W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a fogyatékkal élők hozzáférjenek az Internethez

Felhasználók bevonása a webes akadálymentesítés ellenőrzésébe

Az oldal tartalma

Bevezetés

A webes akadálymentesítés ellenőrzése gyakran az olyan akadálymentesítési szabványok megfelelőségének értékelésére koncentrál, mint például a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG). Az ellenőrzés kibővítése a hátrányos helyzetű emberekre segíti az akadálymentesítési kérdések jobb megértését és az akadálymentesítési megoldások hatékonyabb megvalósítását.

A hátrányos helyzetű, ill. fogyatékkal élő emberek bevonásának egyik előnye, hogy a fejlesztők megtudhatják, ők hogyan kerülnek kölcsönhatásba a webbel és a kisegítő technológiákkal. Például, vegyünk figyelembe egy olyan fejlesztőt, aki nem tudja milyen képernyőolvasót használni. A Web Akadálymentesítési Útmutató "Szöveges változatok biztosítása a nem szöveges tartalomhoz" részének teljesítéséhez, a fejlesztő az "Ez a kép egy sötétzöld nagyítóüveg vonalas rajza. Amennyiben a képre kattint a keresőoldalra kerül" alternatív szöveget biztosíthatja. Mindazonáltal az oldalt képernyőolvasóval használó személy megfigyelése világosan megmutatja a fejlesztő számára, hogy az alternatív szövege hatástalan, és mindössze a "keresés" kifejezés az amire szükség van.

Amikor a fejlesztők, menedzserek és a projekt egyéb érintettjei látják, hogy a fogyatékkal élő emberek használják a weblapjukat, a legtöbbjüket az akadálymentesítési kérdések újfajta megértése és megközelítése motiválttá teszi. A projekt korai szakaszában történő együttműködés a "célfelhasználóknak" minősített, fogyatékkal élő emberekkel, segíti a fejlesztőket a hatásosabb akadálymentesítési megközelítésben, így maximalizálva a befektetésből származó eredményeket az akadálymentesítés területén.

Természetesen a hátrányos helyzetű emberek ellenőrzésbe és értékelésbe történő bevonásának számos előnye van, de ez önmagában nem határozza meg, hogy a webhely hozzáférhető-e. A felhasználói részvétel összekapcsolva a WCAG ellenőrző pontjaival biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élők számára.

Jelen dokumentum bemutatja a felhasználók bevonását a web akadálymentesítés ellenőrzésébe, irányelveket biztosít a felhasználók bevonásához és további információkat biztosít. Jelen dokumentum egy több oldalas Webes akadálymentesítést ellenőrző forráscsoport része, amely a webes akadálymentesítés ellenőrzésének különböző megközelítéseit vázolja fel.

A felhasználók eredményes bevonása

Az első lépés a webes akadálymentesítés ellenőrzésében a webhely előzetes áttekintésének kivitelezése, bármilyen nyilvánvaló hozzáférési probléma megtalálásának céljából. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen lényeges akadálymentesítési akadály javításra kerüljön, mielőtt az értékelésre sor kerül a felhasználókkal.

Még a kevés akadálymentesítési ismerettel rendelkező webfejlesztők is szembesülhetnek néhány akadálymentesítési kérdéssel egy előzetes áttekintés során. Az az akadálymentesítési szakember, aki tapasztalattal rendelkezik a különféle hátrányos helyzetű emberek webes interakcióival kapcsolatban, képes:

A hátrányos helyzetű felhasználókat széleskörű ellenőrző tevékenységekbe lehet bevonni, kezdve a rövid egyeztetésektől a nagyszabású használhatósági tanulmányokig. Számos választási lehetőség létezik a két véglet között:

A fejlesztés közbeni informális értékelés levezetése hatásosabb, mint a szabályszerű használhatósági ellenőrzés a projekt végén. A legtöbb esetben a felhasználók bevonása az értékelésbe magába foglalja:

Vegyen figyelembe minden visszajelzést és kerülje el az a feltételezést, hogy egy fogyatékkal élő személytől származó visszajelzés az összes fogyatékkal élő emberre vonatkoztatható. Egy fogyatékkal élő személy nem feltétlenül tudja, hogy a többi, ugyanolyan fogyatékkal élő személy hogyan lép kölcsönhatásba a webbel, és nem rendelkezik más fogyatékosságokról elegendő ismerettel ahhoz, hogy érvényes útmutatást adjon más akadálymentesítési kérdésekben.

Különféle felhasználók bevonása

A fogyatékkal élő emberek különféle tapasztalatokkal, elvárásokkal és preferenciákkal rendelkeznek. Különböző interakciós technikákat, adaptív stratégiákat és kisegítő technológiai összeállításokat használnak. Az emberek különböző fogyatékosságokkal küzdenek: látási, hallási, testi, beszédbeli, kognitív és idegrendszeri – és néhányuk többszörösen fogyatékos. Még egy kategórián belül is szélsőséges változatok léteznek. Például a "vizuális fogyatékosság" magába foglalja azokat az embereket, akik a születésüktől kezdve teljesen vakok, akiknek a középlátása a korral járó leépülés miatt romlott meg, és azokat az embereket, akiknek egy sérülés vagy betegség következtében lesz ideiglenesen elmosódott látásuk.

Vonja be a többféle fogyatékossággal küzdő és egyéni jellemzőkkel rendelkező felhasználókat. A legtöbb esetben az ellenőrző személynek korlátozott idő és költségvetés áll rendelkezésére, és emiatt nem tudnak sok felhasználót bevonni az értékelésbe. Nehéz lehet az optimális számú, legmegfelelőbb jellemzőkkel rendelkező felhasználók kiválasztása. Léteznek források a weben, melyek egy bizonyos helyzet esetében útmutatást biztosítanak a résztvevők jellemzőinek meghatározásához és a fogyatékkal élő résztvevők megtalálásához.

Felhasználók webes együttműködési tapasztalata

Elsődleges szempont az ellenérzésben segítő felhasználók kiválasztásában a webes együttműködésre vonatkozó tapasztalatuk. Például, bizonyos kisegítő technológiák (AT) bonyolultak és nehéz őket megtanulni. A nem elegendő tapasztalattal rendelkező felhasználó nem tudhatja, hogy hogyan használja hatásosan a kisegítő technológiát (AT). A beazonosított probléma a felhasználók kisegítő technológiára (AT) vonatkozó hiányos ismereteinek lehet a következménye, nem az értékelés alatt álló webhelyek problémája. Másrészről egy tapasztalt felhasználó ismerhet olyan nem közismert megkerüléseket a webhelyen található problémák megoldásához, melyeket egy "átlagos" felhasználó esetleg nem tud kezelni.

Ahogy bármilyen más felhasználókkal végzett értékelésnél, a célfelhasználóktól függ, hogy kezdő, átlagos vagy tapasztalt felhasználók kerülnek-e bevonásra. Például, amennyiben egy vállalaton belül, a könyvelők által használt webes alkalmazást fejleszti, valószínűleg a kisegítő technológiát magas szinten ismerő felhasználókra lesz szüksége; míg a rokkantsági segély kérelmezését tartalmazó nyilvános webhelyhez a kisegítő technológiát (AT) kezdő szinten ismerő felhasználókra.

Akadálymentesítési problémák elemzése

A webes akadálymentesítés a Webfejlesztés és az interakció különböző együttműködési összetevőitől függ, beleértve a webböngészőket, a kisegítő technológiákat és a webtartalmat. Bármelyik beazonosított akadálymentesítési probléma esetében, határozza meg, hogy melyik alkotóelem a felelős. Például, amennyiben a felhasználónak az adattáblázattal van problémája, az azért lehet, mert:

Az akadálymentesítési problémák megtalálásán kívül, a fogyatékkal élő felhasználókkal együtt végzett ellenőrzés általában felfed olyan általános használhatósági problémákat, melyeknek hatásuk van az összes felhasználóra, beleértve az egészséges embereket is.

Következtetések levonása és a problémák dokumentálása

Ahogy az a bevezetésben már szerepelt, a fogyatékkal élő felhasználók bevonása eredményesebbé és hatásosabbá teszik az akadálymentesítési erőfeszítéseket. Mégis, ez önmagában nem határozhatja meg, hogy a webhely hozzáférhető-e. Még a nagyszabású használhatósági tanulmányok sem tudják lefedni az összes különféle fogyatékosságot, adaptív stratégiát és kisegítő technológiát. A felhasználói részvétel összekapcsolása a WCAG megfelelőségi értékeléssel biztosítja a széleskörű akadálymentesítési kérdések lefedését.

A dokumentumoknak tartalmazniuk kell a tanulmány területét és az olyan értékelési paramétereket, mint az ellenőrzési módszerek és az egyéni jellemzők. Például, amennyiben egy tanulmány csak vak résztvevőkkel végzett használhatósági ellenőrzést foglal magába, a jelentésének tisztáznia kell, hogy az értékelés nem az akadálymentesítési útmutatónak megfelelően végezték, és így nem vonatkozik az összes hátrányos helyzetű emberre. Így a jelentés segítheti az olvasókat a megfelelő következtetések levonásában.

További információ

Jelen dokumentum tömören közelíti meg egy összetett téma néhány pontját. A felhasználók ellenőrzésbe történő bevonásának szempontjaira vonatkozó számos forrás a weben érhető el.

Terminológia és megjegyzések

adaptív stratégiák
Az adaptív stratégiák olyan technikák, melyeket a fogyatékkal élő emberek használnak az olyan webes kölcsönhatások tökéletesítéséhez, mint betűméret változtatása egy általános böngészőben. Az adaptív technológiák magukba foglalják a technikákat a nagyobb böngészőkkel vagy a kisegítő technológiákkal.
kisegítő technológiák
A kisegítő technológiák olyan szoftverek vagy eszközök, melyeket a fogyatékkal élő emberek használnak, hogy tökéletesítsék a webbel történő interakciót, mint például a képernyőolvasók, melyek hangosan felolvassák a Weboldal tartalmát, a szöveget elolvasni nem tudó ember számára, a képernyőnagyítók a gyengén látó emberek bizonyos csoportja számára, és a hangfelismerő szoftver és a választó-kapcsolók azok számára, akik nem tudnak billentyűzetet, vagy egeret használni.
egyéni felhasználói jellemzők
Az egyéni felhasználók jellemzői az olyan dolgokat foglalnak magukba, mint a kor, a munkaköri felelősség, szoftver, hardver, környezet (például: otthon, közös iroda, privát iroda, megosztott nyilvános terminál), számítógépes és webes tapasztalat. Az egyéni jellemzők szintén magukba foglalhatják a fogyatékosság típusát, az alkalmazott adaptív stratégiákat és a speciális kisegítő technológiákra vonatkozó tapasztalatot.
Webtartalom
A "Webtartalom" általánosan egy weboldalon vagy webes alkalmazáson található információra vonatkozik, beleértve a szöveget, képeket, űrlapokat, hangot és hasonlókat. Speciálisabb meghatározások a WCAG dokumentumokban találhatók, melyeket a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) Áttekintése hivatkozásról lehet elérni.

A használhatósági ellenőrzés optimalizálása az akadálymentesítési kérdésekkel kapcsolatban

Megjegyzés a használhatósággal foglalkozó szakemberek részére: A használhatósági ellenőrzések meghatározásakor, különösen az akadálymentesítési kérdések megállapításánál, az eljárás különböző lesz az általánosan jellemző használhatósági ellenőrzéstől. Például: