020. február 21-ig nyitott.

 

Webes Megosztás (Web Share) API – első nyilvános tervezet

2020. január 14.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Application Working Group) kiadta a Webes Megosztás API (Web Share API) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy API-t definiál szövegek, hivatkozások és egyéb tartalmak megosztására a felhasználó választása szerinti tetszőleges cél felé. Az elérhető megosztási célokat a dokumentum nem határozza meg; azokat a felhasználói ágens biztosítja, és lehetnek például applikációk, weboldalak vagy kontaktok.

 

A W3C a CSS Írásmódot ajánlja a nemzetközi írásmódok támogatására

2020. január 9.

Tegyük a World Wide Web-et világméretűvé! függőlegesen kiírva angol, hagyományos kínai, japán és koreai nyelven, ahogy a hírben indexképként megjelenik A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Írásmódok 3. szint (CSS Writing Modes Level 3) W3C ajánlást.

Ez a CSS modul különböző nemzetközi írásmódokhoz és azok kombinációihoz definiál CSS támogatást, beleérte a balról jobbra és a jobbról balra haladó írást ugyanúgy, mint a vízszintes és függőleges írásirányt. Ezen új CSS tulajdonságok lehetővé teszik a vízszintes és függőleges írásirányú szövegszakaszok ugyanazon oldalon történő megjelenítését. A specifikáció emellett olyan támogatást is tud adni, mint például a kétirányú szövegekben való izoláció, betűtípus (glif) orientáció vezérlés, és a függőleges szövegek soraiba rövid, vízszintes szakaszok beszúrása.

További információ és ajánlások a sajtóközleményben.