Hírek

W3C ajánlás lett három Dolgok Hálója 1.1 specifikáció

2023. december 8.

Web of Thing - tulajdonságok események, akciók, ahogy a hírben indexképként megjelenik

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things Working Group) három ajánlást jelentetett meg, valamint frissítette az azokat kiegészítő W3C Feljegyzéseket, új funkcionalitásokkal bővítve azon szabványokat, melyek lehetővé teszik az interoperabilitást a Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) platformok és alkalmazás domain-ek között:

 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy különféle alkalmazás domainek esetén is használható absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára
 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum támogatja a Dolgok Hálója Dolog Leírásának megosztását számos felhasználói esetben, mint például ad-hoc és megtervezett rendszerekben, fejlesztési és futási idő alatt, valamint helyi és globális hálózatokon.

A most kiadott W3C Dolgok Hálója ajánlások kibővítik a Dolgok Hálója hatókörét, megőrizve a 2020-ban elsőként megjelent specifikációkkal való kompatibilitást, webtechnológiát alkalmazva a különböző IoT eszközökhöz való hozzáférés harmonizálására és lebontva ezzel az eddig közéjük képzelt falakat. További információ a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

A W3C implementációkat vár négy Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás ajánlástervezethez

2023. november 28.

Az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport (Verifiable Credentials Working Group) implementációkat vár az alábbi ajánlástervezetekhez:

 • Ellenőrizhető Feltételek Adatintegritás 1.0 (Verifiable Credentials Data Integrity 1.0): a specifikáció egy alap eljárást ír le az Ellenőrizhető Feltételek és hasonló típusú digitális dokumentumok eredetiségének és integritásának biztosítására kriptográfiát használva, legfőképpen a digitális aláírásokat és a hozzájuk tartozó matematikai bizonyításokat alapul véve.
 • Adatintegritás EdSA Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity EdDSA Cryptosuites v1.0): a dokumentum egy adatintegritás kriptográfiai sorozatot ír le, mely digitális aláírás létrehozására vagy hitelesítésére használható a csavart Edwards görbe digitális aláírási algoritmus (Edwards Curve Digital Signature Algorithm, EdDSA) és a 25519 Görbe (ed25519) alkalmazásával.
 • Adatintegritás ECDSA Kriptosorozatok 1.0 (Data Integrity ECDSA Cryptosuites v1.0): a dokumentum egy adatintegritás kriptosorozatot ír le, mely digitális aláírás generálására használható az elliptikus görbe digitális aláírási algoritmus (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA) alkalmazásával.
 • Ellenőrizhető Feltételek JSON Séma Specifikáció (Verifiable Credentials JSON Schema Specification): az Ellenőrizhető Feltételek Adatmodell 2.0 [VC-DATA-MODEL-2.0] tervezet többek között meghatározza az Ellenőrizhető Feltételekre és Ellenőrizhető Megjelenítésekre használt modelleket, valamint elmagyarázza a három résztvevő: kibocsátó, tulajdonos, hitelesítő közötti kapcsolatokat. Az igazolhatóság, kibővíthetőség és a szemantikus interoperabilitás a funkcionalitás kritikus pontjai, melyekre az Ellenőrizhető Adatmodell 2.0 dokumentum végig hivatkozik. Jelen specifikáció egy mechanizmust biztosít a Feltételek Séma Ellenőrizhető Feltételekben történő használatára, a már létező adatséma koncepciókat alkalmazva.

Az észrevételeket az Ellenőrizhető Feltételek Munkacsoport Github-on várják 2024. január 24-ig.

 

Elektronikus könyvkiadás akadálymentesítése – felmentés

2023. november 22.

A W3C Digitális Könyvkiadást Segítő Munkacsoportja (Publishing Maintenance Working Group) kiadott egy Csoportfeljegyzést, az elektronikusan megjelenő kiadványok akadálymentesítése alóli felmentés jelzéséről (Group Note of The EPUB Accessibility exemption property). A felmentés tulajdonság (exemption property) lehetővé teszi az EPUB tartalom létrehozóinak, hogy jelölhessék, ha az érvényes jogi szabályozás felmentést ad az adott elektronikus publikáció akadálymentesítése vonatkozásában.

 

Implementációkat várnak a RDF Adatkészlet Kanonizálás ajánlástervezethez

2023. november 14.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) implementációkat vár az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) ajánlástervezethez. Az RDF [RDF11-CONCEPTS] egy gráf-alapú adatmodellt definiál a világ dolgainak leírására, valamint biztosítja az alapot az ezen információ-gráfon alapuló következtetéshez. Időnként szükségessé válik az adatkészletek közötti különbségek összehasonlítása, azok digitális aláírása, vagy az adatkészletek rövid azonosítóinak generálása egy hash-elő algoritmuson keresztül. A most kiadott dokumentum egy algoritmust körvonalaz az RDF adatkészletek normalizálására annak érdekében, hogy ezen műveletek végrehajthatók legyenek.

Az észrevételeket az RDF Munkacsoport Github-on várják, 2023. november 28-ig.

 

RDF Adatkészlet Kanonizálás: magyarázat és felhasználói esetek – munkacsoport-feljegyzés

2023. október 25.

Az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group) közzétette az RDF Adatkészlet Kanonizálás és Hash-elés Munkacsoport – Magyarázat és felhasználói esetek (RDF Dataset Canonicalization and Hash Working Group — Explainer and Use Cases) című munkacsoport-feljegyzést. A most kiadott, az RDF Adatkészlet Kanonizálás (RDF Dataset Canonicalization) specifikációt támogató dokumentum magyarázatot nyújt néhány, a problématérben felvetett kérdésre, valamint kapcsolódó felhasználói eseteket is bemutat.

 

W3C ajánlás a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2

2023. október 17.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) kiadta a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2) W3C ajánlást. A WCAG és kiegészítő dokumentumai azt írják le, hogyan tehetők a webtartalmak akadálymentesebbé, hogy azok minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők a fogyatékos emberek számára. A WCAG-ről további információ a WCAG 2 Áttekintés (WCAG 2 Overview) oldalon érhető el. A most kiadott WCAG 2.2 kilenc új követelményt (sikerkritériumot) ad hozzá a korábbi WCAG 2.1-hez. Ezen új sikerkritériumok a látássérült, testi vagy kognitív fogyatékos emberek számára teszik még inkább akadálymentessé a webet, például kibővítik az érintéses bevitelhez kapcsolódó útmutatást. További információ a WCAG 2.2-ről az Újdonságok a WCAG 2.2-ben (What's New in WCAG 2.2) dokumentumban található.

 

Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.1 : frissített verzió

2023. október 16.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) közzétette a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1) ajánlás frissített változatát. A WCAG és kapcsolódó dokumentumai elmagyarázzák, hogyan lehet a webes tartalmakat a fogyatékos emberek számára minél inkább hozzáférhetővé tenni. A most közzétett frissítés a korábbi hibajegyzéket is tartalmazza, valamint részletesebb információt nyújt a 4.1.1. Parszolás (4.1.1. Parsing) sikerkövetelményhez. További információ a WCAG-ről és a most közzétett frissítésről a WCAG 2 Áttekintés (WCAG 2 Overview) és a WCAG 2 Gyakori Kérdések (WCAG 2 FAQ) oldalon található.

 

Implementációkat várnak a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) ajánlástervezethez

2023. szeptember 25.

A PNG Munkacsoport implementációkat vár a Hordozható Hálózati Grafika (PNG) specifikáció (3. kiadás) (Portable Network Graphics (PNG) Specification (Third Edition) ) ajánlástervezethez. A dokumentum a PNG-t, egy bővíthető fájlformátumot ír le a statikus és animált raszteres képek veszteségmentes, hordozható, jól-tömörített tárolására. A PNG-vel szabadalommentesen helyettesíthető a GIF, valamint a TIFF számos általános használati módja. A PNG támogatja a színindexelt, szürkeskálás és színhű (truecolour) képeket, valamint egy opcionális alfa csatornát. A minta mélysége 1 és 16 bit között változhat. A jelen specifikáció két internetes médiatípust definiál: az image/png-t és az image/apng-t.

Az észrevételeket a PNG Munkacsoport Github-on várják, 2023. december 21-ig.

 

CSS Átmenetek 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. szeptember 7.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Átmenetek 2. szint (CSS Transitions Level 2) első nyilvános tervezetet. A CSS Átmenetek lehetővé teszik, hogy egy meghatározott időtartam alatt a CSS értékek tulajdonság változásai zökkenőmentesen történjenek meg.

 

Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció esetén – munkacsoport feljegyzés

2023. augusztus 21.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) és a WCAG2ICT Akciócsoport megjelentette az Útmutató a WCAG 2.2 alkalmazásához nem webes infokommunikáció és kommunikációs technológiák esetén (Guidance on Applying WCAG 2.2 to Non-Web Information and Communications Technologies (WCAG2ICT) ) munkacsoport-feljegyzést. A most kiadott dokumentum a korábban megjelent WCAG2ICT tervezet első frissítése, amely útmutatást nyújtott a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 alkalmazásához nem webes dokumentumok és szoftverek esetén. A jelen frissített tervezet már a WCAG 2.1 sikerkritériumai valamint szószedete és kifejezései vonatkozásában is tartalmaz iránymutatást. A Munkacsoport dolgozik a WCAG 2.2 sikerkritériumaira vonatkozó útmutatáson, melyet szintén közreadnak majd. További információ e tevékenységi területről a WCAG2ICT Áttekintés (WCAG2ICT Overview) oldalon található.

 

A W3C Jövőképe - feljegyzés

2023. augusztus 3.

A W3C Tanácsadói Testülete (Advisory Board) közzétette a W3C Jövőképe (Draft Note of Vision for W3C) című dokumentum első verzióját, amely a W3C küldetésének, értékeinek, céljának és alapelveinek letisztult összefoglalása.

A dokumentum célja:

 • Bemutatni és megértetni, hogy mi maga a W3C, mivel foglalkozik, és mi is ennek a jelentősége.
 • Határozott állásponttal támogassa a döntéshozatalokat, főleg a vitás kérdésekben.
 • Megfelelő alappal rendelkezzen a W3C közösség közös értékei terén ahhoz, hogy a legtöbb résztvevő által támogatott konszenzust képviselje.
 • Legyen időtlen, ne igényeljen gyakori módosítást.

A dokumentum a tervek szerint végül W3C Nyilatkozatként jelenik meg.

 

Ajánlástervezetté lépett elő a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2

2023. július 26.

Az Akadálymentesítési Útmutató Munkacsoport (Accessibility Guidelines Working Group, AG WG) ajánlástervezetként tette közzé a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2)-t. A WCAG és kiegészítő dokumentumai azt írják le, hogyan tehetők a webtartalmak akadálymentesebbé, hogy azok minél szélesebb körben legyenek elérhetők a fogyatékos emberek számára. Az útmutató az asztali gépen, laptopon, táblagépen vagy mobileszközökön megjelenő webes tartalmak akadálymentesítését célozza meg. További részletek a WCAG-ről a WCAG 2 Áttekintés (WCAG 2 Overview) oldalon, naprakész információ a most közzétett WCAG legfrissebb verziójáról pedig az Újdonságok a WCAG 2.2-ben (What's New in WCAG 2.2) dokumentumban található.

 

Dolgok Hálója: észrevételeket várnak három ajánlástervezethez

2023. július 20.

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) Working Group) három ajánlástervezetet adott ki a Dolgok Hálójára. A W3C Dolgok Hálója (Web of Things, WoT) interoperabilitást tesz lehetővé a Dolgok Internetje (Internet of Things, IoT) platformok és alkalmazás domain-ek között. A WoT célja a már létező IoT szabványok és megoldások megőrzése valamint kiegészítése. A W3C WoT Architektúra célja a már létező dolgok leírása, és csak ott ír elő új mechanizmusokat, ahol ez feltétlenül szükséges.

A most megjelent három ajánlástervezet:

 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, több alkalmazás domain felhasználói eseteiből származó elvárásokra alapozva. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Architektúra 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép valamint annak résztvevőjévé válik. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum leírja, hogyan fedezhető fel és szerezhető meg egy Dolog Leírása egy elosztott környezetben lévő Dologra, különböző felhasználói esetekben.

A Munkacsoport 2023. augusztus 8-ig várja az észrevételeket.

 

CSS Horgony Elhelyezés – első nyilvános tervezet

2023. július 12.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Horgony Elhelyezés (CSS Anchor Positioning) első nyilvános tervezetet. A dokumentumban leírtak lehetővé teszik egy pozícionált elem (például egy helyi súgó vagy felugró lábjegyzet) számára, hogy az adott oldalon egy vagy több „horgonyelemhez” (anchor element) viszonyítva saját méretét és helyzetét meghatározza. Mivel a horgonyelem bármilyen méretű és elhelyezkedésű lehet az oldalon, a dokumentum egy rugalmas visszalépési sémát is definiál, így a különböző szabályok között addig kereshet, amíg meg nem találja azt, amely alkalmazásával nem csordul túl a pozícionált elem az őt tartalmazó blokkon.

 

Implementációkat várnak a Biztonságos Fizetés Jóváhagyás W3C ajánlástervezethez

2023. június 30.

az SPC tranzakció dialógus képernyőképe Chrome-on, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Online Fizetés Munkacsoport (Web Payments Working Group) közzétette a Biztonságos Fizetés Jóváhagyás (Secure Payment Confirmation, SPC) ajánlástervezetet. Az SPC, amely mérföldkő a böngészők egy új képességének szabványosítási folyamatában, hatékonyabbá teszi a hitelesítést és növeli az online fizetés biztonságát a webes fizetési műveletek alatt.

Az SPC lehetővé teszi többek között a kereskedők, bankok, fizetési szolgáltatók, kártya-hálózatok számára, hogy csökkentsék az erős vásárlói autentikációval, az SCA-val (strong customer authentication) szembeni ellenkezést, és kriptográfiai bizonyítékot hozzanak létre a felhasználói hozzájárulásról; az európai kötelező szabályozásnak, mint például a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló Direktívának (Payment Services Directive, PSD2) mindkettő fontos szempontja.

A W3C, a FIDO Szövetség és az EMVCo folyamatosan erősíti az online fizetés biztonságát az egymással együttműködő technikai specifikációik fejlesztése révén. A Biztonságos Fizetés Jóváhagyás (SPC) ezt a közös munkát mutatja: a Webes Autentikációra épül és mind az EMV® 3-D Secure (2.3 verzió), mind az EMV® Secure Remote Commerce (1.3 verzió) támogatja. További részletek az EMVCo, a FIDO Szövetség és a W3C technológiáinak kapcsolata (How EMVCo, FIDO, and W3C Technologies Relate) dokumentumban találhatók.

A Biztonságos Fizetés Jóváhagyás ajánlástervezetként való megjelentetése is mutatja, hogy az abban foglalt szolgáltatás-tulajdonságok stabilak és széleskörben felülvizsgálták őket. A W3C további implementációs tapasztalatokat vár mielőtt a dokumentum jelen verzióját ajánlássá minősíti. Az észrevételeket GitHub-on várják 2023. augusztus 1-ig.

További információ a a fizetési autentikáció egyszerűsítését célzó technológiáról a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

RDF 1.2 Szemantika és SPARQL 1.2 implikáció rendszerek – első nyilvános tervezetek

2023. június 27.

Az RDF-star Munkacsoport közzétette az RDF és SPARQL szabványcsaládok 1.2 verziója két utolsó, ajánláskidolgozás alatt álló dokumentumának első nyilvános tervezetét:

 1. RDF Szemantika: a dokumentum az RDF 1.2 Fogalmakra és Absztrakt Szintakszisra (RDF 1.2 Concepts and Abstract Syntax) és az RDF 1.2 Sémára (RDF 1.2 Schema) ír le egy precíz szemantikát, valamint számos távoli implikáció rendszert és kapcsolódó implikáció mintát definiál. Jelen dokumentum része annak a dokumentumkészletnek, amely a teljes RDF 1.2 specifikációt tartalmazza.
 2. SPARQL 1.2 Implikáció Rendszer (SPARQL 1.2 Entailment Regimes): különböző módjai lehetnek egy olyan alap gráfminta ellenőrző kiterjesztés definiálásának, amely implikáció kapcsolatokra alkalmazható. Jelen dokumentum ezen módok egyikét határozza meg, több sztenderd szemantikus web implikációs kapcsolatra. A SPARQL szemantikák ilyen kiterjesztéseit a dokumentumban implikáció rendszereknek nevezik.
 

W3C műhelykonferencia: Tegyük még biztonságosabbá a webet!

2023. június 22.

lakatok egy kerítésen, Parsoa Khorsand fotója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C „Tegyük még biztonságosabbá a webet” (W3C Workshop "Secure the Web Forward") címmel műhelykonferenciát rendez a korábban meghirdetettnél későbbi időpontban, 2023. szeptember 26-28. között; a rendezvény teljes egészében online esemény lesz.

A műhelykonferencia a webes alkalmazások biztonságához szükséges szabványok és jó gyakorlatok szakértőit, a Biztonságos Szállítói Lánc a Nyílt Forráskódú környezetben (Security Supply Chain in Open Source contexts) szakembereit, a biztonságra fókuszáló fejlesztőket, valamint a webes biztonság szabványait és gyakorlatait alkalmazó fejlesztőket, tervezőket és szakembereket kapcsolja össze. A műhelykonferencia célja, hogy átfogó képet és egy fejlesztési tervet dolgozzon ki, amely mindazon kihívásokra reflektál, amelyekkel a webfejlesztők alkalmazásaik biztonságossá tételének során szembesülnek.

A műhelykonferencia témái:

 • Hogyan lehet a webfejlesztői közösséggel megismertetni a „biztonságos szoftver-ellátó lánc” megközelítést.
 • Iránymutatás a különböző típusú webfejlesztőknek, akik a verem különböző szintjein dolgoznak.
 • Hogyan tehető könnyebbé a fejlődő webalkalmazás-biztonsági szabványok és technológiák használata és alkalmazása a webfejlesztők számára.
 • Hogyan támogathatnák jobban a nyílt forráskód biztonságára fókuszáló erőfeszítések a webfejlesztői közösséget?
 • Hogyan szolgálhatnának a Nyílt Forráskód biztonsági ellenőrző-eljárások példaként az új webes specifikációk ellenőrzésére?
 • Hogyan tegyük prioritássá és megvalósítandó céllá a biztonságot az üzleti tulajdonosok, terméktulajdonosok (product owner), termékmenedzserek, stb. számára?

A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2023. július 28-ig.

 

W3C ajánlás a WAI-ARIA 1.2

2023. június 13.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) kiadta az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.2 (Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2) W3C ajánlást. A webes tartalmak akadálymentesítéséhez szükség van szemantikus információra a widgetekről, struktúrákról és viselkedésekről, hogy a segítő technológiák a megfelelő információt közvetíthessék a fogyatékos személyek felé. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. E szemantikákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerzőknek, hogy a felhasználói felület működését és strukturáját dokumentum-szintű jelölőkön keresztül továbbíthassák a segítő technológiák számára.

A jelen verzió a WAI-ARIA 1.1-hez képest új tulajdonságokkal egészült ki, hogy a segítő technológiákkal való interoperabilitást még inkább támogassa, ezáltal még konzisztensebb akadálymentességi modellt hoz létre a HTML és az SVG2 vonatkozásában is. Jelen specifikáció mind a HTML-t mind az SVG2-t kiegészíti.

A most kiadott dokumentum része az WAI-ARIA készletnek, melyről több információ a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) oldalon olvasható.

 

Webes Megosztás (Web Share) API – W3C ajánlás

2023. június 7.

A Webalkalmazások Munkacsoport (Web Applications Working Group) megjelentette a Webes Megosztás API (Web Share API) W3C ajánlást. A specifikáció egy API-t definiál szövegek, hivatkozások és egyéb tartalmak megosztására a felhasználó választása szerinti tetszőleges cél felé. Az elérhető megosztási célokat a dokumentum nem határozza meg; azokat a felhasználói ágens biztosítja, és lehetnek például applikációk, weboldalak vagy kontaktok.

 

W3C ajánlás az Elektronikus Könyvkiadás 3.3

2023. június 1.

epub logó és egy diagram képe, amely egy epub fájlt alkotó különböző tárolókat mutatja, ahogy a hírben indexképként megjelenik Az Elektronikus Könyvkiadás 3 Munkacsoport (EPUB 3 Working Group) W3C ajánlásként tette közzé az Elektronikus Könyvkiadás (EPUB) 3.3, az EPUB Olvasórendszerek 3.3 (EPUB Reading Systems 3.3) és az EPUB Akadálymentesítés 1.1 (EPUB Accessibility 1.1) dokumentumokat, a Digitális Könyvkiadás W3C fejlesztési terület részeként.

Az EPUB technológia a digitális (könyv)kiadásra és dokumentumokra definiál egy átviteli- és csereformátumot. Az EPUB formátum egy módszert biztosít a szerkesztett és szemantikusan gazdagított webes tartalom – ideértve a HTML-t, CSS-t, SVG-t tartalmazó és számos egyéb formátumot – megjelenítésére, csomagolására és kódolására, annak egyetlen fájlként történő átvitelére.

A tartalom specifikáció, amely a kiadók, tartalom létrehozók és szerzők érdeklődésének középpontjában áll, most különválik az olvasórendszerek specifikációtól, amely elsődlegesen csak az EPUB implementálóinak fontos. A szerkesztői módosítások a dokumentumokat még olvashatóbbá tették.

Az EPUB kiadványok akadálymentesítése a csoport tevékenységének elengedhetetlen része volt. Munkájuk eredményeként az EPUB Akadálymentesítés dokumentum frissült, és az EPUB specifikáció fejlesztésének történetében először, az EPUB Szabvány szerves részévé vált. Ezenfelül, az EPUB Akadálymentesítés specifikáció megfelel és kompatibilis az Európai Akadálymentesítési Ajánlással (European Accessibility Act), mindennek jelentős hatása lesz a digitális könyvkiadásra az elkövetkezendő években.

Szeretnénk itt megragadni az alkalmat, hogy az EPUB most kiadott dokumentumait Garth Conboy-nak ajánljuk, aki az EPUB egyik legelső megálmodója, és a most megjelent specifikációkat létrehozó EPUB Munkacsoport elindítója volt. Mindannyiunknak hiányozni fog.

További információ az EPUB eredményekről a kapcsolódó sajtóközleményben.

 

RDF és SPARQL szabványcsaládok frissítése az 1.2 verziók létrehozása érdekében

2023. május 26.

Az RDF-star Munkacsoport közzétette az alábbi 16 első nyilvános tervezetet, amely az első mérföldkő az RDF és SPARQL szabványcsaládok frissítése során az 1.2 verziók létrehozására:

 1. RDF 1.2 Koncepciók és Absztrakt Szintakszis (RDF 1.2 Concepts and Abstract Syntax): a dokumentum egy absztrakt szintakszist (adatmodellt) definiál az RDF-re (Erőforrás Leíró Keretrendszer), amely minden RDF-alapú nyelv és specifikáció összekapcsolását szolgálja.
 2. RDF 1.2 XML Szintakszis: a dokumentum egy RDF/XML nevű XML szintakszist definiál az RDF-re, az XML Névterek, XML Információkészlet és XML Bázis segítségével.
 3. RDF 1.2 Turtle: a dokumentum egy Turtle nevű szöveges szintakszist definiál az RDF-re, amely lehetővé teszi, hogy egy RDF-gráf teljes egészében tömör és természetes szöveg formátumban íródjon, rövidítéseket használva a szokásos használati mintákra és adattípusokra.
 4. RDF 1.2 N-Tripletek (RDF 1.2 N-Triples): a dokumentum egy sor alapú, egyszerű szöveges formátumot definiál RDF-gráfok kódolására.
 5. RDF 1.2 N-Quadok (RDF 1.2 N-Quads): a dokumentum egy sor alapú, egyszerű szöveges formátumot definiál RDF-adatkészletek kódolására.
 6. RDF 1.2 TriG: a dokumentum egy TriG nevű szöveges szintakszist definiál az RDF-re, amely lehetővé teszi, hogy egy RDF-adatkészlet teljes egészében tömör és természetes szöveg formátumban íródjon, rövidítéseket használva a szokásos használati mintákra és adattípusokra. A TriG a Turtle formátum egyik kiterjesztése.
 7. RDF 1.2 Séma (RDF 1.2 Schema): a dokumentum egy adatmodellező szókészletet definiál az RDF adatokra. Az RDF Séma az alap RDF szókészlet egyik kiterjesztése.
 8. SPARQL 1.2 Lekérdező Nyelv (SPARQL 1.2 Query Language): a dokumentum a SPARQL lekérdező nyelv szintakszisát és szemantikáját definiálja az RDF-re. A SPARQL használható lekérdezések kifejezésére különböző adatforrások esetén, akár úgy, ha az adat natívan RDF-ként lett eltárolva, vagy ha köztes szoftveren keresztül RDF-ként jelenik meg.
 9. SPARQL 1.2 Frissítés (SPARQL 1.2 Update): a dokumentum a SPARQL 1.2 Frissítést, egy frissített nyelvet ír le az RDF gráfokra, és egy, a SPARQL RDF-re vonatkozó SPARQL Lekérdező Nyelvből származó szintakszist használ.
 10. SPARQL 1.2 Protokoll: a dokumentum a SPARQL Protokollt határozza meg; leírja, hogyan kerülnek a SPARQL lekérdezések és frissítések egy SPARQL feldolgozó szolgáltatáshoz, és hogyan érkeznek vissza az eredmények HTTP-n keresztül ahhoz az entitáshoz, amely a lekérdezést indította.
 11. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények XML Formátum (SPARQL 1.2 Query Results XML Format): a dokumentum egy XML formátumot ír le a SPARQL RDF-re vonatkozó lekérdezőnyelve által biztosított változó kapcsolt és Boole-féle eredmény-formátumokra.
 12. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények JSON Formátum (SPARQL 1.2 Query Results JSON Format): a dokumentum a SELECT és az ASK lekérdezések eredményeinek reprezentációját írja le JSON-t használva.
 13. SPARQL 1.2 Lekérdezés Eredmények CSV és TSV Formátumok (SPARQL 1.2 Query Results CSV and TSV Formats): a dokumentum a CSV (vesszővel elválasztott értékek) [RFC4180] és a TSV (tabulátorral tagolt értékek) [IANA-TSV] formátumok használatát írja le a SELECT lekérdezésekből származó SPARQL lekérdezés eredmények kifejezésére.
 14. SPARQL 1.2 Szolgáltatás Leírás (SPARQL 1.2 Service Description): a dokumentum a SPARQL 1.2 Protokollon keresztül elérhető SPARQL szolgáltatások felfedezésére egy módszert, valamint e szolgáltatások leírására egy szókészletét definiál.
 15. SPARQL 1.2 Federált Lekérdezés (SPARQL 1.2 Federated Query): a dokumentum a SPARQL 1.1 Federált Lekérdezés kiterjesztés szintakszisát és szemantikáját definiálja, a különböző SPARQL végpontok közötti elosztott lekérdezések végrehajtására.
 16. SPARQL 1.2 Gráf-tároló Protokoll (SPARQL 1.2 Graph Store Protocol): a dokumentum a HTTP műveletek használatát írja le RDF gráfok kezelésére. Ez a felület a SPARQL 1.2 Protokoll egyik alternatívája.
 

Szinkron és audió-leírás profilok a TTML2-ben – első nyilvános tervezet

2023. május 12.

Az Időzített Feliratozás Munkacsoport (Timed Text Working Group) megjelentette a Szinkron és audió-leírás profilok a TTML2-ben (Dubbing and Audio description Profiles of TTML2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció a DAPT-ot definiálja, ami egy TTML-alapú fájlformátum időzített feliratozás tartalom kicserélésére szinkron- és audió-leírás munkafolyamatokban, amit tipikusan videók lokalizálásakor vagy akadálymentes verzió előállításakor használnak.

Ezek a munkafolyamatok az átírással indulnak, melyek a fordítást és finomhangolást is lehetővé teszik, ez az adaptáció, mely eredményeként előáll az a szövegállomány amelyet audió megjelenítésre lehet használni, akár emberi hangot felvéve, akár szövegből-beszéd (text to speech) technológiát alkalmazva.

Ezek az audiófelvételek a szkriptekhez közvetlenül társíthatók, ahogyan a keverési instrukciók is, így egy, a felvételt tartalmazó alternatív hangsáv hozható létre, akár megosztás előtt vagy közvetlenül a lejátszóban.

Amennyiben a szkriptek megosztásra kerülnek a lejátszók felé, azokat egy alternatív, nem-audió megjelenítésre is fel lehet használni, például Braille kijelzőn.

A DAPT célja, hogy megfeleljen a DAPT-REQS dokumentumban leírt követelményeknek, és az Audió-leírás Közösségi Csoportban (Audio Description Community Group) elindult munkára épül.

 

Elektronikus (könyv)kiadás: észrevételeket várnak három ajánlástervezethez

2023. május 3.

Az Elektronikus Könyvkiadás 3 Munkacsoport (EPUB 3 Working Group) három ajánlástervezetet adott ki az Elektronikus Könyvkiadás (EPUB) 3.3-ra. A technológia a digitális (könyv)kiadásra és dokumentumokra definiál egy átviteli- és csereformátumot. Az EPUB formátum egy módszert biztosít a szerkesztett és szemantikusan gazdagított webes tartalom – ideértve a HTML-t, CSS-t, SVG-t tartalmazó és számos egyéb formátumot – megjelenítésére, csomagolására és kódolására, annak egyetlen fájlként történő átvitelére.

A három ajánlástervezet:

 • EPUB 3.3: a specifikáció az EPUB Kiadványokra definiál szerkesztői elvárásokat, ez a szabvány harmadik jelentős revíziója.
 • EPUB Olvasórendszerek 3.3 (EPUB Reading Systems 3.3): a specifikáció az EPUB 3 Olvasórendszerekre definiálja a szabvány megfelelőségi kritériumokat – azon felhasználói ágensek esetében, amelyek az EPUB kiadványokat jelenítik meg.
 • EPUB Akadálymentesítés 1.1 (EPUB Accessibility 1.1): a dokumentum azon tartalom-konformancia tulajdonságokat határozza meg, melyek egy digitális kiadvány akadálymentességének igazolásához szükségesek. Emellett a digitális kiadványok felfedezhetőségéhez szükséges metaadat követelményeket is specifikálja.

A három dokumentummal kapcsolatos észrevételeket 2023. május 15-ig várják.

 

W3C ajánlás a CSS Doboz Modell Modul 3. szint

2023. április 19.

A CSS Munkacsoport közzétette a CSS Doboz Modell Modul 3. szint (CSS Box Model Module Level 3) W3C ajánlást. A specifikáció azokat a margó (margin) és kitöltés (padding) tulajdonságokat írja le, amelyek létrehozzák a CSS dobozon belüli és a doboz körüli térközöket.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

Észrevételeket várnak a WAI-ARIA 1.2 W3C ajánlástervezethez

2023. április 17.

Az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások Munkacsoport (Accessible Rich Internet Applications (ARIA) Working Group) közzétette az Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások 1.2 (Accessible Rich Internet Applications 1.2, WAI-ARIA 1.2) W3C ajánlástervezetet. A WAI-ARIA az akadálymentes felhasználói felület elemeit definiáló szerepekhez, állapotokhoz és tulajdonságokhoz nyújt ontológiát, valamint a webes tartalmak és a webalkalmazások akadálymentességének és kompatibilitásának elősegítésére használható. E szemantikákat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a szerzőknek, hogy a felhasználói felület működését és strukturáját dokumentum-szintű jelölőkön keresztül továbbíthassák a segítő technológiák számára. A jelen verzió a WAI-ARIA 1.1-hez képest új tulajdonságokkal egészült ki, hogy a segítő technológiákkal való interoperabilitást még inkább támogassa, ezáltal még konzisztensebb akadálymentességi modellt hoz létre a HTML és az SVG2 vonatkozásában is. Jelen specifikáció mind a HTML-t mind az SVG2-t kiegészíti.

A most kiadott dokumentum része a WAI-ARIA készletnek, melyről bővebb információ a WAI-ARIA Áttekintés (WAI-ARIA Overview) oldalon található.

Az észrevételeket 2023. május 28-ig várják.

 

W3C műhelykonferencia: Tegyük még biztonságosabbá a webet!

2023. április 3.

lakatok egy kerítésen, Parsoa Khorsand fotója, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C „Tegyük még biztonságosabbá a webet” (W3C Workshop "Secure the Web Forward") címmel műhelykonferenciát rendez 2023. június 7-8-án Londonban; a rendezvény házigazdája a Microsoft Reactor.

A műhelykonferencia a webes alkalmazások biztonságához szükséges szabványok és jó gyakorlatok szakértőit, a Biztonságos Szállítói Lánc a Nyílt Forráskódú környezetben (Security Supply Chain in Open Source contexts) szakembereit, a biztonságra fókuszáló fejlesztőket, valamint a webes biztonság szabványait és gyakorlatait alkalmazó fejlesztőket, tervezőket és szakembereket kapcsolja össze. A műhelykonferencia célja, hogy átfogó képet és egy fejlesztési tervet dolgozzon ki, amely mindazon kihívásokra reflektál, amelyekkel a webfejlesztők alkalmazásaik biztonságossá tételének során szembesülnek.

A műhelykonferencia témái:

 • Hogyan lehet a webfejlesztői közösséggel megismertetni a „biztonságos szoftver-ellátó lánc” megközelítést.
 • Iránymutatás a különböző típusú webfejlesztőknek, akik a verem különböző szintjein dolgoznak.
 • Hogyan tehető könnyebbé a fejlődő webalkalmazás-biztonsági szabványok és technológiák használata és alkalmazása a webfejlesztők számára.
 • Hogyan támogathatnák jobban a nyílt forráskód biztonságára fókuszáló erőfeszítések a webfejlesztői közösséget?
 • Hogyan szolgálhatnának a Nyílt Forráskód biztonsági ellenőrző-eljárások példaként az új webes specifikációk ellenőrzésére?

A Programbizottság még vizsgálja, milyen lehetőséget nyújt a rendezvény helyszíne a távoli részvételre, az erre vonatkozó információ a konferencia honlapján lesz elérhető. A részvétel mindenki számára ingyenes, nem feltétele a W3C-tagság.

További információ a műhelykonferenciáról a hivatkozáson. A résztvevőktől kérik egy hosszabb állásfoglalás (position statement) benyújtását 2023. április 24-ig.

 

CSS Animációk 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. március 22.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Animációk 2. szint (CSS Animations Level 2) első nyilvános tervezetet. Ez a CSS modul egy módszert ír le, amivel a szerzők a CSS tulajdonságok értékeit animálhatják az idő múlásával, kulcskockákat használva. E kulcskocka-animációk esetében beállítható azok időtartama, az ismétlődések száma és ismétlődő viselkedésük.

 

Webes Animációk 2. szint – első nyilvános tervezet

2023. március 22.

A CSS Munkacsoport megjelentette a Webes Animációk 2. szint (Web Animations Level 2) első nyilvános tervezetet. A specifikáció egy modellt definiál egy weboldal változásának és annak megjelenítésének szinkronizálásához és időzítéséhez. A specifikáció egyúttal egy alkalmazás programozói felületet is definiál e modell használatához, és a tervek szerint további specifikációk határozzák majd meg ezen tulajdonságok megjelenítésének deklaratív eszközeit.

 

A W3C leállítja a Unicorn online validátort

2023. március 7.

kék pipa képe, ahogy a hírben indexképként megjelenik A W3C 2023. március 31-ével tervezi leállítani a Unicorn online validátor szolgáltatást, a projekt fenntartásához szükséges források hiánya miatt. Egyúttal javasolják a Unicorn forkolását az érdeklődő közösség számára. A W3C számos egyéb fejlesztőeszközt biztosít, mint a markup (jelölőnyelv) és CSS validátorok, vagy olyan ellenőrző-programok, mint a Nemzetköziesítés-, hivatkozás- vagy forrás- (feed) ellenőrző szolgáltatások.

A W3C egységes Unicorn validátora segítette a weboldalak minőségének javítását, számos különböző ellenőrzést futtatva, összegyűjtve a közkedvelt HTML és CSS validátorok, csakúgy, mint a Feed validátor eredményeit.

A Unicorn, melynek neve az egységes (unified) és Megfelelőség Vizsgálati Jelentés Jelölés (Conformance Observation Report Notation) elnevezésekből állt össze, 2006. áprilisban indult és 2006. júliusában tették közzé. További négy év telt el, míg a Unicorn, az Egységes Validátor 2010. júliusában publikusan is elérhetővé vált.

 

CSS Snapshot 2023 tervezet

2023. március 1.

A CSS Munkacsoport megjelentette a CSS Snapshot 2023 első nyilvános tervezetet. A dokumentum egybegyűjti mindazon specifikációkat, amelyek a Beágyazható Stíluslapok, a CSS jelenlegi, 2023-as állapotát adják. (Mivel a CSS fejlesztése modul-alapú, és az egyes modulok különböző szinteken állnak, a most kiadott tervezet ezeket szinttől függetlenül összegyűjti és közreadja.) A dokumentum elsődleges célközönsége a CSS támogatás fejlesztői, és nem a CSS-szerzők, mivel a most közzétett anyag a modulokat specifikáció-stabilitás alapján, és nem a webes böngészők általi támogatás mértéke szerint tartalmazza.

A CSS a strukturált dokumentumok (mint például a HTML és XML) képernyőn, papíron, stb. történő megjelenítésének leírására használt nyelv.

 

A W3C implementációkat vár a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1, a Dolgok Hálója Felfedezés és a Dolgok Hálója Architektúra 1.1 ajánlástervezetekhez

2023. január 23.

A Dolgok Hálója Munkacsoport (Web of Things (WoT) – Working Group) implementációkat vár a Dolgok Hálója alábbi három ajánlástervezetéhez:

 • Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.1 (Web of Things (WoT) Thing Description 1.1): a dokumentum a Dolog metaadatait és interfészeit írja le, ahol a Dolog egy olyan fizikai vagy virtuális entitás absztrakciója, amely a Dolgok Hálójával kölcsönhatásba lép, valamint annak résztvevőjévé válik. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Dolgok Leírása 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.
 • Dolgok Hálója Felfedezés (Web of Things (WoT) Discovery): a dokumentum leírja, hogyan fedezhető fel és szerezhető meg egy Dolog Leírása egy elosztott környezetben lévő Dologra, különböző felhasználói esetekben.
 • Dolgok Hálója Architektúra 1.1 (Web of Things (WoT) Architecture 1.1): a dokumentum egy absztrakt architektúrát ír le a W3C Dolgok Hálójára, több alkalmazástartomány felhasználói eseteiből származó elvárásokra alapozva. A mostani specifikáció egy szuperkészletet ír le a Dolgok Hálója Architektúra 1.0 specifikációban definiált tulajdonságokra.

A Munkacsoport 2023. február 16-ig várja az észrevételeket.

 

Online fizetés: az EMVCo, a FIDO Szövetség és a W3C technológiáinak kapcsolata – frissített verzió

2023. január 11.

Az EMVCo, a FIDO Szövetség (FIDO Alliance) és a World Wide Web Konzorcium (W3C) frissítette azt az anyagot, amely e három szervezet technológiáinak kapcsolatát írja le (How EMVCo, FIDO, and W3C Technologies Relate). A dokumentum felsorolja azokat az alapképességeket, melyeket a három szervezet specifikációi biztosítanak, azon problémákat, amelyek e specifikációk összekapcsolásával megoldhatók, valamint olyan lehetséges változtatásokat, melyek még jobbá teszik közös alkalmazásukat. A most kiadott frissítés arra fókuszál, hogyan használható együtt az EMV® 3-D Secure, a FIDO hitelesítés és a W3C Biztonságos Fizetés Visszaigazolása (Secure Payment Confirmation) annak érdekében, hogy javuljon a biztonság, a személyes adatok védelme és a használhatóság az erős autentikációs folyamatokban.