W3CWeb Accessibility initiative

Web Akadálymentesítési Kezdeményezés (WAI): Stratégiák, irányelvek, források, hogy a hátrányos helyzetűek is hozzáférjenek az Internethez

Webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök kiválasztása

Az oldal tartalma

Bevezetés

A webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök olyan szoftver programok vagy hálózatba kapcsolt szolgáltatások, melyek segítenek a webhely hozzáférhetőségének meghatározásában. Jelen dokumentum olyan különböző ellenőrzőeszköz alkalmazásokat emel ki, melyek az értékelés során segíthetnek, mint például a WAI (Web Akadálymentesítési Kezdeményezés) webhelyek ellenőrzése az akadálymentesítéshez című forrásban részletezett módszerek.

Mire alkalmasak az ellenőrzőeszközök

A webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök jelentősen lecsökkenthetik az ellenőrzés végrehajtásához szükséges időt és erőfeszítést. Gondos alkalmazásuk esetén a webfejlesztés tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaiban ezek az eszközök támogatják az akadálymentesítési korlátok megelőzését, a megtalált hibák kijavítását és a webhelyek általános minőségének javítását. A következőkben bemutatásra kerül, hogy hogyan tudják az eszközök támogatni a felhasználókat a webhelyek akadálymentesítésítésnek ellenőrzésében. Néhány eszköz mindkét alábbi tevékenységet képes elvégezni:

Mire nem alkalmasak az ellenőrzőeszközök

Számos akadálymentesítési ellenőrzés emberi ítélőképességet igényel és eltérő technikák alkalmazásával, manuálisan kell elvégezni. Bizonyos esetekben az ellenőrzőeszközök is hajlamosak olyan hibás vagy félrevezető eredményeket produkálni, mint a hibás kód be nem azonosítása vagy fel nem tüntetése. Az ellenőrzőeszközöktől származó eredményeket nem kellene a megfelelőségi szintek meghatározásához használni, kivéve ha olyan tapasztalt értékelő személyek működtetik őket, akik ismerik az eszközök képességeit és korlátait, és úgy képesek használni ezeket, hogy a legpontosabb eredményeket kapják. A webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök nem képesek meghatározni a webhelyek akadálymentességét, csak támogatni tudják az akadálymentesítés elvégzését.

Jogi nyilatkozat

A WAI ösztönzi a webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök fejlesztését és fejlődését, és fenntart egy átfogó listát az ellenőrző, javító és transzformáló eszközökről. A WAI egyetlen eszközt vagy gyártót sem támogat kizárólagosan.

Szempontok az ellenőrzőeszközök kiválasztásához

A webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök a webhely fejlesztésének minden szakaszában használhatók. Például, a tervezés korai szakaszában a webtervezők érdekeltek lehetnek olyan eszközök alkalmazásában, melyek segítenek számukra megérteni, hogy a webhely szerkezete, navigációja vagy megjelenése (Look and feel) hogyan működik az akadálymentesítési követelmények tekintetében. A későbbiek folyamán, a megvalósítási szakaszban a fejlesztőket jobban érdekelhetik azok az eszközök, melyek segítik őket a webes szerkesztőeszközök (mint például a szerkesztők vagy a tartalomkezelő rendszerek) által előállított alapkód akadálymentesítésének megállapításában. A tartalomszerkesztők, projektmenedzserek és a különböző webhely-fejlesztők további követelményeket támasztanak az ellenőrzőeszközökkel szemben, melyek a megfelelő feladatok végrehajtásában segítik őket.

Az adott szervezettől vagy webhelytől függően, arra vonatkozóan, hogy melyik ellenőrzőeszköz kerüljön felhasználásra, a webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök különböző jellemzői és alkalmazásai fontosak vagy kevésbé fontosak lehetnek az eszközhasználók számára. Például, egy szervezet választhatja az olyan teljesen automatizált ellenőrzőeszközök használatát, melyek át tudják vizsgálni a teljes webhelyet, és azonfelül más típusú eszközökkel értékelik a mintaoldalakat annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a teljesen automatizált ellenőrzés korlátait. A következők olyan tényezők, melyeket figyelembe lehet venni a webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök kiválasztása során:

Szervezeti struktúra és fejlesztési folyamat

Nagyobb szervezetek esetében, illetve amikor különböző típusú fejlesztők (mint például tervezők, programozók, tartalomszerkesztők, minőségbiztosítási ellenőrők és mások) vesznek részt a webhely fejlesztésében, több ellenőrzőeszköz együttes használata lehet előnyös az eszközök adottságainak kiegyensúlyozása érdekében és a különböző felhasználók szükségleteinek kielégítéséhez a különböző fejlesztési szakaszok alatt.

A webhely összetettsége és mérete

Az összetett webhelyek jellemzői például, hogy jelentős parancsfájl használattal hoznak létre weboldalakat vagy biztosítják funkcionalitásokat; továbbá olyan multimédia-tartalmat alkalmaznak, mint a hang vagy videó fájlok; olyan fejlett technológiákat egyesítenek, mint a SMIL, az SVG vagy a MathML; vagy nagyon nagyok és nehéz karbantartani őket. Az ilyen esetekben a specializáltabb ellenőrzőeszközök hasznosabbak lehetnek, még akkor is, ha más korlátokkal rendelkeznek.

A webfejlesztők szakértelme és ismerete

Bizonyos ellenőrzőeszközök az akadálymentesítési követelmények vagy a jelölőkód (mint például a HTML, CSS,…) nagyobb ismeretét igénylik a használótól, mint mások. Bizonyos ellenőrzőeszközök szintén támogathatják a webfejlesztőket az ilyen készségek elsajátításában. Egy adott szervezet esetében, a megfelelő ellenőrzőeszköz kiválasztásakor fontos beazonosítani a tervezett eszközhasználókat és igényeiket.

Már létező webfejlesztői környezet

Gyakran előnyös olyan ellenőrzőeszközöket telepíteni, melyek jól együttműködnek a létező operációs rendszerekkel és más fejlesztési infrastruktúrával. Néha az ellenőrzőeszközök plug-in kiterjesztések a szerkesztőeszközökhöz (mint például szerkesztők, tartalomkezelési rendszerek vagy mentés másként segédprogramok) vagy böngészőkhöz; vagy az értékelést képesek különböző formátumokba exportálni (például az eredmények exportálása egy adatbázisba).

Ellenőrzőeszközök alkalmazásai

A webes akadálymentesítést ellenőrző eszközök a felhasználók tapasztalatától és az értékelésre szánt ellenőrzőpontoktól függően különböző célokra használhatóak. Következik néhány az ellenőrzőeszközök általános jellemzői közül, melyek támogatják a felhasználót a különböző feladatok végrehajtásában az ellenőrzési folyamat alatt. Néhány eszköz több mint egy működési móddal rendelkezik:

Jelentések generálása

A jelentéseket generáló ellenőrzőeszközöket általában arra tervezik, hogy a többszörös oldalakat értékeljék, vagy azokat a webhelyeket, ahol kevés, illetve nincs felhasználói interakció. Az eszközök által végrehajtott akadálymentesítési ellenőrzés eredményét egy jelentésben foglalják össze, melyet a felhasználók szükségletei szerint lehet testre szabni. A jelentést generáló eszközök rendkívül hasznosak a webhelyek megfelelőségének gyors meghatározásában az automatikusan értékelhető ellenőrzési pontok esetében, és a fennmaradó, kézi értékelést igénylő ellenőrzési pontok beazonosításánál.

Lépésenkénti ellenőrzések

A varázsló alapú ellenőrzőeszközök lépésről lépésre vezetik át a felhasználókat az ellenőrzési sorozatokon. Néha ezek az eszközök képesek automatikusan végrehajtani néhány akadálymentesítési ellenőrzést, majd a felhasználókat a fennmaradó ellenőrzések kézi értékelésére szólítják fel. Például, egy varázsló-felülettel rendelkező ellenőrzőeszköz képes lehet annak automatikus ellenőrzésére, hogy a webhelyen található képekhez tartoznak-e szöveges leírások, majd ezt követően megjeleníti a képeket a felhasználóknak a megfelelő leírással együtt, a leírások megfelelőségének értékeléséhez.

Oldalon belüli visszacsatolás

Az oldalon belüli visszacsatolással kapcsolatos ellenőrzőeszközök (ideiglenes) ikonokat és jelöléseket illesztenek be a weboldalak kódjába, hogy megjelenítsék az automatikus akadálymentesítési ellenőrzések eredményeit és megfelelő elhelyezésüket az oldalakon belül. Néha más típusú ikonokat illesztenek be a weboldalakba az ellenőrzési pontok kézi értékelésének támogatásához. Például, bizonyos eszközök ikonokat illeszthetnek be az oldalon található fejlécek, listák hierarchiájának jelzésére, vagy bizonyos felhasználók által érzékelt táblázatcellák olvasási sorrendjének jelzésére.

Oldalak transzformálása

A transzformálóeszközök módosítják a webhelyek megjelenítését, hogy segítsenek az elméleti tervezési esetek beazonosításában, a webhely akadálymentesítése szempontjából. Például, az transzformálóeszközök a webtartalmat csak szövegesen, szín nélkül vagy hangos felolvasással jelenítik meg. Az ilyen típusú ellenőrzőeszközök különösen hasznosak az automatikus akadálymentesítési ellenőrzés korlátainak ellensúlyozására, valamint a felhasználók támogatására a kézi értékelést igénylő ellenőrzési pontok kiértékelésénél.

Ellenőrzőeszközök tulajdonságai

Az alábbiakban ellenőrzőeszközök tulajdonságainak (nem teljes) gyűjteményét láthatjuk, melyek speciális igényeik szerint segíthetik a felhasználókat a webes akadálymentességet ellenőrző eszközök összehasonlításában és kiértékelésében. Bizonyos ellenőrzőeszközök esetében a tulajdonságok/szolgáltatások megfelelősége változó, ezért kiértékelésükkor gondos elemzést szükséges végezni. Néha az eszközgyártók kiegészítő információt biztosíthatnak arról, hogy az eszközeik hogyan támogatják ezt vagy egyéb tulajdonságokat/szolgáltatásokat.

Akadálymentesítés: Mennyire hozzáférhető az ellenőrzőeszköz a fogyatékkal élő ember számára?
Ugyanolyan f ontos annak biztosítása, hogy a fogyatékkal élő emberek hatékonyan hozzájáruljanak a web működéséhez, mint ahogy az is, hogy képesek legyenek használni azt. Az ellenőrzőeszköz-fejlesztők és gyártók akadálymentesítést biztosíthatnak egy eszköz minden részéhez (felhasználói felület, dokumentáció vagy generáltjelentések) a Szerkesztőeszköz Akadálymentesítési Irányelvek 1.0 követésével.
Az ellenőrzési pont lefedettsége: Melyik ellenőrzési pontokat kezeli az ellenőrzőeszköz megfelelően?
Noha a legtöbb webes akadálymentességet ellenőrző eszköz az akadálymentesítési ellenőrzések széles választékát támogatja, bizonyos eszközök olyan speciális ellenőrzési pontokra összpontosítanak, melyek általában nem automatizálhatók vagy sokkal kifinomultabb módszereket igényelnek az értékeléshez. Az ellenőrzőeszközök pontossága változó lehet vagy eltérő módszerekkel (mint például automatikusan, vagy kézzel) támogathatják ugyanazoknak az ellenőrzési pontoknak az értékelését.
Összeállítás: Mennyire alkalmazkodik az ellenőrzőeszköz a felhasználók igényeihez?
Akadálymentesítési ellenőrzések
Speciális webhelyek esetében, az ellenőrzőeszközt használók a jobb teljesítmény elérése érdekében esetleg az egyéni igényeikre akarják szabni a beépített akadálymentesítési ellenőrzéseket. Például, az eszközhasználók esetleg le akarnak tiltani bizonyos automatikus ellenőrzéseket, vagy módosítani azokat a paramétereket, amelyek elindítják a felhasználókat a kézi ellenőrzésekben támogató párbeszédeket és felszólításokat.
Jelentés
A jelentéseket generáló ellenőrzőeszközök néha lehetőséget biztosítanak a jelentések formátumának különböző mértékű egyéni igényekre történő szabásához. A fejlesztők (például tartalomszerkesztők, programozók, programmenedzserek …) feladatainak megfelelően a jelentések egyéni igényekre szabása különösen hasznos a nagyobb fejlesztési csoportok esetében.
Webhely lefedettség
Bizonyos esetekben, az egyes weboldalak átvizsgálása helyett az ellenőrzőeszközök a vonatkozó oldalak (mint például osztályok alwebhelyei, speciális feladatok végrehajtását igénylő oldalak a webhelyen …) teljes csoportjának átvizsgálásához alkalmazhatók. Ez a tulajdonság/szolgáltatás hasznos lehet webhely nyomonkövetési célból is.
Integráció: Mennyire illeszkedik bele az ellenőrzőeszköz a felhasználók webfejlesztői környezetébe?
Platformtámogatás
Még abban az esetben is, ha néhány ellenőrzőeszköz több mint egy platformon érhető el (hardver, operációs rendszer és rendszer-konfiguráció), néha nem támogathatják ugyanazt a szolgáltatást vagy nem egyformán működnek az összes platformon. Fontos annak biztosítása, hogy az igényelt eszköz szolgáltatásait támogassa az a platform, ahová telepítik.
Szoftver kiterjesztés
Bizonyos ellenőrzőeszközök létező fejlesztői környezetbe integrálódnak a böngészőkhöz vagy szerkesztőeszközökhöz (mint például szerkesztők, tartalomkezelő rendszerek vagy mentés másként segédprogramok) biztosított plug-in felületeken keresztül. Ez atulajdonság/szolgáltatás fontos lehet bizonyos eszközöket használók számára, még annak ellenére is, ha az ilyen ellenőrzőeszközöket néha korlátozzák azok az alkalmazások, melyekhez csatlakoztatták őket.
Adatmentés
Bizonyos ellenőrzőeszközök exportálni tudják az eredményeket adatbázisokba, vagy olyan más adatfeldolgozó eszközökbe, mint az elemző vagy jelentéskészítő eszközök. Az XML vagy az EARL nyelv olyan általánosan támogatott adatformátumok, melyek megkönnyítik az ilyen adatcserét.
Irányelv követelmények: Melyik útmutató és irányelv követelményeinek felel meg az ellenőrzőeszköz?
Néhány ellenőrzőeszköz támogatást biztosít az egyes akadálymentesítési útmutatókhoz és nemzeti követelményekhez. Olyan szervezetek esetében, melyeknél kötelező kitartani egy vagy több nemzeti irányelv mellett, fontos, hogy a kiválasztott ellenőrzőeszközök megfelelően támogassák ezeket.
Megbízhatóság: Mennyire megbízhatóak az ellenőrzőeszközök által átadott eredmények?
Az olyan hibás eredmények, mint a nem észlelt akadálymentesítési korlátok vagy nem létező korlátok jelentése (ami álpozitív vagy álnegatív) csökkentik az ellenőrzőeszközök megbízhatóságát, ennélfogva csökkentik az értékelés eredményességét. Jelenleg nincs egyetlen széles körben elfogadott módszer a megbízhatóság mérésére, ezért szükséges az ellenőrzőeszközök teljesítményének kiértékelése a webhely típusára való tekintettel.
Javítás: Mennyire támogatja az ellenőrzőeszköz a fejlesztőket a nem hozzáférhető webhelyek javításában?
Annak ellenére, hogy a javítás nem része az ellenőrzési folyamatnak, gyakran a következő logikus lépést jelenti. Az ellenőrzőeszközök támogathatják a fejlesztőket az akadálymentesítési korlátok kijavításában és a webhelyek általános minőségének növelésében, beépített javító beállításokkal, vagy a lehetséges javító lépésekhez biztosított kiegészítő információk használatával .
Webes technológiák támogatása: Mennyire támogatja az ellenőrzőeszköz a releváns webes technológiákat?
A webes technológiák (mint például a HTML, XHTML, CSS, ...) különböző típusai léteznek és gyakran mindegyiknek különböző változata van. Annak ellenére, hogy a legfejlettebb webes technológiák közül néhányat, mint például a SMIL-t, SVG-t vagy a MathM-t jelenleg nem támogatnak az ellenőrzőeszközök, fontos kiválasztani azt az ellenőrzőeszközt, amely a legjobban kapcsolódik a webhelyek speciális kivitelezéséhez.

Kapcsolódó oldalak

Jelen dokumentum egy több oldalas Webes akadálymentesítést ellenőrző forráscsoport része, amely a webes akadálymentesítés ellenőrzésének különböző megközelítéseit vázolja fel.